Orman Genel - Okullarda Orman

Transkript

Orman Genel - Okullarda Orman
2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MELİKGAZİ ANAOKULU
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
‘‘ORMANLAR-İKLİM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK’’
KONULU YILLIK EYLEM PLANI
AYLAR
EKİM
KASIM
ARALIK
EYLEM VE ETKİNLİKLER
• Tüm okulun okullarda orman programı
hakkında bilgilendirilmesi
• Velilerin proje hakkında
bilgilendirilmesi ve okul web
sayfasında projenin yayınlanması
• Okullarda orman öğrenci timinin
oluşturulması
• Okullarda orman öğretmen komitesinin
oluşturulması
• Okullarda orman panosunun ve
köşesinin hazırlanması
• Yıllık eylem planının oluşturulması ve
Okullarda Orman Koordinasyon
Merkezine gönderilmesi
• Atık kağıt timi oluşturulması(Atık
kağıtların takibi için)
• Atık kağıt kampanyası yapılması ve
haftalık ve aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın belirlenmesi
• Sınıflarda ormanlar ve oluşumları ile
ilgili hikaye anlatma, dramatizasyon
yapılması
• Sınıflarda‘Ormanın İçindekiler’ konulu
üç boyutlu proje çalışmaları yapılarak
okulda sergilenmesi
• ‘İklim ne demek? Kaç çeşit iklim tipi
var?’ çeşitli etkinliklerde sohbet yolu
ile çocukların dikkatinin çekilmesi
• Haftalık/aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın tespiti
•
“İklim değişikliğinin nedenleri ve
sonuçları” hakkında Türkçe
etkinliklerinde sohbet edilmesi
•
Sınıflar arası “Hava ve çevre
kirliliğinin oluşmaması için yapılması
gerekenler” adlı afiş yarışması
UYGULAMA
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
yapılarak yapılan afişlerin panoda
sergilenmesi, birinci olan afişin için tim
ile birlikte çevre halkına dağıtılması
•
Sınıflarda okulumuzun çevreye verdiği
zarar hakkında konuşarak hangi oranda
olduğu ve alınması gereken tedbirler
•
Tim ile birlikte
¾ Okulun ısıtma sisteminin
incelenmesi
¾ Isı yalıtımının olup olmadığına
bakılması
¾ Enerji tasarrufunun hangi oranda
gerçekleştiğinin incelenmesi
¾ Çevreye zarar veren çöplerin
nasıl atıldığına bakılması
OCAK
•
29 Aralık Uluslararası Biyolojik
Çeşitlilik Gününün etkinliklerde
işlenmesi ve sınıflarda yapılan
etkinliklerin panoda sergilenmesi
•
Haftalık/aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın tespiti
•
Atık kâğıtların geri dönüştürüldüğü
fabrikaya gezi düzenlenmesi
“Ormanın faydaları nelerdir? Küresel
ısınma nedir? Etkileri nelerdir?”
etkinliklerde işlenmesi
•
ŞUBAT
MART
•
Enerji tasarrufu haftasının kutlanması ve
pano hazırlanması
•
Haftalık/aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın tespiti
•
Sınıflarda çeşitli etkinliklerle havaya
zarar veren ve vermeyen enerji
kaynaklarının anlatılması
•
Sınıflarda hava kirliliğinin çevreye
verdiği zararı anlatan afiş hazırlama
•
Toplu taşıma sisteminin kullanılmasına
yönelik el ilanları hazırlama
•
Haftalık/aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın tespiti
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
NİSAN
MAYIS
•
“Biyolojik çeşitlilik nedir?” konulu
slaytın öğrencilere izletilmesi ve
sınıflarda bu konuyu pekiştirmek için
etkinlik düzenlenmesi
•
Sınıflarda “Endemik tür nedir?
Dünyada ve Türkiye’deki endemik
türler nelerdir?”etkinliklerle anlatılması
ve sanat etkinlikleri ile desteklenerek
panoda sergilenmesi
•
22 Mart Dünya Su Gününün
etkinliklerle anlatılması
•
Dünya Ormancılık Günü ve Orman
Haftasının etkinliklerle anlatılması
•
Haftalık/aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın tespiti
•
Hidroelektrik santralinin slayt gösterisi
ile anlatılması
•
“Nesli tükenen hayvanların neler
olduğu ve nesillerinin tükenmemesi
için yapılabilecekler nelerdir?”
etkinliklerde anlatılması
•
Sınıflarda “Ormanların biyolojik
çeşitliliğe katkıları” konulu üç boyutlu
proje çalışmaları yapılıp panoda
sergilenmesi
•
Sultan Sazlığı’na gezi düzenlenmesi
•
Haftalık/aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın tespiti
•
İklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliğe
etkilerinin etkinliklerle anlatılması
•
İklim değişikliği, ormanlar ve biyolojik
çeşitlilik üçlemesinin kurulması
birbirleri ile olan ilişkilerinin doğrudan
ortaya koyulması
•
Sınıflarda küresel ısınma ve orman
yangınları ile ilgili drama, sanat ve
Türkçe etkinlikleri yapılması
•
Kent Ormanı’na gezi düzenlenmesi
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
HAZİRAN
•
Haftalık/aylık en çok kağıt toplayan
sınıfın tespiti
•
Dünya Çevre Gününün kutlanması
•
Orman programının raporunun
Türçev’e gönderilmesi
KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN
KOMİTE
Tüm Zümreler-Koordinatör
Öğretmen
TİM
Seda KILINÇ Öğretmen
Suzan SARI Okul Müdürü
Veli ERCAN Müdür Yardımcısı
Nihal KAPLAN SILASU Öğretmen
Servet UYGUR Öğretmen
Yasemin SAFA Öğretmen
Mustafa SOMUNCU VHKİ
UYGUNDUR
SUZAN SARI
OKUL MÜDÜRÜ

Benzer belgeler