CTSOK NWS v03 130325.indd - Česko

Transkript

CTSOK NWS v03 130325.indd - Česko
ČTSOKNEWS
ČTSOK−ÇTMTO
01 / 2013
Newsletter Česko-Turecké obchodní komory
Rok 2012 v ČTSOK
2012’de ÇTMTO
Je zde rok 2013 a s ním přichází první letošní číslo newsletteru ČTSOK.
Přinášíme vám shrnutí toho nejpodstatnějšího, co se v rámci ČTSOK za
minulý rok událo.
İşte 2013 yılına girdik, 2012 yılında meydana gelen ÇTMTO ile bağlantılı
olan tüm önemli gelişmelere ulaşabilirsiniz .
Státní návštěva Turecké republiky
Türkiye Cumhuriyeti’ne Devlet Ziyareti
V druhé půlce února 2012 navštívil předseda představenstva ČTSOK
Mgr. Aleš Eppinger Turecko jako člen podnikatelské delegace doprovázející prezidenta ČR na státní návštěvě Turecké republiky. Prezidenta
Václava Klause doprovázel ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba
a podnikatelská mise organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Tuto misi tvořilo více než 60 představitelů významných podniků a institucí z oblasti průmyslu, dopravy, bankovnictví, poradenství, služeb
a dalších oborů české ekonomiky. Tato početná skupina představovala
jednu z největších podnikatelských delegací v dějinách zahraničních
návštěv ústavních činitelů ČR. Během návštěvy se podnikatelská mise
zúčastnila třech Česko-tureckých obchodních fór v Ankaře, Mersinu
a Adaně. Součástí programu státní návštěvy byla večeře s tureckým prezidentem Abdullahem Gülem v prezidentském paláci v Ankaře.
Şubat 2012’nin ikinci yarısında, ÇTMTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Aleš Eppinger Çek Cumhuriyeti Başkanı Sayın Václav Klaus’a kendisinin resmi Türkiye ziyareti sırasında işadamları heyetinin bir üyesi olarak eşlik etti. Ziyareti gerçekleştirenler arasında, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı, Sayın Martin Kuba da yer aldı. Çek Cumhuriyeti
Sanayi Konfederasyonu tarafından oluşturulan işadamları heyetinde
, sanayi, taşımacılık, bankacılık, danışmanlık hizmetleri gibi ve Çek
Ekonomisi’nin diğer alanlarında alanlarda faal olup sayıları 60’ı aşan
önemli şirket ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşerek, Çek Sanayi tarihinin en büyük delegasyonu oldu. Delegasyon, bu ziyaret süresince, Ankara, Mersin ve Adana’da gerçekleştirilen üç ayrı Çek-Türk
Ticaret Konferansında yer aldı. Resmi ziyaret programında, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ankara’da bulunan Çankaya Köşk’ünde düzenlediği akşam yemeği de yer aldı.
East – West Business Forum 2012
2012 Doğu– Batı Ticaret Konferansı
ČTSOK se podílela na organizaci mezinárodní konference East – West
Business Forum 2012, která proběhla ve dnech 18. -19. září 2012 v Praze. Tématem konference byla ekonomická a investiční spolupráce mezi
Českou republikou a zeměmi Organizace islámské spolupráce. Hlavními
organizátory byla Mezinárodní obchodní komora v ČR a zastupitelské
úřady zemí Organizace islámské spolupráce v Praze. Akce se konala pod
záštitou předsedy vlády Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra
zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby a místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla
Sobotky.
18 ve 19 Eylül 2012 tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilmiş olan ve
ÇTMTO’nun da organizasyonunda yer aldığı, 2012 Uluslararası DoğuBatı Ticaret Konferansında temel olarak ele alınan konu, Çek Cumhuriyeti ile İslami İşbirliği Organizasyonu’na (OIC) dahil olan ülkeler arasında
gerçekleşebilecek ekonomik ve yatırım işbirliği idi. Konferans, Çek
Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret Odası yöneticileri ve Prag’da bulunan,
İslami İşbirliği Organizasyonu üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından
organize edildi. Konferans, Çek Cumhuriyeti Başbakanı olan Sayın Petr
Nečas beraberinde, Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri
Bakanı olan Sayın Karel Schwarzenberg, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Martin Kuba ve Çek Cumhuriyeti Parlamento Başkan
Yardımcısı, Sayın Přemysl Sobotka ‘nın da destekleri ile gerçekleşti.
Valná hromada ČTSOK
Dne 21. září 2012 se konala Valná hromada ČTSOK, které byli přítomni
všichni řádní členové. Novými členy představenstva byli zvoleni pánové
Ergin Tuncel a Radoslav Klepáč. Předseda představenstva Aleš Eppinger
zhodnotil rozvoj Komory na české straně jako velmi pozitivní, vývoj na
turecké straně podle něj potřebuje určité vylepšení a zrychlení. Také
poděkoval všem institucím, které přišly s Komorou do styku (např. Zastupitelský úřad v Ankaře nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu), za jejich
přistup a vstřícnost.
Poté se slova ujal místopředseda představenstva Alper Özmert, který
přislíbil větší aktivitu v Turecku a otevření pobočky Komory jako neziskové organizace se sídlem v advokátní kanceláři, ve které je činný. Na závěr
uvedl předseda představenstva jako nezbytné pro další činnost Komory
ČTSOKNEWS 1/2013
ÇTMTO Genel Kurul Toplantısı
21 Eylül 2012 tarihinde tüm oda üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş
olan ÇTMTO Genel Toplantısı’nda Sayın Ergin Tuncel ile Sayın Radoslav
Klepáč , yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler. Oda’nın Yönetim
Kurulu Başkanı Aleš Eppinger , Oda’nın Çek Cumhuriyeti tarafındaki
olumlu gelişimini değerlendirerek, Türkiye tarafında da da aynı verimin
sağlanabilmesi daha hızlı gelişmelere girişimlerine ihtiyaç duyulduğunu
vurguladı ve Oda’ya yönelik gelişim değerlendirmesinin ardından,
Oda’nın ilişki halinde olduğu, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Çek
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlara
Oda için yaptıkları yardımlarından ötürü duyduğu memnuniyeti ifade
ederek teşekkürlerini sundu.
www.ctsok.eu
ÇTMTONEWS
ČTSOK−ÇTMTO
01 / 2012
Çek- Türk Müşterek Ticaret Odasi
rozšíření členské základny Komory a rozvíjení spolupráce s tureckými
oblastními obchodními komorami. Za stěžejní také označil pravidelné
vydávání newsletteru Komory a rozšíření jeho záběru a obsahu.
Panelová diskuze o vstupu Turecka do EU
Předseda představenstva ČTSOK, pan Aleš Eppinger, byl pozván, aby se
spolu s dalšími odborníky zúčastnil veřejné panelové diskuze na téma
„Mělo by Turecko vstoupit do Evropské Unie?“ pořádanou Pedagogickou
fakultou Univerzity Hradec Králové. Akce proběhla dne 12. prosince za
zájmu studentů i odborné veřejnosti. Během diskuze pan Eppinger seznámil posluchače s praktickými zkušenostmi ohledně česko-tureckého
business matchingu a zhodnotil potenciál a perspektivy vývoje turecké
ekonomiky.
Navázání kontaktu s Indicko-českou smíšenou
obchodní komorou
ČTSOK navázala kontakt s Indicko-českou smíšenou obchodní komorou. Proběhlo úvodní jednání o spolupráci s jejím předsedou, kterým je
pan Manjeet Malik. Komory by chtěly rozvinout vzájemnou spolupráci
jak v oblastní obchodní, tak v oblasti kulturní. Jedním z plánovaných
výsledků spolupráce by měla být společná akce propagující kulturu
a krásy Turecka i Indie.
Rozšíření týmu ČTSOK
Během roku 2012 rozšířila ČTSOK svůj tým o dva nové mladé kolegy.
V této souvislosti bychom Vám chtěli představit celý tým, který se aktivně
podílí na činnosti Komory.
Sayın Aleš Eppinger’in konuşmasını tamamlamasının ardından, Oda’nın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Alper Özmert, Oda ile ilgili
değerlendirmelerini yapmak üzere başladığı konuşmasında, Oda’nın
İstanbul’da yer alan ve ortağı olduğu hukuk bürosunda açılacak olan
irtibat bürosunun duyurusunu yaparak, söz konusu irtibat bürosunun
Oda’nın Türkiye ayağının da daha aktif şekilde çalışılarak daha büyük
projelere imza atılmasını sağlayacağı yönündeki beklentisini dile getirdi. Toplantı sonunda, Bay Eppinger, ÇTMTO’nun gelişimindeki en temel
faktörün, Türkiye’deki yerel ticaret odaları ile yapılan işbirliği olduğunu
belirterek, Oda üye sayısındaki artışın da Oda’nın gelişimi için önemini vurguladı. Eppinger, bu hususlara ilaveten, Oda’nın düzenli olarak
paylaşacağı, ticari imkanlar ve Oda aktivitelerini yansıtacak olan bülteni ile, bu bültenin içeriğinin en geniş şekilde düzenlenmesinin de
Oda’nın gelişiminde önemli rol oynayacağının altını çizerek konuşmasını
sonlandırdı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Üzerine
Yapılan Açık Oturum
12 Aralık’ta Hradec Králové Üniverstesi Eğitim Fakültesi’nin düzenlemiş
olduğu Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği konulu açık oturuma,
ÇTMTO’nun İcra Kurulu Başkanı, Sayın Aleš Eppinger de diğer uzmanlarla birlikte görüşleri alınmak üzere davet edildi. Bay Eppinger,
konuşmasında, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasında var olan ticari
ilişkilere dayanan gözlemlerinden yola çıkarak Türk ekonomisindeki potansiyeli ve gelişimi değerlendirdi.
Hindistan Çek Müşterek Ticaret Odası ile İlişkiler
ÇTMTO, Hindistan Çek Müşterek Ticaret Odası ile görüşmesinde, Oda’nın
başkanı Sayın Manjeet Malik ile Odalar arası ortak işbirliği hakkında ön
müzakare yapıldı. Her iki oda yöneticisi de hem kültürel hem de ticari
anlamda aralarındaki işbirliğini geliştirici adımlar atmayı istediklerini
belirttiler. Bu işbirliğinde, Türkiye ve Hindistan’ın doğal güzelliklerinin
ve kültürel zenginliklerinin, düzenlenecek ortak bir organizasyon ile
tanıtılması kararlaştırıldı.
ÇTMTO Çalışma Grubu Genişletildi
2012 yılında ÇTMTO’nın kadrosu iki yeni genç ve dinamik meslektaşın
katılımıyla biraz daha genişletildi. Bu bağlamda, Oda’nın aktivitelerinde
aktif şekilde görev alan çalışma ekibimizi aşağıda sizlere kısaca tanıtmak
isteriz:
Patrik Koželuha, obchodní specialista
Patrik Koželuha, Ticaret Uzmanı
Patrik Koželuha je obchodním specialistou Česko-turecké
smíšené obchodní komory od roku 2011. Ve své činnosti
se zaměřuje především na tvorbu obchodních strategií
podnikatelských subjektů a řízení jednotlivých projektů
od vypracování exportního plánu společnosti až po jeho
realizaci. S ohledem na svoji specializaci na česko-turecké
vztahy disponuje podrobnou znalostí struktury tureckého
trhu, místních podnikatelských uzancí a širokým portfoliem
kontaktů. Za dobu své činnosti již úspěšně asistoval celé
řadě českých i tureckých obchodních společností i při vstupu
a usazení na zahraničním trhu.
Patrik Koželuha, 2011 yılından bu yana , Çek Türk Müşterek Ticaret Odası’nın ekonomi uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Uzmanlık alanı, öncelikle, şirketlerin iş stratejilerini planlama
olan Koželuha, şirketlerin ihracat planlarının geliştirilmesinden
gerçekleştirilmesine kadar tüm bireysel ve şirket projelerinin
yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Patrik Koželuha Çek-Türk
ilişkileri hususundaki uzmanlaşmasını Türk piyasa yapısı, yerel
ticari kurallar hakkında derin bilgi birikimine ve geniş bir ticari
bağlantı yelpazesine sahip olmasına ile Çek ve Türk Şirketleri’ne
yabancı piyasalara giriş ve kuruluş konusunda vermekte olduğu
desteğe borçludur.
Slavomír Ogurčák, asistent představenstva
Slavomír Ogurčák, İcra Kurulu Asistanı
Slavomír Ogurčák působí v Česko-turecké smíšené obchodní komoře od listopadu 2012. K Turecké republice má
hluboký osobní vztah a pravidelně ji navštěvuje. Disponuje
množstvím kontaktů, také na úzké osobní úrovni, a znalostmi turecké obchodní kultury. Ve své činnosti se kromě podpory představenstva také věnuje monitorování obchodních
Slavomir Ogurčák, Kasım 2012’den bu yana, Çek Türk Müşterek Ticaret Odası’nda hizmet vermekte olup ve Türkiye ile güçlü kişisel
bağlantılara sahiptir. Kendisi Türkiye’yi sıkça ve düzenli olarak
ziyaret etmektedir. Bu sayede Türk ticaret kültürü hakkında profesyonel seviyede bilgilere sahip olmuştur. Şu anda, Prag Ekonomi Üniveristesi’nde eğitim gören Ogurčák, Oda’nın yönetim
ÇTMTONEWS 1/2013
www.ctsok.eu
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
příležitostí, trendů a odborných informací, které jsou nutné
pro profesionální péči o naše klienty. Momentálně studuje na
Vysoké škole ekonomické v Praze.
aktivitelerini desteklemenin yanı sıra, iş fırsatlarını takip ederek,
üyelerimizin profesyonel şekilde hizmet alabilmeleri için gerekli
olan tüm bilgileri kendilerine sunmaktadır.
Eliška Rajchlová, marketingový specialista
Eliška Rajchlová, Pazarlama Uzmanı
Eliška Rajchlová je nejnovější posilou týmu, do činnosti Komory se zapojila v lednu 2013. V roce 2011 absolvovala studijní
pobyt v Istanbulu, od té doby se aktivně zajímá o Turecko
a mluví turecky. Díky dlouhodobému pobytu, řadě zkušeností
a osobních vazeb má široké znalosti o geografickém
a kulturním prostředí Turecka. Kromě přípravy newsletteru
a zprostředkování možnosti využití inzerce prostřednictvím
Komory, je jejím úkolem usilovat o aktivní a efektivní činnost
komory.
Eliška Rajchlová, Odamızın çalışma takımını güçlendirmek üzere aramıza katılan son isim olup, 2013 itibari ile Oda aktivitelerinde etkin bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır. 2011 yılında
İstanbul Koç Üniversitesi’nde gördüğü eğitimin ardından Türkiye ile aktif olarak ilgilenmeye başlayan Rajchlová, aynı zamanda
Türkçe de bilmektedir. Türkiye’de uzun süre ile kalışı sayesinde
edindiği derin tecrübeleri ve kişisel bağlantılarının ek olarak
Türkiye’nin coğrafi ve kültürel çevresine de aşina olmuştur.
Rajchlová’nın Oda içerisindeki temel görevi, Oda bültenini
hazırlama ve bülten ve internet sitesi üzerinden yayınlanacak
reklamları düzenlemenin yanı sıra, Oda faaliyetlerinin aktif ve
efektif şekilde işlemesi için çalışmaktır.
Profil na Facebooku
Od listopadu nás také můžete najít na Facebooku. Můžete se
zde podívat na reportáže z akcí proběhlých v rámci Komory
i různé zajímavé odkazy.
Facebook sayfası
Odamızın Facebook sayfası Kasım’dan itibaren kullanıma
açılmıştır. Bizi Facebook üzerinden takip ederek, Oda aktiviteleri kapsamında düzenlenen tüm organizasyonların bilgi ve
raporlarına ulaşabilir, ilginizi çekecek linkleri bulabilirsiniz.
Rozhovor s obchodním
radou Velvyslanectví
Turecké republiky v Praze,
panem Necmi Uğurlu
Vážený pane Necmi Uğurlu, jak z pozice obchodního rady hodnotíte česko-turecké obchodní vztahy? V České republice působíte již téměř jeden
rok. Jak se Vám tu libí a jak hodnotíte zdejší ekonomické prostředí? V čem se Česká republika liší
od zemí, ve kterých jste působil jako obchodní
rada, než jste přišel do Prahy?
Ze všeho nejdřív bych vám chtěl poděkovat za tuto
příležitost vyjádřit svůj pohled na česko-turecké obchodní vztahy. Čas plyne velmi rychle a už tomu opravdu bude rok, co jsem zde v Praze. Praha je opravdu
velmi krásné město, moderní i historické zároveň. Vím,
že miliony lidí po celém světě sní o životě v Praze,
proto se v tomto ohledu cítím velmi šťastně. Česká
republika je v pořadí již pátá země, kde působím
jako obchodní rada, předcházely Španělsko, Bosna
a Hercegovina, Izrael a Řecko. To, co mě zde zaujalo,
je mentalita českých podnikatelů. Navzdory komunistické minulosti ve srovnání s ostatními vystupují čeští podnikatelé velmi
profesionálně.
Jak vypadají současné česko-turecké obchodní vztahy? Můžeme
v této oblasti pozorovat dynamický vývoj? Co podle vás můžeme
očekávat v roce 2013?
Chtěl bych zdůraznit, že struktura českého a tureckého průmyslu si
vzájemně nekonkurují, spíše je vidím jako komplementy. Je zde velký
prostor pro vzájemnou spolupráci a to nejen v Turecku a v České repu-
ČTSOKNEWS 1/2013
Röportaj: Necmi Uğurlu,
Türkiye Cumhuriyeti
Prag Büyükelçiliği Ticaret
Başmüşaviri
Sayın Uğurlu, ticaret baş müşaviri olarak ÇekTürk ticari ilişkilerine nasıl bakıyorsunuz? Çek
Cumhuriyeti´ndeyaklaşık bir yıldan bu yana
görev yapmaktasınız. Burayı ve buradaki ekonomik çevreyi nasıl buluyorsunuz? Prag’a atanmadan önce ticaret müşaviri olarak çalıştığınız ülkeler ile karşılaştırdığınızda Çek Cumhuriyeti’nde
farklılıklar görüyor musunuz? Yanıtınız evet ise
örnek verebilir misiniz?
Öncelikle, Çek- Türk ilişkilerine ilişkin olarak bana
görüşlerimi açıklama fırsatı verdiğiniz için sizlere
teşekürlerimi sunmak istiyorum.
Evet zaman hızla geçiyor yaklaşık olarak 1 yıldır Prag’da
yaşıyorum. Gerçekten Prag tarihi dokusu modern
mimarisi ile Dünya’da milyonlarca insanın yaşamak
için hayallerini süsleyen bir şehir ben de kendimi
o şanslı insanlardan bir tanesi olarak telakki ediyorum.
Çek Cumhuriyeti benim ticaret müşaviri olarak görev
yaptığım 5 inci ülke ( İspanya, Bosna Hersek, İsrail , Atina ve en son Prag).
Daha önce görev yaptığım ülke iş adamlarıı ile çek işadamlarıı arasında
kıyaslama yaptığımda dikkatimi çeken en büyük fark, Çek işadamlarının
eski komünist geleneğe rağmen çok daha akılcı, çok daha profesyonel
bir anlayışa sahip olmaları.
Güncel Çek- Türk ticaret ilişkileri nasıl görünüyor? Bu alanda hareketli bir gelişmegörebilecek miyiz? 2013 yilinda size göre neler
bekleyebiliriz?
www.ctsok.eu
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
blice, ale i na třetích trzích. Jak můžeme pozorovat ve statistikách, objem vzájemného obchodu a investic každým rokem roste. Takže jsem si
jistý, že tento trend bude pokračovat a rok 2013 bude úspěšnější než rok
2012.
Co podle Vás byla v roce 2012 nejvýznamnější událost v českotureckých obchodních vztazích?
Nejvýznamnější událostí z mého pohledu byla státní návštěva Václava
Klause v Turecku společně s více než šedesáti předními představiteli
podnikatelské sféry, což ukázalo zájem českých podnikatelských kruhů
o Turecko. Během této návštěvy byly učiněny důležité kroky směrem
k rozvoji bilaterálních ekonomických a obchodních vztahů.
Na jaké zajímavé události se v této oblasti můžeme těšit v roce 2013?
Ve dnech 3. - 4. února 2013 navštíví po pětileté přestávce Českou republiku turecký premiér pan R. Tayyip Erdoğan. Turecko této návštěvě
přikládá velký význam a je velmi pravděpodobné, že dojde k podepsání
určitých smluv a protokolů týkající se spolupráce v energetickém sektoru. Pana premiéra bude na cestě doprovázet okolo stovky podnikatelů
z různých odvětví, převážně však ze strojírenského a automobilového
průmyslu. Za koordinace Svazu průmyslu a dopravy České republiky
a generálního sekretariátu Unie tureckých exportérů v Uludağu se bude
konat česko-turecké podnikatelské fórum, během kterého proběhne
b2b match making program.
Máte na srdci něco dalšího, co byste chtěl zmínit v souvislosti s problematikou česko-tureckých obchodních vztahů?
Nejvýznamnější fakt, který pozoruji během svého působení v České republice, jsou předsudky vůči sobě navzájem mezi českými a tureckými
podnikatelskými kruhy. V očích tureckých podnikatelů je Česká republika často jen zemí bývalého socialistického bloku s populací 10,5 milionu, o které nestojí uvažovat jako o potenciálním partnerovi. Na druhé
straně čeští podnikatelé mnohdy vidí Turecko jako rozvojovou zemi na
Blízkém východě, s nízkou kupní silou, kterou se není třeba zabývat. Tyto
předsudky ovšem neodpovídají skutečnosti. Turecko představuje 16.
největší ekonomiku na světě s objemem zahraničního obchodu 400mld.
USD (z toho 250mld. USD představují dovozy). Na druhé straně Česká
republika je rozvinutá členská země EU s objemem zahraničního obchodu 300mld. USD. Pro sebe navzájem představují obě země potenciální trhy. Přesto vzájemný obchod mezi Českou republikou a Tureckem
představuje jen velmi malý podíl z jejich celkového zahraničního obchodu, dokonce menší než 1%.
ÇTMTONEWS 1/2013
Öncelikle altını çizmek istediğim husus; her iki ülke sanayi yapısının birbirine rakip değil tamamlayıcı bir özelliğe sahip olduğudur.Bu nedenle
her iki ülkenin işbirliği yapacağı bir çok saha bulunmaktadır, sadece Çek
Cumhuriyeti ve Türkiye’de değil üçüncü ülkelerde de işbirliği yapabilirler.
İkili işbirliğine ilişkin rakamların incelenmesinden de görüleceği üzere ticari ve karşılıklı yatırıma hacimleri yıldan yıla artış trendi izlemekte olup,
2013 yılının 2012 yılından daha başarılı olacağından emin olduğumu
söyleyebilirim.
2012 yılında size göre Çek Türk ticaret ilişkilerinden en önemli olay neydi?
Benim tespitlerime göre 2012 yılının ikili ilişkiler açısından en önemli
olayı Cumhurbaşkanı Sn. Vaclav Klaus’un sayıları altmışı aşan önemli işadamı ile Türkiye’yi ziyaret etmesidir. Bu ziyaret Çek iş çevrelerinin
Türkiye’ye olan ilgisinin en önemli göstergesidir. Bu ziyaret sırasında ikili
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır.
2013 yilinda bu alanda hangi ilginç olayları bekleyebiliriz?
3-4 Şubat 2013 tarihlerinde Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl
aradan sonra Çek Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Türkiye bu ziyarete
büyük önem vermekte olup, büyük bir ihtimalle enerji sektöründe ikili
işbirliğine yönelik bazı protokol ve anlaşmalar imzalanacaktır (henüz
netleşmedi) Ayrıca ağırlıklı olarak makine ve otomotiv sektörü olmak
üzere farklı sektörlerden 100 civarında işadamı toplantıya katılacaktır.
Çek Cumhuriyeti Sanayi Konfedarasyonu ve Türkiye Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile Çek ve Türk işadamlarının katılımıyla
bir iş forumu düzenlenip, B2b görüşmeleri yapılacaktır.
Çek Türk ticari ilişkileri konusuna söylediklerinize eklemek
istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Çek Cumhuriyetin’de bulunduğum süre içerisinde dikkatimi çeken
en önemli husus, her iki ülkenin iş çevrelerinin birbirleri hakkındaki
önyargılarıdır. Türk işadamlarıı Çek Cumhuriyeti’nin eski doğu blokuna
ait 10.5 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak algılayarak dikkate almazken, öbür tarafta Çek işadamları da Türkiye’yi gelişmekte olan, alım gücü
düşük bir orta doğu ülkesi olarak algılamaktadır. Bu algılamaların her biri
yanlıştır. Türkiye 400 milyar Dolarlık dış ticaret hacmi ile (ithalat 250 Milyar
Dolar) dünyanın en büyük 16 ıncı büyük ekonomisidir. Öbür taraftan Çek
Cumhuriyeti ise 300 Milyar Dolarlık Ticaret hacmi ile AB üyesi gelişmiş bir
ülke olup, her iki ülke de birbirleri için potansiyel pazar konumundadır.
Ancak maalesef her iki ülkenin birbirlerinin toplam ithalatından aldıkları
pay % 1 ‘ in altındadır.
www.ctsok.eu
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
Setkání s podnikateli z Adany
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 proběhlo v Tureckém obchodním centru setkání podnikatelů z Adany se zástupci českých podnikatelských sdružení.
Hosté z Turecka byli podnikatelé v oblasti stavebnictví. Setkání spojené
s přednáškou o podnikatelských možnostech v České republice organizovali Česko-turecká smíšená obchodní komora spolu s Asociací
tureckých a českých podnikatelů v České republice.
Setkání zahájil předseda představenstva Česko-turecké smíšené obchodní komory, pan Aleš Eppinger. Českou ekonomiku přiblížil ve své
přednášce pan Peter Heczko, marketingový a informační specialista
z agentury CzechInvest. Další host, pan Jiří Skála, odborný poradce pro
zahraniční vztahy při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, zaujal ve
své přednášce o transformačním procesu stavebního průmyslu a jeho
aktuálním stavu. Poté pan Stanislav Smugala, výkonný ředitel stavební
společnosti VOKD a.s., představil možnosti spolupráce s jeho podnikem.
Jako poslední vystoupil ředitel Sdružení mladých podnikatelů v Adaně,
pan Tamer Gülcan. Informoval o velkých plánovaných projektech v jejím
okolí, jako je výstavba nového mezinárodního letiště a přestavba budov
tak, aby byly odolné vůči zemětřesením.
Turečtí hosté se nejvíce zajímali o veřejné tendry, dále také o bytové
objekty v ČR a využití stavebního kamene. Celá akce byla tlumočena do
češtiny a turečtiny. Všichni zúčastnění poděkovali za přínosné setkání,
které bylo ukončeno neformální diskuzí.
Adana İşadamları Heyeti ile
Tanışma Toplantısı
Çek İş adamları Derneği temsilcileri ile Adana ilinde ticari faaliyetlerini yürütmekte olan işadamlarının buluşması 7 Ocak 2013 tarihinde
Türk Ticaret merkezinde gerçekleşmiştir. Türk ziyaretçilerimiz arasında
inşaat ve yapı sektöründe aktif şekilde hizmet sunan mühendislerde
bulunmaktadır. Çek Türk Müşterek Ticaret Odası (“Oda”) ve Türk Çek
İşadamları Derneği tarafından organize edilen toplantıda Çek Cumhuriyetinde gerçekleştirilebilecek muhtemel girişimler üzerinde duruldu.
Toplantının açılışı Oda’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Aleš Eppinger Bey tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından, CzechInvest
Acentasında Pazarlama ve İletişim uzmanı olan Peter Heczko tarafından
Çek ekonomisine ilişkin tanıtım girişi yapıldı. Tanıtım sonrasında, inşaat
mühendisliği sektörünün dönüşüm süreci ve mevcut durumu, Çek Cumhuriyeti İnşaat Girişimcileri Derneği mensubu ve uluslararası işbirliği
uzmanı olan Jiří Skála Bey tarafından özetlendi. VOKD’nin icra kurulu
başkanı olan Stanislav Smugala
da inşaat mühendisliği şirketinin
sunabileceği muhtemel işbirliği
imkanlarına değindi.
Son konuşmacı olan Adana Genç
İşadamları Derneği başkanı Tamer Gülcan Bey, konuşmasında,
uluslararası havaalanı ve yapıların
deprem dayanıklılığını arttıracak
yeniden inşa çalışmaları gibi Adana iline yönelik planlanmış olan projelerin sunumu yaptı.
Türk ziyaretçilerimiz çoğunlukla ilgilerini çeken konular, devlet ihaleleri,
toplu konut ve yapı taşları oldu. Toplantıda yapılan tüm sunumlar Türkçe
ve Çekçe olmak üzere tercüme edildiler. Toplantı kapanışı resmi olmayan bir konuşma ile tamamlandı ve tüm katılımcılar toplantıda ele alınan
yararlı sunumlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
První nový člen ČTSOK
v roce 2013
ÇTMTO’nun 2013’teki
ilk yeni üyesi
Od ledna letošního roku se novým členem Česko-turecké smíšené obchodní Komory stala společnost MSA, a.s. Společnost je součástí skupiny
RIMERA-GROUP a řadí se k předním světovým výrobcům průmyslových
armatur. Silná pozice společnosti na trhu vychází z dlouhodobé tradice
výroby armatur a ze zkušeností a dovedností jejich zaměstnanců. MSA,
a.s. disponuje rozsáhlými konstrukčními
a technologickými kapacitami. MSA,
a.s. vlastní a neustále rozšiřuje portfolio
atestů a certifikací podle mezinárodně
uznávaných standardů. Hlavní výrobní
program společnosti tvoří kulové kohouty, šoupátka, klapky a ventily.
Armatury z produkce MSA, a.s. jsou určené pro odvětví přepravy a zpra-
MSA a.s., 2013 yılı itibari ile Çek Türk Müşterek Ticaret Odası’nın üyeleri
arasına katılmış bulunmaktadır. RIMERA-GROUP’un bir kolu olan MSA
a.s., endüstriyel vana üretiminde dünyanın önde gelen üreticileri arasında
yer almaktadır. Şirketin piyasadaki güçlü konumu, çalışanlarınınvana
üretimi üzerindeki deneyimleri ve teknik bilgiye dayalı üretim
geleneğimizden
kaynaklanmaktadır.
Bünyesinde geniş üretim ve teknoloji
kapasitesi barındıran MSA a.s., sahip
olduğu
uluslararası alanda kabul
görmüş olan akreditasyon belgeleri ve
sertifikalara her geçen gün yenilerini eklemeye devam etmektedir. MSA,
a.s.’nin üretim programı, bilyeli vana, sürgülü vana, çalperalı çek vana ve
küreli vana çeşitlerini kapsamaktadır. MSA Endüstriyel vanaları, yağ veya
doğalgaz dağıtımı ve işlemesi, nükleer ve geleneksel elektrik üretim tesisleri, ısı dağıtımı ve su tesisleri gibi işlem ve tesislerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
ČTSOKNEWS 1/2013
www.ctsok.eu
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
Rozhovor s obchodním
a ekonomickým radou
Velvyslanectví České
republiky v Ankaře,
panem Arnoštem Karešem
Vážený pane Kareši, jak byste charakterizoval turecké
ekonomické prostředí? Jakým směrem se ubírá vývoj
turecké ekonomiky?
Soudobé Turecko je rychle se rozvíjející zemí na pomezí
Evropy a Asie, o jejíž trh se 75 miliony spotřebiteli se ucházejí exportéři z celého světa. Tureckou republiku lze dnes
charakterizovat jako relativně vyspělou, průmyslově-agrární
zemi. Její ekonomika zahrnuje jak moderní průmysl, obchod a služby, tak rukodělnou a manufakturní výrobu
a v neposlední řadě i tradiční zemědělský sektor, v němž ale
postupně dochází k odlivu pracovních sil, a to ze zhruba 40 %
na začátku milénia na současných cca 25,5 %. Stát dosud hraje
v hospodářství důležitou roli, rychle ale roste podíl soukromého sektoru
– specifikou jsou silné rodinné holdingy, které mají významný podíl na
růstu hospodářství.
Pro roky 2013 a 2014 je vládním cílem dosažení hodnoty růstu ekonomiky ve výši 4 % HDP. Z dalších vládních cílů stojí za zmínku důsledné
dodržování fiskální disciplíny, snižování deficitu běžného účtu platební bilance na úroveň 6-7 % a rozsáhlá podpora přímých zahraničních
investic. Turecko dále cílí na zvyšování své konkurenceschopnosti na
mezinárodních trzích. Monetární cíle spočívají v udržení míry inflace na
úrovni kolem 5 až 5,5% pro roky 2013 až 2014. Z hlediska objemu HDP
představuje Turecko 18. největší ekonomiku na světě a 6. v Evropě. Cílem
vlády je proniknout mezi 10 nejsilnějších ekonomik světa do roku 2023,
tj. k výročí sta let od vyhlášení novodobé Turecké republiky.
S vědomím stagnujících trhů EU “27“ zmítaných dluhovou krizí by tak
turecký trh s mladou populací, silnou domácí poptávkou, relativní geografickou blízkostí a rozsáhlými infrastukturálními projekty v mnoha
oblastech, neměl zůstat stranou zájmu českých exportérů.
V jakých odvětvích je podle Vás největší potenciál pro českotureckou obchodní spolupráci? Na co by se měli připravit čeští
exportéři, kteří chtějí uspět na tureckém trhu?
Ačkoliv je obchodně politický režim Turecké republiky v důsledku
pokračujících přístupových jednání země k EU postupně liberalizován
a prost zásadních obchodních omezení (přičemž rozhodující normou
v této oblasti je Celní unie s EU, na jejímž základě Turecko uplatňuje
v obchodních vztazích se třetími zeměmi společný celní tarif EU), identifikujeme, v návaznosti na stále se prohlubující trend negativního vývoje
obchodní bilance a zhoršující se exportní výkony turecké ekonomiky,
snahu o snížení importní závislosti. V této souvislosti je třeba, aby se
případný český exportér připravil na situaci, kdy turecké entity realizují
snahu o maximalizaci domácí produkce, a to napříč všemi sektory.
Z českého pohledu je rozsáhlý, nicméně náročný turecký trh velmi slibný
a současně plně reflektuje teritoriální i sektorové priority ČR a determinuje tak exportní příležitosti v mnoha oblastech vzájemné obchodní
výměny, zejm. pak trh skýtá příležitosti především v níže uvedených
segmentech:
ÇTMTONEWS 1/2013
Röportaj: Arnošt Kareš,
Çek Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği Ticaret
Başmüşaviri
Sayın Kareš, Türkiye’nin mevcut ekonomik ortamını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Türk ekonomisinin
gelişiminde eğilimler neler?
Günümüz Türkiye’si, Avrupa ve Asya arasında sınırda yer
alan ve 75 milyon tüketici piyasasıyla dünyanın her yerinden ihracatçılar için cazip, hızla gelişmekte olan bir ülke.
Türkiye Cumhuriyeti’ni nispeten gelişmiş endüstri-tarım
ekonomisi şeklinde tanımlayabiliriz. Ülkenin ekonomisi,
modern sanayi, ticaret ve hizmetler, el yapımı ve fabrikasyon ürünler ile geleneksel tarım sektörünü de içermekte.
2000’lerin başında iş gücünün %40’ının tarım sektöründe
hizmet verdiği görülürken, bugün tarımda iş gücünün
artmakta olan dışarıya akış ile yaklaşık olarak %25,5 civarında olduğunu
gözlemliyoruz. Her ne kadar ekonomide devletin rolü hala önemli olsa
da, özel sektörün payı hızla artıyor – özellikle güçlü aile şirketleri ekonomik büyümeye çok önemli katkı sağlıyor.
2013 ve 2014 yılları için hükümetin hedefi ekonomik büyüme olarak %4
GSYİH’ye ulaşmak. Hükümetin diğer kayda değer hedefleri ise, istikrarlı
şekilde mali disiplini kuvvetlendirmek, cari hesap açığı oranını %6-7’ye
indirmek ve doğrudan yabancı yatırımları desteklemek ve genişletmek.
Aynı zamanda Türkiye uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak
konusunda mücadele ediyor. 2013 ve 2014 yılları için mali hedefi, enflasyon oranını %5-5,5’ta tutmak. GSYİH hacmi dikkate alındığında Türkiye
dünyanın en büyük 18. ve Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisi. Hükümetin
hedefi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e kadar,
dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olmak.
Borç krizinden etkilenen 27 AB Üyesi’nin durgun piyasaları dikkate
alındığında, Türk piyasası Çek ihracatçıların ilgisinden uzak kalamadı.
Özellikle de, genç nüfusu, güçlü iç talebi ve pek çok bölgede büyük
altyapı projeleri nedeni ile.
Size göre, Çek – Türk iş ortaklıkları açısından hangi sektör en
büyük potansiyele sahip? Türk piyasasında başarılı olması için Çek
ihracatçılara neler önerirsiniz?
Devam etmekte olan AB katılım süreci sayesinde, Türkiye’nin ticarisiyasi rejimi liberalleşiyor. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği’nin bir parçası
olmasından dolayı, zorunlu ticaret kısıtlamaları koymadığı gibi üçüncü
ülkelerle ticari ilişkileri de belirlenmiştir (AB Gümrük Birliği’nin bir parçası
olarak Türkiye ortak gümrük tarifesini uyguluyor). Bunlara rağmen,
Türkiye’nin ithalat bağımlılığını azaltmaya çalıştığını görüyoruz. Türk ekonomisinin derinleşme eğilimindeki negatif bakiyesi ve kötüleşen ihracat
performansını gözlemliyoruz.
Bu bağlamda, Çek ihracatçılar için gerekli olan, Türk teşebbüslerin iç üretimi artırmak adına ekonominin her sektöründe mücadele ettiğinin göz
önünde bulundurarak duruma hazırlanmak.
Çek bakış açısı ile, Türk piyasası büyük, gelecek vaat ediyor ancak aynı
zamanda zorlayıcı. Çek Cumhuriyeti’nin bölgesel ve sektörel önceliklerini
yansıtıyor ve ticari mübadelenin pek çok alanında ihracat olanakları orta-
www.ctsok.eu
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
* moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou (environmentální technologie ve vodohospodářství a sanaci odpadů, nanotechnologie),
* energetika včetně obnovitelných zdrojů energie – zapojení jako EPC
kontraktora v investičních celcích, participace českých firem v oblasti výstavby produktovodů, výstavby a subdodávek obnovitelných
zdrojů energie a subdodávek pro plánované jaderné elektrárny,
* důlní zařízení a technologie včetně dodávek technologických zařízení
pro navazující chemická odvětví,
* automobilový průmysl a návazné obory,
* dopravní strojírenství vč. dodávek pro light-rail, export kolejových
vozidel, zejména nákladních vagónů, municipální městské projekty
- dodávky CNG autobusů a plnících stanic,
* obranný průmysl, kde však panuje vysoká konkurence největších
spojenců Turecka, tj. USA,
* potravinářsko-agrární sektor, zejm. import živého skotu a hovězího
masa, potravinářské technologie v oblasti zařízení pro mlékárny, pekárny a jatka, konzervárny, mražené potraviny a „ready-to-eat meals“,
* chemický průmysl
* strojírenská produkce - české a turecké výrobky nejsou považovány
za konkurenční. Turecké společnosti vynikají především v lisování, dobré jsou i v řezání materiálu plazmou či vysekávání plechu.
V obráběcích strojích jsou naopak lepší české společnosti, nicméně
na tureckém trhu musí čelit české subjekty konkurenci z jihovýchodní
Asie, podobně jako v jiných zemích,
* zdravotní zařízení a technika.
ya çıkarıyor, özellikle de aşağıda sayılan alanlarda:
* Modern yüksek değer katılmış teknolojiler (su kaynağı işletmesi ve
arıtma ile ilgili çevresel teknolojiler, nanoteknolojiler)
* Yenilenebilir enerji kaynakları dahil enerjetikler – MTİ müteahhiti olarak yatırım ünitelerine katılma, boru hattı inşaatı alanında
Çek şirketlerinin iştiraki, yenilebilir enerji yapımı ve taşeronluğu ve
planlanmış nükleer güç santrallerinin taşeronluğu,
* İlgili kimya sanayi için teknolojik tesislerin malzemeleri dahil maden
işletmeciliği tesisleri ve teknolojileri
* Otomotiv sanayi ve ilgili sanayi kolları
* Hafif raylı sistem malzemeleri, demiryolu taşıtlarının ihracatı (özellikle
yük vagonları), belediye projeleri – sıkıştırılmış doğalgaz otobüsleri ve
dolum istasyonları dâhil ulaştırma mühendisliği
* Savunma sanayi – fakat Türkiye’nin en büyük müttefiki ABD bu konuda yüksek rekabet gösteriyor.
* Gıda-tarımı sanayi, özellikle besi hayvanı ve sığır eti ithalatı,
mandıraların işletilmesi için gıda sanayi teknolojileri, fırınlar ve mezbahalar, konserve fabrikaları, donmuş gıda ve “tüketime hazır yemekler”
* Kimya sanayi
* Makine üretimi – Çek ve Türk ürünleri rakip olarak nitelendirilmiyor,
Türk şirketleri özellikle metal presleme konusunda gelişmiş, plazma ile
malzeme kesimi ve sac levha kesiminde iyiler. Ancak, makine takımları
Çek şirketlerden daha iyi, fakat Türk piyasasındaki Çek teşebbüsleri
diğer ülkeler gibi Güneydoğu Asya’dan rakiplerle karşılaşıyorlar.
* Tıbbi tesisler ve teknoloji
Türk piyasasına başarılı bir giriş için can alıcı projeler,
Türk ortaklarla birlikte ortak girişim şeklinde şirket
kurmak ya da güçlü yabancı ortaklarla konsorsiyum
oluşturmak ya da bunlara taşeron olmak.
Başarı için önemli bir varsayım da tedarikçi tarafın azami düzeyde kaynak yaratmasıdır. Bunu da başarmak
Çek İhracat Bankası (Czech Export Bank) ve İhracat
Teminat ve Sigorta Şirketi (Export Guarantee and
Insurance Corporation)’nin sunduğu avantajlı kaynaklar ve sigorta sayesinde mümkündür. Bu şirketlerin,
ihracat faaliyetlerinin finansmanının tamamen
karşılanması olanaklarını sağlama konusundaki önemi ve katma değeri halen artmaya devam etmektedir.
Zásadní pro úspěšnou penetraci tureckého trhu jsou projekty budované
jako joint - venture s tureckými partnery, případně formou konsorcií se
silnými zahraničními partnery nebo subdodávkami pro ně. Významným
předpokladem pro úspěch je maximální rozsah financování ze strany
dodavatele, přičemž v této oblasti nabývá na významu, resp. přidané
hodnotě možnost výhodného financování a pojišťování prostřednictvím
České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti,
Dobré vyhlídky, kde lze spojit tradičně pozitivní vnímání Turecka a solidní povědomí o českých dodávkách v minulosti (zejm. investičních celků)
skýtá rovněž agresivní nástup tureckých podnikatelů do severního Iráku,
Afganistánu, Libye, Turkických republik a dalších zemí regionu, na jejichž
obnově by se za předpokladu navázání dobrých kooperačních vztahů
s tureckými partnery mohly zúčastnit i české firmy.
Stran dalších zásadních doporučení souvisejících se specifiky uvedení
na turecký trh, tzv. „golden hints“, mohu pak odkázat na můj „Exportní
manuál“, který je k dispozici na www.mzv.cz/ankara v sekci ekonomika
a obchod.
ÇTMTONEWS 1/2013
Türk işadamlarının, Irak’ın Kuzeyi, Afganistan, Libya,
Türki cumhuriyetler ve bölgedeki diğer ülkelerdeki pazarlara hızlı ve etkili girişleri gelecek vaat etmektedir. Bu alanda başarılı olmak için Türkiye’nin
geçmişten gelen geleneksel olumlu anlayışı ve Çek
Cumhuriyeti’nin özellikle sermaye araçları hususundaki güvenilir bilgisi
katkı sağlayabilir. Dolayısıyla, eğer Çek şirketleri Türk ortaklarla işbirliğine
başlarsa, birlikte bu ülkelerin kalkınma sürecince yer alabilirler.
www.ctsok.eu
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
ČTSOK−ÇTMTO
Introducing W.A.G.:
W.A.G. is a fuel distributor and fuel card issuer in Central Europe. With over
15 years experience as a specialist supplier to the haulage industry Europe
wide, W.A.G. is a recognised industry leader with an international blue-chip
client base from several countries.
Country Manager
for TURKEY
W.A.G. payment solutions
Job Overview:
The Country Manager has overall responsibility for developing and
deploying a thorough strategic roadmap and customer recruitment plan
to maximise revenue and profitability of a newly created business unit in
Turkey.
Through continuous focus on the client experience and services, the Country Manager will maximise card usage and non fuel related sales.
Purpose of Role:
Experience/Skills:
The principle objectives are to work as part of the senior WAG executive team to profitably develop and grow a highly focused business unit
through:
Ideally the job holder will demonstrate:
• Proven track record of success in sales and business unit management
ideally in the fuel card arena, alternatively in Fuel trading or in Truck
sales.
• In management:
> has held company budgetary and revenue responsibility
> experience at senior level
• In people management – has managed a team of both sales and back
office professionals.
• In customer management – has experience of holding relationships at
senior level with small companies and large corporation alike.
• Experience of working in business-to-business environment.
* Design and deployment of a strategic roadmap for Turkey.
* Propose and manage OPEX and CAPEX budget
* Roll out of the existing EUROWAG value proposition & customization to
the Turkish market conditions.
* Development and implementation of an effective and proactive client
recruitment and account management strategy to maximize market penetration, customer loyalty across the WAG client base and profitability.
* Personal involvement in sales with large and small accounts.
* Provision of market activity intelligence to enable the business to monitor current conditions and to react to changing market environment.
* Participate to the Product roadmap definition. Assist with identification,
analysis and development of fuel card products and services requirements of the future.
Contact details:
W.A.G. payment solutions, a.s.,
Prague, Czech Republic, www.eurowag.com,
Mrs.Capova, [email protected], + 420 236 089 968
Váš právní poradce
pro Turecko
SCHAFFER & PARTNER LEGAL S.R.O.,
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
SCHAFFER
& PARTNER
www.schaffer-partner.cz
www.guzeldere-law.com
ČTSOKNEWS 1/2013
www.ctsok.eu

Benzer belgeler

Valná hromada ČTSOK ÇTMTO Genel Kurul Toplantısı

Valná hromada ČTSOK ÇTMTO Genel Kurul Toplantısı Stánek ČTSOK se rovněž nacházel v Tureckém

Detaylı

I. Türk/Çek Fotoğrafçılık Değişimi 2014

I. Türk/Çek Fotoğrafçılık Değişimi 2014 Fotografie mohou být jakkoli digitálně upravované. Pamatujte, že kreativitě se nekladou meze, ale že autenticita se počítá především. Fotografii můžete opatřit textem, který popisuje váš osobní pří...

Detaylı

çek cumhuriyeti - Doing Business in The Czech Republic

çek cumhuriyeti - Doing Business in The Czech Republic Türkiye ve Çek Cumhuriyeti başta NATO olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde müttefik, AB bağlamında ise partner olan dost iki ülkedir. Siyasi ve ekonomik ilişkiler mükemmel düzeyde seyretmekt...

Detaylı