vergi kodları - referansbd.com.tr

Transkript

vergi kodları - referansbd.com.tr
VERGİ KODLARI
Vergi Kodu Vergi Adı
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0020
0021
0022
0023
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0067
0071
0073
0074
0075
0076
0077
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1026
Yıllık Gelir Vergisi
Zırai Kazanç Gelir Vergisi
Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
Gelir Götürü Ticari Kazanç
Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
Gelir Götürü Ücret
Dağıtılmayan Kar Stopajı
Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24)
Gelir Vergisi (Gmsı)
Basıt Usulde Ticari Kazanc
Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi
Banka Muameleleri Vergisi
Sigorta Muameleleri Vergisi
5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar
Gelir Vergisi Geçici Vergi
Gelir Geçici Vergi
Kurum Geçici Vergi
Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
Akaryakıt Tüketim Vergisi
Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
Her Türlü İspirtolar ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi
Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
Diğer Ücretler
Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
Mülga Maden Fonu
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu
G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
Sair Şarap ve Biralara İlişkin Ek Vergi
Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi
Eğitim,Gençlik,Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
Fon Payı
5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
1027
1028
1030
1037
1042
1043
1046
1047
2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz
5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz
Pişmanlık Zammı
Trafik Muayenesi Para Cezaları
E.Katkı Payı
Özel İşlem Vergisi
Tevkifattan Alınan Damga Vergisi
Damga Vergisi
Sayfa 1 / 6
VERGİ KODLARI
1048
1050
1051
1052
1053
1055
1067
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4016
4021
4023
4024
4030
4034
4035
4036
4037
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048
4049
4050
4060
5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi
Vergi Barışı Tefe Tutarı
Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı
5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı
Düşük Olan Değerleme Tutarı
Vergi Yargı Harçları
Gecikme Faizi
Para Cezası Faizi
Gecikme Zammı
Erken Ödeme İndirimi
Peşin Ödeme İndirimi
Alınan Diğer Faizler
Kanuni Faiz
5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz
Hesaplanan Faiz
Savunma Sanayi Destekleme Fonu
Konut Fonu
Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
Usulsüzlük Cezası
Özel Usulsüzlük Cezası
Kusur Cezası
Ağır Kusur Cezası
Kaçakçılık Cezası
Vergi Ziyaı Cezası
Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
Ek Gelir Vergisi
Ek Ücret Gelir Vergisi
Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
Faiz Vergisi
Ek Emlak Vergisi
Gelir Dahili Tevkifat
Ek Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları
Kurum Dahili Tevkifat
Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
Ücretlerden Alınacak E.D.V.
4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka ve Aracı Kurumlar)
5811 Türkiye De Sahip Olunan Varlıklar
G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
4962 S. Taşıt Vergisi
Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
Gelir ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi
5035 Rtük Eğitime Katkı Payı
Götürü Ekonomik Denge Vergisi
Gelir ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
Şans Oyunları Vergisi
5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
Tekel Safi Hasılat
Tecilli Alacaklardan Tahsilat
Sayfa 2 / 6
VERGİ KODLARI
4061
4063
4070
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
4140
5015
5030
5228
5569
5766
6183
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Noter Harçları
G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasarv.
Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
Münferit Kurum E. D. V.
Net Aktif Vergisi
Kıymetli Maden ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
Özel İletişim Vergisi
5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi
Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı
Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi
Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (Gmsi)
Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc
Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab
Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C
Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv
Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde
Vergi Barışı İnceleme ve Tarhiyat 5.Madde
Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab
Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler
Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde
Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı
6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı
E-Beyanname B Formu
G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat Ek2 Ek3
5228 Tecilli Tahsilat
5569 Sayılı Kanun Uyarınca Kobi Tecilli Tahsilat
5766 Kanuna İstinaden Tecil
6183 Tecilli Tahsilat
İdari Para Cezası (4703 Sk)
Emaneten Yapılan Tahsilat
Nüfus Para Cezası
Seçim Para Cezası
Askerlik Para Cezası
Adli Mahkeme Para Cezası
1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
Turizm Para Cezası
Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
Çevre Kirliliği Para Cezası
Esnaf S.Harç
Gümrük Vergisi
Yurt Dışı Çıkış Harcı
Katma Değer Vergisi Tevkifatı
Bilirkişi Ücreti
Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
Yıllık Tonaj Harcı
Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası
Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar
4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
Kur Farkı Hesabı
Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
Sayfa 3 / 6
VERGİ KODLARI
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
İhracatta Vergi İadesi Hesabı
Geliştirme ve Destekleme Fonu Hesabı
Çalışma İzin Harcı
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
Diploma Harcı
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
Ek Taşıt Alım Vergisi
Tdpk İdari Para Cezası
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Taşıt Alım Vergisi
Yiyecek Bedelleri
Teminat O. Yapılan Ths.
İadelerden Alacaklılar
Hesap Kart ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
Mera Fonu
Mera Fonu Para Cezası
Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
Mülga Yatırım Teşvik Fonu
4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat
Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
Özel Hesap Gelirleri
Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
5035 Sayılı Kanuna Göre Harç
4749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları
Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
Ecrimisil Gelirleri
Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
Taşınır Mallar Satış Gelirleri
Dogalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası
Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri
Petrolden Devlet Hakkı
Ticaret Sicil Harcı
Madenlerden Devlet Hakkı
Oyun Kağıdı Gelirleri
Tapu Harçları
Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı
Pasaport ve Konsolosluk Harçları
Trafik Harçları
Yargı Harçları
İthal ve İmal Ruhsat ve Temdit Ücreti
Gemi ve Liman Harçları
Diğer Harçlar
Değerli Kağıtlar Gelirleri
Tavizlerden Geri Alınanlar
İkrazlardan Geri Alınanlar
Yem Analiz Ücreti
Şeker Fiyat Farkı
Akaryakıt Fiyat Farkı
Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat
Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
Gübre Deney ve Analiz Ücreti
4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası
Diğer Para Cezaları
Zimmetlere Geçirilen Para ve Değerlerden Borçlular
Sayfa 4 / 6
VERGİ KODLARI
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
Fazla ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
İstihsal Vergisi
Trafik Cezaları
Hesaplanan Gecikme Zammı
Takip Giderleri Karşılığı Alınan
Çıraklık Fonu
2000/2 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
Çeşitli Gelirler
Petrolden Devlet Hissesi
Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
Resmi Arabuluculuk Ücreti
Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat
4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
Haksız Alınan Vergi İadesi
Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
Kaldırılan Vergi Artıkları
Şeker Kanunu İdari Para Cezası
Geçiş Üçreti ve İdari Para Cezası
5188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı
Telgraf ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
Spor Müsabakalrında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İpc
4857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları
Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar
4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları
5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri
Ödemesi
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
Orköy Fonu Gelirleri
2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
Gelir Vergisi Tevkifatı
Yabancı Ülkede Güç ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar
Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.
Hazine Zararının Geri Alınması
Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı
Telekominikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli
Telsiz, Telefon ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İpc
5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İpc
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
Kişilerden Alacak Faizleri
Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler
9127
9128
9129
9131
9132
9133
9148
9149
9153
9160
9161
9162
2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredileri
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C
4904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
Veraset ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)
Klavuzluk ve Romörkörcülük Hizmet Payı
Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
4915 ve 5035 Sk. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı
Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı
5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İl Özel İdare Payı
Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları(Orman Genel Müdürlüğü Payı)
Kadastro Harçları
Sayfa 5 / 6
VERGİ KODLARI
9166
9171
9180
9190
9200
9201
9220
9221
9301
9304
9305
9306
9307
9309
9310
9311
9315
9316
9317
9318
9341
9399
9901
9999
Karar ve İlam Harcı
Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste
Telsiz, Telefon ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80 İ
Çeşitli Gelirler(Gecikme Zammı Hesaplanan)
Dsi Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücreti
Dsi Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
6200 Sayılı Kanuna Göre Alınan Zam
Diğer Hizmet Gelirleri
Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan ˜İ.P.C
Telgraf ve Telefon Kanunu 2.Madde İdari Para Cezası
Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İpc
1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
Turizm Para Cezası
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C
Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C(4207 S.K.)
Şeker Kanunu İdari Para Cezası
4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İpc
5326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.
5326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.
Mera Fonu Para Cezası
Ana Vergı Yavru Olan Thk Lara İşlem Yapabilmek İçin
Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu
Teminaten Yapılan Tahsilat
Sayfa 6 / 6

Benzer belgeler

Vergi Türü Kodları

Vergi Türü Kodları AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR

Detaylı