Arka Dişli Sistemi

Transkript

Arka Dişli Sistemi
SI-R917B-05
Kabloyu arka vites değiştiricisine bağlayın
ve kablodaki ilk gevşekliği aldıktan sonra,
ön vites değiştiricisine şekilde görüldüğü
gibi tekrar sabitleyin.
Dişli montajı
Genel Güvenlik Bilgileri
Model numarası
UYARI
• Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin. Eğer tekerlekler herhangi bir
şekilde gevşekse, bisikletten çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler.
• Zinciri temizlemek için doğal bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler gibi, zincirin zarar görmesine ve/veya arıza
yapmasına neden olabilecek alkali-bazlı veya asit-bazlı deterjanlar kullanmayın.
• Güçlendirilmiş bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri birleştirmek için kullanın.
• İki farklı tipte güçlendirilmiş bağlantı pimi mevcuttur. Kullanacağınız pimi seçmeden önce aşağıdaki tabloyu inceleyin.
Güçlendirilmiş bağlantı pimlerinden başka bağlantı pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir
güçlendirilmiş bağlantı pimi
veya alet kullanılması halinde
Zincir
Güçlendirilmiş bağlantı pimi
Zincir aleti
yeterli bağlantı kuvveti elde
edilemeyebilir ve bu durum
CN-7701 / CN-HG93 gibi
Gümüş
TL-CN31/TL-CN22
zincirin kopmasına veya
9-vites çok ince zincir
6.5 mm
yerinden çıkmasına neden
CN-HG50 / CN-IG51 gibi
TL-CN31/TL-CN22 and
olabilir.
Siyah
Grup adı
Diş kombinasyonu
CS-HG50-8I
8
an
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30D
CS-HG40-8I
8
ao
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34D
MF-HG40-7
7
az
14, 16, 18, 20, 22, 24, 34D
MF-HG37
7
ax
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28D
MF-TZ07
7
dy
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28D
MF-TZ06
6
bx
14, 16, 18, 21, 24, 28D
MF-HG22
6
Y
14, 16, 18, 21, 24, 28D
Her bir dişli için, grup işareti bulunan
yüzey dışarı doğru bakmalı ve her bir
dişli üzerindeki üçgen(▲) işaretiyle
filibir gövdesinin (kanal genişliğinin
fazla olduğu) A kısmı hizalanacak
şekilde yerleştirilmelidir.
Oluk sadece bir
yerde geniştir.
ac -14T
Çekin
TL-FW30
Kanal
En büyük
dişli
3. Alt ayar
Aynakolu çevirirken, kolu çalıştırarak en alt dişliye
geçin.
Alt ayar vidasını çevirerek, kılavuz makaranın
doğrudan en büyük dişliyle hizalanacak bir konuma
hareket etmesini sağlayın.
1
FH-CT91
Filibir gövdesi
2
2
Alt ayar vidası
1
Filibir gövdesi tespit cıvatası
Sökme
4. B-gerginlik ayar vidasının kullanılması
Montaj
Filibir gövdesi rondelası
▲ işareti
Sıkma torku:
35-50 N•m
A
Kılavuz makara
10 mm Alyen anahtar (TL-WR37)
Zinciri en küçük aynakol dişlisi ve en büyük dişli üzerine
takarak krank kolunu geriye doğru çevirin. Daha sonra,
B-gerginlik ayar vidasını çevirerek kılavuz makarayı dişliye
mümkün olduğu kadar yakın, fakat dokunmayacak şekilde
ayarlayın. Daha sonra, zinciri en küçük dişliye ayarlayın
ve yukarıdaki işlemi tekrarlayarak makaranın dişliye
dokunmadığından emin olun.
En büyük
dişli
En küçük dişli
2
2
1
1
1
Vites kolunun monte edilmesi
2
B-gerginlik ayar
vidası
11T
ab
S
H
IM
A NO
HYP
ER
G
DE
L I
- C
J AP
AN
CK
LO
Uç Pimi
Link Pimi
• Eğer dişlilerin sayısındaki bir değişiklik nedeniyle zincirin uzunluğunu
ayarlamak gerekiyorsa, zinciri bir güçlendirilmiş bağlantı pimi veya uç
pimi kullanılarak bağlandığı yerden başka bir noktada kesin. Zincir,
güçlendirilmiş bağlantı pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı yerden
kesilmesi durumunda hasar görecektir.
• Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer gerginlik çok zayıfsa veya
zincir hasar görmüşse, zincir değiştirilmelidir Eğer bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya neden
olabilir.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir şekilde okuyun. Gevşek, aşınmış veya hasar görmüş
parçalar sürücünün yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı şiddetle
tavsiye ederiz.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir şekilde okuyun ve daha sonra başvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza
edin.
Dişlilerin montajı
m
Güçlendirilmiş
Bağlantı Pimi
Sıkma torku:
5-7 N•m
Dişli sökme aleti
Sökmek için
Hazne milini çıkardıktan sonra filibir
gövdesinin içinde yer alan filibir
gövdesi tespit cıvatasını sökün ve
filibir gövdesini değiştirin.
Not:
Filibir gövdesini sökmeye çalışmayın;
bu durum arızaya neden olabilir.
TL-CN30/TL-CN21
7.1 mm
Sıkma torku:
30 N•m
Monte etmek için
Arka hazne gövdesinin değiştirilmesi
4 0 0 kg /c
8-/7-/6-vites ince zincir
Dişliler
Not: kablonun kanala iyice
yerleştiğinden emin olun.
U
.S
. PA
T 4268
25
9
Not
• Eğer dişli değiştirme işlemleri sırasında zorlanma hissediliyorsa, vites değiştiriciyi yıkayın ve tüm hareketli parçaları
yağlayın.
• Eğer bağlantılardaki gevşeklik düzeyi ayarlama yapılamayacak kadar yüksek ise, vites değiştiriciyi değiştirmeniz
gerekir.
• Vites değiştiriciyi periyodik olarak temizlemeli ve tüm hareketli parçaları (mekanizmayı ve makaraları) yağlamalısınız.
• Eğer dişli değiştirme ayarı yapılamıyorsa, bisikletin arka ucundaki paralellik derecesini kontrol edin. Aynı zamanda,
kablonun yağlanıp yağlanmadığını ve vites kablosunun çok uzun veya çok kısa olup olmadığını kontrol edin.
• Eğer bir makaradaki gevşeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı değiştirmelisiniz.
• Eğer tekerlek sertleşir ve zor dönmeye başlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir.
• Haznenin içine yağ uygulamayın; aksi halde yağ dışarı çıkabilir.
• Dişlileri periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın. Ayrıca, zincirin doğal bir
Grup işaretleri
deterjanla yıkanarak yağlanması, dişlilerin ve zincirin kullanım ömrünü uzatmanın etkili bir
yoludur.
• Eğer zincir kullanım sırasında dişlilerden çıkıyorsa, dişlileri ve zinciri değiştirin.
• Her zaman aynı grup işaretleri bulunan dişli seti kullanmaya özen gösterin. Kesinlikle farklı grup
işaretine sahip olan bir dişli yatağıyla birlikte kullanmayın.
• İçten kablo çektirmeli bir kadronun kullanılması, yüksek kablo direnci nedeniyle SIS vites
değiştirme fonksiyonunu bozma eğiliminde olduğundan tavsiye edilmez.
• Gidon her iki tarafa sonuna kadar çevrildiğinde bile bir miktar boşluğa sahip olan bir vites
kablosu kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip
etmediğini kontrol edin.
• Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek uygun şekilde kaydıklarından emin olun.
• Düzgün çalışma için, belirtilen vites kablosunu ve orta göbek kablo rehberini kullanın.
• SC-C050 hız göstergesi, SC-C051 mesafe göstergesi ve SC-C052 saat ve kronometre ayrı parçalar olarak temin
edilebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için bisiklet satıcınıza başvurun.
• Dişli değişimine göre kolların hareketi sadece aynakol çevrildiğinde yapılmalıdır.
• Parçalar doğal aşınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karşı garantili değildir.
• Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen profesyonel bisiklet satıcınıza danışın.
ag -18T
RD-TX70/50/30
6 dişli, perçinler vasıtasıyla sabitlenir.
Dişli ara parçaları
(1.0 mm)
5. SIS Ayarı
Kilitleme bileziği
Vites kolunu birkaç kez çalıştırarak zinciri ikinci dişliye hareket ettirin. Daha sonra, vites koluna
oynaklığını alacak kadar basarken krank kolunu çevirin.
• Dişlilerin montajını yaparken, kilitleme bileziğini sıkmak için
özel aleti (TL-HG16) kullanın.
Kilitleme bileziği
TL-HG16
Ses tamamen
kesildiğinde
Üçüncü vitese
geçerken
Sıkma torku:
30-50 N•m
5 mm Alyen anahtarı
• Dişlileri değiştirirken, kilitleme bileziğini çıkarmak için
özel aleti (TL-HG16) ve TL-SR20’i kullanın.
Vites kablosu ayar
tamburu
ag -15
T
Sıkma torku:
6-8 N•m
Alet (TL-SR20)
Sökme
ag
-1
3T
SH
IM
Ayar
Vites kablosu ayar
tamburu
1. Üst ayar
Üst ayar vidasını çevirmek suretiyle
arkadan bakıldığında kılavuz makara
en küçük dişlinin dış çizgisiyle
hizalanacak şekilde ayarlayın.
Daha sonra zinciri takın.
Arka vites değiştiricisinin montajı
Montajı yaparken, B-gerginlik ayar vidasının mil
yuvası tırnağıyla temas ederek deformasyona neden
olmamasına dikkat edin.
En küçük dişlinin
dış çizgisi
<RD-MR40, RD-TX70/50/30>
1
2
1
2
Kılavuz makara
Direkt montaj tipi
Üst ayar vidası
Vites kablosu ayar tamburunu zincir ikinci
dişliye geri dönünceye kadar sıkın. (saat
yönü)
Vites kablosu ayar tamburunu zincir
üçüncü dişliye dokunarak ses çıkarıncaya
kadar gevşetin. (ters saat yönü)
İdeal ayar
En iyi ayar, vites kolu oynaklığı alacak kadar çalıştırıldığında ve zincir
üçüncü dişliye dokunarak ses çıkardığında elde edilir.
5 mm Alyen anahtarı
İçeri bastırın
ve sıkın
* Vites kolunu orijinal konumuna (kolun ikinci dişli ayarında olduğu ve serbest
bırakıldığı konuma) döndürün ve daha sonra krank kolunu saat yönünde
çevirin. Eğer zincir üçüncü dişliye dokunarak ses çıkarıyorsa, vites kablosu
ayar tamburunu saat yönünde hafifçe çevirmek suretiyle ses kesilinceye ve
zincir düzgün şekilde çalışıncaya kadar sıkın.
O
AN
HYPERGL I DE - C
5 mm Alyen Anahtarı
Sıkma torku:
8-10 N•m
RD-TX70/50/30
İdeal SIS performansı için, güç aktarma parçalarını periyodik olarak yağlayın.
Temas etmelidir
Teknik Servis Talimatı
SI-R917B
Sıkma torku:
3-4 N•m
En iyi performansı sağlamak için, aşağıda verilen kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.
Altus
Tourney 40
Tourney
ID-C050-8R
ID-C050-7R
ID-C050-6R
REVOSHIFT
SB-C055A-8R
SB-C055A-7R
SB-C055-6R
Vites kablosu
SIS
SIS
SIS
Arka değiştirici
RD-CT95
RD-TX70/50/30 RD-MR40-7
RD-TX70/50/30
Tip
Arka hazne
Dişliler
Kaset dişli / Arka dişli
Smart Cage
Smart Cage
MGS
Smart Cage
FH-CT91
—
—
8
7
6
CS-HG50-8I
CS-HG40-8I
MF-HG40-7
MF-TZ07
MF-HG22
Orta göbek kablo rehberi
SM-SP18 / SM-BT18
➁
➂
Zincir uzunluğu
Anahtarın montajı
2 bakla ekleyin (zincir her iki tarafta en büyük dişlide iken)
En büyük dişli
En büyük aynakol dişlisi
Anahtar kapağını çıkarın ve anahtarı
şekilde görüldüğü gibi monte edin.
Anahtar
Zincir
Zincir mastarı
TL-CN24
IG zincirler için, zincir mastarını (TL-CN24) zincir bağlantı piminin yanındaki iç
baklaya sokarak iç bakla genişliğinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Bağlantı piminin her iki tarafta eşit miktarda çıkıntı yaparak dış baklayı
geçtiğinden ve bu çıkıntının en az 0.2 mm olduğundan emin olun.
İç kabloyu vites kablosuna marka işareti bulunan ucundan sokun. Kablonun
verimli şekilde çalışmasını sağlamak için marka işareti bulunan uçtan gresleyin.
Marka işareti
Vites kablosunun kesilmesi
Smart cage
Toplam kapasite
43D
40D
43D
En büyük dişli
34D
34D
28-34D
En küçük dişli
11D
13D
11D
Aynakol diş farkı
20D
20D
20D
FC-CT92 (42-34-24D)
FC-TY33A (48-38-28D)
FC-TX70 (42-34-24D)
FC-TX71 (48-38-28D)
A, B ⩾ 0.2 mm
A
İç bakla
B
Bağlantı pimi
Vites kablosunu keserken, işaretli ucun karşısındaki ucu
kesin. Vites kablosunu kestikten sonra, ucu deliğin içi
düzgün bir çapa sahip olacak şekilde yuvarlayın.
SHIMANO
MANO JAPAN
AIN GAUGE
CHAIN
MGS
8mm
1=2.38mm
24
TL-CN24
Smart cage
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
RD-TX70/50/30
1=2.38mm
TL-CN24
RD-MR40-7
Anahtar kapağı
2.38 mm
Bağlantı pimi
RD-CT95
Uygulanabilir ön aynakol
(aynakol dişlisi diş konfigürasyonu)
➀
Pedal çevirme
performansı ağırlaşır
Zincir bağlantısının kontrol edilmesi
Arka Vites Değiştiricisi
Tip
Braket
İç kablonun takılması
Özellikler
Model numarası
Braket cıvatası
Göbek mili sıkma torku:
8-10 N•m
1=2.38mm
TL-CN24
CN-HG50 / CN-UG50
Kadro
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
Zincir
Pedal çevirme
performansı hafifler
Braket somunu
Mil yuvası tırnağı
CI-DECK
Dişli değiştirme işlemi
İç kabloyu şekillerde gösterildiği gibi ➀ ila ➂
adımlarını uygulayarak değiştirin.
Braket tipi
B-gerginlik ayar
vidası
Arka Dişli Sistemi
Seriler
2. İç kablonun bağlanması ve emniyete
alınması
Dış uç kapsül
Aynı dış ucun kapsülünü vites
kablosunun kesik ucuna takın.
Dış bakla
Doğru
Yanlış
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. (Türkçe)

Benzer belgeler

Arka Dişli Sistemi

Arka Dişli Sistemi Kapak tespit cıvatalarını sökün ve sonra kapağı şekilde görüldüğü gibi çıkarın. Yeni kablonun ucunu şekilde görülen pozisyona gelinceye kadar çekin. Bu anda kablonun emniyetli şekilde kanalda olduğ...

Detaylı

RD-5600 - Shimano

RD-5600 - Shimano pimi kullanılarak bağlandığı yerden başka bir noktada kesin. Zincir, güçlendirilmiş bağlantı pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı yerden kesilmesi durumunda hasar görecektir. • Zincirin doğru gerginl...

Detaylı

RD-4500 - Shimano

RD-4500 - Shimano • Düzgün çalıșma için, belirtilen vites kablosunu ve orta göbek kablo rehberini kullanın. • Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek uygun șekilde kaydıklarından emin olun....

Detaylı

Arka Dişli Sistemi

Arka Dişli Sistemi • Eğer bir makaradaki gevşeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı değiştirmelisiniz. • Eğer tekerlek sertleşir ve zor dönmeye başlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir. • Haznenin için...

Detaylı

Arka Dişli Sistemi

Arka Dişli Sistemi • Eğer bir makaradaki gevşeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı değiştirmelisiniz. • Eğer tekerlek sertleşir ve zor dönmeye başlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir. • Haznenin için...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi Kesinlikle farklı grup ișaretine sahip olan bir dișli yatağıyla birlikte kullanmayın. • İçten kablo çektirmeli bir kadronun kullanılması, yüksek kablo direnci nedeniyle SIS vites değiștirme fonksiy...

Detaylı

Ön Dişli Sistemi

Ön Dişli Sistemi • Eğer dişlilerin sayısındaki bir değişiklik nedeniyle zincirin uzunluğunu ayarlamak gerekiyorsa, zinciri bir güçlendirilmiş bağlantı pimi veya uç pimi kullanılarak bağlandığı yerden başka bir nokt...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi • Eğer tekerlek sertleşir ve zor dönmeye başlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir. • Haznenin içine yağ uygulamayın; aksi halde yağ dışarı çıkabilir. • Dişlileri periyodik olarak doğal bir deterja...

Detaylı

SL-RS41-8R

SL-RS41-8R Zinciri en küçük aynakol dișlisi ve en büyük dișli üzerine takarak krank kolunu geriye doğru çevirin. Daha sonra, B-gerginlik ayar vidasını çevirerek kılavuz makarayı dișliye mümkün olduğu kadar ya...

Detaylı