POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI 1 2 3 4 37.01 Fotoğrafçılıkta

Yorumlar

Transkript

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI 1 2 3 4 37.01 Fotoğrafçılıkta
POZİSYON NO
1
37.01
3701.10.00.00.00
3701.20
3701.20.00.10.00
3701.20.00.90.11
3701.20.00.90.12
3701.20.00.90.19
3701.20.00.90.29
3701.30
3701.30.00.00.11
3701.30.00.00.19
3701.30.00.00.29
3701.91
3701.91.00.00.11
3701.91.00.00.12
3701.91.00.00.13
3701.91.00.00.19
3701.99.00.00.00
37.02
3702.10.00.00.00
3702.31
3702.31.91.00.00
3702.31.97.10.00
3702.31.97.90.00
3702.32
3702.32.10.00.00
3702.32.20.10.00
3702.32.20.90.00
3702.32.85.10.00
3702.32.85.90.00
3702.39
3702.39.00.10.00
3702.39.00.90.00
3702.41
3702.41.00.10.00
3702.41.00.90.00
3702.42
3702.42.00.10.00
EŞYANIN TANIMI
2
Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf
levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç
olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak
fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri
halinde olsun olmasın):
- X - ışınları için filmler
- Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :
- - Film kutusu (filmpak) içinde olanlar
- - Diğerleri
- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde
kullanılanlar
- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
- - - Diğerleri
- Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)
- - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında
kullanılanlar
- - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler
- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler
- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında
kullanılanlar
- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
- - - Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş
fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi
bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf
veren filmler (hassas, boş):
- X ışınları için filmler
- Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:
- - Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler:
- - - Renkli negatif film ;
( - Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm.yi geçmeyen,
- Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf
veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan)
- - - Diğerleri:
- - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu) :
- - - Eni 35 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler
- - - - Diğerleri:
- - - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - Eni 35 mm. yi geçenler:
- - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
- - - Diğerleri
- Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm. yi geçenler:
- - Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf
(polikrom) filmleri:
- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
- - - Diğerleri
- - Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli
fotoğraf filmleri hariç):
- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
3
4
m2
Muaf
Adet
25
Adet
25
Adet
Adet
Adet
25
25
25
m
m2
2
m
2
25
25
25
-
25
25
25
25
25
m2
Muaf
m
35
m
m
25
35
-
35
-
25
35
-
25
35
-
25
35
m2
2
m
25
35
m2
25
POZİSYON NO
1
3702.42.00.90.00
3702.43
3702.43.00.10.00
3702.43.00.90.00
3702.44
3702.44.00.10.00
3702.44.00.90.00
3702.52.00.00.00
3702.53.00.00.00
3702.54.00.00.00
3702.55.00.00.00
3702.56.00.00.00
3702.96
3702.96.10.00.00
3702.96.90.00.00
3702.97
3702.97.10.00.00
3702.97.90.00.00
3702.98
3702.98.00.00.11
3702.98.00.00.12
37.03
3703.10
3703.10.00.00.11
3703.10.00.00.19
3703.20.00.00.00
3703.90.00.00.00
3704.00
3704.00.10.00.00
3704.00.90.00.00
37.05
3705.10.00.00.00
3705.90
3705.90.10.00.00
3705.90.90.00.00
37.06
3706.10
3706.10.20.10.00
3706.10.20.20.00
3706.10.99.10.00
3706.10.99.20.00
3706.90
3706.90.52.10.00
3706.90.52.20.00
3706.90.91.10.00
3706.90.91.20.00
EŞYANIN TANIMI
2
- - - Diğerleri
- - Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:
- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
- - - Diğerleri
- - Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:
- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar
- - - Diğerleri
- Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:
- - Eni 16 mm. yi geçmeyen filmler
- - Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu
30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için)
- - Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu
30 m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç)
- - Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu
30 m.yi geçen filmler
- - Eni 35 mm. yi geçen filmler
- Diğerleri:
- - Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler:
- - - Mikro filmler; grafik sanatları için filmler
- - - Diğerleri
- - Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler:
- - - Mikro filmler; grafik sanatları için filmler
- - - Diğerleri
- - Eni 35 mm. yi geçen filmler
- - - Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar
- - - Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar
ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
3
m2
4
35
m2
2
m
25
35
m
m2
2
25
35
-
35
Adet
35
Adet
35
m
-
35
35
Adet
35
35
m
35
35
-
35
35
Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton
ve mensucat:
- Rulo halinde olup eni 610 mm. yi geçenler
- - Büro makinalarında kullanılan kağıtlar
- - Diğerleri
- Diğerleri (renkli fotoğraf "polikrom" için)
- Diğerleri
-
25
25
25
25
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat
(dolu, fakat develope edilmemiş):
- Levhalar ve filmler
- Diğerleri
-
35
35
-
35
-
35
35
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope
edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):
- Ofset baskı için olanlar
- Diğerleri:
- - Mikrofilmler
- - Diğerleri
Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (seslendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meydana gelmiş olsun olmasın ) :
- Eni 35 mm. veya daha fazla olanlar:
- - Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden
meydana gelmiş olanlar:
- - - Siyah-beyaz olanlar
- - - Renkli olanlar
- - Diğer pozitifter:
- - - Siyah-beyaz olanlar
- - - Renkli olanlar
- Diğerleri:
- - Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite
filmlerinden meydana gelmiş olanlar:
- - - Siyah-beyaz olanlar
- - - Renkli olanlar
- - Diğerleri:
- - - Eni 10 mm. den az olanlar:
- - - - Siyah-beyaz olanlar
- - - - Renkli olanlar
m
m
25
25
m
m
25
25
m
m
25
25
m
m
25
25
POZİSYON NO
1
3706.90.99.10.00
3706.90.99.20.00
37.07
3707.10.00.00.00
3707.90
3707.90.20.00.00
3707.90.90.00.00
EŞYANIN TANIMI
2
- - - Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - - Siyah-beyaz olanlar
- - - - Renkli olanlar
Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkallar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta
kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler
(dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satılacak hale getirilmiş):
- Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar
- Diğerleri:
- - Develope ediciler ve sabitleştiriciler
- - Diğerleri
ÖLÇÜ
BİRİMİ
3
m
m
474
VERGİ
HADDİ
4
25
25
-
25
-
25
25

Benzer belgeler

ithalat rejimi kararının ıı sayılı listesi

ithalat rejimi kararının ıı sayılı listesi Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir...

Detaylı

klorheksol scrub solüsyon

klorheksol scrub solüsyon KLORHEKSOL SCRUB geniş spektrumlu bir antiseptiktir. Gram (-), Gram (+) çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Günümüzde hastane enfeksiyonlarında rol alan Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, ...

Detaylı

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke - - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar: - - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbon...

Detaylı