PLASENTA PREVIA VE PLASENTA ACREATALI GEBELERİN

Transkript

PLASENTA PREVIA VE PLASENTA ACREATALI GEBELERİN
 PLASENTA PREVIA VE PLASENTA ACREATALI GEBELERİN PREANESTEZİK HAZIRLIĞI Dr. A.ATAY, Dr. G.N.TERZİ, Dr. A.ŞENCAN, Dr. N.KARAHAN, Dr. S.KELEKÇİ 1 KÇÜ.İzmir Atatürk EğiEm ve AraşIrma Hastanesi
Doğum sırasında tesadüfen ortaya çıkan P. Previa ve P. Acreata yüksek maternal morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. MagneEk rezonans görüntüleme ve transvaginal renkli dopler; P. Previa ve P. Acreatanın antenatal tanısına, elekEf şartlarda ve preoperaEf hazırlık yapıldıktan sonra gebenin operasyona alınmasına olanak sağlar. 37 Y . 2 C/S öyküsü mevcut Obsetrik USG: P.Previa+ P.Acreata ile uyumlu ElekEf şartlarda operasyon odasına alındı. Genel anestezi uygulaması tercih edildi. Plasentanın uterusdan ayrılma işlemi sırasında TA:60/37mmHg N: 128/dk değerlerinde gözlendi. Hb:5,4 gr/l olarak izlendi. Efedrin , Ketamin verildi Hastaya operasyon süresince 5ü ES, 2ü tam kan, 4ü TDP 4000ml SF, 500ml voluven verildi ve 700ml idrar çıkışı oldu. Hasta postoperaEf dönemde AYB ünitesine çıkarıldı. 27 Y, C/S öyküsü mevcut Obsetrik USG: P. Previa totalis+ P. Acreata ile uyumlu. ElekEf şartlarda operasyon odasına alındı. Genel anestezi uygulaması tercih edildi. Vital bulgular stabil seyrej. Operasyon boyunca 4ü ES, 2ü TDP 4100ml SF verildi , 270ml idrar çıkışı oldu. Hasta kanama kontrolü ve yakın takip için PACU ya alındı. Her iki vakada ; TA, KAH, SpO2, Isı, ETCO2 takibi, Santral venöz kateter takıldı ve invaziv arter monitörizasyonu yapıldı C/S + Hipogastrik arter ligasyonu ve İntrauterin balon tamponat yerleşErildi A MulEdisciplinary Checklist for Management of Suspected Placenta Accreta Obstet Gynecol 2011;117:331-­‐7 P.Previa ve P.Acreata hastalarının takibinde mulEdisipliner bir yaklaşım tavsiye edilmektedir. MulEdisipliner bir yaklaşımla izlenilen gebeler de maternal morbiditede ve mortalitede belirgin azalma olduğu bildirilmektedir Improving hospital systems for the care of women with major obstetric hemorrhage Obstet Gynecol 2006:107:97–83 Majör obsetrik kanamalı hastaların bakımında hastane sistemlerinin iyileşErilmesi üzerine yapılan çalışmada ; Hemorojik şokun ölümcül üçlemesi; Asidoz , hipotermi, pıhIlaşma bozuklukları ve sonuçta anne ölümlerinin azaldığı tespit edilmişEr A mulEdisciplinary checklist for management of suspected placenta accreta. J Obstet Gynaecol Can 2012;34(4):320–324 P.Previa ve P.Akreata lı gebelerin yöneEminde Dikkatli planlama ve klinikler arası ileEşim gereklidir. Kadın Doğum , Anestezi , Yenidoğan Girişimsel Radyoloji, Onkoloji uzmanı Kan bankası ile ileEşim EffecEveness of Eming strategies for delivery of individuals with placenta previa and accreta Obs Gynecol 2010;116:835-­‐842 Planlama yapılmaksızın acil doğumdan kaçınmak için gestasyonel yaş 34-­‐36 hata olarak önerilmektedir. The role of the anesthesiologist in management of obstetric hemorrhage. Semin Perinatol 2009;33:116-­‐123 Anestezi ekibinin toplanması ? Genel anestezi planı ? Yoğun Bakım Ünitesinden yer ayrılması Cell-­‐Saver aleE için gerekli kişiler ile görüşmek Geniş damaryou (14-­‐16 G) en az 2 tane takılması TA, KAH, SpO2, Isı, ETCO2 takibi, Santral venöz kateter takılması, İnvaziv arter monitörizasyonu yapılması Vazopressörler, uterotonikler , kalsiyum kloridin hazır olması hastanın ısıIlması , kan ve sıvıların ısıIlarak verilmesi Yatak başı (Point of care tesEng) elektrolit, hemoglobin, kan gazı, hızlı koogülasyon testleri bakılması Tromboelastografi ,tromboelastometri kullanımı 10ü ES, 10ü TDP, 12ü plateletlerin hazırlığı için görüşme AnestheEc management of paEents with placenta accreta and resuscitaEon strategies for associated massive hemorrhage. Current Opinion in Anaesthesiology 2011: 24(3); 274–281 P. Previa ve P.Acreatalı gebelerde kan hazırlığı önemlidir. Masif kanamalı gebeler travma hastaları gibidir Hasar kontrol resüssitasyon stratejilerinden faydalanılarak transfüzyon yapılması tavsiye edilmektedir. Use of clojng factors and other prohemostaEc drugs for obstetric hemorrhage. Curr Opin Anaesthesiol. 2010;23(3):310-­‐6. Pıhtılaşma faktörleri,
Fibrinojen (Kriyopresipitat)
Rekombinant FVIIa
Traneksamik asid gibi diğer prohemostatik ilaçlar gerektiğinde
verilmek üzere hazırlanmalıdır
Transcatheter endovascular techniques for management of obstetrical and gynecologic emergencies. Tech VASC Intervent Radiol 2009;12:139-­‐147 Cerrahi işlem sırasında kanamaya müdahale edebilmek için Girişimsel radyolojik tekniklerden İliac arter, Hipogastrik arter , SelekEf Uterin arter kateterizasyonu ve operasyonda balon uygulamaları yapılmaktadır. MulEdisciplinary approach to the management of placenta accreta Ochsner J. 2011 Spring; 11(1): 84–88 Preanestezik hazırlıkta; Girişimsel radyoloji işlemleri yapılırken ve Üriner stent takılma işlemleri sırasında IV sedasyon ve epidural kateter uygulandığı belirElmektedir Regional anesthesia in the paEent receiving anEthromboEc or thrombolyEc therapy. American Regional Anesthesia and Pain Medicine Evidence-­‐BasedGuidelines 2010;35:64-­‐101 Hemodinamik instabilitesi olan hastalarda Regional Anestezi sempatektomiye bağlı hipotansiyon nedeni ile daha az tercih edilir. Transfüzyonu takip eden koagülasyon bozukluklarının olması spinal ve epidural hematom oluşma riskini arIrabilir Strategies to manage major obstetric haemorrhage Current Opin Anesthesiol 2008;21:281-­‐287 Hastalara epidural veya kombine epidural anestezi uygulanabilir Bebeğin doğumuna kadar rejional anestezi, histerektomi planlanıyorsa ameliyaIn performansı için genel anesteziye geçilebilmektedir. AnestheEc management for cases of placenta accreta presented for cesarean secEon: a 7-­‐
year single-­‐center experience Masui 2008:57:1421-­‐6 Massif kanama ve koogülopaE olasılığı yüksek olan P. Percreta ve P.Acreatalı Morbid Obese hastalarda önerilen Genel Anestezi uygulanmasıdır. Case of caesarean secEon using Cell Savers5+ in a paEent with the placenta accreta associated with massive hemorrhage Masui. 2009;58(4):499-­‐502 Cell -Saver kullanımı allogenic kan ürünlerinin
kullanımını azaltır,
Acil şartlarda alınan olgularda ve Yehova Şahitlerinde hayati
önemi olduğu için Cell- Saver kullanımını düşünmek
gerekmektedir.
Peripartal kanamaya bağlı ölümlerin %90 ının önlenebilir olduğu düşünülerek, Obsetrik bakım hizmeE verilen hastanelerde masif transfüzyon protokolü oluşturulmalıdır. Uluslararası kabul görmüş, hedefe yönelik ve algoritmaya dayalı yaklaşımlar tercih edilmelidir. TEŞEKKÜR EDERİM
TEŞEKKÜR
EDERİM

Benzer belgeler