4. Nesil CommandCenter™ Yazılım Güncellemesi

Transkript

4. Nesil CommandCenter™ Yazılım Güncellemesi
4. Nesil CommandCenter™
Yazılım Güncellemesi 2015-2
İndirme ve Güncelleme Yönergeleri
Genel bakış
4. Nesil CommandCenter™'ın Yazılım Güncellemesi 2015-2 ve daha yeni sürüme güncellemeyi yükleme
işlemi, mevcut durumda yüklü sürüme bağlı olarak ilave adımlar içerebilir. Bu belgede, 4. Nesil İşletim
sistemi sürüm 10.0.49-59 veya daha yeni sürüme güncelleme yapılırken gerçekleştirilen normal Yazılım
Güncellemesi, benzersiz Sistem Güncelleme işlemi ve potansiyel Ekran Ürün Yazılımı Güncellemesi
açıklanmaktadır.
ÖNEMLİ: 4. Nesil işletim sistemi yazılım sürümü 8.0.2350-38 ise, bu Yazılım ve Sistem Güncellemesine
geçilmeden önce sürüm 8.12.2500-17'ye güncellenmelidir.
4. Nesil işletim sistemi yazılımı 10.0 veya üzeriyse, CommandCenter™'ın, Sistem Güncelleme adımlarını
gerçekleştirmesi gerekmez.
USB Gereksinimleri




®
1
Format — Microsoft Windows FAT/FAT32
Özellik — Okuma ve Yazma özelliği
2
Kapasite — 8 GB veya üstü önerilir
Bağlantı — USB 2.0
1
CommandCenter™, NTFS veya xFAT formatını desteklemez. Formatlama talimatları için, bkz. Windows ® Yardım ve Destek
Merkezi.
2
USB, tüm yazılım güncelleme dosyalarını ve CommandCenter™'da depolanan tüm verileri içermelidir. Mevcut
CommandCenter veri depolama durumunu, Durum Merkezinde görüntüleyin:
Yazılımı İndirme
4. Nesil CommandCenter™ yazılımı, Yazılım Yöneticisi Yardımcı Programı kullanılarak indirilir. Yazılımı
indirmek ve yönergeleri okumak için, aşağıdaki bağlantılara gidin:


4. Nesil CommandCenter™ (4100/4600) Ekran Yazılımını İndirin
John Deere Yazılım Yöneticisi Yardımcı Programı Yönergeleri
Tahmini dosya boyutu: 475 MB
Beklenen indirme süresi: Yaklaşık 2 dakika (internet indirme hızı 5 MB/sn iken)
Yazılım Güncellemesi 2015-2, CommandCenter™'da yüklü paketleri günceller, bu paketler aşağıda
belirtilmiştir:





4. Nesil İşletim Sistemi
4. Nesil İşletim Sistemi Yardımı
AMS Uygulamaları
Traktör Uygulamaları A
Traktör Uygulamaları Yardımı
John Deere bayileri: Service ADVISOR™ (Uzak/Dizüstü Bilgisayar), Yazılım Güncellemesi 2015-2 için
kullanılamaz.
Sayfa 1/4
Kurulum için Hazırlık
Tedbirli olmak amacıyla CommandCenter™'ı güncellemeden önce tüm müşteri verilerini ayrı bir USB
sürücüsüne aktarın.
Tahmini Minimum Kurulum Süreleri:



3
Yazılım Güncellemesi: 6 dakika
4
Sistem Güncellemesi: 56 dakika
5
Ürün Yazılımı Güncellemesi: 15 dakika
Kurulum süreleri, mevcut durumda yüklü yazılım sürümü, CommandCenter™'daki veri miktarı ve USB
sürücüsü aktarım hızına göre farklılık gösterir.
ÖNEMLİ: İşlem sırasında elektriksel gücü koruyun. Güncelleme yapılırken makinenin çalışması ya da bir
akü güç kaynağına bağlı olması önerilir. Ekranda talimat verilmedikçe USB sürücüyü çıkarmayın.
3
Test edildiği şekilde, 4. Nesil işletim sistemi yazılım sürümü 8.12.2500-17'den güncellenirken.
4
Test edildiği şekilde, sistemi müşteri verileri (kılavuzluk çizgileri, kapsama haritası) olmadan güncellerken.
5
Gerekli olmayabilir, mevcut ürün yazılımı sürümüne bağlıdır.
Yazılım Yüklemesi
Yazılım Güncellemesi
USB takılırken, USB Sürücü Seçenekleri mesajı görünür.
A. Yazılımı Yükle'yi seçin
B. Sürüm Bilgileri sekmesini seçin
C. 4. Nesil işletim sistemi sürümü 8.10.2393-18 veya üzerindeyse,
kuruluma devam edin.
ÖNEMLİ: 4. Nesil işletim sistemi sürümü 8.0.2350-38 ise, 8.12.2689'a güncelleme yapmadan önce,
sürüm 8.12.2500-17'ye güncelleyin. Kullanıcı, Sürüm simgesini seçerek farklı sürümler seçebilir.
D. Kurulum ve Güncellemeler sekmesini seçin
E. Aşağıdaki yazılım paketlerini seçin
i. AMS Uygulamaları
ii. 4. Nesil işletim sistemi
F. Aşağıdaki yazılım paketlerinin seçimini kaldırın
i. 4. Nesil İşletim Sistemi Yardımı
ii. Traktör Uygulamaları Yardımı
Sayfa 2/4
iii. Traktör Uygulamaları A (varsa)
G. Yükle'yi seçin
CommandCenter™, seçilen paketleri yükler, otomatik olarak yeniden başlar ve ardından Sistem
Güncelleme işlemine girer.
Sistem Güncellemesi
Yazılım Güncellemesi başarılı şekilde yüklendikten sonra, 4. Nesil CommandCenter™, Sistem
Güncelleme işlemine otomatik olarak başlar. Ekran, yeni sistem güncellemesini yüklemek için aşağıdaki
dört (4) adımda otomatik olarak ilerler.
ÖNEMLİ: Elektriksel gücü koruyun ve ekranda talimat verilmedikçe USB sürücüsünü çıkarmayın.

1. Adım (3 dakika)
1. Adım, USB sürücüsünün Sistem Güncellemesi için hazır
olduğunu doğrular ve verileri yeni yazılım sürümüyle
kullanım için USB sürücüsüne kaydeder. USB sürücüsü
Sistem Güncellemesi için hazır değilse, Sistem Güncelleme
Hatası Mesajı görüntülenir. 1. adım yaklaşık 3 dakika sürer;
ancak, tamamlanma süresi, 4. Nesil
CommandCenter™'daki müşteri verilerinin miktarına göre
farklılık gösterir. 1. adım tamamlandıktan sonra, ekran
otomatik olarak yeniden başlar.

2. Adım (3 dakika)
2. Adım, Sistem Güncellemesini yüklemeye başlar ve
tamamlanması yaklaşık 3 dakika sürer. 2. Adım
tamamlandıktan sonra, ekran otomatik olarak yeniden
başlar.

3. Adım (45 dakika)
3. Adımda, "SR Kurulumu 1.0" ile başlayan ve "SR
Kurulumu 1.8" ile biten bir dizi basit siyah/beyaz metin
ekranı görüntülenir. Bir hata oluşursa, "SR Kurulumu 1.1",
Sayfa 3/4
John Deere yetkili satıcınızla irtibat kurmaya yönelik talimatlarla birlikte görünür. 3. Adımın tamamlanması
yaklaşık 45 dakika sürer ve tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak yeniden başlar.

4. Adım (5 dakika)
4. Adımda, yazılım güncellemeleri sonlanır ve
tamamlanması yaklaşık 5 dakika sürer. 4. Adım
tamamlandıktan sonra, ekran otomatik olarak yeniden
başlar.
Ekran Ürün Yazılımı Güncellemesi
Önceki 4. Nesil CommandCenter™ sürümüne bağlı olarak,
ekran ürün yazılımının yeni bir sürümü de otomatik olarak
yüklenebilir. Ürün yazılımı yüklemesi yaklaşık 15 dakika
sürer ve tamamlandığında otomatik olarak yeniden
başlatılır.
Tamamlanma ve Destek
4. Nesil CommandCenter™, Yazılım Güncellemesi, Sistem Güncellemesi ve Ekran Ürün Yazılımı
Güncellemesini başarılı şekilde tamamladıktan sonra, CommandCenter™ yeniden başlar ve Yazılım
Lisans Sözleşmesini görüntüler. CommandCenter™ artık kullanıma hazırdır.
Yazılım ve Sistem Güncellemesi tamamlandıktan sonra, yazılım sürümleri aşağıdakileri içerir:





4. Nesil İşletim Sistemi: 10.0.49-59 veya üzeri
4. Nesil İşletim Sistemi Yardımı: 10.0.17-1 veya üzeri
AMS Uygulamaları: 10.0.49-59 veya üzeri
Traktör Uygulamaları A: 10.0.36-15 veya üzeri
Traktör Uygulamaları Yardımı: 10.0.15-1 veya üzeri
Yazılım ve Sistem Güncellemeleri yaparken sorun yaşarsanız, lütfen John Deere yetkili satıcınızla irtibata
geçin. John Deere yetkili satıcıları, lütfen 4. Nesil CommandCenter™ Teknik El Kitabı'na bakın (TM1379
(sadece İngilizce), Bölüm 212, Grup 45).
Sayfa 4/4

Benzer belgeler

Equipment Software Instructions Update

Equipment Software Instructions Update ÖNEMLİ: 4. Nesil işletim sistemi yazılım sürümü 8.0.2350-38 ise, bu Yazılım ve Sistem Güncellemesine geçilmeden önce sürüm 8.12.2500-17'ye güncellenmelidir. 4. Nesil işletim sistemi yazılımı 10.0 v...

Detaylı