Katılım Formu

Transkript

Katılım Formu
MOF 2016“İBRAHİM ZAMAN*” 5.ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
YARIŞMANIN ORGANİZASYONU
MOF 2016“İbrahim Zaman”5.Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF)
tarafından düzenlenmektedir.
Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının yürütülmesi ve ticari yükümlülüğü” Mersin Olba Fotoğraf Derneği
Fotoğraf Yarışması Seminer İktisadi İşletmesi” tarafından üstlenilmiştir.
KATILIM
“İbrahim Zaman”5.Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Dünya’daki tüm amatör ve profesyonel
fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları
yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar,ışık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile veya dijital olarak tespit ettiği veya
doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
Fotoğrafların fotoğrafçının kendisine ait olması gerektiği ve fotoğrafta kullanılan obje, nesne vbile
ilgilişikâyetlerde sorumluluğun fotoğrafçıya ait olduğu katılımı yapan fotoğrafçı tarafından kabul edilir.
Aynı koşullar fotoğrafta bulunan bireylerin şikâyet etmeleri halinde de geçerlidir.
Fotoğrafların fotoğrafçıya ait olduğunun kabulü yarışmaya katılım ile kabul edilmiş olur. Aksi bir
durumun tespiti halinde ödül ve/veya sergileme kazanılmış olsa dahi iptal edilir. Yarışmada yer alan
fotoğraflar yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet
sitelerinde,ayrıca Olba Fotoğraf Derneği ve TFSF web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın
amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul
edilir.Yarışmacı sergi ile ilgili medyada yayın ve / veya ekranlarda yayın için ücretsiz olarak
yayınlanmaya izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar web
siteleri üzerinde fotoğrafları düşük çözünürlükte yarışma ile ilgili ilanlarında kullanabilirler.
KATEGORİLER ve BÖLÜMLER
MOF 2016;dijital (4)ve baskı (2) kategorilerinde olmak üzere 6 bölümden oluşmuştur:
1- DİJİTAL: DOĞA (Renkli veya Siyah-Beyaz)/Digital: Nature) > DN
2- DİJİTAL: OPEN (Renkli )/Digital: Open (Color) > DC
3- DİJİTAL: OPEN (Siyah-Beyaz)/Digital Open (Monochrome) > DM
4DİJİTAL:
ALIŞVERİŞ
(SHOPPING)(Renkli
veya
Siyah-Beyaz)/Digital:
(ColororMonochrome) > DS
5- BASKI: SERBEST (Renkli)/Print: Free (Color) > PC
Shopping
1/6
6- BASKI:SERBEST (Siyah-Beyaz)/Print: Free (Monochrome)> PM
YARIŞMA ÜCRETİ
GENEL
Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 4 bölüm için 25 € / 30USD ödenmesi gerekmektedir.
6 bölüm için yarışmacılar 30€ /35 USD ödeyeceklerdir.
Türk katılımcılar için 4 bölüm ücreti 70 TL olup 4 bölüm üzerindeki katılımlarda ücret 90 TL’dir. Katılım
ücreti KDV içermektedir.
•Yarışma ücreti PayPal ile aşağıdaki adrese ödenebilir.
[email protected]
•Yarışmaya grup olarak katılabilirsiniz.10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara%10 indirim
yapılacaktır.
Kardeş kulüpler, Fotoğraf Toplulukları ve Olba üyelerine otomatik olarak aşağıdaki indirimler
yapılacaktır:
Sille Sanat Sarayı üyeleri %10 indirim;
Afyon Frig Fotoğraf Derneği üyeleri %10 indirim;
Gaziantep GİFSAD üyeleri %10 indirim;
Shangtuf Fotoğraf Derneği üyeleri -Çin %10 indirim;
Taicang Fotoğraf Derneği üyeleri-Çin %10 indirim;
KIFSADKıbrıs Fotoğraf Derneği-Kıbrıs üyeleri %10 indirim;
Photo Club Kozjak-Makedonya üyeleri %10 indirim;
Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF) üyeleri %50 indirim.
•Yarışmada toplam 6 ayrı bölüm vardır. Yarışmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) fotoğraf ile
katılabilirler.
•Katılımcılar ödemelerini aşağıda belirtilen banka hesabına da yapabilirler.
Mersin Olba Fotoğraf Derneği Fotoğraf Yarışması Seminer İktisadi İşletmesi TL Hesabı;
Türkiye İş Bankası Eğriçam Şubesi
IBAN No: TR79 0006 4000 0016 6130 053604
Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı:
•Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP'ınSiyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır. Koyu griden
(siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur.
Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz
kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden
yapılandırılabilir.
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: Doğa Fotoğrafı, Arkeoloji ve İnsan Bilimi hariç olmak üzere doğa
biliminin tüm dallarından yapılan gözlemleri betimleyen fotoğrafları içerir. Fotoğrafın değerini anlatan
hikâye, resimsel niteliğinden daha önemlidir. İnsan unsurunun, tabiat öyküsünün güzelliğini arttırdığı
olağanüstü durumlar haricinde, insan ve insan yapısı unsurlar sunulmamalıdır. Vahşi hayvanların
üstündeki bilimsel tabakaların varlığı kabul edilir. Fotoğrafın ifadesini bozacak şekilde yapılan hileler,
suni yolla yol ile üretilmiş bitki ve hayvanlar, monte edilmiş parçalar veya belirgin bir şekilde yapılmış
düzeltmeler kabul edilmez. Fotoğraf unsurlarına ekleme, klonlama, silme, değiştirme, yeniden
düzenleme veya birleştirmeler yapılmamalıdır. Manzaranın orijinal renginde onarma, titiz bir şekilde
aydınlatma ve karartma, kırpma veya yeniden boyutlandırma dışındaki hile ve düzeltmeler kabul
edilmez. Yapılan her netleştirme doğal görünmelidir.

Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için
http://www.olbafotograf.com veya contest.olbafotograf.com
2/6

•
•
•






sitesine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu
işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar.
İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde [email protected] ve [email protected] adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece
fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle
kabul edilmez.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.olbafotograf.com internet
sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül,
mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr sitesinde yayınlanacak ve TFSF
yayını Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural
ihlali yapmış sayılır.
Kural ihlali suçu işleyen kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13.
Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Ödül alan katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir
hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade emesi gerekir. Durum FIAP’a da bildirilir.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile
FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı
Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
Jüri komitesi katılan fotoğraflardan ödül ve mansiyon seçmek zorunda değildir. Bu karar
tamamen jüriye aittir.
Daha önce MOF yarışmalarında ödül ve sergileme kazanmış fotoğraflar “MOF 2016İbrahim
Zaman 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”na katılamazlar.
Yarışmaya eserlerini göndermekle, yarışmacı aşağıdaki şartları kabul eder:
- Gönderilen eserlerin, aday FIAP üyesi olmasa dahi, FIAP kural ve tanımlarına uyup uymadığı
konusunda FIAP tarafından incelenebileceği;
- Bunu FIAP’ın tercih edeceği herhangi bir şekilde yapabileceği;
- İstendiği durumda, eserlerin makine tarafından çekilen orijinallerinin verilmemesi veya konuyla
ilgili yeterli bilgi sağlanmaması veya FIAP’la işbirliğine yanaşılmaması durumunda FIAP’ın adayı
yasaklayacağı;
- Yasaklama durumunda, FIAP kurallarına uyulmadığına istinaden adayın ismi, kuralların etkin
bir biçimde uygulanması için her gerekli durumda deşifre edilebilecektir.
- Eserin EXIF bilgilerinin değiştirilmemesi bu gibi durumların çözümlemesini kolaylaştıracaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğraflarda
yer alan ve telif konusu oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin alındığını, diğer hususlarla
birlikte kabul ve beyan eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Mersin Olba Fotoğraf
Derneği (MOF) sorumlu olmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlangıç Tarihi
:15.04.2016
Kapanış Tarihi
: 25.09.2016 / 23.59 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi
: 01-02.10.2016
Sonuç Bildirim Tarihi
: 10.10.2016
Halka Sunum Tarihi
: 22.11.2016 OLBA EVİ
Ödüller ve web katalog; 25 Aralık 2016 tarihinde gönderilmiş olacaktır.
3/6
FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ/İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Baskı kategorisi: Fotoğraflar kısa kenar maksimum 40 cm ve uzun kenar maksimum 50 cm
ölçülerinde bastırılıp posta ile aşağıdaki adresimize gönderilmelidir. Paspartu veya kenar boşluğuna
ihtiyaç yoktur. Fotoğraflarınızın arka tarafına adınızı, soyadınızı, adresinizi, üyesi olduğunuz fotoğraf
derneği, kulübü veya grubun adını; fotoğrafın adını ve sıra numarasını “1/4”, ”2/4” şeklinde
yazmalısınız.
Fotoğraflarınızın arkasına yazdığınız bilgiler başvuru formu ile eşleşmelidir. Aksi halde başvuru
formunuzdaki bilgiler esas alınacaktır.
Baskı fotoğraflar korunaklı ambalaj içerisinde aşağıdaki adrese KARGO veya POSTA ile
gönderilmelidir.
Baskı kategorisi için fotoğraflarınızı önce dijital olarak www.olbafotograf.com adresine yüklemeli ve
isim vermelisiniz. Fotoğrafların isimleri Dijital katılım formu ile aynı olmalıdır.
Baskı kategorisinde jüri sadece baskı olarak teslim edilmiş fotoğrafları değerlendirecektir. Dijital
olarak yüklenmiş fotoğraflar sadece katalog için kullanılacaktır.
Baskı kategorisinde serbest ifadesi manipülasyon yapılabileceği ve photoshop kullanımı
yapılabileceği anlamındadır. Bu fotoğrafçının tercihine bırakılmaktadır. Yaratıcı fotoğraflarda
katılımcılar tarafından bu kategoride katılımda tercih edilebilir.
Baskıların gönderileceği adres:
Selma DEMİRKOL
Eğriçam Mahallesi 2206 Sokak Argun Marina Evleri A Blok Kat: 6 Daire: 11
Yenişehir - 33160 Mersin/TÜRKİYE
Dijital Kategori: Fotoğraflar jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı maksimum1920
piksel boyutunda dikey ve maksimum 1080 piksel boyutunda yatay, fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en
fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır. Sıkıştırma (Quality) 7-12 aralığı olabilir.
Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
 Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak
www.olbafotograf.com veya contest.olbafotograf.com
adresi kullanılarak yüklenecektir.
 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir. Fotoğraf üzerinde isim,
tarih, imza vb bilgiler yer almamalıdır.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] ve [email protected]
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir.
 Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek
olası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.
 Dijital serbest (Doğa veAlışveriş hariç) bölümlerinde manipülasyon yapılabilir ve photoshop ve
türevi programlar kullanılabilir. Bu fotoğrafçının tercihine bırakılmaktadır. Yaratıcı fotoğraflar da
katılımcılar tarafından bu bölümde kullanılabilir.
4/6
JÜRİ
Marina KRSTIC
Ömer Serkan BAKIR
A. Hikmet AVCI
Yedek Üyeler
Mustafa ESER
Süleyman UÇAN
- Macedonia
-Türkiye
EFIAP, GPU CR1-Aphrodite, SSS/b -Türkiye
EFIAP, Hon SSS -Türkiye
Olba -Türkiye
TFSF Temsilcisi: Emel KARAKOZAK
ÖDÜLLER
1x FIAP En İyi Fotoğrafçı (Blue Badge) -Best of MOF 2016 (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul
(sergileme ve ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);
6 x FIAP Altın, Gümüşve Bronz Madalyave36mansiyon;
6 x IAAP Altın, Gümüş ve Bronz Madalya ve 36 mansiyon;
6x GPUAltın, Gümüş ve Bronz Madalya ve 36 mansiyon;
6x MOF Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 36mansiyon;
1x TFSF Özel Ödülü (Doğa bölümünde);
1 x İbrahim Zaman Özel Ödülü (Serbest Siyah-Beyaz Baskı bölümünde);
1x Forum AVM Özel Ödülü (Alışveriş bölümünde);
1x Sille Sanat Sarayı Özel Ödülü (Dijital Serbest Renkli bölümde).
Sergileme (Her kategoride en az %8, en fazla %25 oranında sergileme seçimi yapılacaktır).
SONUÇ BİLDİRİMİ VE KATALOG GÖNDERİLMESİ
Sonuçlar tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir. İsterse yarışmacılar yarışma web
sitesinden sonuç kartlarını indirebilirler.
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal
albüm hazırlanacak ve tüm katılımcılara Web Katalog Linki e-posta ile gönderilecektir. Tüm ödül
alanların ödülleri ayrıca posta ile gönderilecektir. Gönderilen katalog ve ödüllerin postada zarar
görmesi halinde Mersin Olba Fotoğraf Derneği sorumluluk taşımayacaktır.
Salon Başkanı : Hulki Muradi- EFIAP
E-mail
: [email protected]
[email protected]
GSM
: 00 90 532 4114783
Organizasyon Komitesi:
Sema DEMİRKOL
AFIAP, GPU CR1, GPU Aphrodite
Selma DEMİRKOL
AFIAP, GPU CR1, GPU Aphrodite
Yusuf ÇAKIR
Musa DALMAZ
* “İbrahim Zaman, Türkiye’nin ünlü fotoğraf sanatçılarındandır.”
Tüm katılımcılar kazanılmış olan sergileme ve puanlarını Uluslararası Organizasyonlar tarafından
onay verilmiş olması nedeniyle unvan başvurularında ilgili kurumlarda kullanabilirler.
5/6
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey
(PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2016-056, FIAP tarafından FIAP 2016-347, GPU tarafından 2016
L160051, IAAP tarafından 2016/023 ve MOF 2016/001 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF/PAFT 2016-056)
IAAP 2016/023
L160051
(FIAP 2016-347)
MOF 2016/001
6/6

Benzer belgeler

MOF 5.İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarşması

MOF 5.İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarşması Katılımcılar, ışık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile veya dijital olarak tespit ettiği veya doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katıla...

Detaylı