Orman Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Sonuçları

Transkript

Orman Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Sonuçları
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
08.09.2015
444
7- Merkezi Yatay Geçiş Yerleştirmeleri
KARAR SAYISI
7
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.09.2015 tarih ve 119 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne merkezi yerleştirme puanına göre
yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler Serkan IŞIKTEPE ile Ahmet Sefa ÖNDER’in
durumlarının Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü
tarafından incelenmesi sonucunda birinci öğretime yatay geçiş yapmalarının uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
15.09.2015
445
4
4- Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Yerleştirme Sonuçları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 333 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılı Merkezi Yerleştirme puanıyla yatay geçişle yerleşen öğrencilerin “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift AnadalYandal ile Kurumlararası Kredi Transfer Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca
Ek Madde 1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş ve Madde 24’e istinaden ekte adı
geçen Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yerleşmelerinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
"
..'\.
-"\_
-.\\-
,.-'\.
c lo)
c
l\)
(o
'.{
o
N
0)
,cl
u
OJ
7
3
(o
-q)
N)
N
N
6l
EI
:JI
cl
f
c
tr
o
-3
ol d
a
o,t (o
(o'l
J
c:
=
!)
:t
J
c:
f
q)
I
s
=
c
(o
o
c
c ;r
o
=
3
I
)
I I
Ii
i
o)
()
3
:
7
c;
l
o
J
ci
3
g)
f,
o
l
o)
F
:
l
cf c
c:t.
q
(t
E
f
o
o)
o
!J
vo)
N)
.L
(rl
0)
_cn
O
(,
N)
-('1
-(o
(o
N
N
N
N
I
I
(t.
-
c
I
r-
a-
U,
r
c
N
t;
| 'Tl
lo)
o)
(',
()
N.)
A
o)
N
N)
(J'
tv
o,
-!
_(tl
N
(o
_(Jl
o)
I
r
c
N
I
-o,
(,
N)
(o
N)
(h
r
(,
N)
I
I'
!)
o:
l
0)
{
t,
lo
lo
la;
o
c
c
o
=
3
c ),
(o
F
:'
l
(o
o
=
3
o
c
(O(
o
a
o
N
l<c
l< l,s
ls
< l< i c:
J IJ
7
t_
:-
or 16
=
o:
f
q:
3
o)
=
o lo
l--
J
3
cl
f,
!)
q)
N
lE;
a)
F' IN l:J
lo
o
i
I*<
lc J- :i
f, t/'
c,
c; :t I_
f
F tla
lo)
o)
,d
3
o
o
c
(D
I
|
ld
't'
at I
f=:
3
o)
3
,=
o
-J
N
:).
d
o
9)
o)
O)
_o,
(tl
N.)
N)
{
J!
N
N
r'.|
Tn
7
c::
f
o)
f
F
l
C
o
-1
:J
N
o
d
ti
@
('l
N)
J.)
(J!
(n
(t
(h
(o
l\J
m
z
v
m
n
C.
r
a
N)
'
-1
--1
olo
clc
(ot(o
qlc
Etq
:tI5
-1,dltdl
l=
l6
I
l=.
f,
c
:*l
cl
xl
'-l
(o
6l
3
o
c
(Or
c:
5
3
l6i
l=
tc
lf
g
(4.
<t< l<
li
Is
I
I
I
I
j
N]
a,
o
a
o
N.
m
A
O.
l
:r
f.
f,
C!
c
9.
;'o
o
-
c:
0)
A_
t-
(,
(o
-(t
l\)
-(Jl
lol
r:\
N.)
(,)
I
i
!
m
=
'(n
{
m
rmn
o
U'
>
f.
6-
5
o
+'
,c)
or
_=
!)
..cr
q'
l
'u
N
-n
Fx,
zF'
=
c:
<t
;- '^
o
(,
!c
(o (,r
c',
Cit
oo)d)
(,
N
'll
N
C:3
y!. x
ZF
c .-{
(rm
t- (r,
,rT'
::>
s=='n
r:r
i oia
i 8'e
sp3.
<Y.7
==m
=
4ZA
m3F
!c-z
c: c:
>m='
d.3
<1,
nr
'Nm
n6
3
m
=3
>l *2
=E(]t zl
hOofn
v
x\
(o
--
/'1
<2,
Y,<
Nco
:A
AO
t-
zl
ol
--l
z,
c
l-
0,
o(b (O
.f
z
o
FFffi$FE
i
t:i
)
14)
t:
.l !
t
(')
_O)
f.
J
I
N)
r
a
N
z
m
<t
l
o)
I
o to:
tu
(Jr
l.'
lc
o ll
:
o-
rT
.E
c
'C)
N
(0.
q)
N)
\
N
I
a
r
N)
n
=.
m
a
o
6
0)
=
a
3
o
c
o
(tr
o)l0) lo)
-t'
<l
>l
zl
xo) t: lrs
x o-0) l(o Eg
o
(o
o
o
N)
o,
o)
-o)
N)
N)
a (t
T-
l
E
t-
N)
N)
O
n
m
^
'" tQIX
) t)
I] :l
2l r-l
to
<t l!
o)
lo
= IJ l= I:J
.-
o
l<)
lo
a z
lo)
o c lo
lo,
l(o,
l>
ol
@ tn tq ttl<
m
lmN
zO
3
o
J
- t^
-l
(O' | '::'
5 | (O.
o) t0)
3
g
p. 3 le
o t-r
4'
| -'t
g * IE
O
o
3
N)