“SES VE IŞIK” SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ Tema: Kendimizi

Transkript

“SES VE IŞIK” SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ Tema: Kendimizi
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU
2. SINIFLAR “SES VE IŞIK” SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ
Tema: Kendimizi Düzenleme Biçimimiz
Ünite: Ses ve Işık
Ana Fikir: Ses ve ışık hayatımızda
olumlu veya olumsuz etkiler yaratır.
Sorgulama Hatları:
 Ses ve ışık kaynakları
 Ses ve ışığın özellikleri
 Ses, ışık ve çevre
Tarih:12 Mayıs 2014 - 17 Haziran 2014
İkinci sınıf öğrencilerimiz “Ses ve ışık hayatımızda olumlu veya olumsuz etkiler
yaratır.” ana fikri hakkında sorgulamalar yaparken; ses ve ışığın çevre üzerindeki
etkisini deneyler yaparak ve sorgulayarak anlamlandırdılar.
Öğrenciler ses ve ışık kaynakları ile ilgili var olan bilgilerini harekete geçirmek
için ünite ile ilgili sınıfa getirdikleri materyalleri ve kütüphanedeki kaynakları
incelediler.
Kaynakları incelemelerinden elde ettikleri bilgileri sınıfta arkadaşlarıyla
paylaştılar. Paylaşımlardan edindikleri bilgilerin de yer aldığı “Ses ve Işık Kitapçığı”
yaptılar. Gerçekleştirdikleri bu ön yaşantının sonunda ünite hakkında neler bildiklerini
ve ünite boyunca ne öğrenmek istediklerini not ettiler.
“Işık ve Ses” kitabını inceleyen öğrencilerimiz, ses ve ışık kaynağının ne
olduğunu beyin fırtınası yaparak paylaştılar. Paylaşımlarından yola çıkarak ses
kaynağı ve ışık kaynağı için ortak bir tanım yazıldı. İncelenen kitabı, oluşturulan
tanımı ve günlük yaşantılarından yola çıkarak ses ve ışık kaynaklarına örnekler
vererek çalışma kağıtları hazırladılar.
Edindikleri bilgileri detaylandırmak için öğrenciler “Sihirli Okul Otobüsü- Işık”
çizgi filmini izlediler. Bu filmde ışığın ne olduğunu, özelliklerini, ve çevremize etkisini
görsel ve işitsel olarak fark ettiler. Farkındalıkları üzerine sınıfta tartışlar.
2. sınıflar ses ve ışık ile ilgili ünite boyunca deney ağırlıklı çalışmalar yaptılar.
Işığın yapısı ve ışık geçirgenliği konularıyla ilgili yaptıkları deneyde öğrenciler
karanlık bir ortamda silgi, şeffaf dosya, kazak, cam bardak, alüminyum folyo, kalem
kutu ve daha birçok malzemeyi ışığın önüne tutarak hangi maddelerin ışığı geçirdiği,
hangi maddelerin ise ışığı geçirmediğini deney raporlarına listelediler. Deney
sonucunda saydam, opak ve yarı saydam gibi kavramların ne demek olduğunu;
ayrıca ışık geçirgenliğini etkileyen faktörleri öğrendiler.
,
Diğer bir ışık deneyinde öğrenciler ışığın izlediği yolu fark etmeye çalıştılar.
Karanlık bir ortamda ışık kaynağının önüne nişasta dökerek ışığın doğrusal bir yol
boyunca yayıldığını ve ışıkta meydana gelen kırılmalar sonucu ışığın bir yolu
olduğunu gözlemlediler. Öğrenciler araba farlarından çıkan ışınların yağmurlu
havalarda daha rahat fark edildiğini açıklayarak deneyden öğrendiklerini günlük
yaşamla ilişkilendirdiler. Öğrenciler bu eğlenceli deneyin sürecini deney raporlarında
kayıt altına aldılar.
Öğrenciler ses tellerimizin yapısını görmek ve sesin nasıl meydana geldiğini
anlamak adına “Ses Telleri” deneyini yaptılar. İlk olarak nefesleri yetene kadar ses
çıkaran öğrenciler, aynı hareketi ellerini göğüs kafeslerine koyarak yaptılar ve sesin
oluşumu için titreşimin gerekli olduğunu keşfettiler. Daha sonra insanların suyun
altında neden konuşamadıkları, sesimizin belli bir süre sonra kesintiye uğradığı
konuları üzerinde tartışan öğrenciler havanın seslerin çıkmasındaki temel etken
olduğunu anladılar. Yaptıkları deneyde ise öğrenciler örnek bir ses teli modeli
oluşturarak
sesin
titreşimini
hissettiler.
öğrendiklerini yazılı olarak ifade ettiler.
Deneyin
sonunda
deneyden
neler
Işığın yansıması ile ilgili yapılan deneyde öğrenciler su dolu bardağa ışık
tutarak karanlık bir ortamda incelediler. Ardından suyun içine birkaç damla süt
damlatarak bardağı tekrar incelediler. Sonunda bardağın renginin açık mavi olduğunu
fark eden öğrenciler aslında gökyüzünün mavi değil, güneş ışınlarının yansıması
sonucu bizler tarafından mavi algılandığını kavradılar. Edindikleri bilgileri deney
raporlarında yazılı ve görsel olarak açıkladılar.
Bir diğer deneyde gökkuşağı oluşumunu merak eden öğrenciler, yaptıkları
basit çalışmayla ışığın renklerine ayrılmasını gözlemleme fırsatı buldular. İlk olarak
karanlık bir ortamda ışık kaynağını (el fenerini) inceleyen öğrenciler ışığın beyaz
renkli olduğunda hemfikirdiler. Daha sonra el fenerini bir CD’ye tutan öğrenciler ışığın
kırıldığını ve renklerine ayrıştığını ispatladılar. Buradan hareketle gökkuşağının da
güneş ışınlarının kırılması sonucu meydana geldiğini öğrendiler ve deney
raporlarında belirttiler.
Türkçe dersinde yapılan etkinlikte öğrenciler sıfatlar ve eylemlerle çalıştılar.
Kendi eşyalarını sıfatları kullanarak tanıttıkları bir çalışma kâğıdı yaptılar. Ayrıca bir
nesneyi birden çok sıfat kullanarak gruplarıyla anlatmaya çalıştılar. En fazla sıfatı
bulan grubumuz alkışlandı.
Dilbilgisi kapsamında ele aldığımız yazı türlerinde öğrenciler 4. Sınıfların PYP
sergi ünitesi “KALE” grubunun yaptığı “LÖSEV” çalışmasına katkıda bulundular
.Arkadaşlarının “LÖSEV ve Lösemi” hakkında hazırladıkları sunumu izlediler.
Evlerinden lösemili çocuklar için bir kitap getirdiler. Her kitabın içine de kitabı alan kişi
için bir mektup yazdılar. Duygu dolu mektuplarını yazarken yazım kuralları ve
noktalama işaretlerine dikkat ettikleri bu çalışmada hitap etme kuralları hakkında bilgi
edindiler.
Matematikte öğrencilerimiz tablo oluşturma ve nesne grafiği konusunda
uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdiler. Sınıflarda en çok sevilen meyvelerin tablosu
oluşturularak bu tablolar grafiğe dönüştürüldü. Başlangıçta hangi veri toplama
yollarının kullanıldığını tartıştılar. Oluşturulacak grafiğin hem yatay hem dikey
olabileceğine karar verdiler. Grafiğin adını belirlediler. Grafikteki her şeklin bir
meyveyi belirttiğinin farkına vardılar. Oluşturulan tabloyu okuyarak ve yorumlayarak
verilen problemleri çözümlediler.
İ
0
Ardından her öğrenci en sevdikleri evcil hayvanın hangileri olduğunu
arkadaşlarına sordu. Nesne grafiği oluşturmak için çetele ve sıklık tablosu
oluşturmanın kolaylığı ve önemi hakkında öğrendiklerini çalışmalarına yansıttılar.
Çetele ve sıklık tablosu sonuçlarını kendilerine verilen boş nesne grafiğini doldurarak
tamamladılar.
Grafiği
yorumlayarak
disiplinlerarası
soruların
problemleri yanıtladılar. Sonuçlarını arkadaşlarıyla karşılaştırdılar.
da
bulunduğu
Diğer bir etkinlikte ise öğrenciler, bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi
açıklamaya çalıştılar. “Parçaları Boyayalım” etkinliği ile farklı renklere boyanan
parçanın bütünün yarısı olduğunu ve farklı renge boyalı parçayı tekrar katlayarak
yarımın yarımları olduğunu gösterdiler. Yarımın yarısının aslında bütünün çeyreği
olduğu sonucuna vardılar. Yaşantılarından yarım ve çeyreğe örnekler verdiler. Bütün,
yarım ve çeyrek ilişkisiyle simetri ve saat konusuyla entegrasyon yapılarak konular
pekiştirildi.
Simetri kavramının ne demek olduğunu kavramak adına öğrenciler ilk olarak
“Ayna” oyunu oynadılar. Sınıfta yere çizilen çizginin (simetri çizgisi) iki tarafında yer
alan öğrenciler birbirlerinin yaptıkları hareketleri ayna karşısındaymış gibi simetrik
olarak tekrarladılar. Devamında öğrenciler yarım ilişkisi kurarak katladıkları kâğıtları
doğaçlama kestiler. Kesme sonucu oluşan şekillerin her iki yanında kalan parçanın
eş, oluşan şeklin de simetrik olduğu sonucuna vardılar. Son olarak simetriği olan
şekilleri, sayıları, harfleri boyadılar ve karelerden oluşan blokların simetrilerini
belirlediler.
Ünitemizin sonunda öğrencilerimiz süreç boyunca yaptıkları çalışmalardan
dilediklerini seçerek portfolyo dosyalarını hazırladılar ve ailelerine sunmak üzere
evlerine götürdüler.
Altıncı ünitemiz ‘Ses ve Işık’ta İngilizce derslerinde ‘Ses’ konusunda
öğrencilere destek verildi. Belli başlı sesler üzerinde çalışmalar yürütüldü. Öğrenciler,
“Ch, sh, th, wh, ng” seslerini incelediler. Bu seslerle başlayan (ch,sh,th,wh) ve biten
(ch, sh, th, wh, ng) sözcüklerini beyin fırtınası yaparak anımsadılar. Ardından her
sesle ilgili çalışma kağıdını tamamladılar ve o seslerle başlayan ve biten yeni
sözcükleri kelime dağarcığıklarına kattılar.
İngilizce dersinde öğrencilerimiz etrafımızda ne tür sesleri duyduğumuzu
konuştular. Okul bahçesine çıkarak duydukları sesleri kaydettiler. Alçak sesler ve
gürültülü sesler diye sesleri ikiye ayırdılar.
“We’re Going On A Bear Hunt” adlı çocuk kitabını okudular. ‘Grass, river, mud,
snowstorm, forest’ ve ‘cave’ sözcüklerini hatırladılar/tanıdılar ve bu yerlerde çıkan
sesleri
okudular
ve
beraber
söylediler.
Kitabın
kısa
animasyonunu
http://www.youtube.com/watch?v=hb-nTnriTP8 sayfasından izlediler. Kısa ve tekrar
eden repliklerle hikayeyi hep beraber söylediler. Hikayeyle ilgili mini bir kitapçığı
tamamladılar.
Öğrenclerimiz enstrüman isimlerini sorguladılar. Resimli sözlük ve İngilizce
defterimizdeki
sözlüğü
kullanarak
enstrüman
isimlerini
bulmaya
çalıştılar.
Enstrümanların çalınış biçimiyle ilgili sözcükleri işlendi (tap, hit, bang, shake, blow,
strum) ve öğrencilerimiz cümleler kurdular; örneğin, “I strum a guitar with my hands. I
blow a recorder with my mouth.”
Beden eğitimi dersinde öğrencilerimiz ses ve ışık ünitesinde, “Ses ve Işık”
oyunu oynadılar. İki gruba ayrılan sınıftan, ortadaki topu en hızlı şekilde almaları
istendi. Numaralandırılan öğrencilerden en çok ve önce topu alan grup birinci oldu.
Müzik
dersinde
öğrenciler
birlikte
çalgı
çalma
çalışmaları
yaptılar.
Öğrendikleri şarkıları tekrar ettiler. Müzikli oyunlar oynadılar. “Yolculuğa Hazırlık B”
kitabını bitirdiler ve sertifikalarını aldılar. Beden müziği çalışmaları yaptılar.
Bedenimizden çıkan sesleri keşfedip, öğrendikleri şarkılara beden müzikleriyle eşlik
ettiler.

Benzer belgeler