Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Transkript

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları
Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303)
Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Sosyal
Bilimler
Metinleri
Çevirisi
ETI303
Güz
2
2
0
3
5
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma,
Öğretme Teknikleri Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize
Etme
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Öğr. Gör. Naile Sarmaşık
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, sosyal bilimlerin çeşitli
dilsel özellikleri ve bunların çeviriye ve
terminolojiye etkisi hakkında (kültürel farklılıklar,
içerik, sözcük seçimi, metin işlevi, sözdizimsel
yapılar, vb. açısından) bilgi elde etmektir. Dersin
hedefi, bölüm öğrencilerini sosyal bilimler ve iş
yönetiminin çeşitli alanlarında kullanılan
uzmanlaşmış dille tanıştırmak, sağlam bir jargon –
terminoloji bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Bu ders, çeviriyi teori ve uygulama olarak çift bakış
açısıyla değerlendirmektedir. Ders süresince,
çevirmenlerin seçimlerine etkisi olan çeşitli teorik
ve pratik konular ele alınır ve farklı türlerdeki
sosyal bilimler metinlerinin çevirilmesinde
kullanılan teknik ve stratejilerle ilgili alıştırmalar ve
çeviriler yapılır. Bu derste çeviri çalışmaları
simülasyonları, gerçek iş yaşamı koşulları
canlandırılarak uygulanabilir. Ders, İngilizce ve
Türkçe yapılır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• sosyal bilimler metinlerinin ayırt edici dilsel
özelliklerini incelemesini öğrenmiştir,
• belirtilen metin türlerinde kullanılması gereken
çeviri yöntemlerini uygulayacak becerileri
kazanmıştır,
• çok sayıda sosyal bilimler metni çevirisi yaparak
bilgi ve becerilerini genişletmiştir,
• yoğun çeviri çalışmaları sayesinde çeşitli sosyal
bilimler alanlarında (tarih, sosyoloji, psikoloji vs.)
kullanılan temel terminoloji konusunda bilgilerini
genişletmiştir,
• İngilizce ve Türkçe dillerinde sosyal bilimler
metinlerini okuma, yazma ve çevirme becerilerini
geliştirmiştir.
Dersin İçeriği
Sosyal bilimlerin tarih, psikoloji, sosyoloji, kültür
gibi farklı alt alanlarında İngilizce – Türkçe, Türkçe
– İngilizce çeviri ve alana özgü terminoloji
çalışmaları.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Derse giriş, tanışma
Ders izlencesi
2
Sosyal bilim metinlerinin ayırt
edici özellikleri ve çevirisinde
izlenmesi gereken yol
"Sosyal Bilimler Metinleri
Çevirisi", Prof. Dr. Berrin Aksoy
3
Psikoloji metinleri çevirisi
"Sosyal Fobiye İnternet Terapisi"
ve "Know Yourself and Win" adlı
metinler
4
Sosyoloji metinleri çevirisi
"Organization and the Social
Environment"; "Socio-Economic
Aspects of Advertising" adlı
metinler
5
Antropoloji metinleri çevirisi
"Sınır-ötesi evlilikler" ve "What is
anthropology?" adlı metinler
6
Tarih metinleri çevirisi
"Territories in Anatolia under
French Occupation and
Turco-French Relations
(1918-1923)" adlı metin
7
Sanat tarihi metinleri çevirisi
"Expansion of museums in
Central Europe?" ve "Kültür ve
Toplum Üzerinden Sanat ve Bilim
Arasındaki İlişki" adlı metinler
8
Arkeoloji metinleri çevirisi
"Aizonai" ve "Efes Antik Kentinin
Unesco'ya Girişinde Atılım İmzası"
adlı metinler
9
İşletme metinleri çevirisi
"Leadership" adlı metin
10
Ara sınav
11
İnsan kaynakları metinleri çevirisi "İş ilanları" adlı metin
12
Hukuk metinleri çevirisi
Bir mühendislik sözleşmesinin
maddeleri
13
Ticari sözleşmeler çevirisi
Bir ticari sözleşmenin maddeleri
14
Muhasebe metinleri çevirisi
"Mali Oran Analizi" adlı metin
15
Sosyal bilimler metinlerinin
çevirisi için rehber ilkeleri
inceleme
American Council of Learned
Societies tarafından hazırlanan
rehber ilkeler
16
Genel sınav
Kaynaklar
Diğer Kaynaklar: 1. “Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi”, Prof. Dr. N.
Berrin Aksoy
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
10
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
50
Toplam
13
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
50
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
X
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı
kullanabilme becerisi.
X
2 Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
X
3 Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan
modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi;
simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi.
X
4 Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi
5 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması
yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer
bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
X
X
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;
İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı
dilde daha dil bilgisi.
X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli
yenileme becerisi.
X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları
konularında bilinç; mütercim tercümanlık
uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında
farkındalık.
11 Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve
toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve
çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
X
X
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
3
42
10
3
30
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
150

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi.

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası hedefler. Bu ders kaynak dilde yazılmış olan bir metni sözlü olarak hedef dile akıcı ve doğru bir şekilde çevirmek için gerekli olan temel kuram ve

Detaylı