Hakkımızda - ideal yemek

Yorumlar

Transkript

Hakkımızda - ideal yemek
Hakkımızda
İdeal Yemek; 1994 yılından bu yana Toplu Yemek - Catering Sektöründe siz
Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda;yemek üretimi ve servis hizmetini
karşılamak amacı ile 2500 m kapalı alan,1500 m açık alan ve 1000 m organizasyon ve
aktivasyon alanı,Sincan ve Cebeci 'de kurulu bulunan 2 adet perakende şubesi ile;
12000 kap/gün üretim kapasitesi,modern ekipman kalifiye personeli ile uluslararası
kalite standartları ile faaliyet göstermektedir.
2
2
2
İdeal Yemek kurulduğu günden bu yana, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile ,
hijyenik bir ortamda, uluslararası standartlarda hizmet etmeyi amaç edinmiş ve bu
amaçlarını gerçekleştirmiştir. Edindiği tecrübe doğrultusunda yemek sektöründe
kaliteden ödün vermeksizin yaptığı üretimle sektörün lokomotif firmalarından biri haline
gelmiştir.
Hakkımızda
Üretim proseslerimiz, bilimsel normlarda dünya standartlarında,
son derece teknolojik ve hijyenik ekipmanlarla donanmış
tesislerimizde, gıda ve hizmet sektöründe deneyimli, eğitimli personel
kadromuz ile; sağlıklı, lezzetli ve kalite standartlarına uygun üretimimizi
siz müşterilerimize sunmak mutluluk kaynağımızdır.
Tesislerimizi ve şubelerimizi mesai saatlerini gözeterek,
randevu almaksızın, haber vermeksizin, ziyaret ettiğinizde haklı
gururumuza ortak olcaksınız.
İdeal Yemek Merkez Mutfak
Hİzmetlerİmİz
MERKEZ MUTFAKTAN TAŞIMA
Mutfağı olmayıp, yemekhanesi bulunan firma ve işletmelerde;
müşteri istek ve önerileri, kalite yönetim sistemi ve üretim
proseslerimiz doğrultusunda, zengin mönü ve çeşitlerimiz ile
merkez mutfağımızda hazırladığımız yemeklerimizi servis için
müşterilerimize ulaştırma sorumluluğunu yüklenmekteyiz.
YERİNDE ÜRETİM
Firmanız bünyesinde , uygun üretim koşulları altında ; karşılıklı
hazırlayacağımız mönü içeriği ile, kalite ve üretim
standartlarımızdan taviz vermeksizin, eğitimli personelimiz ve
deneyimli yönetim kadromuz kontrolünde, satınalma, hazırlık,
üretim ve servis hizmetini yerine getirerek tüm üretim ve hizmet
sorumluluğunu yüklenmekteyiz.
ORGANİZASYON
Özel günleriniz, davet, düğün, açılış - lansman
organizasyonlarınıza, resepsiyon ve şenliklerinizde, firmamız
eğitimli ve tecrübeli personeli, çağdaş teknik ekipmanı ve zengin
araç filosu ile yeni ve
yaratıcı fikirlerimiz ile istekleriniz
doğrultusunda hizmetimizi gerçekleştirmekteyiz.
İİdeal
deal Yemek Merkez Mutfak
Mutfak
Gıda Güvenlİğİ Yönetİm Sİstemİ
ÜRETİM BASAMAKLARIMIZDAKİ GIDA GÜVENLİĞİ ZİNCİRİ
Üretim aşamalarımızın her biri için, %100 gıda güvenliğinin sağlanması bakımından dikkate alınan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz
SATINALMA
Kaliteli ve sağlıklı bir üretim için kaliteli ürün gerektiği anlayışıyla hareket edilerek, üretimde kullanılmak üzere alınan tüm gıda maddelerinin,Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Mevzuatı
standartlarına uygun, TSE, ISO, HACCP belgeli ürünlere olmasına özen gösterilmekte, meyve ve sebzeler ise, günlük olarak, taze bir şekilde, sebze halinden tedarik edilmektedir.
HAMMADDE KONTROLÜ
Kullanılacak olan gıda maddeleri, türlerine göre uygun depo şartlarında, gerekli sağlık, rutubet ve muhafaza koşullarına dikkat edilerek, düzenli bir stok sirkülasyonu ile kontrol altında
tutulmaktadır.
GRAMAJLAMA
Firmamız tarafından özel olarak oluşturulmuş olan, yemek terkipleri gramaj tablosu doğrultusunda, üretim aşamasında kullanılacak olan gıda maddeleri, üretilecek yemek sayısı
oranında hesaplanarak gramajlandırılmaktadır.
Bu sayede, yemeklerimizin kalite faktörlerini standardize edilmektedir.
YIKAMA-AYIKLAMA-KLORLAMA
Hazırlık aşamasına gelen gıda maddeleri, türlerine göre ayrı bölümlere alınarak, tahıl grubuna ayıklama, et gurubuna sıyırma, meyve ve sebzelerde klorlama işlemleri, titizlikle
uygulanmaktadır.
ÜRÜNE UYGUN İŞLEME
Bu safhada gıda maddeleri , kullanılacak yemeğin özelliğine göre, hijyen ve sanitasyon kuralları çerçevesinde işlenerek pişirme bölümüne sevk edilmektedir.
PİŞİRME
Bu aşamaya kadar, oluşması muhtemel tüm mikrobiyolojik bulaşmaların bertaraf edileceği son aşama olan pişirme aşaması HACCP sisteminin gördüğü prensipler çerçevesinde, en
önemli kritik kontrol noktası ( CCP ) olması sebebiyle, bu aşamada gıda güvenliği açısından, kritik limitlerde dikkate alınarak, yemeklerimizin lezzet faktörünün yanında, gıda güvenliği
de sağlanmaktadır.
KALİTE KONTROL
Pişirme işlemine tabi tutulan ürünler, gıda mühendisleri tarafından, tat, görünüş ve yemek çeşidine göre diğer kalite kriterleri kontrol edilerek sunuma uygun olup olmadığına karar
verilir. ayrıca bu aşamada, yemeklerden numuneler alınarak, düzenli bir periyotta laboratuvar analizi yapılar. Yemeğin etkileri sonucunda oluşabilecek problemlerde de, 72 saatle
muhafaza edilen yemek numunelerinden, o güne ait yemek numunesi, analiz için laboratuvara gönderilerek, sorunun çözüm kaynağına ulaşılır.
DİNLENDİRME
Pişirme aşamasından sonra, oluşabilecek riskleri bertaraf edici bir basamak olmaması sebebiyle, gerekli hijyen ve sanitasyon koşullarına titizlikle dikkat edilmektedir. Gıda
mühendisleri tarafından onaylanarak dinlendirme bölüne alınan yemekler, lezzet ve kalite faktörlerinin tamamlanması amacıyla, çeşitlerine göre gerekli ortam şartlarında ve belirli
sürelerde dinlendirilirler.
PORSİYONLAMA
Dinlendirilmiş olan yemekler, sevk edilecek birimlerin yemek sayılarına göre, homojen ve dengeli bir şekilde porsiyonlanarak, hijyenik şartlarda muhafaza altına alınmaktadır.
SEVKİYAT
Uygun kaplarda porsiyonlanan yemekler, sevkiyat aşamasında ısı kaybına uğramaması ve güvenli bir şekilde yerine ulaştırılabilmesi için 1 saat boyunca sabit ısı koruma özelliklerine
sahip ‘’thermobox’’ lara koyularak, sevkiyat arçlarıyla, ilgili birimlere sevk edilir.
SUNUM
Hijyen zinciri kırılmaksızın, birimlere ulaştırılan yemekler, sunuma hazırlanarak, siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulur.
Üretİmde Kullandığımız Markalar
Y
E
N
İ
Kalİte Polİtİkamız
İNSAN KAYNAKLARI
Kaliteli üretim, kaliteli materyal gerektirir düşüncesiyle, hizmet verecek kadromuzu, büyük bir titizlik ve özenle seçmeliyiz.
Personel seçiminde esas olarak, profesyonel sektör deneyimi, eğitime açıklık, hijyenik ve sisteme uygun çalışma prensibine sahip
olma şartları aranmaktadır. İşinde uzman, eğitimli personelin, vereceğimiz hizmet kalitesini en üst düzeye çıkaracağımızın
bilincindeyiz.
PERSONEL EĞİTİMİ
Sistem gereklerinin tam olarak yerine getirilebilmesi ve devamlılığın korunabilmesi için, uygulanması gerekenleri sebep/sonuç
ilişkisiyle anlatarak, tüm personelin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. HACCP ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi’nin temel prensiplerinden biri de, personelin eğitilmesi esasına dayanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, periyodik olarak
Gıda Mühendisleri tarafından düzenlenen eğitimlerde:
Personel (kişisel) hijyeni,
Mutfak hijyen ve sanitasyonu,
Mikrobiyolojik risk faktörü ve önleme yolları,
Mal kabul, depolama ve muhafaza kuralları,
Üretim sırasında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları,
Hijyen zincirini bozan faktörler ve önleme yolları,
Genel temizlik ve dezenfeksiyon kuralları,
Haşerelerle mücadele yolları ve alınması gereken tedbirler,
Gıda güvenliği sisteminin, insan sağlığına faydaları,
Toplam kalite ve toplam kaliteyi etkileyen faktörler,
İş sağlığı ve güvenliğinin önlemi,
İş sağlığı ve güvenliği açısından alınan önlemler ve uygulama esasları,
Üretim faliyetlerimizin, çevreye olan etkileri,
Çevre koruma bilinci,
konuları anlatarak, personelin bilinçli bir şekilde sisteme tabi olmaları sağlanmaktadır.
PERSONEL SAĞLIĞI
Personel sağlığından kaynaklanabilecek risk faktörlerini bertaraf etmek amacıyla, üretim, servis, temizlik ve ulaştırma görevlisi
personelimizin sağlık muayeneleri (portör muayenesi), 3 ayda bir düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca personel işe alınmadan
önce, sağlık muayenesi yaptırılır.
Kalİte Polİtİkamız
HİJYEN VE SANİTASYON
HACCP TS 14001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin 7 temel prensibi olan;
Tehlike yürütülmesi ve önleyici tedbirlerin tanımlanması,
Kritik kontrol noktalarının ( CCP) belirlenmesi,
Kritik limitlerin teslim edilmesi,
Her CCP’nin izlenmesi,
Kritik limitlerden sapmalar için düzenli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
Kayıt tutma sisteminin kurulması,
Doğrulama prosedürlerinin hazırlanması,
faaliyetleri, %100 gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, satın alma aşamasından, sunum aşamasına kadar tüm
basamaklarda titizlikle uygulanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan, satınalma, ham madde kontrolü, gramajlama, yıkamaayıklama-klorlama, ürüne uygun işleme, pişirme, kalite kontrol, dinlendirme, porsiyonlama, sevkiyat, sunum, temizlik ve
dezenfeksiyon, planları oluşturarak, bir program dahilinde yürütülmektedir.
İLAÇLAMA
Ana mutfak, hazırlık bölümleri, kuru erzak depoları, soğuk hava depoları, çöp toplama yeri,haşerelere ve verebilecekleri
zararlara karşı periyodik olarak ilaçlanmaktadır. Bu sayede, oluşması muhtemel problemler ortaya çıkmadan bertaraf
edilmektedir.
SATINALMA
Kaliteli üretim, kaliteli malzemeyle başlar prensibinden yola çıkarak, üretimde kullanılan tüm gıda maddelerinin temelinde
TSE ISO 9001-2000, HACCP, ISO 22001 Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Mevzuatı’na uygun ürünler olmasına
hassasiyetle dikkat edilmektedir.Bunun yanında, sebze ve meyveler, günlük olarak sebze halinden, taze bir şekilde
alınmaktadır. Ayrıca tedarikçi firmalara haber vermeksizin yapılan ziyaretlerle, taahhüt edilen kalitenin devamlılığı kontrol
edilmektedir.
MUTFAK
Kalite güvence siteminin alt yapısının, işleyişe uygun bir şekilde hazırlanabilmesi için öncelikle mutfak düzen ve
organizasyonun sağlanması gerektiği bilinciyle hareket ederek, mutfakta, kuru erzak depoları, soğuk hava depoları, et
hazırlık bölümü, sebze hazırlık bölümü, hamur yoğurma bölümü, pişirme bölümü, bulaşıkhane, personel yemekhanesi,
personel soyunma odaları ve duşları, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, HACCP, ISO 22001 Gıda güvenliği Yönetim
Sistemi, OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi belgelerimizdeki esaslara uygun olarak tasarlanmış ve faaliyete
geçirilmiştir. Her bir mutfak bölümünde, konusunda uzman ve eğitimli personeller, bu sitemlerin gereklerinin devamlılığını
sağlayarak görev yapmaktadır.
ÜRETİM
Üretimi yapılacak yemek mönüleri, kalori ve besin değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanıp üretim planları
oluşturulmaktadır. Yemek kalitesi yanında, besin değerleri kalitesine verdiğimiz önem çerçevesinde, pişirme işlemleri
sırasında, besin değeri kayıplarının en aza indirgenebileceği yöntemler uygulanmaktadır.
Üretim sırasındaki, depolama şartları, işlem akışı, ürün kalite kontrolü, yemek sevkiyat sıcaklıkları gibi, hassas olan kontrol
basamakları, dikkatle takip edilerek, veriler kayıt altına alınmaktadır. Bunun yanında , üretimi yapılan her yemekten steril
kaplara numuneleri alınarak, 72 saat muhafaza edilmektedir. Oluşabilecek problemlerde, bu numuneler laboratuvara
gönderilerek analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, üretilen yemeklerden alınan numunelerin, periyodik olarak mikrobiyolojik
anlalizleri yapılarak sistem içi kontrol prensibi uygulanmaktadır.
SUNUM
İşletmesini üstlendiğimiz veya toplu yemek hizmeti sunduğumuz kuruluşlardaki servis ortamına, problem dahilinde hijyen
zinciri ile ulaştırılan ürünlerin müşteriye sunumu, uygun şartlarda yapılarak, kalite güvence sisteminin son halkası da
tamamlanmış olur.
Çorbalar
Arpa Şehriye Çorba
Bahar Çorba
Bakla Çorba
Bezelye Çorba
Bezelyeli Ezme Çorba
Borç Çorba
Brokoli Çorba
Bulgur Çorba
Domates Çorba
Domatesli Pirinçli Çorba
Domatesli Tel Şehriye Çorba
Düğün Çorba
Eşkili çorba
Erişteli Yeşil Mercimek Çorba
Ev Usülü Mercimek Çorba
Ezogelin Çorba
Fasulye Çorba
Hindili Sebze Çorba
Ispanak Çorba
Karnabahar Çorba
Kimyonlu Karaceviz Çorba
Köfteli Pırasa Çorba
Kremalı Havuç Çorba
Kremalı Kereviz Çorba
Kremalı Mantar Çorba
Kremalı Mısır Çorba
Kremalı Sebze Çorba
Mercimek Çorba
Naneli Yoğrut Çorba
Pirinçli Mercimek Çorba
Sebze Ezme Çorba
Sütlü Ispanak Çorba
Sütlü Patates Çorba
Taneli Un Çorba
Tarhana Çorba
Tavuk Suyu Çorba
Taze Fasulye Çorba
Toyga çorba
Yayla Çorba
Yoğurtlu Sebze Çorba
Kırmızı Et
Abant Usulü Biftek
Ankara Tava
Avcı Kebabı
Avcı Soslu Biftek
Bahçe Kebabı
Beykoz Kebabı
Bostan Kebabı
Burgaz Kebabı
Çoban Kavurma
Dana Emense
Dana Haşlama
Dana Kızartma
Dana Şiş
Elbasan Tava
Et Döner
Etli Mantı
Hünkar Beğendi
Izgara Dana Biftek Dilim Patatesli
İskender Kebabı
İslim Kebabı
Kağıt Kebabı
Karışık Izgara
Kuzu İncik Haşlama
Kuzu Kapama
Kuzu Tandır
Mantarlı Biftek
Mantarlı Et Sote
Mantarlı Sosis Şiş
Orman Kebabı
Papaz Yahnisi
Patlıcan Kebabı
Püreli Dana Biftek Izgara
Püreli Kebabı
Salçalı Sosis Tava
Sosis Sote
Şiş Kebap
Tas Kebabı
Yoğurtlu Kebap
Yufka Kebabı
Beyaz Et
Biberiyeli Piliç Izgara
Köri Soslu Tavuk
Çin Usulü Piliç Sote
Domates soslu Piliç Izgara
Erişteli Piliç Pirzola
Fırında Hindi Biftek
Fırında Hindi Madalyon
Fırında Hindi Tandır
Fırında Piliç Biftek
Hamsi Buğulama
Hamsi Tava
Hindi Etli Orman Kebabı
Hindi Kavurma
Hindi Tandır
Kekikli Piliç Kavurma
Krem Soslu Tavuk
Mantar Soslu Izgara
Mantarlı Hindi Şiş
Mantarlı Piliç Sote
Mantarlı Tavuk Şiş
Mezgit Tava
Pazılı Hindi Kaplama
Piliç Baget Haşlama
Piliç Beykoz Kebabı
Piliç Emense
Piliç Haşlama
Piliç Kaplama
Piliç Sote
Piliç Şinitzel
Piliç Şiş
Piliçli Ruti
Sebzeli Hindi Kebabı
Tavuk Döner
Tavuklu Çiftlik Kebabı
Tavuklu Kağıt Kebabı
Tavuklu Mevsim Türlüsü
Üzümlü Bademli Tavuk
Köfteler
Dalyan Köfte
Kaşarlı Köfte
Ekşili Köfte
Kekikli Mitit Köfte
Fırında Sahan Köfte
Mantarlı Köfte
Hasanpaşa Köfte
Piliç Galantin Köfte
Izgara Köfte
Rosto Köfte
İslim Köfte
Salçalı Köfte
İzmir Köfte
Sebzeli Köfte
Kadınbudu Köfte
Soslu Hamburger Köfte
Kağıtta Sebzeli Misket Köfte
Terbiyeli Köfte
Sebze Yemeklerİ
Etli Bamya
Karnıyarık
Etli Bezelye
Kıymalı Bezelye
Etli Biber Dolma
Kıymalı Ispanak
Etli Güveç
Etli Kabak Dolma
Etli Kereviz
Kıymalı Karnabahar
Kıymalı Patates Musakka
Etli Kuru Fasulye
Kıymalı Semiz Otu
Etli Lahana Sarma
Kıymalı Yeşil Mercimek
Etli Nohut
Mantarlı Patates Musakka
Etli Patates
Patlıcan Musakka
Etli Taze Fasulye
Sebzeli Çiftlik Kebabı
Etli Yaprak Sarma
Fırında Etli Türlü
Hindi Etli Bezelye
Hindi Etli Patates
Tavuklu Bamya
Tavuklu Çiftlik Kebabı
Tavuklu Etli Graten
Ispanak Graten
Tavuklu Kabak Sandal Sefası
Kabak Musakka
Tavuklu Mevsim Türlü
Karışık Dolma
Tavuklu Taze Fasulye
Pİlavlar
Ananaslı Pilav
Arnavut Ciğerli Bulgur Pilavı
Ayvalı Pilav
Bademli Pilav
Bahar Pilav
Brezilya Usulü Pilav
Bulgur Pilavı
Buka
Çin Usulü
Çintemani Formlu Pilav
Dereotu Baklalı Pilav
Dible (Fasulyeli Pilav)
Domatesli Pirinç Pilavı
Dövme Pilavı
Erikli Pilav
Etli Pilav
Fırında Peynirli Pilav
Göçmen Pilavı
Havuçlu ve Bezelyeli Pilav
İç Pilav
İçli Bulgur Pilavı
Kabak Pilavı
Kabil Pilavı
Kayısılı Pilav
Limonlu Pilav
Maklube
Mantarlı Bezelyeli Pilav
Mantarlı Pilav
Mercimekli Pilav
Meyhane Pilavı
Mısırlı Pilav
Özbek Pilavı
Paşa Pilavı
Patatesli Pilav
Patlıcanlı Pilav
Pilav Karoten
Pilav Tava
Sazak Pilavı
Sebzeli Hint Pilavı
Şehriye Pilavı
Tas Pilavı
Tavuklu Şehriye Pilavı
Tavuklu Körili Pilavı
Uzakdoğu Pilavı
Yufkalı Pilav
Zengin Pilavı
Makarnalar
Biberli - Domatesli Makarna
Mantarlı Makarna
Bolenez Soslu Makarna
Mayonezli İtalyan Makarna
Boncuk Makarna
Mayonezli Makarna
Enginarlı Makarna
Napoliten Soslu Makarna
Fırın Makarna
Patlıcanlı Makarna
Fırında Domatesli Makarna
Peynirli Makarna
Kıymalı Makarna
Salçalı Makarna
Köfteli Makarna
Spagetti Bolonez
Lazanya
Spagetti Napoliten
Makarna Kızartma
Ton Balıklı Makarna
Mantarlı Fırın Makarna
Yufkalı Makarna
Tatlılar
Aşure
Ayva Tatlısı
Baklava
Cevizli Revani
Çikolatalı İrmik Helva
Fındıklı Keşgül
Güllaç
Hanım Göbeği
İrmik Helvası
Kabak Tatlısı
Kakaolu Yaş Pasta
Kalbura Bastı
Kazandibi
Kemalpaşa Tatlısı
Keşkül
Krem Şokolo
Limonlu Revani
Lokma Tatlısı
Mevsim Meyvesi
Meyveli Tart
Meyveli Yaş Pasta
Muzlu Rulo Pasta
Peynir Tatlısı
Portakallı Revani
Profiterol
Puding
Revani
Sakızlı Muhallebi
Supangle
Sütlaç
Şantili Ekmek Kadayıf
Şekerpare
Tavukgöğsü
Tel Kadayıf
Tulumba Tatlısı
Vezirparmağı
Yoğurt Tatlısı
Zeytİnyağlılar
İmam Bayıldı
Yoğurtlu Semizotu
Karışık Kızartma
Zeytinyağlı Barbunya Pilaki
Piyaz
Zeytinyağlı Biber Dolma
Yoğurtlu Bezelye
Zeytinyağlı Ispanak
Yoğurtlu Biber Tava
Zeytinyağlı Kereviz
Yoğurtlu Fasulye
Zeytinyağlı Lahana Sarması
Yoğurtlu Havuç Tava
Zeytinyağlı Mantar
Yoğurtlu Ispanak Salata
Zeytinyağlı Pırasa
Yoğurtlu Kabak Tava
Zeytinyağlı Taze Fasulye
Yoğurtlu Karnabahar Tava
Zeytinyağlı Yaprak Sarma
Börekler
Balkabağı Böreği
Gül Böreği
Patatesli Kol Böreği
Patatesli Tepsi Böreği
Hanımeli Böreği
Peynirli Muska Böreği
Ispanaklı Tepsi Böreği
Peynirli Tepsi Böreği
Kıymalı Kol Böreği
Pırasa Böreği
Kıymalı Tepsi Böreği
Mantarlı Tepsi Böreği
Sigara Böreği (Kalem Böreği)
Milföy Böreği
Su Böreği
Paçanga Böreği
Talaş Böreği
Salatalar
Amerikan Salatası
Çeşnili Cacık
Mevsim Salata
Meyve Salata
Çoban Salatası
Mısırlı Büfe Salata
Fasulye Salatası
Gökkuşağı Salata
Havuç Salatası
Karışık turşu
Patates Salatası
Peynir Salatası
Sebzeli Nohut Salatası
Kırmızı Lahana Salatası
Söğüş Salata
Kornişon Turşu
Mantar Salatası
Maydanoz Salatası
Turp Salatası
Yoğurtlu Havuç Salata

Benzer belgeler