sürdürülebılır başarı şansa değıl!

Transkript

sürdürülebılır başarı şansa değıl!
y e n i l i k ç i l i k
I Ş I K
A Y D I N
v e
d e ğ i ş i m
D E L İ O R M A N
SÜRDÜRÜLEBILIR BAŞARI ŞANSA DEĞIL!
Kuruluşları hedeflediği başarıya götürecek şekilde denemek, çalışmak, doğru ekiple yola çıkmak;
zihni net, ufku açık, iyi başlangıçlar yapmak önemli. The Beatles, the Coca-Cola Co. gibi
sürdürülebilir başarılar ise yenilikçi olabilmekten geçecek.
T
he Beatles, Şubat 1964’te,
“The Ed Sullivan Show”da
ilk kez kitlelerle buluştu:
Tam 73 milyon izleyiciyle!
İşte o gece, efsanenin başlangıcıydı.
Müzik teorisyeni David Thurmaier,
the Beatles grubunun deneyci
olduğunu vurguluyor. The Beatles’ın
her tür müziğe ilgi duyduğunu, farklı
kültürlerden taze etkiler zerk ederek
kendi müziğini yeniden keşfettiğini
belirtiyor. Bir başka müzik teorisyeni
Walter Everett da, George Harrison’ın
“Norwegian Wood (This Bird Has
Flown)” şarkısına sitarı eklemesiyle
rock müzisyenlerinin Hint tınılarına
ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.
Paul McCartney ve yaylı çalgılar
dörtlüsünün 1965 yılında yayınladığı
“Yesterday” şarkısı da başka birçok
gruba ilham oldu. Öte yandan, müzikal
yeniliklerin alışverişi sayesinde, The
Beatles da Bob Dylan’ın müziklerini
kendi parçalarında eritti. Paul
McCartney, kayıt sürecini şöyle
özetlemişti: “Sadece deneyelim!
Diyelim ki kötü oldu, en kötüsü
kaybederiz. Ama ya tutarsa! Daima
ileriye doğru zorluyorduk: Daha sesli,
daha ileri, daha uzun, daha fazla,
farklı.”
The Beatles teknolojiyi çok sevdi.
Müziklerini farklı kılmak için gitar
geribeslemesi yapmak, popüler
NİSAN 2014
albümlerde klasik müzisyenlerle
Dünyanın dört bir yanında “ferahlatan
çalışmak, yakın mikrofonla akustik
içecek” olarak bilinen Coca-Cola,
yapmak, örneklemek, doğrudan
dünyanın sorunlarına çözüm
zerk etmek gibi birçok farklı müzik
getirme misyonunu da üstleniyor.
tekniğini kullandı. Bol araştırma,
1886’da Georgia Columbus’ta John
çok çalışma, hiç pes etmeme, sürekli
Pemberton tarafından kurulan the
yeni bir şeyler deneme, esinlenme,
Coca-Cola Co. dünyanın en değerli
sentezleme, risk alma
ve bilinen markaları arasında
gibi nitelikleriyle
olmayı hak etti. 128 yıllık
tam anlamıyla
başarı yolculuğunda
yenilikçiydi
hiç durmadı.
Pozitron’un
kurucularından Fatih
The Beatles.
Tüketicileriyle hep
İşbecer, öz sermayeyle
Baksanıza, kaç
bağlantıda kaldı.
büyümenin, kopya
nesildir ilham
Şişesi, sloganı,
olmayan, sürdürülebilir
vermeye
reklamları,
bir iş kurmanın, çok
devam ediyor!
erişim
dinleyip kendi fikirlerini
Bambaşka
kanallarıyla
hep
kovalamanın ve ilk
bir efsaneye
yeni
bir
şeyler
sağlam referansların
önemini
gelelim: The
tasarladı; denedi
vurguluyor.
Coca-Cola
yanıldı, yılmadı.
Company. 2013
Denedi, tuttu, yola
Dünya Ekonomik
devam etti.
Forumu Toplantısı’nda
20-22 Şubat’ta Antalya’da
Global Shapers Community,
Etohum liderliğinde gerçekleştirilen
üyelerine yönelik “Daha İyi
Startup Turkey etkinliğinde Monetise
Bir Geleceği Şekillendirmek”
tarafından satın alınan Pozitron’un
hibe programını duyurdu. 300’ün
kurucularından Fatih İşbecer, öz
üzerinde şehir bazlı merkezde,
sermayeyle büyümenin, kopya
ağ şeklinde örgütlenen 20-30 yaş
olmayan, güçlü ve sürdürülebilir bir
aralığındaki genç liderlerden oluşan
iş kurmanın, pazarın gerçeklerine
topluluğun genç işsizlik, eğitim,
uygun işlemenin, çok dinleyip kendi
topluluk güvenliği, çevreyi koruma
fikirlerini kovalamanın ve ilk sağlam
gibi dünyanın en zorlu sorunlarına
referansların önemini vurguladı.
çözümler üretmeleri bekleniyor.
Aynı etkinlikte, dijital medya şirketi
68
OPTİMİST
Nokta’nın CEO’su Tümay Asena,
“Her bir ekip üyesinin, her gün
katkıda bulunduğu ve herkesin
yıldız olduğu bir ekip”ten bahsetti.
Teknoloji kullanımını, güçlü bir
satış ekibini, tüm şirkete yayılan
ödüllendirme mekanizmasını, farklı
endüstrilerden ekibe katılan insan
kaynağını, özgürlük ve sorumluluk
kültürünü oluşturmayı, değerlerine
bağlı kalmayı hedefleyen; zihni
NİSAN 2014
net, hedefleri somut, piyasayla bağı
yüksek ve kapalı kapıları açabilecek
bir “yönetim kurulu”nu işaret etti.
2011 yılında Intel Capital, Türkiye’de
tüketici internet ekosisteminin
büyümesine destek olmak amacıyla
yenilikçi teknoloji şirketi olarak
Nokta’yla stratejik ortaklık
imzalamıştı.
Kuruluşları hedeflediği başarıya
götürecek şekilde denemek, çalışmak,
69
doğru ekiple yola çıkmak; zihni net,
ufku açık, iyi başlangıçlar yapmak
önemli. The Beatles, the Coca-Cola
Co. gibi sürdürülebilir başarılar ise
yenilikçi olabilmekten geçecek.
Türkiye’den çok daha fazla, güçlü
ve sürdürülebilir başarı örnekleri
çıkması dileğiyle...
DELİORMAN; Novida Stratejik Yönetim
Hizmetleri Kurucu ve Genel Müdür
OPTİMİST

Benzer belgeler