Şeriat Kapısı The Door Of Shari`at

Transkript

Şeriat Kapısı The Door Of Shari`at
K
Öğütü Değirmeni
aragöz der ki: Ey Hacivat sen
gün görmüş feylesof gibi bir
adamsın.
Hacivat der ki: Ey ustam bana feylesof deme çünkü onlar fırıldak gibi ordan oraya,
buradan oraya dönen durmaya ayakları oturmaya kıçları olmayan serseriler taburlarıdır.
-yazıklar olsun onlardan daha şaşkın
öğütüm sistemlerine ki onların küflü
ve süflü
sözlerini kitap yapıp gençliği zehirliyorlar ve gökyüzünün haberini getiren Peygamber sözlerini öğretmi-
K
yorlar.
Karagöz der ki: ey Hacivat niye sen
bu kadar milletin öğündükleri eğitim
sistemini öğütüm sistemi diye aşağılatıyorsun?
Hacivat der ki: Ey Karagöz çünkü
bunların öğündükleri eğitim sistemleri şanlı mazimizin
paha biçilmez eserlerini hep öğütüp
savurdukları için, öğütü değirmeni
ismini almaya layık olmuşlardır.
-Aşk olsun Hacivat diline sağlık. Hatta bu zibiller bizi bile çöpe atmışlar ve
batının bütün pisliklerini TV’de sergilemişlerdir.
Grinding Mills
aragoz says: O Hajivat, you have
seen a lot and you are like a
philosopher.
Hajivat says: O Master! Do not call me
a philosopher because they are a lot of
tramps who keep spinning about like
tops, from this side to that and from
that to this. It’s a pity that the educational mills are even more confused
than they are and make books out of
their rotten, base words with which to
poison the youth. Instead they should
be teaching the words of the prophets
who bring news from the Heavens.
Karagoz says: O Hajivat! Why do you
put down the educational system of
which the nation brags, by calling it a
“grinding mill”?
Hajivat says: O Karagoz, because
those educational systems they brag
about, mill the priceless monuments of our past and throw them to
the winds. They deserve the name,
“grinding mill”!
Karagoz says: Bravo Hajivat!
May your tongue stay strong to the
same degree as those garbage ones
turn us into rubbish and make our
TV a showcase for all the filth of the
West.
THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM
Vol. 7, Issue 9: 17th of June 2011
Şeriat
Kapısı
The Door Of
Shari’at
uuTespituu
llah Tealanın
emir ve fermanı.
Ey insan bilmelisin
ki Emir ve Ferman
yalnız Allahındır.
Başkasının olamaz.
Bunun içindirki hiç
bir zaman insan
Emir ve Ferman veremez ve yapamaz.
uuCertaintyuu
he Command
and
Decree
of Allah (swt), the
Most Transcendent:
O man you must
know that to give an
Order or a Decree is
the province of Allah and not of any
other. That is why
man can never, at any
time, either make or give
a command or decree.
uuuTespituuu
uuuCertaintyuuu
T
A
Ş
eriat Allahın emir ve
Fermanıdır. Uyulacaktır. Amma sen, “Ben
uymam!”dersen. O zaman iki yakan bir araya
gelmez ve hiç bir zaman
mutlu da olamazsın!
WRITTEN
by
mawlana
sheikh
nazim
al-haqqAnI
in lefke,
cyprus
For The Daily
Broadcast
www.saltanat.org
T
he Shariat is Allah’s Command and
Decree and must be respected. If you say, I
choose not to obey, then
your life cannot be successful and you can never, ever, attain happiness.
İ
şte Sultanlarımız. İşte
bin senelik Bizans
imparatorluğunu yıkıp
bir devri kapatan arslan Osmanlılar. Ve sonra onları kılıçlarıyle fethettikleri vatanlarından
kovan ve bununla iftihar eden 1923 cumhuriyeti ve bununla öğünen 1.BMM, yazıklar
olsun! Ve bugünkü Osmanlının torunları elbette bir gün onlardan
hesap soracaktır!
T
espit, Bilgi ve Bulgu
Aranan lakin bulunamayan Değer; İNSANLARIN MUTLULUĞU! İnsanları MUTLU eden faktörler, bunu
bilmeden insanlar mutlu
olamaz. Herkes bunu bilecektir. MUTLU olmak
isteyen bunun nasıl ola-
T
H
ere are our Sultans. Here are the
famous and admired
Ottomans who, by
overturning the thousand-year-old Byzantine
Empire, closed a chap-
ter in history. They have
been thrown out of the
lands that they opened
with
their
swords!
Shame on the 1923-Republic for being proud
of this fact and on the
1st BMM for bragging
about it! The present day
descendants of the Ottomans will, certainly,
one day, hold them to
account.
he long sought, but
never found value:
Human Happiness.
Without knowing the
factors that make humans happy, people can
never achieve happiness!
Everyone should know
this. The one who wants
to be happy must know
that it is possible.
MUTLULUK
cağını bilecektir.
1- Küçük köy, Büyük
bahçeli evler
Atalar sözü: nerede çokluk orda ..okluk demişler. Bunun için birbirinin içine girmiş
Yerleşim merkezleri insanların mutluluğunu
yok eden faktörlerin en
başta gelenidir.
2- Kainatın Efendisi “evleri kendilerini sığmayan insanlar asla mutlu
olamaz!”buyurmuştur.
Bugünün insanı –esefle söyleyelim- sokağa taşınmıştır. Sokakta yaşayan insan ise mutlu ve
mes’ud olamaz.
HAPPINESS
A small village and big
houses with gardens.
The old saying is: Where
there is crowdedness,
there is shaking. That’s
why habitations in
which people are crowded together are the main
factor preventing human happiness.
The Master of all cre-
ation (sas) said, “The
ones whose houses cannot contain them, can
never be happy (those
who cannot stay home).”
Today’s Man – sorry to
say – has moved into the
street!
And the one living in the
street can never be either
happy or content!