Slayt 1

Transkript

Slayt 1
Prof.Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu IV-17-18 Şubat 2012 Adana
Prof. Dr. Hayati DURMAZ
Dr. Kayahan KARAYTUĞ
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Başparmak cmc artriti dejeneratif bir artrittir.
50 yaş üzeri kadınlarda sık görülür.
Erkeklerde görülme sıklığı % 8 iken bu oran kadınlarda
%30 olarak bildirilmiştir.
 Artritin oluşmasında laksite, zorlayıcı hareketler,heredite
gibi faktörler söz konusudur.
 Eklemin anatomik yapısı incelendiğinde ve başparmağın
hareketleri biyomekanik olarak gözden geçirildiğinde
stabilitenin büyük oranda ligamanlar tarafından sağlandığı
anlaşılır.
Etioloji
 Travma
 Sistemik sinoviyal enflamasyon
 İdiopatik
Erken dönem klinik bulgular
Sinovitis ve ağrı
Geç dönem klinik bulgular
Tekrarlayan ağrı
krepitasyon
laksite
deformite
RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
CMC artritleri Eaton ve Littler tarafından evrelendirilmiş ve
bu evreleme
radyolojik bulgular ile klinik bulguların beraber
değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur.
 Evre 1 sinovit fazı
 Evre 2 radyolojide laksitenin saptanması
 Evre 3 subluksasyon fazı
 Evre 4 ilerleyen dejenerasyon ve distal eklemlerde
bozulma
Tedavi yöntemleri
Konservatif tedavi
 Atelleme
 Fizik tedavi
 Nonsteroid analjezikler
 Lokal enjeksiyonlar
Cerrahi tedavi
 Artroskopi ve eklem debridmanı
 Ligaman tamiri
 Trapezoidektomi ve kapsül onarımı
 Trapezoidektomi ve tendon grefti
 Trapezoidektomi ve suspansionplasti/artroplasti teknikleri
 Artrodez
 İmplant artroplastisi
Artroskopi ve eklem debridmanı
Eaton and Littler
Ligaman tamiri
Glickel. SZ
Ligaman tamiri
Trapezoidektomi ve kapsül onarımı
Metakarpal Osteotomi
Trapezoidektomi ve tendon grefti
Trapezoidektomi
ve suspansionplasti/artroplasti teknikleri
Singfusson and Lundborg
Trapezoidektomi
ve suspansionplasti/artroplasti teknikleri
Artrodez
 69 yas erkek hasta
 L el D1 posttravmatik artroz
İmplant artroplastisi
İmplant artroplastisi
İvory
 54 yas bayan hasta
 Bilateral cmc artrozu ve sol scaphoıd avaskuler
nekrozu(sol el dış merkezde opere)
 62 yas bayan
 R el D1 CMC artrozu
 64 yas bayan
 L el D1 CMC artrozu
Cmc artriti ligamentel instabiliteye bağlı
dejeneratif bir hastalıktır. Ağrının ortaya çıktığı
andan itibaren değerlendirmesi ve tedavisi
hastadaki hastalığın hangi düzeyde olduğuna
bağlıdır. Protez cerrahisine kadar olan bütün
yöntemlerde hastanın şikayetlerini nüks
edebileceğini akılda tutmak gereklidir. Bütün
dejeneratif hastalıklar gibi hastalığın ilerleyici
özelliğide dikkate alınmalıdır. Teknoloji
geliştikçe yeni yöntemlerin de bize daha çok
yardım edeceğini akılda tutmak gerekir.
Teşekkür Ederim