Expressweld Eldivenler TR

Yorumlar

Transkript

Expressweld Eldivenler TR
Eczacýbaþý - Askaynak
EXPRESSWELD ® Aksesuarlar
STANDARD ve
COMFORT Serisi
Kaynak Eldivenleri
TIG (Argon) ve
Hassas Kaynak
Uygulamalarý için
Kaynak Eldivenleri
www.askaynak.com.tr
Expressweld® Kaynak Eldivenleri
ni
ye
Kaynak Eldivenlerinde
Expressweld Kalitesi
Expressweld, kaynak makinelerindeki
kalite anlayýþýný, kaynakçýlar için
vazgeçilmez bir tamamlayýcý ürün olan
kaynak eldivenlerine de taþýdý.
Expressweld kaynak eldivenleri, farklý
ihtiyaçlara yönelik modelleri ile zor
çalýþma þartlarýnda yüksek dayaným,
etkin koruma ve güvenli çalýþma
olanaðý saðlar.
Expressweld STANDARD
STANDARD (Takviyesiz)
Kod: 82EXG10-C1
Expressweld STANDARD serisi kaynak eldivenleri,
yüksek dayanýma sahip yarma sýðýr derisinden üretilmiþ
olup iç kýsmý polar astar ile desteklenmiþtir.
STANDARD (Takviyeli)
Kod: 82EXG10-C2
EN 388
4
1
2
2
Isýya ve kaynak sýrasýnda oluþan sýçrantýlara karþý etkin
koruma saðlar.
-
Aþýnma direnci
Kesilme direnci
Yýrtýlma direnci
Delinme direnci
Avuç içi takviyeli ve takviyesiz olarak iki farklý çeþidi
vardýr.
89/686/EECCAt. II EN 388/407'ye uygun olup Avrupa
normu talimatnamesine göre test edilmiþtir.
Kullaným Alanlarý:
Özellikle genel kaynak iþlerine uygun olup, kaynak
harici genel uygulamalarda da kullanýlabilir.
Boy: 35 cm
Koli Adeti: 60 çift
0493
Standard, Comfort ve TIG WELDER
Serisi Kaynak Eldivenleri
Expressweld TIG WELDER
Expressweld TIG WELDER serisi kaynak eldivenlerinin el
kýsmý 1. sýnýf yumuþak keçi derisinden, 15 cm'lik konç kýsmý
ise 1. sýnýf yarma sýðýr derisinden üretilmiþtir.
Isýya karþý dayanýklýdýr.
Kevlar ipliðe sahiptir.
89/686/EECCAt. II EN 388/407'ye uygun olup Avrupa normu
talimatnamesine göre test edilmiþtir.
0493
EN 12477 / 2001 TYPE A
Kullaným Alanlarý:
Özellikle TIG (Argon) ve hassas kaynak iþleri için idealdir.
EN 388
EN 407
4
1
2
2
TIG WELDER
Kod: 82EXG10-G1
-
Aþýnma direnci
Kesilme direnci
Yýrtýlma direnci
Delinme direnci
4
3
1
X
X
-
Yanma davranýþý
Isý taþýma özelliði
Temas ýsýsý
Iþýma ýsýsý
Ergimiþ metal
sýçramalarý
Boy: 35 cm
Koli Adeti: 120 çift
Expressweld COMFORT
COMFORT (Takviyesiz)
Kod: 82EXG10-A1
Expressweld COMFORT serisi kaynak eldivenleri,
1. sýnýf yarma sýðýr derisinden üretilmiþ olup iç kýsmý
1. sýnýf polar astar ile desteklenmiþtir.
Isýya ve kaynak sýrasýnda oluþan sýçrantýlara karþý
mükemmel koruma saðlar.
COMFORT (Takviyeli)
Kod: 82EXG10-A2
EN 388
EN 407
4
1
2
2
-
Aþýnma direnci
Kesilme direnci
Yýrtýlma direnci
Delinme direnci
Kevlar ipliðe ve içten dikiþli bir yapýya sahiptir.
4
3
1
X
X
-
Yanma davranýþý
Isý taþýma özelliði
Temas ýsýsý
Iþýma ýsýsý
Ergimiþ metal
sýçramalarý
Avuç içi takviyeli ve takviyesiz olarak iki farklý
çeþidi vardýr.
89/686/EECCAt. II EN 388/407'ye uygun olup
Avrupa normu talimatnamesine göre test edilmiþtir.
Kullaným Alanlarý:
Özellikle aðýr kaynak iþleri için uygundur.
Boy: 35 cm
Koli Adeti: 60 çift
0493
EN 12477 / 2001 TYPE A
Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ
TOSB Otomotiv Yan Sanayi Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 5, Þekerpýnar 41420 Çayýrova - KOCAELÝ
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
Istanbul Bölge Satis Bürosu : Rauf Orbay Cad, Evliya Çelebi Mah, Ak Ýþ Merkezi, No: 33, Içmeler, 34944 Tuzla - ISTANBUL
Tel: (0216) 395 84 50 - 395 56 77 Faks: (0216) 395 84 02
Izmir Bölge Satis Bürosu : Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi, 2822. Sokak, No: 25, 35120, IZMIR
Tel: (0232) 449 90 35 - 449 01 64 Faks: (0232) 449 01 65
Adana Bölge Satis Bürosu : Kizilay Caddesi, Karasoku Mahallesi, 6. Sokak, Baykan Ishani, No: 9/E, 01010, ADANA
Tel: (0322) 359 59 67 - 359 60 45 Faks: (0322) 359 60 01
www.askaynak.com.tr
Art. nr. 02/10/2012 - Kontrast/CanO/TolgaK
Ankara Bölge Satis Bürosu : Ostim Sanayii Sitesi, Ahi Evran Caddesi, No: 83, 06370, Ostim - ANKARA
Tel: (0312) 385 13 73 - pbx Faks: (0312) 354 02 84

Benzer belgeler