Sö ütözü Atatürk Kol bas

Yorumlar

Transkript

Sö ütözü Atatürk Kol bas
Çağdaş Türk Dili
Ankara Yazıları
Sö ütözü Atatürk Kol bas
Savaş Sönmez
Atatürk’ün Ankara içinde ve yöre- nik’te doğduğu evin aynı olan Atatürk
sinde, yaşamdayken ya da ölümünden Evi, 21.11.1938 – 10.11.1953 arasında gesonra konakladığı yerlerden (Muhtar çici kabri olan Etnoğrafya Müzesi ve sürekli yeri olan Anıtkabir),
Veli Çavuş’un
dinlenme amaçlı en
hibesi olan Beyk ü ç ü k e v i S ö ğ ü t önam Köyü Atazü’ndeki Atatürk Kolibatürk Tarih ve
sıdır. Koliba, Rumeli
Kültürevi,
Türkçesi’nde kulübe anMilli Mücadelamına gelen bir sözcük.
lede Atatürk
1926’da genç cumhuKonutu ve Deriyetin üçüncü yılının Anmiryolları Mükarasında yaptığı at gezesine dönüşAtatürk Kolibası
zintilerinin birinde Atatürülen eski
türk, Söğütözü’nde bir
“Direksiyon Binası”nın üst katı, bugün Devlet Mete- köylü kulübesi önünde dinlenir. Konuşoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olan eski tuğu köylünün yaşamına imrenir, çevre“Ziraat Mektebi”nin üst katındaki Ata- nin sessizliğinden etkilenir. İki gün sonrasında
türk Odası, Kasapyan Bağevi
buraya
olarak da bilinen eski Çankaya
tek odalı
Köşkü, Polatlı Alagöz
kerpiç
Köyü’nde Türkoğlu Ali
bir ev
Ağa’nını hibe ettiği Alagöz Kayaptırır.
rargâh Müzesi, Clemens HolzYa l n ı z
meister projesi olan Çankaya
kalıp düPembe Köşk, Söğütözü’nde tek
Koliba ve Bekçi Evi,
havuz susuz,
şünmek
odalı Atatürk Kolibası, Çubuk
piknik alanı insansız
v e d i nBarajındaki villa, Atatürk
lenmek
Orman Çiftliğinde Gazi Çiftlik
Köşkü – Marmara Köşkü – Atatürk istediğinde bu eve gelir, annesinin hediKöşkü adlarında üç ayrı yapı ile Sela- yesi olduğu söylenen seccade ile örtülü
446
Eylül 2015 • Sayı 331
Çağdaş Türk Dili
sedirde geceler. Çayını ve kahvesini du- değil. Kimlik plakalı ağaçlar, yağışlı mevvara gömülü ocakta kendisi pişirir, gaz simin de etkisiyle alabildiğine yemyeşil
lambası ile aydınlanır. Bahçesine söğüt ve de inadına capcanlı. O güzelim havuzu boşaltılmış, susuz. Ağaçlardaki ahşap
ve çam ağaçları diker.
Yılların ihmaline uğrayan yapı ve bi- kuş köşklerine “OGM” harfleri basılı
tişiğindeki bekçi kulübesi, Nami (zaten Atatürk Kolibası üzerindeki plaÇağan’ın bakanlığı döneminde, bakanın kada da Orman Genel Müdürlüğünün
5.7.2000 tarihli istemiyle toplanan Kül- mülkiyetinde olduğu yazılı). İnşaatlara
tür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat açılan yönünden girdiğimiz alanda,
ağaçlardaki kuşlar dışınVarlıklarını Koruma Kuda canlı bulunmuyor.
rulu’nun, Prof. Dr. H.
Belki de ramazan ve öğle
Örcün Barışta başkanlıtatili nedeniyledir, hiç değındaki 27.7.2000 gün ve
ğilse bir bekçisi var mı
6920 sayılı kararı ile taşınyok mu, belirsiz. Kolimaz kültür malı olarak
ba’nın kapısında bir
tescil edilirler. Binanın röasma kilit. Panjurları kaleve, restitüsyon, restopalı. Ziyarete açık oldurasyon projeleri kısa süğuna ilişkin hiçbir olumrede tamamlanır ve
lu iz taşımıyor. Tek odalı
29.10.2000 tarihinde Atay a p ı n ı n i ç i n d e At atürk’ün eşyaları ile müzeDuvardaki kimlik
türk’ün kendi eşyalarının
ev olarak açılır.
(bir sedir ile seccadesi,
26 Haziran 2015’te bihasır bir masa, iki iskemnayı ziyarete gittiğimizde şöyle bir “manzara-i umumiye” ile le, bir gaz lambası, bir koltuk, şömineyi
karşılaştık. Bir zamanların ünlü Söğütö- andırır bir ocak ile içinde cezve, bardakzü Piknik Alanı tamamen terk edilmiş. lar, fincanlar, birkaç porselen tabak,
Atatürk Kolibası, Bekçi Evi, çardak bi- çatal, kaşık) bulunduğunu kimi kaynakçimli çay bahçesi ile onun sadece taban- lardan okuyup öğreniyor fakat ilgilenen
ları kalmış locaları ıssız, yapayalnız. Pik- kişi varsa, ulaşamadığımız için göreminik alanının köşe bucağında hurda mal- yoruz. Piknik Alanı, tümüyle devredilezemeler ile onarılmış malzemeler yan ceği (bilinmez, belki de devredildiği)
yana. Belli ki zaman zaman çalışmalar ya- rant birimini bekler gibi bakımsız, korupılıyor. Alan, bir yandan AKP genel mer- masız, hüzünlü, iç acıtıcı.
Geleceğini pek parlak görmediğikezine, yolun diğer taraflarından Armada AV M’ye ve TOBB-ETÜ Hastanesine miz Söğütözü Piknik Alanını ve bu sekomşu. Diğer cephesinden ise hızla yük- vimli Koliba’yı dışından da olsa bir an
selmekte olan yapılarla kuşatılmış ki önce keşfedin ve fotoğrafını çekip, sonözellikle bu durum pek hayra alamet raki kuşaklarınız için belgeleyin.
Eylül 2015 • Sayı 331
447