PRO-NA11

Transkript

PRO-NA11
PRO-NA11
DİJİTAL
3 FAZ AŞIRI AKIM ve TOPRAK
KORUMA RÖLESİ
(Otomatik Tekrar Kapamalı)
Kapama
Hızlı Kullanım Kılavuzu
Ocak 2007
www.enerser.com.tr
1
İÇİNDEKİLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 .
18 .
19 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GENEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ÖLÇÜM GİRİŞLERİ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
YARDIMCI BESLEME
... ... ... ... ... ... ... ... ...
RÖLE TUŞ TAKIMI (MMI)
... ... ... ... ... ... ...
DİJİTAL GİRİŞLER
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ÇIKIŞ RÖLELERİ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
SİNYAL LED leri
... . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LOJİK SELEKTİVİTE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
OLAY KAYITLARI ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ARIZA KAYDI (Osiloskobik)
... ... ... ... ...
FAZ AŞIRI AKIMLAR
... ... ... ... ... ... ... ... ...
TOPRAK AŞIRI AKIMLAR ... ... ... ... ... ... ... ...
AKIM ZAMAN EĞRİLERİ
... ... ... ... ... ... ... ...
RÖLE ÜZERİNDEN AYAR ve KAYIT
... ... ...
ANA MENÜ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
RÖLE ÜZERİNDEN AYARLAR (Ayarlar Menüsü)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Akım Trafosu Girişi
MMI Tuş Takımı
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
8
9
10
13
14
15
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
79 Tekrar Kapama (ayarlar)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
79 Tekrar Kapama (baslama)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
79 Tekrar Kapama (LED-Role ataması)
Profil Seçimi
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
Profil A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
Profil A 50 / 51 I> Aşırı Akım Ayarlar
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
Profil A 50 / 51 I> Aşırı Akım LED-Röle seçimi
Profil A 50 / 51 I>> Kısa Devre Ayarlar
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
Profil A 50 / 51 I>> Kısa Devre LED-Role seçimi
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
Profil A 50N / 51N IE> Toprak Aşırı Akım Ayarlar
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Profil A 50N / 51N IE> Toprak Aşırı Akım LED-Role atamsı
Profil A 50N / 51N IE> Toprak Kısa Devre Ayarlar
... ... ... ... ... ... ... 28
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Profil A 50N / 51N IE> Toprak Kısa Devre LED-Role ataması
... ... ... ... ... ... ... 30
Profil B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
Kesici
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
DİJİTAL GİRİŞLER
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
Dijital Giriş IN1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
Dijital Giriş IN2
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
Roleler ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
LED ler
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Uzaktan Açtırma
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
Self-Test (R.İ.A)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
Pilot Wire Tanımlama
Demand Ölçümler
BAĞLANTI ŞEMASI
MONTAJ ÖLÇÜLERİ
KIZAKTAN SÖKME
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
www.enerser.com.tr
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
37
38
39
40
2
1-GENEL
Bu kılavuzda PRO-NA11 rölesinin röle üzerinden programlanacağı anlatılmaktadır.
Röle Fonksiyonlarının tanımı ve kullanımı geniş kapsamlı kılavuzda mevcuttur
PRO-NA11, İtalyan THYTRONIC firmasının PRO-N röle serisinin TEDAŞ MYD96/027.B şartnamesini karşılayan rölesidir.
PRO-NA11 rölesinin genel özellikleri şunlardır;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3 Faz ve Toprak Akım ölçüm girişi
Tekrar kapama fonksiyonu
Kesici arıza
Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonu
Açma devresi denetimi
Akım trafosu izleme
2.Harmonik tutucu
Kesici izleme ve teşhisi
Lojik Selektivite
Kopuk kablo teşhisi
Sayaçlar
20 adet olay kaydı
>300 tamamı osiloskobik arıza kaydı
4x16 karakterlik LCD ekran
2 dijital giriş
6 röle çıkışı
8 ihbar ledi
Akım trafolarını köprüleyen kızaklı yapı
IEC-60870-5-103 haberleşme protokolü
Ön yüzde RS 232 haberleşme portu
TÜRKÇE MENÜ
2.ÖLÇÜM GİRİŞLERİ
PRO-NA11 rölesi akım girişleri için 4 adet akım trafosu ihtiva eder. 3 adet faz akımı ,
1 adet toprak kaçağı sıfır bileşeni.
Akım girişleri 1A veya 5A olarak her akım trafosu için ayrı ayrı seçilebilir. Bunun için
röle kartı üzerinde bulunan mikro anahtarlar kullanılmalıdır. Standart teslimatta tüm akım
trafosu girişleri 5A olarak ayarlanmıştır.
www.enerser.com.tr
3
3.YARDIMCI BESLEME
PRO-NA11 rölesinin 4 adet yardımcı besleme opsiyonu mevcuttur,siparişlerinizde
yardımcı besleme geriliminizi belirtiniz
●
●
●
●
24-48V AC / 24-48V DC
115-230V AC / 110-220V DC
85-265V AC / 75-300V DC
19-60V AC / 19-60V DC
DİKKAT! Röleye enerji vermeden önce yardımcı besleme geriliminizin siparişinize
uygunluğunu ve yukardaki limitler dahilinde olup olmadığını kontrol ediniz.
4.RÖLE TUŞ TAKIMI (MMI)
ENTER tuşu
RS 232
8 adet ihbar LED'i
RESET tuşu
Kesici AÇMA ve
KAPAMA butonları
Menü Yön Tuşları
Röle Tuş Takımı Genel Görünüşü
www.enerser.com.tr
4
5.DİJİTAL GİRİŞLER
PRO-NA11 Rölesi 2 adet dijital girişe sahiptir. Dijital giriş fonksiyonları önceden
tanımlanmış olup kullanıcı istediği dijital girişi aktive edebilir,zaman gecikmesi atayabilir.
Röle üzerinde tanımlanmış dijital giriş fonksiyonları ;
● LED'leri resetle
● Profil Değiştir
● Olay kaydı tetiklemesi
● Blok2 Iph/IE
● Blok2 Iph
● Blok2 IE
● Blok1
● Blok TCS1
● Blok TCS2
● Harici koruma açması
● Sayaçları RESET le
● Kesici izlemeyi RESET le
● 52a (Kesici Kapalı Kontağı durum bilgisi)
● 52b (Kesici Açık Kontağı durum bilgisi)
● Kesici AÇMA komutu
● Kesici KAPAMA komutu
● Uzaktan Açtırma
● Demand ölçümleri RESET le
● 79 Aktif (Tekrar kapama fonksiyonunu açar)
● 79 Blok (Tekrar kapama fonksiyonunu bloklar)
Dijital girişlerin nasıl atanacağı bu kılavuzun 32. sayfasında anlatılmıştır.
DİKKAT! Dijital girişler bipolar kuru tip yapıya sahiptir. Besleme gerilimi
19-265 V AC / 19-300 V DC aralığındadır.
6.ÇIKIŞ RÖLELERİ
PRO-NA11 6 adet çıkış rölesine sahiptir. Tüm röleler kullanıcı tarafından ayrı ayrı
programlanabilir zaman gecikmesi ve lojik durumu ayarlanabilir.
RÖLE
K1
K1
K2
K2
K3
K4
K5
K6
Klemens
A3-A4
A3-A5
A6-A7
A6-A8
A9-A10
A10-11
A12-A13
A13-A14
Pozisyonu
Kapalı
Açık
Kapalı
Açık
Açık
Açık
Açık
Kapalı
Lojik
Enerjili
Enerjisiz
Enerjili
Enerjisiz
Enerjisiz
Enerjisiz
Enerjisiz
Enerjili
Durumu
Kilitli Değil
Kilitli Değil
Kilitli Değil
Kilitli Değil
Kilitli Değil
Kilitli Değil
Kilitli Değil
Kilitli Değil
Ön tanımlama
FAZ AÇMALAR
TOPRAK AÇMALAR
MANUEL AÇMA
MANUEL KAPAMA
TEKRAR KAPAMA
RÖLE İÇ ARIZA (RİA)
*) K1ve K2 Röleleri Enversör kontak yapısına sahiptir
*)Standart sevkiyatta PRO-NA11 rölesinin çıkış röleleri yukardaki ön tanımlamalarla gönderilir. İhtiyacınız
doğrultusunda yeniden programlayabilirsiniz.
www.enerser.com.tr
5
7.SİNYAL LED leri
PRO-NA11 rölesi 8 adet sinyal LED'ine sahiptir. 3 adet LED önceden tanımlı olup
fonksiyonu değiştirilemez.5 adet LED'e kullanıcı tarafından birden fazla fonksiyon ataması
yapılabilir.
LED
ON
START
TRIP
L1
L2
L3
L4
L5
Renk
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Durumu
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Ön tanımlama
Röle Serviste
Yakalama/Başlama
Açma
Faz Aşırı Akım
Faz Ani Açma
Toprak Aşırı Akım
Toprak Ani Açma
Tekrar Kapama çalıştı
*)Standart sevkiyatta PRO-NA11 rölesinin sinyal LED leri yukardaki ön tanımlamalarla gönderilir. İhtiyacınız
doğrultusunda yeniden programlayabilirsiniz.
*)LED'ler sinyal verdikten sonra kilitli(yanık) kalacaktır. Silmek için RESET tuşuna basınız
8.LOJİK SELEKTİVİTE
Daha güvenli ve seçici bir koruma sağlamak için PRO-NA11 in Lojik Selektivite
(Fonksiyon Bloklama) özelliğini ve PILOT WIRE DIAGNOSTIC (kopuk kablo teşhisi)
özelliğini kullanabilirsiniz.
9.OLAY KAYDI
PRO-NA11 döngüsel olarak son 20 olayı zaman etiketli olarak hafızasına kaydeder.
İlk giren ilk çıkar mantığını kullanarak (FIFO) 21.olay meydana geldiğinde ilk olayı
hafızadan siler. Başlama (START) ve açma (TRIP) sayaçları da silinmeyen hafızada tutulur.
Olay kayıtları hem röle hemde THYSETTER (PC yazılımı) üzerinden okunabilir.
Not:Rölenin PC ile haberleşmesi için gerekli olan ücretsiz THYSETTER programını ve seri
haberleşme (RS232) kablonuzu satıcınızdan isteyiniz.
www.enerser.com.tr
6
10.ARIZA KAYDI (Osiloskobik)
PRO-NA11 rölesi 192 sn lik bir arıza kayıt süresine sahiptir. Bu kayıtlar hafızada
COMTRADE formatında saklanır. Kullanıcı, THYSETTER programı veya comtrade formatını
destekleyen herhangi bir röle test cihazını kullanarak kayıtları okuyabilir ve depolayabilir.
Arıza kaydı tetikleyicisi olarak dijital girişler ve çıkış röleleri seçilebilir.
Örnek;
Arıza öncesi kayıt süresi 0.250 sn
Arıza sonrası kayıt süresi 0.250 sn
Toplam kayıt süresi
0.5 sn
Hafızada tutulacak osiloskobik kayıt sayısı 192/0.5=384
www.enerser.com.tr
7
11.FAZ AŞIRI AKIMLAR
PRO-NA11 rölesi 3 farklı seviyede faz aşırı akım korumasına sahiptir.
IEC A /BS
IEC B /BS
IEC C /BS
ANSI MI
ANSI VI
ANSI EI
I2t
EM
RECTIFIER
DEFINITE
EĞRİ
Normal Ters
Çok Ters
Aşırı Ters
Ilımlı Ters
Çok Ters
Aşırı Ters
Ters Zaman
Elektro Mekanik
Doğrultucu
Sabit Zaman
I>
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I>>
I>>>
X
X
X
Yukarıdaki TABLODA hangi seviyede hangi Akım Zaman Eğrisinin seçilebileceğini
görebilirsiniz.
Akım Zaman Eğrileri ve Matematiksel formüller sayfa 10 da verilmiştir.
www.enerser.com.tr
8
12.TOPRAK AŞIRI AKIMLAR
PRO-NA11 rölesi 3 farklı seviyede toprak aşırı akım korumasına sahiptir.
IEC A /BS
IEC B /BS
IEC C /BS
ANSI MI
ANSI VI
ANSI EI
I2t
EM
RECTIFIER
DEFINITE
EĞRİ
Normal Ters
Çok Ters
Aşırı Ters
Ilımlı Ters
Çok Ters
Aşırı Ters
Ters Zaman
Elektro Mekanik
Doğrultucu
Sabit Zaman
IE>
X
X
X
X
X
X
IE>>
IE>>>
X
X
X
X
Yukarıdaki TABLODA hangi seviyede hangi Akım Zaman Eğrisinin seçilebileceğini
görebilirsiniz.
Akım Zaman Eğrileri ve Matematiksel formüller sayfa 10 da verilmiştir.
www.enerser.com.tr
9
13.AKIM ZAMAN EĞRİLERİ
α
IEC BS/A
IEC BS/B
IEC BS/C
0.02
1
2
K
0.14
13,5
80
t
:Açma Süresi
t I>INV:Ayarlanan Zaman Gecikmesi
I
:Giriş Akımı
I>INV :Yakalama Akımı
www.enerser.com.tr
10
α
ANSI MI
ANSI VI
ENSI EI
0.02
2
2
K
0,515
19,61
28,2
L
0,1140
0,4910
0,1215
t
:Açma Süresi
t I>INV:Ayarlanan Zaman Gecikmesi
I
:Giriş Akımı
I>INV :Yakalama Akımı
www.enerser.com.tr
11
α
2
I t
EM
2
-1
K
16
28
B
0
-0,339
t
:Açma Süresi
t I>INV:Ayarlanan Zaman Gecikmesi
I
:Giriş Akımı
I>INV :Yakalama Akımı
www.enerser.com.tr
12
14.RÖLE ÜZERİNDE AYAR ve KAYIT
In
Inp
Ien
Ienp
5 A
100 A
5A
100 A
In
Inp
Ien
Ienp
5 A
100 A
5A
100 A
In
Inp
Ien
Ienp
5 A
100 A
5A
100 A
In
Inp
Ien
Ienp
5 A
200 A
5A
100 A
START
In
Inp
Ien
Ienp
5 A
200 A
5A
100 A
START
In
Inp
Ien
Ienp
5 A
200 A
5A
200 A
Confirm
Settings ?
ENTER: YES
NO
RESET:
In
Inp
Ien
Ienp
Ayar yapılacak EKRAN
START
TRIP
START
TRIP
START
TRIP
TRIP
TRIP
START
TRIP
START
TRIP
5 A
200 A
5A
200 A
START
ENTER: Ayarlara başlamak için 1 sn sürey le basınız
KURSÖR: Değişiklik yapılacak ilk satırda görünür.
START LED i:Yanmaya başlar
TRIP LED i:Yanmaya başlar
ALT/ÜST menü tuşu:İstediğiniz değeri bu tuşlar yardımı ile
seçiniz.
ENTER: 2.satıra geçmek için 1 defa basınız
KURSÖR: Değişiklik yapılacak 2. satırda görünür.
START LED i:Yanmaya devam eder
TRIP LED i:Yanmaya devam eder
ALT/ÜST menü tuşu:İstediğiniz değeri bu tuşlar yardımı ile
seçiniz.
ENTER: 3.satıra geçmek için1 defa basınız
KURSÖR: Değişiklik yapılacak 3. satırda görünür.
START LED i:Yanmaya devam eder
TRIP LED i:Yanmaya devam eder
ALT/ÜST menü tuşu:İstediğiniz değeri bu tuşlar yardımı ile
seçiniz.
ENTER: 4.satıra geçmek için 1 defa basınız
KURSÖR: Değişiklik yapılacak 4. satırda görünür.
START LED i:Yanmaya devam eder
TRIP LED i:Yanmaya devam eder
ALT/ÜST menü tuşu:İstediğiniz değeri bu tuşlar yardımı ile
seçiniz.
ENTER: Ekrandan çıkmak için 1 defa basınız.
KURSÖR: Kaybolur.
START LED i:Yanmaya devam eder
TRIP LED i:Söner
ALT/ÜST menü tuşu:Varsa Diğer Ekrana geçmek için kullanınız.
ENTER: Yapılan ayarları kaydetmeik için uzun basınız.
KURSÖR: Kaybolur.
START LED i:Yanmaya devam eder
TRIP LED i:Söner
ENTER :Yapılan değişiklikleri kaydetmek için 1 defa basınız
RESET: Yapılan değişiklikleri iptal etmek için 1 defa basınız
Tüm ayarlar kaydedildiğinde vaya iptal edildiğinde START LED i
sönecektir.
TRIP
DİKKAT:PRO-NA11 rölesi üzerinde yapılacak tüm değişikliklerde yukarıdaki prosedür
uygulanmalıdır.
www.enerser.com.tr
13
15.PRO-NA11 ANA MENÜSÜ
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>>
OKUMA
>>>
AYARLAR
>>>
HABERLESME
>>>
TEST
>>>
ANA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
MMI Modulu
MRI Modulu
MID16-1 Modulu
MID16-2 Modulu
PT100 Modulu
Current Loop
SERI NO
BILGI
OLCUMLER
AKTIF PROFIL
KORUMALAR
PLC
KESICI DENETIMI
DIJITAL GIRISLER
ROLE DAHILI DURUMU
KONTAKLAR
KISMI SAYACLAR
TOPLAM SAYACLAR
SELF TEST
PILO T-WIRE TESHISI
BLOKAJ SELEKTIF BLOK2
ARIZA KAYITLARI
OLAY KAYITLARI
GENEL AYARLAR
DIJITAL GIRISLER
KONTAKLAR
LEDler
SELF-TEST KONTAGI
MMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
PLC
KESICI DENETIMI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
UZAKTAN ACTIRMA
PILOT-WIRE TESHISI
DEMAND OLCUMLER
PRO-NA11
Rölesi
4
ana
menüdeün
oluşmaktadır.
MODULER/AYARLAR/HABERLEŞME/TEST
Bu menüler içinde dolaşmak için RÖLE nin ön
yüzünde bulunan Menü yön tuşlarını
kullanınız.
MODULER menüsünde MMI modülü ON olarak
seçilmiştir. MMI modülü röle tuşlarını kullanarak
rölenin ayarlarını değiştirmeye yarar. Diğer
modüller OFF konumundadır. OFF konumdan ON
konumuna almak için röle ile PC üzerinden bağlantı
kurunuz.
OKUMA menüsünde Röle üzerindeki ayarları
,olay kayıtlarını ,Kesicinin pozisyonunu ve
50/51,50N/51N,79TK,sayaçlarını
görebilirisinz.Menü içine giriş için SAĞ menü
yön tuşunu kullanınız.
AYARLAR menüsü PRO-NA11 rölesinin tüm
ayarlarının
yapıldığı
menüdür.
Aktif
profili,50/51 ,50N/51N,79TK,Roleler Led ler
ve diğer fonksiyonların ayarları bu menü
içinde ve alt menülerde ayarlanır. Menü
içine giriş için SAĞ menü yön tuşunu
kullanınız.
RS 485 PROTOKOL
Ethernet Parametreleri
Test Durumu
Testi Bitir
Teste Basla
Test K1
Test K2
Test K3
Test K4
Test K5
Test K6
www.enerser.com.tr
14
16.RÖLE ÜZERİNDEN AYARLAR (Ayarlar Menüsü)
●
Akım Trafosu ve kullanıcı ismi girişi
ANA MENÜ
ALT MENÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
Kullanici
----------------Okuma modu
OKUMA
Primer
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
>>
1.
>>
In
Inp
Ien
Ienp
5 A
100 A
5A
100 A
2.
Kullanıcı
: 16 karakterlik bir isim yazabilirsiniz.
Okuma Modu:Primer veya oransal seçimi yapabilirsiniz.
Primer modda akımı A olarak ,Oransal modda In olarak okursunuz
In:Faz Akım Trafosu Sekonder değeridir. 1A veya 5A tercihi yapabilirsiniz.
Inp:Faz Akım Trafosu Primer değeridir.1A:10000A aralığında değer girbilirsiniz.
Ien:Toprak Akım Trafosu Sekonder değeridir. 1A veya 5A tercihi yapabilirsiniz
Ienp:Toprak Akım Trafosu Pimer değeridir.1A:10000A aralığında değer girebilirsiniz.
Menü içindeki ayar prosedürü sayfa 13 de anlatılmıştır .Ayarlarınız bittiğinde
yaptığınız değişiklikleri kaydetmeyi unutmayınız. Ayar yaparken 3 dk herhangi
bir tuşa dokunmadığınız takdirde PRO-NA11 kaydedilmemiş ayarlarınızı iptal
edip ana ekrana dönecektir.
www.enerser.com.tr
15
●
MMI Tuş Takımı
ANA MENÜ
ALT MENÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
Parametre Ayari
Aktif
MMI
>>
>>
ON
<< Ayarlar
Parametre Ayarı: ON (Açık) veya OFF (Kapalı) seçeneğini seçebilirsiniz. OFF
pozisyonuna getirdiğinizde röle üzerinden hiç kimse herhangi bir değişiklik yapamaz,ancak
RÖLE üzerinden tekrar ON pozisyonuna alamazsınız. Tekrar ON pozisyonuna almak için
THYSETTER PC programı kullanmanız gerekmektedir.
●
79 Tekrar Kapama (ayarlar)
PRO-NA11 Rölesi Tekrar Kapama özelliğine sahiptir. Tekrar kapama özelliğinin
kullanılabilmesi için rölenin kesicinin AÇIK ve KAPALI konumunu görmesi gerekmektedir.
Bunun için 2 Dijital girişin röle üzerinde tanımlanmış olması gerekmektedir. Satndart
sevkiyatta PRO-NA11 rölesini Tekrar Kapama özelliği OFF (Kapalı) durumdadır.
Kesicinin açık veya kapalı konumunu OKUMA menüsü içindeki KESİCİ alt
menüsünde kesici pozisyonundan görebilirsiniz.
www.enerser.com.tr
16
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
79-TK LEDleri
Calisiyor
Kapama
Hata
>>
i
79-TK Kontaklari
Calisiyor
Kapama
K5
Hata
-
OKUMA
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
>>
>>
T ekrar Kapama
Calisma Sekli
Ani+Yavas
i
Ek TK Sayisi
Ani TK Suresi
Yavas TK Suresi
Hazirlik Suresi
td1
td2
OFF
1
0.3 s
30 s
180 s
0s
0s
Toprak Acmalar
79-IE>
79-IE>>
79-IE>>>
i
Faz Acmalar
79-I>
79-I>>
79-I>>>
Elle acmada
TK resetle
Elle kapa td
td hata fark
L5
-
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
5s
79-TK: ON (Aktif) veya OFF (Pasif) tercihini yapabilirsiniz.
Fonksiyon modu: Ani veya Ani+Yavas tercihini yapabilirsiniz.
Ani mod:Tüm tekrar kapamalar ani mod süresinde çalışır.
Ani+Yavas mod:1.TK Ani 2.TK Yavas mod süresinde çalışır.
EK TK:0-5 Arasında bir tercih yapabilirsiniz. Burada gireceğiniz değer fonksiyon modunda seçtiğiniz TK ya
ilave olarak yapılır.
Örnek:Fonksiyon modu:Ani+Yavas olarak seçelim
EK Tk:2 olarak girelim
Röle 1 ani ve 1 yavaş TK ya ilave olarak 2 defa daha yavaş TK yapacaktır. Toplam 4 TK (1 Ani 3 Yavaş)
trdt Ani:Rölenin Ani TK yı gerçekleştirme süresidir.0.1:60 sn arasında seçim yapabilirsiniz
tsdt Yavas:Rölenin Yavaş TK yı gerçekleştirme süresidir.1:200 sn arasında seçim yapabilirsiniz.
tr donus:Röle TK işleminde kısır bir döngüye girmesin diye kullanılan süredir.Bu süre bitmeden herhangi
bir TK başarısız olursa PRO-NA11 o moddaki TK ların tamamını iptal eder.
Örnek1:Fonksiyon modu: Ani
EK TK: 0 olarak girilir.
trdt Ani:30 sn
tsdt Yavas:60 sn
tr donus:180 sn
Röle 1 adet ANİ TK yapmaya ayarlanmıştır.
www.enerser.com.tr
17
Örnek 2:Fonksiyon modu : Ani+Yavaş
EK TK: 2
trdt Ani:30 sn
tsdt Yavas:60 sn
tr donus:180 sn
Röle 4 adet TK yapmaya ayarlanmıştır. 1 kez ANİ mod 3 kez de YAVAŞ mod süresince. Röle açtıktan 30
sn sonra 1. ani TK yı yapacak aynı esnada tr donus süreside saymaya başlayacaktır. Bu süre bitmeden
herhangi bir açma yaşanırsa PRO-NA11 Ani TK yı başarısız sayacak ve açmadan 60 sn sonra 1.YAVAŞ TK
yı yapacaktır aynı esnada tr donus süreside saymaya başlayacaktır. Bu süre bitmeden 3.bir açma
yaşanırsa PRO-NA11 diğer EK YAVAŞ TK ları (örnekte 2) iptal edecektir.
www.enerser.com.tr
18
●
79 Tekrar Kapama (Başlama)
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
>>
>>
Toprak Acmalar
79-IE>
79-IE>>
79-IE>>>
i
Faz Acmalar
79-I>
79-I>>
79-I>>>
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
PRO-NA11 rölesinin hangi koruma elamanın açma verdiği durumlarda TK işlemi yapmasını
istiyorsanız fonksiyonu ON (Aktif) yapınız.
Faz Hatası TK seçimleri
I>
:Faz Aşırı Akım açmasında ON (Aktif) veya OFF(Pasif) seçeneğini seçebilirsiniz.
I>> :Faz Kısa Devre Açmasında ON(Aktif) veya OFF(Pasif) seçeneğini seçebilirsiniz.
I>>>:Faz 2.Kısa Devre açmasında ON(Aktif) veya OFF(Pasif) seçeneğini seçebilirsiniz.
Toprak Hatası TK seçimleri
IE> :Toprak Aşırı Akım açmasında ON (Aktif) veya OFF(Pasif) seçeneğini seçebilirsiniz.
IE>> :Toprak Kısa Devre açmasında ON(Aktif) veya OFF(Pasif) seçeneğini seçebilirsiniz.
IE>>>:Toprak2.Kısa Devre açmasında ON(Aktif) veya OFF(Pasif) seçeneğini seçebilirsiniz.
www.enerser.com.tr
19
●
79 Tekrar Kapama (LED-KONTAK ataması)
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
>>
>>
79 TK Kontaklari
Calisyor
Kapama
Hata
79 TK LED leri
Calisyor
Kapama
Hata
K5
-
L5
-
79 Tk kontakları
Çalısıyor:Röle döngüsel TK işlemine başladığında çekilecek röledir.
Kapama:Rölenin TK işlemini yapabilmesi için atanması gereken röledir.
Hata:Röle TK işlemi başarısız olursa çekeceği röledir.
79 Tk Led leri
Çalısıyor:Röle döngüsel TK işlemine başladığında yanacak LED dir.
Kapama:Röle TK işlemini başarı ile yaptığında yanacak LED dir.
Hata:Röle TK işlemi başarısız olursa yakacağı LED dir.
www.enerser.com.tr
20
●
PROFIL SEÇİMİ
ANA MENÜ
ALT MENÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
Aktif Profil
A
>>
>>
<< Ayarlar
Aktif Profil: Koruma fonksiyonlarının aktif olacağı profil tercihidir. A veya B profilini
seçebilirsiniz. Hangi profili tercih ettiyseniz o profilin koruma fonksiyonları röle üzerinde
aktif olacaktır.
Not:Standart sevkiyatta PRO-NA11 rölesi Profil A ayarları ile sevk edilir. Profil B ayarları
yapılandırılmamıştır.
www.enerser.com.tr
21
●
Profil A
A Profilindeki koruma ayarlarının yapıldığı menüdür.
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
>>
50/51
FAZ ASIRI AKIM
AYARLARI
>>
>>
50N/51N
TOPRAK ASIRI
AKIM
>>
2. HARMONIK
TUTUCU
>>
74 TCS
ACMA DEVRESI
DENETIMI
>>
BLOK 2
>>
50 BF
KESICI ARIZA
>>
www.enerser.com.tr
22
●
PROFIL A
50/51
FAZ ASIRI AKIM
AYARLARI
>>
50/51
I> Aşırı Akım Ayarları
1.ekran
I> Asiri Akim
I> Asiri Akim
Isyk>modu
>>
6.ekran
ON
I>ters
OFF
I>ters
ON
1 In
2.ekran
I>> Ani Acma
tsyk>
>>
t>res
7.ekran
Isyk>ters
0.1 s
t>ters
0s
2 In
10 s
3.ekran
I>>>3. Seviye
Koruma
I> Akim Zaman
Egrisi
IEC A
>>
4.ekran
I>sabit
enable
I>sabit
OFF
1 In
5.ekran
Isyk>sabit
t>sabit
2 In
1s
I> Asiri Akım :Koruma elemanını ON (Aktif) ya da OFF (Pasif) seçebilirsiniz.
Isyk>modu :Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonunu OFF (Pasif) , Değiştir veya
BLOK olarak seçebilirsiniz.
Değiştir:Koruma elanının eğrisi belirlediğiniz süre boyunca değiştirilir.
Blok:Fonksiyon bloklaması
tsyk>
: Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonun aktif olacağı süredir
Zaman Eğrisi : Koruma elemanın hangi Akım Zaman Eğrisinde çalışacağı seçilir.
Sabit Zaman : Sabit Zaman eğrisinde yakalama ve gecikme süre ayarları yapılır
Ters Zaman : Ters zaman eğrisinde yakalama ve gecikme süre ayarları yapılır
Isyk>sabit
: Soğuk Yük üzerine kapama anında Sabit ve Ters zamanda eğrinin ne
>ters
kadar öteleneceği (değiştirileceği) ayarlanır.
www.enerser.com.tr
23
●
PROFIL A
50/51
FAZ ASIRI AKIM
AYARLARI
>>
50/51 I> Aşırı Akım LED-KONTAK tanımlaması
I> Asiri Akim
I>Asiri Akim
Isyk> modu
>>
I>>
ON
OFF
1. ekran
..
..
..
Ani Acma
>>
I> Kontaklari
I>>> 3.Seviye
Koruma
Yakala
Acma
>>
--
11. ekran
I> LED leri
Yakala
Acma
--
12. ekran
I> Kontaklari :Koruma elemanının kontak atamaları
Yakala
:Koruma Elemanı aşırı akımı yakaladığında çekilecek kontaktır.
Acma
: Koruma Elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyunca devam
etmesi halinde kesiciye açma göndereceği röledir.
I> LED leri
Yakala
Acma
:Koruma elemanın LED atamaları
:Koruma Elemanı aşırı akımı yakaladığında yanacak LED dir.(START LED'i)
:Koruma Elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyunca devam
etmesi halinde kesiciye açma verdikten sonra yanacak LED dir
(Röle üzerinde TRIP LED'i ve L1)
www.enerser.com.tr
24
●
PROFIL A
50/51
FAZ ASIRI AKIM
AYARLARI
>>
50/51 I>> Kısa devre (Ani Açma) Akım Ayarları
1.ekran
I> Asiri Akim
I>> Ani Acma
Isyk>> Modu
>>
6.ekran
I>>ters
ON
I>>ters
OFF
OFF
1 In
2.ekran
tsyk>>
I>> Ani Acma
t>>Res
7.ekran
Isyk>>ters
0.1 s
t>>ters
0s
2 In
5s
>>
3.ekran
I>> Akim Zaman
Egrisi
I>>> 3.Seviye
SABIT
Koruma
>>
4.ekran
I>>sabit
I>>sabit
ON
1 In
5.ekran
Isyk>>sabit
t>>sabit
2 In
1s
I>> Ani Acma : Koruma elemanını ON (Aktif) Ya da OFF (Pasif) seçebilirsiniz.
Isyk>> Modu : Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonunu OFF (Pasif) , Değiştir veya
BLOK olarak seçebilirsiniz.
Değiştir:Koruma elemanının eğrisi belirlediğiniz süre boyunca değiştirilir.
Blok:Fonksiyon bloklaması
tsyk>>
: Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonun aktif olacağı süredir.
Zaman Eğrisi : Koruma elemanın hangi Akım Zaman Eğrisinde çalışacağı seçilir.
Sabit Zaman : Sabit Zaman eğrisinde yakalama ve gecikme süre ayarları yapılır
Ters Zaman : Ters zaman eğrisinde yakalama ve gecikme süre ayarları yapılır
Isyk>>sabit : Soğuk Yük üzerine kapama anında Sabit ve Ters zamanda eğrinin ne
>>ters
kadar öteleneceği (değiştirileceği) ayarlanır.
www.enerser.com.tr
25
●
PROFIL A
50/51
FAZ ASIRI AKIM
AYARLARI
>>
50/51 I>> Kısa devre (Ani Açma) LED Role ataması
I> Asiri Akim
I>>Ani Acma
Isyk>> modu
>>
ON
OFF
1. ekran
..
..
..
I>> Ani Acma
>>
I>> Kontaklari
I>>> 3.Seviye
Yakala
Acma
Koruma
--
11. ekran
>>
I>> LED leri
Yakala
Acma
--
12. ekran
I>> Kontaklari : Koruma elemanının kontak atamaları
Yakala
:Koruma Elemanı aşırı akımı yakaladığında çekilecek kontaktır.
unca devam
Acma
:Koruma Elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyu
etmesihalinde kesiciye açma göndereceği röledir.
I>> LED leri
Yakala
Acma
: Koruma elemanın LED atamaları
: Koruma Elemanı aşırı akımı yakaladığında yanacak LED dir.(START LED'i)
: Koruma Elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyunca devam
etmesi halinde kesiciye açma verdikten sonra yanacak LED dir
(Röle üzerinde TRIP LED'i ve L2)
Not: 3.seviye (I>>> 2.Kisa Devre ) koruma ayarları da benzer şekildedir. Yay gın
kullanımı olmadığı için ekran görüntüleri verilmemiştir.
www.enerser.com.tr
26
●
PROFIL A
50N/51N
IE> Toprak Aşırı Akım Ayarları
1.ekran
50N/51N
TOPRAK ASIRI
AKIM
IE> Asiri Akim
IE>
IEsyk> Modu
>>
>>
6.ekran
IE>ters
ON
IE>ters
OFF
ON
1 In
2.ekran
IE>> Ani Acma
tEsyk>
>>
tE>RES
7.ekran
IEsyk>ters
0.1 s
tE>ters
0s
2 In
10 s
3.ekran
IE>>> 3.Seviye
Koruma
IE> Akim Zaman
Egrisi
IEC A
>>
4.ekran
IE>sabit
IE>sabit
OFF
1 In
5.ekran
IEsyk>sabit
tE>sabit
2 In
1s
IE>
: Koruma elemanını ON (Aktif) Ya da OFF (Pasif) seçebilirsiniz.
IEsyk> Modu : Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonunu OFF (Pasif), Değiştir veya
BLOK olarak seçebilirsiniz.
Değiştir: Koruma elemanının eğrisi belirlediğiniz süre boyunca değiştirilir.
Blok: Fonksiyon bloklaması
tEsyk>
:
Zaman Eğrisi :
Sabit Zaman :
Ters Zaman :
IEsyk>>sabit :
>>ters
Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonun aktif olacağı süredir.
I2t (t ers zaman) veya sabit zaman eğrilerini seçebilirsiniz.
Sabit Zaman eğrisinde yakalama ve gecikme süre ayarları yapılır
Ters zaman eğrisinde yakalama ve gecikme süre ayarları yapılır
Soğuk Yük üzerine kapama anında Sabit ve Ters zamanda eğrinin ne
kadar öteleneceğini (değiştirileceği) ayarlanır.
www.enerser.com.tr
27
●
PROFIL A
50N/51N
TOPRAK ASIRI
AKIM
50N/51N IE> Toprak Aşırı Akım LED-RÖLE tanımlaması
IE> Asiri Akim
IE>
ON
IEsyk> Modu
>>
>>
1.ekran
OFF
..
..
..
IE>>Ani Acma
>>
IE> Kontaklari
IE>>>3.Seviye
Yakala
Acma
Koruma
--
11. ekran
>>
IE> LED leri
Yakala
Acma
--
12. ekran
IE> Kontaklari : Koruma elemanının röle atamaları
: Koruma elemanı aşırı akımı yakaladığında çekilecek kontaktır.
Yakala
: Koruma elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyunca devam
Acma
etmesi halinde kesiciye açma göndereceği röledir.
IE> LED leri
Yakala
Acma
: Koruma elemanın LED atamaları
: Koruma elemanı aşırı akım yakaladığında yanacak LED dir (START LED'i).
: Koruma elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyunca devam
etmesi halinde kesiciye açma verdikten sonra yanacak LED'dir
(Röle üzerinde TRIP LED'i ve L3).
www.enerser.com.tr
28
●
PROFIL A
50N/51N
TOPRAK ASIRI
AKIM
50N/51N IE>> Kısa devre (Toprak Ani Açma) Akım Ayarları
IE> Asiri Akim
>>
>>
1.ekran
IE>> Ani Acma
IE>>
IEsyk>> Modu
>>
ON
OFF
2.ekran
tEsyk>>
IE>>>3.Seviye
Koruma
tE>>RES
0.1 s
0s
>>
3.ekran
IE>>sabit
IE>>sabit
OFF
1 In
4.ekran
IEsyk>>sabit
tE>>sabit
2 In
1s
: Koruma elemanını ON (Aktif) Ya da OFF (Pasif) seçebilirsiniz.
IE>>
IEsyk>> Modu : Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonunu OFF (Pasif) , Değiştir veya
BLOK olarak seçebilirsiniz.
Değiştir: Koruma elemanının eğrisi belirlediğiniz süre boyunca değiştirilir.
Blok: Fonksiyon bloklaması
tEsyk>>
: Soğuk yük üzerine kapama fonksiyonun aktif olacağı süredir.
Sabit Zaman
: Sabit Zaman eğrisinde yakalama ve gecikme süre ayarları yapılır.
IEsyk>>sabit : Soğuk Yük üzerine kapama anında Sabit zamanda eğrinin ne kadar
öteleneceği (değiştirileceği) ayarlanır.
www.enerser.com.tr
29
PROFIL A
●
50N/51N
TOPRAK ASIRI
AKIM
50N/51N IE>>Kısa devre (Toprak Ani Açma) LED Role ataması
IE> Asiri Akim
>>
>>
1.ekran
IE>> Ani
i Acma
IE>>
ON
IEsyk>> Modu
>>
OFF
..
..
..
IE>>>3.Seviye
Koruma
>>
IE>> Kontaklari
Yakala
Acma
--
9. ekran
IE>> LED leri
Yakala
Acma
--
10. ekran
IE>> Kontaklari : Koruma elemanının röle atamaları
Yakala
: Koruma elemanı aşırı akımı yakaladığında çekilecek röledir.
Acma
: Koruma elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyunca
devam etmesi halinde kesiciye açma göndereceği kontaktır.
IE>> LEDleri
Yakala
Acma
: Koruma elemanın LED atamaları
: Koruma elemanı aşırı akımı yakaladığında yanacak LED dir
(ST ART LED'i).
: Koruma elemanı aşırı akımın belirlenen gecikme süresi boyunca
devam etmesi halinde kesiciye açma verdikten sonra yanacak LED dir
(Röle üzerinde TRIP LED'i ve L4).
Not: 3.seviye (IE>>> 2.Kisa Devre )koruma ayarları da benzer şekildedir.Yaygın
kullanımı olmadığı için ekran görüntüleri verilmemiştir.
www.enerser.com.tr
30
●
PROFIL B
Profil B ayarları Profil A ayarları ile aynıdır.
●
KESİCİ
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI DENETIMI
>>
LED -KONTAK
Tanimlama
>>
>>
Kesici ac
Kesici Kapa
52a LED i
52b LED i
K3
K4
-
Kesici ac:
PRO-NA11 üzerindeki kesici açma butonuna basıldığında açma işleminin
hangi röle üzerinden yapılacağının seçimidir.(K1,K2,K3,K4,K5) Tercihlerinden
birisini yapabilirsiniz. Standart sevkiyatta bu röle K3 olarak atanmıştır.
Kesici kapa:PRO-NA11 üzerindeki kesici kapama butonuna basıldığında kapama işleminin
hangi röle üzerinden yapılacağının seçimidir.(K1,K2,K3,K4,K5) Tercihlerinden
birisini yapabilirsiniz. Standart sevkiyatta bu röle K4 olarak atanmıştır.
52a LED i: Kesicinin kapalı konumunu gösteren LED dir. Bu durum bilgisi için PRO-NA11
rölesinin dijital girişlerini kullanmanız gerekmektedir. Standart sevkiyatta
Dijital Giriş 2 (IN2) bu durum bilgisi için seçilmiş ancak LED ataması
yapılmamıştır.
52b LED i: Kesicinin açık konumunu gösteren LED dir. Bu durum bilgisi için PRO-NA11
rölesinin dijital girişlerini kullanmanız gerekmektedir. Standart sevkiyatta
Dijital Giriş 1 (IN1) bu durum bilgisi için seçilmiş ancak LED ataması
yapılmamıştır.
www.enerser.com.tr
31
●
●
●
Dijital Girişler
Dijital Giriş1 (IN1)
Dijital Giriş2 (IN2)
PRO-NA11 rölesi 2 adet dijital girişe sahiptir. Röle üzerinde dijital giriş fonksiyonları tanımlı
olup kullanıcı tarafından seçilebilir.
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
>>
>>
Lojik
IN1
Ayarlar
>>
Kapamada Gecikme
IN2
Ayarlar
Aktif-ON
Acmada Gecikme
0s
0s
>>
IN1 atama
Hicbiri
Lojik: Aktif-ON veya Aktif-OFF tercihi yapabilirsiniz.
Açmada Gecikme süresi tIN1:Dijital girişin tetiklemeden sonra ne kadar bir süre sonra
pasif olacağının ayarlandığı süredir.
Kapamada Gecikme süresi tIN1:Dijital girişin tetiklemeden sonra ne kadar bir süre
sonra pasif olacağının ayarlandığı süredir.
IN1 Tanımı:Hangi dijital giriş fonksiyonunu atamak istiyorsanız o fonksiyonu aktif hale
getiriniz. (Yukarıda 52b kesici açık konumu aktifdir.)
Standart sevkiyatta PRO-NA11 rölesi yukardaki dijital giriş ön tanımlamaları ile
gelir.79 Tekrar kapama ve Soğuk Yük üzerine kapama tercihleriniz AKTİF ise bu
menüyü değiştirmeyiniz.
www.enerser.com.tr
32
●
Dijital Giriş (IN2)
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
>>
>>
DIJITAL GIRIS
IN1
Ayarlar
>>
DIJITAL GIRIS
IN2
Ayarlar
Lojik
>>
Aktif-ON
Acmada Gecikme
0s
Kapamada Gecikme
0s
IN2 atama
Hicbiri
Lojik: Aktif-ON veya Aktif-OFF tercihi yapabilirsiniz.
Açmada Gecikme süresi tIN2:Dijital girişin tetiklemeden sonra ne kadar bir süre sonra
pasif olacağının ayarlandığı süredir.
Kapamada Gecikme süresi tIN2:Dijital girişin tetiklemeden sonra ne kadar bir süre
sonra pasif olacağının ayarlandığı süredir.
IN2 Tanımı:Hangi dijital giriş fonksiyonunu atamak istiyorsanız o fonksiyonu aktif hale
getiriniz. (Yukarıda 52a kesici kapalı konumu aktifdir.)
Standart sevkiyatta PRO-NA11 rölesi yukardaki dijital giriş ön tanımlamaları ile
gelir.79 Tekrar kapama ve Soğuk Yük üzerine kapama tercihleriniz AKTİF ise bu
menüyü değiştirmeyiniz
www.enerser.com.tr
33
●
Röleler
ANA MENÜ
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
OKUMA
>>
AYARLAR
K1 kontagi
KONTAKLAR
Lojik
ENERJISIZ
Mod
>>
>>
>>
Ayarlar
K2 kontagi
KILITLI DEGIL
Cekili Kalma
Suresi
>>
Ayarlar
150 ms
<< Kontaklar
..
..
..
K6 kontagi
Ayarlar
>>
Lojik:Enerjili Ya da enerjisiz tercihi yapabilirsiniz
Mod:Röle enerjilendikten sonra KILITLI kalsın (Çekili kalsın) veya KILITLI DEĞİL (Çekili
kalmasın) seçeneğini seçebilirsiniz.
Çekili Kalma Süresi:Rölenin enerjilendikten sonra ne kadar süreyle çekili kalacağını
ayarlayabilirsiniz.
Not:
K2,K3,K4 ve K5 röleleride yukardaki örnekle aynıdır. Sadece K6 rölesi (Normalde kapalı
kontak) R.İ.A olarak atandığından Lojik durumu ENERJILI olarak seçilmelidir.
www.enerser.com.tr
34
●
LED ler
ANA MENÜ
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
ALT MENÜ
EKRAN
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
ROLELER
OKUMA
>>
LED le r
AYARLAR
>>
>>
Yakalama LED i
KILITLI
Acma LED i
KILITLI
LED 1
KILITLI
LED 2
KILITLI
LED 3
KILITLI
LED 4
KILITLI
LED 5
KILITLI
LED ler herhangi bir ihbardan sonra yanık kalsın (KILITLI) veya yanık kalmasın (KILITLI
DEĞİL) seçeneğini seçebilirsiniz.
Yanık kalan LED leri silmek için Röle üzerindeki RESET tuşuna basılmalıdır.
www.enerser.com.tr
35
●
Uzaktan Açtırma
ANA MENÜ
ALT MENÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
ROLELER
LED ler
UZAKTAN
ACTIRMA
>>
>>
Acma Kontagi
UzakAcma-K
Acma LEDi
UzakAcma-L
-
Uzaktan açma işlemi için LED ve Role seçimi . Birden fazla LED ve ROLE ataması
yapabilirsiniz.
● Self-Test (R.İ.A)
ANA MENÜ
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
ALT MENÜ
EKRAN
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
ROLELER
LED ler
UZAKTAN AÇTIRMA
OKUMA
>>
AYARLAR
SELF-TEST
KONTAGI
>>
>>
onemsiz Hata
Alarmi
Self-Test
Kontagi
HAYIR
K6
Rölenin İç arıza (R.İ.A) durumunda hangi röle üzerinden dışarıya bilgi vereceğini
ayarlayabilirsiniz.
Standart sevkiyatta K6 rölesi tanımlanmıştır. Bu ayarı değiştirmeyiniz.
www.enerser.com.tr
36
●
PILOT WIRE TANIMLAMA
ANA MENÜ
ALT MENÜ
ALT MENÜSÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
ROLELER
LED ler
UZAKTAN AÇTIRMA
SELF-TEST
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
PILOT -W IRE
TESHISI
>>
PulseBLOUT1
PulseBLIN1
>>
OFF
OFF
Pilot-Wire
Kontagi
Pilot-Wire
LEDi
-
Pulse Çıkış ve Pulse Giriş sürelerini seçebilirsiniz.( OFF,1s ,5s,10s,60s,120s,100 ms)
●
Demand Ölçümler
ANA MENÜ
ALT MENÜ
EKRAN
THYTRONIC
PRO-NA11
TARIH
13/01/07
15.34.53
SAAT
MODULER
>>
OKUMA
>>
AYARLAR
GENEL AYARLAR
MMI TUS TAKIMI
79 TEKRAR KAPAMA
PROFIL SECIMI
PROFIL A
PROFIL B
KESICI
74CT AKIM TRAFOSU IZLEME
DIJITAL GIRISLER
ROLELER
LED ler
UZAKTAN AÇTIRMA
SELF-TEST
PILOT WIRE TANIMLAMA
DEMAND
OLCUMLER
>>
>>
Periyotlar
Sabit
Kayan
Tekrarlama
www.enerser.com.tr
15
5
12
min
min
37
17.BAGLANTI SEMASI
L1 L2 L3
NA11
C2
C3
I L1
C4
C5
I L2
C6
I L3
K2
OUTPUT RELAYS
P2
S1
S2
C7
K3
K4
K5
IE
K6
RS485
C8
A3
A3-A5 FAZ ACMALAR
A4
A5
A6
A7 A6-A8 TOPRAK ACMALAR
A8
A9
A9-A10 MANUEL ACMA
A10
A10-A11 MANUEL KAPAMA
A11
A12
A12-A13 TEKRAR KAPAMA
A13
A13-A14 ROLE IC ARIZA
A14
K1
C1
CURRENT INPUTS
P1
B-
ETHERNET
A+
A17
A18
BLOUTBLOUT+
A15
A16
A20
A21
52b KESICI ACIK KONTAGI
A22
THYBUS
A19
DIGITAL GIRISLER
52a KESICI KAPALI KONTAGI
D1
RS232
UAUX
BLOK CIKIS
A2
≅
BLOK GIRIS
A1
Yardimci Besleme
F1
F2
F3
F4
F5
E1
NA11-SCH.ai
3 Faz + Toprak Baglanti Semasi
www.enerser.com.tr
38
38
www.formelektrik.com
18 MONTAJ OLCULERI
REAR VIEWS
FRONT VIEWS
120
107
128.5
110
101
D1
A1
A2
C1
A3
A4
A5
RX
A6
TX
A7
2
3
4
5
ON
START
1
2
TRIP
3
4
5
START
TRIP
C3
C1
C2
A3
F1
F2
F3
A4
A5
RX
F4
F5
A6
TX
A7
A8
C4
C3
F1
F2
F3
F4
F5
C4
A9
B1
A9
B1
A10
A11
B2
B3
A10
A11
B2
B3
A12
A13
A14
B4
B5
C5
C6
A15
A16
200
168
1
171
ON
80
177
A8
D1
A1
A2
C2
B6
A12
A13
A14
B7
B8
A15
A16
A17
A17
A18
A18
A19
A20
C7
A19
A20
C8
A21
A22
A22
31
A21
B4
B5
C5
C6
B6
B7
B8
C7
E1
20
E1
C8
FLUSH MOUNTING
PROJECTING MOUNTING
FLUSH MOUNTING
PROJECTING MOUNTING
(Separate operator panel)
FLUSH MOUNTING PANEL CUTOUT
SIDE VIEWS
30
5
30
149
161
154
205
102.5 ±0.3
70
SEPARATE OPERATOR PANEL
FLUSH MOUNTING
275
170
212.5
N.4 holes ø 3,5
PROJECTING MOUNTING
(Separate operator panel)
PROJECTING MOUNTING
(Stand alone)
www.enerser.com.tr
39
33
18.KIZAKTAN SÖKME
Not: Röle kızaktan çekildiğinde akım uçları köprülenir.
www.enerser.com.tr
40