Sözel / Sayısal / Eşit Ağırlık Puanı (A) Puanın % 30`u Notu (B) % 10`u

Yorumlar

Transkript

Sözel / Sayısal / Eşit Ağırlık Puanı (A) Puanın % 30`u Notu (B) % 10`u
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
UZMAN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ögretim Üyesi Disindaki Ögretim Elemani Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinde "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde;
son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puani 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu;
meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70
olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın
altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır." ve 13. maddesinde "Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday
da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır." hükümleri gereğince giriş sınavlarında başarılı olan adayların durumları Sınav Jürisi tarafından değerlendirilmiştir.
Birim
Nanoteknoloji Enstitüsü
Kadro Unvanı
Uzman
Kadro Derecesi
4
Kadro Adedi
1
Giriş Sınav Tarihi
18.01.2016
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLARIN
ALES
Sıra No
1
3
2
4
5
6
7
Adı Soyadı
Salih AKBULUT
Adem PARABAŞ
Ayşenur AKBULUT
Abdullah Nurettin KOÇBAY
Merve ERTAŞ USLU
İsmail KURT
Dr.Bülent ARIKAN
Yabancı Dil
Sözel / Sayısal
(A) Puanın %
/ Eşit Ağırlık
30'u
Puanı
70,00
72,55
77,07
88,73
76,56
79,05
70,00
21,00
21,77
23,12
26,62
22,97
23,72
21,00
Lisans Mezuniyeti
Notu
(B)
% 10'u
Puanı
(C)
Puanın
% 30'u
88,75
72,50
67,50
93,75
66,25
62,50
70,00
8,875
7,25
6,75
9,375
6,625
6,25
7
74,56
67,10
90,90
70,13
72,23
84,36
72,46
22,37
20,13
27,27
21,04
21,67
25,31
21,74
Giriş Sınavı
Notu
(D)
Notun
% 30'u
88
74
45
32
44
26,40
22,20
13,50
9,60
13,20
Adaylardan 1 Asil, 1 Yedek olarak sınavı kazanmıştır.
(*) Giriş Sınavını kazanan adayların aşağıdaki belgeleri tamamlayarak en kısa sürede Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
(Sorularınız için Bil. İşl. Büşra Merve Erden:605 11 41 veya 605 11 30 no'lu telefondan Şube Müdürü Adnan İŞÇİ ile iletişime geçebilirsiniz.
İSTENEN BELGELER :
1) Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
2) Diploma (Aslı ve Noter Tasdiki Sureti)
3) Diplomasını Yurtdışından Alanlar için Üniversitelerarası Kurul'dan alınan Denklik Belgesi
4) 6 adet Vesikalık Fotoğraf
5) Özgeçmiş
6) Askerlik Durum Belgesi
7) Transkript Belgesi
8) ALES Belgesi
9) YDS/KPDS/ÜDS Sonuç Belgesi
10)Öğrenci Belgesi
( A )+( B )+( C )+( D )
Değerlendirme
Notu
78,64
71,35
70,64
66,63
64,46
Girmedi
Girmedi
SONUÇ
ASİL
YEDEK

Benzer belgeler

Not - Amasya Üniversitesi

Not - Amasya Üniversitesi SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazeted...

Detaylı

Ömer Faruk EFE Mustafa YILMAZ (1626******4) 79,904 Mehmet

Ömer Faruk EFE Mustafa YILMAZ (1626******4) 79,904 Mehmet 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavları...

Detaylı

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ UZMAN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ögretim Üyesi Disindaki Ögretim Elemani Kadrolarına Naklen...

Detaylı