Сє Cavex Stabisil için Kullanım Talimatları Cavex Stabisil Putty

Transkript

Сє Cavex Stabisil için Kullanım Talimatları Cavex Stabisil Putty
GB
Сє
Cavex Stabisil için Kullanım Talimatları
Cavex Stabisil Putty
Cavex Stabisil Wash
Cavex Stabisil Activator
1. Tanımlama ve içerik:
Cavex StabiSil ölçü materyali, çok yüksek yoğunlukta, el ile yoğrulabilen beyaz Putty, daha düşük yoğunlukta
yeşil pasta (Wash) ve kırmızı renkte activatörden oluşmuştur.
Cavex Stabisil yoğunlaştırılarak sertleştirilmiş elastomerik polisiloksan bazlıdır.
Ölçüler 7 gün boyutsal olarak stabildir.
2. Endikasyonları:
Genel ölçü tekniklerinden yararlanılarak inley, kron ve köprü, parsiyel ve total protez ölçüleri almak için kullanılır.
3. Diğer materyallerle etkileşimi
Bu ürün, herhangi bir diğer rakip ürünle birlikte kullanılmamalıdır.
4. Hazırlanması ve karıştırılması:
Putty : (tip 0 = çok yüksek kıvam)
Karıştırma kağıdına, her bir dereceli StabiSil Putty ölçü kaşığı için, 6-8 cm.lik StabiSil Activatör sıkınız.
(ölçü kaşığı çapının 1.5-2 katı kadar activatör).
Homojen bir renk elde edinceye kadar yoğurunuz. (en az 45 saniye)
Wash : (tip 3 = düşük kıvam)
Karıştırma kâğıdına, düşük kıvamlı StabiSil Wash pasta ve StabiSil Activatör pastadan eşit uzunluklarda sıkınız.
Homojen bir renk elde edinceye kadar bir spatülle karıştırınız. (en az 30 saniye)
5. Klinik işlem:
Cavex StabiSil, Putty / Wash teknik için uygundur: hem Tek-adım hem de Çift-adım ölçü tekniği.
Tek-adım ölçü tekniği:
— Dişi prepare ediniz, izolasyonunu sağlayınız ve gerekiyorsa retraksiyon halkası yerleştiriniz.
— Deliksiz ölçü kaşığı ile ölçü alınıyorsa, ölçü kaşığına adeziv materyal uygulanması önerilmektedir. Tek adım
ölçü tekniği için elde mevcut ölçü kaşığı kullanılabilir.
— StabiSil Putty ve StabiSil Activatör’den uygun miktarlarda hazırlayınız.
— Seçilen ölçü kaşığına karıştırılan Putty’ i yerleştiriniz.
— StabiSil Wash ve StabiSil Activatör’den uygun miktarlarda hazırlayınız.
— Karıştırılan materyali uygun bir ölçü şırıngasına doldurunuz.
— Retraksiyon halkasını çıkarınız, bol su ile çalışma alanını yıkayınız, hava ile kurutunuz ve prepare edilen
dişlerin çevresine şırıngadaki materyalden sıkınız.
— Şırıngadaki materyalden Putty’nin oklüzal yüzeyi boyunca da sıkılmalıdır.
— Kaşığı kuvvetle yerleştiriniz ve materyal sertleşinceye kadar basınçsız ve hareketsiz bir şekilde tutunuz.
Çift-adım ölçü tekniği :
─ Adım 1: Başlangıç ölçüsü (prepare edilmiş ya da prepare edilmemiş dişlerden alınabilir)
— Deliksiz ölçü kaşığı ile ölçü alınıyorsa, ölçü kaşığına adeziv materyal uygulanması önerilmektedir.
Çift adım ölçü tekniği için elde mevcut ölçü kaşığı kullanılabilir.
— StabiSil Putty ve StabiSil Activatör’den uygun miktarlarda hazırlayınız.
— Seçilen ölçü kaşığına karıştırılan Putty’ i yerleştiriniz ve ölçü kaşığını hasta ağzına uygulayınız.
— Son ölçüdeki Wash materyal için mutlaka geniş bir boşluk bırakılmalıdır. Bu, ölçü alırken bir boşluk oluşturucu
(plastik yaprak) kullanılarak ya da bir bıçak veya frezle sertleşen Putty materyal oyularak sağlanabilir. Bütün
interdental boşluklar ve büyük undercutların çıkarıldığından emin olunuz. Bukkal ve labial duvarlar boyunca,
Wash materyalin akmasını kolaylaştıracak sızıntı kanalları oyunuz.
─ Adım 2 : Wash ölçüsü
— Dişi prepare ediniz, izolasyonunu sağlayınız ve gerekiyorsa retraksiyon halkası yerleştiriniz.
— StabiSil Wash ve StabiSil Activatör’den uygun miktarlarda hazırlayınız.
— Karıştırılan materyali uygun bir ölçü şırıngasına doldurunuz.
— Retraksiyon halkasını çıkarınız, bol su ile çalışma alanını yıkayınız, hava ile kurutunuz ve prepare edilen
dişlerin çevresine şırıngadaki materyalden sıkınız.
— Şırıngadaki materyalden Putty’nin oklüzal yüzeyi boyunca da sıkılmalıdır.
— Kaşığı kuvvetle yerleştiriniz ve materyal sertleşinceye kadar basınçsız ve hareketsiz bir şekilde tutunuz.
6. Dezenfeksiyon:
Ölçüler, genellikle %5 veya 10 luk sodyum hipoklorit solüsyonu içersine batırılarak 10 dakika bekletilmelidir.
Diğer spesifik silikon dezenfekte eden solüsyonlar, üretici firmanın önerdiği şekilde kullanılmalıdır.
7. Modelin dökülmesi:
—
—
—
—
Model, ölçü ağızdan çıkarıldıktan sonra 30 dakika içersinde dökülebilir.
Ölçüler 7 gün boyunca boyutsal olarak stabil kalır.
Model gümüş ya da bakır kaplı olabilir.
Bütün ticari olarak mevcut model alçıları kullanılabilir.
8. Saklama koşulları:
— Kuru bir yerde saklayınız.
- 25Ċ/77° dan daha yüksek ısılarda saklamayınız.
— Bu materyali son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız.
— Kullandıktan sonra kutunun ve tüplerin ağızlarını sıkıca kapatınız ve çocukların erişemeyeceği bir yerde
saklayınız.
9. Uyarı ve Önlemler:
İnhalasyondan sakınınız. Giyeceklerle ürünün temasını önleyiniz. Gözle temasında, bol miktarda suyla gözü
yıkayınız ve bir göz doktoruna gidiniz.
10. Avrupa Birliği’nde üretilmiştir.
Yalnızca dental kullanım içindir.
11. Teknik Bilgi:
Cavex
EN
Renkler Karıştırma Çalışma Ağızda Sertleşme Shore
C-Silikon 24823
zamanı
zamanı çalışma zamanı
A
(a)
zamanı
sertlik
(b)
Putty
Wash
Tip 0
Tip 3
Beyaz
Yeşil
saniye
45
30
dakika
1.25
1.50
dakika
4.00
4.00
dakika
5.25
5.00
69
54
Sıkıştırmada
şekil
değişikliği
%
2.2
4.8
Deformas- Doğrusal
yondan
boyut
sonra eski değişikliği
şeklini
alması
%
98.5
99.0
a) Bu süreleri, daha yüksek ısılar kısaltır ve daha düşük ısılar uzatır.
b) %30 ve üzerindeki doz artırımlarında bu süreler kısalır.
Teknik bilgimiz, sözlü, yazılı veya hukuksal açıdan, iyi niyetle fakat garantisiz olarak verilmiştir, ve bu
durum ilgili üçüncü şahısların tescil haklarını da kapsar. Ancak bu sizi, amaçlanan yöntem ve kullanım
açısından ürettiğimiz ürünlerin uygunluğunu test etme sorumluluğundan kurtarmaz. Ürünlerin
uygulanması, kullanımı ve uygulama yöntemleri bizim kontrolümüz altında değildir, ve bu nedenle,
tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sorumluluğa rağmen, herhangi bir zarar saptandığında,
tarafınızdan kullanılan ve tarafımızdan size teslim edilmiş ürünlerin değerlerinde sınırlama yapılacaktır.
Şüphesiz ki biz, Genel Satış ve Teslim Şartnamemizin sınırları dahilinde,
ürünlerimizin daimi kalitesini sağlayacağız.
CAVEX
CAVEX HOLLAND BV
Harmenjansweg 19-21, P.O. Box 852, 2003 RW Haarlem (Holland)
Tel. +31 (0) 23 530 77 00, Fax +31 (0) 23 535 64 82
E-mail: [email protected] Website:www.cavex.nl
%
0.2
0.7