Detaylı Bilgi İçin Broşürümüzü İnceleyiniz

Transkript

Detaylı Bilgi İçin Broşürümüzü İnceleyiniz
ENERJİ PLATFORMU
yazılım ürünleri
NAR
NAR
www.nar.com.tr
ENERJİ PLATFORMU
yazılım ürünleri
Aydınlatma Yönetim Sistemi
Trafo Yönetimi ve Optimizasyonu
Sayaç Veri Yönetimi
Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi
Sayaç Ayar İstasyonları Yönetimi
...
04
06
08
12
14
ENERJİ PLATFORMU
01
LMS
Aydınlatma
Yönetim Sistemi
02
Detaylı Arama Yeteneği
01
Detaylı Durum İzleme
02
Anlık EYT/SEYT Takip
03
Tüketim Anomalitesi
04
Dönemsel EYT/SEYT Geçmişi
05
Faturalama Yönetimi
06
03
04
05
06
04
NAR
NAR
Aydınlatma Yönetimi
HES/Sayaç/Modem bağımsız yapı (*)
165 farklı öznitelik ile detaylı
aydınlatma tanımlama / güncelleme /
yönetim
Ÿ Lokasyon ve Sanal gruplama desteği
Ÿ Tüm öznitelikler ile detaylı arama
imkanı
Ÿ Harita destekli lokasyon takibi
Ÿ Arama sonuçları tek tuş ile XLS çıktı
imkanı
Ÿ Arama sonuçlarına göre toplu işlem
kabiliyeti
-Toplu bilgi güncelleme
-Toplu grup işlemleri
Ÿ Aydınlatma envanter yönetimi(*)
Ÿ Farklı türden aydıntlamalar için
tümleyici çözüm
-Tarihi ve Ören Yeri
aydınlatmaları
-Sokak aydınlatmaları
-Otoyol aydınlatmaları
-Park Bahçe aydınlatmaları
-Tünel aydınlatmaları
-Alt ve Üst geçit aydınlatmaları
-Trafik sinyalizasyon
-Reklam panoları(*)
Ÿ Arama kriterlerinin kullanıcı bazlı
şablon olarak yönetimi
Ÿ Anlık grup bazlı, pivot destekli detaylı
envanter
Ÿ Harita tabanlı durum takip ve yönetim
yeteneği(*)
Ÿ Faturalama dönemi ve aylık bazda
EYT/SEYT takibi
Ÿ Çalışma/Kapanma zamanları tüketim
takip ve analizi(*)
Ÿ Gelişmiş faturalama yapısı(*)
Ÿ Aydınlatma öznitelikleri değişikliği
tarihsel geçmiş takibi
-SEYT durum geçmişi
-SEYT değer geçmişi
-EYT durum geçmişi
-EYT değer geçmişi
-Anomali değer geçmişi
-Anomali durum geçmişi
-Zamanlama (açılma/kapanma)
durum geçmişi
-Dönemsel EYT/SEYT geçmişi
Ÿ
Raporlama
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
15'in üzerinde aydınlatma özel raporu
Tarihsel aralıklama ile raporlama
imkanı
Grup bazlı raporlama imkanı
Raporlar
-Kesinti raporu
-EPDK SEYT raporu
-EPDK EYT raporu
-Faturalama başarım raporu
-Tüketim anomalite raporu
-Tüketim liste raporu
-Astronomik röle başarım raporu
Uygulama Özellikleri
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
HTML5 ile %100 web tabanlı çözüm
Mobil/Web bağımsız responsive
tasarım
AJAX destekli, hızlı kullanım
Tarayıcı bağımsız çalışabilme
Veritabanı bağımsız mimari
SOA mimari yapısı ile 70+ noktadan
entegrasyon kolaylığı
05
ENERJİ PLATFORMU
01
SMO
Trafo Yönetimi ve
Optimizasyonu
02
Detaylı Arama Yeteneği
01
Anlık Yük takibi
02
Yük ve Dengesizlik Yönetimi
03
Yüklenme Geçmişi
04
Verimlilik Analizi
05
Kayıp Analizi
06
Optimizasyon
07
03
05
04
06
06
07
NAR
NAR
Trafo Yönetimi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
HES/Sayaç/Modem bağımsız yapı(*)
182 farklı öznitelik ile detaylı trafo
tanımlama/güncelleme/yönetim
Lokasyon ve Sanal gruplama desteği
Tüm öznitelikler ile detaylı arama
imkanı
Harita destekli lokasyon takibi
Arama sonuçları tek tuş ile XLS çıktı
imkanı
Arama sonuçlarına göre toplu işlem
kabiliyeti
-Toplu bilgi güncelleme
-Toplu grup işlemleri
-Toplu yük/dengesizlik
güncelleme
Şebeke topolojine uygun tanım
kabiliyeti
-Trafo
-İndirme Merkezi
-Fider
-Dağıtım Trafosu
-Müşteri Trafoları
Arama kriterlerinin kullanıcı bazlı
şablon olarak yönetimi
Anlık grup bazlı, pivot destekli detaylı
envanter
Harita tabanlı durum takip ve yönetim
yeteneği(*)
Tüketim değerleri üzerinden yüklenme
analizi
Fazlar arası dengesizlik analizi
Teknik kayıp analiz kabiliyeti
Trafo bazlı kayıp/kaçak tespit kabiliyeti
Yüklenme ve tüketim durumları
bazında verimlilik analizi
Trafo optimizasyon algoritması ile
teknik kaybın düşürülmesi(*)
CBS ile entegre olabilen tekhat şema
yönetimi
Trafo öznitelikleri değişikliği tarihsel
geçmiş takibi
-Demand e bağlı yüklenme
geçmişi
-Anlık yüklenme geçmişi
-Faz akımları dengesizlik geçmişi
-Teknik kayıp geçmişi
-Trafo bazlı kayıp/kaçak geçmişi
-Bakım geçmişi
-Tüketim geçmişi
Tarihsel bilgilerin
saatlik,günlük,aylık,dönemsel ve yıllık
takibi
Raporlama
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
20'nin üzerinde trafo özel analiz raporu
Tarihsel aralıklama ile raporlama
imkanı
Grup bazlı raporlama imkanı
Raporlar
-Trafo verimlilik analiz raporu
-Akım dengesizlikleri raporu
-Gerilim dengesizlikleri raporu
-Teknik kayıp analiz raporu
-Trafo bazlı kayıp/kaçak analiz
raporu
-Tüketim raporu
-Optimizasyon kazanç raporu
Uygulama Özellikleri
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
HTML5 ile %100 web tabanlı çözüm
Mobil/Web bağımsız responsive
tasarım
AJAX destekli, hızlı kullanım
Tarayıcı bağımsız çalışabilme
Veritabanı bağımsız mimari
SOA mimari yapısı ile 80+ noktadan
entegrasyon kolaylığı
07
ENERJİ PLATFORMU
02
01
04
03
MDM
05
Sayaç Veri Yönetimi
Tüm ARiL ailesi için merkezi giriş
01
Mimarisi ile üstün performans
02
Gelişmiş sistem izleme altyapısı
03
06
07
BPM tabanlı işletim/özelleştirme
04
Çok fonksiyonlu arama kabiliyeti
05
Gelişmiş detay izleme
06
Dinamik rol tabanlı yetkilendirme
07
Kullanıcı dostu veri izleme
08
Kural tabanlı VEE
09
Rapor tasarım
10
Dinamik entegrasyon
11
Tasarlanabilir yönetici dashboardu
12
Grafik/Tabular raporlama
13
Gelişmiş tekil/grup OSF-7 raporu
14
Dinamik Kural Tanımlama Editörü
15
Olay/Alarm İşletim Detay İzleme
16
17.800+ sayfa yardım dokümanı
17
08
08
09
10
NAR
NAR
11
MDM Mimarisi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
12
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
13
Ÿ
Ÿ
HES/Sayaç/Modem bağımsız yapı(*)
SOA yapısına uygun çok katmanlı
mimari
500+ web servis ile bir çok noktadan
entegrasyon imkanı
Kurulmsal veri yolu sayesinde kolay
sistem yönetimi
DDD mimarisi ile yüksek performns
Yatay olarak çoklanabilir yapı
BigData yönetim çözümü ile tüm
abonelerin yönetim imkanı
Anlık sistem yük kontrolü
Sistemde gerçekleşen tüm işlemlerin
tek bir yerden izlenebilmesi
Tüm uygulama katmanlarında oluşan
log/hata kayıtlarının merkezi yönetimi
Servis bazında işlem takibi ve
yetkilendirme
Ÿ
Abone öznitelikleri değişikliği tarihsel
geçmiş takibi
-Faturalama geçmişi
-Okuma geçmişi
-Anomali tüketim geçmişi
BPM (*)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Aksiyon akışını yönetme imkanı
Dinamik aksiyon tanımlayabilme
kabiliyeti
Aksiyon işletimlerinin
dinamikleştirilmesi
- .NET kütüphane yardımı ile
eklenti yapısı(*)
- Özel script ile mantıksal ve
matematiksel işlem imkanı
Tanım özniteliklerinin
özelleştirilebilmesine uygun yapı
Dinamik dış servis entegrasyon yapısı
VEE
Abone Yönetimi
Ÿ
Ÿ
14
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
15
Ÿ
16
Ÿ
17
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
200+ farklı öznitelik ile detaylı abone
tanımlama/güncelleme/yönetim
Lokasyon ve Sanal gruplama desteği
Tüm öznitelikler ile detaylı arama
imkanı
Harita destekli lokasyon takibi
Arama sonuçları tek tuş ile XLS çıktı
imkanı
Arama sonuçlarına göre toplu işlem
kabiliyeti
-Toplu bilgi güncelleme
-Toplu grup işlemleri
-Toplu OSF
-Toplu VEE kural işletim
-HES iş emri talebi
Farklı türden aboneler için tümleyici
çözüm
-OG/AG aboneleri
-Tahakkuk oluşturmayan
aboneler
-Aydınlatma aboneleri
-Serbest tüketiciler
-Üretim santralleri
Arama kriterlerinin kullanıcı bazlı
şablon olarak yönetimi
Anlık grup bazlı, pivot destekli detaylı
envanter
Gelişmiş faturalama yönetimi(*)
Abone bazlı tüketim analizi
Müşteri abone sistemi ile bilgi
senkronizasyonu
Audit modu ile kullanıcı değişiklikleri
takibi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Tüm işletim EPDK mevzuatına uygun
Yük profil verisi üzerinden gün
hassasiyetinde VEE işletimi
Anomali tüketim tespiti
TalepTahmin sistemleri için güvenilir
veri üretimi(*)
Doğrulama kontrolü
- Alçak/Yüksek tüketim kontrolü
- Veri aralık kontrolü
- Tüketim anlık artış kontrolü
- Negatif tüketim kontrolü
- Tüketim artış düzeni kontrolü
- Sıfır tüketim kontrolü
- Birim kontrolü
- Tekillik kontrolü
Doğrulamayı geçemeyen veriler için
düzeltme işlemi
Okunamayan veriler için tahminleme
Geliştirilebilir kural veri seti
mimarisi(*)
09
ENERJİ PLATFORMU
Veri Yönetimi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
BigData uyumlu veriyapısı tasarımı ile
konsolide veri yönetimi
Döküman ve Coğrafik veritabanı
destekli üstün performans
Abone bazlı tüketim yönetimi
Şebeke topolojisine uygun
akım/gerilim dengesizlikleri takibi
Şebeke topolojisine uygun trafo bazlı
kaçak takibi
Harita tabanlı kaçak/anomalite takip
imkanı
Aylık/Faturalama dönemi veya
peryodsal olarak tüketim takibi
Abone grupları bazında tüketim
kıyaslaması
Abone bazlı tüketim sınırlama
Açma/Kesme yönetimi(*)
Abone veya grup bazlı kesinti takibi
Abone veya grup bazlı tüketim
anomalitesi analizi
Dış sistemlerinden dinamik veri giriş
imkanı(*)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
tanımlama imkanı
Özel script dili ile dinamik kural
geliştirme imkanı
Dinamik dış servis çağrımı(*)
İşletim sonrası dinamik olarak
- iş akışı başlatma imkanı
- Bildirim oluşturma
- Bilgi güncelleme
- Dış servis çağrımı
Tüm olay geçmişi arama ve izleme
kabiliyeti
Raporlama
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Built-in 80+ analiz raporu
Gelişmiş tekil veya grup bazlı OSF-7
raporlaması
Topolojide yer alan tüm tanımlardan
sınırsız liste raporu imkanı(*)
Özelleştirilebilir yönetici dashboard
yapısı
Tüm tanımlar ile entegre rapor tasarım
aracı
İş Akışı
Olay/Alarm
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
MDM içindeki 50+ noktadan alarm
verisi girişi
Tarihsel veya tanımsal verilerin
dinamik olarak saklanması(*)
Veri seti bazında sınırsız kural
10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Kullanıcı/Departman bazlı grup yapısı
Dinamik iş emri tipi tanımlama(*)
Kullanıcı/Grup bazlı iş atama
İş akış geçmişi izleme imkanı
Yetki bazlı işlem
Akış önceliklendirme
NAR
BiGDATA
ARiL MDM sayesinde,
çok sayıda sayaçtan alınan
veriyi yönetebilmek
çok kolay...
Portal
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Müşteri Portalı
- Abonelik bilgileri
- Aysonu tüketim bilgileri
- Fatura geçmişi(*)
- Belirli tarih aralığındaki profil
bilgileri
- Anlık sayaç okuma isteği(*)
- Duyuru/Mektup yayın özelliği
- Dilek/Şikayet yönetimi
Tedarikçi Portalı
- Müşteri yönetimi
- Grup bazlı veya tekil tüketim
takibi
Kurum İçi Portal
- Kullanıcı ozel profil
- Kullanıcılar arası mesajlaşma
- Döküman paylaşımı
- Duyuru yönetimi
- Grup bazlı takvim
Entegrasyon
Dahili HES adaptörleri ile çift yönlü
entegrasyon kabiliyeti
Ÿ Merkezi entegrasyon yapısı ile tüm
entegrasyonların
- Gidip/Gelen verilerin
görüntülenmesi
- Hata analizi
- Performans takibi imkanı
Ÿ VEE sonrası Talep Tahmin
entegrasyonu
Ÿ Abone yönetimi, çift yönlü EDAŞ abone
sistemi entegrasyonu
Ÿ Grup bazlı değişken periyodlarda
faturalama entegrasyonu
Ÿ Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu
Ÿ
Genel Özellikler
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Tüm modüllere tek giriş ile yetki bazlı
erişim
HTML5 ile %100 web tabanlı çözüm
Mobil/Web bağımsız responsive
tasarım
AJAX destekli, hızlı kullanım
Tarayıcı bağımsız çalışabilme
Veritabanı bağımsız mimari
11
ENERJİ PLATFORMU
01
HES
02
Uzaktan Sayaç Okuma
Sistemi
04
03
Detaylı arama yeteneği
01
Detaylı Durum izleme
02
Grafiksel sinyal izleme analiz yeteneği
03
Gelişmiş kurulum yönetimi
04
Gelişmiş sayaç yönetimi
05
30+ farklı modem raporu
06
Dinamik veri eşleme motoru
07
Sayaç bağımsız haberleşme/veri eşleme
08
Dinamik Okuma paket yönetimi
09
Grafiksel durum izleme
10
Anomali durum tespit yeteneği
11
05
07
08
09
11
12
06
10
NAR
NAR
Haberleşme Modülü
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
TCP/IP üzerinden çift yönlü
haberlesme
AES/DES/3DES şifreleme desteği
ARiL özel sıkıştırma algoritması ile veri
transfer boyutu kazancı
Büyük verinin parçalı transfer kabiliyeti
Her bir haberleşme motoru ile eş
zamanlı 750 modemle haberleşme
imkanı
Her bir haberleşme motoru ile
dakikada 3600 emir işleme yapısı
Veri bütünlüğü kontrolü
Farklı marka modemler ile uyumlu
protokol yapısı
PLC destekli/uyumlu haberleşme
protokolü
Asenkron okuma desteği
Periyodik pull/push okuma imkanı
GSM, PLC, RF, Ethernet vs.
Haberleşme kanalı bağımsız veri
transferi
ARiL rastsal algoritması ile ileri
network optimizasyonu
Uzaktan firmware güncelleme yeteneği
12 farklı kriter ile detaylı iş emri
arama/filtreleme imkanı
13 farklı kriter ile detaylı ham mesaj
arama/filtreleme imkanı
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Veri İşleme
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Okuma verisi desen doğruluk
kontrolü(validation)
Okuma verisi tutarlılık
kontrolü(verification)
Sayaç marka/model bağımsız veri
işleme
Dinamik yük profili desen tanımlama
Marka/model bağımlı OBIS kodları
tanımlama/işleme
Dinamik okuma paketi desteği
Modem Yönetimi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
146 farklı öznitelik ile detaylı modem
tanımlama/güncelleme/yönetim
Lokasyon ve Sanal gruplama desteği
Anlık iş emri oluşturma
-Readout
-Yük profili
-Modem özel iş emirleri
-Röle/Açma-Kesme kontrolü
Tüm öznitelikler ile detaylı arama
imkanı
Üretimden servise geri dönüşüne
kadar tüm yaşam çevrim durumu
takibi
Anlık enerji kesinti takibi ve harita
destekli izleme imkanı
42 günlük kurulum sonrası
performans izleme ve raporlama
Modem ve baz istayonu seviyesinde
sinyal takibi
Harita destekli lokasyon takibi
Arama sonuçları tek tuş ile XLS çıktı
imkanı
Arama sonuçlarına göre toplu işlem
kabiliyeti
-Toplu bilgi güncelleme
-Toplu iş emri oluşturma
-Toplu grup işlemleri
-Toplu takvim işlemleri
Arama kriterlerinin kullanıcı bazlı
şablon olarak yönetimi
Anlık grup bazlı, pivot destekli detaylı
envanter
Modem logları izleme desteği
Modem öznitelikleri değişikliği tarihsel
geçmiş takibi
-Sinyal geçmişi
-Erişim geçmişi
-Veri transferi geçmişi
-Yaşam döngüsü geçmişi
-Kurulum durumu geçmişi
-Modem durum geçmişi
-Ağ durumu geçmişi
-Okuma durumu geçmişi
-Sayaç geçmişi
-Firmware geçmişi
-Konfigürasyon geçmişi
-Uyarı geçmişi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Sayaç saat senkronizayon kontrolü
Sayaç pil durumu kontrolü
Tarife müdehale kontrolü
Raporlama
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
30'un üzerinde modem raporu
Tarihsel aralıklama ile raporlama
imkanı
Grup bazlı raporlama imkanı
Farklı periyodlama
(saatlik,günlük,aylık,yıllık) ile rapor
kırılımları
Raporlar
-Veri transfer boyutları raporu
-Çevrimiçi/Çevrimdışı raporu
-Haberleşme başarım raporu
-Sinyal anomali raporu
-Baz istayonu sinyal anomali
raporu
-Modem/Baz istayonu sinyal
fark/anomali raporu
-Gerilim anomali raporu
-Alçak/Yüksek gerilimler raporu
Uygulama Özellikleri
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
HTML5 ile %100 web tabanlı çözüm
Mobil/Web bağımsız responsive
tasarım
AJAX destekli, hızlı kullanım
Tarayıcı bağımsız çalışabilme
Veritabanı bağımsız mimari
SOA mimari yapısı ile 250+ noktadan
entegrasyon kolaylığı
Sayaç Yönetimi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
83 farklı öznitelik ile detaylı sayaç
tanımlama/güncelleme/yönetim
Lokasyon ve Sanal gruplama desteği
Tüm öznitelikler ile detaylı arama
imkanı
Arama sonuçları tek tuş ile XLS çıktı
imkanı
Arama sonuçlarına göre toplu işlem
kabiliyeti
-Toplu bilgi güncelleme
-Toplu iş emri oluşturma
-Toplu grup işlemleri
-Toplu takvim işlemleri
Arama kriterlerinin kullanıcı bazlı
şablon olarak yönetimi
Anlık grup bazlı, pivot destekli detaylı
envanter
13
ENERJİ PLATFORMU
01
ESM
02
Sayaç Ayar İstasyonları
Yönetimi
İstatistiki Raporlama
01
Akış/Süreç Yönetimi
02
Read/Readout Desteği
03
Yasal Raporlama
04
Tüm Sayaçlar ile Uyumlu
05
04
Kontol/Müsade Fişleri
06
03
05
06
14
NAR
NAR
Sayaç Ayar İstasyonları Yönetimi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Bilim Sanayi Bakanlığı sayaç ayar
istasyonları otomasyon süreci
Mekanik ve Dijital sayaçların muayene
süreçleri için kapsayıcı çözüm
IEC-62056 uyumlu tüm dijital
sayaçlardan read/readout alabilme
Farklı marka sayaçların okunması için
uyarlanabilir yapı
Süreç bazlı muayene takibi
Bilim Sanayi Bakanlığı yasal muayene
raporu üretimi
Sayaç hafıza dökümü alabilme özelliği
EDAŞ muayene istasyonları özel
raporları tasarım imkanı
Şifreli PDF rapor üretimi ile veri
güvenliği
Lokasyon bazlı Damga Beyannamesi
otomatik alabilme imkanı
Tarihsel bazda Müsaade Fişlerinin
otomatik üretimi
İstasyon bazında uyarlanabilir dahili
konfigürasyon yönetimi
İstasyon bazında yetkilendirilebilen
kullanıcı rol yapısı
Yetki bazlı akış/kontrol değişiklik
imaknı
Yapılan her işlemin takip edilebileceği
audit yapısı
Dahili Abone Sistemleri ile
entegrasyon
Mevcut sayaç ayar masaları ile
entegrasyon imkanı
Raporlama
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Tarihsel aralıklama ile raporlama
imkanı
Grup bazlı veya bölgesel raporlama
imkanı
Sayaç ayar istayonu bazında raporlama
imkanı
Dahili yönetici dashboard raporlaması
Raporlar
-Bekleyen emirlerin analizi
-Gözle kontrol sonuçları analizi
-Ayar masası kontrol
sonuçları analizi
-Söküme nedenleri analizi
-Kaçak/Anomalite analizi
-Personel bazlı performans
analizi
Uygulama Özellikleri
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
HTML5 ile %100 web tabanlı çözüm
Mobil/Web bağımsız responsive
tasarım
AJAX destekli, hızlı kullanım
Tarayıcı bağımsız çalışabilme
Veritabanı bağımsız mimari
Ayar Kontrol Yapısı
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Aylık tüketim analizi
Tarife bilgileri doğruluk kontrolü
Gövde kapağı ve pil durumu uyarıları
Endeks ilerleme kontrol ve ikaz yapısı
Read/Readout değerlerinin
renklendirilmiş çözümlenmesi
Demand kontrolü
Ÿ
15
NAR

Benzer belgeler