Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders
Detayları
Ders Adı Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
İletişim
ve
Medya
Çevirisi
Bahar
ETI310
2
2
0
3
5
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
• Yrd. Doç. Dr. Özlem Şahin Soy
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bir önceki sınıfın Basın Dili dersinin temelleri
üstüne inşa edilen bu ders, öğrencileri medya
metinleri çevirirken göz önüne alınması gereken
uygun yaklaşımlar, yöntemler ve amaçlarla
tanıştırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin;
ekonomi, politika, popüler bilim ve yaşam tarzı
dergileri gibi geniş bir konu kapsamında seçilmiş
metinleri isabetli ve anlamlı bir şekilde analiz edip
çevirmeleri için gerekli olan bilgi birikimini ve
deneyimini derste edinmeleri beklenmektedir.
Gazetecilik / habercilik mesleğinin, seçilen ortamın
sınırlarıyla (basılı, sözlü, internet, vb.) şekillenen
son derece uzmanlaşmış bir dil kullanımına sahip
olduğu bilinmektedir. Bu dersin hedefi, öğrencilerin
bu basın dilinin nüanslarını ve gerek Türkçede
gerekse İngilizcede yerleşmiş kullanımlarını
öğrenmeleridir. Öğrencilerin haberleri doğru
şekilde anlamlandırabilmesi ve uygun şekilde
üretebilmesi beklenmektedir. Ders, İngilizce ve
Türkçe olarak yürütülür.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Öğrenciler haber başlıklarını, giriş paragraflarını
ve haber metinlerini yazmayı öğrenirler
• Öğrenciler hukuk, suç, politika, bilim ve ekonomi
gibi konularda genel bilgilerini artıracak terminoloji
çalışması yaparlar.
• Türkçe ve İngilizce haber metinlerini okuma,
yazma ve çevirme alıştırması yaparlar.
• Öğrenciler, Türkçe ve İngilizce haber
geleneklerinin temel farklılıklarını kavrayacak
becerilerle donatılırlar
• Öğrenciler meslek etiği konusunda bilgi ve
farkındalık sahibi olurlar.
Dersin İçeriği
Haber makaleleri, başlıklar, girişler, piramit ve ters
piramit haber yapıları ve çeviri faaliyetleri; basın
tarihi; medyada teknolojik gelişmeler.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Derse giriş, tanışma, gazeteciliğin Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik
kısa tarihi, piramit ve tersine
piramit modelleri, aşağıdan
yukarı – yukarıdan aşağı haber
modelleri
2
Basın dilinin temelleri
3
Başlıklar: Başlık türleri, İngilizcede English By Newspaper, T.L.
haber başlıklarının özgün
Frederickson & P.F. Wedel, The
sözdizimi ve terim kullanımı
Language of Newspapers, Danuta
Reah
4
Başlık alıştırması. Giriş
paragrafları, Türkçede 5N1K,
İngilizcede 5W1H kuralı ve
uygulaması
Basın Sözlüğü, Şenol Zaman
5
Haber girişi uygulaması, haber
metni çözümleme
Basın Sözlüğü, Şenol Zaman
6
Sınıf içi alıştırma: Uluslararası suç The Language of Newspapers,
şebekeleri
Danuta Reah
7
Sınıf içi alıştırma: Seçimler ve
seçim kampanyaları
8
Sınıf içi alıştırma: Ekonomi (bütçe The Language of Magazines,
tasarısı)
Linda McLoughlin
9
Sınıf içi alıştırma: UPI, AP ve
Reuters haber ajanslarından
aktüel haberler üzerinde
çözümleme ve çeviri çalışmaları
English By Newspaper, T.L.
Frederickson & P.F. Wedel
Basın Sözlüğü, Şenol Zaman
Material of the week is provided
by the lecturer
10
Ara Sınav
11
Dergilerin dili: Görsellik –
metinsellik
The Language of Magazines,
Linda McLoughlin
12
Sınıf içi alıştırma: Bilişim
Teknolojisi makalesi
The Language of Magazines,
Linda McLoughlin
13
Sınıf içi alıştırma: Gündelik yaşam, The Language of Magazines,
moda ve sinema dergileri
Linda McLoughlin, Analysis of
various articles from current
newspapers
14
Basının güleryüzü: Burçlar, okur
mektupları, tavsiye sütunları
The Language of Magazines,
Linda McLoughlin, Analysis of
various articles from current
newspapers
15
Basının güleryüzü: Burçlar, okur
mektupları, tavsiye sütunları
The Language of Magazines,
Linda McLoughlin
16
Genel Sınav
Genel tekrar
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. English By Newspaper, T.L. Frederickson & P.F. Wedel,
Newbury House, 1984
2. Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi,
İstanbul, 1994
Diğer
Kaynaklar:
1. The Language of Newspapers, Danuta Reah,
Routledge, 2002
2. The Language of Magazines, Linda McLoughlin,
Routledge, 2000
3. Basın Sözlüğü, Şenol Zaman, Engin Yayınları, 1995
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Devam/Katılım
Sayı
Katkı Payı
15
20
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
4
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
21
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı
kullanabilme becerisi.
X
2 Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
X
3 Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan
modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi;
simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi.
4 Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi
X
X
5 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması
yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer
bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;
İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı
dilde daha dil bilgisi.
X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli
yenileme becerisi.
X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
X
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları
konularında bilinç; mütercim tercümanlık
uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında
farkındalık.
X
11 Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve
toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve
çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
3
42
4
5
20
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
25
25
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
150

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası hedefler. Bu ders kaynak dilde yazılmış olan bir metni sözlü olarak hedef dile akıcı ve doğru bir şekilde çevirmek için gerekli olan temel kuram ve

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 2. Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, New-York: Pearson/Longman, 2004

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları 1. 1. Power System Analysis, John J. Grainger, William D. Stevenson, Jr., Mc Graw Hill Series, Int. Edition 1994. 2. 2. Power System Analysis, Arthur R. Bergen, Vijay Vittal, Prentice Hall, Second ...

Detaylı