p-tech rf modem modbus seri haberleşme kılavuzu

Transkript

p-tech rf modem modbus seri haberleşme kılavuzu
P-TECH
RF MODEM
MODBUS SERİ
HABERLEŞME KILAVUZU
Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI.
Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara
[email protected]
Tel: +90 312 417 1243
www.ztelemetry.com
P-TECH marka RF modemler genel olarak
haberleşme alt yapısının olmadığı sahalarda
endüstriyel haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu
uygulamada P-Tech marka RF modemler ile Modbus
RTU protokolüyle haberleşme gerçekleştireceğiz.
Modemlere enerji verilmeden önce antenin
takılması gerekmektedir. Modem enerjisizken anten
takıldıktan sonra modemlere 12V DC enerjilerini
veriyoruz ve konfigürasyon için seri olarak
bilgisayara bağlıyoruz.
RADYO AĞI
01
MODEM
KONFIGÜRASYONU
P-Tech marka modemlerin konfigürasyonunu
yaparken “P-Tech Peasy config” programını
kullanıyoruz. Programı açtıktan sonra sol üst
kısımda bulunan Network bölümünden New
Network seçeneğine tıklayınız ve daha sonra
Şekil:1’de görülen New network parameters sayfası
açılıyor.
Network Frequency sekmesinden RF ağımızın
haberleşme frekansını belirlenir..
Network Topology sekmesinde RF ağımızın
bağlantı topolojisini belirlenir, projeye göre 3 farklı
topoloji bulunmaktadır:
• Tree topology with single master
• Peer to peer
• Only user defined routes
First station sekmesinde ise Station name kısmına
bir isim girip “OK” tuşuna basıyoruz.
ŞEKİL 1
Şekil:2’de görüldüğü üzere yeni istasyon eklemek için gelen ekranın boş kısmına sağ
tıklayıp Create new station seçeneğine tıklayınız ve projeniz doğrultusunda gerekli olan
sayıda istasyon ekleyiniz.
ŞEKİL 2
Add a new station sekmesindeki Name kısmına herhangi bir isim, Station address
kısmına ise istasyona vermek istediğimiz adres değerini giriyoruz, Net address (Ağın
adresi) kısmında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Daha sonra modemler arası bağlantı
oluşturmak için Şekil:3’de gösterildiği gibi bağlantı yapılmak istenen istasyonun üzerine
sağ tıklıyoruz ve ardından Create link from seçeneğine tıklayarak fareyi (mousu) bağlantı
yapılacak diğer istasyona götürüp sol tıklayarak bağlantımızı kuruyoruz.
ŞEKİL 3
Arayüzün sol bölümündeki Global properties penceresinde yapılan değişiklikler bütün
istasyonları kapsamaktadır. Arayüzün sağ bölümündeki Properties penceresinde yapılan
değişiklikler ise tıkladığımız istanyondaki değişiklikleri kapsar. Bu uygulamamızda Modbus
protokolü ile seri haberleşme gerçekleştireceğimiz için Global properties penceresinden
Şekil:4’de gösterildiği gibi ayarlarımızı yapıyoruz.
ŞEKİL 4
Daha sonra sağ tarafta bulunan Properties penceresinden istasyonların ayarlarını
tek tek yapacağız. İlk olarak Merkez isimli istasyonun ayarlarını yapıyoruz, Properties
penceresinde bulunan COM protokol bölümündeki Mode seçeneğini Master yapıyoruz.
Ardından Depo1 isimli istasyona tıklıyoruz, COM protokol sekmesinin Mode seçeneğini
Slave yapıyoruz. Depo1 için yaptığımız değişiklikleri aynı şekilde Depo2 için de yapıyoruz.
Konfigürasyon ayarlarını yaptıktan sonra sıra konfigürasyonları modemlere atmaya
geliyor. Öncelikle RF modemi seri olarak bilgisayara bağlayınız.. Programın üst menüsünde
bulunan Make Net butonuna basınız ve Şekil:5’de görüldüğü üzere karşımıza Connection
selector sekmesi gelecek buradan bilgisayarınıza bağlı olan com portu seçip Connect
butonuna basıyoruz.
ŞEKİL 5
Daha sonra Select nodes for operation sekmesi gelecek. Bütün istasyonları seçiniz ve OK
butonuna basınız, sırasıyla modemlere konfigürasyonu yükleyiniz. Eğer RF modemlere
konfigürasyon yüklemesi ilk kez yapılıyorsa tek tek seri kabloyu bütün modemlere takarak
tek tek yüklemeniz gerekmektedir. Daha sonraki konfigürasyon değişikliklerini modemlere
yüklemek için Write net butonuna basarak kablosuz olarak havadan güncelleme
yapılabilmektedir.
ŞEKİL 6
Konfigürasyonlar atıldıktan sonra Merkez istasyonun diğer 2 istasyonla olan bağlantısını
kontrol etmesi için programın üst bölümünde yer alan Check Net butonuna tıklıyoruz.
Ardından Şekil:7’de görüldüğü gibi bağlantı kurulan istasyonlar (Depo1) yeşil renkte
olurken bağlantı kurulamayan istasyonlar (Depo2, test amaçlı enerjisi verilmediğinden)
ise kırmızı renkte görünmektedir.
ŞEKİL 7
02
MODBUS İLE SERI
HABERLEŞME
ŞEKİL 8
Modbus tarafını gerçekleştirmek için Marcom
OPC Server Modnet programından yararlanıyoruz.
Öncelikle Şekil:8’de görüldüğü gibi Add
seçeneğinden Add Connection diyoruz. Burda Com
port kısmını Merkez istasyonun bağlı olduğu portu
seçmemiz gerekiyor.
Daha sonra Add Device kısmından
Şekil:9’daki gibi Depo1 istasyonunu
ekliyoruz ancak burda istasyon için
P-TecH Peasy programında girilen
Station address değeri ile Şekil:9’daki
Address değeri aynı olmalı aksi halde
simülasyonumuz çalışmayacaktır. Bu Add
Device işlemini Depo2 için de yapıyoruz.
Ardından simülasyon için Modsim32
terminal programını açıyoruz. Şekil:10’da
gösterildiği gibi File ardından New
seçeneklerine tıkladıktan sonra Device
Id değerine Depo1 istasyonunun adres
değerini giriyoruz ve aynı işlemi diğer
istasyon için de yapıyoruz.
ŞEKİL 10
ŞEKİL 9
En son olarak Şekil:11’deki gibi programımızı çalıştırıyoruz. Tabi Depo1 bağlı olduğu için
yeşil yanıp sorunsuz bir şekilde haberleşirken Depo2 enerjisiz olduğu için haberleşme
gerçekleştirilemiyor ve doğal olarak kırmızı renkte gösteriliyor.
ŞEKİL 11
03
İNTERNET
ÜZERİNDEN
RF MODEMLERE
ERİŞİM
ŞEKİL 12
Eğer radyo modemlerimize internetten erişmek
istiyorsak bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor
ancak Depo1 ve Depo2 modemlerimizde herhangi
bir değişiklik yapmıyoruz. Değişiklikler Merkez
modeminde gerçekleşiyor. Öncelikle Merkez
modemimizi seri-ethernet dönüştürücü modeme
ihtiyaç duymadan Four Faith marka 3G/4G
Router modemin Console portuna bağlıyoruz.
Ardından Şekil:12’de gösterildiği gibi 3G Modem
arayüzünden gerekli seri ayarlamaları yapıyoruz.
Ardından Modbus programında
Merkez isimli bağlantıya çift
tıkladıktan sonra karşımıza
Connection Properties
sayfası açılıyor ve bu yeni
açılan sayfadan Şekil:13’de
gösterildiği ayarlamaları
yapıyoruz. Remote Host
kısmında bulunan IP adresi 3G
Modemimizin statik IP’sidir.
ŞEKİL 13
Bu ayarlamalardan sonra Şekil:14’deki gibi Depo1 ve Depo2 modemlerimizdeki değerlere
RF bağlantısı ile internetten ulaşmış oluyoruz (Depo2 test amaçlı enerjilendirilmemiştir).
ŞEKİL 14

Benzer belgeler

P-TECH RF MODEM İLE MODBUS TCP HABERLEŞME

P-TECH RF MODEM İLE MODBUS TCP HABERLEŞME TCP protokolüyle haberleşme anlatılmaktadır. Modemlere enerji verilmeden önce antenin takılması gerekmektedir. Modem enerjisizken anten takıldıktan sonra modemlere 12V DC enerjilerini veriyoruz ve ...

Detaylı