Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla Vakıfların ve Diyenet işleri

Transkript

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla Vakıfların ve Diyenet işleri
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
Vakıfların ve Diyenet işleri yüksek kurulunun alimlerinin açıklaması
Fitne uyandıranlar , iftiracılar ve yalancıların sahteliğini ortaya çıkarılması
kendilerine dini alimlerden olduklarını iddia eden uluslararası terör örgütü
Müslüman Kardeşlerin bazı üyeleri ile kenilerine de katılan radikal örgütlerin
üyelerin bazıları veya onlarla çalışan ve millete ihanet ederek milletin
düşmanlarıyla işbirliği yapan fırsatçılar, islam milletine ihanet eden fırsatçılar ,
düşmanlarla çalışan kişiler ve onları destekleyenler ile birlikte; ; teröre , patlamaya
ve kan döktürmeye yol açan haksızca iftira , yalan ve tekfirci fetvaların
yayınlamasında anlaşmaya varmışlar.
bu açıklamaların üzerine :
1- islam milletin bütün alimleri , aydınları ve düşünürleri ; Mısır Arap Cumhüriyeti
seçilmiş resmi Sayın Cumhür Başkan \ Abdulfettah EL-SİSİ'nin liderliğinde
siyasitçi liderini ve din ,vatan , toprak ,onur ve şerefi koruyan sadece Mısırı değil
tüm arap ve islam milletini savunan silahlı kuvvetlerini desteklemektedir. .vatanı
ve vatandaşlarını kollamak için gece gündüz çalışan Mısır'ın cesur polis güçlerini
de desteklemekteler. Ayrıca Mısır'in hukuk sistemine güvenip tarafsız bağımsız
olduğunu ve onurlu Mısır yargıçlarından da çok emin olduklarını belirtmekteler.
Onlar da ULU EZHER'lerine hep güvenirler .üstelikle Mısır müftülük müdürü
sayın Doç.Dr / ŞEVKİ ALLEM'in de resmi görevine ve yetkisine göre önüne
geçen mahkeme davalarını onaylamasını yaptığını inaniyoruz. Vatan simgesi olan
kişiler , devlet ve devlet kurumlarına hakaret etmek sadece milletin düşmanları için
yararlıdır.
2-Bu açıklamaya imzalayan alimler; vakıflar bakanlığının o iftira ve yalan
açıklamayı imzalayan fitneyi uyandıran kişilerin hiç birini davet edilmeyip cami
yada neredeyse cami değerindeki yerlerde vaaz verilmeyecektir ayrıca diyanet
bakanliği tarafından düzenlenen bilimsel veya kültürel toplantılarına
katılmayacakları ile ilgili aldığı bazı takım kararlarını teyit ediyorlar.
Mısırdaki ve teröre karşı olan diğer ülkelerdeki tüm din, kültür ve fikir
kuruluşlarına ; kendi hainliği yüzünden kendi açıklamalarında geçen yalan
seslemelerine imza atan kişiler ve kuruları boykot etmekte yaptığımız gibi
yapmalarını , kendilerine karşı kanuna göre gerekli işlemleri yapılmasını ve bu
asılsız terör örgütlerinin yargılanıp mahkeme kararınca yakalanmalarını
seslenmekteler
3- İslami işlerin yüksek meclisi ve vakıfların alimleri , Mısırda hiç bir çağırıcı
sandıkasının bu iftiraları desteklemediğini, Mısır çağrıcı sandıkasıyla ilgili iddia
edilen seslenmelerden gelen sadece bir yalan ve iftira olduğunu ve terörist örgütü,
bu iddia edilen sandika adına sahte ve iftirayı konuşmak için hain ve casuslardan
kaçak unsurların bazılarını kullandığını vurgulamışlar."Ezher'in Alimleri
Uluslararası Birliği " denilen varlık hiç gerçek olmadığını ve hem de "İnkilaba
karşı alimlerin cephesi " adlı cephenin vatana düşmanlık gayelerini
gerçekleştirmek için yarattığı terörist bir cephe olduğunu de vurgulamaktadırlar.
4- Mısır , Arabistan ve ortalık ve düzgünlüğün yanına durmakta olan tüm arap
ülkeleri teröre karşısında tek ve ortak bir siperdedir.
5- İhvan cemaatı başında olmak üzere terörist örgütlerinin yanlılarından olan yalan
ve iddia olarak alimlere mensup edenler, kendilerine ve peşinde takılanlara Allah
c.c onlar hakkında herhangi bir kanıt indirmediği başlıkların altında dindarliği
yapıp ve yalanları caiz görüyorlar. ayrıca kendi saldırganlık amaçlarına ve
menfaatlarına göre metinlerin boyunlarını eğdirip sözlerin yerlerini değiştirirler.
6- bu suçlular, öldürme, kan dökme, yıkma ve mahvetmeye açık bir kışkırtma
yapıyorlar ki hükümdarlar , kadiler ,subaylar , askerler , müftüler , yayıncılar ve
siyasetçilerin haksizce ve iftira olarak suçlu katiller olduklarını belirtmişler.
dolayısıyla din ve vatana açık bir hainliğinde bombalama ve kan dökmeye
hedefleyen tekfir yolunu kullanmışlar. oysa dinine tüm kıskananlar onların
yalanlarını ve iftiralarını ifşa etmelidir, biz de bu işi inkar ve reddederek bunun
sorumlulğunu Allah c.c ve tüm insanlığın karşısında yükletiriz.
7- terör, öldürme ve yıkmaya ayaklandıran bu suçluların uluslararası terör ve iç
azami hainlik ile terörizm suçu mucibince kovalamalarını tavsiye etmekteyiz.fitne
ve iftiralara provoke edenlerden olan bu suçlular;sadece bir din ve vatan hainleri
olup onların milletin düşmanlarının hizmetçileri olduklarını ve ümmetin
savaşlaması , sökülmesi ve vatan çocukları arasında ayrılık ve kargaşa
yaratmasında kullandıkları milletin düşmanlarının elinde tam vesileler olduklarını
belirtmekteyiz.
8- ümmetin alimleri ve tüm dünyadaki düşünürlerine; vatanları koruyup insanların
kanı dökmemek için bu sapık inancın karşısında durmalarını sesleniyoruz
9- İslami işlerin yüksek kurulu ve vakıfların alimleri Mısır halkının tüm evlatlarına
böyle hileler yanlış fetvalar ve dünyada öldürme ve bozgunculuğa teşik eden
yalan çağırmalar gibi işlere kaymaktan dikkatlı olmalarını seslenmektedir.
Allah Mısırı bütün kötülüklerden korusun
Bizede dinimizin ve milletimizin iyiliği için muvaffakiyet versin
vesselamü aleyküm ve rahmetüllahi ve bereketüh