konjenital kalp hastalıklarının etkin taraması 14 ekim 2015, muğla

Transkript

konjenital kalp hastalıklarının etkin taraması 14 ekim 2015, muğla
 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ ETKİN TARAMASI 14 EKİM 2015, MUĞLA HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT KURS BAŞKANLARI: Cihat ŞEN, Oluş APİ 13.00‐14.00 




Konjenital kalp hastalıklarında (KKH) epidemiyoloji ve risk grupları KKH ve genetik anomaliler arasındaki ilişki Fetal kalp muayenesi için optimal ultrasonografi ayarları nasıl olmalıdır? Kadın‐Doğum Uzmanları için fetal kalp muayenesi ve tarama önerileri Normal dört odacık ve damar çıkışları: Tanımı 
Septumların değerlendirilmesi ve defektlerin tanısı ( AVSD, ASD, VSD, foramen ovalenin erken kapanması) Atrioventriküler kapakların değerlendirilmesi ( Mitral ve Trikuspid kapaklarda atrezi, stenoz, regurjitasyon) Hipoplastik kalp sendromları ( HLHS, HRHS) Aortik çıkış ve aortik arkusun değerlendirilmesi ve anomalilerin tanısı ( Aortik stenoz, Koarktasyon, Fallot Tetralojisi, Arkus aorta anomalileri (RAA, Double Aortik Ark), Çift çıkışlı sağ ventrikül, BAT, düzeltilmiş BAT) Pulmoner çıkış ve duktus arteriosusun değerlendirilmesi ve anomalilerin tanısı ( Pulmoner stenoz, pulmoner atrezi, BAT, düzeltilmiş BAT, duktus arteriosusun erken kapanması ) 


14.15‐15.30 
15.30‐16.30 HASTA ÜZERİNDE UYGULAMA 16.30‐17.30 17.30‐18.30 



Normal fetal venöz sistem ve anomalileri (TAPVD, PAPVD) Situs anomalileri ve izomerizm Kardiyomyopatiler, tümörler ve effüzyon Kalp ritm bozuklukları: Tanı ve yönetim (Taşikardi, bradikardi ve ekstrasistoller) 


Erken dönemde tanı konabilen KKH’ları : Erken fetal EKO kimlere? Geç ortaya çıkan KKH’ları ( Pulmoner stenoz, Aortik koarktasyon, Ventriküler hipoplazi) Major fetal kalp anomalilerinde postnatal prognoz PERiNATAL İSTATİSTİK KURSU 14 EKİM 2015, MUĞLA HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT 13:00‐13:30: Perinatoloji alanında en sık kullanılan istatistik testleri Doç.Dr.Murat Api 13:30‐14:00: Korelasyon analizi (Pearson ve Spearman korelasyon) Dr.Ayşen Boza 14:15‐15:00: Student t‐test, Mann Whitney‐U test Doç.Dr.Murat Api 15:00‐15:30: Chi‐square test Dr.Ayşen Boza 6:00‐16:30: Diagnostik performans testleri (Sens, Spes, PPV, NPV,.. Doç.Dr.Murat Api 16:30‐17:00: Risk Ratio & Odds Ratio Dr.Ayşen Boza 17:00‐18:30: Cell free DNA makalelerinde kullanılan istatistikler (Makale üzerinde interaktif tartışma) Doç.Dr.Murat Api‐ Dr.Ayşen Boza * Kurs kaydı 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. * Kongre kaydını yaptırmış katılımcılar için kurs kaydı ücretsizdir. * Kongreye katılmayacak olan katılımcılarımız için kurs kayıt ücreti 100 € + KDV’dir BİLİMSEL PROGRAM 15 Ekim 2015 08.00‐09.00 KAYIT 09.00‐09.30 AÇILIŞ TÖRENİ TÜRK PERİNATOLOJİ DERNEĞİ ‐ 33 YILA BİR BAKIŞ 10.00‐11.00 ERKEN GEBELİK Oturum Başkanları : C.Şen‐ O.Api 10.00‐10.15 Erken gebeliğin değerlendirilmesi Normal / Patolojik ayırıcı tanı nasıl olmalı? S. Öner 10.15‐10.30 PUL (yeri bilinmeyen gebelik) yönetimi ve tedavisi A. Güngören 10.30‐10.45 Birinci trimesterde saptanan subkoryonik hematom ve ‘koryonik bombeler (bumps)’: Önemi? Progesteronun yeri? F.Koyuncu 10.45‐11.00 Sezaryen skar gebelik: Tanı ve yönetim E.Gül Yapar Eyi 11.00‐11.30 TARTIŞMA 11.30‐13.00 WORKSHOP‐I MEDİKOLEGAL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ EYLEM TAKİBİ VE DOĞUM: NASIL YAPSAYDIK HATA YAPMAZDIK? S. Uludağ ‐ S. Bayrak ‐ S. Kaleli 11.30‐15.00 ÖĞLE YEMEĞİ 15.00‐16.30 BİRİNCİ TRİMESTER Oturum Başkanları : M.Yayla ‐ B.Funduk Kurjak 15.00‐15.25 3D‐HDlive silhouette ve HD live flow: Embryonik gelişimin görüntülenmesinde çığır açan gelişmeler R. Pooh 15.25‐15.50 1. ve 2. üç ay fetal ultrasonografik değerlendirme: Paradigma değişiyor mu? A.Ebrashy 15.50‐16.15 Birinci trimesterde spina bifidanın tanı ve tedavisi G. Göynümer 16.05‐16.30 TARTIŞMA 16.30‐17.00 KAHVE ARASI 17.00‐18.10 GEBELİKTE BESLENME Oturum Başkanları : O. Özkaya‐E.Çalışkan 17.00‐17.15 Antenatal bakımda multivitamin ve demir desteği N. Gül Hilali 17.15‐17.35 Antenatal bakımda probiyotiklerin yeri R.K.Pejaver 17.35‐17.50 Antenatal bakımda D Vitamini, İyot ve Omega‐3 desteği E.Çalışkan 17.50‐18.10 Maternal obezitenin gebelik üstünde olumsuz etkileri var mıdır? A.Tanrıverdi 17.50‐18.10 TARTIŞMA 18.10‐19.10 İKİNCİ TRİMESTER TARAMA Oturum Başkanları : A.Kurjak‐E.Tarım 18.10‐18.30 Neonatal Sepsis M. Degytreva 18.30‐18.45 Borderline ultrasonografik belirteçlerde ne yapalım?: Kısa femur, hiperekojenik barsak, ekojenik intrakardiyak fokus E. Tarım 18.45‐19.00 Yüksek çözünürlüklü görüntüleme: 2. ve 3. Trimesterde 4‐D yüksek çözünürlüklü tarama A. Kurjak 19.00 ‐19.20 TARTIŞMA 20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ SOSYAL PROGRAM 16 Ekim 2015 08:20‐09:00 KAHVALTI OTURUMU BEFORE THE MEDICINE...HASTA VE DOKTOR İLETİŞİMİ İÇİN İPUÇLARI YEŞİM VAROL ŞEN (İLİŞKİ VE İLETİŞİM UZMANI) 09.00‐10.15 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Oturum Başkanları : U.Dilek‐R. Pooh 09.00‐09.15 20. haftada santral sinir sitemi değerlendirmesi: Nöroanatomik işaretlerin tanımlanmasının önemi U.Dilek 09.15‐09.35 Fetal nörosonografi – 4‐D Ultrasonun Yeri? E. Merz 09.35‐09.55 Prenatal nörolojik görüntüleme yöntemleri ve postnatal prognoz R. Pooh 09.55‐10.15 Fetal ultrasonografi ile serebral palsi öngörüsü mümkün müdür? A. Kurjak 09.55‐10.15 TARTIŞMA 10.15‐10.35 KAHVE ARASI 10.35‐11.55 NEONATAL SAĞLIK & ANNE SAĞLIĞI Oturum Başkanları : E.Tarım‐T.Şener 10.35‐10.55 Gelişmekte olan ülkelerde perinatal sağlık hizmetlerinin durumu ve ihtiyaçlar R.K. Pejaver 10.55‐11.15 Gelişen dünyada neonatal ölümler : Ciddi bir sağlık sorunu M. Stanojevic 11.15‐11.35 Türkiye’deki perinatal sağlık durumu S.Zergeroğlu 11.35‐11.55 TARTIŞMA 12.00‐15.00 ÖĞLE YEMEĞİ 12.30‐13.30 UYDU SEMPOZYUMU Kadınlarda Demir Eksikliği Anemisi: Teşhis Tedavi Secenekleri, Öneriler ve Vakalar Moderatör: Doç. Dr. Oluş Api 12.30 – 13.00 Kadınlarda Demir Eksikliği Anemisi: Teşhis Tedavi Secenekleri, Öneriler ve Vakalar Prof. Dr. Daniel Surbek 13.00 – 13.20 IV Demir Tedavisinin Güvenliği Prof. Dr. Mustafa Çetiner 13.20 – 13.30 Soru‐ Cevap 15.00‐15.55 MATERNAL KANDA HÜCRE DIŞI FETAL DNA TESTİ Oturum Başkanları: K.Nicolaides ‐ C.Şen 15.00‐15.30 Fetal DNA testini klinik pratiğe nasıl entegre edebiliriz? K. Nicolaides 15.30‐15.45 Maternal kanda hücre dışı fetal DNA testi: Tarama testi ? Tanı testi? C. Şen 15.45‐16.00 TARTIŞMA 16.00‐16.15 KAHVE ARASI 16.15‐17.15 DOĞUM VE KORDON KANI Oturum Başkanları : C.Demir‐C.Şen 16.15‐16.30 Post‐term gebeliklerde doğum indüksiyonu ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?: 41. Hafta ‐ 42. hafta ikilemi A.Atış Aydın 16.30‐16.45 Primer sezaryen oranlarını azaltmak mümkün mü? C. Demir 16.45‐17.00 Kordon kanı saklanmalı mıdır? Son Durum F.Çayan 17.00‐17.15 TARTIŞMA 17.15‐18.25 PREEKLAMPSİ & POSTPARTUM KANAMA Oturum Başkanları : İ. Polat‐A. Yalınkaya 17.15‐17.30 Preeklampsinin tanısı ve yönetimi: Ne değişti? S.B. Kavak 17.35‐17.55 Postpartum kanama: Tedavi ve yönetim A.Sungkar 17.55‐18.10 Plasenta yapışma anomalilerinde postpartum kanama ve histerektomi nasıl önlenebilir? A.Yalınkaya 18.10‐18.25 Sezaryen sırasında myomektomi: Güvenli mi? İ. Polat 18.05‐18.25 TARTIŞMA SOSYAL PROGRAM 17 Ekim 2015 08:20‐09:00 KAHVALTI OTURUMU DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN VE DOĞUMDA BİRE BİR DESTEĞİN ÖNEMİ PINAR MALLI (EBE, HYPNOBIRTHING VE AKTİF DOĞUM DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTMENİ) 09.00‐10.30 ERKEN DOĞUM Oturum Başkanı : B. Ülkümen‐E. Fonseca 09.00‐09.20 Gelişmekte olan ülkelerde erken doğumun önlenmesi: En iyi uygulama hangisi? A.Sungkar 09.20‐09.40 Kısa servikste tedavi: Progesteron? Serklaj? E.Fonseca 09.40‐10.00 Erken doğumun önlenmesinde progesteron: Neredeyiz? E.Fonseca 10.00‐10.30 Erken doğum tehdidinde tokoliz ve kortikosteroid kullanımı: Hangi ajan etkili ve güvenli? B. Ülkümen 10.00‐10.30 TARTIŞMA 10.30‐11.00 KAHVE ARASI 11.00‐12.30 FETAL CERRAHİ VE FETAL KALP Oturum Başkanları : C.Berg ‐ O.Api 11.00‐11.20 Fetal cerrahi: Kanıta dayalı uygulamalar C.Berg 11.20‐11.40 Perinatal kardiak muayene O. Api 11.40‐12.00 Sık görülen kalp anomalilerinin tanısı ile ilgili ipuçları L. Saltık 12.00‐12.30 Fetal kardiak girişimler ‐ Doğru yolda mıyız? C.Berg 12:30‐13:30 Prenatal taramada trend 1. Trimesterde kromozal anomaliler için tarama Natasa Tul‐Mandic Erken preeklempsi taraması Cahit Birdir 13:30‐14:30 Sepsisin erken tespiti Neonatal sepsis yönetiminde prokalsitonin Corsino Rey‐Galan Doğum sonrası sepsis – Semmelweis’den günümüze Zsolt Becze 14.30‐15.30 ÖĞLE YEMEĞİ 15.30‐16.35 FETAL & MATERNAL GASTROİNTESTİNAL SİSTEM Oturum Başkanları : T.Şener‐E.Dikensoy 15.30‐15.45 Görüntülenemeyen safra kesesi: Ne yapmalı? M. Yayla 15.45‐16.00 Özofagus atrezisi: Prenatal tanı mümkün müdür? D.Arıkan 16.00‐16.15 GIS anomalilerinin prenatal tanısı: Ultrasonografi? MRI? A.Gedikbaşı 16.15‐16.35 Gebeliğe bağlı intrahepatik kolestazda tedavi: Ursodeoksikolik asit? Doğum zamanı? E.Dikensoy 16.15‐16.35 TARTIŞMA 16.35‐17.00 KAHVE ARASI 17.00‐18.40 FETAL YÜZ & MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Oturum Başkanları : E. Merz‐F.Çayan 17.00‐17.20 3‐D / 4‐D ultrason: Fetal yüz anomalileri E. Merz 17.20‐17.40 Prefrontal boşluk (prefrontal space) oranı: Durum güncellemesi J. Sonek 17.40‐18.00 Fetal serebral ventrikülomegalinin tanısı ve yönetimi V. D'Addario 18.00‐18.20 Posterior fossa anomalilerinin sınıflandırılması V. D'Addario 18.20‐18.40 TARTIŞMA SALON B 18.40‐19.30 GENİTOÜRİNER SİSTEM & İSKELET DİSPLAZİLERİ Oturum Başkanları : E. Gül Yapar Eyi‐F.Koyuncu 18.40‐18.55 Ekojenik böbrek: Önemi ve yönetimi E.Çelik 18.55‐19.10 Cinsiyet gelişme bozuklukları (ambigious genitalia): Görüntüleme ve klinik stratejiler T.Şener 19.10‐19.30 İskelet displazilerinin tanısında basit bir yaklaşım B.Çakmak 19.10‐19.30 TARTIŞMA SOSYAL PROGRAM 18 Ekim 2015 08.30‐10.10 FETAL CERRAHİ Oturum Başkanları: S.Kumru‐A. Gedikbaşı 08.30‐08.55 Fetal cerrahi seçenekleri S. Kumru 08.55‐09.25 Diafragmatik hernide fetal cerrahi: FETO çalışması sonuçları J.Deprest 09.25‐09.50 Monokoryonik ikizlerde fetal tedavi J.Deprest 09.50‐10.10 TARTIŞMA 10.10 ‐10.30 KAHVE ARASI 10.30‐12.00 VAJİNAL DOĞUM‐İKİZLER‐ANORMAL PLASENTASYON Oturum Başkanları : J.Deprest‐S. Söylemez 10.30‐10.50 Vajinal doğumdaki tehlikeler: Elektif sezaryen bir çözüm mü? J.Deprest 10.50‐11.10 Çoğul gebelikler nasıl takip edilmelidir? V. D'Addario 11.10‐11.30 Plasental mezenkimal displazi J.Sonek 11.30‐11.45 İntrauterin büyüme kısıtlılığının (IUGK) tanısı ve yönetimi M. A. Güven 11.45‐12.00 TARTIŞMA 12.00‐13.00 TARAMA TESTLERİ Oturum Başkanları : C.Şen‐M.Sezik 12.00‐12.15 Maternal subklinik hipotiroidi taraması: Herkese? Risk grubuna? M. Kurdoğlu 12.15‐12.30 Trombofili ile ilişkili obstetrik komplikasyonlar: Heparin tedavisinin rolü O. Özkaya 12.30‐12.45 GDM taraması: Herkese? Risk grubuna ? Hangi test? C.Şen 12.45‐13.00 GDM’de yeni tedavi stratejileri M. Sezik 12.45‐13.00 TARTIŞMA 13.00‐13.15 Akılcı İlaç Sunumu S.B. Kavak 13.15 KAPANIŞ TÖRENİ 

Benzer belgeler

KONU KONU

KONU KONU PROF.DR. SADİ SUN OTURUMU Belgesel Gösterimi "Türkiye'de Anestezinin Tarihçesi"    

Detaylı