kfd sıparıs formu

Transkript

kfd sıparıs formu
KFD SİPARİŞ FORMU
Tarih
:
ALICI İŞLETME BİLGİLERİ ( Sipariş Veren )
Ünvanı / Adı Soyadı
:
Adresi
:
V. Dairesi ve No'su / TC Kimlik No
:
Yetkili Kişi ve Görevi
:
Telefon, Faks ve E-posta
:
SATICI İŞLETME BİLGİLERİ
Ünvanı / Adı Soyadı
:
Adresi
:
V. Dairesi ve No'su / TC Kimlik No
Yetkili Kişi ve Görevi
Telefon, Faks ve E-posta
:
:
:
MAL (HER TÜR EMTİA, MENKUL KIYMET, GAYRİMENKUL, HAK VE HİZMET) HAKKINDA BİLGİLER
Cinsi
Mal Bedeli Tutarı
KDV Tutarı
Toplam Tutar
Ödemenin Yapılacağı
Bankanın Adı
Şube
Hesap Numarası
IBAN NO
Hesap Sahibi
Birim Fiyatı
Miktarı
:
:
:
'lık bedelin
Tutarı
'lık kısmı tarafımızdan peşin / vadeli ödenmek suretiyle alınacaktır.
:
:
:
:
:
ÖDEME HAKKINDA BİLGİLER
Yukarıda yer alan bilgiler ve / veya proforma faturada dökümü yazılı mal / hizmet, ilgili mevzuat ve katılım bankası teamülleri ile sözleşme hükümlerine göre, bedeli
Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından ödenmek üzere işletmenizden
TL'ye peşin / vadeli olarak satın alınacaktır.
İşbu mal / hizmet, mevcut ise ve bu şartlarla satmayı kabul ediyorsanız, fatura ve irsaliyesinin Alıcı İşletme adına tanzim edilerek mal ile birlikte Alıcı İşletme
adresimize teslim edilmesi gerekmektedir.
Alıcı İşletmemiz adına tanzim edilmiş fatura ve irsaliye asılları tarafımıza gönderildikten, malın Alıcı İşletmemizce teslim alındığına dair imzalı irsaliye örneği ile
fatura suretinin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye ulaşmasından sonra, Alıcı İşletmemizin talimatı ile yukarıda ödeneceği yazılı olan meblağ, yine yukarıda
yazılı olan hesabınıza havale edilecektir.
Sipariş verilmeden önce yapılan sevkiyat muhteviyatı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından ödenmez, EFT masrafı satıcıdan tahsil edilir.
SİPARİŞİNİZ KABUL EDİLMİŞTİR
Sipariş Veren / Alıcı İşletme
Kaşe / Yetkili İmza
FRM-303 / 03
.................................................
Ticaret Unvanı
Sicil Numarası
İşletme Merkezi
: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/206671
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6
34768 Ümraniye/İstanbul
İnternet Sitesi Adresi: www.albarakaturk.com.tr
Sipariş Alan / Satıcı İşletme
Kaşe / Yetkili İmza
..................................................