Sponsor Dosyası - Marmara Uluslararası Sualtı Görüntüleme Festivali

Transkript

Sponsor Dosyası - Marmara Uluslararası Sualtı Görüntüleme Festivali
Tanıtım
2015 yılında 15. si düzenlenen
Marmara Festivali Deniz
Otobüsleri’nde ve Şehir Hatları
Vapurları’nda dönen kısa tanıtım
filmleriyle, İstanbul Büyükşehir
ve Kadıköy Belediyesi’nin
billboardlarıyla, çeşitli televizyon
ve radyo kanallarıya, Afişlerle,
Deniz Ticaret Odası dergileriyle
ve elektronik dergilerde yer alan
bannerlar/videolarla duyuruldu.
Açılış Kokteyli
400 k işinin
k atılımıyla açılış
yapan Marmara
Fe stivali’ne göste rile n yoğu n ilgi k onfe ranslarda, se rgile rde ve ödü l töre ninde de vam e tti.
Martin Hristov
Marmara Festivali 2015
Geniş Açı 1.si
Wide Angle 1st
Festivalin
Amaçları
1Kirlenmekte olan deni-
Türk Balıkadamlar Kulübü tarafından düzen-
Neden
Marmara
Sualtı
Görüntüleme
Festivali
?
lenen Festival Fotoğraf ve Video gibi iki görsel
disiplinin etkileyici gücünü kullanarak
kamuoyu nezdinde Marmara denizi özelinde
denizlerimizde yaşanan kirlenmeye dikkat
çekmek, denizlerdeki var olan yaşamı göz
önüne sererek denizi sevmeyi, sahip çıkmayı
ve korumaya yönelik adımlar atılmasına ön
ayak oluşturmaktır.
zlerimizde, yok olma tehlikesi içeren sualtı canlılarına
dikkat çekerek, yaşam haklarının korunmasına yönelik
toplum bilincini geliştirmek.
2 Ülkemizi çevreleyen
3 Türkiye’de ve dün-
4 Festival kapsamında
5 Tüm dünyadan
denizlerimizin altında büyüleyici bir yaşamın varlığını,
renkliliğini,
çeşitliliğini göstererek, her
kesimde deniz sevgisini
aşılamak.
çocuklara yönelik sosyal
sorumluluk projeleri
gerçekleştirerek,
küçük yaşlarda doğa ve
çevre konusunda
bilinçlendirilmiş bir toplum
oluşması yolunda
destek vermek.
yanın dört bir yanında yer
alan çeşitli meslek gruplarındaki katılımcılara,
ortak bir amaç için buluşma
noktası sağlamak.
gerçekleşen katılımlar ile
dünyanın ilgisini çekerek,
yerli ve yabancı
medya aracılığı ile gündemde Türkiye’ye yer açmak,
sınırları aşarak sesimizi
duyurmak
ve sualtı güzelliklerini ön
plana çıkararak Türk turizmine katkı sağlamak.
Basında
Fe s t i v a l
Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda, Deniz Magazin, Sualtı
Dünyası, Atlas, Gezi Travel,
İstanbul Life, Voyager,
Marine Aktüel,Yelken Dünyası, Alem, Tempo, Aktüel,
Nokta dergileri ve Hürriyet,
Milliyet, Sabah, Radikal,
Star, Posta, Fotomaç gibi
gazetelerin yanısıra ulusal
televizyon ve radyo kanallarında da festival ve etkinlikleri ile ilgili birçok haber
yayınlandı.
Yurtdışında ise Dive (İngiltere), Asian Diver (Singapur), Aqua (İtalya), Scuba
Diver (Avustralya), Plongée
(Fransa), Océan (Fransa),
Apnéa (Fransa) gibi sualtı
dergileri hem yayınlarında
hem de web sitelerinde
festivalle ilgili haberlere yer
verdiler.
Festival Katılımcıları Kimler ?
Marmara Festivaline yarışma ve etkinliklerine katılan
profesyonel ve amatör
sualtı fotoğraf ve video
sanatçılarının birçoğu farklı
meslek gruplarının da
temsilcileridir.
Festivalde, yurtiçi ve yurtdışından mimarlar, bilişim
uzmanları, hekimler, telekomunikasyon uzmanları,
reklam sektörü, medya,
fotoğraf ve video ustaları,
işletmeciler, mühendisler,
teknoloji sektörü, doğa
sporcuları, üniversiteler,
otomotiv
sektöründen bireyler yer
almaktadır.
Marmara Festivali, markanız için değerli fırsatlar sunuyor:
Marmara Denizi’ndeki yaşam adına sizi 23. Marmara
Sualtı Görüntüleme Festivali’ne destek vermeye davet
ediyoruz.
1Yüksek eğitim
2 Her tür duyuru
seviyesi ve alım
gücüne sahip kitle
ile bire bir iletişim
kurma imkanı.
ve basılı malzemelerde “branding” ve
reklam alanı.
4 Outdoor ve
Indoor mecralarının
sıklıkla kullanılacağı
tanıtım çalışmalarında sizin
markanız da yer
alması.
Cinsiyet: %40 kadın, %60 erkek.
- Yaş Grubu: %40’ı 21-25 arası, %50’si
36-50 arası, %10’u diğer
- Öğrenim Durumu: En az üniversite, Yüksek
Lisans
- Gelir seviyesi yüksek!
- Teknolojiyi ve doğa sporlarını yakından takip
eden
- Sosyal, Paylaşımcı
- Görselliğe önem veren bir kitle
60%
Festivalde
Markanız İçin
Neler Var ?
2015 Yılı
Marmara
Festivali
Sponsorları
40%
3 Markanızın,
deniz yaşamının
renkli ve pozitif
görsel dünyasıyla
birlikte algılanması.
Festivalde Sponsorlara Neler Sunuluyor
Açıklama
Sponsorluk Türü
Ana Co Destek
Hizmet
Ödül töreninde sponsor panomuzda logonuza yer verilmesi.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Facebook ve twitter sayfalarımızda, sponsorlarımızın yer alacağı ilanl arda
+
+
+
Festival sosyal medya hesaplarından festival öncesinde bir kez, festiv al süresince günde bir kez entry yapma.
+
+
Festival resmi web sayfamızda destek miktarına göre sıralanmış sponso rlarımız arasında logonuza yer verilmesi
+
+
+
+
+
+
in etkinlik mekanlarında açılacak sta ndlarda dağıtılma izni. (Etkinlik mekanlarının
yönetiminin izin vermesi durumunda ve gösterdiği mekanda)
+
+
+
Festival web sitesinde diğer festivale kadar kendi sitesine bağlı banner ya yınlanması
+
+
-
Etkinlikte kullanılacak sahnelerin arka ve yanlarında logo kullanım imkanı
+
+
+
+
-
Bütün PR çalışmalarında, basın bültenlerinde isim ile yer alma olanağı(….
Sponsorluğunda düzenlenen Marmara Festivali…)
+
-
-
Festival ve kokteyl protokol davetiyesi arka yüzünde logo kullanımı
+
+
+
+
Festivalin sosyal medya hesaplarından festival öncesinde haftada 1 gün, fes
tival süresince her gün, etkinlik sonrasında ise bir yıl boyunca her ay bir entryimkanı.
-
+
-
Festival web sitesinde logo kullanımı logo üzerinden kurumsal sayfay a link
verilmesi
+
+
+
mak.
sun-
Festival web sitesinde 1/3 banner kullanım hakkı, kendi sitesine link imkanı.
Festival süresince sahne ve gösterim düzeni olan etkinliklerde, etkinli k öncesi, sonrası veya aralarda ekran ve perdeye logonun yansıtılması.
vb. basılı malzemelerde logonuza yer verilmesi.
og
Festivalin sosyal medya hesaplarında festival süresince her gün, etkin lik
sonrasında ise bir yıl boyunca her hafta bir entry imkanı.
logo yayınlama imkanı
Festival etkinlik alanlarında ayrılmış alanda tanıtım yapma, broşür dağıtma
olanağı
+
E-Dergi 2016 sayısında yarım sayfa resimli ilan
+
+
E-Dergi 2016 sayısında tam sayfa resimli ilan
E-Dergi 2016 sayısında videolu ilan
+
Türk Balıkadamlar Kulübü “Kamu Yararına Çalışan Dernek-lara 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu Maddesinin 1’inci maddesinin c ve d
bendine göre bir takım indirimler sunmaktadır. Bu indirimler aşağıdaki gibidir:-tırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardım-ların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı”nda veve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum
ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığın-ca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;(...) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin
ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleş-tirilmesine ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100”ü.
Kulüp Tesisleri
Konferans/Kokteyl
Etkinlikleri Çadırı
Stand/Tanıtım
Alanı
Çadır
Açık Hava
Sualtı Foto Sergisi
DJ/Müzik
Dans Performansları