Biyolojik Aşamalar

Transkript

Biyolojik Aşamalar
Etkin ve ekonomik atıksu arıtımı:
Çevremizi koruma konusunda dünya çapında giderek artmakta olan bilinçle birlikte, atıksu arıtımı
ihtiyacı da artmakta, karbon – nitrojen – ve fosfor bileşenlerinin mümkün olan en yüksek seviyede
ortadan kaldırılması zorunlu hale gelmektedir. Teknolojimiz, sadece müşterilerimizin bu hedeflerinin
gerçekleştirilmesini garanti etmekle kalmaz, ayrıca onların bunu düşük yatırım, işletme ve yönetim
maliyetleri altında yapmalarını da sağlar.
Hem verimli hem de ekonomik: Çünkü biz, tüm proses çözümünün bütün olarak tasarımı konusunda lider konumdayız ve müşterilerimize atıksuyun arıtıldıktan sonraki değerlerinin, her türlü
yasal kriterlere uygunluğu konusunda garanti vermekteyiz. Müşterilerimiz bu yüksek seviyedeki
güvenlikten yarar sağlarlar. Verimlilik, bu işlemin her bir aşamasındaki yenilikçi çözümler ile elde
edilir.
10
7
4
54
6
64
10
7
Teknolojimizin biyolojik aşamaları:
Arıtma tesisindeki biyolojik işlemler: Atıksu içerisinde,
karbon ve nitrojen bileşenleri, fosfatlar, proteinler ve
diğer bileşenler olmak üzere pek çok besin maddesi
bulunur.
Biyolojik işlem, Bio-P havuzu 44 ile başlar. Bu selektör
havuzunda, organik asitler anaerobik ortamda oluşur,
bu durum, bir sonraki aşamada, fosfatın bakteriler
tarafından her zamankinden daha fazla emilmesini
sağlar. Bu şekilde, deşarj suyunda toplam P < 1 mg/l
değeri kimyasal dozaj olmadan sağlanmış olur. En
önemli işlem aşaması aktif çamur havuzunda meydana gelmektedir. 5 Atıksu içerisindeki karbon ve nitrojen bileşenleri, bu havuz içerisinde yaşayan çeşitli
türdeki bakteriler tarafından oksijen etkisi ile sindirilir. OXIWORKS® havalandırma sistemi, bakterilerin
mümkün olduğunca etkin çalışmasını sağlar.
Denitrifikasyon olarak adlandırılan aşama içerisinde
ise, aktif çamur havuzu içerisindeki biyolojik kütle için
başka önemli bir görev bulunmaktadır. Hava beslemesinin akıllı kontrolü sonucu, havuz içerisinde anoksik
10 Nitrata bağlı olan oksijen parçalanır
bir alan oluşur. 10
ve bu alan içerisindeki belirli özel bakteriler tarafından
karbon bileşenlerini oksitlemek için kullanılırlar ve
oluşan nitrojen atmosfere yayılır. Aktif çamur havuzu içerisindeki bu iş ve ardından çökeltme havuzu 6
içerisindeki çöktürme işi tamamlandıktan sonra bu biyolojik kütle çökeltme havuzunun tabanından emilir
ve havuzun girişine geri döndürülür. Temiz su, çökeltme havuzunundan savaklanır. 7
5
4
3
2
8
9
1
Arıtma tesisisimizin tipik “proses” aşamaları:
11 Giriş ünitesi / kaba ızgara / pompa istasyonu 2 Yüksek verimli, düşük
bakımlı ince ızgara 3 Kum / yağ ayırıcı. 4 İleri biyolojik fosfor ayrımı yapan
anaerobik Bio-P-havuzu 55 OXIWORKS® havalandırma sistemi ile çalışan,
yüksek besin arıtımı ve düşük işletme/bakım maliyetleri olan aktif çamur
havuzu. 6 Dikdörtgen çökeltme havuzu: Türbülans bulunmayan geomtri ve
en uygun çamur çöktürme özellikleri. Oldukça etkin çamur bertaraf ve geri
dönüşüm sistemi. 77 Gerektiğinde deşarj suyu arıtımı ve üçüncül arıtma. 88
Merkezi kontrol: basit, güvenilir ve tam otomatik işletim – düşük personel
ihtiyacı 9 Çamur susuzlaştırma ve ileri arıtma 10 Otomatik denitrifikasyon