KİŞİSEL BİLGİLER - Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Transkript

KİŞİSEL BİLGİLER - Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
KİŞİSEL BİLGİLER :
ADI SOYADI
Mustafa CİN
DOĞUMTARİHİ
02.01.1971
DOĞUM YERİ
Köprübaşı / Trabzon
MEDENİ HALİ
Evli
E - MAIL
AKADEMİK
ÜNVANI
DERECE
PROFESÖR
DOÇENT
DERECE
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
LİSANS
[email protected]
: Doç. Dr.
ÜNİVERSİTE
:
Giresun Üniversitesi
ALAN
Coğrafya Eğitimi
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
LİSE
TEZ KONULARI:
DOKTORA TEZ
KONUSU
YÜKSEK LİSANS
TEZ KONUSU
YIL
:
2008
ÜNİVERSİTE
Durham University
Atatürk Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
YIL
2000
1996
1993
Köprübaşı Lisesi
1987
The Influence of Direct Experience of the Physical Environment on
Concept Learning in Physical Geography
Uzungöl Tabiat Parkının Coğrafi Etüdü
Akademik İlgi Alanları
Coğrafya Eğitimi, Doğal Afetler Eğitimi, Kavram Öğretimi, Bilgisayar Destekli Öğretim
Yönetiği Yüksek Lisans Tezleri
Sezen, F., “İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Astronomi ile İlgili kavramları Anlama
Düzeyleri ve kavram yanılgıları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2002. (İkinci Danışman)
Akbaş, Y., “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve
Kavram Yanılgıları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2003. (İkinci Danışman)
Gençtürk, E., “Yer Yuvarlağı Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayarlı ve Geleneksel Öğretim
Uygulamalarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama”, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
2003. (İkinci Danışman)
Başkan, H., “Cinsiyet Farklılıklarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Coğrafi Bilgi
Düzeyleri”, Atatürk Üniversitesi, 2004. (İkinci Danışman)
Yönettiği Doktora Tezleri
Akbaş, Y., “İklim Elemanları Konusundaki Öğrenci Yanlış Anlamalarının Giderilmesinde
Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi , Atatürk Üniversitesi, 2008. (İkinci Danışman)
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Cin, M., (2007). Alternative Views of the Solar System Among Turkish Students, International
Review of Education, 51 (1), 62-77.
Cin M. & Özçelik, I. (2003). A Review of the Literature on Concept Learning in Physical
Geography, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19 (1), 61-76.
Cin, M. & Yazıcı, H., (2002). The Influence of Direct Experience on Children’s Ideas about
the
Formation of the Natural Scenery, International Research in Geographical and Environmental
Education, 11 (1), 5-14.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler
Cin, M. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşadıkları Yere Göre Coğrafya Dersine Karşı
Tutumlarındaki Farklılıklar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 185-190.
Cin, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Dersine Olan İlgi Düzeyleri ve
Cinsiyet Farklılıkları, Doğu Coğrafya Dergisi, 12 (18), 39-48.
Engin, İ., Cin, M. ve Gençtürk, E. (2007). Yeryuvarlağı Ünitesinin’ Öğretiminde Bilgisayarlı
ve Geleneksel Öğretim Uygulamalarının Karşılaştırılması Üzerine bir Uygulama, Milli Eğitim
Dergisi, 175, 245-257.
Cin, M. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Kavram Yanılgıları, ÇÜ
Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (31), 124-128.
Cin, M., Engin, I. & Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkiye’nin
Matematik Konumunu Anlama Düzeyleri ve Yanlış Anlamaları, Doğu Coğrafya Dergisi,10
(14), 121-139.
Cin, M. (2004). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Deniz Kavramını Algılamaları Üzerine Bir
Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (1), 7-23
Yazıcı, H. & Cin, M. (1997). Uzungöl Turizm Merkezinde Coğrafi Gözlemler, Türk Coğrafya
Dergisi, 32, 55-77.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Cin, M., Kara, H. & Demir, A. (2009). Remediating Misconceptions Concerning
Magnitude and Intensity of an Earthquake Through Conceptual Change Material,
International Eartquake Symposium: Kocaeli.
Bayram, N. & Cin, M. (2008). Prospective Social Studies Teachers Conceptions of an
Earthquake by Some Variables, International Symposium on Social Sciences Education, p.138141, Nobel Yayın Dağıtım: Çanakkale, Turkey.
Cin, M. & Bayram, N. (2008). 2002-2008 Yılları Arasında Giresun İlinde Meydana Gelen
Doğal Afet Türleri, Uluslararası Giresun ve Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu. Giresun,
Turkey
Cin, M. (2004). Critical Reflections on a Research Process. Reflection as a Catalyst for
Change (3rd Carfax International Conferance on Reflective Practice), p.14, Carfax Publishing,
Gloucester UK.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Cin, M., Topal, T. Ve Bayram N. (2009). Coğrafya Lisans Programları Üzerine Bir Çalışma:
Giresun Üniversitesi Örneği. IV Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Marmara Üniversitesi,
İstanbul
Akbaş, Y. Cin, M. ve Bekdemir, Ü. (2009). Coğrafya Öğretmenlerinin İklim Konusundaki
Kavram Yanılgılarıyla ilgili Görüşleri. IV Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Marmara
Üniversitesi, İstanbul
Cin, M. & Bayram, N. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Sera Etkisini Algılamaları: Giresun İli
Örneği, VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 465-467, Çanakkale.
Cin, M., Engin, İ. & Gençtürk, E. (2004). Yer yuvarlağı’ Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayarlı
ve Geleneksel Öğretim Uygulamalarının Karşılaştırılması Üzerine bir Araştırma, Akademik
Bilişim Konferansı 2004, Trabzon,
Cin, M. (2002) “Cumhuriyet İlk Yıllarında Giresun'da Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”, Yeşil
Giresun Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun Sempozyumu, 164-171. Giresun,
2002.
Diğer yayınlar
Cin, M. “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Kullanılabilecek Strateji, Yöntem ve Teknikler”.
Tanrıöğen, A. (ed) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 119-163 İstanbul: Lisans
Yayınevi, 2005.
Cin, M. “Bilgisayar Destekli Öğretim”. Öztürk, C. ve Dilek, D (ed) Hayat ve Sosyal Bilgiler
Öğretimi, 344-366, Ankara: Pegem, 2003.
Projeler
Cin, M. (2010) Ortaöğretim Öğrencilerinin Deprem Afetini Anlama Düzeyleri: Giresun İli
Örneği. Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik
1. Journal of Geography in Higher Education
2. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi
3.
4.
5.
6.
Gazi Eğitim Dergisi
Doğu Coğrafya Dergisi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi Editörlüğü
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (2008-2010)
İdari Görevler
İlköğretim Bölüm Başkanı (Giresun Eğitim Fakültesi)
Dekan Yardımcısı
(Giresun Eğitim Fakültesi)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. (Giresun Üniversitesi)
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdür V.
2001 - 2003
2002 - 2007
2008 – 2010
2009....
2010 ...
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
Fax
e-mail
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü
0454 2155373 (217)
0454 2155375
[email protected]

Benzer belgeler