Bir güvenlik tertibatının yanı sıra, örnek olarak yıllarca bizim tüm

Transkript

Bir güvenlik tertibatının yanı sıra, örnek olarak yıllarca bizim tüm
Bir güvenlik tertibatının yanı sıra, örnek olarak yıllarca bizim tüm bantlarımızda kalitesini göstermiş zorunlu
frenleme bandı ve selektif frenleme sistemi kullanıcısının daha da güven içinde olması doğrultusunda ileri
teknolojik gelişimlere uğramıştır:
Sürücü Destek Sistemi "Mesafe Kontrol"
Çok kapsamlı geliştirme çalışmaları ve birçok deney dizisi sonucu dört mevsim kullanılabilir raylı kızak
kontrollü „Wiegand-Alpine Coaster“ seri çalışmasıdır.
Mesafe kontrol sistemi endüksiyon akımı bazında çalışır bu açıdan kullanıcı güvenliğini üç farklı noktadan
destekler.
Mesafe Kontrol Sistemi
•
•
•
Kızaklar arası olan aralığı sürekli kontrol eder ve bu aralığın daralması durumunda aktif olarak
bağımsız farklı fren sistemini devreye sokar.
Kızakların hızını azami 40 km/h’de sabitleme yapar, ve
İkinci bir fonksiyon olarak hat sonu frenlemesi olarak da kullanılabilir.
Yeni elektronik sistem tamamen aşınma etkisi olmadan ve hava şartlarından etkilenmeden çalışır, çalışma
sistemi manyetik endüksiyon akımı ağırlıktadır.
Dağ hattındaki her kızağın pozisyonu sensörlerin yardımı ile ayrı ayrı tespit edilir ve önde giden ve onun
arkasındaki kızağın mesafe ile karşılaştırılır.
Belirlenmiş olan ara 25 m altına düştüğünde otomatik olarak dokunmadan çalışan fren sistemi ile
yavaşlatılır ve bu işlem kızağın ön kısmında yol alan kızağın hızı ile eşleşene dek devam eder. Kullanıcı
kızağınla belirlenmiş olan asgari hız yaklaşmadıysa sistem aktif beklemede kalır.
Bu sitem aynı zamanda hat sonu limitme ve yavaşlatma sistemi olarak kullanılabilir, azami hız olan 40
km/h’yi kontrol olarak entegre edilebilir. Kızak kayma hattının sonuna doğru yaklaştığında uzun mesafeden
otomatik olarak yavaşlatılmaya başlar.
Vadide ki iniş istasyonuna varıldığında kullanıcının kemer güvenlik sistemi mekanik olarak çözülür ve
kullanıcı kızak kabinini terk edebilir. Aksi durumlarda kemer sistemi kilitli kalır kızak otomatik olarak
Wiegand- Teleferik Sistemi ne devir edilir.
Josef Wiegand GmbH & Co. KG Freizeiteinrichtungen, Landstraße 12, D-36169 Rasdorf
Tel. +49 (0) 6651/9800, eMail: [email protected], www.wiegandslide.com

Benzer belgeler

Flyer - Wiegand

Flyer - Wiegand Asansör sistemi özel olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Yaz kızağı pistini kullanan yolcular, otomatik olarak dağ istasyona, vadiye benzer bir yapıdan toplu olarak taşınmak

Detaylı