s. emel sokullu - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Transkript

s. emel sokullu - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
S. EMEL SOKULLU
Izmir Katip Celebi Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Biyomuhendislik A.B.D. Harmandali
Kampusu 35100 Cigli / İZMİR
Tel: 533-230 0582
Email: [email protected]
Arastırma Alanları:
Biyonanoteknoloji, Biyomalzeme, Doku Mühendisliği, Sinir Hücreleri, Kök hücre farklılaşması,
Malzeme-Doku Arayüzleri, Yüzey Modifikasyonu, Polimer Karakterizasyon Teknikleri, Plazma
Sistemler, Biyoyazıcılar, Optogenetik sistemler
Is Tecrübesi:
Ogretim Uyesi / Yardimci Docent
Muhendislik Fakultesi, Muhendislik Bilimleri Bolumu / Biyomuhendislik A.B.D. Bolum
Baskani, Izmir Katip Celebi Universitesi, 2013- Devam ediyor.
Ingilizce verdigi dersler:
- PHY 101 (Fizik I – Mekanik, Enerji, Kuvvet)
- PHY 201 (Fizik II. – Elektrik ve Magnetizma)
- Introduction to Biophysics (Biyofizige Giris)
- Introduction to Neurosciences (Sinirbilimlerine Giris)
- Cell Culture and Tissue Engineering (Hucre Kulturu ve Doku Muhendisligi)
Post Doc. Araştırmacı
Bio-Acoustic MEMs in Medicine Lab. (BAMM Labs), Harvard Medical School – M.I.T.,
Health Sciences&Technology Programme, Cambridge, USA, 2012-2013
Araştırmacı
İyon İmplantasyonu ve Yüzey Modifikasyon Laboratuvarı, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), İzmir, TÜRKİYE, 2007-2011
Teknoloji Transferi & Sanayi İlişkileri Uzmanlığı
Innovation Relay Center (IRC) EGE & Ege Business and Innovation Center (EBIC), Ege
Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), İzmir, TÜRKİYE,
2005-2010
1
Araştırmacı
İyon Işınlarıyla Modifikasyon Merkezi (Center for Ion Beam Modification Laboratory),
Alabama A&M University Research Institute , Huntsville, USA, 2006
Laboratuvar Asistanlığı
Fizik I & II (Lisans düzeyi – Deney Serileri), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE, 2000-2001
Egitim:
Aralık 2010 Ph.D. Biyomühendislik, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
Tez Konusu: Ion beam modification and thin film Diamond Like Carbon (DLC) coating of
polymeric surfaces for neural tissue regeneration and fabrication of large neural patterning –
Sinir Dokusu Rejenerasyonu ve Desenli Sinir Ağları Uygulamalarına Yönelik İyon Işınları ile
Modifiye Edilmiş ve Elmasa Benzer Karbon Filmlerle Kaplanmış Polimerik Yüzeylerin
Oluşturulması
Tez Danışmanları: Ahmet Oztarhan Prof. Dr., Ian G. Brown Prof. Dr.
Aralık 2006 M.Sc. Malzeme Bilimi & Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
İzmir, Türkiye
Tez Konusu: Characterization of ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE)
modified by metal-gas hybrid ion implantation technique – Metal –Gaz Hibrit İyon
İmplantasyonu İşlemi ile Modifiye Edilmiş Yüksek Yoğunluklu Polietilen Malzemenin
Karakterizasyonu
Tez Danışmanları: Funda
Tihminlioglu Prof. Dr., Ahmet Oztarhan Prof. Dr.
Mayıs 2000 B.Sc. Fizik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Bitirme Ödevi Konusu: Modelling of Deterministic Sandpiles – Deteministik Kum Tepelerinin
Sönümlenme Davranışının Modellenmesi
Tez Danışmanı: Ayse
Erzan, Prof. Dr.
Burslar, Ödüller ve Diger Basarılar:
1996-1999 İTÜ Vakfı Lisans Öğrenci Burs Desteği
2007
2008-2010
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu (UNIDO) Teknoloji Öngörü
Çalıştayına Katılım Desteği (Tam Burs)
Ege Üniversitesi Akademik Seyahat Desteği
2009
Öğrenci Poster Ödülü - Best Student Poster Award, 18th. International
(Surface Modification of Materials by Ion Beam) Conference, Japan
2008-2011 Poje Araştırma Bursu (108M291), TÜBİTAK
2012
Doktora Sonrası Araştırma Desteği, TÜBİTAK
2
SMMIB
Yayınlar:
1. Gurkan, U.A., Fan, Y., Xu, F., Erkmen, B., Sokullu-Urkac, E., Parlakgul, G., Bernstein,
J., Xing, W., Boyden, E.S., and Demirci U., “Simple Precision Creation of Digitally
Specified, Spatially Heterogeneous, Engineered Tissue Architectures” Advanced
Materials, 2013, DOI: 10.1002/adma.201203261.
2. Sokullu-Urkac, E. Oztarhan, A. Tihminlioglu, F. Nikolaev, A. Brown, I., Oxidation
Behavior of C- and Au-Ion-Implanted Biodegradable Polymers, IEEE Transactions on
Plasma Science, March 2012, 40 -3 ,863 - 869
3. Emel Sokullu-Urkac, Ahmet Oztarhan, Ismet Deliloglu-Gurhan, Sultan Gulce-Iz,
Feyzan Ozdal-Kurt and Ian G. Brown , Neural Cell Attachment on Metal Ion Implanted
Glass Surfaces, MRS Proceedings,1354, 2011
4. A.G. Nikolaev, K.P. Savkin, G.Yu. Yushkov, E.M. Oks, A. Oztarhan, A. Akpek, E.H.
Kocabas, E.S. Urkac, and I. Cireli, Modification of the Textile Materials by Vacuum
Arc Ion Source Implantation, Proceedings of 10th International Conference on
Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows (10th CMM), 2010:
401-404
5. Emel Sokullu Urkac, Ahmet Oztarhan, Funda Tihminlioglu, Ismet Deliloglu Gurhan,
Sultan Gulce Iz, Efim Oks, Alexey Nikolaev, and Daryush Ila, The Effect of Ag and Ag
plus N Ion Implantation on Cell Attachment Properties, American Institute of Physics
(AIP) Conference Proceedings, 2009: 1099 / 528-530
6. A. Erdem, E. Sokullu Urkac, H. Karadeniz, A. Caliskan, E. Oks, A. Nikolayev and A.
Oztarhan, Electrochemical Behavior of Disposable Electrodes Prepared by Ion Beam
Based Surface Modification for Biomolecular Recognition, American Institute of
Physics (AIP) Conference Proceedings, 2009: 1099 / 531-534
7. E. Sokullu Urkac, A. Oztarhan, F. Tihminlioglu, D. Ila, C. Muntele, S. Budak, E. Oks,
A. Nikolaev, Thermal Behaviour of W plus C Ion Implanted Ultra High Molecular
Weight Polyethylene (UHMWPE), American Institute of Physics (AIP) Conference
Proceedings, 2009: 1099 / 545-547
8. A. Oztarhan, E. Sokullu Urkac, F. Tihminlioglu, D. Ila, C. Muntele, S. Budak, E. Oks,
A. Nikolaev, Structural and Thermal Characterization of Ti plus O Ion Implanted
UltraHigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), ), American Institute of Physics
(AIP) Conference Proceedings, 2009: 1099 / 545-547
9. E. Sokullu Urkac, A. Oztarhan, F. Tihminlioglu, D. Ila, C. Muntele, S. Budak, E. Oks,
A. Nikolaev, Nanoscale surface modification of UltraHigh Molecular Weight
Polyethylene (UHMWPE) samples with the W+C ion implantation, Materials Research
Society (MRS) Symposium Proceedings, 2007: 1020 / 151-157
3
10. Oztarhan A, Urkac ES, Kaya N, et al., Modification of surface morphology of
UHMWPE for biomedical implants, Materials Research Society (MRS) Symposium
Proceedings, 2007: 1020 / 91-100
11. N. Kaya, Ahmet M. Oztarhan, E.S. Urkac, D. Ila, S. Budak, E. Oks, A. Nikolaev, A.
Ezdesir, F. Tihminlioglu, Z. Tek, S. Cetiner and C. Muntele., Polymeric thermal analysis
of C+H and C+H+Ar ion implanted UHMWPE samples, Nuclear Instruments&Methods
in Physics Research Section B – Beam Interactions With Materials and Atoms, 2007:
261/ 1-2/ 711-714
12. E. Sokullu Urkac, A. Oztarhan, F. Tihminlioglu, N. Kaya, D. Ila, C. Muntele, S. Budak,
E. Oks, A. Nikolaev, A. Ezdesir and Z. Tek, Thermal characterization of Ag and Ag plus
N ion implanted ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE), Nuclear
Instruments&Methods in Physics Research Section B – Beam Interactions With
Materials and Atoms, 2007: 261 / 1-2 / 699-703
Üye Olunan Kuruluslar:
1. Tissue Engineering International & Regenerative Medicine Society (TERMIS)
2. Biomedical Engineering Society (BMES)
3. Society for Neuroscience (SfN)
4. Materials Research Society (MRS)
5. European Materials Research Society (E-MRS)
6. IEEE
7. Türk Fizik Derneği
Doğum Tarihi:
26/05/1977
4
Bildiriler:
Davetli Konuşmalar:
Aşağıdaki bildiriler davetli konuşmacı olarak gerçekleştirilmiş olup masraflar 3. kurum ve
kuruluşlarca karşılanmıştır.
2014
Yapay Beyin Dokusu ve Hidrojel Tabanli Beyin-Makine Arayuzleri
ITU BIOTECH ’14 Öğrenci Kongresi 3-4 Mayis, İTÜ Ayazağa Kampüsü,
Istanbul. TR
2013
Optogenetik Deneyler icin Noromodulasyona Olanak Saglayan Arayuz
Platformlar,
Ege Universitesi Tip Fakultesi Fizyoloji Anabilim Dali, EUBAM Cuma
Toplantilari, Izmir, TR
2013
Sinir Hücrelerinin Üreme, Çoğalma ve Farklılaşma Dinamikleri
20. Istatistiksel Fizik Gunleri, 27-29 Haziran 2013, Erciyes Universitesi,
Kayseri, TR
2008
Medikal Sektörde İnovasyonun Önemi
Tibbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Kongresi,TÜMDEF, Antalya/TR
2008
Surface modification of materials by ion beams for biomedical applications
4th National Bioengineering Congress, Izmir /TR
Uluslararası:
2006
2008
2008
Modification of Surface Morphology of UHMWPE for Biomedical Implants
Ion-Beam-Based Nanofabrication MRS Meeting, CA, USA
Effect of Metal and Metal Gas Hybrid Ion Implantation on Properties of
Various Materials and their Possible Applications in Industry
CAARI 2008: 20th International Conference on the Application of
Accelerators in Research and Industry, Fort Worth, Texas, USA
Effect of Metal and Metal Gas Hybrid Ion Implantation on Properties of Textile
Fabrics
15th. International Conference on Surface Modification of Materials by Ion
Beams (SMMIB-15) Mumbai, INDIA
2010
Neural Cell Attachment Studies on Ion Implanted Biodegradable Polymers
CAARI 2010 20th International Conference on the Application of
Accelerators in Research and Industry
2011
Neural Cell Attachment Studies on Metal-Gas Hybrid Ion Implanted
Biodegradable Polymers
5
2012
MRS Spring Meeting 2011, Symposium II. Ion Beams---New Applications
from Mesoscale to Nanoscale
Plasma Modification of 3D Cell Culture Environment
CAARI 2012: 22th International Conference on the Application of
Accelerators in Research and Industry, Fort Worth, Texas, 10-15 August
2012
2013
3D- Neural Cell Culture Studies on Metal-Gas Hybrid Ion Implanted
Biodegradable Polymers
E-MRS Spring Meeting 2013, Symposium
Applications from Mesoscale to Nanoscale
II.
Ion
Beams---New
2013
Embryonic Stem Cell (ESC) Differentiation Pathway on Ion
Implanted
Surfaces, SMMIB2013 18th International Conference on Surface
Modification of Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi,
IZMIR
2013
Fibroblastocyte (3T3) Cell Patterning with Plasma Lithography on Polymeric
Substrates SMMIB2013 18th International Conference on Surface
Modification of Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi,
IZMIR
Sözlü ve Poster Sunumlar:
Ulusal:
2007
2008
2010
2010
2011
Surface characterization of Ag and Ag+N hybrid ion implanted ultra high molecular
weight polyethylene (UHMWPE)
13th Biomedical Science & Technology Symposium, Yeditepe University,
İstanbul, 26-28 Ağustos 2007 (Poster)
Cell attachment studies on metal gas ion implanted phenolic-based composites
reinforced with nanopowders
4th National Bioengineering Congress, 15-18 Ekim 2008, Izmir, (Sözlü Bildiri)
Protein Adsorption and In vitro Biodegradation of MEVVA Ion Implanted Chitosan
Membranes
6th. Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR6), 15-18 Haziran,
2010 (Poster)
Cell Attachment Studies on Metal Gas Ion Implanted Phenolic-based Composites
Reinforced with Nanopowders
6thNanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR6) 15-18 Haziran
2010.
Ion beam modification and thin film Diamond Like Carbon (DLC) coating of
polymeric surfaces for neural tissue regeneration and fabrication of large neural
patterning
7th Nanoscience and Nanotechnology Conference - 2011(Sözlü Bildiri)
2011
Cell Attahment Tests of Dental Implants with Zr+O by MEVVA Ion Implantation
7th Nanoscience and Nanotechnology Conference – 2011 (Poster)
6
2011
Fabrication of Electrospun and Ion Implanted Chitosan/PDLG Composites for
Biomedical Applications
7th Nanoscience and Nanotechnology Conference – 2011 (Poster)
Uluslararasi:
2006
2006
2006
2006
Surface characterization of Ag and Ag+N hybrid ion implanted ultra high
molecular weight polyethylene (UHMWPE)
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Sözlü Bildiri)
Thermal characterization of Ag and Ag+N hybrid ion implanted ultra high
molecular weight polyethylene (UHMWPE) samples
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Poster)
Surface characterization of W+C hybrid ion implanted UHMWPE samples
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Poster)
Low energy ion implantation effects on Glassy Polymeric Carbon Composites
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Poster)
2006
2006
2006
2006
Surface characterization of Cr and Cr+N hybrid ion implanted UHMWPE
samples
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Poster)
Polymeric thermal analysis of C+H ion implanted UHMWPE samples
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Sözlü Bildiri)
Surface characterization of Ti+O hybrid ion implanted UHMWPE samples
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Poster)
Surface characterization of Ti+C hybrid ion implanted UHMWPE samples
CAARI 2006 Meeting, Texas, USA (Poster)
2007
2008
Nanoscale Surface Modification of UltraHigh Molecular Weight Polyethylene
(UHMWPE) Samples with the W + C Ion Implantation
Ion-Beam-Based Nanofabrication MRS Meeting, Spring 2007(Poster)
Cell Attachment Studies and Antibacterial Properties of Ag and Ag+N Ion
Implanted Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
15th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion
Beams (SMMIB-15)Mumbai, INDIA, (Poster)
2008
Characterization of Cr and Cr+N Ion Implanted Ultra High Molecular Weight
Polyethylene (UHMWPE)
CAARI 2008: 20th International Conference on the Application of
Accelerators in Research and Industry, Fort Worth, Texas, 10-15 August
2008 (Poster)
2008
Ion Implanted UltraHigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Structural
and Thermal Characterization of Ti and O
CAARI 2008: 20th International Conference on the Application of
7
2009
Accelerators in Research and Industry, Fort Worth, Texas, 10-15 August
2008 (Poster)
The Effect of Ag and AgN Ion Implantation on Cell Attachment Properties
CAARI 2008: 20th International Conference on the Application of
Accelerators in Research and Industry, Fort Worth, Texas, 10-15 Ağustos
2008 (Sözlü Bildiri)
2009
Cell Attachment Studies on Metal Gas Ion Implanted phenolic-based composites
reinforced with nanopowders,
2009 MRS Spring Meeting, 13 - 17 Nisan San Francisco, CA (Poster)
2009
The roles of Metal-Gas Ion Implantation on Poly-L-Lactide and Poly –DLLactide Glycolide Co-polymers
SMMIB2009 16th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams Eylül 13-18, 2009, AIST Tokyo Waterfront, Tokyo,
Japan (Poster)
2009
Neural Cell Attachment Studies on Metal-Gas Hybrid Ion Implanted
Biodegradable Polymers
SMMIB2009 16th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams Eylül 13-18, 2009, AIST Tokyo Waterfront, Tokyo,
Japan (Poster)
2009
2009
2011
Neural Cell Attachment Studies on Metal-Gas Hybrid Ion Implanted
Biodegradable Polymers
SMMIB2009 16 th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams AIST Tokyo Waterfront, Tokyo, Japan (Poster)
The role of Metal-Gas Ion Implantation on Poly-L-Lactide and Poly –DL-Lactide
Glycolide Co-polymers
SMMIB2009 16 th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams AIST Tokyo Waterfront, Tokyo, Japan (Poster)
Effects of Ion Implantation on Biomedical Implants Associated with
Hydroxyapatite Coating
E-MRS Symposium : B Ion beam synthesis and modification of
nanostructured materials and surfaces (Poster)
2011
Biodegradation Behaviour of Ion Implanted Poly(ε-Caprolactone), E-MRS
Symposium : B Ion beam synthesis and modification of nanostructured
materials and surfaces (Poster)
2013
Antibacterial and Surface Characterizations of Hybrid Ion Implanted ePTFE
Samples for Vascular Graft Applications, SMMIB2013 18th International
Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams, Eylül 1520, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
8
2013
Review of Ion Beam Processing of Biomaterial Polymers, SMMIB2013 18th
International Conference on Surface Modification of Materials by Ion
Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
2013
Ion Implantation on Electrospun Fabricated Poly (L-lactide/Caprolactone) (PLC)
Nanofibers for Cell Proliferation in Tissue Scaffolds, SMMIB2013 18th
International Conference on Surface Modification of Materials by Ion
Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
2013
Research on Ion Implanted Cardiovascular Surgery for Artificial Expanded
Polytetrafluoroethylene(ePTFE) Materials that Gained some Properties,
SMMIB2013 18th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
2013
Ion Beam Effects on Chitosan Membranes for Tissue Engineering Applications,
SMMIB2013 18th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
2013
Biodegradation Behaviour of Mg Ion Implantated Poly L- Lactide/Caprolactone
(PLC) Films, SMMIB2013 18th International Conference on Surface
Modification of Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi,
IZMIR (Poster)
2013
Cell Attachment Study of Zr+O Hybrid Ion Implanted Dental Implants by
MEVVA Ion Implantation, SMMIB2013 18th International Conference on
Surface Modification of Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013,
Kusadasi, IZMIR (Poster)
2013
Antibacterial Effects on Medical Textiles Treated by Ion Beam, SMMIB2013
18th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion
Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
2013
Selective Neural Cell Growth on Plasma Deposition and Ion Beam Modified DLC
Surfaces, SMMIB2013 18th International Conference on Surface
Modification of Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi,
IZMIR (Poster)
2013
Metal-Gas Ion Implantation (C and C-N) Effects on Chemical and Thermal
Properties of PLLA, SMMIB2013 18th International Conference on Surface
Modification of Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi,
IZMIR (Poster)
2013
Ion Implanted Chitosan/PDLG Composites for Biomedical Applications,
SMMIB2013 18th International Conference on Surface Modification of
Materials by Ion Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
2013
Applications of Plasma Based Surface Modification of Materials, SMMIB2013
18th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion
Beams, Eylül 15-20, 2013, Kusadasi, IZMIR (Poster)
9
Editörlük Aktiviteleri
• Ad hoc Reviewer
Surface&Coatings (Elsevier)
Plasma Transactions (IEEE)
Üniversite Komite Görevleri
1. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Sinirbilim Anabilim Dalı Ders
Programı Oluşturma Kurulu Üyeliği, 2010
2. İzmir Kümelenme Analizi Raporu – İzmir Kalkınma Ajansı – Kümelenme
Komitesi Üyeliği, 2010
3. İNOVİZ – Sağlık için İzmir , Sektörel Kümelenme Komite Koordinatörlüğü
4. Biyomalzemeler için CE Markalama Seminerleri – KALDER Üyeliği
5. Izmir Katip Celebi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü – Biyomedikal
Teknolojiler Anabilim Dalı Yuksek Lisans Ders Programı Oluşturma Kurulu
Üyeliği, 2013-2014
6. Izmir Katip Celebi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü – Kompozit Malzemeler
Anabilim Dalı Yuksek Lisans Ders Programı Oluşturma Kurulu Üyeliği, 2014
7. Izmir Katip Celebi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü – Enerji Teknolojileri
Anabilim Dalı Yuksek Lisans Ders Programı Oluşturma Kurulu Üyeliği, 2014
Organizasyonel Görevler:
2013
20. Surface Modification of Materials by Ion Beams Conference, Co-Chair
2011
Nano-Health Symposium, Organizasyon Komitesi Üyeliği
2009-2010
İNOVİZ – Sağlık için İzmir , Sektörel Kümelenme Toplantı ve Sempozyum
Organizasyonları Koordinatörlüğü
Biyomedikal Üreticiler Derneği Senelik Toplantısı – Organizasyon Komitesi
Üyeliği
16. Surface Modification of Materials by Ion Beams Conference, Member of –
Organizasyon Komitesi Üyeliği
2008
2005
İşbirlikleri:
Ed Boyden, M.I.T. Media Lab, Cambridge, MA, USA
Utkan Demirci, Harvard Medical School - MIT Health Sciences & Technology Dept.
Cambridge, MA, USA
Graham Hubler, U.S. Naval Research Lab., Head of Materials Research Division, Washington
D.C., USA
Ian G. Brown, Lawrence Berkeley National Laborotory, SanFrancisco, USA
Daryush ILA, Ph. D., Associate Vice Chancellor for Research, UNC-FSU, Fayetteville, NC
,USA
Assoct. Prof. Cecilia Salvatore, Instituto de Física da Univeristy of Sao Paolo, Brazil
10

Benzer belgeler

H. Öztaş AYHAN - Department Of Statistics

H. Öztaş AYHAN - Department Of Statistics http://www.ams.org/mathscinet/search/publdoc.html Sayil I, L Gurakar & Ö Ayhan (1989), A Study on the Report of Suicide Events by the Daily Newspapers in 1988. Mental Health and Treatment Foundatio...

Detaylı

COMMERCIAL 2014-Bolum-1

COMMERCIAL 2014-Bolum-1 KAYA’S MANUFACTURING QUALITY IS OF INTERNATIONALLY ACCEPTED STANDARD, HAVING OBTAINED THE 89/686/EEC QUALITY CERTIFICATE. AS WELL AS PRODUCT CE CERTIFICATES, KAYA PRODUCT QUALITY HAS BEEN CERTIFIED...

Detaylı

Deniz Ekşi - Başlangıç

Deniz Ekşi - Başlangıç A. Siddiki, D. Eksi, E. Cicek, A.I. Mese, S. Aktas, T. Hakioğlu, Theoretical investigation of the electron velocity in quantum Hall bars in the out of linear response regime, International Conferen...

Detaylı