Kullanım kılavuzu EUROTOP 701 A

Yorumlar

Transkript

Kullanım kılavuzu EUROTOP 701 A
TR
,VMMBO‘NL‘MBWV[V
Ã3Ã/5&4-ā."5*:-"ā-(ā-ā5"-ā."5-"34":'"
0SJKJOBMLVMMBO‘NL‘MBWV[VOVOÎFWJSJTJ
.R
99 288.TR.80I.0
EUROTOP 701 A
(tipi SK 288 : + . . 01436)
Çift biçme makinesi
Ihre // Your
Your / Votre ••Makine
Masch.Nr.
Fgst.Ident.Nr.
Ihre
no. ••Fgst.Ident.Nr.
TR
Sayın müşterimiz!
İyi bir seçim yaptınız; bunu memnuniyetle karşılıyor ve Pöttinger und
Landsberg’i seçtiğinizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Ziraat Teknolojisindeki
Ortağınız olarak size güvenilir bir servisle birlikte kalite ve verim
sunuyoruz.
Tarım araçlarımızın kullanım koşullarını tahmin etmek ve bu koşulları yeni
makinelerin geliştirilmesinde dikkate alabilmek için sizden bazı bilgiler
isteyeceğiz.
Bu sayede ayrıca size yeni gelişmeleri en iyi şekilde aktarmamız da
mümkün olacaktır.
Ürün sorumluluğu, bilgilendirme görevi
Ürün sorumluluğu, üretici ve satıcıları cihazları satarken kullanım kılavuzunu da vermeyi ve müşteriyi
makine üzerinde kullanım, güvenlik ve bakım talimatları üzerine eğitmeyi de gerektirir.
Makine ve kullanım kılavuzunun gerektiği gibi teslim edilmiş olduğunu kanıtlamak için, bir onay verilmesi
gerekir.
Bu amaçla
- A dokümanı imzalı olarak Pöttinger firmasına postalanmalıdır
- B dokümanı, makineyi teslim eden bayide kalır.
- C dokümanı ise müşteriye verilir.
Ürün sorumluluk yasasına göre her çiftçi bir işletmecidir.
Ürün sorumluluğu yasasına göre bir hasar, makine üzerinde değil, makineden dolayı oluşan bir hasardır;
sorumluluk için kendinde kalması gereken bir meblağ (500,- Euro) vardır.
Ürün sorumluluğu yasası bağlamında olan, işletmeyle ilgili mal hasarları sorumluluk kapsamına dahil
değildir.
Dikkat! Makine daha sonra müşteri tarafından başkalarına verildiğinde de kullanım kılavuzu beraberinde
verilmeli ve makinenin işletmecisi, yukarıda belirtilen talimatlarla ilgili olarak gerekli eğitimi almalıdır.
ALLG./BA SEITE 2 / 9300-TR
TR
Ürün teslimiyle
ilgili talimatlar
Doküman
ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Tel. (07248) 600 -0
Faks (07248) 600-511
GEBR. PÖTTINGER GMBH
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112
Faks (0 81 91) 92 99-188
D
GEBR. PÖTTINGER GMBH
Servis merkezi
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231
Faks (0 81 91) 59 656
Ürün sorumluluğundan kaynaklanan sorumluluk icabı aşağıdaki noktaları kontrol etmenizi rica ederiz.
Lütfen ilgili yerleri işaretleyin.
X
q
Makine, teslimat makbuzuna göre kontrol edildi. Beraberinde gelen tüm parçalar çıkartıldı.
Güvenlik tekniğiyle ilgili tüm tertibatlar, transmisyon mili ve kumanda tertibatları mevcut.
q
Makine veya cihazın kullanımı, devreye sokulması ve bakımı, kullanım kılavuzu yardımıyla müşteriyle görüşüldü ve ona
açıklandı.
q
Lastiklerde doğru hava basıncı olup olmadığı kontrol edildi.
q
Tekerleklerin somunlarının yerine sağlam bir şekilde oturup oturmadığı kontrol edildi.
q
Doğru güç prizi devir sayısı belirtildi.
q
Çekiciye uyum gerçekleştirildi: Üç noktalı ayarlama
q
Transmisyon mili uzunluğu düzgün ayarlandı.
q
Test çalıştırması gerçekleştirildi ve hiçbir eksik bulunamadı.
q
Test çalıştırmasında çalışma açıklaması.
q
Taşıma ve çalışma konumunda salınma açıklandı.
q
İstek veya ek donanımla ilgili bilgi verildi.
q
Kullanım kılavuzunun muhakkak okunmasına dair uyarı yapıldı.
Makine ve kullanım kılavuzunun gerektiği gibi teslim edilmiş olduğunu kanıtlamak için, bir onay verilmesi gerekir.
Bu amaçla
- A dokümanı imzalı olarak Pöttinger firmasına postalanmalıdır
(Landsberg makinesi ise, Landsberg firmasına postalanmalıdır).
- B dokümanı, makineyi teslim eden bayide kalır.
- C dokümanı ise müşteriye verilir.
TR-0600 Dokum D Anbaugeräte
--
İçindekiler dizini
TR
Ekteki güvenlik talimatlarına uyun!
İçindekiler dizini
Uyarı şekillerinin anlamı.................................................................................. 4
Sadece tek döner biçeri bulunan demetler.....................................................15
CE işareti......................................................................................................... 4
Yamaçtaki dönme manevrasında dikkat!........................................................16
Montaj.............................................................................................................. 5
Güvenlik uyarıları............................................................................................17
Hidrolik bağlantı............................................................................................... 5
Genel bakım uyarıları ....................................................................................17
Traktördeki hidrolik bağlantıları bağlayın ........................................................ 5
Makine parçalarını temizleme.........................................................................17
Transmisyon mili uzunluğu.............................................................................. 6
Dışarıda park etme.........................................................................................17
Makineyi durdurma.......................................................................................... 7
Kışa hazırlama................................................................................................17
Çalışmadan taşıma konumuna (ve tersine) çevirme....................................... 8
Transmisyon milleri.........................................................................................17
Trafiğe açık caddelerde gidin:.......................................................................... 9
Hidrolik sistemi...............................................................................................17
Çalışma konumu.............................................................................................10
Yağlama planı.................................................................................................18
Taşımadan çalışma konumuna çevirme.........................................................10
Teknik Veriler..................................................................................................19
Kullanım için hazırlıklar...................................................................................11
Gerekli bağlantılar..........................................................................................19
Boşaltma genişliğini ayarlama........................................................................11
Model plakasının yeri......................................................................................19
“MULTITAST” sistemi ile demetler..................................................................12
İstenen donanımlar.........................................................................................19
Makineyle çalışmada genel yönetmelikler......................................................14
Demetleme biçer döverin................................................................................19
Güvenlik uyarıları............................................................................................14
amacına uygun kullanımı................................................................................19
Emme milinin devir sayısı...............................................................................14
Transmisyon mili............................................................................................ 23
Çalışma konumunda dönme manevrası . ......................................................14
Traktör ve tarım makinesi kombinasyonu...................................................... 26
CE işareti
Üretici tarafından takılması gereken CE işareti, dışarıya doğru makinenin makine yönetmeliğinin ve geçerli diğer AT
yönetmeliklerinin koşullarına uygun olduğunu belgeler.
AT uygunluk beyanı (eke bakın)
AT uygunluk beyanını imzalayarak üretici, piyasaya sürdüğü tüm makinelerin geçerli temel güvenlik ve sağlık koşullarına
uygun olduğunu beyan etmiş olur.
Uyarı şekillerinin anlamı
495.173
Parçalar hareket edebildiği sürece asla ezilme
tehlikesi bulunan bölgeye elinizi sokmayın.
0400_TR-INHALT_288
Tahrik motoru çalıştığı sürece döner biçerin
bölgesine girmeyin.
--
Çalışma makinelerinin dönme alanında
durmayın.
Montaj
Montaj
TR
Hidrolik bağlantı
Güvenlik uyarıları:
EUROTOP 771, 801, 881
bakınız Ek A1 Madde 8a. - h.)
Çekicide en az bir çift etkili ve bir de tek etkili hidrolik bağlantı
bulunmalıdır (DW, EW).
Tek etkili hidrolik bağlantı: Çekicide sadece bir tane tek etkili
hidrolik bağlantı bulunduğunda, ek bir kumanda bloğu takılabilir
(eke bakın).
- Cihazı çekicinin kaldırma tertibatına takın.
- Hidrolik alt direksiyonu (U), makine yana dönmeyecek şekilde
sabitleyin.
- Bununla her hidrolik devre ayrı olarak seçilebilir.
EUROTOP 701
Çekicide tek etkili bir hidrolik bağlantısının bulunması gerekir
(EW).
Traktördeki hidrolik bağlantıları bağlayın
- Hidrolik hattını sadece traktördeki kapatma vanası kapalıyken (A
konumu) bağlayın.
2003 ve önceki modeller
- Kolon ayağını (5b) kaldırın ve cıvatayla (B) emniyete alın.
• Tek etkili kumanda valfına “EW” ile işaretlenmiş olan takma
kavramasını bağlayın.
• “DW” ile işaretlenmiş olan her iki takma kavramasını da çift etkili
kumanda valfına bağlayın.
DW
EW
2004 ve sonraki modeller
- Kolon ayağını çekerek kilidini açın (5a) ve kaldırın (5b)
EL
- Yaylı cıvata (B) kendiliğinden yuvaya oturur
GW
104-03-02
WW
WW= Geniş açı mafsalı
Çekme halatı
- Halatı (S) çekici kabinine döşeyin.
0600-TR-anbau_289
--
Montaj
Transmisyon mili uzunluğu
- İlk kullanımdan önce transmisyon mili uzunluğunun kontrol edilmesi
ve gerekirse uygun hale getirilmesi gerekir (ayrıca B ekindeki
“Transmisyon milini ayarlama” bölümüne de bakın.
L2
025-05-04
Uzatma işlemi
- Uzunluğu ayarlamak için transmisyon mili yarılarını en kısa çalışma
konumunda (L2) yan yana tutun ve işaretleyin.
Hidrolik alt direksiyon
• Hidrolik alt direksiyonu (U), makine yana dönmeyecek şekilde
sabitleyin.
0600-TR-anbau_289
--
TR
Montaj
Makineyi durdurma
TR
Ayırma sırasında herhangi bir sorun çıktığında:
- Kumanda valfını (ST) kısa bir süre için “İndir”e (S) getirin.
Makine hem çalışma konumundan hem de taşıma
konumundan kapatılabilir.
Makineyi sağlam bir şekilde durdurun!
Bu sayede, kalmışsa takma kavramasındaki kalan basınç
düşürülebilir ve ardından hidrolik bağlantı sorunsuz bir şekilde
ayrılabilir.
2003 ve önceki modeller
- Kolon ayağını dışarı çevirin (5a).
- Kilitleme piminin (B) doğru bir şekilde yuvasına oturmasını
sağlayın.
ST
0
h
s
TD 26/92/16
E
A
- Çekme halatını çekici kabininden çıkarın
- Elektrik kablosunu (EL) çekiciden ayırın
- Makineyi çekiciden sökün.
2004 ve sonraki modeller
- Yaylı cıvatanın (B) kilidini açın
Uyarı:
- Kolon ayağını dışarı çevirin (5a) ve yerine oturmasını sağlayın
- Transmisyon milini (GW) çekip çıkartın ve desteğe yerleştirin.
- Kapatma vanasını kapatın (poz. A).
- Hidrolik bağlantılarını (EW, DW) çekiciden ayırın.
EW, DW = EUROTOP 771, 801, 881
EW = EUROTOP 701
0600-TR-anbau_289
--
Zıvana kolları (1a) sökülerek, durdurma yüksekliği veya durdurma
genişliği azaltılabilir.
Taşıma konumu
TR
Çalışmadan taşıma konumuna (ve tersine) çevirme
•Güvenlik nedenlerinden dolayı emme milini
kapatın ve döner biçerlerin durmasını
bekleyin.
• Çalışma konumunu taşıma konumuna ve
tam tersine çevirmek ancak düz, sağlam
zeminde gerçekleştirilmelidir.
1. Kapatma vanası açık (E konumu)
ST
4. Dönme alanının boş olduğundan ve tehlike
bölgesinde kimsenin bulunmadığından emin
olun.
5. Her iki döner biçer ünitelerini yerden biraz
kaldırın.
• Bunun için tek etkili kumanda valfını (ST) çalıştırın.
6. Döner biçer ünitelerini en dar çalışma
konumuna getirin.
A
Bu iş adımı ancak (örneğin makinenin toplam yüksekliğini
azaltmak için) gerektiğinde gerçekleştirilmelidir.
E
TD 44/94/15
TD44/94/
A1
2. Her iki döner biçerdeki zıvana taşıyıcısını (1a)
çıkartın.
Zıvana taşıyıcılarının (1a) çıkartılması ancak
(örneğin makinenin toplam yüksekliğini azaltmak için)
gerektiğinde gerçekleştirilmelidir.
A2
7. Her iki döner biçer ünitesini de taşıma
konumuna (H2) kaldırın.
• Bunun için tek etkili kumanda valfını (ST)
çalıştırın.
• Zıvana taşıyıcısını (1a) seyir çerçevesindeki tutma
cıvatasına takın ve katlanır ön takma yeriyle emniyete
alın.
Dikkat!
Kilitleme çengellerinin (10) yerlerine doğru
oturup oturmadıklarını kontrol edin.
10
10
TD33/97/
3. Sağ ve solda itme kelepçelerini (6) içe doğru
çevirin ve yay ön takma cihazıyla (6a) emniyete
alın.
8. Koruyucu boruyu (10) arkaya (Poz. T)
çevirin.
Koruyucu boru (10) taşıma konumunda.
A
T
10
TD 50/96/10
9. Kapatma vanasını kapatın (A konumu)
0600_TR-TRANSPORT_288
--
Dikkat!!
• Çalışma
konumunu taşıma
konumuna ve tam
tersine çevirmek
ancak düz,
sağlam zeminde
gerçekleştirilmelidir.
Taşıma konumu
Trafiğe açık caddelerde gidin
Makineyi sadece taşıma konumunda (H2) taşıyın!
Dikkat!
Aşağıdaki adımları izleyin:
- Döner biçer ünitelerini tamST
kaldırın (H2)
- Kapatma vanasını kapatın
(A konumu).
A
E
TD44/94/
• Ülkenizin kanun koyucusunun talimatlarına uyun.
• Trafiğe açık caddelerdeki seyahatler ancak
“Taşıma konumu” bölümünde açıklandığı gibi
gerçekleştirilebilir.
Kilitleme hidrolik olarak gerçekleştirilir, kilitleme
çengelleri (10) ek emniyet olarak düşünülmüştür.
Buna uyulmadığı takdirde, belli koşullar altında taşıma
genişliği 3 metreden fazla gerekir.
10
• Güvenlik tertibatlarının düzgün bir durumda olması
gerekir.
10
• Çevrilebilir parçaların seyre başlamadan önce
doğru pozisyona getirilmesi ve tehlikeli depolama
değişikliklerine karşı emniyete alınması gerekir.
• Seyre başlamadan önce aydınlatmanın çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
TD33/97/
• Önemli bilgiler için bu kullanım kılavuzunun ekline de
bakabilirsiniz.
<3m
021-06-01
0600_TR-TRANSPORT_288
--
TR
Çalışma konumu
TR
4. Her iki döner biçer ünitesini de çalışma pozisyonuna
çevirin.
Çalışma konumu
• Kapatma vanası açık (E).
Çalışma makinelerinin dönme alanında durmayın.
• Tek etkili kumanda valfını (ST)
kısa bir süre için “Kaldır” ayarına
getirin ve aynı anda halatı
(S) çekin. Bu sayede kilitleme
çengelleri (10) çözülür.
• Ardından kumanda valfını (ST)
“İndir” ayarına getirin ve döner
biçer ünitelerini yere indirin.
10
Taşımadan çalışma konumuna çevirme
S
Çalışma konumunu taşıma konumuna ve tam
tersine çevirmek ancak düz, sağlam zeminde
gerçekleştirilmelidir.
TD 31-98-03
1. Kapatma vanası açık (E konumu)
10
ST
A
5. Sağ ve solda itme kelepçelerini (6) dışa doğru çevirin
ve yay ön takma cihazıyla (6a) emniyete alın.
E
TD44/94/
2. Her iki koruyucu boruyu (10) da yukarıya (Poz. A)
çevirin.
A
T
10
TD 50/96/10
3. Dönme alanının boş olduğundan ve tehlike bölgesinde
kimsenin bulunmadığından emin olun.
arbeitsSTELLUNG 9900-TR (288)
- 10 -
Çalışma konumu
TR
Boşaltma genişliğini ayarlama
Kullanım için hazırlıklar
Dikkat!
Tahrik motoru çalıştığı sürece döner biçerin bölgesine
girmeyin.
Yem ilişkilerine ve arkasından gelen makinelere (çapa yükleme
aracı) uyuma bağlı olarak çalışma genişliği 6,3 m ile 7,1 m arasında
değiştirilebilir.
• Her biri 100 mm mesafede beş farklı pozisyon (boşaltma genişliği)
mümkündür.
1. İki döner biçere de tüm zıvana taşıyıcılarını takın.
• Zıvana taşıyıcılarını (1a) döner biçer kollarına takın ve katlanır
ön takma yeriyle (V) emniyete alın.
2. Sağ ve solda itme kelepçelerini (6) dışa doğru çevirin
ve yay ön takma cihazıyla (6a) emniyete alın.
• Çalışma genişliğini değiştirmek için vidayı (S) çıkartın ve bir halka
anahtarıyla (SW=24) altı köşeli mili (SK) gerektiği gibi çevirin.
Önemli!
Ayarlama tamamlandıktan sonra vidayı (S) tekrar
takın ve sıkın.
Kayma yüzeylerini arada bir yağlayın.
arbeitsSTELLUNG 9900-TR (288)
- 11 -
“Multitast” (Çok Dokunmalı) sistemi
“MULTITAST” sistemi ile demetler
Dirsek (1)
Döner biçer üniteleri sabit bir şekilde değil, bir dirseğe (1) takılmıştır.
Dokunma tekerleği (2)
Dokunma tekerleği kullanıldığı takdirde çok aşırı engebeli arazilerde
zıvanaların zemine en iyi şekilde uyması (6°) sağlanır.
Zıvanalar dokunma tekerleğinin çok yakınında bulunduğundan dolayı
bunlar da arazideki engebeleri en iyi şekilde izleyebilir. Bunun sonucu
ise, çok temiz bir tırmıklama işidir.
Makineyi dokunma tekerleği (2) olmadan kullanma
Özel kullanım koşulları, dokunma tekerleğinin (2) çıkartılmasını
gerektirebilir.
Dokunma tekerleği (2) olmadan çalışıldığında aşağıdaki
noktalara dikkat edilmesi gerekir
• döner biçer ünitelerinin çarkları muhakkak ön tarafta (4)
bulunmalıdır
- aksi takdirde parçaların aşırı yüklenmeden dolayı kırılma
tehlikesi vardır.
• döner biçer ünitesinin dirseğinin (1) sabitlenmesi gerekir
- aksi takdirde döner biçer ünitesi aşağı devrilebilir ve zıvanalar
toprağa girebilir.
Ancak zemine uyma işlemi, sabitlenmiş bir dirsekle artık o kadar
ideal düzeyde değildir. O yüzden bu işletim şeklinin olabildiğince
tercih edilmemesi gerekir.
• Döner biçer ünitesini değiştirme ve sabitleme:
- Sonraki sayfaya bakın
0300-TR Multitast_288
- 12 -
TR
“Multitast” (Çok Dokunmalı) sistemi
EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A
Döner biçer ünitesini sabitleme:
• Aksı sökün
• Altı köşeli vidaları (6 adet M14x35) sökün
• Aks taşıyıcısını 180° arkaya doğru (4a) çevirin ve tekrar takın
• Aksı tekrar takın (Poz. 4)
• Her iki döner biçer ünitesini de düz zemine olabildiğince paralel
olarak ayarlayın
• Her iki altı köşeli vidayı “3a” da takın
- Altı köşeli vida M16 x 70
• Dokunma tekerleğini (2) sökün
3a
M16 x 70
3b
TD 159-99-1b
EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A
Normal çalışmaya geçin (makineyi dokunma tekerleğiyle
(2) kullanma):
• Aksı sökün
• Altı köşeli vidaları (6 adet M14x35) sökün
• Aks taşıyıcısını 180° öne doğru (5a) çevirin ve tekrar takın
• Aksı tekrar takın (Poz. 5)
• Her iki döner biçer ünitesini de düz zemine indirin
• Dokunma tekerleğini (2) takın
• Her iki altı köşeli vidayı “3a” da sökün
• Her iki lastik tamponu “3b” da takın
0300-TR Multitast_288
- 13 -
TR
UYGULAMA
Makineyle çalışmada genel yönetmelikler
Güvenlik uyarıları
- Döner biçer bölgesindeki tüm çalışmalar sadece emme mili kapalı
durumdayken gerçekleştirilmelidir.
1. Emme mili tahriğini çalıştırın
Dikkat!
Tahrik motoru
çalıştığı sürece
döner biçerin
bölgesine
girmeyin.
- Aşırı zorlanma durumunda bir vites küçültün.
Dişlinin yanına takılmış bir resim, makinenizin hangi emme milinin
devir sayısı için donatılmış olduğu konusunda bilgi verir.
Emme milinin devir sayısı
• Kumanda valfını (ST) “Yüzme konumu veya İndir”
konumuna ayarlayın
• Maks. emme mili devir sayısı = 540 devir/ dakika
ST
0
Emme mili tahriğini prensip olarak sadece tüm emniyet tertibatları
(kapaklar, koruyucu bezler, kaplamalar vs.) olması gerektiği
şekilde olduğu ve makineye koruma ayarında takıldığı takdirde
çalıştırın.
2. Makineyi sadece çalışma ayarında çalıştırın ve önceden
belirlenen emme milinin devir sayısını (örneğin
maksimum 540 DEVİR/DAKİKA) aşmayın!
495.173
• Seyir hızlarını, tüm hasat ürünleri temiz bir şekilde alınacak şekilde
seçin.
İki kaldırma silindirinin pistonları
bu durumda serbest bir şekilde
hareket edebilir ve döner biçer
üniteleri bu sayede arazideki
engebelere uyum sağlayabilir.
h
s
TD 26/92/16
En uygun emme mili devir sayısı yaklaşık 450 devir/dakikadır.
- Yemin zıvanalarla demetten tekrar tırmıklanan şeride geri çekilmesi
durumunda (temiz yapılmayan iş), emme mili devir sayısının
düşürülmesi gerekir.
E
A
- Zıvana kollarının kumandası için eğri hattı ayarlanabilir (zıvana
kumandasını en iyi hale getirme).
• Kaldırma tertibatının yükseklik konumunu ayarlayın
(H1)
- Makinenin ileri-geri sallanmasını önlemek için çekicinin alt
direksiyonları (U) yanda boşluk kalmayacak şekilde kilitlenmesi
gerekir.
- Temiz bir tırmıklama işini
sağlamak için döner biçerin
olabildiğince yatay olarak
durması gerekir. Öne
doğru çok hafif bir şekilde
eğilmesi mümkündür.
Çalışma konumunda dönme manevrası
TD 27/99/11
H1
Tek etkili kumanda valfının (ST) çalıştırılması sayesinde döner
biçerler kaldırılabilir (Poz. H1). Bu sırada tahriğin kapatılması
gerekmez.
Dikkat!
El çarkı (8)
Tahrik motoru çalıştığı sürece döner biçerin bölgesine
girmeyin.
- Zıvana yüksekliği, el çarkı (8) ile ayarlanır; zıvanaların toprak
şeridinden hafif yukarıda olması gerekir.
H1
TD 50/96/17
Çok derin ayarlandığında yem kirlenebilir veya çim izine zarar
gelebilir.
- Çalışma sırasında ayarlamayı sık sık kontrol edin.
Çalışmaya başlamadan önce önemli notlar
(bakınız ek A1 madde 1, 2, 3 ve 4)
272 / EINSATZ 9900-TR
TR
- 14 -
UYGULAMA
TR
Sadece tek döner biçeri bulunan demetler
Zaten yerde bulunan demetlerin üzerinden geçmek
için veya alan nedenlerinden dolayı gerektiğinde, çift
mafsal tahriğinden dolayı sadece tek bir döner biçer
kullanılabilir.
Dikkat!
Uyarı!
Biçer döveri arazi taşıma konumundan
(FT) kaldırmayın. Döner biçerler çalışma
sırasında 90° pozisyonuna kaldırıldığında
dirsekler zarar görebilir.
151-05-03
TD34/90/23
FT
Münferit kaldırma, 2 alternatif yardımıyla aktifleştirilebilir
+
Alternatif 1 *
Hidrolik kumandayla ön seçim
İşlem :
Alternatif 2 *
Elektrikli ön seçim devresi
- Döner biçerler ayrı olarak önceden seçilebilir.
• Münferit kaldırma kapalı olduğunda her iki döner biçer de
sadece tek bir kumanda cihazı kullanılarak kaldırılır.
- Kumanda parçasındaki kolu (L veya R) “ON”
konumuna getirin.
• Kumanda panosundaki basmalı şaltere basılarak
münferit kaldırma aktif hale getirilir.
- Traktördeki hidrolik kumanda valfını çalıştırın.
- Önceden seçilen döner biçer sadece alan taşıma
konumuna (FT) kaldırılır.
- Bu sırada tahriğin kapatılması gerekmez.
Hidrolik kumanda parçasının işlevleri:
Kol L = sol döner biçer
Kol R = sağ döner biçer
Konum A = Kilit musluğu açık
- Münferit kaldırma aktif olduğunda, kumanda
panosundaki kontrol lambası yanar.
- Traktördeki doğru hidrolik kumanda valfını (ST1 veya
ST2) çalıştırın.
- Seçilen döner biçer alan taşıma konumuna (FT)
kaldırılır.
Uyarı!
Bu alternatif için çekicide basit etkili tek birek
hidrolik bağlantı (EW) olması gerekir.
Konum B = Kilit musluğu kapalı
0700_TR-Einkreiselbedienung_289
- 15 -
1)
İstenen donanım
Tahrik motoru
çalıştığı sürece
döner biçerin bölgesine girmeyin.
Yamaçta uygulama
Yamaçtaki dönme manevrasında dikkat!
Güvenlik
uyarısı
Döner biçer ünitesinin ağırlığından (G),
çekicinin sürüş özellikleri etkilenir. Bu
durum özellikle yamaçlarda tehlikeli
durumlara neden olabilir.
• Virajlarda hızı
gerektiği kadar
düşürün.
• Riskli bir dönme manevrası
yapmak yerine
yamaçta geri geri
gitmenizi tavsiye
ederiz.
Aşağıdaki durumlarda devrilme tehlikesi vardır
• döner biçer üniteleri hidrolik olarak kaldırıldığında
- bayır yukarı olarak yerleştirilmiş döner biçer ünitesi
daima önce yukarı çevrilir ve buna bağlı olarak
dengesiz bir ağırlık dağılımı oluşur (G)
TD 3
3/97
/1
G
• döner biçer üniteleri kalkıkken virazlardaki seyirlerde.
TD 3
3/97
9700-TR Hangfahrt_288
TR
/2
- 16 -
Genel bakım
Dışarıda park etme
Güvenlik uyarıları
• Ayarlama, bakım ve onarım işlerinden önce motoru
kapatın.
Dışarıda uzun süreli park etme
durumlarında piston çubuklarını
temizletin ve ardından yağ sürerek
bekletin.
TD
49
/93
/2
FeTT
Kışa hazırlama
Genel bakım uyarıları
Makinenin uzun süre boyunca
kullanıldıktan sonra da iyi bir vaziyette
kalmasını sağlamak için, lütfen
aşağıdaki uyarılara uyun:
- Makineyi kışa hazırlamadan önce iyice temizleyin.
- Hava şartları korumasını bırakın.
- Dişli yağını değiştirin veya ekleme yapın.
- Parlak parçaları paslanmaya karşı koruyun.
Biçme sistemlerindeki bıçak vidaları
Biçme ve kesme makinelerindeki zıvana vidaları
Prensip olarak, bu kullanım kılavuzundaki talimatlar
geçerlidir.
Onarım
bilgileri
Burada özel herhangi bir talimat bulunmadığında,
ilgili transmisyon mili üreticisinin beraberde gelen
talimatındaki uyarılar geçerlidir.
Lütfen (varsa) ekteki onarım bilgilerini dikkate alın.
Hidrolik sistemi
Dikkat, yaralanma ve enfeksiyon tehlikesi!
Yüksek basınç altında dışarı çıkan sıvılar ciltten geçebilir.
O yüzden hemen doktora gidin!
d. Makine üzerinde yapılacak keyfi değişiklikler ve makine
üzerinde yapı ve takma parçalarının kullanılması,
üreticinin sorumluluğunu geçersiz kılar.
Makine parçalarını temizleme
- Makine temizlendikten sonra, makineyi yağlama
planına göre yağlayın ve kısa bir test çalıştırması
gerçekleştirin.
- Aşırı yüksek basınçla
temizlikten
d o l a y ı
cilada hasar
oluşabilir.
İlk 10 kullanım saatinden sonra ve onun ardından
her 50 çalışma saatinde bir
- Hidrolik cihazın ve boru hatlarının sızdırmazlığını kontrol
edin ve gerekirse vida bağlantılarını sıkın.
Her devreye sokmadan önce
- Hidrolik hortumlarını aşınma için kontrol edin.
Aşınmış veya hasarlı hidrolik hortumlarını derhal
değiştirin. Değiştirilen hatların, üreticinin teknik
koşullarına uygun olması gerekir.
Hortum hatları doğal bir eskimeye maruzdur; kullanım
süresinin 5‑6 yılı geçmemesi gerekir.
0400_TR-Allgemeine-Wartung_BA
• İlk çalışma saatlerinden sonra tüm
vidaları sıkın.
Bakım için lütfen unutmayın!
c. O yüzden, bu tür ürünlerin takılması ve/veya
kullanılması bazen makinenizin yapısal olarak önceden
belirtilen özelliklerini olumsuz yönde değiştirebilir
veya sınırlayabilir. Orijinal olmayan yedek parça ve
aksesuarların kullanımından doğacak hasarlardan
üretici hiçbir mesuliyet kabul etmez.
- Pas oluşma tehlikesi mevcuttur!
• Aracın altındaki
çalışmaları güvenli bir destek olmadan yapmayın.
- Ekteki uyarılara da bakın
a. Orijinal parçalar ve aksesuarlar özellikle makine veya
aletlere göre tasarlanmıştır.
Dikkat! Yüksek basınçlı temizleyicileri, yatak ve hidrolik
parçaların temizliğinde kullanmayın.
• Ayarlama,
bakım ve onarım
işlerinden önce
motoru kapatın.
Transmisyon milleri
Yedek parçalar
b. Bizim tarafımızdan teslim edilmeyen orijinal parçaların
ve aksesuarların, bizim tarafımızdan denetlenip
onaylanmadığı hususuna özellikle dikkat çekeriz.
Güvenlik
uyarıları
- Tüm yağlama yerlerini yağlayın.
- İlk çalışma saatlerinden sonra tüm
vidaları sıkın.
Özellikle aşağıdakilerin kontrol
edilmesi gerekir:
TR
- 17 -
BAKIM
Yağlama planı
20h her 20 çalıştırma saatinde bir
1 J yılda 1 defa
YAĞ YAĞ
(IV) Bakınız Ek “Yakıtlar”
Litre Litre
Dişli
Yağın miktarı: 1 Litre SAE 90
Yağ seviyesi kontrolü: Yağ seviyesi, dişli yağı
seviye vidası (1)’e kadar ulaştığında doğru
seviyededir.
Yağ değişimi: en geç 500 ha sonra.
8h
0300-TR Wartung_288
- 18 -
FETT
TR
BAKIM
TR
Zıvana kolları
• Mesafenin (A) normal kullanımda yaklaşık 1 mm olması
gerekir. Milin (W) boşluğu arttığında, pul konularak
düzeltilebilir.
• Mesafe (A) 4 mm’den fazla olduğunda, zıvana
kollarının iç kısmındaki kovanların (B) değiştirilmesi
gerekir. Aksi takdirde bunlardan dolayı makineye zarar
gelebilir.
Yaylı zıvana
• Yaylı zıvanaların tespit cıvatalarını (S) ilk 10 kullanım
saatinden sonra kontrol edin ve gerekirse tekrar
sıkın.
2007 modelinden itibaren *
S
U
ZA
Dış zıvanalarda (ZA) ayrıca bir altlık (U) monte edilir.
- daha uzun vidalar gerekir (80 mm)
- bu sırada vidalar, başları yukarı gelecek şekilde
monte edilir
* Eurotop 421A / 421N / 461N / 601 / 691 / 771 / 881 için geçerlidir
0600_TR-Zinkenarmwartung_2611
- 19 -
Dikkat!
Milin (W)
mesafesini (A)
en az yılda 1 kez
kontrol edin!
TEKNİK VERİLER
Teknik Veriler
TR
İstenen donanımlar
• Uyarı tabloları
• Aydınlatma
SK 288 tipi
EUROTOP 701 A
Döner biçer sayısı
2
Döner biçer başına zıvana kollarının sayısı
10
Çalışma genişliği
6,3 - 7,1 m
Çalışma konumundaki makine genişliği
6,3 - 7,1 m
Taşıma genişliği - kalkık
2,9 m
Çalışma uzunluğu
5,3 m
Taşıma uzunluğu
5,3 m
Taşıma yüksekliği döner biçer kalkık
Demetleme biçer döverin
amacına uygun kullanımı
maks. 4,1 m / min. 3,7 m
Gerekli tahrik kapasitesi
en az 44 kW (60 PS)
Transmisyon miliyle ağırlık
1.500 kg
Emme mili devir sayısı maks. devir/dakika
Döner biçerlerdeki lastikler
540
16x6,5-8 / 4 Dış lastik katsayısı / 1,2 bar
Şasideki lastikler (değişik tür 1)
215/65-15 / 6 Dış lastik katsayısı / 2,0 - 2,5 bar
Şasideki lastikler (değişik tür 2)
10,0/80-12 / 6 Dış lastik katsayısı / 2,0 - 2,5 bar
İzin verilen azami sürat
30 km/saat (40 km/saat, sadece Federal Almanya Cumhuriyeti)
Kesintisiz gürültü seviyesi
<70 dB(A)
Verilerin hiçbiri bağlayıcı değildir
Demetleme döner biçeri “EUROTOP
701 A” sadece tarım işlerindeki normal
kullanım için tasarlanmıştır.
• Yeşil, ham yem, sararmış depo ürünleri
ve samanın demetlenmesi için.
Bunun haricindeki her türlü kullanım,
amacına uygun olmayan kullanım kabul
edilir.
Bunun sonucunda meydana gelen
zararlardan üretici sorumlu değildir; riskin
tamamı kullanıcıya aittir.
• Amacına uygun kullanım ilkesi, üretici
tarafından belirlenen bakım ve onarım
koşullarına uyulmasını da kapsar.
Gerekli bağlantılar
• 1 tek etkili hidrolik takma bağlantısı
Çalışma basıncı asgari: 120 bar
Çalışma basıncı azami: 180 bar
• Aydınlatma tertibatı için 7 kutuplu bağlantı (12 Volt)
Model plakasının yeri
Fabrika numarası, yanda gösterilen model plakasına ve çerçeveye
yazılmıştır. Garanti ve sorularınız, fabrika numarası belirtilmediğinde
işleme konulamaz.
Lütfen numarayı, aracı / makineyi teslim alır almaz kullanım kılavuzunun
kapak sayfasına yazın.
Saygılarımla/Your/Votre
Makine no / araç kimlik no.
0800-TR Techn Dat_288
- 20 -
TR
Ek
GR-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein
Orijinalinin sahtesi çıkartılamaz …
TR
En iyisi, siz Pöttinger’in
orijinal parçalarını kullanın
• Kalite ve tam yerine yerleşme özelliği
- Kullanma güvenliği
• Güvenilir çalışma
• Daha uzun kullanım ömrü
- Ekonomiklik.
• Pöttinger satıcınızda her zaman
bulunma garantisi:
GR-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein
“Orijinal mi” yoksa “taklit mi” kararını vermek üzere misiniz? Bu kararda çoğu zaman
fiyatın etkisi büyüktür. Ancak “ucuz mal” bazen çok pahalıya gelebilir.
O yüzden satın alırken goncalı orijinale dikkat edin!
Güvenlik uyarıları
Ek -A
Çalışma güvenliğiyle ilgili uyarılar
6.) Yanınızda insan taşımak yasaktır
Bu kullanım kılavuzunda, güvenlikle ilgili yerlerin tümü bu
işaretle işaretlenmiştir.
a. Makinede insanların taşınması yasaktır.
1.) Amacına uygun kullanım
b. Makine, trafiğe açık yollarda sadece yollarda taşınma için belirtilen
konumda taşınabilir.
a. Teknik verilere bakın.
7.) Tarım makineleriyle sürüş özelliği
b. Amacına uygun kullanım ilkesi, üretici tarafından belirlenen
çalıştırma, bakım ve onarım koşullarına uyulmasını da kapsar.
a. Kumanda ve frenleme özelliğini sağlamak için çekme aracının
önde veya arkada yeterince yük ağırlıklarıyla donatılması gerekir
(aracın yüksüz ağırlığının en az %20’si ön aksta.
2.) Yedek parçalar
a. Orijinal parçalar ve aksesuarlar özellikle makine veya aletlere
göre tasarlanmıştır.
b. Bizim tarafımızdan teslim edilmeyen orijinal parçaların ve
aksesuarların, bizim tarafımızdan denetlenip onaylanmadığı
hususuna özellikle dikkat çekeriz.
b. Sürüş özelliği, yol ve tarım makineleri tarafından etkilenir. Sürüş
biçimi, arazi ve zemin
koşullarına uygun hale
getirilmelidir.
c. Römorklu araçla virajlara
girildiğinde ayrıca geniş
yükü ve makinenin
salınma kütlesini de
dikkate alın!
d. Römorklu veya eyer
takılmış araçlarla virajlara
girildiğinde ayrıca geniş
yükü ve makinenin
salınma kütlesini de
dikkate alın!
c. O yüzden, bu tür ürünlerin takılması ve/veya kullanılması bazen
makinenizin yapısal olarak önceden belirtilen özelliklerini olumsuz
yönde değiştirebilir veya sınırlayabilir. Orijinal olmayan yedek parça
ve aksesuarların kullanımından doğacak hasarlardan üretici hiçbir
mesuliyet kabul etmez.
d. Makine üzerinde yapılacak keyfi değişiklikler ve makine üzerinde
yapı ve takma parçalarının kullanılması, üreticinin sorumluluğunu
geçersiz kılar.
Kg
20%
8.) Genel bilgiler
a. Araçlar üç noktalı askıya asılmadan önce sistem kolunu,
istenmeden kaldırıp indirilemeyeceği konuma getirin!
b. Araçların traktöre bağlanmasında yaralanma tehlikesi vardır!
c. Üç noktalı takım bölgesinde ezilme ve aşınma yerlerinden dolayı
yaralanma tehlikesi vardır!
d. Üç noktalı takımın dışarıdan kumandası çalıştırıldığında, traktörle
aracın arasına girmeyin!
e. Transmisyon milini sadece motor dururken takın veya sökün.
3.)Korunma tertibatları
Tüm korunma tertibatlarının makineye takılı ve düzgün bir şekilde
çalışır vaziyette olması gerekir. Aşınmış ve hasar görmüş kapak
ve takviyelerin vaktinde değiştirilmesi gerekir.
4.) Devreye sokulmadan önce
a. Çalışmaya başlamadan önce işletmeci tüm çalıştırma tertibatlarını
ve işlevleri tanımalıdır. Çalışma sırasında bu işlem için geç kalınmış
olur!
b. Her devreye sokmadan önce aracı veya makineyi trafik ve çalışma
güvenliği konusunda kontrol edin.
5.) Asbest
Aracın belirli satın alınan parçaları temel teknik
ihtiyaçlardan dolayı asbest içerebilir. Yedek
parçaların işaretlerine dikkat edin.
9400_TR-Anhang A_Sicherheit
-A1-
f. Araç kalkık durumdayken yolda seyahat etme durumlarında
kaldırma kolunun indirilmeye karşı kilitlenmiş olması gerekir.
g. Traktörden ayrılmadan önce montaj aletlerini yere bırakın – kontak
anahtarını çekin!
h. Araç, sabitleme freni ve/veya takozlar yardımıyla yuvarlanıp
gitmeye karşı korunmadığı sürece traktörle aracın arasında kimse
bulunmamalıdır!
i. Tüm bakım, onarım ve değişiklik çalışmalarında tahrik motorunu
kapatın ve tahrik transmisyon milini çekin.
9.) Makinenin temizliği
Yüksek basınçlı temizleyicileri, yatak ve hidrolik parçaların
temizliğinde kullanmayın.
Ek - B
TRANSMİSYON MİLİ
Transmisyon milini ayarlama
Çalışma uyarıları
Doğru uzunluk, transmisyon milinin iki yarısının da yan
yana tutulmasıyla belirlenir.
Makine kullanılırken, izin verilen emme mili devir sayısının
aşılmaması gerekir.
- Güç prizi kapatıldıktan sonra, monte edilen cihaz
biraz daha çalışmaya devam edebilir. Üzerinde ancak
tamamen durduktan sonra çalışma yapılabilir.
- Makine kapatılırken transmisyon milinin kurallara uygun
bir şekilde sökülmesi veya zincir yardımıyla emniyete
alınması gerekir. Emniyet zincirlerini (H), transmisyon
milini asmak için kullanmayın.
Uzatma işlemi
- Uzunluğu ayarlamak için transmisyon mili yarılarını
en kısa çalışma konumunda (L2) yan yana tutun ve
işaretleyin.
Geniş açı mafsalı:
Çalışma ve durma durumundaki azami dönme açısı
70°.
Normal mafsal:
Dikkat!
Durma durumundaki azami dönme açısı 9o°.
Çalışma durumundaki azami dönme açısı 35°.
• Maksimum çalışma uzunluğuna (L1) uyun
- Olabilecek maksimum boru örtüşünü ­(asgari 1/2 X)
sağlamaya çalışın
• İç ve dış koruma borusunu eşit oranda kısaltın
• Aşırı yük korumasını (2) cihaz tarafına takın!
Bakım
Aşınmış kılıfları derhal değiştirin.
• Transmisyon milini her çalıştırmadan önce, kilitlerin
sağlam bir şekilde yerine oturup oturmadığını kontrol
edin.
- Her çalıştırmadan önce ve her 8 çalışma saatinde bir
marka yağlarıyla yağlayın.
Emniyet zinciri
- Uzun süre bekleme sürelerinden önce daima
transmisyon milini temizleyin ve yağlayın
- Transmisyon mili koruma borusunu zincirlerle dolanmaya
karşı koruyun.
Donmalarını önlemek için kış çalışmasında koruma
borularının yağlanması gerekir.
Transmisyon milinin yeterince dönme alanı bulunmasına
dikkat edin!
8h
0700_ TR-Gelenkwelle_BA-ALLG
- B1 -
FETT
TR
Dikkat!
Sadece belirtilen
veya beraberinde
verilen transmisyon milini kullanın,
aksi takdirde olası
hasar durumları
için hiçbir garanti
talebi ileri sürülemez.
Ek - B
TRANSMİSYON MİLİ
Bir eksantrik vites kavraması kullanıldığında çalışma uyarıları
Eksantrik vites kavraması, torku aşırı bir yükleme
durumunda “Sıfır“ ayarına getiren bir aşırı yük kavramasıdır.
Kapatılan kavrama, emme mili tahrikinin ayrılması
sayesinde çalıştırılabilir.
Kavramanın çalıştırma devir sayısı, 200 devir/dakikanın
altındadır.
DİKKAT!
Emme mili devir sayısı azaldığında bile yeniden
çalıştırılabilir.
UYARI!
Transmisyon milinin eksantrik vites kavraması, bir “Dolum
göstergesi“ değildir. Bu sadece aracınızı hasara karşı
korumak üzere tasarlanmış bir aşırı yük emniyetidir.
Aracı düzgün bir şekilde kullanarak, kavramanın çok sık
devreye girmesini önlemiş ve bunu ve makineyi gereksiz
aşınmaya karşı korumuş olursunuz.
Yağlama aralığı: 500 saat (özel yağ)
Sürtünmeli debriyajlı transmisyon millerinde önemli olanlar
Aşırı yük ve kısa süreli tork uçları durumunda tork sınırlı
olarak, kayma sırasında ise dengeli olarak aktarılır.
K90,K90/4,K94/1
İlk kullanımdan önce ve uzun süre çalışmadan bekledikten
sonra sürtünmeli debriyajın çalışma şeklini kontrol edin.
L
a.)K90, K90/4 ve K94/1 için baskı yayının veya K92E
ve K92/4E için ayar vidasının “L” ölçüsünü tespit
edin.
b.)Vidaları sökerek, sürtünme disklerindeki yükü
azaltın.
Debriyajı tam çevirin.
c.)Vidaları “L“ ölçüsüne ayarlayın.
Kavrama tekrar kullanıma hazırdır.
K92E,K92/4E
L
0700_ TR-Gelenkwelle_BA-ALLG
- B1 -
TR
1997 baskısı
Yakıtlar
verlangte kwaliteitskenmerken
caratteristica richiesta di
qualità
de performance demandé
required quality level niveau
istenen kalite işareti
Notlara bakın
*
**
***
olio per cambi e differenziali SAE 90
o SAE 85W-140 secondo specifiche
API-GL 4 o API-GL 5
huile transmission SAE 90 ou
SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou
API-GL 5
huile moteur SAE 30 niveau
API CD/SF
oilo motore SAE 30 secondo
specifiche API CD/SF
gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140
according to API-GL 4 or API-GL 5
FeTT
grasso al litio
graisse au lithium
lithium grease
Lityum yağı (DIN 51 502,
KP 2K)
-D1-
API-GL 4 veya API-GL 5 uyarınca SAE
90 veya SAE 85 W-140 dişli yağı
motor oil SAE 30
according to API CD/SF
HİDROLİK YAĞ HLP Motor yağı SAE 30,
DIN 51524 Bölüm 2 API CD/SF
(II)
Öl
IIIIIIIV
(IV)
grasso fluido per riduttori e
motoroduttori
graisse transmission
transmission grease
Dişli sıvı yağ
(DIN 51 502:GOH
V
grasso a base di saponi
complessi
graisse complexe
complex grease
Kompleks yağ (DIN 51 502: KP
1R)
VI
oilio per cambi e differenziali
SAE 90 o SAE 85 W-140 secondo specifiche API-GL 5
huile transmission SA 90 ou
SAE 85 W-140, niveau API
GL 5
gear oil SAE 90 resp. SAE 85
W-140 according to API-GL 5
smeerolie SAE 90, 85 W-140
volgens API-GL 5
VII
Kapatmadan (kış döneminden) önce yağını değiştirin ve tüm yağlama yerlerini gres yağı ile yağlayın. Dıştaki parlak metal parçalarını (mafsal vs.), arkadaki tablonun “IV” kısmına uygun bir ürünle paslanmaya karşı
koruyun.
Dişli yağını kullanım kılavuzuna göre, ancak en az yılda 12 kez değiştirin.
- Yağ tahliye vidasını çıkartın, eski yağı boşaltın ve kurallara uygun bir şekilde imha edin.
Makinenin kapasitesi ve ömrü, itinalı bakıma ve iyi yakıtların kullanımına bağlıdır. Yakıt listemiz, uygun yakıtlar arasından en doğru olanın seçilmesini kolaylaştırır.
Yağlama planında, kullanılması gereken yakıt, yakıt kimlik numarasıyla (örneğin “III”) işaretlenmiştir. “Yakıt kimlik numarası” sayesinde gerekli kalite işareti ve mineral yağı firmalarının buna uygun ürünü tespit
edilebilir. Mineral yağı firmalarının listesinin eksiksiz olduğu iddia edilmemektedir.
Yakıt – Yağlama maddesi
göstergesinin sayısı
Code du lubrifiant
Numero caratteristico del
lubrificante
Smeermiddelen code
TR
SUPER 2000 CD-MC
SUPER 2000 CD
HD SUPERIOR 20 W-30
HD SUPERIOR SAE 30
VISCO 2000
ENERGOL HD 30
VANELLUS M 30
RX SUPER DIESEL 15W-40
POWERTRANS
MOTOR YAĞI 100 MS SAE 30
MOTOR YAĞI 104 CM 15W-40
AUSTROTRAC 15W-30
PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000
TOURS 20W-30 TRACTORELF ST
15W-30
PLUS MOTOR YAĞI 20W-30
UNIFARM 15W-30
SUPER EVVAROL HD/B SAE 30
UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER
DELTA PLUS SAE 30
SUPER UNIVERSAL OIL
TITAN HYDRAMOT 1O3O MC TITAN RENOGEAR SUPER 8090 MC
UNIVERSAL HD
RENOGEAR HYPOID 85 W-140
RENOGEAR HYPOID 90
MULTI 2030
2000 TC
HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT
1030 MC
HD 20W-20
DELVAC 1230
SUPER UNIVERSAL 15W-30
EXTRA HD 30
SUPER HD 20 W-30
AGROMA 15W-30
ROTELLA X 30
RIMULA X 15W-40
RUBIA H 30
MULTAGRI TM 15W-20
SUPER HPO 30
STOU 15W-30
SUPER TRAC FE 10W-30
ALL FLEET PLUS 15W-40
HD PLUS SAE 30
MULTI-REKORD 15W-40
PRIMANOL
REKORD 30
HİDROLİK YAĞ HLP 32/46/68
SUPER 2000 CD-MC *
HYDRA HYDR. FLUID * HİDROLİK
YAĞ MC 530 ** PLANTOHYD
40N ***
ENERGOL SHF 32/46/68
HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN
AWH 32/46
HLP 32/46/68
HLP-M M32/M46
NUTO H 32/46/68
NUTO HP 32/46/68
ENAK HLP 32/46/68
ENAK MULTI 46/68
HYDRAN 32/46/68
RENOLIN 1025 MC ***
TITAN HYDRAMOT 1030 MC **
RENOGEAR HYDRA *
PLANTOHYD 40N ***
HİDROLİK YAĞ HLP/32/46/68
HYDRAMOT 1030 MC * HİDROLİK
YAĞ 520 **
PLANTOHYD 40N ***
DTE 22/24/25
DTE 13/15
RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B
32 HVI/46HVI
TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS
T 32/T46
AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS
32, 46, 68
ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER
TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX
HVLP 32 **
ULTRAPLANT 40 ***
ANDARIN 32/46/68
WIOLAN HS (HG) 32/46/68
WIOLAN HVG 46 **
WIOLAN HR 32/46 ***
HYDROLFLUID *
ESSO
EVVA
RHG
SHELL
TOTAL
VALVOLINE
WINTERSHALL
VEEDOL
MOBIL
GENOL
FUCHS
FINA
ELF
ELAN
CASTROL
BP
BAYWA
OLNA 32/46/68
HYDRELF 46/68
MOTOROIL HD 30
MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30
AVILUB RL 32/46
AVILUB VG 32/46
AVIA
HYPOID-DİŞLİ YAĞ
80W-90, 85W-140
ÇOK AMAÇLI DİŞLİ YAĞ
80W-90
MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90
MULTIGEAR C SAE 85W-140
HP GEAR OIL 90
veya 85W-140
TRANS GEAR OIL 80W-90
TOTAL EP 85W-90
TOTAL EP B 85W-90
SPIRAX 90 EP
SPIRAX HD 90
SPIRAX HD 85/140
ÇOK AMAÇLI DİŞLİ YAĞ SAE90
HYPOID EW 90
MOBILUBE GX 90
MOBILUBE HD 90
MOBILUBE HD 85W-140
DİŞLİ YAĞI MP 90
HYPOID EW 90
HYPOID 85W-140
PONTONIC N 85W-90 PONTONIC
MP 85W-90 85W-140
SUPER UNIVERSAL OIL
HYPOID GA 90
HYPOID GB 90
GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL
GP 85W-140
TRANSELF TYP B 90 85W-140
TRANSELF EP 90 85W-140
DİŞLİ YAĞI MP 85W-90 DİŞLİ YAĞI
B 85W-90 DİŞLİ YAĞI C 85W-90
EPX 80W-90
HYPOY C 80W-140
GEAR OIL 90 EP
HYPOGEAR 90 EP
SUPER 8090 MC
HYPOID 80W-90
HYPOID 85W-140
DİŞLİ YAĞI MZ 90 M MULTIHYP
85W-140
DİŞLİ YAĞI EP 90 DİŞLİ YAĞI HYP
85W-90
ARAL
AGIP
VITAM GF 32/46/68
VITAM HF 32/46
III
SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30
Öl
II
ROTRA HY 80W-90/85W-140
ROTRA MP 80W-90/85W-140
(II)
MOTOROIL HD 30
SIGMA MULTI 15W-40
SUPER TRACTOROIL UNIVERS.
15W-30
I
OSO 32/46/68
ARNICA 22/46
Firma
IV(IV)
WIOLUB LFP 2
-D2-
MULTIPURPOSE
MULTILUBE EP 2
VAL-PLEX EP 2
PLANTOGEL 2 N
WIOLUB GFW
-
RENOLIT LZR 000
DEGRALUB ZSA 000
MULTIS EP 200
ÖZEL DİŞLİ YAĞ H SIMMNIA
GREASE O
RETINAX A
ALVANIA EP 2
MULTIS EP 2
RENOSOD GFO 35
MOBILUX EP 004
ÇOK AMAÇLI YAĞ RENOLIT MP
DURAPLEX EP
MOBILGREASE MP
DİŞLİ SIVI YAĞ
PLANTOGEL 00N
RENOSOD GFO 35
DURAPLEX EP 00
PLANTOGEL 00N
RENOLIT MP
RENOLIT FLM 2
RENOLIT ADHESIV 2
PLANTOGEL 2 N
ÇOK AMAÇLI YAĞ
ÖZEL YAĞ GLM
PLANTOGEL 2 N
NATRAN 00
DİŞLİ YAĞ MO 370
FIBRAX EP 370
GA O EP
POLY G O
RHENOX 34
IMPERVIA MMO
SIVI YAĞ NO
ENERGREASE HTO
DİŞLİ SIVI YAĞ NLGI 0
RENOLIT DURAPLEX EP 00
PLANTOGEL 00N
AVIA DİŞLİ SIVI YAĞ
ARALUB FDP 00
GR SLL
GR LFO
V
MARSON EP L 2
YÜKSEK BASINÇ YAĞI LT/SC 280
MULTI PURPOSE GREASE H
EPEXA 2
ROLEXA 2
MULTI 2
LORENA 46
LITORA 27
CASTROLGREASE LM
ENERGREASE LS-EP 2
MULTI GRES 2
ÖZEL YAĞ FLM
PLANTOGEL 2 N
AVIA ÇOK AMAÇLI YAĞ
AVIA YAĞLAMA GRESİ
ARALUB HL 2
GR MU 2
FeTT
HYPOID GB 90
EVVA CA 300
WIOLUB AFK 2
-
HYPOID-DİŞLİ YAĞ
80W-90, 85W-140
MULTIGEAR B 90
MULTI C SAE 85W-140
HP GEAR OIL 90
veya 85W-140
TOTAL EP B 85W-90
MULTIS HT 1
DURAPLEX EP 1
SPIRAX HD 90
SPIRAX HD 85W-140
HYPOID EW 90
RENOPLEX EP 1
AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM
GREASE R
MOBILUBE HD 90
MOBILUBE HD 85W-140
HYPOID EW 90
HYPOID 85W-140
RENOGEAR SUPER 8090 MC
RENOGEAR HYPOID 85W-140
RENOGEAR HYPOID 90
MOBILPLEX 47
RENOPLEX EP 1
RENOPLEX EP 1
PONTONIC MP 85W-140
GEAR OIL GX 80W-90
GEAR OIL GX 85W-140
NEBULA EP 1
GP GREASE
MARSON AX 2
TRANSELF TYP B 90 85W-140
TRANSELF TYP BLS 80 W-90
DİŞLİ YAĞI B 85W-90 DİŞLİ YAĞI
C 85W-140
EPX 80W-90
HYPOY C 80W-140
HYPOGEAR 90 EP
HYPOGEAR 85W-140 EP
MULTIMOTIVE 1
-
CASTROLGREASE LMX
OLEX PR 9142
HYPOID 85W-140
DİŞLİ YAĞI HYP 90 EP MULTIHYP
85W-140 EP
AVIALUB ÖZEL YAĞ LD
RENOPLEX EP 1
DİŞLİ YAĞI HYP 90
ROTRA MP 80W-90
ROTRA MP 85W-140
VII
ARALUB FK 2
-
VI
* Islak fren çekicileriyle
yapılan birleştirme
işlerinde uluslar arası
spesifikasyon J 20 A
gereklidir
** Hidrolik yağlar
HLP-(D) + HV
*** Bitki yağı bazı HLP
+ HV’deki hidrolik
yağlar biyolojik olarak
ayrıştırılabilir ve bu
nedenle özellikle çevre
dostudur
NOTLAR
Sizin güvenliğiniz için önemli ek bilgiler
TR
Traktör ve tarım makinesi kombinasyonu
Ön ve arka üç noktalı takıma makinelerin takılması, traktörün izin verilen toplam ağırlığının, izin verilen aks yüklerinin ve lastiklerinin
taşıma kapasitesinin aşılmasına neden olmamalıdır. Traktörün ön aksı daima traktörün yüksüz ağırlığının en az %20’si kadar yük
altında bulunmalıdır.
Makineyi satın almadan önce, aşağıdaki hesapları yaparak veya traktör-makine kombinasyonunu tartarak, bu koşulların sağlandığından
emin olun.
Toplam ağırlığın, aks yüklerinin ve lastiklerin taşıma kapasitesinin ve gerekli asgari yüklerin tespiti
Hesaplamak için aşağıdaki veriler gerekir:
a [m]
Ön tarım makinesinin / ön yükün ağırlık
noktasıyla ön aksın ortası arasındaki
mesafe
2
3
Traktörün dingil mesafesi
1
3
c [m]
Arka aksın ortasıyla direksiyon burcu
bilyesinin ortası arasındaki mesafe
1
3
d [m]
Direksiyon burcu bilyesinin ortasıyla arka
tarım makinesinin / arka yükün ağırlık
noktasının arasındaki mesafe
2
TL [kg]
Traktörün yüksüz ağırlığı
1
TV [kg]
Boş traktörün ön aks yükü
1
TH [kg]
Boş traktörün arka aks yükü
1
b [m]
GH [kg]
Arka tarım makinesinin / arka yükün toplam 2
ağırlığı
GV [kg]
Ön tarım makinesinin / ön yükün toplam ağırlığı
2
1 Traktörün kullanım kılavuzuna bakın
2 Makinenin fiyat listesine ve /veya kullanım kılavuzuna bakın
3 Ölçme
Arka tarım makinesi veya ön-arka kombinasyonları
1. ASGARİ ÖN YÜKÜN HESAPLANMASI GV min
Traktörün ön kısmında gerekli olan, hesaplanan asgari yükü tabloya girin.
Ön tarım makinesi
2. ASGARİ ARKA YÜKÜN HESAPLANMASI GH min
Traktörün arka kısmında gerekli olan, hesaplanan asgari yükü tabloya girin.
0000-TR zusinfo / Ba-el Allg.
- Z.28 -
Sizin güvenliğiniz için önemli ek bilgiler
TR
3. GERÇEK ÖN AKS YÜKÜNÜN HESAPLANMASI TV tat
(Ön tarım makinesiyle (GV) gerekli asgari ön yük (GV min) sağlanamadığında, ön tarım makinesinin ağırlığının artırılarak, asgari ön yükün ağırlığına
getirilmesi gerekir!)
Hesaplanan gerçek ve traktörün kullanım kılavuzunda belirtilen izin verilebilir ön aks yükünü tabloya girin.
4. GERÇEK TOPLAM AĞIRLIĞIN HESAPLANMASI Gtat
(Arka tarım makinesiyle (GH) gerekli asgari arka yük (GH min) sağlanamadığında, arka tarım makinesinin ağırlığının artırılarak, asgari arka yükün
ağırlığına getirilmesi gerekir!)
Hesaplanan gerçek ve traktörün kullanım kılavuzunda belirtilen izin verilebilir toplam ağırlığı tabloya girin.
5. GERÇEK ARKA AKS YÜKÜNÜN HESAPLANMASI TH tat
Hesaplanan gerçek ve traktörün kullanım kılavuzunda belirtilen izin verilebilir arka aks yükünü tabloya girin.
6. LASTİKLERİN TAŞIMA KAPASİTESİ
Tabloya, lastiklerin izin verilen taşıma kapasitesinin değerinin iki katını (iki lastik) girin (örneğin lastik üreticilerinin belgelerine bakın).
Tablo
Hesaplamaya göre
gerçek değer
Kullanım kılavuzuna
göre izin verilen değer
Lastiklerin izin verilen
taşıma kapasitesinin iki katı
(iki lastik)
Asgari yük
Ön / arka
Toplam ağırlık
Ön aks
Arka aks
Asgari yükün traktöre tarım makinesi veya yük ağırlığı olarak eklenmesi gerekir!
Hesaplanan değerlerin, izin verilen değerlerden küçük / bunlara eşit (≤) olması gerekir!
0000-TR zusinfo / Ba-el Allg.
- Z.29 -
Στα πλαίσια της τεχνικής ανάπτυξης η
PÖTTINGER Ges.m.b.H εργάζεται συνεχώς
για τη βελτίωση των προϊόντων της.
Επιφυλασσόμεθα για αλλαγές στις εικόνες και τις
περιγραφές των εν λόγω οδηγιών χρήσης αλλά δεν
συνάγεται ότι υφίσταται αξίωση αλλαγών στις μηχανές
που έχουμε ήδη παραδώσει.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα μέτρα και τα βάρη
είναι δεσμευτικά. Επιφυλάσσονται λάθη.
Η εκτύπωση ή η μετάφραση, ακόμα και τμημάτων,
δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών
δικαιωμάτων.
A mûszaki termékfejlesztés folyamatában a
Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik
termékei minôségének javításán.
Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel
fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával
kapcsolatban.
A mûszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség
nélküliek. A tévedések joga fenntartva.
Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is,
csak az
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet.
A szerzôi jogi törvény értelmében minden jog fenntartva.
Pe parcursul perfecţionării tehnice
PÖTTINGER Ges.m.b.H lucrează continuu
la îmbunătăţirea produselor sale.
De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări
imaginilor şi descrierilor din acest manual de operare,
deşi nu se pot deriva din aceasta revendicări cu privire
la modificări ale maşinilor deja livrate.
Datele tehnice, dimensiunile şi greutăţile sunt doar
informative. Ne rezervăm dreptul la erori.
Reproducerea sau traducerea, chiar şi rezumate, numai
cu consimţământul scris al
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Toate drepturile rezervate conform legislaţiei privind
drepturile de autor.
В ходе технического развития фирма
«ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно
занимается усовершенствованием своей
продукции.
В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить
изменения в рисунки и описания этой инструкции
по эксплуатации, однако,требование вносить такие
изменения в уже поставленные машины предъявлению
не подлежит.
Технические данные, указание размеров и массы даются
без обязательств. Ошибки не исключены.
Перепечатка или перевод, в том числе отрывками,
разрешается только с письменного согласия фирмы
«АЛОЙС ПЁТТИНГЕР
Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»
А-4710 Грискирхен.
С сохранением всех прав в соответствии с авторским
правом.
V súvislosti s ďalším technickým vývojom
pracuje PÖTTINGER Ges.m.b.H neustále
na vylepšení svojich produktov.
Zmeny voči obrázkom a popisom v tomto návode na
použitie si preto musíme vyhradiť, nárok na zmeny na
už dodaných strojoch nie je z tohto možné odvodiť.
Technické údaje, rozmery a hmotnosti sú nezáväzné.
Chyby vyhradené.
Dotlač alebo preklad, aj čiastočný, iba s písomným
povolením ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Všetky práva podľa autorského zákona vyhradené.
V smislu tehničnega razvoja si podjetje
firma Pöttinger G.m.b.H prizadeva za stalno
izboljšavo svojih izdelkov.
Pridružujemo si pravico do sprememb pri slikah in
navodilih za uporabo. To ne velja za že dostavljene
stroje.
Tehnični podatki, merila in teže so neobvezujoča.
Pridržujemo si pravico do zmot.
Ponatis, prevod, tudi le deloma so dovoljeni le s pisnim
dovoljenjem podjetja
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Pridržujemo si avtrorske pravice.
Teknik gelişmeye bağlı olarak PÖTTINGER
Ges.m.b.H firması sürekli olarak ürünlerinin
geliştirilmesi üzerinde çalışır.
Bu yüzden bu kullanım kılavuzundaki resim veya
açıklamalara göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır
ve bundan, teslim edilmiş olan makineler üzerinde
değişiklik yapma hakkı çıkartılamaz.
Teknik veriler, ölçüler ve ağırlıklar bağlayıcı değildir.
Hata yapma hakkı saklıdır.
Ek baskı veya tercümesi, kısmen de olsa, sadece
firmanın yazılı izniyle yapılabilir:
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Telif hakkı yasasına göre tüm hakları saklıdır.
Следвайки политиката на PÖTTINGER
ООД за усъвършенстване на неговите
продукти като непрекъснато техническо
развитие, PÖTTINGER си запазва правото да
прави изменения, които не трябва непременно
да отговарят на текстовете и илюстрациите,
съдържащи се в настоящата публикация, и без
непременното задължение да променя всички
машини, които са доставени преди това.
BG
Технически данни, размери и тегла са дадени само
като илюстрация. Отговорност за грешки или
пропуски не се приема.
Размножаване или препредаване на настоящата
публикация, изцяло или частично, не се разрешава
без писменото съгласие на
ALOIS PÖTTINGER
Машиностроителен Завод ООД.
GR
H
A-4710 Grieskirchen.
Всички права са запазени при добиване Документ
за право за копиране.
RO
SLO
RUS
TR
SK
UA
В ході технічного розвитку фірма
PÖTTINGER Ges.m.b.H постійно
займається вдосконаленням своєї
продукції.
В зв’яку з цим ми зберігаємо за собою право вносити
зміни в малюнки і описи цієї інструкції з експлуатації,
проте, вимоги вносити такі ж зміни у вже передані
машини не можуть бути пред’явлені.
Технічні дані, вказання розмірів і маси не є
обов’язкові. Помилки не виключаються.
Передрук чи переклад, в тому числі частинами,
дозволяється тільки з письмової згоди фірми
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Всі права застережені у відповідності з авторським
правом.
Alois Pöttinger
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H
A-4710 Grieskirchen
Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0
Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511
e-Mail: [email protected]
Internet: http://www.poettinger.co.at
Gebr. PÖTTINGER GMBH
Stützpunkt Nord
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0
Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14
Pöttinger France
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30
Fax: 03.89.47.28.39
Gebr. PÖTTINGER GMBH
Servicezentrum
Spöttinger-Straße 24
Postfach 1561
D-86 899 LANDSBERG / LECH
Telefon:
Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169
Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231
Telefax: 0 81 91 / 59 656

Benzer belgeler

Kullanım kılavuzu LION 300 LION 301

Kullanım kılavuzu LION 300 LION 301 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servis merkezi D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Faks (0 81 91) 59 656

Detaylı

Kullanım kılavuzu LION 300 LION 301

Kullanım kılavuzu LION 300 LION 301 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servis merkezi D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Faks (0 81 91) 59 656

Detaylı

Kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu GEBR. PÖTTINGER GMBH Servis merkezi D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Faks (0 81 91) 59 656

Detaylı