Bradikardiler Bradikardi nedir?

Transkript

Bradikardiler Bradikardi nedir?
Bradikardiler
Bradikardi nedir?
Dr. Alp Giray AYDIN
20/10/2009
Bradikardi nedir?
Bradikardi
• Klinik Belirtileri
1. Kesin Bradikardi
•
– Göğüs ağrısı veya efor
anjinası
– Nefes darlığı veya efor
dispnesi
– Yorgunluk
– Sersemlik hissi
– Senkop
– Bilinç değişikliği
Kalp hızı<60/dk
2. Göreceli Bradikardi
•
Hastanın durumuna göre kalp hızının
beklenenden yavaş olması.
Olgu
•
50 yaş, erkek hasta
•
Şikayet: nefes darlığı, göz kararması
•
Hikaye: Hastanın gece 2 saat kadar göğüs ağrısı, soğuk terleme ve bayıla
yazması olmuş.Hastaneye gitmemiş. Göğüs ağrısı geçmiş, ancak ardından
nefes darlığı ile göz kararmaları başlayan ve şikayetleri gerilemeyen hasta
acil servise başvurmuş.
•
Vitaller:
– TA: 90/50 mmHg, SS: 35 /dk, nabız: 42/dk, pulse oksimetre: %90
36.5°C
•
Ateş:
Fizik Muayene: Takipneik, bibaziler ral, boyun ven dolgunluğu, bradikardik.
• Klinik Bulguları
– Hipotansiyon , postural
hipotansiyon veya şok
– Pulmoner konjesyon,
KKY veya AC Ödemi
– Hıza bağlı iskemik
ventriküler aritmi veya
iskemik EKG
değişiklikleri
Pediatrik Bradikardi Algoritmi
Olgu
• 3 yaş erkek
• Koşarken yere yığılmış , 112 tarafından
yanıtsız olarak getirildi, resusitasyon
odasına alındı.
• Nabız 47/dk
Hemodinamik İnstabilitesi Olan
Bradikardilerde Tedavi Zinciri
Bradikardi Algoritması
•
Bu algoritma bradikardinin tanısına ve
tedavisine iki açıdan yaklaşır:
1. Bradikardiye bağlı ciddi bulgu ve semptom var
mı?
•
•
•
•
Atropin 0.5-1 mg
Transkütan pace
Dopamine 5-20 mcg/kg/dk
Epinefrin 2-10 mcg/kg/dk
2. Eğer varsa, tedaviye hemen başlanması
gerektiğidir.
•
Tedavi edildiği sırada ritm daha iyi tanımlanıp
transvenöz pace ihtiyacı sorgulanmalıdır.
Atropin
• Sinoatriyal nod ve AV nod vagal sinir tarafından innerve
edilirler.
• Atropin nervus vagusu bloke ederek etki gösterir.
• Sinüs bradikardisinde (Class I), nodal seviyedeki AV
blokta (Class IIa) ve ventriküler asistolide etkilidir.
• His-Purkinje seviyesindeki AV bloklarda endike değildir.
Atropin
• Bradikardiye bağlı semptomlar hafifse;
– 0.5-1 mg IV,
– her 5 dakikada bir 0.5 mg ek doz
– üst doz 0.03 mg/kg
• Ciddi bradikardide ve asistolide;
– 1 mg IV
– 3-5 dakikada bir 1 mg ek doz
– Üst doz 0.04 mg/kg
Atropin
Atropin
• Düşük dozlarda (0.4-0.6 mg) paradoksal
bradikardiye neden olabilir.
• Eğer yüksek dereceli blok mevcutsa ve atropin
kullanımı konusunda kaygılarınız varsa,
transkütan pace kullanımını öncelikli olarak
tercih edebilirsiniz.
• Koroner iskemi veya infarkt varsa infarkt zonunu
genişletebilir
• Transplant hastasında vagus olmadığı için
etkisizdir.
• Transplant hastasında vagus olmadığı için
etkisizdir.
• Kontrolsüz küçük bir çalışmada kardiyak
transplant hastasına atropin yapılmasını takiben
kalp hızında paradoksal yavaşlama ve yüksek
dereceli AV blok bildirilmiş.
• *Bernheim A, Fatio R, Kiowski W, Weilenmann D, Rickli H,
Rocca HP. Atropine often results in complete atrioventricular
block or sinus arrest after cardiac transplantation: an
unpredictable and dose-independent phenomenon.
Transplantation. 2004; 77: 1181–1185
Transkütan Pacemaker
• Tüm semptomatik bradikardiler için Class I’dir.
• Atropine yanıt vermeyen veya ileri derecede
semptomatik bradikardilerde (özellikle alt seviyelerdeki
bloklarda) hemen uygulamak gerekir.
• Ağrılı olduğu için, hastanın tolere edebileceği düzeyde
sedasyon-analjezi uygulanmalıdır.
Diğer İlaçlar
• Dopamin;
– Atropinin maksimum dozunu takiben başlanabilir.
– 5-20 mcg/kg/dk
• Epinefrin;
– Hipotansiyonla seyreden ciddi bradikardilerde
– 2-10 mcg/dk
• Isoproterenol;
– Birçok otör kullanımını transplant kalplerle
sınırlandırmıştır.
– 2-10 mcg/dk
Diğer İlaçlar
• Glukagon
– Vaka serisi
– Hastane içi atropine yanıtsız ilaca bağlı(Ca kanal
blokeri ve Betabloker zehirlenmelerinde) kalp hızını
artırdığı , semptom ve bulgularda iyileşme sağladığı
gösterilmiş.
– 3 mg başlangıç bolus takiben 3mg/h infüzyon
• *Love JN, Sachdeva DK, Bessman ES, Curtis LA, Howell JM.
A potential role for glucagon in the treatment of drug-induced
symptomatic bradycardia. Chest. 1998; 114: 323–326
Kaynaklar
• 2005 American Heart Association
Guidelines for Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care
– Part 7.3: Management of Symptomatic
Bradycardia and Tachycardia
• Tintinalli
Unutmayın
• Şarkı söylüyoruz….
• 22/10/2009 Perşembe
• Saat 22:30
• İrish Pub Live Karaoke

Benzer belgeler