Tespih Duası - Sent Antuan Kilisesi

Yorumlar

Transkript

Tespih Duası - Sent Antuan Kilisesi
Tespih Duası
1. BU DUALARI SÖYLE…
PEDER, OĞUL ve KUTSAL RUH'UN
ADINA. Amin. (Bunu söylerken sağ elin
parmak uçları ile Peder darken alın, Oğul
derken göğüs, Kutsal derken sol omuz ve
Ruh derken sağ omuz dokunulur.)
İNANIRIM BIR ALLAH'A her şeye
gücü yeter Peder'e, gök ile yeryüzünü
yaratana ve İsa Mesih'e, onun biricik
Oğluna, bizim efendimize. Aziz
Ruhtan ten alarak, bakire Meryem'den
doğduğuna, Pontus'lu Pilatus
zamanında azap çektiğine, Haça
gerilerek ölüp gömüldüğüne, Limbos'a
indiğine, üçüncü gün ölülerden
dirildiğine, göğe çıktığına, gücü her
şeye yeter Peder Allah'ın sağanda
oturduğuna, oradan gelip dirilerle
ölüleri yargılayacağına, inanırım. Aziz
Ruh'un varlığına, Kutsal Katolik
Kiliseye, Azizlerin birliğine,
günahların bağışlanmasına tenin
dirilmesine ve sonsuz hayata. Amin.
EY GÖKLERDE OLAN BABAMIZ,
İsmin mukaddes olsun; Melekûtun gelsin;
Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden
olsun; Gündelik ekmeğimizi bize bugün
ver; Ve bize borçlu olanlara
bağışladığımız gibi, bizim borçlarımızı
bize bağışla Ve bizi iğvaya götürme, fakat
bizi şerirden kurtar. Amin.
SELAM SANA, Allah'ın en sevgili kulu
Meryem, Rab seninledir. Kadınların en
mübareği sensin ve mübarektir senin
evladın İsa. Aziz Meryem Allah'ın
annesi biz günahkârlar için, simdi ve
ölüm saatimizde dua eyle. Amin.
PEDER'E, OĞUL'A VE KUTSAL
RUH'A san ve şeref olsun. Ezelde
olduğu gibi, simdi her zaman ve
ebediyete kadar. Amin.
EY İSA, günahlarımızı affet, bizi
cehennemin ateşinden kurtar, herkesin
ruhunu cennete kabul eyle,
özellikle'de senin merhametine
ihtiyacı olanları. Amin.
SELAM KRALIÇE, merhametli
annemiz, hayatımız, askımız ve ümidimiz
sensin. Bizler cennetten kovulmuş olan
Havva'nın evlatları, sana yalvarıyoruz. Bu
dünyada gözyaşı dökerek ve sızlanarak
seni hasretle özlüyoruz. Bizim için
şefaatte bulunan annemiz, merhametli
gözlerini bize çevir ve bu gurbet
ülkesinden sonra bizleri Oğlun Mesih
İsa'ya kavuştur. Ey merhametli, ey
şefkatli, ey tatlı bakire Meryem! Amin.
RAB ALLAH'IMIZ, Oğlun ölümü ve
dirilisi ile bizim için ebedi hayatı kazandı.
Sana yalvarıyoruz ki Meryem Ana'ya
Tespih Duası'nda söylediğimiz gizemler
hakkında derin düşündüğümüzde, bu
gizemlerin içeriklerine uygun
davranabilelim ve vaat ettikleri lütuflara
sahip olabilelim. Bunu Rabbimiz Mesih
İsa'nın adına senden dileriz. Amin.
GIRIŞ olarak her yeni gizemden önce
"Üçüncü sevinçli gizem Mesih İsa'nın
doğusudur" gibi bir cümle söylenir.
2. BU SIRAYA GÖRE…
3. BU BONCUKLARI ÇEKEREK SIRASINI
TAKIP ET…
BAŞLANGIÇ
1.
2.
3.
HAÇ YAP…
İNANIRIM BIR ALLAH'A …
EY G ÖKLERDEKİ …
SELAM SANA …
SELAM SANA …
SELAM SANA …
7.
PEDER'E, OĞUL'A VE
KUTSAL RUH'A…
8.
EY İSA …
4.
5.
6.
İLK GIZEM
GIRIŞ…
EY G ÖKLERDEKİ …
SELAM SANA…
12.
SELAM SANA …
13.
SELAM SANA…
14.
SELAM SANA …
15.
SELAM SANA …
16.
SELAM SANA …
17.
SELAM SANA …
18.
SELAM SANA…
19.
SELAM SANA …
20.
SELAM SANA…
21.
PEDER'E, OĞUL'A VE
KUTSAL RUH'A…
22. EY İSA…
9.
10.
11.
İKİNCİ GIZEM
GIRIŞ…
EY G ÖKLERDEKİ …
SELAM SANA…
26.
SELAM SANA …
27.
SELAM SANA…
28.
SELAM SANA…
29.
SELAM SANA …
30.
SELAM SANA…
31.
SELAM SANA…
32.
SELAM SANA …
33.
SELAM SANA …
34.
SELAM SANA…
35.
PEDER'E, OĞUL'A VE
KUTSAL RUH'A…
36. EY İSA …
23.
24.
25.
ÜÇÜNCÜ GIZEM
GIRIŞ…
EY G ÖKLERDEKİ …
SELAM SANA…
SELAM SANA…
41.
SELAM SANA …
42.
SELAM SANA …
43.
SELAM SANA…
44.
SELAM SANA…
45.
SELAM SANA …
46.
SELAM SANA…
47.
SELAM SANA…
48.
SELAM SANA …
49.
PEDER'E, OĞUL'A VE
KUTSAL RUH'A…
50. EY İSA…
37.
38.
39.
40.
DÖRDÜNCÜ GIZEM
GIRIŞ…
EY G ÖKLERDEKİ …
53.
SELAM SANA …
54.
SELAM SANA …
55.
SELAM SANA…
56.
SELAM SANA…
57.
SELAM SANA …
58.
SELAM SANA …
59.
SELAM SANA…
60.
SELAM SANA …
61.
SELAM SANA …
62.
SELAM SANA …
63.
PEDER'E, OĞUL'A VE
KUTSAL RUH'A…
64. EY İSA …
51.
52.
BESİNCİ GIZEM
GIRIŞ…
EY G ÖKLERDEKİ …
SELAM SANA …
SELAM SANA …
SELAM SANA …
70.
SELAM SANA…
71.
SELAM SANA …
72.
SELAM SANA…
73.
SELAM SANA …
74.
SELAM SANA…
75.
SELAM SANA…
76.
SELAM SANA …
77.
PEDER'E, OĞUL'A VE
KUTSAL RUH'A…
78. EY İSA …
65.
66.
67.
68.
69.
BİTİŞ
79.
80.
81.
SELAM KRALIÇE…
RAB ALLAH'IMIZ…
HAÇ YAP…
4. VE BU İSA VE MERYEM ANANIN HAYATINDAKİ
GIZEMLERI DÜŞÜN
Pazartesi ve Perşembe günleri, Sevinçli Gizemler söylenir
Birinci Gizem(numara 9-22): Melek Cebrail Meryem’e Kutsal Müjdeyi verir
İkinci Gizem(numara 23-36): Meryem Ana’nın Elizebet’e imaret
Üçüncü Gizem (numara 37-50): Mesih İsa’nın doğuşu
Dördüncü Gizem (numara 51-64): Mesih İsa’nın mabette sunulması
Besinci Gizem (numara 65-78): Mesih İsa'nın kaybolması ve tapınakta bulunması
Salı ve Cuma günleri, Kederli Gizemler söylenir
Birinci Gizem: Mesih İsa’nın zeytinlikte çektiği ıstıraplar
İkinci Gizem: Mesih İsa’nın kırbaçlanması
Üçüncü Gizem: Mesih İsa’ya dikenli taç giydirilmesi
Dördüncü Gizem: Mesih İsa'nın haçı taşıması
Besinci Gizem: Mesih İsa'nın haça gerilmesi ve ölümü
Çarşamba ve Cumartesi günleri, Sanlı Gizemler söylenir
Birinci Gizem: Mesih İsa’nın dirilisi
İkinci Gizem: Mesih İsa’nın göğe çıkması
Üçüncü Gizem: Kutsal Ruh’un Havarilerin üzerine inmesi
Dördüncü Gizem: Meryem Ana’nın göğe alınması
Besinci Gizem: Meryem Ana'nın yerin ve göğün kraliçesi olarak taçlandırılmak
Pazar günleri söylenir …
Sevinçli Gizemler: Noel Öncesi Dört Hafta Ve Noel
Kederli Gizemler: Paskalya Öncesi Perhizden, Kıyam Bayramına Kadar
Sanlı Gizemler: Bütün Diğer Zamanlar
Bunlar Kutsal Meryem Ana'nın, Aziz Dominik ve Kutsal
Alan de la Roche'ya devamlı tespih dua edenler için
yaptığı vaatlerdir.
1 Herkim sadakatle tespih duasını yaparak bana hizmet ederse,
Allahın lütfü işaretlerle ona verilecektir.
2 Söz veriyorum benim özel korumam ve en büyük lütfüm,
tespih duası ezberden okuyacak olanlarındır.
3 Tespih duası cehenneme karşı güçlü bir zırh olacak, o
kötülerin umudunu yıkıp, günah ve sapkınlıkları azaltacaktır.
4 Bu iyi işlerin gelişmesine neden olur, o ruhlar Allahın bol
rahmetini elde edecekler; o insan kalbini, dünyanın
sevgisinden ve onun değersiz şeylerinden çekecektir ve onları
ebedi şeyler için isteklendirecektir. Ruhları bu şekilde kutsal
edecektir.
5 Tespih duası ile, bana kendisini öneren ruh, cehenneme
gitmeyecektir.
6 Herkim tespih duası devamlı yapıp, kutsal gizemleri göz
önünde bulundurursa, asla talihsizlik görmeyecektir. Tanrı
onu cezalandırmayacaktır onun adaleti ile; zamansız ölümden
cehenneme gitmeyecektir. Dürüst olursa, O Tanrının lütfünde
kalacak ve ebedi yaşamaya layık olacaktır.
7 Herkim gerçekten tespih duasına bağlanırsa, kilise törenlerini
almadan ölmeyecektir.
8 Tespih duasına sadık olanlar, hayatlarında ve ölümde
Tanrının ışığı ve bol lütfü; ölüm anında, azizlerin cennetine
katılmaya hak kazanacaklardır.
9 Tespih duasına bağlı olanlar, arafdan onları kurtaracağım.
10 Tespih duasının sadık çocukları, ışıklı cennetin yüksek
mevkilerini hak kazanacaklardır.
11 Tespih duası ile benden istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz.
12 Herkim Tespih duası propaganda yaparsa, ihtiyaçları benim
tarafımdan karşılanacaktır.
13 Tanrısal oğlumdan elde ettim ki tespih duasını destekleyenler,
Gökteki melekler ve azizler hayattayken veya ölüm anında
arabulucu olacaklardır.
14 Tespih duası yapan herkes benim oğlumdur ve benim tek
oğlum İsa Mesih'in kardeşleridir.
15 Benim tespih duasına bağlılığınız, Allahın takdirinin büyük
bir işaretidir.

Benzer belgeler