ADAY MEMUR TEMEL ve HAZIRLAYICI EĞİTİMİ 2014

Yorumlar

Transkript

ADAY MEMUR TEMEL ve HAZIRLAYICI EĞİTİMİ 2014
ADAY MEMUR TEMEL ve HAZIRLAYICI EĞİTİMİ
2014
TEMEL EĞİTİM DERS PROGRAMI
TARİH
SAAT
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
DERSİN ADI
EĞİTİCİ BİLGİLERİ
T.C. Anayasası
Arş. Gör. Şükrü ŞAHAN
• Genel Esaslar • Temel Hak ve Ödevler • Cumhuriyetin Temel Organları • Yürütme
17 Kasım 2014 Pazartesi
İnsan Hakları
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
• insan Hakları Kavramı ve Başka Kavramlar • İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Evrimi
Murat OFLAZ
Bil. İşletmeni
Genel Olarak Devlet Teşkilatı
• Devletin Genel Tanımı • Türkiye Cumhuriyeti Temel Organları (Yasama, Yürütme, Yargı)
• Merkezi ve Yerel Yönetimler
Semiha GÜNEŞ
İç Denetçi
18 Kasım 2014 Salı
İnsan Hakları
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
19 Kasım 2014 Çarşamba
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
20 Kasım 2014 Perşembe
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
• İnsan Haklarının Korunması • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Murat OFLAZ
Bil. İşletmeni
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi
• Osmanlı İmparatorluğunda Yenilik ve Çağdaşlaşma Hareketlerine Genel
Bakış • Milli Mücadele ve Türk Kurtuluş Savaşı • Atatürkçülüğün tanımı
• Atatürk ilkeleri • Atatürkçü Düşünce Sistemi •Atatürk İnkılapları ve Kamu
Yönetimi Sistemine Getirdiği Yenilikler (Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Eğitim)
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş DEMİRKOL
657 sayılı D.M.K
• Amaç ve İlkeler • Ödev ve Sorumluklar • Genel Haklar • Yasaklar
• Takdirname ve Ödüllendirme • Amir-Memur İlişkileri • Müracaat ve Şikayetler • Kılık ve Kıyafet
Adnan İŞÇİ
Şube Müdürü
1-3
TARİH
SAAT
DERSİN ADI
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
657 sayılı D.M.K
EĞİTİCİ BİLGİLERİ
• Disiplin işleri • Sosyal ve Mali Haklar • Yer Değiştirme • Beşeri İlişkiler (İletişim ve insan ilişkileri, insan İlişkilerini
Düzenleyen Kurallar, İnsan İlişkilerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Murat OFLAZ
Bil. İşletmeni
Kasım2014
2014Pazartesi
Cuma
1721Kasım
Devlet Malını Koruma, Tasarruf Tedbirleri
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
• Devlet Malını Koruma ve Tasarruf İlkeleri • Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirlerinde Sorumluluk
22 Kasım 2014 Cumartesi
Haftasonu Tatili
23 Kasım 2014 Pazar
Haftasonu Tatili
Devlet Malını Koruma, Tasarruf Tedbirleri
09:00 - 09:45
• Tasarruf Tedbirleri
24 Kasım 2014 Pazartesi
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
Nihal KARA
Şube Müdürü
Nihal KARA
Şube Müdürü
Milli Güvenlik Bilgisi
• Milli Güvenliğin Tanımı Kapsamı ve Amacı • Milli Güvenlik Kurulu • Türkiye'nin Jeopolitik Konumu ve Stratejik
Değeri • Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumundan Kaynaklanan Tehditler ve Yapısı • İç Tehdit ve
Unsurları • Muhabere ve Çeşitleri • Harbin Önlenmesi İçin Oluşturulan Kurumlar • Seferberlik, Savaş Hali ve
Hazırlıkları • Olağanüstü Yönetim Şekilleri • Sivil Savunma
Ramazan SOYLU
Araştırmacı
Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
16:00 - 16:45
• Gizlilik Nedir. • Gizliliği Gerektiren Yazışmalarda Kullanılan Terimler •Gizlilik Dereceli Yazı, Doküman ve
Malzemeler
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
• Güvenlik Tedbirleri • Gizlilik Dereceli Evraklarda Yapılacak İşlemler ve Uygulanacak Esaslar
Ayşe ODABAŞI
Yazı İşleri Müdürü
Ayşe ODABAŞI
Yazı İşleri Müdürü
25 Kasım 2014 Salı
Haberleşme
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
• Haberleşmeyi Zorunlu Kılan Nedenler • Haberleşme ile ilgili Kavramlar
• Haberleşmenin Öğeleri ve Modelleri • Haberleşme ve Örgüt Kuralları
• Haberleşmenin Araçları • Örgütsel Haberleşmenin Çeşitleri • İyi Bir Haberleşmeyi Sağlayan Koşullar
Uzm. M. Çağatay AKTÜRK
2-3
TARİH
SAAT
26 Kasım 2014 Çarşamba
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
17 Kasım 2014 Pazartesi
27 Kasım 2014 Perşembe
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
DERSİN ADI
EĞİTİCİ BİLGİLERİ
Yazışma ve Dosyalama Usulleri
• Amaç • Yazılı İletişim Çeşitleri • Resmî Yazıların Bölümleri ve
Kurallar • Resmî Yazıların Gönderiliş ve • Alınışlarında Yapılacak İşlemler
• Evrak ve Dosyalama • Dosya Tasnif Sistemleri • Gizli Dosyalar • Zimmet Defteri • Tebligat
Ayşe ODABAŞI
Yazı İşleri Müdürü
Türkçe Dilbilgisi Kuralları
• Cümle ve Cümlenin Öğeleri • Cümle Çeşitleri
• İmla Kuralları ve Uygulanması • Küçük ve Büyük Harfler
Okt. Benan DURUKAN
Türkçe Dilbilgisi Kuralları
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
• Birleşik Kelimeler
• Alıntı Kelimeler ile Yabancı Özel Adların Yazılışı • Noktalama işaretleri
Okt. Benan DURUKAN
28 Kasım 2014 Cuma
11:00 - 11:45
------------------14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkilerde Sorunlar • Halkla İlişkilerde Yaklaşım • Halkla İlişkilerin Anlamı ve İlkeleri
• Halkla İlişkilerde Yapılanma • Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları • Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar •
Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
29 Kasım 2014 Cumartesi
Haftasonu Tatili
30 Kasım 2014 Pazar
Haftasonu Tatili
Uzm. M. Çağatay AKTÜRK
NOT: Eğitimler 17 Kasım 2014 - 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Rektörlük C Blok İşletme Fakültesi Dekanlığı 09 Nolu Derslik 'te yapılacaktır.
01 Aralık 2014 Pazartesi
Temel Eğitim Sınavı
Sınav Yeri : Rektörlük C Blok İşletme Fakültesi 09 Nolu Derslik
Sınav Saati : 14:00
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Personel Dairesi Başkanlığı
3-3