Nr 11 Vollstationäre Pflege_TR

Transkript

Nr 11 Vollstationäre Pflege_TR
Bilgilendirme Broşürü
No. 11 Yatan Hasta Bakımı
Evdeki bakım ya da kısmi yatan hasta bakımı artık yeterli gelmiyorsa, yaşlılar için
bakımevine taşınmak zorunlu hale gelebilir. Yatan hasta bakımı özellikle bakım sigortası
yasası gereğince bakıma muhtaç olan ve yatan hasta bakımı kapsamına giren kişiler için
uygulanmaktadır.
Bakım ve refakat konusunda özel talepleri olan kişilere özel konseptler sunan tesisler
vardır; örneğin bunamaya bağlı hastalıkları olan kişiler, bitkisel hayattaki hastalar ya da
özel hastalıkları olanlar.
Hangi başvurular gerekli?
1. Yatan hasta bakımının onaylanması için ilgili bakım sigortası başvurusu
2. Tedavi eden aile hekiminden ya da klinik doktorundan alınan rapor
3. İstenen bakımevine ait başvuru dilekçesi
4. Gerekli halde masrafların üstlenilmesi için ilgili sosyal yardım kurumu başvurusu
Uygun bakımevi nasıl bulunabilir?
Birçok tesiste deneme süresi hizmeti vardır. Bakımevi seçimi konusunda bir yardımı da
Bilgilendirme Broşürü No.12 Bakımevi Kontrol Listesi’nden alabilirsiniz.
Bakımevi sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?
Bakımevi sözleşmesi, masraflar dâhil olmak üzere tüm anlaşmaları içermelidir. Burada
dikkat edilmesi gereken şey, bağımsız olarak seçilmiş olan ek hizmetler için düzenli olarak
ödenen harcamalar ve masrafların münferit olarak belirtiliyor olmasıdır.
Sözleşme anlaşılır bir dille yazılmış olmalı ve ayrıntılı olarak okunmalıdır. Güvenilir bir
kişiyi de konuya dâhil etmek ve anlaşılmayan yerlerde soru sormak yararlı olacaktır. Bu
mümkün değil ise, tam yetkili birisinin ya da yasal refakatçinin sözleşmeyi imzalaması
gerekmektedir. Burada önemli olan, bu kişinin bakımevi sözleşmesi imzalamaya ve kiralık
konutu feshetmeye yetkili olmasıdır.
Bilgilendirme Broşürü No. 11 / Sayfa 2
Bakımevi masrafı ne kadar?
Bakımevinde kalmak aylık 1.650 Euro ile 3.000 Euro arası bir tutarı bulabilir, son belirtilen
ise istisnai durumlar için geçerli olsa gerek. Bakım sigortasının yatan hasta bakımına
yönelik destekleri sosyal yasanın XI 43.Maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Bakım
sigortası bakım basamağına göre bakıma bağlı harcamaları, sosyal refakat harcamaları ile
tıbbi tedavi bakım hizmetleri için aşağıda belirtilen desteği sunmaktadır:
Bakım basamağı
Basamak I
Basamak II
Basamak III
Basamak III – Ağırlık derecesi
1.1.2012 itibariyle
1.023 €
1.279 €
1.550 €
1.918 €
Bu da bakım sigortasının tüm masrafları karşılamadığı anlamına geliyor. Diğer masraflar
bakıma muhtaç olan kişinin gelirinden ve mal varlığından karşılanmalıdır. Yeterli emekli
aylığı ve mal varlığına sahip olmayan bakıma muhtaç kişiler için sosyal yardım kurumu
gerekli desteği sağlamaktadır (bunun için bakımevinin bakım sigortalarıyla bir tedarik
sözleşmesine sahip olması gerekmektedir). Sosyal yardım kurumu eşler ve çocuklar
nezdinde bakım taleplerini denetler.
Bakıma muhtaç kişiler, bakım sigortasının tespitine göre gerekli olmadığı halde yatan
hasta bakımını seçerlerse, bakıma bağlı harcamaların tutarı ayni hizmetler tutarı oranında
olur. Yani ilgili bakım basamağında ayakta tedavi için hangi tutar ödeniyorsa o geçerlidir.
Bazı tesislere, şahsi ödeme sahibi olarak bakım basamağı olmaksızın da yerleşmek
mümkündür. Bu durumda bakım sigortası tarafından hiçbir masraf karşılanmaz.
Bakım destek noktasının çalışanları size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklar
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Bakım destek noktaları, Berlin’in sorumlu kurumları Berlin bakım sigortaları olup, Berlin eyaletine bağlıdır.
Durum 11/13
türkisch

Benzer belgeler

Hospiz pflege

Hospiz pflege gerçekleştirir. Gezici bakım ekibi, gönüllü görevli çalışanlarla birlikte palyatif bakımı, psikososyal ve manevi bakımı sağlarlar. Bakımevinde Bakım Bakımevlerindeki bakım görevleri arasında ağır v...

Detaylı