İndir - BiVize

Transkript

İndir - BiVize
BÜYÜKELÇİLİK VEYA
KONSOlDSWK
MÜHRÜ
.,
Bulgaristan vize talep formu
FOTOGRAF
Iform ücretsizdir i
1. SOYADıNIZ
nOIl1ı.JlBA CE OT
ID,MBAıu:
BIDATA:
orr AHA,
2. ESKI SOY ADINIZ / BAŞKA ADLARINIZ
VARSA
3.ADINIZ
.ll:aTa Ha 3aııBJIeHUeTO:
4. DOGUM T ARİHINIZ
(yıl - ay - gün)
15. ULUSAL BIREY NUMARANıZ
(varsa)
.ll:oKYMeHT1>Tce
o6pa6oTBa OT :
6. DOGUM YERINIZ
(yer ve ülke)
7. VA T ANDAŞLlGINI1JLAR
8. ESKI
nOTBhpıt<ı:ıaBalUlf
ı:ıOKYMeHTIf:
VATANDAŞLlGINIZ
vatandaşlık)
(doğumdan
9. CINSIYETINIZ
D Erkek
D Kadın
10. MEDENİ
DURUMlJNUZ:
D Evli
D Ayrılmış
D Dul
D Boşanmış
D Başka
12. ANNENİZIN
11. BABANıZıN ADLARı
D
D
D
D
D
D
D Bekar
ADLARı
Banıuıeu nacrıopr
<lımımıcoBucpencrsa
Iloxaaa
Cpencrsa sa 1paımnop-r
Me_cKa
sacrpaxosxa
,ı:ı:pyrıı:
13. PASAPORTTURÜ:
D Normal
D Diplomatik
D Hizmet
D Seyahat belgesi (1951 tarihli Cenevre Sözleşmesince öngörülmüş)
D Yabancıya mahsus D Denizci/Bahriyeli
D Başka seyahat belgesi (lütfen tespit ediniz):
14. PASAPORT NUMARASı
15. VEREN MAKAM
16. VERILIŞ TARlHİ
17. SON GEÇERLILIK
18. BAŞKA
ULKEDE
D Hayır
lKAMET
EDIYORSANız,
TARIIll
BU ULKEYE
DONME
IZNtNİz
VAR MI?
D Evet (izin belgesinin numarası ve geçerlilik tarihi)
19. HALEN UYGULANAN
MESLEK
20. İş YERINİz
VE TELEFON
- ADRES
Bma ra ce:
D
ÜJ1<a3sa
D Paspeıııasa
(Öğrenciler
için - okulun
adı ve adresi)
BHA Ha
21. ASIL GIDECE(;İNIZ
24. GıRİş
ULKE
22. VIZE TURU
D Havalimanı transferi
D Transit
D Kısa süreli kalış
D Uzun süreli kalış
SAYıSı
D Tek
OC
D Grup
DD
D D+C
Epoil Ha BJIH3aHHııTa:
125. KALıŞ SURESİ
D Çift
26. BAŞKA BULGAR
23. VİZE
D Bireysel
D Çok
VİZELERİ
Vize:
(son üç yıl içinde verilmiş)
günlük kalış için gereklidir
VE GEÇERLİLİK
ausa'ra :
DLTV
DA
DB
SÜRELERİ
Dı
02
D Maoroxparao
Bamııı,ııaOT. ..........•.... ........
27. TRANSİT
D Hayır
YOLCULUK
HALİNDE,
ASIL GİDECEGİNİZ
D Evet, son geçerlilik tarihi:
ÜLKE İçİN
GİRİş
İzni veren makam:
İZNİNİz
V AR MI ?
1l0 ....................
...............
...................
............. ...............
Banıınaa 3a: ......
.. IlH"
28. SON BEŞ YIL ıçİNDE YABANCI ULIffiLERE SEYAHATLERINİz
IIOIThJIBA CE OT
OU AHA,If3)J,ABAm
BIDATA
.
.,.
29. SEYAHATINIZIN AMACı
D Turizm
D İş
D Özel yolculuk
D Kültür/Spor D Görev
D Sağlık nedenleri D Diğer (lütfen tespit ediniz): ....... .. ..... ........ .......... ........
30. GıRİş TARİHı
131. ÇlKIŞ TARıHİ
32. GIRIŞ YAPACAGINIZ SINIR KAPıSı VEYA
TRANSİT YOLCULUGUNUZUN GÜZERGAHI
33. SEYAHAT EDECEGINIZ
ARAÇJ
-
-e
34. KABUL EDEN Kİşı, KURUM VEYA OTEL ILE ILGILI BILGILER
Ilgili kişinin adları/Kurum
veya otelin ismi
Telefon ve fax
Tam adresi
E·posta adresi
35. SEYAHAT VE lKAMETINIZ MASRAFLARıNı KİM KARŞILıYOR?
D Kendim
D Kabul eden kişi D Kabul eden kurum
(Kim ve nasıl karşılıyor ve ilgili belgeleri ibraz ediniz): .................................................................................
....................................................................................................................................................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0.0
36. lKAMETİNIZ SıRASıNDA GEÇIMİNizi
NASIL KARŞıLAYACAKSINIZ?
D Kredi kartı D Kalacağıniz yer
DNakitpara
D Seyahat çekleri
D Diger:................................................ D Yolculuk ve/veya sağlık sigortası, son geçerlilik tarihi:........... .....................
38 EşİNIZIN KIZLIK SOYADı
.
37. EŞINIZIN SOYADı
1
39. EşiNİzİN
ADI
41. EŞINİzIN DOGUM YERI
140.EŞINIZİN DOGUM TARıHİ
42. ÇOCUKLAR
Adı
Baba adı ve soyadı
1....................................................................
_......................................
.M
••
~.
__
•••
_
•••••
_
•••
Doğum tarihi
__
• __
•••••
_
••••••
__
• ••
.......................................
.............................................
3..............................................................................................
2.
M ••••••••
_
•••
__
•••
__
•••
_
•••••
_.
__
•••
__
••••••••••
_
..............................................
.......................................................
..............................................................................
43. BAGIMLI OLDUGUNUZ AB VEYA AET VATANDAŞıNıN KIMLİK VERİLERı
(Bu soru va ancak AB veya AET vatandasının akrabaları tarafından cevap verilecektir)
Adı
Baba adı ve soyadı
Doğum tarihi
Akrabalık
derecesi:
i
Pasaport
Vatandaşlığı
............................••.........................................
numarası
AB veya AET ülkesi vatandaşı
ile
44. İşbu başvuruda kaydedilmiş olan bilgilerin Bulgaristan Cumhuriyeti yetkili makamlarına verilmesine ve bu
makamlarca, verilmesi istenilen izin amacı ile işleme tabi tutulmasına rızalığımı vermekteyim. Bu bilgiler, veri
bankasına dahil edilip muhafaza edilebilir.
Yukarıda yazılı olan bilgilerin gerçeğe uygun, doğru oldugunu beyan ederim. Doğru, gerçeğe uygun olmayan
bilgilerden ötürü Bulgar mevzuatına göre cezai sorumluluk taşıdığımın ve bunun vize verılmesıne ret cevabı veya
verılmiş olan vizenin ıptal edilmesine neden olacağının bilincindeyım.
Vize süresi dolunca Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlannı terketmek zorunda olduğumu bilmekteyim.
Vizeye sahip olmanın Bulgaristan Cumhuriyeti'ne giriş için biricik koşul olmadığından haberdarım.
45. VIZE ADAYıNıN TURKİYE'DEKİ
47. YER VE TARIH
ADRESİ
48. IMZA
46. TELEFON NUMARASı

Benzer belgeler

Bulgaristan vize talep formu

Bulgaristan vize talep formu (Bu soruya ancak AB veya AET vatandaşının akrabaları tarafından cevap verilecektir) Baba adı ve soyadı Adı Doğum tarihi

Detaylı

Demande de visa Schengen

Demande de visa Schengen (Bu soru va ancak AB veya AET vatandasının akrabaları tarafından cevap verilecektir) Adı Baba adı ve soyadı

Detaylı

Polonya Vizesi Formu

Polonya Vizesi Formu (Bu soru va ancak AB veya AET vatandasının akrabaları tarafından cevap verilecektir) Adı Baba adı ve soyadı

Detaylı