Diklovet

Transkript

Diklovet
Diklovet
Diklovet
BİLEŞİMİ: Diklovet Enjeksiyonluk Çözelti beher ml’de 50 mg diklofenak sodyum içeren berrak, renksiz veya soluk sarı renkte bir çözeltidir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Diklovet Enjeksiyonluk Çözelti içeriğinde bulunan diklofenak sodyum, non- steroid
antienflamatuar etkiye sahip bir maddedir. Antienftamatuar etkisinin yanında analjezik ve antipiretik etkiye de sahip olan diklofenak sodyumun etki mekanizması araşidonik asit mekanizması üzerinden siklo-oksijenaz enziminin inhibe edilmesine
dayanmaktadır. Diklovet Enjeksiyonluk Çözelti damar içi (I.V.) ve kas içi (I.M.) uygulanabilmektedir. Dolaşımdaki ilacın %99’dan fazlası serum proteinlerine bağlanır. At ve sığırlara 2,5 mg/kg dozunda kas içi (I.M.) yolla yapılan uygulamayı takiben 1 saat içinde
en yüksek serum konsantrasyonu elde edilir. Bu seviye sığırlarda 72 saat sonunda düşmeye başlar. Diklofenak sodyumun ve metabolik yarılanma ürünlerinin organizmadan eliminasyonu başlıca idrar ve safra yoluyla olmaktadır. KULLANIM
SAHASI/ENDİKASYONLAR: Diklovet Enjeksiyonluk Çözelti’nin sığır ve atlarda kullanımı aşağıda sıralanmıştır. Sığır ve atlarda; antienflamatuar, analjezik ve antipiretik olarak; travma sonrası ortaya çıkan veya travmaya bağlı olmayan romatizmal yangı
(sekunder bakteriyel enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon, akut veya kronik topallık (artritis, bağ iltihabı (desmitis), tendinitis, miyositis) olgularında tedavi amacıyla kullanılmaktadır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Diklofenak sodyumun
farmakolojik dozu 2.5 mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde parenteral yolla uygulanır. Pratik olarak sığır ve atlarda 5ml/100kg c.a. /gün olacak şekilde dozu ayarlanır. Tedaviye 3–5 gün devam edilmelidir. Tüm vakalarda kas içi uygulama tavsiye edilmekle birlikte
damar içi uygulamaya sadece acil durumlarda başvurulmalıdır. HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR: Tedavinin başlangıcında gastro-intestinal semptomlar ve hemorajilerin bir sonucu olarak kusma ya da dışkıda kan görülürse tedavi
kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır. Atlarda anoreksi ile normal dozun iki katı dozlarda uygulandığında kanama ve karaciğer rahatsızlıkları gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda, tedavi derhal kesilmeli ve bir veteriner hekime danışılmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER: Tedavinin başlangıcında kusma ve diyare görülebilir ancak sığırlarda ilacın tolere edilmediğine dair bir belirtiye rastlanmamıştır. Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi) ve gastro-intestinal hemorajiler
gibi etkiler (Kusma ya da dışkıda kan görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır.) görülebilir. Önerilen dozlarda uygulandığında enjeksiyon bölgesinde geçici, ağrılı bir şişlik ve kanama, nadiren de abse ve nekroz şekillenebilir. İLAÇ
ETKİLEŞİMLERİ: Digoksin, furosemid ve diğer diüretikler, asetilsalisilik asit, kumarin grubu antikoagulanlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğer sistemik non-steroidal antienflamatuar ilaçlarla birlikte uygulandığında yan etkiler ortaya çıkabilir. DOZ AŞIMINDA
TEDBİRLER ANTİDOT: Diklofenak sodyum, yüksek dozlarda uygulandığında yavaş veya hızlı soluma, mide bulantısı, kusma, ishal ve deride döküntülere neden olabilmektedir. GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç kalıntı arınma
süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz. KONTRENDİKASYONLAR: Diklovet Enjeksiyonluk Çözelti,
diklofenak sodyuma duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, sindirim rahatsızlığı veya hemorajisi olan hayvanlarda kontrendikedir. Gebelikte kullanIm: Doğum mekanizmasını etkileyebileceğinden
dolayı ileri gebelikte kullanımı önerilmez. GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı
hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Tedaviye 3-5 günden fazla devam etmeyiniz. UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR: İlacın kaza ile göze teması durumunda göz bol miktarda içme suyu ile
durulanmalıdır. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü 24 aydır. Oda ısısında, ısı ve ışıktan korunarak 4 – 30°C’ ler arasında saklanmalıdır. KULLANIM SONRASI İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kullanım sonrasında ambalaj
usulüne uygun şekilde imha edilmeli, başka amaçla kullanılmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde 20, 50 ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde piyasaya arz edilmektedir. SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile veteriner
muayenehaneleri, poliklinikleri ve eczanelerde satılır. (VHR) PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 28.12.2009 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 28.12.2009-22/012 RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: VETAŞ Veteriner ve Tarım
İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303 Küçükçekmece -İSTANBUL Tel:0212 692 92 92 Faks:0212 697 34 89 e-mail: [email protected] İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ: DEVA HOLDİNG A.Ş. Ulus Mah. Ankara Cad. No:2
Kartepe-Kocaeli Tel: 0 262 317 88 00 Faks: 0 262 317 88 31
Enjeksiyonluk Çözelti
13VTS25DLV1
Enjeksiyonluk Çözelti
ENDİKASYONLAR:
ENDİKASYONLAR
ENDİKASYON
ENDİKASYONLA
ENDİKASYONLAR
ENDİKAS
ENDİK
ENDİKASYONLA
KASYONLAR
Diklovet (50 mg diklofenak sodyum), bir non-steroid antienflamatuvar
ilaç olup, etki mekanizması araşidonik asit mekanizması üzerinden
siklo-oksijenaz (COX) enziminin inhibe edilmesine dayanmaktadır.
• Plazma proteinlerine bağlanma
Diklovet, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (%99’un üzerinde). Bu durum,
etkin maddenin plazmada yüksek oranlarda “depolanması” anlamına gelmektedir.
• Hızlı ve uzun süreli etki
Kas içi uygulama sonrasında Diklovet hızla emilir ve birkaç dakika içinde etki göstermeye başlar. Maksimum plazma konsantrasyonuna at ve sığırlarda 1 saatte ulaşır. Bu
seviye sığırlarda 72 saat sonra düşmeye başlar.
• KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA DİKLOVET
• Sığır ve atlarda travma sonrası
ortaya çıkan veya travmaya bağlı
olmayan romatizmal yangı ve
dejenerasyonlarda,
• Akut ve kronik topallıklarda
(artritis, bağ iltihabı (desmitis),
tendinitis, miyositis) tedavi amacıyla
kullanılır.
• SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA
TALIKLARINDA D
DİKLOVET
İKLOVET
Yapılan
ile birlikte
Kas içi ve damar içi uygulanabilen Diklovet, kas dokudan yüksek düzeyde emilebilme
özelliğine sahiptir. Diklofenak sodyum karaciğerde metabolize olarak idrar ve safra
yoluyla vücuttan tamamen atılır.
Ne
eden DİKLO
DİKLOVET
Dİ
İİKLOVET ?
buzağılarda
BRD
hastalığının tedavisinde antibiyotik uygulaması
• Metabolizma ve atılma
Neden DİKLOVET ?
çalışmada
diklofenak sodyumun kas içi
TEK DOZ uygulanması etkili bulunmuştur.
1
1. Guzel, M., Karakurum, M.C., Durgut R ., Mamak, N.: Clinical
efficacy of diclofenac sodium and flunixin meglumine as adjuncts to
antibacterial treatment of respiratory disease of calves. Australian
Veterinary Journal, 88(6): 236-239, 2010.
Neden DİKLOVET
VET ?
Neden D
Hayvan türü
• Hızlı ve kalıcı terapötik etkiye sahiptir.
Sığır-at
Dozu
5 ml / 100 kg c.a. / gün
• Merkezi anestezik etki oluşturmaksızın, analjezik etki gösterir.
*Acil durumlarda damar içi uygulamaya başvurulabilir.
• Bakteriyel toksinlerden kaynaklanan etkileri güçlü bir şekilde ve hızla inhibe eder.
• Kortikosteroidlerde görülen tipik yan etkilere (bağışıklık sistemi depresyonu, süt
veriminde azalma gibi) neden olmaz.
Ticari şekli
50 ml – 100 ml
Kullanım şekli*
Kas içi

Benzer belgeler

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır LAFENAC Enjeksiyonluk

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır LAFENAC Enjeksiyonluk Sığırlarda plazma yarılanma ömrü 11.3 saattir. Serum ilaç seviyesi, sığırda 72 saat sonra düşmeye başlar. Dolaşımdaki ilacın %99’dan fazlası serum proteinlerine bağlanır. kas içi yolla uygulamada b...

Detaylı

prospektus

prospektus görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır). Alerjik reaksiyonlar görülebilir (kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi). İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Diklofenak; diğer non-steroidal...

Detaylı

prospektus

prospektus BİLEŞİMİ: Diklovet Enjeksiyonluk Çözelti beher ml’de 50 mg diklofenak sodyum içeren berrak, renksiz veya soluk sarı renkte bir çözeltidir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Diklovet Enjeksiyonluk Çözelti i...

Detaylı