prospektus

Transkript

prospektus
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Dijezik®
Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuar
BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz veya soluk sarı renkli bir çözelti olan Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti; her
ml’sinde 50 mg diklofenak sodyum içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan diklofenak sodyum, non-steroid
antienflamatuar, analjezik, antispazmodik ve antipiretik etkinliğe sahiptir. Diklofenak
sodyum; araşidonik asit metabolizmasında prostaglandin, prostasilin ve tromboksan
sentezinden sorumlu siklo-oksijenaz enziminin sentezini engelleyerek etkili olur.
Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti; parenteral olarak uygulandıktan sonra uygulama alanından
hızla emilir. Diklofenakın barsaklar ve kas dokudan yüksek düzeyde emilmesi, sadece damar
içi yolla değil oral, rektal ve kas içi yolla uygulanmasına da imkan sağlar. Sığır ve atlarda
uygulamadan sonra 1 saat içinde en yüksek serum konsantrasyonuna ulaşır. Serum ilaç
seviyesi, sığırlarda 72 saat sonra düşmeye başlar. Dolaşımdaki ilacın %99’dan fazlası plazma
proteinlerine bağlanır. Karaciğerde, ilk geçişte yüksek oranda biyotransformasyona uğrar.
Diklofenak ve metabolik yıkımlanma ürünlerinin organizmadan eliminasyonu, başlıca idrar
ve safra yolu ile olur.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti; at ve sığırlarda antienflamatuar, analjezik ve antipiretik tedavi
amacı ile kullanılır. Başlıca kullanım alanları; analjezik olarak her türlü ağrı ve sancılarda;
travma sonrası ortaya çıkan yangı veya romatizmal yangı (sekunder bakteriyel
enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon tedavisinde; tendo, iskelet - kas
sistemi ağrıları, yangılı durumlarında (tendinitis, tendovajinitis, artritis, poliartritis, myositis,
laminitis, desmitis, lumbago vs.); pnömoni, bronşit ve diğer tüm ateşli hastalıklarda antipiretik
olarak ve enfeksiyöz hastalıklara bağlı akut inflamasyon hallerinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği
takdirde at ve sığırlara 2.5 mg diklofenak/kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla kas içi (İM)
olarak uygulanır. Sadece acil durumlarda damar içi (İV) olarak uygulanır.
Pratik olarak; sığır ve atlara; 5 ml Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti / 100 kg canlı ağırlığa
uygulanır. Tedaviye 3 - 5 gün süreyle devam edilmelidir.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Atlarda anoreksi ve normal dozun iki katı dozlarda uygulandığında kanama ve karaciğer
rahatsızlıkları gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda tedavi derhal kesilmeli ve bir veteriner
hekime danışılmalıdır. Tedavinin başlangıcında gastrointestinal semptomlar ve hemorajilerin
bir sonucu olarak kusma ya da dışkıda kan görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime
danışılmalıdır.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Tavsiye edilen dozlarda enjeksiyon bölgesinde geçici, ağrılı bir şişlik ve kanama, nadiren de
apse ve nekroz şekillenebilir. Tedavinin başlangıcında kusma ve diare görülebilir.
Gastrointestinal hemorajiler gibi daha ciddi etkiler oluşabilir (kusma ya da dışkıda kan
görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır). Alerjik reaksiyonlar görülebilir
(kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi).
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diklofenak; diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlar, asetilsalisilik asit, kumarin grubu
antikoagulanlar, digoksin, furosemid ve diğer diüretik ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Yüksek dozlarda kullanıldığında bulantı, kusma, ishal, yavaş veya hızlı soluma ve deride
döküntü meydana gelebilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben
eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan
tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.
KONTRENDİKASYONLARI
Diklofenak sodyuma hassasiyeti olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Böbrek ve
karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sindirim rahatsızlığı ve kanamaya
meyilli olan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.
Gebelikte kullanım: İleri derecede gebe hayvanlarda doğum mekanizmasını
etkileyebileceğinden kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, ısı ve ışıktan koruyarak (4 - 30 °C’de) saklayınız. Raf ömrü, üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda
kutu içerisinde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.07.2007
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE
NO: 17.07.2007 - 18/074
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 16 34307 Küçükçekmece /
İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Benzer belgeler

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır LAFENAC Enjeksiyonluk

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır LAFENAC Enjeksiyonluk Pratik doz; Sığır – at : 5 ml / 100 kg canlı ağırlık / gün dozunda 3-5 gün kullanılır. Acil durumlarda damar içi uygulama yapılabilir.

Detaylı

Diklovet

Diklovet (sekunder bakteriyel enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon, akut veya kronik topallık (artritis, bağ iltihabı (desmitis), tendinitis, miyositis) olgularında tedavi amacıyla ku...

Detaylı

Tamam Gülsen Hanım

Tamam Gülsen Hanım karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sindirim rahatsızlığı ve kanamaya meyilli olan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir. Gebelikte kullanım: İleri derecede gebe hayvanlarda ...

Detaylı