Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır LAFENAC Enjeksiyonluk

Transkript

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır LAFENAC Enjeksiyonluk
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
LAFENAC
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antienflamatuvar
BİLEŞİMİ
LAFENAC Enjeksiyonluk Çözelti; her ml’sinde 50 mg diklofenak sodium içeren renksizs yada
soluk sarı renkte steril çözeltidir..
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Lafenac Enjeksiyonluk Çözelti, non- steroid antienflamatuar (NSAI) etkili etkin madde olan
diklofenak sodyum içerir. Diklofenak sodyum aynı zamanda, analjezik, anti-spazmodik ve
antipiretik etkilidir. Etki mekanizması, araşidonik asit metabolizması ile prostaglandin,
prostasiklin ve tromboksan sentezinden sorumlu siklo-oksijenaz enziminin sentezinin inhibe
edilmesini içerir.
Diklofenak’ın barsaklardan ve kas dokudan yüksek düzeyde emilmesi, sadece damar içi yolla
değil oral, rektal ve kas içi yolla uygulanmasına da imkan sağlar. 2.5 mg/kg dozunda kas içi
yolla uygulamadan sonra at ve sığırda 1 saat içinde en yüksek serum konsantrasyonları elde
edilir. Diklofenak memelilerde hızlı metabolize edilir. Diklofenakın biyotransformasyonu esas
molekülün kısmen glukuronidasyonu, fakat
esas olarak tek veya multipl hidroksilasyon ve metoksilasyonu ile olur.
Sığırlarda plazma yarılanma ömrü 11.3 saattir. Serum ilaç seviyesi, sığırda 72 saat sonra
düşmeye başlar. Dolaşımdaki ilacın %99’dan fazlası serum proteinlerine bağlanır. kas içi
yolla uygulamada biyoyararlılığı %100 olarak bildirilmiştir. Diklofenak ve metabolik
yıkımlanma ürünlerinin organizmadan eliminasyonu başlıca idrar ve safra yoluyla olur.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
LAFENAC Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve atlarda anti-enflamatuar, analjezik ve anti-piretik
tedavi amacıyla kullanılır.
Başlıca kullanım alanları;
-Travma sonrası ortaya çıkan ve/veya romatizmal yangı (sekunder bakteriyel enfeksiyonların
karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon tedavisi
-Akut veya kronik topallık (artritis, bağ iltihabı (desmitis), tendinitis, miyositis)
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
LAFENAC Enjeksiyonluk Çözelti, sığır ve atlarda diklofenak sodyumun farmakolojik dozu 2.5
mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde kas içi enjeksiyon şeklindedir.
Pratik doz;
Sığır – at : 5 ml / 100 kg canlı ağırlık / gün dozunda 3-5 gün kullanılır.
Acil durumlarda damar içi uygulama yapılabilir.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Sığırlarda,
ilacın
başlangıcında
tolere
edilmediğine
dair
bir
belirtiye
rastlanmamıştır.
Tedavinin
diyare görülebilir. Gastro-intestinal hemorajiler gibi daha ciddi etkiler
oluşabilir. (Kusma ve dışkıda kan görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime
danışılmalıdır.) Alerjik reaksiyonlar görülebilir (kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi).
Tavsiye edilen dozlarda enjeksiyon bölgesinde geçici, ağrılı bir şişlik ve kanama, nadiren de
abse ve nekroz şekillenebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer sistemik non-steroidal antienflamatuar ilaçlarla birlikte uygulandığında yan etkiler
ortaya çıkabilir. Digoksin, furosemid ve diğer diüretikler, asetilsalisilik asit, kumarin grubu
antikoagulanlar, ile birlikte kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Diklofenak sodyum, aşırı dozda, yavaş veya hızlı soluma, deride döküntü, mide bulantısı,
kusma ve ishale neden olabilmektedir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (ikas); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra
eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün, ihraç edilecek atlar ise 8 gün geçmeden kesime sevk
edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.
KONTRENDİKASYONLAR
-Sindirim rahatsızlığı, böbrek veya karaciğer yetmezliği veya hemoraji olan hayvanlarda
kontrendikedir.
Diklofenak sodyuma duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Doğum mekanizmasını etkileyebileceğinden dolayı ileri gebelikte
kullanımı önerilmez.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız. Tedaviye 3-5 günden fazla devam
edilmemelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
4 – 30oC’de, güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. İlk kullanımdan sonraki raf ömrü
25oC’nin altında saklamak koşulu ile 28 gündür. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20, 50 ve 100 ml renksiz flakonlarda karton kutu içinde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. VHR
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 22.09.2008
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO: 22.09.200820/052
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ: ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mah. Petek Sok. NoÇ18 Pendik/İSTANBUL
İMAL YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

Benzer belgeler

Diklovet

Diklovet kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır. Atlarda anoreksi ile normal dozun iki katı dozlarda uygulandığında kanama ve karaciğer rahatsızlıkları gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda, tedavi derhal ...

Detaylı

prospektus

prospektus ml’sinde 50 mg diklofenak sodyum içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan diklofenak sodyum, non-steroid antienflamatuar, analjezik, antispazmodik ve an...

Detaylı

Tilmivet

Tilmivet Gebelikte kullanım: Doğum mekanizmasını etkileyebileceğinden dolayı ileri gebelikte kullanımı önerilmez. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışı...

Detaylı