E Ğ İ T İ MFAK Ü LTE Sİ

Yorumlar

Transkript

E Ğ İ T İ MFAK Ü LTE Sİ
EĞİTİM
F A K Ü L T E Sİ
HABER BÜLTENİ
Sayı: 68
Şubat 2016
KATILDIĞIMIZ BİLİMSEL TOPLANTILAR VE ETKİNLİKLER
 Doç. Dr. Deniz ALBAYRAK-KAYMAK, 7-9 Ekim 2015 tarihleri
arasında Mersin Üniversitesi’nde düzenlenen 13. Ulusal Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Kongresi’ne “Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık
Öğrencilerinde Gündelik Sıkıntılar, Yaşam Olayları ve Psikolojik
Sorunlar ile İlişkili Olarak Bilişsel Değerlendirmeler ve Başa Çıkma
Yolları” ile “İstanbul’daki Üniversitelerde Akran Rehberliği ve Öğrenci
Desteğine Dayalı Uygulamalar” başlıklı ortak bildirileri sunmak üzere
davetli olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Özlem ÜNLÜHİSARCIKLI, 9 Ekim 2015 tarihinde Konya’da,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
bünyesinde yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları
İçin Ulusal Koordinatörler Projesi kapsamında Türkiye’deki yetişkin
eğitimi konusundaki kritik paydaş grubu akademisyenlerle düzenlenen
toplantıya davetli olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Ebru KAYA, 10 Ekim 2015 tarihinde Bilim Akademisi’nin
gerçekleştirdiği Genç Bilim Akademisi Toplantısı’na davetli olarak
katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlayan MERCAN, 13 Ekim 2015 tarihinde
Kocaeli’nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kurulması
Değerlendirme Kurulu Toplantısı’na davetli kurul üyesi olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Yasemin BAYYURT, 14 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da
Divan Hotel’de düzenlenen British Council/75 Years in Turkey/4th UK1
Turkey English Task Force English adlı seminere davetli olarak
katılmıştır.
 Doç. Dr. Özlem ÜNLÜHİSARCIKLI, 16-17 Ekim 2015 tarihleri
arasında İstanbul’da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi
Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi kapsamında düzenlenen
Temel Beceriler Uluslararası Konferansı’na davetli panelist olarak
katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Hande SART, 17-23 Ekim 2015 tarihleri arasında
İngiltere, Manchester’da Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen
Family of International Classifications (WHO-FIC) Network yıllık
toplantısına davetli olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERKUNT, 19-21 Ekim 2015 tarihleri arasında
Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen ve Avrupa Birliği Projesi olan
“Erasmus+ Projesi” kapsamındaki Enhancement of Skills in Retail adlı
projenin paydaşlar toplantısına davetli olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Zeynep KIZILTEPE, 19-22 Ekim 2015 tarihleri arasında
İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen International Journal of Arts and
Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education
Konferansı’na “Teaching Method Preferences of Primary and Secondary
School Teachers: The Cooperative Teaching Method” başlıklı bildirisini
sunmak üzere davetli olarak katılmıştır.
 Araş. Gör. Hüseyin YÜKSEL, 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında
Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Spor Psikolojisi
Kongresi’ne davetli olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Ebru KAYA, 26 Ekim-1 Kasım 2015 tarihleri arasında Lübnan,
Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde NARST (A Worldwide Association for
Improving Science Teaching and Learning through Research)-LSEP
(Linking Science Educators Program) tarafından desteklenmek üzere
kabul edilen “Infusing Scientific Practices in Science Education in
Lebanon” başlıklı proje kapsamında düzenlenen çalıştaya davetli olarak
katılmıştır.
 Doç. Dr. Ebru KAYA, 29 Ekim 2015 tarihinde Lübnan, Beyrut
Amerikan Üniversitesi’ne “From Scientific Inquiry to Scientific Practices:
Redefining Teaching and Learning of Science” başlıklı bir seminer
vermek üzere davetli olarak katılmıştır.
2
 Yrd. Doç. Dr. Bengü BÖRKAN, 3-5 Kasım 2015 tarihleri arasında
Malezya’nın Penang şehrinde düzenlenen Hand on Rasch Measurement
Workshop adlı çalıştaya davetli olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Serkan ÖZEL, 4 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da, Milli Eğitim
Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen
“Taslak Ders Kitabı” incelemesi çalışmalarına inceleme raporu sunmak,
değerlendirme ve puanlama yapmak üzere davetli panelist olarak
katılmıştır.
 Öğr. Gör. Dr. Şebnem YALÇIN, 4 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da,
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından
düzenlenen “İlköğretim İngilizce Taslak Ders Kitabı” inceleme ve
değerlendirme müzakeresine davetli panelist olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Devrim GÜVEN, 5 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da,
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından
düzenlenen “Taslak Ders Kitabı” incelemesi çalışmalarına inceleme
raporu sunmak, değerlendirme ve puanlama yapmak üzere davetli panelist
olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Yasemin BAYYURT, 6-7 Kasım 2015 tarihleri arasında
Polonya’da Zespol Szkol Akademickich w Zielonej Gorze tarafından
düzenlenen Zielona Gora bölgesindeki İngilizce öğretmenlerine yönelik
1st ELFTED Workshop in Zielone Gora adlı çalıştaya “World Englishes
and EFL Teachers: Facing the Challenges” başlıklı bildirisini sunmak
üzere davetli olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Belma HAZNEDAR, 7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında
Çek Cumhuriyeti, Prag’da Charles Üniversitesi tarafından düzenlenen
IS1401 COST ACTION (Strengthening Europeans' Capabilities by
Establishing the European Literacy Network) Projesi’nin “Research and
Applications” başlıklı proje ortaklarıyla gerçekleştirilen toplantıya davetli
olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Gülcan ERÇETİN, 7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında
Çek Cumhuriyeti, Prag’da Charles Üniversitesi tarafından düzenlenen
IS1401 COST ACTION (Strengthening Europeans' Capabilities by
Establishing the European Literacy Network) Projesi’nin “Research and
Applications” başlıklı proje ortaklarıyla gerçekleştirilen toplantıya davetli
olarak katılmıştır.
3
 Yrd. Doç. Dr. Nalan BABÜR, 7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında
Çek Cumhuriyeti, Prag’da Charles Üniversitesi tarafından düzenlenen
IS1401 COST ACTION (Strengthening Europeans' Capabilities by
Establishing the European Literacy Network) Projesi’nin “Research and
Applications” başlıklı proje ortaklarıyla gerçekleştirilen toplantıya davetli
olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Ebru KAYA, 9-10 Kasım 2015 tarihleri arasında İzmir, Dokuz
Eylül Üniversitesi, İlköğretim Bölümü’ne bölümün öğretim üyesi Doç.
Dr. Gül Ünal Çoban’ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK Bilim Toplum
Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen ve Fen Bilimleri Öğretmenlerine
Yönelik Teknolojik-Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon
Uygulamaları Projesi’ndeki uygulamalara katkı sağlamak üzere davetli
olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Bengü BÖRKAN, 11-13 Kasım 2015 tarihleri arasında
Malezya’nın Shah Alam şehrinde düzenlenen Introduction to Rasch
Measurement adlı çalıştaya davetli olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Zeynep KIZILTEPE, 16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında
Finlandiya’nın Tampere şehrinde düzenlenen 3rd International Symposium
and Conference on Creative School adlı konferansa “Curiosty and
Creativity for Primary School Children” başlıklı bildirisini sunmak üzere
davetli olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, 25 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da
düzenlenen TÜBİTAK TİDEB tarafından firmalara sağlanan Ar-Ge
Yardımı Değerlendirme Toplantısı’na davetli olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Emine ERKTİN, 25 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Eğitim Fakülteleri,
öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sertifika programlarına
ilişkin konuları görüşmek üzere düzenlenen Eğitim Fakültesi Dekanları
Toplantısı’na davetli olarak katılmıştır.
 Araş. Gör. Yasemin KARAGÖZ, 27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında
İstanbul, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde
düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan 2015-2016
Dönemi Sağlık Eğitim Programı, Futbolda Psikolojik Performans
Danışmanlığı Sertifikasyonu 2. Basamak Kursu’na davetli olarak
katılmıştır.
4
 Araş. Gör. Hüseyin YÜKSEL, 27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında
İstanbul, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde
düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan 2015-2016
Dönemi Sağlık Eğitim Programı, Futbolda Psikolojik Performans
Danışmanlığı Sertifikasyonu 2. Basamak Kursu’na davetli olarak
katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERKUNT, 1-4 Aralık 2015 tarihleri arasında
Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenen ve Avrupa Birliği Projesi olan
“Erasmus+ Projesi” kapsamındaki Enhancement of Skills in Retail adlı
projenin paydaşlar toplantısına davetli olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlayan MERCAN, 1-4 Aralık 2015 tarihleri
arasında Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenen ve Avrupa Birliği
Projesi olan “Erasmus+ Projesi” kapsamındaki Enhancement of Skills in
Retail adlı projenin paydaşlar toplantısına davetli olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Sumru AKCAN, 2-5 Aralık 2015 tarihleri arasında
Hindistan’da, Lucknow, City Montessori School’da düzenlenen 18th
International Convention on Students’ Quality Control Circles adlı dünya
konseyi toplantısına “Analysis of Teacher Candidates’ Learning
Experiences in an English Teaching Methods Course” başlıklı bildirisini
sunmak üzere davetli olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Hande SART, 2-5 Aralık 2015 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi’ne
“Collaboration between Health and Educational Systems to Improve the
Inclusion of Children with Special Needs in Schools” başlıklı oturumu
Olaf Kraus De Camargo, Nezihe Elik ve Heidi M. Feldman ile birlikte
sunmak üzere davetli olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Belma HAZNEDAR, 6-10 Aralık 2015 tarihleri arasında
Almanya’da Padagogische Hochschule Ludwigsburg tarafından
Ludwigsburg University of Education’da düzenlenen “Migration and
Intercultural Education” konulu proje sempozyumuna davetli olarak
katılmıştır.
 Doç. Dr. Leyla MARTI, 6-10 Aralık 2015 tarihleri arasında Almanya’da
Padagogische Hochschule Ludwigsburg tarafından Ludwigsburg
University of Education’da düzenlenen “Migration and Intercultural
Education” konulu proje sempozyumuna davetli olarak katılmıştır.
5
 Yrd. Doç. Dr. Nazik DİNÇTOPAL-DENİZ, 11 Aralık 2015 tarihinde
Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü
tarafından düzenlenen Bilişsel Bilim Seminer Serileri’ne “Phrase Lengths
and Syntactic Parsing Strategies in the Perceived Informativeness of
Prosodic Cues in Turkish Ambiguity Resolution” başlıklı konuşmasını
yapmak üzere davetli olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlayan MERCAN, 14-15 Aralık 2015 tarihleri
arasında Antalya’da, BÜYEM tarafından Sunexpress firmasının talebi
üzerine düzenlenen eğitime davetli eğitmen olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Emine ADADAN, 23 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da,
TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü’nde “Eğitimde Fatih Projesi İş Birliği
Protokolü” kapsamında düzenlenen Kimya 11 Öğrenme Adımları
toplantısına davetli alan eğitimi uzmanı olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, 24-25 Aralık 2015 tarihleri arasında
İstanbul’da TÜBİTAK tarafından düzenlenen Yurt Dışındaki Türk Bilim
İnsanları 3. Kurultayı’nda Eğitim ve Ekonomik Kalkınma alanındaki
oturumlara davetli moderatör olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Emine ERKTİN, 26-27 Aralık 2015 tarihleri arasında
Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Ölçme
Değerlendirme Çalıştayı’na davetli olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Engin ADER, 26-27 Aralık 2015 tarihleri arasında
Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Ölçme
Değerlendirme Çalıştayı’na davetli olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Bengü BÖRKAN, 26-27 Aralık 2015 tarihleri arasında
Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Ölçme
Değerlendirme Çalıştayı’na davetli olarak katılmıştır.
 Araş. Gör. Sevde BARIŞ-ŞAHBUDAK, 28 Aralık 2015 tarihinde
İstanbul’da Roschach ve Projektif Testler Derneği tarafından düzenlenen
“Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi” programına
davetli olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, 28-29 Aralık 2015 tarihleri arasında
TÜBİTAK Başkanlığı’nda 2015 yılı II. döneminde TÜBİTAK-SOBAG’a
6
iletilen araştırma projelerini değerlendirmek üzere düzenlenen panele
davetli moderatör olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERKUNT, 28-29 Aralık 2015 tarihleri arasında
Ankara’da, TÜBİTAK Başkanlığı’nda 2015 yılı II. döneminde
TÜBİTAK-SOBAG’a iletilen araştırma projelerini değerlendirmek üzere
düzenlenen panele davetli panelist olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Nazik DİNÇTOPAL-DENİZ, 4-29 Ocak 2016 tarihleri
arasında ABD, New York City Üniversitesi, Graduate Center Dilbilim
Bölümü’nde, doktora tez danışmanı Prof. Dr. Janet Dean Fodor ile birlikte
yürütmekte olduğu “Syntactic and Metric Constraints in Silent Reading in
Turkish” adlı proje üzerinde deneysel materyal geliştirmek ve deney
düzeneği konusunda çalışmalar yapmak üzere görev almıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Sevil AKAYGÜN, 7 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da Milli
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından
düzenlenen Taslak Ders Kitabı İnceleme Paneli’ne davetli panelist olarak
katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Gülseren KARAGÖZ-AKAR, 11-13 Ocak 2016 tarihleri
arasında İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen TÜBİTAK
bağlantılı Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Etkin Matematik
Öğretimi için İlerlemeci Bakış Açısı Kazandırılması isimli projenin saha
çalışmasına davetli olarak katılmıştır.
 Öğr. Gör. Dr. Şebnem YALÇIN, 11-19 Ocak 2016 tarihleri arasında
Kanada, Toronto’da University of Toronto, Ontario Institute for Studies in
Education’da Prof. Dr. Nina Spada’nın düzenlediği araştırma
toplantılarına davetli olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Emine ADADAN, 12 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da,
TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü’nde “Eğitimde Fatih Projesi İş Birliği
Protokolü” kapsamında düzenlenen Kimya 11 Öğrenme Adımları
toplantısına davetli alan eğitimi uzmanı olarak katılmıştır.
 Araş. Gör. Sevde BARIŞ-ŞAHBUDAK, 15 Ocak 2016 tarihinde
Düzce’de Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın kurumsal bir
sosyal sorumluluk projesi olan ve Koç Topluluğu tarafından yürütülen
Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum adlı seminer
çalışmasına davetli olarak katılmıştır.
7
 Araş. Gör. Zeynep ÖZDOĞAN, 21-22 Ocak 2016 tarihleri arasında
İskenderun’da Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
tarafından yürütülen Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Destekliyorum adlı proje çalışmasına davetli olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Emine ADADAN, 22 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da,
TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü’nde “Eğitimde Fatih Projesi İş Birliği
Protokolü” kapsamında düzenlenen Kimya 11 Öğrenme Adımları
toplantısına davetli alan eğitimi uzmanı olarak katılmıştır.
 Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, 25 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da,
TÜBİTAK TEYDEB’e (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı) sunulan bir sanayi kuruluşunun araştırma projesini
değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya davetli olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. H. Ayşe CANER, 25 Ocak-5 Şubat 2016 tarihleri arasında
Antalya’da, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından düzenlenen
Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) Eğitici Eğitimi Programı
toplantısına davetli gözlemci olarak katılmıştır.
 Doç. Dr. Sumru AKCAN, 28-29 Ocak 2016 tarihleri arasında Bolu,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen English Language
Teacher Education (ELTER) düzenleme/koordinasyon toplantısına davetli
olarak katılmıştır.
 Yrd. Doç. Dr. Gülseren KARAGÖZ-AKAR, 30-31 Ocak 2016 tarihleri
arasında Ankara, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Matematik
Öğretiminde Örnek Uygulamaları Konferansı’na “Nicel Muhakeme ile
Karmaşık Sayıların Oluşturulması” başlıklı sözlü bildirisini sunmak üzere
davetli olarak katılmıştır.
ATAMALAR
Yeni görevlere atanan ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza
başarılar dileriz.
Prof. Dr. Zeynep KIZILTEPE, 18 Kasım 2015 tarihi itibariyle Profesörlük
kadrosuna atanmıştır.
8
Doç. Dr. F. Nevra SEGGIE, 18 Kasım 2015 tarihi itibariyle Doçentlik
kadrosuna atanmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Yeşim İMAMOĞLU, 23 Kasım 2015 tarihi itibariyle Boğaziçi
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca Yardımcı
Doçent kadrosu için belirtilen isterleri tamamlamış olduğundan Ortaöğretim Fen
ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda
Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır.
Doç. Dr. Emine ADADAN, 18 Aralık 2015 tarihi itibariyle Doçentlik
kadrosuna atanmıştır.
Araş. Gör. Ali AKKAYA, 26 Ekim 2015 tarihi itibariyle
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde
Araştırma Görevlisi (SBE kadrosunda) olarak göreve başlamıştır.
(Avcılar Anadolu Teknik Lisesi /2009; Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / 2014;
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans
Programı / 2015-...).
Araş. Gör. Hayriye Sinem BOYACI, 26 Kasım 2015 tarihi
itibariyle İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim
Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. (Nazilli Anadolu
Öğretmen Lisesi / 2010; Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı / 2015; Boğaziçi
Üniversitesi İlköğretim Bölümü Yüksek Lisans Programı, 2015-...).
Araş. Gör. Beste ULUS, 11 Ocak 2016 tarihi itibariyle
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ne
Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. (Atatürk Anadolu Teknik
Lisesi / 2008; Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü / 2013; Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programı / 2014-...).
Özlem KAHRAMAN, 11 Ocak 2016 tarihi itibariyle Eğitim
Fakültesi Dekanlığı’na atanmıştır. (Hozat Kazım Karabekir Lisesi /
2002; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü /
2008).
9
Şenay BAYRAK, 7 Aralık 2015 tarihinde Eğitim Bilimleri
Bölümü Sekreteri olarak atanmıştır. (Kabataş Ticaret Lisesi /
2000).
YAYINLAR
Çandarlı, D., Bayyurt, Y. & Martı, L. (2015). Authorial Presence in L1 and
L2 Novice Academic Writing: Cross-linguistic and Cross-cultural Perspectives,
Journal of English for Academic Purposes, 20, 192-202.
Gülerce, A. (2015). The ‘&’ has Emerged. Seeking ‘Culture’ and ‘Psychology’
for Culture & Psychology. Culture & Psychology, 21 (4), 455-468.
GÖNDERMELER
Doç. Dr. Leyla Martı
Alfahad, A. (2015). Aggressiveness and Deference in Arabic Broadcast
Interviews. Journal of Pragmatics, 88, 58-72.
Kecskes, I. (2015). Intercultural Impoliteness. Journal of Pragmatics, 86, 43-47.
Locher, M. (2015). Interpersonal Pragmatics and Its Link to (Im)Politeness
Research. Journal of Pragmatics, 86, 5-10.
Taylor, C. (2015). Beyond Sarcasm: The Metalanguage and Structures of Mock
Politeness. Journal of Pragmatics, 87, 127-141.
Uçar, E. & Akyol-Bal, Ö. (2015). Preschoolers’ Use of Requests. Dilbilim
Araştırmaları Dergisi, 2, 25-43.
10
Wang, J. & Spencer-Oatey, H. (2015). The Gains and Losses of Face in
Ongoing Intercultural Interaction: A Case Study of Chinese Participant
Perspectives. Journal of Pragmatics, 89, 50-65.
DUYURULAR
 14-16 Ekim 2015 tarihleri arasında Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Doç.
Dr. F. Nevra Seggie’nin katkılarıyla Boğaziçi Üniversitesi, Garanti
Kültür Merkezi’nde 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları
Konferansı (IHEC 2015)-Değişen Dünya ve Yükseköğretim: Kimlik,
Politika ve Reform Modelleri başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir.
 30 Kasım-6 Aralık 2015 tarihleri arasında Eğitim Bilimleri Bölümü
tarafından düzenlenen Children with Disabilities in the Current Era
başlıklı semineri vermek üzere ABD, Stanford Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Heidi Feldman davet edilmiştir.
 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında İlköğretim Bölümü tarafından
düzenlenen Exploring the Directionality of the Relationship Between
Teachers’ Beliefs and Classroom Practices: A Longitudinal Study of
Pre-service Science Teacher Development Across the Career
Continuum başlıklı semineri vermek üzere ABD, Syracuse
Üniversitesi’nden Doç. Dr. John W. Tillotson davet edilmiştir.
 5-14 Aralık 2015 tarihleri arasında Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi Bölümü tarafından Eğitim Fakültesi Lisans ve Yüksek
Lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen Picture the Process: The Role of
Visualization in Problem Solving başlıklı çalıştayı ve fakültemiz öğrenci
ve öğretim elemanlarına yönelik olarak da The Role of Visualization in
The Learning of Chemistry başlıklı konuşmayı yapmak üzere Prof.
Loretta L. Jones davet edilmiştir.
 18 Aralık 2015 tarihinde İlköğretim Bölümü tarafından düzenlenen
Sosyobilimsel Konular: Öğretmen Eğitimi ve Öğretim başlıklı
sempozyumu yapmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Özgül Yılmaz-Tüzün ve Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet
Kılınç davet edilmiştir.
11
 23 Aralık 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim
Reformu Girişimi’nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans
Salonu’nda ortaklaşa düzenledikleri Eğitim İzleme 2014-15 Raporu’nun
Yansımaları temalı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Boğaziçi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin’in açılış
konuşmasıyla başladıktan sonra ERG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Üstün Ergüder ve ERG Gözlemevi Direktörü Işık Tüzün’ün
konuşmalarıyla devam etmiştir. ERG Politika Analisti Yaprak Sarıışık ve
ERG Araştırma Asistanı Yeliz Düşkün’ün “Eğitim İzleme 2014-15
Raporu” başlıklı konuşmalarının ardından ise fakültemizin görüşlerinin
sunulduğu ve moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Engin Ader’in yaptığı
panelde fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Devrim Güven,
Yrd. Doç. Dr. Sibel Akmehmet-Şekerler ve Öğr. Gör. Dr. Şebnem Yalçın
da sunularını gerçekleştirmiştir.
 6 Ocak 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı
Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sibel Tatar ve eşi
Abbas Karakaya'nın Ulaş adını verdikleri bir oğulları olmuştur. Mutlu
anne ve babayı kutlar, Ulaş bebeğe sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam
dileriz.
DIŞ KAYNAKLARLA DESTEKLENEN PROJELER
 Doç. Dr. Ebru KAYA, NARST (A Worldwide Association for
Improving Science Teaching and Learning through Research)-LSEP
(Linking Science Educators Program) tarafından desteklenen ve
araştırmacı olarak yer aldığı “Infusing Scientific Practices in Science
Education in Lebanon” isimli araştırma projesi Aralık 2015 itibariyle
tamamlanmıştır.
12
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADIK
87 yıl önce Atatürk’ün kendisine TBMM tarafından verilen
“Başöğretmenlik” unvanını kabul etmesi nedeniyle kutlanan
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 24 Kasım 2015 tarihinde Boğaziçi
Üniversitesi, Albert Long Hall’da Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nün düzenlediği
bir törenle gerçekleştirilmiştir. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun
ardından açılış konuşmaları ile başlamış ve BÜMK-Klasik Koro’nun
mini konseriyle devam etmiştir.
Davetli konuşmacı olarak katılan Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ali
BAYKAL’ın konuşmasının ardından Eğitim Fakültesi’nin Kurucu Dekanı
Prof. Dr. Hikmet SEBÜKTEKİN adına geleneksel olarak her yıl
BÜMED tarafından verilen ödüle Fakülte Yönetim Kurulu’nca bu yıl
layık bulunan Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Programı öğrencisi Varol ARDİL’e ödülü takdim edilmiştir.
Tören, Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlayan MERCAN’ın
moderatörlüğünde gerçekleşen Akademisyen-Öğretmen İşbirliğinin
Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimine Yansımaları başlıklı panel ile
devam etmiştir. Panele, Eğitim Fakültemiz’den Doç. Dr. Emine
ADADAN, Yrd. Doç. Dr. Sevil AKAYGÜN ve Yrd. Doç. Dr. Gülseren
KARAGÖZ-AKAR
ile
Sancaktepe
Sınav
Anadolu
Lisesi
öğretmenlerinden Beyhan ŞENER konuşmalarıyla katılmıştır.
Tören, Atatürk Büstü’ne çelenk konulması ve saygı duruşu ile sona
ermiştir.
13

Benzer belgeler