Steel Building Catalog

Yorumlar

Transkript

Steel Building Catalog
C a t a l o g
B u i l d i n g
S t e e l
PAYSA PREFABRİK İNŞAAT ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. PAYSA PREFABRICATED BUILDINGS
PAYSA Prefabrik, 1976 yılından itibaren,
prefabrike yapıların mühendisliği, üretimi
ve pazarlaması konularında çalışan bir sanayi kuruluşudur.
Ankara Etimesgut’da, modern makinalarla donatılmış
fabrikasında, deneyimli yönetici ve teknik kadrosuyla,
kaliteli ve ekonomik hafif çelik konstrüksiyon prefabrik
yapıların üretimini yapmaktadır.
1
Kurulduğu ilk yıllarda çadır yapı, kemerli çelikyapı,
prizmatik çelikyapı ve modüler yapı ana ürün gruplarında
imalat yapan firmamız, ilerleyen yıllarda, branda ve
çelik işletme kapasitesini birleştirerek
branda kaplı germe yapıları imal ederek
spor salonu, kapalı manej ve depo gibi uygulamalarda
yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce tesiste uygulamıştır.
Sonraki yıllarda, yerli ve yabancı inşaat firmalarının
ülke içinde ve dışında artan şantiye binası ihtiyacını
karşılamak için çok amaçlı kullanıma uygun,
temel gerektirmeyen konteyner yapılarını geliştirmiş
ve ürün portföyüne eklemiştir.
2
3
Nakliye ve yapım kolaylığı,
zayiatsız olarak sökülüp tekrar kullanılabilme özelliği,
sıcak ve soğuk geçirmeyen, rüzgar,
kar, yağmura dayanıklı, aydınlık, geniş
ve birkaç günde kullanıma hazır hacim oluşturmaları,
yapılarımızın hergeçen gün
daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır.
1 Prizmatik Çelik Yapı
2 Kemerli Çelik Yapı
3 Modüler Yapı
4 Konteyner Yapı
5 Germe Yapı
6 Çadır Yapı
Since 1976, Paysa Prefabricated Buildings has served
a large market in Turkey and abroad; covering a total
6.000.000 sq. meters of space with its wide selection
of prefabricated buildings. The result is a range of
buildings in which every detail is tested and proved,
where years of experience and research have been
applied to develop the most competitive products
in terms of cost and quality.
The concept Paysa Prefabricated Buildings is to
manufacture as much of a buildings as is practical at our
factory where appropriate skills and capital equipment
are available, then transports, and erect on job-site
as quickly as possible where limited services may exist.
4
Paysa Prefabricated Buildings owes its popularity
to ease of transportation and construction, superior
insulation and illumination qualities and reliability
of the buildings under severe weather conditions.
Our buildings are suitable for a wide range of uses as
offices, emergency housing, several types of temporary
camp buildings, factories, workshops, garages,
warehouses, farm buildings, sports and exhibition halls,
hangars, riding schools, cattle sheds, and poultry yards.
In reality the usage of our building are countless.
5
Over the years we have always emphasized to
standardize our building solutions to make them more
cost effective and efficient and durable.
Our years of consistent effort allow us to offer
the following range of products off-the-shelf.
1 Prismatical Steel Building
2 Arched Steel Building
3 Modular Building
4 Accomodation Container
5 Trussed Tent Structure
6 Tent
6
01
çelik yapılar S
Neden Çelik Yapı?
Yapı malzemesi, temel, nakliye
ve montaj maliyetleri değerlendirildiğinde,
diğer inşaat teknikleriyle imal edilen yapılardan
daha ekonomiktir.
1
İhtiyacınız ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra
kullanıma hazırdır. Üretimi hızlı, montaj süresi kısadır.
Üretimi, fabrika ortamında ve üretimin her aşamasında
süregelen kontroller altında yapılmaktadır.
performansın
yüksek,
kullanımın
rahat
olması
isteniyorsa..
Temel kesitleri küçük, hafif yapılardır.
Temel ve nakliye maliyetleri düşüktür.
2
Yüksek mukavemetli çelik taşıyıcı sistem sayesinde
büyük açıklıklı yapılar imal edilebilir.
Buna bağlı olarak daha işlevsel iç mekanlar
elde edilebilir.
Çelik, sünek bir malzeme olduğundan
deprem enerjisini yutma kapasitesi yüksektir.
Doğal afetlere dayanıklı güven veren yapılardır.
Tümüyle çelikten yapılmıştır.
Yangın ve emniyet güvenliği üst seviyededir.
02
Paslanmaya karşı dışı tümüyle galvanize,
içi yüksek kalite boya ile kaplıdır.
3
1 Nakliyesi kolaydır.
2 Fabrika ortamında üretilir.
3 Montajı kolaydır.
4 Tüm taşıyıcı sistem çeliktir.
5 Büyütülüp, küçültülebilir.
6 Işlevsel iç mekan sunar.
Taşıyıcı elemanlar bulundukları yapıdan kısmen
ya da tamamen sökülebilmektedir. Yapı, kullanım süresi
bittiğinde sökülerek başka yere kurulabilir,
sökülen yapı elemanları başka yapılarda kullanılabilir.
Malzeme israfı düşük, takviyesi kolaydır.
Değişen kullanım amaçlarına göre, kolayca değişiklikler
yapılabilir, istenildiğinde küçültülüp, büyütülebilir.
Steel Buildings
Why Steel Building?
When total cost of construction materials,
foundation, shipment and erection expenses are in
count, steel buildings are more economical than
buildings constructed with other methods.
4
It can be ready for use within
short time upon demand.
Manufacturing is fast, erection time is short.
Manufacturing is made within factory controlled
environment under various quality control
checks.
Since light-steel are used,
foundation requirements are simple.
Foundation and transportation costs are low.
Strong steel supporting frames allows large
clear-span buildings possible. More functional
interior space can be accomplished.
5
Steel buildings have high tolerance and
resistance to earthquakes since steel is a ductile
material. They are more likely to provide a secure
environment to your machinery and goods
and allow your operation to go uninterrupted
during natural disasters.
03
They are completely made of steel. They have
better fire resistance other type of buildings.
They are supplied completely prefabricated for
site assembly by bolted construction
on the plain concrete bases.
They can be extended both sideways and
lengthways or removed and relocated to suit
the changing requirements.
needs high
performance
and
being
comfortable
in use..
6
1 Ease of transportation.
2 Manufactured in controlled environment.
3 Ease of erection.
4 Complete steel supporting frame.
5 Ability to extend.
6 Functional interior space.
çelik yapılar S
Yaygın Kullanım
Paysa tesislerinde standart parçalar halinde üretilen
yapılarımız, montajın yapılacağı yerde önceden
hazırlanacak bir beton kaide üzerine taşınarak kurulur.
Prizmatik (CY) ve Kemerli (KY) olmak üzere
iki farklı sistem çelikyapı üretimi yapılmaktadır.
1
Tümüyle çelikten yapılmış olan, ekonomik, dayanıklı,
nakliyesi ve kurulumu kolay, geniş, engelsiz iç hacim
sunan yapılarımız çok çeşitli amaçlara hizmet vermektedir.
en kısa
zamanda
en uygun
çözümün
üretilmesi
isteniyorsa..
2
• Hangar ve Depolar
Paysa çelikyapıları, kamyon, forklift
ve vinçlerin içerisinde rahatça çalışabileceği
yüksek tavanlı, geniş açıklıklıdır.
Üretim, depolama, bakım üniteleri için
maksimum depolama alanı sağlar.
• Fabrika ve İmalathane Binaları
Ekonomik, dayanıklı, büyük açıklıklı, taşınabilir yapılardır.
Üretim ve montajının seri olması nedeniyle,
fabrika ve imalathane binası ihtiyacınızı karşılar.
• Askeri Depolar
Geçici ya da kalıcı kamplarda cephanelik veya hangar
olarak kullanılabilir. Kamuflesi ve bakımı kolay,
yüksek mukavemetli, taşınabilir yapılardır.
04
3
1 Uçak Hangarı
2 Fabrika Deposu
3 Cephanelik
4 Malzeme Deposu
5 İmalathane
6 Cephanelik
Steel Buildings
Common Applications
Paysa Steel Frame buildings are pre-engineered,
pre-sized and pre-fitted for maximum strength
and quick assembly on the pre-arranged concrete
foundation at the construction site.
Two types of the steel frame buildings available;
prismatical (CY) and arched (KY);
these buildings are completely made of steel,
durable, efficient, economical,
and they serve wide range of use.
• Warehouse
Paysa steel buildings provide exceptional height
and ample clearance for trucks, lifts
and loaders, and maximum storage capacity for
your manufacturing, warehousing
and maintenance building needs.
4
5
• Manufacturing Facility
They are economical, durable, wide spanned,
portable buildings. Since the production
and assembly are serial processes,
they will be the right fit for your manufacturing
facility requirements.
needs
making a
comformable
solution in
short - time..
05
• Military Hangars
They are used for arsenal
and warehouse for temporary and
permanent military camps through the region.
They can be camouflaged easily.
6
1 Aircraft Shelter
2 Manufacturing Facility
3 Arsenal
4 Warehouse
5 Manufacturing Facility
6 Arsenal
çelik yapılar S
Kullanım Zenginliği
• Hayvan Barınakları
Farklı yüzey koruma seçenekleri sayesinde korozyona
ve asite dayanıklı, kolayca temizlenebilen yapılardır.
Sert iklim koşullarında hayvanlarınız için
güvenli alanlar oluşturur.
Uygun havalandırma kolayca sağlanabilir.
1
• Bakım ve Onarım Atölyeleri
Standart yapı elemanlarından oluşan bu yapılar
işinizin durumuna göre kolayca büyüyebilir,
yapı üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir.
Geniş açıklıklı yapılar olduklarından
iç hacimde araç ve makinalarınız için
uygun manevra alan sağlarlar.
sınırlı
alanda
yaratıcı ve
çok yönlü
çözümler
isteniyorsa..
2
06
3
1 Araç Bakım Atölyesi
2 Şantiye Yemekhanesi
3 Şantiye Yatakhanesi
4 Ağıl
5 Doğal Afet Sonrası Geçici Okul
6 Doğal Afet Sonrası Geçici Okul
• Şantiye Yemekhane ve Yatakhanesi
Ekonomikliği, sökülüp yeniden kurulma özelliği,
yalıtım opsiyonu, nakliye kolaylığı ile
şantiyelerin vazgeçilmez yapılarıdır.
Şantiyeniz tamamlandığı zaman, yapıları zahiyatsız olarak
söküp yeni şantiyelerinizde kullanabilirsiniz.
• Doğal Afet Sonrası Geçici Konut, Okul
İmalat, sevkiyat ve montaj süresi kısadır.
Satın alma kararından kısa bir süre sonra
kullanıma hazır hale gelir.
Afet sonrasında kısa sürede
ihtiyaçlara cevap veren yapılardır.
Deprem, toprak kayması, sel gibi doğal afetlerden sonra
geçici konut, okul, yemekhane veya
mutfak olarak kullanılabilirler.
Steel Buildings
Other Applications
• Animal Shelters
We understand that every decision a producer
make affect their profit. That’s why we offer
buildings specifically designed to increase
farmer’s profits, while protecting livestock,
commodities and equipment.
With the ultimate in building versatility,
a Paysa steel building can be used for multiple
building applications over the years.
• Maintenance Whorkshops
The clear-span Paysa design provides exceptional
height and ample clearance for trucks, lifts and
loaders, and maximum storage capacity
for your manufacturing, warehousing
and maintenance building needs.
4
5
• Temporary Housing and Dining Halls
for Construction Zones
These buildings are right fit for your construction
zones. They can be erected as fast as possible on
the site where limited services may exist.
When the job site is completed, the buildings
can be demounted and erected without damage.
• Emergency Relief Housing and School
Manufacturing, transportation and erection are
fast. It can be ready for immediate use short
after the purchase decision made.
They can be used wide range of emergency relief
operation from housing to school,
from dining halls to warehouses.
needs
different and
orientated
solutions in
the limited
area..
07
6
1 Vehicle Maintenance Workshop
2 Construction Zone Dining Hall
3 Construction Zone Housing
4 Animal Shelter
5 Temporary School After Natural Disaster
6 Temporary School After Natural Disaster
çelik yapılar S
Prizmatik Çelik Yapı
ÇELİK
AŞIK
STEEL PURLIN
ÇELİK ÇATI
MAKASI
STEEL ROOF
TRUSS
GALVANİZE TRAPEZ SAC
(OPSİYONEL)
GALVANIZED SHEET METAL
EXTERIOR CLADDING
ÇELİK KOLON
STEEL COLUMN
BETON KAİDE
CONCRETE
FOUNDATION
ANKRAJ
PLAKASI
ANCHORAGE
PLATE
IZOWRAP
İÇ KAPLAMA
OPSİYONEL)
IZOWRAP
INTERIOR
CLADDING
(OPTIONAL)
PERSONEL KAPISI
PERSONNEL DOOR
CAMYÜNÜ
ŞİLTE YALITIM
(OPSİYONEL)
GLASSWOOL
INSULATION
(OPTIONAL)
CTP
AYDINLATMA ŞERİDİ
(OPSİYONEL)
FIBERGLASS
REINFORCED
PLASTIC
(OPTIONAL)
2
1
hızlı,
sağlam ve
ekonomik
yapı
isteniyorsa..
GALVANİZE
SAC PANEL KAPI
GALVANIZED
SHEET METAL DOOR
Paysa prizmatik çelikyapıları, birinci derece
deprem bölgesi koşulları dikkate alınarak,
80 kg/m2 kar yüküne ve 50 kg/m2 rüzgar yüküne
dayanacak şekilde tasarlanmaktadır.Taşıyıcı sisteme
etkiyen kar, rüzgar ve deprem yüklerinin dağılımları,
TS 498 ve TS 500’den yararlanılarak elde edilmiştir.
Tasarım ve üretimde hafif önüretimli yapılarla ilgili
uluslarası standartlara uyulmuştur.
Temel alıcı tarafından hazırlanan beton bir kaidedir.
Hazırlanması için gerekli bilgiler, alıcıya sipariş anında verilir.
Taşıyıcı iskelet, CY 720 ve CY 1000 için;
NPI kolon, örgü kiriş ve çelik aşıklardan, CY 1500 için;
NPI kolon, NPI kiriş ve çelik aşıklardan oluşan,
civata somun bağlantılı çelik iskelettir.
3
Çelik İskelet Yüzey Koruması
Çatı ve cephe kaplamaları dışında kalan çelik yüzeyler,
boyanmadan önce yağ arındırma ve sıcak fosfat banyoları
ile yüzey temizliğine tabi tutulur.
Yüzey Koruma Seçenekleri
• Astar boya: Çelik yüzeyler yağ arındırma ve sıcak fosfat banyoları ile yüzey temizliğine tabi tutulduktan sonra
2 kat rapid astar boyayla gri (Ral 7035) renkte boyanır
ve 90 oC sıcaklıkta fırında kurutulur.
08
4
1 Yağ Arındırma ve Fosfat Banyoları
2 Boyama
3 Fırında Kurutma
4 Sıcak Daldırma Galvaniz
5 Taşıyıcı İskelet
• Son kat boya: Çelik yüzeyler yağ arındırma ve sıcak fosfat
banyoları ile yüzey temizliğine tabi tutulduktan sonra,
üzerine 2 kat epoksi gri astar uygulanır ve gri (Ral 7035)
son kat boyayla boyanarak 90 oC sıcaklıkta fırında kurutulur.
• Sıcak daldırma galvaniz, yüzey kaplama yöntemleri arasında en uzun ömürlü olanıdır ve hiçbir bakım gerektirmez. Kalın ve homojen bir yüzey oluşturur.
Bu yöntemle iç hacimler, keskin dönüşler, kesim yerleri, delik yüzeyler vs. daha sağlıklı korunmuş olur.
Steel Buildings
Prismatical Steel Building
The system have been designed by the super
imposed loading of 50 kg/m2 of snow load,
50 kg/m2 wind load and the criteria of
the earthquake in the first degree zone.
These loads are compatible with the related
TS 498 and TS 500 building standards
as well as he related international standards.
SERİ
SERIES
“GENİŞLİK’’
‘‘WIDTH(m)’’
“UZUNLUK’’ “SAÇAK YÜKSEKLİĞİ’’ “MAHYA YÜKSEKLİĞİ’’
‘‘LENGTH(m)’’ ‘‘EAVES HEIGHT(m)’’
‘‘RIDGE HEIGHT(m)’’
CY 720
7.2
“4m ve katları
‘‘4m and
it’s multiples’’
CY1000
10
“4m ve katları
‘‘4m and
it’s multiples’’
CY1500
15
“5m ve katları
‘‘5m and
it’s multiples’’
Supporting Frame is NPI profile, truss and steel
purlins for CY 720 and CY 1000 series.
And it is NPI profile, NPI beam and steel purlins
for CY 1500. All parts are fixed with bolts and nuts.
Surface Protection of Steel Frame
Roof and side cover are all galvanized.
All other steel surfaces are applied to oil purification
and hot phosphate baths before painting.
Surface Protection Options
• Rapid Paint: After oil purification and
hot phosphate baths, all steel surfaces are applied
twice with rapid grey body coat (RAL 7035)
and dried in the oven at 90 oC.
5
• Primer Paint: After oil purification
and hot phosphate baths, all steel surfaces are applied twice with primer paint. And then,
steel surfaces are painted in grey with
finishing painted and dried in a 90oC oven.
• Hot dipped galvanize, is the most lasting surface protection method amount corrosion protection
methods. It lasts long and requires less maintenance. It forms a thick homogenous protection layer on steel surfaces.
This method provides better protection for interior surfaces, sharp turns, holes and cut steels.
3.00
4.00
5.00
3.00
4.00
5.00
6.00
4.00
5.00
6.00
3.75
4.75
5.75
4.00
5.00
6.00
7.00
5.50
6.50
7.50
needs a
quick,
durable
and
economical
building..
09
1 Oil Purification and Phosphat Baths
2 Painting
3 Drying in The Oven
4 Hot Dipped Galvanize
5 Load Bearing Steel Frame
çelik yapılar S
Zengin Seçenekleriniz
• Kademe oluşturmadan, aynı çatı eğimi kullanılarak yanlara
yapılacak ilave yapılarla yapı hacmi arttırılabilir.
• Steel buildings can be extended sideways with
the same roof acclivity.
• Benzer yapılar yan yana kurularak yapı büyültülebilir.
• Additional steel building can be installed sideways.
• İki yana kademeli yapılan ilave yapılar, hacim artımıyla beraber
gün ışığından yararlanma imkanı da sağlarlar.
• Additional steel building extensions can be installed with non-continuous
roof acclivity which may provide better daylight illuminating.
geliştirilmeye
açık çözüm
isteniyorsa..
10
ÇATI VE CEPHE KAPLAMASI
Kullanım amacına bağlı olarak, yalıtımsız veya
ısı ve ses yalıtımlı kaplama yapılabilir.
1. Yalıtımsız Kaplama
Yalıtımsız kaplamasa çatı ve cepheler sac ile kaplanır.
Boyalı veya boyasız yalıtımsız kaplama
alternatifi mevcuttur.
0.50mm kalınlıktaki galvanizli ya da RAL 9002
(kirli beyaz) boyalı trapez sac (TS 822, 27/200 formlu), plastik contalı matkap uçlu galvanize çelik vidalarla
çelik aşıklara sabitlenir.
2. Isı ve Ses Yalıtımlı Kaplama
• IZOWRAP™ Şilteli Yalıtım
IZOWRAP™ Kanada ve ABD ‘de çelik yapılarda ısı,
ses ve nem yalıtımı için yaygın şekilde kullanılan,
yangına dayanıklı çatı ve duvar yalıtım şiltesidir.
IZOWRAP™ yalıtım şiltesi, polyester ve camyünü ile
güçlendirilmiş nem bariyeri bir dokuma ile, camyünü
yada taşyünün yapıştırılmasıyla imal edilen, etkin ısı,
ses ve nem yalıtımı sağlayan yangına dayanıklı,
ekonomik, uygulaması kolay bir yalıtım malzemesidir.
Paysa yapılarında, camyünü ve taşyünü
alternatifli olmak üzere iki tip IZOWRAP™ şilteli
yalıtım uygulaması yapılmaktadır.
• Sandviç Panel Yalıtım
Sandviç Panel, iki kat boyalı galvaniz saç veya
alüminyum levha arasına çeşitli kalınlık ve yoğunlukta
poliüretan enjeksiyon veya taşyünü dolgu ile imal edilen
kompozit çatı ve cephe kaplama malzemesidir.
Kullanıldığı alanlara göre ıs, su ve ses yalıtımı sağlar,
nem yoğunlaşmasını önler.
• Galvanizli Sac Kaplamalı Yalıtım
Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip, iç yüzey kaplaması
darbelere dayanıklı, ekonomik bir yalıtım şeklidir.
Camyünü ve taşyünü alternatifli iki tip galvanizli
sac kaplamalı yalıtım uygulaması yapılmaktadır.
Steel Buildings
Unlimited Options
• Uygulanacak farklı çatı sistemleriyle gün ışığından
daha fazla yararlanılabilir.
• Rich roof options may provide cost effective illuminating
by allowing more daylights in.
• Arazi durumuna bağlı olarak istenilen yönde yapılacak ilave yapı ile
değişen kullanım amacınıza uygun mekanlar oluşturabilirsiniz.
ROOF AND WALL COVERINGS
Paysa provides both insulated and non-insulated
roof and wall options to fit your use of the building.
1. Non-Insulated
0,5mm TS 822 (27/200 form) galvanized or
RAL 9002 (off white) painted trapezoidal
sheets are fixed with plastic drill bit screws to
the purlins if non-insulation is your choice
for steel buildings.
Non-insulated steel structures can be ordered
as galvanized or as painted.
2. Insulated Covering
There are different insulation options for
prismatical steel structures according to usage.
• IZOWRAP™ Blanket Insulation
IZOWRAP™ is a roof and wall insulation blanket
widely used in steel structures throughout
Canada and USA.
7,2m
IZOWRAP™ insulation blanket is laminated with10m
15m
Lamtec vapor barrier and glass wool.
That combination provides fire resistant,
heat insulation and vapor barrier.
It is also easy to apply.
Paysa offers both glass wool and rock wool
type of IZOWRAP™ blanked insulation.
•Sandvic Panel Insulation
Paysa offers sandwich panel insulation for
roof and side covers of the buildings. It is
formed with either painted galvanized sheet
metal or aluminum sheet on sides and injected
polyurethane foam or rock wool inside.
It provides efficient heat, water and sound
insulation and prevents vapor diffusion.
• Galvanized Sheet Metal Covered Insulation
It is very economical, durable insulation
method. It is either glass wool or rock wool
used under the galvanized sheet metal.
7,2m
10m
15m
• Steel building can be extended both sideways and lengthways or
removed and relocated to suit the changing requirements.
needs an
expendable
solution..
11
çelik yapılar S
Zengin Seçenekleriniz
AYDINLATMA
Yan cephelerde saçak altında 75 cm yükseklikte CTP
(cam lifi takviyeli polyester levha) aydınlatma şeridi vardır.
Poliüretan izolasyonlu yapılarda PVC camlı pencere
opsiyonu mevcuttur. Pencere, 3990x750mm ebatlarında,
50mm kalınlığında kasalı, iki yanda sabit, ortada üstten
vasistas açılır, 4+9+4 mm ısı camlı pencerelerdir.
KAPILAR
Kapılar, yapının kullanım amacına göre
farklı ebatlarda ve tiplerde hazırlanılabilir.
Sürgülü yana kanatlı kapı seçeneklerimiz bulunmaktadır.
Kapılarımız dayanıklılık açısından çelik profillerden
imal edilirler.
NAKLİYE
Taşıma ağırlığı ortalama 30 kg/m2’dir.
Bir kamyonla 500 m2 büyüklükte bir yapı taşınabilir.
Kamyondan boşaltma işlemi insan gücüyle yapılabilir.
MONTAJ
Deneyimli ekiplerimiz tarafından kısa sürede tamamlanır.
Montaj için 1 ton ve 6m kapasiteli bir vinç ve elektrik
enerjisi gereklidir.
1
kullanımda
estetik ve
esneklik
isteniyorsa..
2
400
350
K5
300
224
K4
K3
100
K2
200
200
300
350
420
12
K1
TİP “GENİŞLİK (cm)”
K1
100
K2
224
K3
300
K4*
350
K5**
400
“YÜKSEKLİK (cm)”
AÇIKLAMA
200
Tek Kanatlı Personel Kapısı
200
Çift Kanatlı Personel Kapısı
300
Çift Kanatlı, Personel Girişli Kapı
350
Çift Kanatlı, Personel Girişli Kapı
420
Çift Sürgülü, Personel Girişli Kapı
Prizmatik Çelikyapı Kapı Tipleri
* Saçak yüksekliği 4m’den fazla olan yapılarda kullanılabilir.
** Saçak yüksekliği 5m’den fazla olan yapılarda kullanılabilir.
1 CTP kullanılarak doğal yolla ekonomik aydınlatma sağlanabilir.
2 Kullanım amacı ve izolasyon tipine bağlı olarak
PVC camlı pencere ile aydınlatma yapılabilir.
Steel Buildings
Unlimited Options
224
K5
K4
K3
K2
Prismatical Steel Building Door Types
* For buildings with 4m or over eave height.
**For buildings with 5m or over eave height.
1 FRP allows more daylights inside of the buildings.
2 PVC glass windows on sides are also available.
13
100
200
“HEIGHT(cm)”
DESCRIPTION
200
Single Wing Personnel Door
200
Double Wing Personnel Door
Double Wing Door With Personnel Entrance
300
350
Double Wing Door With Personnel Entrance
420
Double Sliding Door With Personnel Entrance
300
200
“WIDTH (cm)”
100
224
300
350
400
350
300
TYPE
K1
K2
K3
K4*
K5**
400
350
needs being
aesthetic
and flexibility
in use..
420
ILLUMINATION
Illuminating is provided by on sides with 75 cm height
translucent FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
illuminating sheets. For sandwich panel covered
buildings, there is also PVC glass window option.
DOORS
Paysa offers variety of size and several types of
doors to fit your requirements. The doors can be
manufactures as sliding and swing type.
All doors are made of steel profiles to make them
durable and last long.
TRANSPORTATION
They are light and easy to handle. A complete
building of 500 m2 can be packed onto one truck.
It can be unloaded by hand without any need
of any machinery or crane.
ASSEMBLY
We supply your Steel Building as ready erected
or supervision erection work or you erect in
accordance with the manual
which comes with the package.
K1
çelik yapılar S
Kemerli Çelik Yapı
OLUKLU
GALVANİZE
ÇELİK SAC
CORRUGATED
GALVANİSED
STEEL SHEET
METAL
CEPHE OLUKLU
GALVANİZE ÇELİK SAC
CORRUGATED GALVANISED
STEEL SHEET METAL
AHŞAP AŞIK
WOODEN
PURLIN
RAL6011 BOYALI
ALIN KAPATMASI
ÇELİK LEVHA
RAL6011 PAINTED
EDGE CLOSURE
YALITIM
CAM YÜNÜ
ŞİLTE
GLASSWOOL
INSULATION
(OPTIONAL)
TEMEL BETON KAİDEYE
ÇELİK ANKRAJLA
CONCRETE
FOUNDATION
RAL6011 BOYALI
GALVANİZLİ SAC PANEL KAPI
RAL6011 PAINTED
GALVANIZED SHEET METAL DOOR
TAŞIYICI
ÇELİK BORU
STEEL PIPE
İÇ KAPLAMA
IZOWRAP
(OPSİYONEL)
IZOWRAP
INTERIOR
CLADDING
(OPTIONAL)
Yarı silindirik formda imal edilen yapı, geniş alanları
az malzeme kullanarak ve az yer işgal ederek
kapatma olanağı sağlar.
1
Paysa kemerli çelikyapıları, birinci derece
deprem bölgesi koşulları dikkate alınarak,
80 kg/m2 kar yüküne ve 50 kg/m2
rüzgar yüküne dayanacak şekilde tasarlanmaktadır.
Taşıyıcı sisteme etkiyen kar, rüzgar ve deprem yüklerinin
dağılımları, TS 498 ve TS 500’den yararlanılarak
elde edilmiştir. Tasarım ve üretimde hafif önüretimli
yapılarla ilgili uluslarası standartlara uyulmuştur.
yüksek yaşam
kalitesi,
sınırlanmamış
kullanım
kolaylığı
isteniyorsa..
Taşıyıcı iskelet, çelik boru ile ahşap aşıklardan oluşur.
Civata ve somun bağlantılıdır.
Zemine, ankraj dübelleriyle bağlanır.
Bina boyutlarına bağlı olarak taşıyıcı sistemi oluşturan
profiller farklılık gösterir.
Çatı ve cephe kaplamaları dışında kalan çelik yüzeyler,
boyanmadan önce yağ arındırma ve
sıcak fosfat banyoları ile yüzey temizliğine tabi tutulur.
Daha sonra çelik yüzeyler iki kat rapid astar boyayla
gri renkte boyanır ve 90 oC sıcaklıkta fırında kurutulur.
14
Standart ölçülerde üretilen yapı,
beton kaide üzerine kurulur.
Yapılar yan yana kurularak daha geniş hacimler
elde etmek de mümkündür.
2
1 Çelik boru profil ve ahşap aşıklardan oluşan taşıyıcı sistem, ağır koşullara dayanabilecek formda tasarlanır.
2 Değişen kullanım ihtiyaçlarınızla birlikte yapıyı
büyütebilir veya küçültebilirsiniz.
Steel Buildings
Arch Steel Building
SERİ
SERIES
KY 600
KY 700
KY 800
KY 1000
“GENİŞLİK (m)”
‘‘WIDTH(m)’’
6
7
8
10
“UZUNLUK (m)”
‘‘LENGTH(m)’’
“2,5m ve katları / 2.5m and it’s multiples”
“2,5m ve katları / 2.5m and it’s multiples”
“2,5m ve katları / 2.5m and it’s multiples”
“2,5m ve katları / 2.5m and it’s multiples”
“ORTAYÜKSEKLİK (m)”
‘‘MIDDLE HEIGHT(m)’’
3.00
3.50
4.00
5.00
Thanks to the ingenious construction and light,
easily manageable material used,
no cranes are necessary to erect these buildings.
They are manufactured in semi-circular form
and provide efficient storage area.
The system have been designed by
the super imposed loading of 80 kg/m2
of snow load, 50 kg/m2 wind load and the criteria
of the earthquake in the first degree zone.
These loads are compatible with the related
TS 498 and TS 500 building standards as well as
the related international standards.
needs
super
life-quality
and
unlimited
comfort..
Supporting frame is based on bended steel pipes
and wooden purlins. All components are mounted
with bolts and nuts. It is fixed to ground with
anchorage bolts.
Exterior cover is all galvanized. After oil
purification and hot phosphate baths, all steel
surfaces are applied twice with rapid grey body
coat (RAL 7035) and dried in the oven at 90 oC.
15
Arched buildings are erected on the concrete
foundation. It is possible to erect multiple
buildings on sideways, and also extend the building
lengthways to extend the interior area.
1 Designed to resist harst conditions.
2 Can be extended sideways or lengthways.
çelik yapılar S
Kemerli Yapı Seçenekleri
CEPHE KAPLAMASI
Yaltımsız ve yalıtımlı çatı ve cephe kaplama seçenekleri
mevcuttur.
• Yalıtımsız Kaplama
0,50mm kalınlıktaki oluklu galvanize çelik levhalar,
plastik contalı galvanize trifon vida ve
çivilerle aşıklara tespit edilir.
sağlıklı,
kaliteden
ödün
vermeyen
ekonomik
çözümler
isteniyorsa..
• IZOWRAP™ Şilte Yalıtımlı Kaplama
Yalıtımlı kaplama, çelik iskelet ve 0.5mm kalınlıktaki
oluklu galvanize çelik levha arasına
IZOWRAP™ yalıtım şiltesi yerleştirilerek elde edilir.
1
Izowrap™, Kanada ve ABD ‘de yaygın şekilde kullanılan,
enerji tasarrufu sağlayan, ekonomik, ısı, ses ve ışık yalıtım
özelliği olan, yoğuşmayı önleyici yüzeye sahip, montajı
kolay yangına dayanıklı çatı ve duvar yalıtım şiltesidir.
AYDINLATMA
CTP (cam lifi takviyeli polyester levha) aydınlatma şeritleri
kullanılarak doğal aydınlatmadan faydalanılır.
CTP’ler güneş ışıklarının yeter olduğu zamanlarda,
yapının içinde aydınlatmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde
yapı üzerinde yerleştirilirler.
16
KAPI SEÇENEKLERİ
Alınlarda bina kullanımına uygun olarak
aşağıdaki ebatlarda üretilir.
1 Yalıtım ve doğal aydınlatma ile ekonomik konfor
TİP “GENİŞLİK (cm)” “YÜKSEKLİK (cm)”
AÇIKLAMA
K1
100
200
Tek Kanatlı Personel Kapısı
K2
224
200
Çift Kanatlı Personel Kapısı
K3*
300
300
Çift Kanatlı, Personel Girişli Kapı (1x2m)
K4*
350
350
Çift Kanatlı, Personel Girişli Kapı (1x2m)
K4
K3
K2
K1
* 10 m genişlikli kemerliyapılar için kullanılabilir.
Steel Buildings
Arch Building Options
EXTERIOR COVERING
Paysa provides both insulated and non-insulated
exterior options to fit your use of the building.
• Non-Insulated Covering
0,5mm corrugated galvanized steel sheets are
secured to the purlins with
coach washer screws and nails.
needs healthy
and
economical
solutions
without
concession
from quality..
• Izowrap™ Blanket Insulated
Insulated covering is obtained by glass wool
IZOWRAP™ between exterior cover
and the steel frame.
The interior surface of the IZOWRAP™ is white.
IZOWRAP™ is a roof and wall insulation blanket
widely used in steel structures throughout
Canada and USA.
ILLUMINATION
FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) are used to
allow daylight inside of the building.The size and
the location of FRP have been engineered to
provide enough daylight during the day.
17
DOOR OPTIONS
Doors are installed at the end of the buildings
and are manufactured in the below dimensions
and serves wide range of use.
1 Efficient insulation and illuminating
TYPE
K1
K2
K3*
K4*
“WIDTH(cm)”
100
224
300
350
“HEIGHT (cm)”
200
200
300
350
DESCRIPTION
Singlewing Personnel Door
Doublewing Personnel Door
Doublewing Door With Personnel Entrance (1x2m)
Doublewing Door With Personnel Entrance (1x2m)
* For 10 m or over wide buildings.
K4
K3
K2
K1
grafiker.com.tr • 0 312 284 16 39
PREFABRİK İNŞAAT
ENDÜSTRİ LİMİTED ŞİRKETİ
Ayaş Karayolu
Şeker Fabrikası Karşısı No: 16
06791 Eryaman -Ankara - Turkey
Tel : +90 312. 280 26 95
Fax : +90 312. 280 26 94
www.paysa.com.tr
[email protected]

Benzer belgeler