Plantronics BackBeat™ 903/906

Transkript

Plantronics BackBeat™ 903/906
Plantronics BackBeat™ 903/906
Kullanım Kılavuzu
Hoş Geldiniz
Yardım Alma
Plantronics BackBeat™ 903/906 kulaklıklarını
satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, yeni
kulaklıklarınızın kurulumu ve kullanımıyla
ilgili talimatları içerir.
Müşteri Destek ekibi her an yardıma hazırdır.
Burada, sık sorulan soruların yanıtlarını bulabilir,
e-postayla soru gönderebilir, İnternet üzerinden
hizmet alabilir ya da doğrudan bir servis
temsilcisiyle konuşabilirsiniz. www.plantronics.com
adresindeki Müşteri Desteği alanını ziyaret edin.
Bu ürünü kullanmadan önce Güvenliğiniz İçin
kılavuzundaki önemli güvenlik, şarj etme, batarya
bilgilerini ve yasal uyarıları okuyun.
Ürününüzü Kaydettirme
NOT Kulaklığı iade etmeyi düşünüyorsanız lütfen
önce Müşteri Destek ekibiyle bağlantı kurun.
NOT Kulaklığınızı Bluetooth® cep telefonunuzla
eşleştirmek için kullanacağınız parola
(PIN kodu) 0000'dır.
Size en iyi hizmeti ve teknik desteği sağlayabilmemiz
için www.plantronics.com adresinde Müşteri
Desteği alanını ziyaret ederek ürününüzü online
olarak kaydettirin.
ii
İçindekiler
Paketin İçeriği ve Aksesuarlar .......................................................... 2
Kulaklığı ya da Bluetooth Adaptörünü Şarj Etme ............................. 4
Kulaklığı Eşleştirme .......................................................................... 5
Kulaklığı Telefonla ya da Cihazla Eşleştirme............................ 5
Kulaklığı Bluetooth Adaptörüyle Eşleştirme............................. 6
Kulağa Ayarlama .............................................................................. 7
Kulaklığın Telefon Kumandaları ve Göstergeleri................................ 8
Kulaklığın Müzik Kumandaları ve Göstergeleri................................ 11
Kapsama Alanı................................................................................ 13
Sorun Giderme ............................................................................... 14
Bluetooth Adaptörüyle İlgili Sorunları Giderme...................... 16
Ürün Spesifikasyonları . .................................................................. 18
iii
Paketin İçeriği ve Aksesuarlar
Sol Kulaklık — Telefon Kumandaları
Teleskopik Ayar/
Döndürme Ayarı
Arama Düğmesi
(Yanıtlama/Aramayı Sonlandırma)
AC Şarj
Cihazı
Işıklı Gösterge
Şarj Jakı
Açma Kapama/
Eşleştirme Düğmesi
Micro-USB
Konnektörleri
[BackBeat 903]
[BackBeat 906]
Stereo Kablo
2
Paketin İçeriği ve Aksesuarlar
3,5 mm konnektör
(cihazın kulaklık jakı için)
Sağ Kulaklık—Müzik Kumandaları
Teleskopik Ayar/Döndürme Ayarı
Çalma/Duraklatma/Bas
Güçlendirme OpenMic™ Düğmesi
Açma Kapama/
Eşleştirme Düğmesi
Ses Ayarı/Parça Seçme/Sesi
Kapatma Düğmesi
Işıklı Gösterge
Sağ Kulaklık
tme = Sesi Kapatma
leri/Geri = Ses Ayarı
tme + ileri/geri = Parça Seçme
Sesi Kapatma
Sesi kısma
Önceki parça
Şarj Jakı
Bluetooth Adaptörü
[yalnızca BackBeat
906'ya dahildir]
Sesi açma
Sonraki
parça
3
Kulaklığı ya da Bluetooth Adaptörünü Şarj Etme
1 AC şarj cihazını bir prize takın.
2 Şarj kablosunu kulaklığa ya da Bluetooth
1
adaptörüne takın.
3 Her ikisini de ilk kullanımdan önce en az 1
2
2
saat şarj edin; tam şarj süresi 3 saattir.
Gösterge ışığı şarj süresince kırmızı olarak yanar.
Tam şarj olduğunda, prizden çıkarılıncaya kadar
göstergede mavi ışık yanar. Şarj cihazına takılıyken
kulaklığınızı ya da Bluetooth adaptörünü kullanmayın.
not Sıcaklığın 0ºC'nin (32ºF) altına düşme veya
40ºC'nin (104ºF) üzerine çıkma olasılığı olan yerlerde
(örneğin park halindeki bir arabada) bataryayı kesinlikle
şarj etmeyin.
Şarj süresi
3 saat . .....................
Tam şarj
[BackBeat 906 gösterilmiştir]
1 saat . .....................
İlk kullanımdan önceki
minimum şarj
4
Kulaklığı Telefonla ya da Cihazla Eşleştirme
1 Telefonunuzun ya da cihazınızın Bluetooth®
özelliğini açın.
2 Kulaklık kapalıyken Açma Kapama/
Eşleştirme düğmesine basın ve gösterge
ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye
başlayıncaya kadar basılı tutun.
SETTINGS
1
Time and Date
Phone Settings
Bluetooth
Sound Settings
Network Services
2
Security
Reset Settings
3 Telefonun ya da cihazın menüsünü
kullanarak Bluetooth kulaklıkları bulun ve
9xxBackBeat'i seçin.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun ya da
cihazınızın kullanım
kılavuzuna bakın.
3
4 PIN kodunu ya da parolayı girmeniz
istendiğinde 0000 yazın.
Bazı telefonlar bağlantıyı onaylamanızı da
isteyebilir. Gösterge ışığı mavi renkte yanıp
sönüyorsa eşleştirme başarıyla tamamlanmış
demektir.
4
5
Kulaklığı Bluetooth Adaptörüyle Eşleştirme [yalnızca BackBeat 906]
1 Kulaklık kapalıyken Açma Kapama/
Eşleştirme düğmesine basın ve gösterge
ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye
başlayıncaya kadar basılı tutun.
2 Adaptör kapalıyken Açma Kapama/
Eşleştirme düğmesine basın ve gösterge
ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye
başlayıncaya kadar basılı tutun.
1
3 Kulaklık ve adaptör başarıyla eşleştirildiğinde
her ikisinin gösterge ışığı sık aralıklarla mavi
renkte yanıp sönmeye başlar.
Artık ikisi de kullanıma hazırdır. Adaptörü
cihazınızın kulaklık jakına takın.
2
6
Kulağa Ayarlama
Hem en iyi ses performansını elde etmek, hem de
rahat ve güvenli bir kullanım sağlamak için kulaklıkları
kulağınıza ve ensenize hafifçe oturacak şekilde
ayarlamanız gerekir.
1 Stereo kabloyu ensenize yerleştirin.
2 Kulaklığın sağ ya da sol parçasını kulağınızın
1
arkasına geçirin ve teleskopik/döndürme
ayarlarını kullanarak uç bölümünü
kulağınızın içine oturtun.
3 Diğer parçaya da 2. adımı uygulayın ve her
iki kulaklığın uç bölümleri kulaklarınızın içine
rahatça ve tam olarak oturuncaya kadar
ayarlamaya devam edin.
2
7
Kulaklığın Telefon Kumandaları ve Göstergeleri
İşlem
Gösterge Işığı
Ses Tonu
Kulaklığı açma
Açma kapama/eşleştirme
Mavi ışık 2 saniye yanar,
düğmesine 2 saniye süreyle basın. sonra söner.
Giderek artan 4 bip sesi
Kulaklığı
kapama
Açma kapama/eşleştirme
Kırmızı ışık 4 saniye yanar,
düğmesine 4 saniye süreyle basın. sonra söner.
Giderek azalan 4 bip sesi
Aramayı
yanıtlama/
sonlandırma
Arama düğmesine dokunun.
Telefon çalarken arka arkaya
üç kez mavi renkte yanıp söner.
Görüşme sırasında iki saniyede
bir mavi renkte yanıp söner.
Telefon çalarken arka arkaya
hafif tonda üç uyarı sesi.
Arama bağlanırken ya da
kesilirken hafif tonda tek bir
uyarı sesi.
Arama yapma
Telefonunuzda numarayı girin ve
gönder tuşuna basın.
Görüşme süresince mavi ışık
2 saniyede bir yanıp söner.
Kısa süreli sesli uyarılar,
ardından zil sesi
Aramayı
reddetme
Arama düğmesine
2 saniye süreyle basın
Yok
Uzun ve hafif tek bir
uyarı sesi
Batarya
durumunu
kontrol etme
Kulaklık açıkken, açma kapama/
eşleştirme düğmesine dokunun.
Gösterge ışığı, şarj seviyesini
göstermek üzere birkaç kez kırmızı
olarak yanıp söner.
Kırmızı yanıp sönme: 1
2
3
Batarya
seviyesi:
2/3'ten fazla dolu
1/3 - 2/3 arası dolu
1/3'ten azı dolu
Yok
8
Kulaklığın Telefon Kumandaları ve Göstergeleri
İşlem
Gösterge Işığı
Ses Tonu
Batarya zayıf göstergesi
Yok
10 saniyede bir
3 kez kırmızı yanıp
söner
10 saniyede bir
yüksek tonda 3 bip sesi
Sesi kapama/açma
(arama sırasında)
Ses ayarı/parça seçme/
sesi kapatma düğmesine basın.
Yok
Ses kapanırken hafif ve
yüksek uyarı sesi, sonra
dakikada bir hafif ve tek bir bip
sesi. Ses açılırken yüksek ve
hafif uyarı sesi.
Ses yüksekliğini ayarlama
(arama sırasında)
Ses ayarı/parça seçme/sesi kapatma
düğmesinde öne (+) ya da arkaya (-)
dokunun.
Yok
Hafif ve kısa süreli uyarı (ses
seviyesi sınırına ulaşıldığında
hafif tonda 2 sesli uyarı)
Uyarı Kulaklıkları yüksek ses ayarında uzun süre kullanmayın. Böyle kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Ses ayarını
her zaman orta düzeyde tutun. Kulaklıklar ve işitme konularında daha fazla bilgi için www.plantronics.com/healthandsafety
adresini ziyaret edin.
Tekrar arama
Arama düğmesine iki kez hafifçe
dokunun.
Yok
Hafif tonda iki bip sesi
Sesli arama (aramayı
başlatma)
Arama düğmesine 2 saniye
süreyle basın
Yok
Hafif ve tek bir uyarı sesi
9
Kulaklığın Telefon Kumandaları ve Göstergeleri
Etkin aramayı kulaklık
ile telefon arasında
aktarma
İşlem
Gösterge Işığı
Ses Tonu
Arama etkin durumdayken arama
düğmesine 2 saniye süreyle basın
Yok
Aramayı kulaklıktan telefona
aktarma: Hafif tonda iki bip
sesi
Aramayı telefondan kulaklığa
aktarma: Hafif tonda tek bir bip
sesi, sonra gene hafif tonda
iki bip sesi
Kulaklık açıkken arama ve sesi
Meşgul göstergesini
açma/kapama (varsayılan kapatma düğmelerine aynı anda
basın.
olarak açıktır)
Kapalı: 4 kez mavi yanıp Hafif tonda tek bir bip sesi,
ardından aynı tonda iki bip sesi
söner, sonra kararır
Açık: 4 kez mavi yanıp
söner, sonra sürekli yanar
Cevapsız arama
göstergesi
5 dakika boyunca üç kez Yok
mor ışık yanıp söner
Yok
10
Kulaklığın Müzik Kumandaları ve Göstergeleri
İşlem
Gösterge Işığı
Ses Tonu
Müzik çalma
Çalma/duraklatma düğmesine
dokunun.
Yok
Yok
OpenMic özelliğini
duraklatma
Müzik çalarken çalma/duraklatma
düğmesine dokunun.
Yok
Yok
Müzik duraklatıldığında
OpenMic özelliğini
devre dışı bırakma
Müzik çalarken, sesi
kapatma düğmesini 3 saniye
basılı tutun. OpenMic özelliği bir
sonraki duraklatmaya kadar devre
dışı kalır. OpenMic özelliğini
etkinleştirmek için aynı işlemi
tekrarlayın.
Yok
Devre dışı bırakırken hafifyüksek-hafif uyarı sesleri.
Parçayı ileri ya da
geri alma
Ses ayarı/parça seçme/sesi
kapatma düğmesini bir
önceki ya da bir sonraki parçaya
geçinceye kadar basılı tutun.
Yok
Etkinleştirirken yüksek-hafifyüksek uyarı sesleri.
Her parça değiştiğinde hafif
tonda tek bir bip sesi.
11
Kulaklığın Müzik Kumandaları ve Göstergeleri
İşlem
Gösterge Işığı
Ses Tonu
Müzik dinlerken gelen
aramayı yanıtlama
Arama düğmesine dokunun.
Telefon çalarken arka
Görüşme süresince müzik duraklar. arkaya üç kez mavi renkte
yanıp söner. Görüşme
sırasında 2 saniyede bir
mavi renkte yanıp söner
Telefon çalarken arka arkaya hafif
tonda üç uyarı sesi. Arama
bağlanırken ya da kesilirken hafif
tonda tek bir uyarı sesi.
Müzik dinlerken gelen
aramayı reddetme
Arama düğmesini 2 saniye süreyle
basılı tutun.
Yok
Uzun ve hafif tek bir uyarı sesi
Müzik sesini
ayarlama
Ses ayarı/parça seçme/sesi
kapatma düğmesinde öne ya da
arkaya dokunun.
Yok
Hafif ve kısa süreli uyarı (ses
seviyesi s n rına ulaşıldığında hafif
tonda 2 bip sesi)
Basları güçlendirme
Müzik çalarken çalma/duraklatma
düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Yok
Açılırken giderek yükselen uyarı
sesleri. Kapatılırken giderek
azalan uyarı sesleri.
Not Bir Bluetooth cihazından kulaklığınıza kablosuz stereo müzik ya da ses bağlantısı kurulabilmesi için cihazınızın
Bluetooth Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) desteklemesi gerekir. Müzik kayıtlarına kulaklığınızdan kumanda
edebilmeniz için Bluetooth cihazınız aynı zamanda Ses/Görüntü Uzaktan Kumanda Profili'ni (AVRCP) de desteklemelidir.
Bluetooth adaptörü AVRCP profilini desteklemez; bu nedenle, müzik kayıtlarına kumanda etmek için cihazınızın kumanda
düğmelerini kullanmanız gerekir.
12
Kapsama Alanı
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, cihazların birbirlerine kablolarla bağlanmak yerine kısa mesafeli
radyo frekans dalgaları aracılığıyla iletişim kurmalarını sağlar. İki Bluetooth cihazı, ikisinin de Bluetooth
özelliği açık olduğu, ikisi de kapsama alanı içinde bulunduğu ve birbirleriyle eşleştirilmiş oldukları sürece
karşılıklı iletişim kurabilir.
Bağlantının kesilmemesi için, kulaklığınız ile Bluetooth telefon ya da adaptör arasında 10 metrelik (33
fut) mesafeyi koruyun. Cep telefonunuzun vücudunuzun sol tarafında bulunmasına ve telefon ile kulaklık
arasında hiçbir engel olmamasına dikkat edin. Kulaklığınız ile telefon ya da adaptör arasında herhangi bir
engel olması enterferansa yol açabilir.
Kapsama alanının dışına çıktıkça ses kalitesi azalır. Bağlantıyı sürdüremeyecek kadar uzaklaştığınızda,
kulaklıktan yüksek tonda bir uyarı sesi duyarsınız.
Kulaklık 30 saniye içinde yeniden bağlantı kurmaya çalışır. Bağlantı yeniden kurulursa hafif tonda bir bip
sesi duyulur. 30 saniye sonra kapsama alanına geri döndüğünüzde arama düğmesine basıp manuel olarak
yeniden bağlanabilirsiniz.
13
Sorun Giderme
Cep telefonum kulaklığın yerini
saptayamıyor.
Cep telefonunuzu ve kulaklığınızı kapatın, sonra telefonunuzu yeniden açın. 5.
sayfadaki eşleştirme işlemlerini tekrarlayın.
Ses kalitesi iyi değil.
Kulaklıkların her iki kulağınıza tam olarak oturmasını sağlayın. Bkz. sayfa 7.
Cep telefonunuzun vücudunuzun sol tarafında bulunmasına ve telefon ile kulaklık
arasında hiçbir engel olmamasına dikkat edin.
Kulaklığınız ile cep telefonunuz arasında maksimum 10 metrelik (33 fut) mesafeyi
koruyun. Bu mesafenin dışına çıkıldığında ses kalitesi azalabilir. Kulaklığınız otomatik
olarak yeniden bağlantı kuramıyorsa 13. sayfaya bakın.
Telefonumdan stereo müzik
dinleyemiyorum.
Stereo olarak dinleyebilmeniz için Bluetooth telefonunuzun, stereo kalitesindeki sesin
bir Bluetooth cihazından diğerine nasıl aktarılacağını belirleyen Bluetooth Gelişmiş
Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) desteklemesi gerekir. Cep telefonunuzun bu Bluetooth
profilini destekleyip desteklemediğini öğrenmek için telefonunuzun kullanım
kılavuzuna bakın.
Müzik parçalarıma kumanda
edemiyorum.
Adaptör ve bazı stereo Bluetooth telefonlar parça denetimine ilişkin AVRCP profilini
desteklemez. Parça değiştirmek için ses cihazınızın kumandalarını kullanın.
14
Sorun Giderme
Karşı taraftaki kişi sesimi duyamıyor.
Ses kapatılmış olabilir. Bkz. sayfa 9.
Kulaklığınız Bluetooth kapsama alanının (10 metre/33 fut) dışındadır. Bluetooth
cihazına yaklaşın. Kulaklığınız otomatik olarak yeniden bağlantı kuramıyorsa 5.
sayfaya bakın.
Kulaklığınızın ses cihazıyla eşleştirilmiş olduğunu doğrulayın. Bkz. sayfa 5.
kulaklığım ile ses cihazım
arasında çalma ve duraklatma
senkronizasyonu yok.
Önce kulaklığınızın çalma modunda olduğunu doğrulayın, sonra ses cihazınızda
çalma modunu başlatın.
Kulak içi kulaklıklarımın temizlenmesi
gerekiyor.
Kulak içi parçalarını kulaklıktan çıkarın. Parçaları ılık sabunlu suyla yıkayıp iyice
durulayın. Kulak içi parçaları tamamen kuruduğunda yeniden kulaklıktaki yerlerine
takın. Bkz. sayfa 7.
Sorun yukarıdakilerden hiçbiri değil
ya da kulaklıklarım hâlâ çalışmıyor.
Kulaklığınız AC şarj cihazına takılıyken açma kapama/eşleştirme düğmesini basılı
tutarak sistemi sıfırlayın. Kulaklığınız başarıyla sıfırlandığında göstergenin kırmızı ya da
mavi ışığı sürekli olarak yanmaya başlar.
15
Bluetooth Adaptörüyle İlgili Sorunları Giderme
[yalnızca BackBeat 906]
Kulaklıklarımı Bluetooth A2DP
cep telefonumla da eşleştirdiğim
halde diğer ses cihazımdan müzik
dinleyemiyorum.
Bluetooth adaptörünüzle kulaklığınız arasında bağlantıyı sağlamadan önce cep
telefonunuz ile kulaklığınız arasında bağlantı kurarsanız, cep telefonunuzun A2DP
Bluetooth profili adaptörün çalışmasını etkileyebilir. Ayrıca, adaptörü kapattığınızda
ya da Bluetooth kapsama alanının (10 metre/33 fut) dışına çıktığınızda da
kulaklığınızla bağlantı kesilebilir. Nedeni hangisi olursa olsun şunları yapmanız gerekir:
1 Cep telefonunuzun eşleştirilmiş cihazlar listesinde kulaklığınızın bağlantısını kesin,
ama listeden silmeyin (cep telefonunuzun Bluetooth yöneticisine bakın).
2 Kulaklığınızla adaptör arasında yeniden bağlantı kurun.
3 Kulaklığınız ile cep telefonunuz arasında tekrar bağlantı kurun
(cep telefonunuzun Bluetooth yöneticisine bakın).
Bluetooth adaptörümün açık olup
olmadığını anlayamıyorum.
Adaptör açıkken, ışıklı göstergesi 5 saniyede bir mavi olarak yanıp söner. Adaptörü
açmak için açma/kapama düğmesine basın ve mavi
ışık yanıp sönmeye başlayıncaya kadar 2 saniye süreyle basılı tutun.
Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştiremiyorum.
Bir cihazı kulaklığınızla eşleştirirken Bluetooth adaptörünüzün kapalı olması gerekir.
Bkz. sayfa 5.
16
Bluetooth Adaptörüyle İlgili Sorunları Giderme
[yalnızca BackBeat 906]
Bluetooth adaptörünü
kullandığımda kulaklığımdan
hiç ses duyamıyorum.
Cihazlar arasında bağlantı kurulması ve Bluetooth üzerinden ses akışının başlaması 30
saniye kadar sürebilir. 30 saniye sonra hâlâ ses gelmiyorsa kulaklığın çalma/duraklatma
düğmesine basın.
Ses cihazınızın kilitli olmadığını doğrulayın (cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın).
Adaptörü kulaklığınızla doğru olarak eşleştirip eşleştirmediğinizi kontrol edin. Bkz. sayfa 6.
Adaptörün çalışır durumdaki bir stereo ses kaynağına bağlı olduğunu doğrulayın.
Kulaklığınızı ve adaptörünüzü kapatın ve ikisini de yeniden açın.
Bluetooth kapsama alanının (10 metre/33 fut) dışına çıkmadığınızı doğrulayın. Bkz.
sayfa 13.
Telefon konuşmalarında ses ayarı
iyi, ama ses cihazını dinlerken ses
çok yüksek ya da kısık.
Ses cihazının ses yüksekliği ayarını kontrol edin. Gerekiyorsa ayarlayın.
Kulaklığın ses yüksekliğini ayarlayın. Bkz. sayfa 12.
Adaptörü kullanarak VOIP araması Adaptör yalnızca ses dinlemek için kullanılabilir. Eğer bilgisayarınızda Bluetooth Kulaklık
yapamıyorum.
(HSP) ve Hands-Free (HFP) profilleri varsa, VOIP gibi telefon uygulamaları için kulaklığınızı
bilgisayarınızla eşleştirebilirsiniz.
17
Ürün Spesifikasyonları
Konuşma süresi*
7 saate kadar
Bluetooth
profilleri (kulaklık)
HSP, HFP, SSP, A2DP ve
AVRCP
Dinleme süresi*
7 saate kadar
Bekleme süresi*
7 güne kadar
Enerji gereksinimi
5V DC–180 mA
Kapsama alanı*
Saklama/çalıştırma
sıcaklığı
0º-40ºC (32º-104ºF)
Maksimum 10 metre (33 fut)
Kulaklık
ağırlığı
34 gram
Şarj etme sıcaklığı
0º-40ºC (32º-104ºF)
Batarya türü
Lityum iyon polimer (ürünün
parçasıdır, değiştirilemez)
Şarj süresi
Tam şarj için 3 saat
* Performans bataryaya ve cihaza bağlı olarak
değişebilir. Ses kalitesi, kulaklığı eşleştirdiğiniz
cihaza göre değişir ve kapsama alanının dışına
çıktığınızda azalır.
Bluetooth sürümü
(kulaklık)
2.1 + EDR (Gelişmiş Veri Hızı)
Güvenlik bilgileri için, ayrı olarak sunulan “Güvenliğiniz İçin” kitapçığını okuyun.
Garanti bilgileri için kutunun içindeki Başlarken kılavuzuna bakın ya da www.plantronics.com adresini ziyaret edin.
18
www.plantronics.com
Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Hollanda
©2009 Plantronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. Plantronics, Plantronics logosu, Altec Lansing, BackBeat, OpenMic, QuickPair
ve Sound Innovation, Plantronics, Inc. şirketinin ticari ya da tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® ve Bluetooth logosu
Bluetooth SIG şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Plantronics tarafından lisans alınarak kullanılmıştır.
Başvurusu Yapılmış Patentler
81378-21 Rev B
МЛ05
19

Benzer belgeler

PLANTRONICS PULSAR™ 260

PLANTRONICS PULSAR™ 260 seviyesi sınırına ulaşıldığında hafif tonda 2 sesli uyarı)

Detaylı

daha fazla bilgi edinin

daha fazla bilgi edinin • Telefonun ses ile kontrol özelliğini kullanarak arama yapma (Ses duyulana kadar 2 saniye basın)

Detaylı

Telefonunuzdaki Bluetooth özelliğini açınız. Çoğu

Telefonunuzdaki Bluetooth özelliğini açınız. Çoğu 40ºC'nin (104ºF) üzerine çıkma olasılığı olan yerlerde (örneğin park halindeki bir arabada) bataryayı kesinlikle şarj etmeyin. Şarj süresi 3 saat . ..................... Tam şarj

Detaylı

Model Nr. R505B Seri No. DMBK14000001

Model Nr. R505B Seri No. DMBK14000001 Kapsama Alanı Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, cihazların birbirlerine kablolarla bağlanmak yerine kısa mesafeli radyo frekans dalgaları aracılığıyla iletişim kurmalarını sağlar. İki Bluet...

Detaylı

Plantronics Voyager® 835

Plantronics Voyager® 835 telesekreter varsa, bu arama telesekretere yönlendirilir.

Detaylı

Plantronics Voyager® PRO

Plantronics Voyager® PRO ©2009 Plantronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. Plantronics, logo tasarımı, Plantronics Voyager, QuickPair ve Sound Innovation, Plantronics, Inc. şirketinin ticari ya da tescilli ticari markalarıdır....

Detaylı