Yabancı Dilde Temel Haritacılık Konuları

Transkript

Yabancı Dilde Temel Haritacılık Konuları
DERS BİLGİ FORMU
Ders Kodu, Adı
SEC 417 YABANCI DİLDE TEMEL HARİTACILIK KONULARI
T + U / K Saatleri 2+0 / 2
AKTS Kredisi
4
Yıl / Yarıyıl
4. Yıl / Güz Dönemi
Düzey
Lisans
Yazılım Şekli
Seçmeli
Bölüm
Harita Mühendisliği
Ön Koşul
Yok
Öğretim Yöntemi Anlatım-sunum
Süresi (Hafta-Saat) 15 hafta-haftada 2 saat teorik
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Amacı
Temel haritacılık konularında yabancı dildeki kavram ve içeriğin kavratılması.
Dersin İçeriği
Triangulation, the adjustments of errors, surveying reference, surveying reference
(2), ground surveying and positioning, principles of surveying, measuring distance,
measuring direction, a total station approach to real time kinematic gps data
collection, edm calibration base lines: do them yourself, the origin of modern
astronomy, the art and science of cartography, the beginnings of cartography, the
earth, geographical coordinates , fundamentals of map projections, the cartographer
and map projections , use of map projections in russia, measurement of the earth’s
shape, theoretical fundamentals of choosing a map projection, use of map
projections in the united states, a brief history of the development of map, the
development of computer assisted cartography, mapping the 2000 census, map
makers avoid confusing the color blind, defining gis, components of a gis,
definition and classification of geodesy, the problem of geodesy, the geoid and the
ellipsoid
Değerlendirme
Yarıyıl İçi Çalışmalar
Sayısı
Katkı %
Sistemi
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Katkısı
60
Toplam
100
AKTS İş Yükü
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat) Toplam İş
Tablosu
Yükü (saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma
14
3
42
Süresi
Ödevler
12
2
24
Sunum / Seminer Hazırlama
4
1
4
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Toplam İş Yükü (saat)
100
Dersin AKTS Kredisi
4
Öğrenim Çıktıları
Ders Akışı
Dersin Kaynakları
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Nirengi işlemleri ve hataların dengelenmesi konularındaki kavramların yabancı
dildeki karşılıklarını bilir.
2. Ölçme teknikleri konularındaki kavramların yabancı dildeki karşılıklarını bilir.
3. GPS, EDM ölçüm teknikleri konularındaki kavramların yabancı dildeki
karşılıklarını bilir.
4. Kartoğrafya konularındaki kavramların yabancı dildeki karşılıklarını bilir.
5. Harita projeksiyonları konularındaki kavramların yabancı dildeki karşılıklarını
bilir.
6. Jeodezi konularındaki kavramların yabancı dildeki karşılıklarını bilir.
7.Yukarıda belirtilen temel haritacılık konularını yabancı dilde okur, anlar ve takip
eder.
8. Temel seviyedeki haritacılık konularını yabancı dilde ifade edebilir.
Hafta No Konular
Ön
Dokümanlar
Hazırlıklar
1.
Triangulation, the adjustments of errors,
Sunum ve föy Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
2.
Surveying reference, surveying reference (2), Sunum ve föy Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
3.
Ground surveying and positioning, principles Sunum ve föy Önerilen
of surveying,
Hazırlama
Kaynaklar
4.
measuring distance, measuring direction,
Sunum ve föy Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
5.
a total station approach to real time kinematic Sunum ve föy Önerilen
gps data collection, edm calibration base
Hazırlama
Kaynaklar
lines: do them yourself,
6.
the origin of modern astronomy, the art and Sunum ve föy Önerilen
science of cartography,
Hazırlama
Kaynaklar
7.
the beginnings of cartography, the earth,
Sunum ve föy Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
8.
Ara Sınav
9.
geographical coordinates , fundamentals of Sunum ve föy Önerilen
map projections,
Hazırlama
Kaynaklar
10.
the cartographer and map projections , use of Sunum ve föy Önerilen
map projections in russia,
Hazırlama
Kaynaklar
11.
measurement of the earth’s shape, theoretical Sunum ve föy Önerilen
fundamentals of choosing a map projection, Hazırlama
Kaynaklar
12.
use of map projections in the united states, a Sunum ve föy Önerilen
brief history of the development of map,
Hazırlama
Kaynaklar
13.
the development of computer assisted
Sunum ve föy Önerilen
cartography, mapping the 2000 census,
Hazırlama
Kaynaklar
14.
map makers avoid confusing the color blind, Sunum ve föy Önerilen
defining gis, components of a gis,
Hazırlama
Kaynaklar
15.
definition and classification of geodesy, the Sunum ve föy Önerilen
problem of geodesy, the geoid and the
Hazırlama
Kaynaklar
ellipsoid
1. Haritacılığın temel konularını konu alan kitaplar
2. Haritacılık temel konularındaki ders notları
Dersin Bölüm
Dersin Öğrenim Çıktıları
Öğrenim
Çıktılarına Katkısı
1. Nirengi işlemleri ve hataların dengelenmesi konularındaki
kavramların yabancı dildeki karşılıklarını bilir.
2. Ölçme teknikleri konularındaki kavramların yabancı dildeki
karşılıklarını bilir.
3. GPS, EDM ölçüm teknikleri konularındaki kavramların yabancı
dildeki karşılıklarını bilir.
4. Kartoğrafya konularındaki kavramların yabancı dildeki karşılıklarını
bilir.
5. Harita projeksiyonları konularındaki kavramların yabancı dildeki
karşılıklarını bilir.
6. Jeodezi konularındaki kavramların yabancı dildeki karşılıklarını
bilir.
7.Yukarıda belirtilen temel haritacılık konularını yabancı dilde okur,
anlar ve takip eder.
8. Temel seviyedeki haritacılık konularını yabancı dilde ifade edebilir.
Dersin Yetkilileri Yrd. Doç. Dr. Özşen ÇORUMLUOĞLU
Bölüm
Öğrenim
Çıktıları
7,8,9,10
7,8,9,10
7,8,9,10
7,8,9,10
7,8,9,10
7,8,9,10
7,8,9,10
7,8,9,10

Benzer belgeler

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

Detaylı

20.06.2014 - Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü

20.06.2014 - Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü EREN (KTK) KÜÇÜKBERBER ARDIÇ SIRAÇE EFE (FERDI) (FERDI) (FERDI) (FERDI) Turuncu Bayan A.T. (FERDI) ZEYBEKOĞLU (ATİK) (KTK) Yeşil Erkek A.T. Yeşil Erkek A.T. Yeşil Erkek A.T. Yeşil Erkek A.T. ALARA ...

Detaylı

MiMArisi BArAkA MiMArLIk TArAfINDAN

MiMArisi BArAkA MiMArLIk TArAfINDAN functions, is designed with unique light effects. This mystic environment also contains surprises within. White Tangerine restaurant with everything it has in the hidden bay, the bar, the rocks tha...

Detaylı