Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Yorumlar

Transkript

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0
/ Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy
42,0426,0077,TR 010-01042015
Kullanım kılavuzu
TR
Fronius CL
36.0 / 48.0 / 60.0
Şebeke bağlantılı inverter
0
TR
Değerli okuyucu
Giriş
Bize karşı duymuş olduğunuz güvene teşekkür ederiz ve yüksek teknoloji ile donatılmış bu
Fronius ürününü aldığınız için sizi kutlarız. Elinizdeki bu kılavuz, sahip olduğunuz ürün
hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak
elinizdeki Fronius ürününün çok yönlü kullanım olanaklarını öğreneceksiniz. Ancak bu
şekilde ürününüzün sunduğu avantajlardan en üst düzeyde faydalanabilirsiniz.
Lütfen güvenlik talimatlarına uyun ve ürünün kullanıldığı yeri daha güvenli hale getirin.
Ürünün dikkatli ve hassas bir şekilde kullanılması kalitesinin ve güvenilirliğinin uzun
sürmesini sağlayacaktır. Bunlar çok iyi sonuç almak için vazgeçilmez koşullardır.
1
2
TR
İçindekiler
Güvenlik kuralları .......................................................................................................................................
Genel Bilgiler
İnsanları ve cihazları koruma .....................................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
İnsanları ve cihazları koruma ................................................................................................................
Galvanik izolasyon ................................................................................................................................
Şebeke gözetimi ...................................................................................................................................
Cihaz üzerindeki uyarı notları ...............................................................................................................
Amaca uygun kullanım...............................................................................................................................
Amaca uygun kullanım..........................................................................................................................
Kullanım alanı ......................................................................................................................................
FV sistemi için yönetmelikler ................................................................................................................
Çalışma prensibi ........................................................................................................................................
Çalışma prensibi ...................................................................................................................................
MIXTMKonsepti ....................................................................................................................................
Arızalara karşı güvenlik.........................................................................................................................
Cebri havalandırma yoluyla inverteri soğutma......................................................................................
Güç azaltımı..........................................................................................................................................
Güneş paneli topraklaması ...................................................................................................................
FV sisteminde Fronius CL..........................................................................................................................
Genel bilgi .............................................................................................................................................
Görevler ................................................................................................................................................
Doğru akımın alternatif akıma dönüştürülmesi ...................................................................................
Gösterim fonksiyonu ve veri iletişimi.....................................................................................................
Sistem genişletme......................................................................................................................................
Sistem genişletmeleri............................................................................................................................
Fronius Com Card.................................................................................................................................
Fronius Datalogger Card.......................................................................................................................
Fronius Public Display ..........................................................................................................................
Fronius Interface Card ..........................................................................................................................
Fronius String Control 250/25 ...............................................................................................................
100 kOhm topraklama kiti opsiyonu......................................................................................................
Veri iletişimi ve Solar Net ...........................................................................................................................
Solar Net ve veri bağlantısı...................................................................................................................
Örnek ....................................................................................................................................................
Cihaz tanımı - İnverter ...............................................................................................................................
Cihaz tanımı kapalı inverter ..................................................................................................................
Cihaz tanımı açık inverter .....................................................................................................................
Cihaz tanımı - Bağlantı bölümü..................................................................................................................
Cihaz tanımı bağlantı bölümü ...............................................................................................................
Gerilim altında bulunmayan röle alanında bağlantı klemensleri ...........................................................
Olası röle kontağı fonksiyonları.............................................................................................................
Kurulum ve işletmeye alma
Yer seçimi ..................................................................................................................................................
Yer seçimi genel ...................................................................................................................................
Yer seçimi için kriterler..........................................................................................................................
Uygun olmayan konumlar .....................................................................................................................
Taşıma .......................................................................................................................................................
Taşıma ..................................................................................................................................................
Vinçli taşıma..........................................................................................................................................
Forklift veya yük kaldırma aracı vasıtasıyla taşıma ..............................................................................
Manuel Taşıma .....................................................................................................................................
Güç ünitelerini çıkarma ..............................................................................................................................
Fronius CL'yi açma ...............................................................................................................................
Güç ünitelerini çıkarma .........................................................................................................................
Fronius CL'yi yerleştirme............................................................................................................................
7
11
13
13
13
13
13
14
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
23
23
24
26
26
27
28
29
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
34
3
Ön Koşullar ...........................................................................................................................................
Maksimum kablo kesiti tavsiyesi ...........................................................................................................
AC ve DC kabloları hazırlama...............................................................................................................
Montaj soketini monte etme ..................................................................................................................
Fronius CL'yi hazırlama ........................................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
Fronius CL'yi vinç vasıtasıyla montaj soketinin üzerine yerleştirme .....................................................
Fronius CL'yi montaj soketi üzerine manuel olarak yerleştirme ............................................................
Fronius CL'yi montaj soketinin üzerine sabitleme .................................................................................
Hava girişine ve atık hava boru bağlantısına yönelik notlar..................................................................
Fronius CL'yi şehir şebekesine (AC) bağlama ...........................................................................................
Şebeke gözetimi ...................................................................................................................................
AC bağlantı noktaları ............................................................................................................................
Alüminyum kablo bağlantısı ..................................................................................................................
AC kabloların kablo kesiti......................................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
Fronius CL'yi şehir şebekesine bağlama ..............................................................................................
AC tarafındaki maksimum sigorta .........................................................................................................
DC kabloları Fronius CL'ye bağlama .........................................................................................................
Güneş panelleri hakkında genel bilgiler ................................................................................................
DC bağlantı noktaları ............................................................................................................................
Alüminyum kablo bağlantısı ..................................................................................................................
DC kabloların maka. kablo kesiti...........................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
DC kabloyu bağlama.............................................................................................................................
Birden fazla DC kabloyu bağlama.........................................................................................................
Fronius CL'de güneş paneli topraklaması..................................................................................................
Genel bilgi .............................................................................................................................................
Sigorta veya yüksek omajlı direnç üzerinden solar panel topraklaması ...............................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
Topraklanmış güneş panelleri için inverter ayarlama............................................................................
Pozitif kutup üzerinde güneş paneli topraklaması: Sigorta veya ‘100 kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyonu
takma ....................................................................................................................................................
Negatif kutup üzerinde güneş paneli topraklaması: Sigorta veya ‘100 kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyonu
takma ....................................................................................................................................................
Güç ünitelerini yerleştirme .........................................................................................................................
Genel görünüm ....................................................................................................................................
Genel bilgi .............................................................................................................................................
Soketlerin yerleşimi...............................................................................................................................
Güç ünitesi raflarını belirlemeye yönelik Dip anahtarlar........................................................................
Her bir soket için Dip anahtar ayarları...................................................................................................
Güç ünitelerini yerleştirme ....................................................................................................................
Fronius CL'yi kapatma ...............................................................................................................................
Fronius CL'yi kapatma ..........................................................................................................................
Opsiyon kartlarını yerine takma .................................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
Fronius CL'yi açma ...............................................................................................................................
Opsiyon kartlarını yerine takma ............................................................................................................
Opsiyon kartlarını bağlama, veri iletişim kablosunu yerleştirme ...........................................................
Fronius CL'yi kapatma ..........................................................................................................................
İşletmeye alma...........................................................................................................................................
Fabrika tarafında yapılan konfigürasyon...............................................................................................
İşletmeye alma......................................................................................................................................
İnverteri mevcut güneş paneli topraklaması için ayarlayın ...................................................................
Kullanım
Kumanda elemanları ve göstergeler ..........................................................................................................
Kumanda elemanları ve göstergeler .....................................................................................................
Ekran.....................................................................................................................................................
LED çalışma durumu ............................................................................................................................
Çalışma fazı ve şebeke besleme modu .....................................................................................................
Çalışma fazı ..........................................................................................................................................
Test prosedürü......................................................................................................................................
4
34
34
35
36
37
37
38
38
39
40
41
41
41
41
41
42
42
43
44
44
44
44
44
45
45
46
47
47
47
48
48
49
50
51
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
55
56
57
59
60
60
60
60
65
67
67
68
69
71
71
71
Sorun Giderme ve Bakım
Durum tespiti ve arıza giderme ..................................................................................................................
Statü bildirimleri ekranı .........................................................................................................................
Genel statü bildirimleri ..........................................................................................................................
Tam elektrik kesintisi.............................................................................................................................
Güç ünitelerinde arıza durumunda statü bildirimleri..............................................................................
Statü bildirimleri - Sınıf 1.......................................................................................................................
Statü bildirimleri - Sınıf 2.......................................................................................................................
Statü bildirimleri - Sınıf 3.......................................................................................................................
Statü bildirimleri - Sınıf 4.......................................................................................................................
72
73
73
73
73
74
74
74
75
76
76
76
78
79
79
79
80
81
82
82
82
83
84
84
84
85
85
85
86
86
87
87
88
91
91
92
93
93
93
94
96
97
101
101
101
103
103
103
105
105
105
107
109
111
111
111
111
112
113
115
115
117
5
TR
Şebeke besleme modu .........................................................................................................................
Menü seviyesinde gezinme........................................................................................................................
Ekran aydınlatmasını etkinleştirme .......................................................................................................
‘Now’ (Şimdi) ekran moduna veya çalışma fazına otomatik geçiş ........................................................
Menü seviyesini çağırın ........................................................................................................................
Ekran modları.............................................................................................................................................
Ekran modları........................................................................................................................................
Ekran modunu seçme ...........................................................................................................................
Ekran değerlerinin genel görünümü......................................................................................................
"Now" (Şimdi) ekran modundaki ekran değerleri .......................................................................................
‘Now‘ (Şimdi) ekran modunu seçin .......................................................................................................
‘Now‘ ekran modundaki ekran değerleri................................................................................................
Opsiyonlar.............................................................................................................................................
"Day / Year / Total" (Gün / Yıl / Toplam) ekran modlarında ekran değerleri ..............................................
Genel bilgi .............................................................................................................................................
‘Day / Year / Total‘ (Gün / Yıl / Toplam) ekran modunu seçin...............................................................
‘Day / Year / Total‘ (Gün / Yıl / Toplam) ekran modlarında ekran değerleri ..........................................
Opsiyonlar.............................................................................................................................................
Ayar menüsü..............................................................................................................................................
Ön ayar .................................................................................................................................................
Ayar menüsüne girin .............................................................................................................................
Menü öğeleri arasında ilerleme.............................................................................................................
Ayar menüsündeki menü öğeleri ...............................................................................................................
STAND BY ............................................................................................................................................
CONTRAST (Kontrast) .........................................................................................................................
LIGHT MODE (IŞIK MODU) .................................................................................................................
CASH (Nakit) ........................................................................................................................................
CO2 ......................................................................................................................................................
YIELD (KAZANÇ)..................................................................................................................................
IG-NR....................................................................................................................................................
DAT COM .............................................................................................................................................
TIME .....................................................................................................................................................
LIMIT CFG ............................................................................................................................................
STATE FAN ..........................................................................................................................................
STATE PS.............................................................................................................................................
VERSION (Sürüm)................................................................................................................................
Menü öğelerini ayarlama ve görüntüleme ..................................................................................................
Menü öğelerini ayarlama genel.............................................................................................................
Menü öğelerini ayarlama ve görüntüleme için uygulama örnekleri .......................................................
Para birimini ve hesaplama oranını ayarlama.......................................................................................
‘DATCOM‘ menü öğesindeki parametrelere göz atma ve ayarlama.....................................................
Saat ve tarih ayarlama .........................................................................................................................
Setup Lock Fonksiyonu..............................................................................................................................
Genel bilgi .............................................................................................................................................
‘Setup Lock‘ fonksiyonunu etkinleştirme / devre dışı bırakma ..............................................................
Select Log Entry Fonksiyonu .....................................................................................................................
Genel bilgi .............................................................................................................................................
"Select Log Entry" fonksiyonu - kaydedilmiş şebeke hatasını çağırma ................................................
Enerji Yöneticisi fonksiyonu .......................................................................................................................
Genel ....................................................................................................................................................
Enerji Yöneticisi fonksiyonunu etkinleştirin ...........................................................................................
Enerji Yöneticisi fonksiyonunu devre dışı bırakın .................................................................................
Statü bildirimleri - Sınıf 5.......................................................................................................................
Müşteri hizmetleri..................................................................................................................................
Bakım.........................................................................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
Genel bilgi .............................................................................................................................................
Bakım çalışmaları için Fronius CL'yi açma ...........................................................................................
Aşırı tozlu ortamlarda çalışma ..............................................................................................................
Sigortaları değiştirme .................................................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
Fronius CL'yi açma ...............................................................................................................................
Pozitif kutup üzerinde güneş paneli topraklama sigortasını değiştirme ................................................
Negatif kutup üzerinde güneş paneli topraklama sigortasını değiştirme...............................................
Opsiyon kartları ve güç besleme devrelerinin sigortalarını değiştirme..................................................
Fronius CL'yi kapatma ..........................................................................................................................
Güç ünitelerini değiştirme ..........................................................................................................................
Güvenlik ................................................................................................................................................
Fronius CL'yi açma ...............................................................................................................................
Güç ünitelerini çıkarma .........................................................................................................................
Güç ünitelerinin değişimi esnasında yardımcı olan etiket .....................................................................
Yedek güç ünitelerini yerleştirme ..........................................................................................................
Fronius CL'yi kapatma ..........................................................................................................................
Ek
141
Teknik özellikler .........................................................................................................................................
Fronius CL 36,0 ....................................................................................................................................
Fronius CL 48,0 ....................................................................................................................................
Fronius CL 60.0 ....................................................................................................................................
Dipnotların açıklaması ..........................................................................................................................
Dikkate alınan normlar ve direktifler...........................................................................................................
CE işareti ..............................................................................................................................................
Özel üretim sistemlerinin paralel işletimi...............................................................................................
Şebekeden bağımsız çalışmayı önleme devresi...................................................................................
Elektrik kesintisi ....................................................................................................................................
Garanti şartları ve atık yönetimi .................................................................................................................
Fronius fabrika garantisi........................................................................................................................
İmha etme .............................................................................................................................................
6
123
128
129
129
129
129
130
131
131
131
132
133
133
134
135
135
135
136
137
138
139
143
143
144
145
146
147
147
147
147
147
148
148
148
TR
Güvenlik kuralları
Güvenlik
talimatları
açıklaması
TEHLİKE! Doğrudan tehdit oluşturan bir tehlikeyi ifade eder. Bu tehlike
önlenmediği takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir.
UYARI! Tehlikeli oluşturması muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike
önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.
DİKKAT! Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediği
takdirde hafif ya da küçük çaplı yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana
gelebilir.
NOT! Yapılan işlemin sonuçlarını etkileyebilecek olasılıkları ve ekipmanda
meydana gelebilecek olası hasarları ifade eder.
ÖNEMLI! Uygulamaya yönelik ipuçlarını ve diğer önemli bilgileri ifade eder. Zarar verici ya
da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüğü yoktur.
"Güvenlik kuralları" bölümünde yer alan sembollerden birini gördüğünüzde çok dikkatli
olmanız gerekir.
Genel
Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş düzenlemelere
uygun olarak üretilmiştir. Bununla birlikte hatalı ya da amaç dışı kullanımda;
operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.
Cihazın devreye alınması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,
gerekli yetkinliğe sahip olması,
elektrikli tesisatlarla ilgili bilgi donanımına sahip olması ve
bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak
uygulaması zorunludur.
Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza
edilmelidir. Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin
korunmasına yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.
Cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve tehlike notları,
okunur durumda bulunacak
zarar verilmeyecek
yerinden çıkartılmayacak
üzeri kapatılamayacak, üzerine herhangi bir şey yapıştırılmayacak ya da
üzeri boyanmayacaktır.
Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike notlarının yerleri için cihazınızın
kullanım kılavuzunun "Genel bilgi" bölümüne bakın.
Güvenliği etkileyebilecek arızaları cihazı devreye almadan önce ortadan
kaldırın.
Söz konusu olan sizin güvenliğiniz!
7
Amaca uygun
kullanım
Cihaz yalnızca kullanım amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.
Başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar, kullanım amacına
uygun olarak kabul edilmez. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan
üretici sorumlu değildir.
Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir
kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarının, güvenlik ve tehlike notlarının
tam olarak okunması ve tatbik edilmesi
Tüm denetleme ve bakım işlemlerinin yapılması
Montajın kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılması
Uygun olan durumlarda aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
Şebeke beslemesinden sorumlu elektrik dağıtım şirketinin direktifleri
Solar panel üreticisinin notları
Ortam koşulları
Cihazın belirtilen alanlar dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç
dışı kullanım olarak değerlendirilir. Bu türden kullanımlardan doğan
hasarlardan üretici sorumlu değildir.
Uygun görülen ortam koşulları hakkında kesin bilgileri, kullanım
kılavuzunuzdaki teknik özelliklerde bulabilirsiniz.
Yetkin kişi
Bu kullanım kılavuzundaki servis bilgileri yalnızca yetkin personel içindir.
Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Dokümanlarda belirtilenler haricinde işler
yapmayın. Bu şart, söz konusu işler için yetkinliğe sahip olsanız dahi
geçerlidir.
Tüm kablo ve iletim hatları sıkı, hasarsız, izole edilmiş ve yeterli ölçülere sahip
olmalıdır. Gevşek bağlantılar, yanık, hasar görmüş ya da yetersiz ölçülere
sahip kablo ve iletim hatları derhal yetkin kişilerce onarılmalıdır.
Bakım ve onarım işleri sadece alanında yetkin kişilerce yapılmalıdır.
Dışarıdan satın alınan parçaların, strese dayanıklı ve güvenlik şartlarını yerine
getirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez. Yalnızca
orijinal yedek parça (norm parçalar dahil) kullanın.
Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat
yapmayın.
Kusursuz durumda olmayan yapı parçalarını derhal değiştirin.
Kullanım yerinde
alınması gereken
güvenlik
önlemleri
8
Soğutma havası açıklıklarına sahip cihazların kurulumu esnasında soğutma havasının
hava yarıklarından serbestçe girip çıkabildiğinden emin olun. Cihaz yalnızca anma
değerleri plakasında belirtilen koruma derecesinde çalıştırılmalıdır.
TR
Gürültü emisyon
değerlerine ilişkin
bilgiler
İnverter, IEC 62109-1:2010'a uygun olarak tam işletme yükünde 80 dB (A)'dan
düşük bir maksimum ses şiddeti seviyesi (ref. 1 pW) üretir.
Cihaz soğutması, elektronik bir sıcaklık kontrol sistemi vasıtasıyla mümkün
olduğunca sessiz bir şekilde ve aktarılan güç değerinden, ortam sıcaklığından
ve cihaz üzerindeki kirlilikten bağımsız olarak gerçekleştirilir.
Bu cihaz için iş yerine özgü bir emisyon değeri belirlenmemiştir, zira meydana
gelen ses şiddetinin gerçek değeri büyük oranda montaj durumuna, şebeke
kalitesine, cihazı çevreleyen duvarlara ve odanın genel özelliklerine bağlıdır.
EMU cihaz
sınıfları
Emisyon sınıfı A olan cihazlar:
yalnızca sanayi bölgelerinde kullanım için uygundur
bunun dışındaki bölgelerde performansı etkileyen ve tahrip
edici arızalara yol açabilir.
Emisyon sınıfı B olan cihazlar:
yerleşim ve sanayi bölgeleri için öngörülen emisyon şartlarını
sağlarlar. Bu durum enerjinin umumi bir alçak gerilim
şebekesinden temin edildiği yerleşim bölgeleri için de geçerlidir.
Anma değerleri plakasına ya da teknik özelliklere uygun EMU cihaz
sınıfı.
EMU ile ilgili
önlemler
Ağ bağlantısı
Bazı özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sınır değerlerinin
aşılmamasına rağmen öngörülen uygulama alanına yönelik bazı etkiler ortaya
çıkabilir (örn.kurulumun yapıldığı yerde hassas cihazlar varsa ya da
kurulumun yapıldığı yerin yakınlarında radyo ya da televizyon alıcıları varsa).
Bu türden bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri
almak işletme sahibinin sorumluluğundadır.
Yüksek performanslı (> 16 A) cihazlar, ana güç beslemesine verilen yüksek
akımdan ötürü şebekenin gerilim kalitesini etkileyebilir.
Bu durum bazı cihaz tiplerini aşağıdaki şekillerde ilgilendirebilir:
Bağlantı ile ilgili sınırlamalar
İzin verilen maksimum şebeke empedansı ile ilgili şartlar *)
Gerekli minimum kısa devre kapasitesi ile ilgili şartlar *)
*) umumi şebekeye yapılan her bir arabirim üzerinde
teknik özelliklere bakınız
Bu durumda işletme sahibi ya da cihaz kullanıcısı, cihaz bağlantısının yapılıp
yapılamayacağına elektrik dağıtım şirketine danışarak karar vermek
zorundadır.
Elektriksel
montajlar
Elektriksel montajlar yalnızca ilgili ulusal ve bölgesel normlara ve
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.
9
ESD koruma
önlemleri
Normal işletim
durumunda
güvenlik
önlemleri
Elektrik deşarjı sebebiyle elektronik bileşenlere yönelik hasar tehlikesi.
Bileşenlerin değiştirilmesi ya da monte edilmesi esnasında ilgili ESD koruma
önlemlerini alın.
Cihazı, tüm koruma tertibatlarının tam olarak işlevlerini yerine getirdiklerinden
emin olduktan sonra çalıştırın. Güvenlik tertibatlarının tam olarak işlevlerini
yerine getirmemesi durumunda şu tehlikeler mevcuttur
operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları
cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur
İşlevlerini tam olarak yerine getiremeyen koruma tertibatlarının cihazın
çalıştırılmasından önce yetkili personel tarafından onarılmasını sağlayın.
Güvenlik tertibatlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.
Güvenlik
işaretlemesi
Atık yönetimi
Veri yedekleme
Telif hakkı
CE işareti olan cihazlar, alçak gerilim ve elektromanyetik uyumluluk
direktiflerinde belirtilen şartları yerine getirir. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı
bilgileri, elinizdeki dokümanın ek kısmında ya da "Teknik Özellikler"
bölümünde bulabilirsiniz.
Bu cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın! Eskimiş elektrik ve elektronik aletlerle
ilgili 2002/96/Avrupa Birliği Direktifine ve ulusal yasada yapılan değişikliğe
göre kullanılmış elektrikli aletler ayrı olarak toplanmak ve çevresel koruma
çerçevesinde geri kazanıma yönlendirilmek zorundadır. Kullanılmış cihazınızı,
satıcınıza iade edin ya da yerel ve yetkili toplama ve imha etme sistemi
hakkında bilgi edinin. Bu AB direktifinin göz ardı edilmesi, çevreniz ve
sağlığınız üzerinde potansiyel bazı etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir!
Fabrika ayarlarında yapılacak değişikliklere ilişkin verilerin yedeklenmesi
kullanıcının sorumluluğundadır. Kişisel ayarların silinmesi durumunda üretici
hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.
Metin ve resimler, baskının hazırlandığı tarihte geçerli olan teknik düzeyi
yansıtmaktadır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanım kılavuzunun içeriği,
alıcıya hiçbir hak vermez. İyileştirme önerileri ve kullanım kılavuzundaki
hatalara yönelik bilgilendirmeler için teşekkür ederiz.
10
Genel Bilgiler
TR
İnsanları ve cihazları koruma
Güvenlik
İnsanları ve
cihazları koruma
UYARI! Hatalı olarak gerçekleştirilen işler, ağır yaralanmalara ve mal kayıplarına
yol açabilir. İnverterin işletmeye alınması sadece eğitilmiş personel tarafından ve
mutlaka teknik yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Devreye alma
ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi öncesinde "Güvenlik Talimatları" bölümü
mutlaka okunmalıdır.
İnverter, yapısı ve çalışma prensipleri sayesinde hem montaj hem de işletim aşamalarında
azami güvenlik sağlar.
İnverter, insanları ve cihazları koruma görevini şu şekilde üstlenir:
a) Galvanik izolasyon yoluyla
b) Şebeke gözetimi yoluyla
Galvanik
izolasyon
İnverter, doğru akım (DC) tarafı ve şebeke arasında galvanik izolasyon sağlayan ve bu
sayede mümkün olan en yüksek güvenliği temin eden yüksek frekanslı bir transformatöre
sahiptir.
Şebeke gözetimi
İnverter, ulusal normlara ve direktiflere uygun olarak şebekede ortaya çıkan anormal
durumlar karşısında (örneğin, şebekenin kapatılması, geçici olarak kesilmesi vb.)
çalışmasını derhal durdurur ve ana şebekeye enerji aktarımını keser
Şebeke gözetimi şu şekilde gerçekleştirilir:
Gerilim gözetimi
Frekans gözetimi
Aşırı-düşük gerilim rölesi (ülke ayarına göre opsiyon)
Bağımsız durumların gözetimi
13
Cihaz üzerindeki
uyarı notları
İnverterin iç tarafında uyarı notları ve güvenlik sembolleri bulunur. Bu uyarı notları ve
güvenlik sembolleri yerlerinden çıkartılmamalı ya da bunların üzeri kapatılmamalıdır.
Notlar ve semboller, mal ve can kaybına yol açabilecek hatalı kullanımlara karşı sizi uyarır.
Güvenlik sembolleri:
Hatalı kullanım yüzünden mal ve can kaybı tehlikesi
Burada tarif edilen işlevleri aşağıdaki dokümanları tam olarak okuduktan ve
anladıktan sonra kullanın:
bu kullanım kılavuzu
başta güvenlik talimatları olmak üzere
FV sisteminin bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzları
Tehlikeli elektriksel gerilim
14
Uyarı notunun metni:
TR
UYARI!
Elektrik çarpması öldürücü olabilir.
Kapakları ve güç ünitelerini çıkarmadan önce cihazın giriş ve çıkış taraflarında gerilim
olmadığından emin olun!
Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin. Boşalma süresi 5 dakikadır.
Işığa bakan güneş modüllerindeki tehlikeli gerilim!
Bağlantı bölümü yalnızca yetkili elektrik tesisatçıları tarafından açılmalıdır.
İşletmeye almadan önce 0 no'lu güç ünitesi rafı monte edilmelidir.
15
Amaca uygun kullanım
Amaca uygun
kullanım
Fronius CL solar inverter yalnızca, güneş panellerinden elde edilen doğru akımı alternatif
akıma dönüştürmek ve bunu ana şebekeye aktarmak için kullanılır.
Aşağıda belirtilenler kullanım amacına uygun olarak kabul edilmez:
başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar
Fronius tarafından açıkça tavsiye edilmeyen Fronius CL üzerinde tadilat işlemleri
Fronius tarafından açıkça tavsiye edilmeyen ya da piyasaya sürülmeyen yapı
parçalarının montajı.
Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.
Garanti geçersizdir.
Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir:
kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarına uyulması
denetim ve bakım işlerinin yapılması
Kullanım alanı
İnverter yalnızca kamusal elektrik şebekesinden bağımsız elektrik üretiminin mümkün
olmadığı şebekeye bağlı olan FV sistemlerinde kullanım için geliştirilmiştir.
FV sistemi için
yönetmelikler
İnverter yalnızca güneş panelleri bağlantısı için ve güneş panelleri ile birlikte çalışmak için
tasarlanmıştır.
Diğer DC jeneratörlerde (örn. rüzgar türbinleri) uygulama yapmaya izin verilmez
FV sistemi tasarımında, FV sisteminin tüm bileşenlerinin yalnızca izin verilen çalışma
bölgesinde işletilmesine dikkat edilmelidir.
Güneş paneli özelliklerinin sürekli korunması için güneş paneli üreticisi tarafından tavsiye
edilen tüm tedbirleri dikkate alın.
16
TR
Çalışma prensibi
Çalışma prensibi
İnverterin işletimi tam otomatik olarak gerçekleştirilir. Güneşin doğmasıyla birlikte güneş
panelleri tarafından yeterli düzeyde enerji üretilince kontrol ve regülasyon ünitesi şebeke
gerilimini ve şebeke frekansını denetlemeye başlar. Yeterli güneş ışınımı ortaya çıkınca
solar inverter yükü beslemeye başlar.
İnverter, güneş panellerinden mümkün olan azami gücü çekecek şekilde çalışır.
Bu fonksiyona MPPT (Maximum Power Point Tracking) adı verilir.
Havanın kararmasıyla birlikte enerji sunumu şebeke beslemesi için yetersiz olmaya
başlayınca, inverter şebeke ile olan bağlantıyı tamamen keser ve çalışmayı durdurur.
Bütün ayarlar ve kaydedilen veriler korunur.
MIXTMKonsepti
MIX = Master Inverter X-change
MIX konseptinde büyük bir güç ünitesinin yerine daha küçük birden fazla güç ünitesi çalışır.
Güneş ışınımına bağlı olarak inverter ülkeye özgü normlara uygun olarak güç ünitelerini
devreye alacak ya da devreden çıkaracaktır, örn.:
Zayıf güneş ışınımında inverterde ilk olarak sadece 1 güç ünitesi devreye girer.
Artan güneş ışınımı ile birlikte 2. ve ardından 3. güç ünitesi buna ek olarak devreye
girer.
Yüksek güneş ışınımında diğer güç üniteleri 3'erli paketler halinde devreye girerler.
Güç üniteleri bu şekilde daha yüksek bir kısmi güç bölgesinde büyük bir güç ünitesi
olarak çalışırlar.
Enerji daha verimli şekilde dönüştürülebilir ve verim önemli ölçüde arttırılır.
"Master-Leistungsteil" fonksiyonu kontrol yazılımı tarafından dönüşümlü olarak tüm
güç ünitelerine atanır.
"Master-Leistungsteil" diğer güç ünitelerinin kullanımını koordine ve kontrol eder.
Güç ünitesi başına düşen çalışma saatleri azaltılır, güç ünitelerinin kullanım ömrü ve
kısmi kullanımda randıman arttırılır.
Arızalara karşı
güvenlik
Birbirinden bağımsız çok sayıda güç ünitesi nedeniyle MIX konsepti arızalara karşı yüksek
güvenlik sağlar:
bir güç ünitesinin arızalanması durumunda geri kalan güç üniteleri arızalanan güç
ünitesinin yaptığı işi üzerine alırlar. Enerji kayıpları bu şekilde sınırlandırılır ve sadece
yüksek güneş ışınımda ortaya çıkar.
17
Cebri
havalandırma
yoluyla inverteri
soğutma
İnverter soğutması kapılara monte edilen,
2 adet sıcaklık kontrollü fan tarafından
cebri havalandırma yoluyla gerçekleştirilir.
Ön taraftan emilen hava kapalı bir kanal
vasıtasıyla her bir raftan geçerek güç
ünitelerine iletilir ve yukarıya doğru tahliye
edilir.
Kapalı hava iletim kanalı güç ünitelerinin
dışarıdaki hava ile temas etmeyeceği
anlamına gelir. Bu şekilde güç ünitelerinin
kirlenmesi büyük ölçüde engellenir.
Fan hızı ve giren havanın sıcaklığı kontrol
edilir.
Havayı güç üniteleri rafları içinde girdap
gibi döndürmek için dahili olarak kapalı
güç üniteleri kendi fanlarına sahiptir.
Hız kontrollü ve rulman yataklı inverter fanları şunları sağlar:
inverterin optimum şekilde soğutulması
yüksek verim
daha soğuk yapı parçaları ve bu sayede daha uzun kullanım ömrü
mümkün olan en düşük enerji tüketimi ve mümkün olan en düşük gürültü oluşumu
Güç azaltımı
Yüksek fan hızına rağmen ısıyı yeteri kadar dağıtmak mümkün değilse yaklaşık 40 °C'lik
bir ortam sıcaklığından itibaren güç azaltımı adı verilen otomatik inverter koruması
gerçekleşir (örn. uygun ısı transferine sahip olmayan konteynerlere montaj durumunda).
Sıcaklık izin verilen değeri geçmeyecek şekilde güç azaltımı inverter gücünü kısa sürede
azaltır.
İnverter mümkün olduğunca uzun, kesintisiz olarak çalışmaya hazır durumda kalacaktır.
Güneş paneli
topraklaması
18
İnverter, bağlantı bölümünde gerekli güneş paneli topraklaması için bir sigortanın takıldığı
2 sigorta tutucusu olan bir devre kartına sahiptir.
TR
FV sisteminde Fronius CL
Genel bilgi
Solar inverter, güneş panelleri ve şehir ana şebekesi arasında yer alan karmaşık birleştirici
yapıdır.
Görevler
İnverterin ana görevleri şunlardır:
Doğru akımın alternatif akıma dönüştürülmesi
Tam otomatik işletim yönetimi
Gösterim fonksiyonu ve veri iletişimi
Doğru akımın
alternatif akıma
dönüştürülmesi
İnverter, güneş panelleri tarafından üretilen doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Bu
alternatif akım şebeke gerilimi ile senkronize olarak konut elektrik şebekesine veya şehir
ana şebekesine gönderilir.
ÖNEMLI! İnverter yalnızca şehir şebekesinden bağımsız elektrik üretiminin mümkün
olmadığı şebekeye bağlı olan FV sistemlerde kullanım için geliştirilmiştir.
Gösterim
fonksiyonu ve
veri iletişimi
İnverter üzerinde bulunan ekran, inverter ve kullanıcı arasındaki arayüzdür. Ekran
tasarımı, kullanım basitliği ve sistem verilerin kesintisiz elde edilmesi prensiplerine uyacak
şekilde düzenlenmiştir.
İnverter, günlük ve toplam bazda en düşük ve en yüksek değerlerin kayıt edilmesi için
temel fonksiyonlara sahiptir, değerler ekranda görüntülenir.
Veri iletişimi bileşenleri ile ilgili zengin sunumu birçok kayıt ve görüntüleme olanağını
mümkün kılmaktadır.
19
Sistem genişletme
Sistem
genişletmeleri
İnverter, birbirinden çok farklı sistem genişletmelerine uyacak şekilde hazırlanmıştır, örn.:
-
Fronius Com Card
Fronius Datalogger Card / Box
Fronius Public Display
-
Fronius Public Display Card / Box
Fronius Interface Card / Box
Fronius String Control 250/25
Sistem genişletmeleri takılabilir kartlar şeklinde veya harici mahfaza (kutu) içerisinde
tedarik edilir. İnverter, standart Fronius Com Card yanında 2 opsiyon kartı için de
hazırlanmıştır.
Fronius Com
Card
Fronius Com Card, inverterin harici sistem genişletmeleri ile ya da diğer inverterler ile
iletişimine yönelik bir sistem genişletmesidir.
Fronius Com Card, standart olarak inverter içine monte edilmiştir.
Fronius
Datalogger Card
FV sistemi verilerinin, veri kaydedici ve modem bağlantısı da içeren PC aracılığı ile kayıt
altına alınması ve yönetimi için veri kaydedici;
Veri işleme için Fronius Solar.access yazılımı gereklidir.
Fronius Public
Display
Çeşitli büyük ekranlar
Fronius Interface
Card
Fronius Interface Card serbestçe ulaşılabilen bir formatta farklı sistem verilerinin transferi
için kullanılan bir RS 232 arabirimidir.
Fronius String
Control 250/25
Fronius String Control 250/25, güneş paneli dizilerini birleştirmek ve kontrol etmek için
kullanılır.
100 kOhm
topraklama kiti
opsiyonu
Pozitif veya negatif kutup üzerinde güneş paneli topraklamasının
yanında güneş panelleri ayrıca pozitif veya negatif kutup üzerinde
yüksek dirençli olarak topraklanabilir.
Bu gibi durumlarda güneş paneli topraklaması için uygun sigorta
tutucusuna yerleştirilen normal bir sigortaya benzer şekilde 100
kOhm topraklama kiti opsiyonu gerekir.
20
Grounding Kit 100 kOhm
TR
Veri iletişimi ve Solar Net
Solar Net ve veri
bağlantısı
Bağımsız sistem genişletmeleri uygulaması için Fronius tarafından Solar Net
geliştirilmiştir. Solar Net, sistem genişletmeleri içeren birden fazla inverter bağlantısını
mümkün kılan bir veri ağıdır.
Solar Net bir veri yolu sistemidir. Sistem genişletmeleri içeren bir ya da birden fazla
inverterin iletişimi için tek bir kablo yeterlidir.
Solar Net'in çekirdeği Fronius Datalogger'dır. Veri trafiği veri kaydedici tarafından
koordine edilir ve büyük veri hacimlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde dağıtılmasını da
yine veri kaydedici sağlar.
Bir inverteri Solar Net'e entegre etmek için soket üzerinde ‘Fronius Com Card‘ opsiyonu
gereklidir.
Önemli! Veri kaydedici vasıtasıyla sadece inverter verileri kaydedilecekse aynı şekilde
bir ‘Fronius Com Card‘ gereklidir. Bu durumda ‘Fronius Com Card‘, inverterin dahili ağ
yapısı ile Fronius Datalogger'ın Solar Net arabirimi arasında bir köprü görevi görür.
Önemli! Her inverter sadece bir ‘Fronius Com Card‘ içermelidir. Bir ağ sadece bir Fronius
Datalogger içermelidir.
‘Fronius Com Card‘ içeren ilk inverter, ‘Fronius Com Card‘ içeren son inverterden 1000
m kadar uzaklıkta olabilir.
Farklı sistem genişletmeleri Solar Net tarafından otomatik olarak tanınır.
Birbirine özdeş birden çok sistem genişletmesi arasında ayrım yapmak için sistem
genişletmeleri için ayrı bir numara belirleyin.
Solar Net'te her bir inverteri açık bir şekilde tanımlamak için ilgili inverter için aynı şekilde
ayrı bir numara tahsis edin. Bu kılavuzun kullanım kısmında ‘Ayar menüsü‘ bölümü
uyarınca özel bir numara tahsis edin.
Her bir sistem genişletmesine yönelik daha fazla bilgi ilgili kullanım kılavuzlarında veya
internet ortamında http:\\www.fronius.com web sitesinde bulunur
1
OUT
IN
RS 232
IN
2
Sensor Box
Fronius
CL
Com Card
Fronius
CL
Datalogger C.
Fronius
CL
Com Card
İnverter ve sensör verilerinin Fronius Datalogger ve Sensor Box aracılığı ile kayıt altına
alınması ve arşivlenmesi:
Com Card
Örnek
3
OUT
IN
OUT
IN
OUT
m/s
°C
W/m²
PC
= Uç konnektörü
21
Resim açıklaması: 3 Fronius CL ve bir Fronius Sensor Box içeren veri ağı:
tüm Fronius CL cihazları kendine ait bir ‘Fronius Com Card‘ içerir
bir Fronius CL cihazı (No. 2) ‘Fronius Datalogger Card‘ içerir
PC ve modem bağlantısı için iki RS-232 arabirimi içeren Fronius Datalogger
Opsiyon kartları inverter içinde dahili şebeke üzerinden haberleşir. Harici iletişim
(SolarNet), ‘Fronius Com Cards‘ üzerinden gerçekleştirilir. Her bir ‘Fronius Com Card‘ biri
giriş biri çıkış olmak üzere iki adet RS485 arabirimine sahiptir. Bağlantı RJ45 konnektör
vasıtasıyla gerçekleştirilir.
22
TR
Cihaz tanımı - İnverter
Cihaz tanımı
kapalı inverter
(1)
(2) (3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(12)
(6)
(11)
(7)
(10)
(8)
(9)
Poz.
Tanımlama
(1)
Vinçli taşıma için delikli vida (4 x)
(2)
Kapı kilidi üstte solda
(3)
Kapı kilidi üstte sağda (kilitlenebilir)
(4)
Atık hava açıklığı çap 315 mm
(5)
DC ana şalter, devre dışı (OFF) durumda kilitlenebilir
ÖNEMLİ! DC ana şalter devrede (ON) iken kapılar açılmamalıdır.
(6)
Kumanda elemanları (Ekran, tuşlar, çalışma durumu LED'i)
(7)
Sağ fan
(8)
Kapı kilidi altta sağda (kilitlenebilir)
(9)
Sökülebilir yan parçaları olan montaj soketi opsiyonu,
yükseklik 100 mm
(inverterin teslimat kapsamında temin edilemez)
(10)
Kapı kilidi altta solda
23
Poz.
Tanımlama
(11)
Sol fan
(12)
AC ana şalter
‘DE-MS‘ ayarı olan BDEW cihazlarda AC ayırıcı olarak AC ana şalter
kullanılmıştır:
AC ana şalter (AC ayırıcı) devre dışı (OFF) durumda kilitlenebilir.
ÖNEMLİ! AC ana şalter devrede (ON) iken kapılar açılmamalıdır.
Cihaz tanımı açık
inverter
Poz.
Tanımlama
(1)
Güç ünitesi rafları
(maks. 15)
(2)
Sağ kapak
(3)
Sol kapak
(4)
Üst kapak
(4)
(1)
Sol ve sağ kapağın altında bağlantı
bölümü bulunur.
(3)
24
(2)
(5)
(6)
(7)
TR
Üst kapak:
Poz.
Tanımlama
(5)
AC ana şalter arka taraf (ülke
ayarına göre)
(6)
DC ana şalter için gerilim darbesi
(7)
Sadece ‘DE-MS‘ ayarı olan
BDEW cihazlarda:
AC ana şalter (AC ayırıcı) için
gerilim darbesi
(6)
BDEW cihazı
‘DE-MS‘ ayarı olan BDEW cihazları hariç olmak üzere şebeke gerilim kontaktörünün
soldaki bölümünde üst kapağın altında bulunur.
25
Cihaz tanımı - Bağlantı bölümü
Cihaz tanımı
bağlantı bölümü
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
(8)
(9) (10)
Poz.
Tanımlama
(1)
AC ve DC kablolar için gerilim azaltma kelepçeleri olan ray
(inverter ile birlikte teslimat kapsamı dahilinde verilir)
(2)
Sürgülü kapılı kablo giriş ağzı
(3)
AC bağlantı noktaları M10 (L1, L2, L3, N) ve topraklama braketi (PE, topraklama
güneş paneli çerçevesi vb.)
(4)
DC bağlantı noktaları M10
(5)
Güneş paneli topraklaması için sigorta tutucusu:
PE üzerinde DC+ veya PE üzerinde DC-
(6)
Gerilim altında bulunmayan 2 röle, örn. dış havalandırma bağlantısı ve
kumandası için
bağlantı klemensleri ile
gerilme azaltıcı ile
(7)
Opsiyon alanı
Solar Net üzerinden veri iletişimi için standart Fronius Com Card ile
opsiyon kartları için boşta bulunan 2 soket ile
gerilme azaltıcı ile
Ülke ayarına bağlı olarak boşta bulunan yuvaların ve mevcut opsiyon kartlarının
sayısı değişebilir.
26
(8)
230 V AC prizler,
örn. DATCOM bileşenleri, modem, notebook vb. güç beslemesi için
(9)
4 kutuplu devre kesici (ülke ayarına göre)
aşağıdaki kaynakları devreden çıkarmak için kullanılır:
"Snowball" devre kartı (fan kontrolü)
her iki soket
Ölçme ve denetleme rölesi
(10)
Ölçme ve denetleme rölesi (ülke ayarına göre)
Faz sırası, faz hatası, aşırı gerilim, düşük gerilim ve asimetri, nötr iletken takibi
açısından üç faz denetimi
extern
(1)
(2)
L
AC COM
TR
Gerilim altında
bulunmayan röle
alanında bağlantı
klemensleri
N
(3) (4)
NC SC1 NO
S2 EXT NO SC2 NC
(5)
(6) (7)
(8) (9) (10) (11) (12)
Poz.
Tanım
(1)
‘AC COM‘ bağlantı köprüsü soketi
(2)
‘extern‘ bağlantı köprüsü soketi
(3)
(4)
L + N = Harici AC kaynak için bağlantı noktası (örn. fanlar, DATCOM, prizler vb.
için)
230 V, faz ve nötr iletken bağlantı noktası
AC tarafındaki sigorta: 230 V AC / 10 A
ÖNEMLİ! Harici bir AC kaynak bağlarken ‘extern‘ ve ‘AC COM‘ bağlantı köprüsü
soketini yer değiştirin!
(5)
(6)
S2 + EXT = Şebeke gerilim kontaktörünün harici kumandası için harici şalter
bağlantı noktası (örn. gerektiğinde inverteri şebekeden bağımsız olarak devreye
alabilmek için)
Şalter: Min. 230 V / 1 A değerinde NA kontak
ÖNEMLİ! Harici şalter yalnızca şebeke gerilimi kontaktörü olan cihazlara
bağlanabilir.
Harici bir şalter bağlarken standart olarak bağlı kısa devre braketini çıkartın!
(7)
NA = 2 no'lu röle için açık kontak
(8)
SC2 = 2 no'lu röle
(9)
NK = 2 no'lu röle için kapalı kontak
(10)
NK = 1 no'lu röle için kapalı kontak
(11)
SC1 = 1 no'lu röle
(12)
NA = 1 no'lu röle için açık kontak
Kablo kesiti: 1 - 16 mm²
Klemenslerin sıkma momenti: 1,2 - 1,5 Nm
her röle çıkışı için maks. akım: AC maks. 277 V / 10 A, DC maks. 24 V / 10 A
Röle kontaklarına Service Menü Basic'te (Temel Servis Menüsü) farklı görevler atanabilir.
Servis Menü Basic'e (Temel Servis Menüsü) giriş için 22742 erişim kodunu girmek gerekir:
‘Menü’ tuşuna basın
‘Setup’(Ayar) modunu seçin
Kullanılmayan "Esc" tuşuna 5 kez basın
22742 erişim kodunu girin
‘GPSC CFG‘ parametresini seçin
İstediğiniz röle kontağı fonksiyonunu ayarlayın
27
Olası röle kontağı
fonksiyonları
28
Fonksiyon
numarası
1)Anahtarlama
2)Anahtarlama
kontağının
aktivasyon kriteri
kontağının
deaktivasyon
kriteri
1
AC kontaktır açık
AC kontaktır kapalı
Hatalı kontaktır
sinyali ya da AC
şebeke arızalı
2
DC tarafında şebeke
besleme modu
mümkün
DC tarafında
besleme moda
mümkün değil
Harici bileşenleri
geceleyin devreden
çıkarma
(örn. 50 Hz
Transformatör)
3
Şalt dolabı fanı
çalışıyor
Şalt dolabı fanı
çalışmıyor
4
maks. iç sıcaklık >/=
40 °C
maks. iç sıcaklık </=
30 °C
5
maks. iç sıcaklık >/=
50 °C
maks. iç sıcaklık </=
40 °C
6
Kalıcı3) ve geçici4)
servis kodlarının
ortaya çıkması
Tanımı
Dış havalandırma /
iklimlendirme
etkinleştirilebilir
Tuşa basarak / Solar
Net komutu ile
hatanın onayı
Statü ekranı / Röle
faaliyete geçer
7
Kalıcı3) servis
kodlarının ortaya
çıkması
8
İnverter besleme
modunda
İnverter besleme
modunda değil
Motorlu geri çarpma
klapesi kontrolü
9
Güç sınırlarının
açma noktasına
ulaşıldığında
Güç sınırlarının
kapama noktasına
ulaşıldığında
Enerji Yöneticisi
fonksiyonu5)
1)
Aktivasyon = rölenin kapalı kontağı açılır, açık kontağı kapanır
2)
Deaktivasyon = rölenin kapalı kontağı kapanır, açık kontağı açılır
3)
Kalıcı servis kodları (örn. servis kodu 4 s 15 dakikadan daha uzun
görüntülendiğinde inverter arızası veya inverterin durması durumunda)
4)
Geçici servis kodları (örn. besleme işletiminin kısa süreli kesilmesi, bir servis
kodunun günde 50'den daha sık ortaya çıkması)
5)
İki röle kontağından, fonksiyon numarası 9 olan atandığında, Enerji Yöneticisi
fonksiyonu otomatik olarak etkinleştirilir:
Enerji Yöneticisi fonksiyonu hiç kullanılmadığında, varsayılan değerlerle
veya
kullanıcının son ayarlanan değerleri ile.
Kurulum ve işletmeye alma
TR
Yer seçimi
Yer seçimi genel
IP 20 koruma sınıfı nedeniyle inverter sadece kapalı alanlarda veya konteynerler içine
montaj için tasarlanmıştır.
Yağmur, güneş, rüzgar kaynaklı toz, mantar istilası, soğuk gece göğü ışınımına vb. karşı
korunmak için inverter bir bina ya da bina tarafından tamamen kaplanmış olmalıdır.
Bina ya da yapı sıcaklık, nem ve hava filtrasyonu ile ilgili gereksinimlere uygun olmalıdır.
Yoğunlaşma beklenmez.
Yer seçimi için
kriterler
Sadece sağlam, düz, yatay ve yanmaz bir yüzey üzerine yerleştirin.
En yüksek ortam sıcaklıkları: -20
/ +50
Deniz seviyesinden yükseklik: 2000 m'ye kadar
İnverter ve duvar arasında en az 350 mm yan boşluk bulunmalıdır.
Havanın sıkışmasını engellemek için inverter üst kenarı ve kapak arasındaki yükseklik
farkı en az 450 mm olmalıdır.
İnverter içinde havanın akış istikameti önden yukarı doğrudur (soğuk hava girişi önde,
sıcak hava çıkışı üstte).
Kapalı bir alana inverter montajı esnasında cebri havalandırma yoluyla yeterli bir ısı
transferi sağlayın.
Uygun olmayan
konumlar
İnverterin monte edilmemesi gereken yerler:
doğrudan oturma alanı
cihazın doğrudan suya maruz kaldığı alanlar
aşırı tozlu alanlar
iletken partiküller içeren aşırı tozlu alanlar (örn. demiz tozları)
aşındırıcı buhar, asit veya tuzların bulunduğu alanlar
çiftlik hayvanları (at, sığır, koyun, domuz vb.) nedeniyle artan kaza tehlikesinin
bulunduğu alanlar
ağıllar ve bitişik yan odalar
kuru ot, saman, saman çöpü, konsantre yem, gübre vb. için kullanılan depolama ve
stok alanları
meyve, sebze ve şarap yapım ürünleri için kullanılan depolama ve işleme alanları
tahıl, yeşil yem ve hayvan yemi işleme alanları
seralar
31
Taşıma
Taşıma
Vinçli taşıma
Forklift veya yük
kaldırma aracı
vasıtasıyla taşıma
Manuel Taşıma
İnverter aşağıdaki belirtildiği gibi taşınabilir:
vinç vasıtasıyla
forklift veya yük kaldırma aracı vasıtasıyla palet üzerine
manuel olarak
UYARI! Aşağı düşen cihazlar hayati tehlikeye neden olabilir. İnverteri vinçle
taşımak için yalnızca vinçli taşıma için öngörülen 4 delikli vidanın tamamını
kullanın.
UYARI! Aşağı düşen veya devrilen cihazlar hayati tehlikeye neden olabilir.
Forklift veya yük kaldırma aracı vasıtasıyla taşıma esnasında inverteri
devrilmeye karşı koruyun.
ani yön değiştirme, frenleme veya hızlanma eylemleri gerçekleştirmeyin
Vinçli taşıma ya da forklift veya yük kaldırma aracı vasıtasıyla taşıma mümkün olmadığı
takdirde, inverter manuel olarak da taşınabilir.
NOT! İnverteri manuel taşımak için en az 4 yetişkin kişi planlanmalıdır.
Manuel olarak taşımadan önce inverter ağırlığını azaltmak için üretici güç
ünitelerini çıkartmayı tavsiye eder.
32
TR
Güç ünitelerini çıkarma
Fronius CL'yi
açma
1
2
2
1
1
2
1 1
3
4
Güç ünitelerini
çıkarma
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Şebeke gerilimi ve güneş
panellerindeki DC gerilimden doğan tehlike.
Güç ünitelerini yük altında çıkartmayın. Güç ünitelerini çıkartmadan önce AC ve
DC ana şalterin cihazın iç kısmında da devre dışı bırakıldığından emin olun.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Kondansatörlerdeki artık gerilimden
doğan tehlike.
Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin. Boşalma süresi 5
dakikadır.
1
1
2
1
5
1
4
3
3
2
1
-
4 ray üzerindeki vidaları sökün
(4 x 5 vida)
4 rayı çıkartın
-
Güç ünitelerini dışarı çıkartın
33
Fronius CL'yi yerleştirme
Ön Koşullar
UYARI! Devrilen veya aşağı düşen cihazlar hayati tehlikeye neden olabilir.
İnverteri düz ve sağlam alt zemine dengeli bir şekilde monte edin.
İnverteri monte etmek ve çalıştırmak için bir montaj soketi gereklidir.
Montaj soketi 100 mm yüksekliğe sahiptir.
İnvertere olan kablo beslemesi alttan ya da yandan montaj soketinin üzerine doğru
gerçekleştirilir.
Alttan kablo beslemesi durumunda
bağlanacak tüm AC ve DC kablolar inverteri monte etmeden önce zeminden en az
400 mm kaldırılmalıdır,
mümkünse opsiyon kartlarına yapılacak bağlantı için veri iletişim kabloları da
zeminden kaldırılmalıdır,
inverteri monte etmek için kablolar sağ taraflarında en az 1,2 m boş alan bulunacak
şekilde konumlandırılmış olmalıdır.
yandan kablo beslemesi:
min. 400 mm
Alttan kablo beslemesi
min. 400 mm
Yer gereksinimi:
AC + DC
min. 1,2 m
Maksimum kablo
kesiti tavsiyesi
34
AC kablo için maksimum kablo kesiti:
70 mm²
DC kablo için maksimum kablo kesiti:
120 mm²
TR
1
1
2
1
2
2
20mm
400-600 mm
1
1
AC
-
AC
AC ve DC kabloları zeminden 400 600 mm boyunda kesin
AC kabloyu zemin üzerinde yaklaşık
20 mm'ye kadar sıyırın
1
3
-
AC kablonun izolasyonunu kaldırın
Kablo pabuçlarını monte edin
-
DC kablonun izolasyonunu kaldırın
Kablo pabuçlarını monte edin
1
AC ve DC
kabloları
hazırlama
2
DC
35
Montaj soketini
monte etme
NOT! Montaj soketini konumlandırma esnasında AC ve DC kabloların montaj
soketinin iç kenarından maka. 100 mm kadar soldaki bölümünde bulunmasına
dikkat edilmelidir.
1
2
2
1
5
1
4
8
1
2
6
4
3
ma
x.
7
10
2
0m
m
3
Montaj soketinin zemin montajı için alt zemine bağlı olarak farklı tip dübel ve vidaların
kullanılması gereklidir. Bu nedenle dübel ve vidalar inverterin teslimat kapsamında temin
edilemez. Uygun dübel ve vida seçiminden bizzat montaj teknisyeni sorumludur.
NOT! İnverter kapılarının müteakip gecikmesini önlemek için, montaj soketini
yalnızca %100 yatay konumda monte edin.
1
3
6
5
1
3
1
4
36
2
2
DİKKAT! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilir.
Kapaklardaki vidalar, mahfazanın topraklaması için uygun bir koruyucu iletken
bağlantısı teşkil eder ve hiç bir şekilde güvenilir koruyucu iletken bağlantısı
olmayan diğer vidalarla değiştirilmemelidir.
1
1
2
1
4
3
5
2
4
-
Güvenlik
3
2
İnverteri açın
2 x 2 vidaları çıkartın
2 kapağı çıkartın
1
7
1
-
5 vidayı gevşetin
Sürgülü kapıyı mümkün olduğunca
açın
UYARI! Devrilen veya aşağı düşen cihazlar hayati tehlikeye neden olabilir.
İnverteri montaj soketi üzerinde yerine koyma esnasında inverterin montaj
soketinden yanlamasına kaymamasına dikkat edilmelidir.
NOT! İnverteri montaj soketi üzerine yerleştirme esnasında AC ve DC kabloların
bükülmemiş, sıkıştırılmamış, sıkılmamış veya bir şekilde hasar görmemiş
olmasına dikkat edilmelidir.
37
TR
Fronius CL'yi
hazırlama
Fronius CL'yi vinç
vasıtasıyla
montaj soketinin
üzerine
yerleştirme
1
1
2
1
1
2
-
Fronius CL'yi
montaj soketi
üzerine manuel
olarak yerleştirme
İnverteri vinç vasıtasıyla montaj
soketinin üzerinde konumlandırın
AC ve DC kabloları inverter
üzerindeki kablo giriş ağzına
yerleştirin
1
-
İnverteri montaj soketinin üzerine
indirin
İnverteri durdurucuda birbirine
geçene kadar arkaya doğru itin
1
2
1
1
2
-
38
İnverteri montaj soketi üzerinde,
inverter arka kenarı montaj soketinin
ön kenarı üzerine yerleşecek şekilde
konumlandırın
-
İnverteri dikkatli bir şekilde arkaya
doğru yatırın
AC ve DC kabloları inverter
üzerindeki kablo giriş ağzına
yerleştirin
3
-
İnverteri montaj soketinin üzerine
indirin
İnverteri durdurucuda birbirine
geçene kadar arkaya doğru itin
TR
-
1
1
2
Fronius CL'yi
montaj soketinin
üzerine sabitleme
1
1
2
1
1
Sıkma momenti: 9 Nm
1
3
6
5
-
AC ve DC kabloları gerilme azaltıcıda
yanlamasına sabitleyin
-
Sürgülü kapıyı mümkün olduğunca
kapatın
5 vidayı sıkın
-
2
4
3
1
Sıkma momenti: 3 Nm
39
Hava girişine ve
atık hava boru
bağlantısına
yönelik notlar
40
İnverter için hava girişi en az 1300 m³/saat hava (yakl. 21 m³/dak) olmalıdır.
Atık hava boru bağlantısı durumunda atık hava borusu tarafından oluşturulan karşı
basıncın maksimum değeri 150 Pa'nın üzerine çıkmamalıdır.
Bu şekilde yakl. 13 m³/dak'lık bir akış hızı elde edilir.
TR
Fronius CL'yi şehir şebekesine (AC) bağlama
Şebeke gözetimi
ÖNEMLI! Optimum şebeke gözetim fonksiyonu için AC tarafındaki bağlantı klemenslerinin
besleme kablolarındaki direnç mümkün olduğunca düşük olmalıdır.
AC bağlantı
noktaları
Açıklama yazısı:
L1
L2
L3
N
PE(a)
PE
L1
L2
L3
N
PE
PE(a)
Faz iletkeni
Faz iletkeni
Faz iletkeni
Nötr iletkeni
Koruyucu iletken / Topraklama
Koruyucu iletken / Topraklama
NOT! Şebekenin nötr kablosunun topraklandığından emin olun.
Alüminyum kablo
bağlantısı
AC bağlantı noktalarına alüminyum kablolar da bağlanabilir.
NOT! Alüminyum kabloları bağladığınızda:
alüminyum kabloları bağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası direktifler
dikkate alınmalıdır
Kablo üreticisinin verdiği bilgileri dikkate alın
Uygun kablo pabuçlarını seçme: kablo pabuçları bağlantı noktası malzeme
tipine (Cu) ve kablo malzemesine (Al) uygun olmalıdır.
AC kabloların
kablo kesiti
İnverterde optimum büküm radyüsü, kablo kesiti 70 mm² olan kablolara göre belirlenmiştir.
Bununla birlikte inverter bağlantı noktalarına daha büyük kablo kesiti olan AC kablolar
bağlanabilir.
41
Güvenlik
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Şebeke gerilimi ve güneş
panellerindeki DC gerilimden doğan tehlike.
Tüm bağlantı işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında gerilim
bulunmadığından emin olun.
Ana şebekeye yapılacak sabit bağlantı sadece lisanslı bir elektrikçi
tarafından tesis edilmelidir.
Güç üniteleri, yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli
tarafından açılmalıdır.
DİKKAT! Şebeke nötr iletkeninin aşırı yüklenmesi nedeniyle inverterde hasar
tehlikesi.
3 fazlı cihazları tek faz üzerinde birleştirmeyin
Çok fazlı cihazları hiç bir şekilde tek fazlı olarak çalıştırmayın
DİKKAT! Düzgün bir şekilde sıkılmamış kablo bağlantıları nedeniyle inverterde
hasar tehlikesi. Düzgün bir şekilde sıkılmamış kablo bağlantıları inverterde termik
hasarlara neden olabilir ve bunun neticesinde yanıklar meydana gelebilir. AC ve
DC kabloları bağlarken tüm kabloları inverterin bağlantı noktalarına belirtilen
torkta sıkı bir şekilde sıkılmasına dikkat edilmelidir.
Fronius CL'yi
şehir şebekesine
bağlama
NOT! Bağlantı yaparken doğru faz sıralamasına dikkat edin: L1, L2, L3, N ve PE.
1
2
2
1
AC
1
OFF
42
M10
1
L1
L2
L3
N
TR
3
PE
M10
1
Sıkma momenti: 30 Nm
AC tarafındaki
maksimum
sigorta
İnverter
Fazlar
Nominal güç
Sigorta
Fronius CL 36.0
3
36 kW
3 x C 80 A
Fronius CL 48,0
3
48 kW
3 x C 100 A
Fronius CL 60,0
3
60 kW
3 x C 125 A
NOT! Yerel yönetmelikler, enerji dağıtım şirketi veya başka türlü durumlar AC
bağlantı hattında bir kaçak akım koruma rölesi gerektirebilir. Bu durum için
genellikle A tipi bir kaçak akım koruma rölesi yeterlidir. Bununla birlikte özel
durumlarda ve yerel koşullara bağlı olarak A tipi kaçak akım koruma rölesinde
hatalı açmalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle Fronius, frekans konvertörü için uygun
bir kaçak akım koruma rölesi kullanımını tavsiye etmektedir.
NOT! Kaçak akım rölesi kullanılması durumunda PE koruyucu iletken ve N nötr
iletkeni arasındaki gerilim farkı 8 V'tan büyük olmamalıdır.
43
DC kabloları Fronius CL'ye bağlama
Güneş panelleri
hakkında genel
bilgiler
Uygun güneş paneli seçimi ve mümkün olan en ekonomik inverter kullanımı için aşağıdaki
noktalara dikkat edin:
Güneş panellerinin boşta çalışma gerilimi sabit güneş ışınımında ve azalan sıcaklıkta
artar. Boşta çalışma gerilimi 600 V'u geçmemelidir.
600 V'un üzerinde boşta çalışma gerilimi inverter hasarına yol açar, bu tür durumlarda
garanti geçersizdir.
Güneş paneli ebatlarının tam değerlerini Fronius Solar.configurator (http://
www.fronius.com web adresinden temin edilebilir) gibi bu amaca uygun hesaplama
programları temin edebilir.
NOT! Güneş panelleri bağlantısından önce:
üretici verilerinde belirtilen güneş panelleri gerilim değerinin gerçekle örtüşüp
örtüşmediğini
güneş paneli topraklamasının gerekli olup olmadığını kontrol edin.
DC bağlantı
noktaları
DC+
DC-
Alüminyum kablo
bağlantısı
DC bağlantı noktalarına alüminyum kablolar da bağlanabilir.
NOT! Alüminyum kabloları bağladığınızda:
alüminyum kabloları bağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası direktifler
dikkate alınmalıdır
Kablo üreticisinin verdiği bilgileri dikkate alın
Uygun kablo pabuçlarını seçme: kablo pabuçları bağlantı noktası malzeme
tipine (Cu) ve kablo malzemesine (Al) uygun olmalıdır.
DC kabloların
maka. kablo kesiti
44
İnverterin DC bağlantı noktalarına her kutup için maka. 120 mm² kablo kesitine sahip
maka. 3 DC kablo bağlanabilir.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Şebeke gerilimi ve güneş
panellerindeki DC gerilimden doğan tehlike.
Tüm bağlantı işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında gerilim
bulunmadığından emin olun.
Ana şebekeye yapılacak sabit bağlantı sadece lisanslı bir elektrikçi
tarafından tesis edilmelidir.
Elektrikli parçaların bulunduğu bağımsız bölümler, yalnızca gerilim olmayan
durumda bağlantı kısmından ayrılabilir.
Güç üniteleri, yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli
tarafından açılmalıdır.
DİKKAT! Düzgün bir şekilde sıkılmamış bağlantı klemensleri nedeniyle
inverterde hasar tehlikesi. Düzgün bir şekilde sıkılmamış bağlantı klemensleri
inverterde termik hasarlara neden olabilir ve bunun neticesinde yanıklar meydana
gelebilir. AC ve DC kabloları bağlarken tüm bağlantı klemenslerini belirtilen torkta
sıkı bir şekilde sıkılmasına dikkat edilmelidir.
DC kabloyu
bağlama
1
1
2
1
M10
1
1
1
M10
2
2
2
Sıkma momenti: 30 Nm
45
TR
Güvenlik
Birden fazla DC
kabloyu bağlama
İnverter üzerinde her DC bağlantı noktası için 2 - 3 DC kabloyu bağlama olanağı
bulunmaktadır.
3 kabloyu bağlamak için bir ara parçası gereklidir.
2 DC kabloyu bağlama:
(1)
(2)
3 DC kabloyu bağlama:
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
C
B
A
(7)
46
(6)
B
(5)
(6)
A
(7)
(5)
(10)(9)
(8)
(1)
Kablo B
(1)
Kablo C
(2)
Kablo pabucu B
(2)
Kablo pabucu C
(3)
Vida
(3)
Vida
(4)
İnverter üzerinde DC bağlantı
noktası
(4)
İnverter üzerinde DC bağlantı
noktası
(5)
Altı köşeli somun
(5)
Ara parçası
(6)
Kablo pabucu A
(6)
Kablo pabucu B
(7)
Kablo A
(7)
Altı köşeli somun
(8)
Kablo pabucu A
(9)
Kablo B
(10)
Kablo A
TR
Fronius CL'de güneş paneli topraklaması
Genel bilgi
Bir çok güneş paneli üreticisi güneş paneli topraklaması şart koşar.
İnverterde, güneş panellerini bağlantı bölümündeki bir sigorta veya yüksek omajlı bir
direnç üzerinden negatif kutup üzerinde ya
da pozitif kutup üzerinde topraklama
olanağı bulunmaktadır.
(1)
Sigorta veya
yüksek omajlı
direnç üzerinden
solar panel
topraklaması
Pozitif kutup üzerinde güneş paneli
topraklaması için sigorta tutucusu
(2)
Negatif kutup üzerinde güneş paneli topraklaması için sigorta tutucusu
(2)
Sigorta veya yüksek omajlı direnç
üzerinden negatif kutup üzerinde solar
panel topraklaması:
DC+
DC-
=
(3)
~
Sigorta veya yüksek omajlı direnç
üzerinden pozitif kutup üzerinde solar
panel topraklaması:
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
L1
L2
L3
N
PE
(2)
DC+
=
DC-
(3)
~
L1
L2
L3
N
PE
Solar panel
İnverter
Sigorta / yüksek omajlı direnç
Solar panel topraklaması için Fronius, inverter gücüne bağlı olarak aşağıda belirtilen anma
değerlerine sahip sigortaları tavsiye etmektedir:
Fronius CL 36.0: 2 A
Fronius CL 48,0: 2 A
Fronius CL 60,0: 3 A
Sigorta ölçüsü: 10 x 38 mm
47
ÖNEMLİ!Solar panel topraklaması için sigortalar, inverterin teslimat kapsamında temin
edilemez. Solar panel üreticisi tarafından solar panel topraklaması gerekli görüldüğünde,
uygun sigorta ayrı bir şekilde sipariş edilmelidir.
Fronius, yüksek omajlı direnç vasıtasıyla solar panel topraklaması için "100 kOhm
Topraklama Kiti" opsiyonunu tavsiye etmektedir.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Solar panel topraklamasının yetersiz
olması durumunda elektrik şoku tehlikesi ortaya çıkar.
IEC 62109-2 normuna uygunluk sağlamak için solar panel üreticisi tarafından
zorunlu tutulan inverterdeki solar panel topraklaması yalnızca belirtilen sigorta ya
da yüksek omajlı direnç "100 kOhm Topraklama Kiti" vasıtasıyla
gerçekleştirilebilir.
Güvenlik
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Işığa maruz kalan solar panellerden
gelen DC gerilimi nedeniyle tehlike. Topraklanan solar panellerde inverterin
yalıtım denetimi devre dışı bırakılmıştır.
Topraklanan solar panellerin koruma sınıfı II'ye uygun şekilde çift yalıtımlı
olarak yapılandırıldığından emin olun
Uygun güvenlik etiketlerini iyi görülecek şekilde fotovoltaik tesis üzerine
yerleştirin
İnverteri, sigortanın atmasıyla birlikte bir uyarı mesajının görüntüleneceği
şekilde ayarlayın.
Solar panel topraklaması için güvenlik
etiketi
Warnung!
Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.
Gefahr durch DC-Spannung von den
Solarmodulen.
Die Isolationsüberwachung des Wechselrichters ist deaktiviert. Die Solarmodule
sind geerdet.
Vor Arbeiten an der Photovoltaik-Anlage
AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten.
Warnung!
Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.
Gefahr durch DC-Spannung von den
Solarmodulen.
Die Isolationsüberwachung des Wechselrichters ist deaktiviert. Die Solarmodule
sind geerdet.
Vor Arbeiten an der Photovoltaik-Anlage
AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten.
Warnung!
Ein elektrischer Schlag kann tödlich
sein. Gefahr durch DC-Spannung von
den Solarmodulen.
Die Isolationsüberwachung des
Wechselrichters ist deaktiviert. Die
Solarmodule sind geerdet.
Vor Arbeiten an der Photovoltaik-kAnlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten.
Topraklanmış
güneş panelleri
için inverter
ayarlama
48
Warnung!
Ein elektrischer Schlag kann tödlich
sein. Gefahr durch DC-Spannung von
den Solarmodulen.
Die Isolationsüberwachung des
Wechselrichters ist deaktiviert. Die
Solarmodule sind geerdet.
Vor Arbeiten an der Photovoltaik-kAnlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten.
ÖNEMLİ! Solar panel topraklaması için
güvenlik etiketi ve sigorta, inverterin
teslimat kapsamında temin edilemez bu
nedenle ayrı olarak talep edilmelidir.
Warnung!
Ein elektrischer Schlag kann tödlich
sein. Gefahr durch DC-Spannung von
den Solarmodulen.
Die Isolationsüberwachung des
Wechselrichters ist deaktiviert. Die
Solarmodule sind geerdet.
Vor Arbeiten an der Photovoltaik-kAnlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten.
Topraklanan güneş panellerinde inverterin yalıtım denetimi devre dışı bırakılmalıdır.
İnverter bu nedenle ayar menüsünün 2. seviyesinde, topraklama sigortasının atmasıyla
birlikte ülke ayarlarına göre bir hata mesajının görüntüleneceği şekilde ayarlanmalıdır veya
inverter kapatılmalıdır.
Ayar menüsünün 2.seviyesine geçmek için. 22742 erişim kodunun girilmesi gereklidir.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Güneş panellerinin DC geriliminden
doğan tehlike.
DC ana şalter sadece güç ünitelerini enerji vermeden devreye almak için
kullanılır. DC ana şalter devre dışı olduğunda (OFF) pozitif kutup üzerindeki
güneş paneli topraklaması hala çalışır durumdadır. DC+ ve DC- kablolarına hiç
bir şekilde temas etmeyin.
Sigortayı yerine takma:
-
1
1
*)
1
-
+
2
-
Standart olarak inverter ile birlikte teslimat kapsamı dahilinde verilen plastik
saplamayı sigorta tutucusundan çıkartın
Sigortayı inverter ile birlikte teslimat
kapsamı dahilinde verilen sigorta kapağına yerleştirin
Sigortayı yalnızca sigorta kapağı ile
soldaki sigorta tutucusuna yerleştirin
Plastik saplamayı boşta bulunan sigorta tutucusuna yerleştirin
3
4
+
-
ÖNEMLİ! Plastik saplama, negatif kutup üzerindeki güneş paneli topraklaması için sağdaki
sigorta tutucusu içine yerleştirilmelidir.
Sigortanın yerleştirilmesiyle güneş paneli pozitif kutup üzerinde topraklanır.
‘100 kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyonunu takma:
Standart olarak inverter ile birlikte tesli1
mat kapsamı dahilinde verilen plastik
saplamayı sigorta tutucusundan çıkartın
*)
‘100kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyo1
nunu yalnızca plastik meme parçası ile
tam olarak sigorta tutucusuna yerleştirin
+
Plastik saplamayı boşta bulunan sigorta tutucusuna yerleştirin
1
2
3
+
-
ÖNEMLİ! Plastik saplama, negatif kutup üzerindeki güneş paneli topraklaması için sağdaki
sigorta tutucusu içine yerleştirilmelidir.
‘100kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyonunun yerleştirilmesiyle güneş paneli pozitif kutup
üzerinde yüksek omajlı direnç vasıtasıyla topraklanır.
49
TR
Pozitif kutup
üzerinde güneş
paneli
topraklaması:
Sigorta veya ‘100
kOhm
Topraklama Kiti‘
opsiyonu takma
Negatif kutup
üzerinde güneş
paneli
topraklaması:
Sigorta veya ‘100
kOhm
Topraklama Kiti‘
opsiyonu takma
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Güneş panellerinin DC geriliminden
doğan tehlike.
DC ana şalter sadece güç ünitelerini enerji vermeden devreye almak için
kullanılır. DC ana şalter devre dışı olduğunda (OFF) negatif kutup üzerindeki
güneş paneli topraklaması hala çalışır durumdadır. DC+ ve DC- kablolarına hiç
bir şekilde temas etmeyin.
Sigortayı yerine takma:
-
1
1
*)
1
-
+
2
-
Standart olarak inverter ile birlikte teslimat kapsamı dahilinde verilen plastik
saplamayı sigorta tutucusundan çıkartın
Sigortayı inverter ile birlikte teslimat
kapsamı dahilinde verilen sigorta kapağına yerleştirin
Sigortayı yalnızca sigorta kapağı ile
sağdaki sigorta tutucusuna yerleştirin
Plastik saplamayı boşta bulunan sigorta tutucusuna yerleştirin
4
3
-
+
ÖNEMLİ! Plastik saplama, pozitif kutup üzerindeki güneş paneli topraklaması için soldaki
sigorta tutucusu içine yerleştirilmelidir.
Sigortanın yerleştirilmesiyle güneş paneli negatif kutup üzerinde topraklanır.
‘100 kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyonunu takma:
Standart olarak inverter ile birlikte tesli1
mat kapsamı dahilinde verilen plastik
saplamayı sigorta tutucusundan çıkartın
*)
‘100 kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyo1
nunu yalnızca plastik meme parçası ile
tam olarak sağdaki sigorta tutucusuna
yerleştirin
+
Plastik saplamayı boşta bulunan sigorta tutucusuna yerleştirin
1
3
2
+
-
ÖNEMLİ! Plastik saplama, pozitif kutup üzerindeki güneş paneli topraklaması için soldaki
sigorta tutucusu içine yerleştirilmelidir.
‘100 kOhm Topraklama Kiti‘ opsiyonunun yerleştirilmesiyle güneş paneli negatif kutup
üzerinde yüksek omajlı direnç vasıtasıyla topraklanır.
50
TR
Güç ünitelerini yerleştirme
Genel görünüm
İnverterde üst kapak üzerine bir etiket yerleştirilmiştir. Etiket, güç ünitelerini yerine
yerleştirme esnasında gerekli işlemler hakkında genel bir bakış ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı etiket tanımı ‘Sorun giderme ve bakım‘ bölümünde, ‘Durum tespiti ve arıza
giderme‘ kısmında bulunur.
2
1
ON
1
2
3
4
ON
1
1100
PS 12
ON
4
ON
4
1001
PS 09
ON
4
0110
PS 06
ON
4
0011
PS 03
ON
4
0000
PS 00
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
Genel bilgi
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1101
PS 13
ON
4
ON
4
1010
PS 10
ON
4
0111
PS 07
ON
4
0100
PS 04
ON
4
0001
PS 01
1
1
1
1
1
3
2
4
2
3
4
1110
PS 14
2
3
4
1011
PS 11
2
3
4
1000
PS 08
2
3
4
0101
PS 05
2
3
4
0010
PS 02
Her bir güç ünitesi rafı inverterdeki bir sokete atanmıştır. Soketleri karıştırmamak için güç
ünitesi raflarının arka tarafına pozisyon cıvataları yerleştirilmiştir ve karşılık gelen girinti
sokette bulunmaktadır.
Güç ünitelerinin arka tarafındaki pozisyon
cıvataları:
Soketteki girinti
51
Soketlerin
yerleşimi
Güç ünitesi
raflarını
belirlemeye
yönelik Dip
anahtarlar
PS 12
PS 13
PS 14
PS 09
PS 10
PS 11
PS 06
PS 07
PS 08
PS 03
PS 04
PS 05
PS 00
PS 01
PS 02
İnverterdeki her bir güç ünitesi rafını belirleme işlemi güç ünitesinin ön tarafında bulunan
bir Dip anahtar üzerinden gerçekleştirilir. Dip anahtarı ilgili soket için tam olarak
ayarlanmalıdır.
Güç ünitesinin ön tarafında bulunan bir Dip anahtarlar:
4
O
N
2
1
52
3
1100
PS 12
ON
4
1001
PS 09
ON
4
0110
PS 06
ON
0011
PS 03
ON
0000
PS 00
ON
ON
1
2
3
4
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
4
ON
1
Güç ünitelerini
yerleştirme
2
3
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1101
PS 13
ON
4
1010
PS 10
ON
4
0111
PS 07
ON
0100
PS 04
ON
0001
PS 01
ON
4
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
1110
PS 14
4
1011
PS 11
4
1000
PS 08
4
0101
PS 05
4
0010
PS 02
TR
Her bir soket için
Dip anahtar
ayarları
NOT! Güç ünitelerini invertere yerleştirmeden önce aşağıdaki hususları kontrol
edin:
pozisyon cıvatasının nereye takılı olduğu
soket için dip anahtarın ayarlanıp ayarlanmadığı
ÖNEMLİ!Güç ünitelerini yerleştirme sırasında güç ünitesinin plastik ön kısmı yan metal
destekle sonlandırılmalıdır.
Güç ünitesi invertere tam olarak yerleştirilemediği takdirde, güç ünitesi yanlış sokete
takılmıştır.
1
1
2
1
8
2
1
3
3
3
1
3
3
3
1
Sıkma momenti: 3,5 Nm
-
4 rayı monte edin
Rayları 4 x 5 vidalarla sabitleyin
53
Fronius CL'yi kapatma
Fronius CL'yi
kapatma
DİKKAT! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilir.
Kapaklardaki vidalar, mahfazanın topraklaması için uygun bir koruyucu iletken
bağlantısı teşkil eder ve hiç bir şekilde güvenilir koruyucu iletken bağlantısı
olmayan diğer vidalarla değiştirilmemelidir.
1
1
2
1
1
2
4
3
1
1
5
1
Sıkma momenti: 2,5 Nm
-
-
Kapakları yerleştirin
vidalarla sabitleyin
1
3
1
4
3
-
54
Kapı kilitlerini kapatın
2
Kapıları kapatın
1
TR
Opsiyon kartlarını yerine takma
Güvenlik
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Şebeke gerilimi ve güneş
panellerindeki DC gerilimden doğan tehlike.
Tüm bağlantı ve bakım işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında
gerilim bulunmadığından emin olun.
Bağlantı bölümü yalnızca yetkili elektrik tesisatçıları tarafından açılmalıdır.
Güç üniteleri, yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli
tarafından açılmalıdır.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Kondansatörlerdeki artık gerilimden
doğan tehlike.
Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin. Boşalma süresi 5
dakikadır.
NOT! Opsiyon kartlar ile ilgili konularda genel ESD kurallarına uyulmalıdır.
Fronius CL'yi
açma
Eğer opsiyon kartlar invertere sonradan yerleştirilecekse inverterin açılmasından önce
güvenlik talimatlarına ve güvenlik bilgi notlarına uygun hareket edin.
1
2
2
1
1
OF
F
2
1
0
2
3
4
DİKKAT! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilir.
Kapaklardaki vidalar, mahfazanın topraklaması için uygun bir koruyucu iletken
bağlantısı teşkil eder ve hiç bir şekilde güvenilir koruyucu iletken bağlantısı
olmayan diğer vidalarla değiştirilmemelidir.
55
1
2
3
4
1 1
1
3
2
5
4
5
Opsiyon kartlarını
yerine takma
-
1
1
1
2
56
Opsiyon kartlarını boşta bulunan
soketlere yerleştirin ve sabitleyin
DİKKAT! Hedef kırılma noktasından kırılan metal parçalar nedeniyle kısa devre
tehlikesi. İnverter gerilim altında iken kırılan metal parçalar inverter içinde kısa
devrelere yol açabilir. Hedef kırılma noktalarını kırma esnasında,
kırılan metal parçaların inverter içine düşmemesine
inverter içine düşen metal parçaların derhal kaldırılmasına dikkat edilmelidir
-
1
1
3
2
Hedef kırılma noktalarını kırma
Gerilme azaltıcıyı çıkartın
1
4
5
5
Veri iletişim kablolarını AC ve DC kabloları gibi sadece zeminden kaldırmakla kalmayıp,
invertere yanlamasına yerleştirilmelidir:
-
1
2
3
3
1
Montaj soketinin sağ yan panelini
çıkartın
Veri iletişim kablosunun girmesi için
montaj soketinin sağ yan paneline
delik açın, gerekli durumlarda metrik
vida monte edin
2
4
NOT! Veri iletişim kablolarının aşınmasını engellemek için, kırılan hedef kırılma
noktasına ve montaj soketi yan parçası üzerindeki deliğe uygun bir kenar
koruyucu yerleştirin (örn. lastik rondela).
57
TR
Opsiyon kartlarını
bağlama, veri
iletişim
kablosunu
yerleştirme
-
1
3
-
Veri iletişim kablosunu montaj
soketinin açık tarafından ve kırık
hedef kırılma noktasından inverter
içine yerleştirin
Veri iletişim kablosunu opsiyon
kartına takın
3
2
1
1
4
-
Veri iletişim kablosunu gerilme
azaltıcı ve vidalarla sabitleyin
-
Yan paneli montaj soketine monte
edin
1
2
33
4
1
6
1
5
1
3
1
Sıkma momenti: 2 Nm
58
3
2
DİKKAT! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilir.
Kapaklardaki vidalar, mahfazanın topraklaması için uygun bir koruyucu iletken
bağlantısı teşkil eder ve hiç bir şekilde güvenilir koruyucu iletken bağlantısı
olmayan diğer vidalarla değiştirilmemelidir.
1
1
2
1
1
1
2
4
3
1
1
5
1
Sıkma momenti: 2,5 Nm
-
-
Kapıları kapatın
Kapakları yerleştirin
vidalarla sabitleyin
1
3
1
2
4
3
-
Kapı kilitlerini kapatın
59
TR
Fronius CL'yi
kapatma
İşletmeye alma
Fabrika tarafında
yapılan
konfigürasyon
İşletmeye alma
İnverter fabrika tarafında çalışmaya hazır olacak şekilde önceden konfigüre edilmiştir.
Bu kılavuzun kullanım kısmında ‘Ayar menüsü‘ bölümü uyarınca özel konfigürasyon
olanakları.
İnverteri güneş panellerine (DC) ve şehir şebekesine (AC) bağladıktan sonra:
tüm kapakları yerleştirin
Kapıları kapatın ve kilitleyin
AC ana şalteri şalteri - 1 - konumuna getirin
DC ana şalteri şalteri "ON" konumuna getirin
1
2
2
1
1
ON
2
2
1
1
4
3
-
İnverteri mevcut
güneş paneli
topraklaması için
ayarlayın
Güneş panelleri yeterli güç sağlarsa LED çalışma durumu turuncu renkte yanar.
Ekranda çalışma fazı gösterimi başlar. LED'in turuncu renkte yanması inverterin kısa
bir süre sonra otomatik çalışma gerçekleştireceğini bildirir.
İnverterin otomatik çalışmasının ardından LED çalışma durumu yeşil renkte yanar.
Şebeke besleme moda gerçekleşene kadar LED çalışma durumu yeşil renkte yanar
ve inverterin sorunsuz çalıştığını doğrular.
NOT! Mevcut güneş paneli topraklamasında inverteri ‘Service Menü Basic’
(Temel Servis Menüsü) içinde devreye aldıktan sonra uygun topraklama yöntemi
ayarlanmalıdır.
‘Service Menü Basic’ (Temel Servis Menüsü) e girmek için 5 basamaklı erişim
kodu gereklidir. Bu erişim kodu Fronius'tan istenmesi durumunda elde edilebilir.
Mevcut güneş paneli topraklamasında inverteri devreye aldıktan sonra ve çalışma fazının
bitiminin ardından statü bildirimi 502 "Çok düşük izolasyon değeri" görüntülenir.
60
‘Enter’ tuşuna basarak statü bildirimini
onaylayın
Geçerli izolasyon değeri görüntülenir.
2
‘Menü’ tuşuna basın
‘Menu’ (Menü) görüntülenir.
3
‘sol’ veya ’sağ’ tuşları vasıtasıyla ‘Setup’ (Ayar) modunu seçin
4
Kullanılmayan ‘Esc’ tuşuna 5 kez basın
‘CODE’ (Kod) görüntülenir, ilk basamak
yanıp söner.
5
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
erişim kodunun ilk basamağını seçin
6
‘Enter’ tuşuna basın
İkinci basamak yanıp söner.
7
‘auf’ veya ‘ab’ tuşları vasıtasıyla erişim
kodunun ikinci basamağını seçin
8
‘Enter’ tuşuna basın
Üçüncü basamak yanıp söner.
9
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
erişim kodunun üçüncü basamağı için
bir değer seçin
10 ‘Enter’ tuşuna basın
61
TR
1
Dördüncü basamak yanıp söner.
11 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
erişim kodunun dördüncü basamağı
için bir değer seçin
12 ‘Enter’ tuşuna basın
Beşinci basamak yanıp söner.
13 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
erişim kodunun beşinci basamağı için
bir değer seçin
14 ‘Enter’ tuşuna basın
Erişim kodu yanıp söner.
*) ... Kod örneği
*)
15 ‘Enter’ tuşuna basın
İnverter şimdi ‘Service Menü Basic’ (Temel
Servis Menüsü) içinde bulunuyor, ilk parametre görüntülenir:
Çok fazlı inverterlerde ‘MIXMODE’
Tek fazlı inverterlerde ‘DCMODE’
16 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
‘GNDMODE’ parametresini seçin
17 ‘Enter’ tuşuna basın
Topraklama yöntemi görüntülenir.
18 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
uygun topraklama yöntemini seçin:
OFF = Güneş paneli topraklaması yok (fabrika ayarı)
62
POZ = Pozitif kutup üzerinde güneş paneli
topraklaması
-100 kOhm = Yüksek omajlı direnç
vasıtasıyla negatif kutup üzerinde güneş
paneli topraklaması
+100 kOhm = Yüksek omajlı direnç
vasıtasıyla pozitif kutup üzerinde güneş paneli topraklaması
19 Gerekli topraklama yöntemini kabul etmek için ‘Enter’ tuşuna basın
20 ‘Service Menü Basic’ (Temel Servis
Menüsü) den çıkmak için ‘Esc’ tuşuna
basın
63
TR
NEG = Negatif kutup üzerinde güneş paneli
topraklaması
64
Kullanım
TR
Kumanda elemanları ve göstergeler
Kumanda
elemanları ve
göstergeler
(2)
(1)
(6)
(5)
(4)
(3)
Poz.
Fonksiyon
(1)
Ekran
Değerleri, ayarları ve menüleri görüntülemek için kullanılır
(2)
LED çalışma durumu
Çalışma durumunu görüntülemek için kullanılır
(3)
‘Enter‘ tuşu
Seçimi onaylamak için kullanılır
(4)
‘Menü/ Esc‘ tuşuna basın
Menü seviyesine geçmek için kullanılır
Ayar menüsünden çıkmak için kullanılır
(5)
‘aşağı/sağa‘ tuşu
Seçime bağlı olarak:
Aşağı gezinmek için kullanılır
Sağa gezinmek için kullanılır
(6)
‘sola/yukarı‘ tuşu
Seçime bağlı olarak:
Sola gezinmek için kullanılır
Yukarı gezinmek için kullanılır
67
Ekran
Ekranın güç beslemesi güneş panellerinin koruma alçak gerilimi üzerinden sağlanır. Ekran
bu sayede gün boyunca kullanılabilir.
ÖNEMLI! İnverter ekranı kalibre edilmemiş bir ölçü aletidir. Yüzde birkaç küçük bir sapma
sisteme bağlıdır. Bu nedenle enerji dağıtım şirketinden gelecek tam hesaplama verileri için
kalibre edilmiş bir sayaç gerekir.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(13)
(12)
(7)
(11)
(10)
(9)
Poz.
Fonksiyon
(1)
‘Now‘ (Şimdi) ekran modu için semboller
(2)
‘Day‘ (Gün) ekran modu için semboller
(3)
‘Year‘ (Yıl) ekran modu için semboller
(4)
‘Total‘ (Toplam) ekran modu için semboller
(5)
‘Setup‘ (Ayar) ekran modu için semboller
(6)
İşletim koşulları için semboller
(8)
Gösterilen değer dikkate alınan zaman dilimi içindeki maksimum
değeri ifade eder (seçilen ekran moduna bağlıdır).
Gösterilen değer dikkate alınan zaman dilimi içindeki minimum değeri
ifade eder (seçilen ekran moduna bağlıdır).
ÖNEMLİ! Gösterilen minimum ve maksimum değerler, ölçüm değeri
kaydı 2 saniyelik aralıklarla gerçekleştirildiği için mutlak uç değerlere
karşılık gelmez.
... doğrudan güneş panellerine bağlanan büyük ekranda görüntülenir
... doğrudan şehir şebekesine bağlanan büyük ekranda görüntülenir
... doğrudan invertere bağlanan büyük ekranda görüntülenir
68
(7)
Gösterge ünitesi alanı
ekran değerine atanan ünitenin gösterimi içindir
(8)
‘Enter’ tuşu için sembol
Fonksiyon
(9)
‘Menü/Esc’ tuşu için semboller
(10)
‘Aşağı/sağa’ tuşu için semboller
(11)
‘Sola/yukarı’ tuşu için semboller
TR
Poz.
(12)
Gösterge değerinin gösterimine yönelik gösterge değeri alanı
(13)
Segment sütunu (kurulum ayarı esnasında aktif değildir)
seçilen ekran modundan bağımsız olarak şebekeye verilen geçerli gücü
görüntüler. Ekran, solar inverter için mümkün olan en büyük besleme gücünün
yüzdelik değerini ortaya koyar.
LED çalışma
durumu
İnverter üzerinde LED çalışma durumunun
konumu
LED çalışma durumu, çalışma durumuna
bağlı olarak rengini değiştirir:
LED çalışma durumu
Açıklama
yeşil renkte yanar
LED, inverterin otomatik çalışma fazından sonra şebeke
besleme moda gerçekleşene kadar yanar.
FV sistemi sorunsuz çalışır.
yeşil renkte yanıp söner FV sistemi sorunsuz çalışır, ekranda bir statü bildirimi
görüntülenir.
Bir statü bildirimi görüntülenirse, uygun statüyü ‘Bakım ve
servis‘ bölümü, ‘Durum tespiti ve arıza giderme‘ kısmına uygun
olarak tespit edin ve ortadan kaldırın; statü bildirimini ‘Enter‘
tuşuna basarak onaylayın.
turuncu renkte yanar
Güneşin doğmasıyla birlikte güneş panelleri tarafından yeterli
düzeyde enerji üretilince inverter otomatik çalışma fazında
bulunur.
turuncu renkte yanıp
söner
Ekranda bir uyarı görüntülenir
veya
inverter ayar menüsünde Standby moduna geçirilmiştir (=
besleme modunu manuel olarak kesme);
Güneşin bir sonraki doğmasıyla birlikte besleme moduna
otomatik olarak tekrar geçilir.
LED turuncu renkte yanıp sönerken besleme moduna daima
manuel olarak geçilebilir (bkz. ‘Ayar menüsü‘ bölümü)
69
LED çalışma durumu
Açıklama
kırmızı renkte yanar
Genel durum: Ekranda uygun statü bildiriminin gösterimi
sönük kalır
Güneş panellerine bağlantı yoktur;
karanlık nedeniyle güneş paneli enerjisi bulunmaz
Uygun statü bildirimlerinin listesi, statü nedenleri ve düzeltici tedbirler ‘Sorun giderme ve
bakım‘ bölümünde, ‘Durum tespiti ve arıza giderme‘ kısmında bulunur.
70
TR
Çalışma fazı ve şebeke besleme modu
Çalışma fazı
Otomatik olarak devreye alındıktan sonra inverter otomatik bir test gerçekleştirir. Ardından
şehir şebekesi testi gerçekleştirilir. Bu test mevcut ülke yönetmeliklerine göre birkaç saniye
ile birkaç dakika arasında sürer. Çalışma fazı esnasında LED çalışma durumu turuncu
renkte yanar.
Test prosedürü
1.
Segment testi
Tüm gösterge elemanları yaklaşık bir saniye boyunca yanar
2.
Önemli inverter bileşenlerinin otomatik testi
İnverter sanal bir kontrol listesi geçirir
Ekranda ‘TEST‘ yazısı ve o sırada test edilen ilgili bileşenler görüntülenir (örn.
‘LED‘)
3.
Şebeke ile senkronizasyon:
Ekranda ‘WAIT PS‘ yazısı görüntülenir, inverter sembolü yanıp söner: İnverter
şebeke üzerinde bulunan tüm üç ünitelerinin hazır olmasını bekler. Bu işlem DC
gerilime bağlı olarak gerçekleştirilir
-
4.
Ardından ekranda ‘SYNC AC‘ yazısı görüntülenir, şebeke sembolü yanıp söner
Çalışma testi
İnverter şebeke besleme modunu üzerine almadan önce şebeke koşulları ülke
yönetmeliklerine uygun olarak test edilir
Ekranda ‘START UP‘ yazısı görüntülenir
-
Ülkeye özgü yönetmeliklere göre çalışma testi birkaç saniye ile birkaç dakika arasında
71
sürer. Sürenin geçmesi yukarıdan aşağıya doğru azalan segment sütunu ile
sembolize edilir.
Daha önce yanıp sönen iki ayırma çizgisi kaybolursa tüm çalışma testi süresi her
defasında 1/10 oranında geçmiştir.
Şebeke besleme
modu
72
-
Test bittikten sonra inverter şebeke besleme moduna başlar.
Ekran şebekenin beslendiği geçerli gücü görüntüler.
LED çalışma durumu yeşil renkli yanar, inverter çalışır.
TR
Menü seviyesinde gezinme
Ekran
aydınlatmasını
etkinleştirme
1
İstediğiniz bir tuşa basın
Ekran aydınlatması etkinleştirilir.
30 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde ekran aydınlatması söner
(ekran aydınlatması ayar menüsünde otomatik moda ayarlanması şartıyla).
Ayar menüsünde ayrıca sürekli açık ekran aydınlatması veya sürekli kapalı ekran
aydınlatması ayar olanağı da bulunmaktadır.
‘Now’ (Şimdi)
ekran moduna
veya çalışma
fazına otomatik
geçiş
2 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde:
Besleme modu esnasında inverter otomatik olarak ‘Now’ (Şimdi) ekran moduna geçiş
yapar, şebekeye verilen geçerli güç görüntülenir.
İnverter besleme modunda bulunmadığı takdirde inverter şebeke senkronizasyonu
için otomatik olarak çalışma fazına geçiş yapar.
‘Now’ (Şimdi) ekran moduna veya çalışma fazına geçiş, ekran modlarında veya ayar
menüsünde istenilen herhangi bir konumdan yapılır.
Menü seviyesini
çağırın
1
‘Menü‘ (1) tuşuna basın
(1)
Ekranda ‘Menu‘ yazısı görüntülenir
İnverter şimdi sadece menü seviyesinde
bulunuyor.
Menü seviyesinden itibaren
istediğiniz ekran modunu ayarlayabilirsiniz
ayar menüsünü çağırabilirsiniz
73
Ekran modları
Ekran modları
‘Now‘ (Şimdi) ekran
modu
...... Anlık değerlerin gösterimi
‘Day‘ (Gün) ekran modu
...... Bugünkü şebeke beslemesi ile ilgili değerlerin gösterimi
‘Year‘ (Yıl) ekran modu
...... Geçerli takvim yılında şebeke beslemesine yönelik
değerlerin gösterimi (sadece Fronius Datalogger
opsiyonu ile bağlantılı olarak)
‘Total‘ (Toplam) ekran
modu
...... İnverteri ilk çalıştırmadan itibaren şebeke beslemesi ile
ilgili değerlerin gösterimi
Ekran modunu
seçme
(1)
(7)
(2)
(6)
(3)
(4)
1
Menü seviyesini çağırın
2
‘sol‘ (7) veya ‘sağ‘ (6) tuşları ile istediğiniz ekran modunu (1) -(4) seçin
3
‘Enter‘ (5) tuşuna basın
(5)
Seçilen ekran modu görüntülenir, örn. ‘Day‘
(Gün) ekran modu.
ÖNEMLI! ‘Year‘ (Yıl) menü öğesi yalnızca
Fronius Datalogger opsiyonu
bağlandığında desteklenir. Bu sistem
genişletme bir gerçek zaman saatine
sahiptir.
74
Ekran moda Sembol
‘Now‘
Birim
Opsiyonel Ekran değeri
W
-
sisteme verilen güç
V
-
Şebeke gerilimi
A
-
sisteme verilen akım
Hz
-
Şebeke frekansı
V
-
Güneş paneli gerilimi
A
-
Güneş paneli akımı
MOhm
-
İzolasyon direnci
SS:DD
x
Saat
°C / ° F
-
Giriş hava sıcaklığı
rpm
-
Soldaki fanın devir sayısı
rpm
-
Sağdaki fanın devir sayısı
‘Day‘
kWh / MWh
-
Sisteme verilen enerji
‘Year‘
Para birimi
-
Randıman
‘Total‘
kg / T
-
CO2- indirgeme
W
-
sisteme verilen maka. güç
V
-
maka. şebeke gerilimi
V
-
min. şebeke gerilimi
V
-
maka. güneş paneli gerilimi
SS:DD
-
İnverterin işletim süreleri
x
TR
Ekran
değerlerinin
genel görünümü
Opsiyon
Gerekli opsiyon kartı mevcut değilse, ‘N.A.‘ (bağlı değil) görüntülenir.
75
"Now" (Şimdi) ekran modundaki ekran değerleri
‘Now‘ (Şimdi)
ekran modunu
seçin
1
‘Now‘ (Şimdi) ekran modunu seçin
‘Now‘ (Şimdi) ekran modunda ilk ekran
değeri görüntülenir
2
‘aşağı‘ (2) tuşu vasıtasıyla bir sonraki
ekran değerine ilerleyin
geriye ‘yukarı‘ (1) tuşu vasıtasıyla ilerleyin
(1)
(2)
‘Now‘ ekran
modundaki ekran
değerleri
Şebekeye verilen güç
şebekeye anlık olarak verilen güç (Wat)
‘DE-MS‘ ayarı olan BDEW cihazlarda ‘Enter‘ tuşu aktiftir.
‘Enter‘ tuşuna basarak görünür güç görüntülenebilir.
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşlarına basarak geçerli işletim moda görüntülenebilir.
Solar Net'te Fronius Power Control Box bulunduğunda ve enerji dağıtım şirketi tarafından
bir güç indirimi öngörüldüğünde ‘Enter‘ tuşu da aktif olabilir.
‘Enter‘ tuşuna basarak yüzde olarak güç indirimi görüntülenir.
‘yukarı‘ veya ‘aşağı‘ tuşlarına basarak güç indiriminin daha ne kadar süreceğini
gösteren zaman görüntülenir.
Bununla kombine durumda ‘Enter‘ tuşuna bastıktan sonra görünür güç görüntülenir.
Daha sonra ‘yukarı‘ veya ‘aşağı‘ tuşları vasıtasıyla diğer parametrelere göz atabilirsiniz.
-
‘Menü‘ tuşuna basarak tekrar menü seviyesine ulaşılabilir.
Şebeke gerilimi
Dış iletken gerilimi (Volt)
-
örn. L1 fazı için faz gerilimi:
-
76
‘Enter‘ tuşuna basarak faz gerilimi
görüntülenebilir.
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşlarına basarak
diğer fazların faz gerilimi
görüntülenebilir.
‘Menü’ tuşuna basarak tekrar menü
seviyesine ulaşılabilir.
örn. L3 fazı için faz akımı:
-
TR
Sisteme verilen akım
şebekeye anlık olarak verilen akım
(Amper)
‘Enter’ tuşuna basarak faz akımı
görüntülenebilir.
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşlarına basarak
diğer fazların faz akımı
görüntülenebilir.
‘Menü’ tuşuna basarak tekrar menü
seviyesine ulaşılabilir.
Şebeke frekansı
(Hertz)
Güneş paneli gerilimi
güneş panellerinde anlık olarak bulunan
gerilim (Volt)
Güneş paneli akımı
güneş panellerinden anlık olarak
sağlanan akım (Amper)
Topraklanmamış güneş panellerindeFV
sisteminin izolasyon direnci
(MOhm)
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. İzolasyon direnci 600 kOhm'dan
küçük olması durumunda FV sistemin pozitif veya negatif kutubuna temas
etmeyin. 600 kOhm'dan küçük bir izolasyon direnci, izolasyonu yetersiz DC
hattına veya güneş panellerinin hasar görmesine neden olabilir. Çok düşük
izolasyon direnci durumunda Fronius servis ortağınızla temasa geçin.
İzolasyon direnci, FV sisteminin pozitif veya negatif kutbu ve toprak potansiyeli arasındaki
dirençtir. İzolasyon direnci 600 kOhm'dan büyük görüntülenirse, FV sistemi yeterince
yalıtılmıştır.
600 kOhm'dan küçük izolasyon direnci bir hataya işaret eder.
10 MOhm'dan küçük izolasyon direnci durumunda ekran aşağıdaki gibi bir ayrım yapar:
negatif toprak potansiyeli (ön işaret ‘-‘)
pozitif toprak potansiyeli (ön işaret ‘+‘)
77
Negatif potansiyel için ekran örneği (ön
işaret ‘-‘)
DC- hattı ve toprak arasında kısa devre
Pozitif potansiyel için ekran örneği (ön
işaret ‘+‘)
DC+ hattı ve toprak arasında kısa devre
Saat (Veri kaydedici opsiyonu)
inverter veya bir sistem genişletme
üzerinde saati değiştirir, Solar Net
tarafından bağlanmış tüm cihazlarda
değişirler.
Giriş hava sıcaklığı
İnverteri soğutmak için emilen havanın
sıcaklığı
(° C)
Gösterge ünitesi alanında dönüşümlü
olarak ‘°C’ ve ‘AMB’ görüntülenir.
Soldaki fanın devir sayısı - FAN 1
(rpm - dakikadaki dönüş sayıs)
Gösterge ünitesi alanında dönüşümlü
olarak ‘RPM’ ve ‘FAN1’ görüntülenir.
Sağdaki fanın devir sayısı - FAN 2
(rpm - dakikadaki dönüş sayıs)
Gösterge ünitesi alanında dönüşümlü
olarak ‘RPM’ ve ‘FAN2’ görüntülenir.
Opsiyonlar
78
Gerekli opsiyon kartı mevcut değilse, ‘N.A.‘ (bağlı değil) görüntülenir.
Genel bilgi
TR
"Day / Year / Total" (Gün / Yıl / Toplam) ekran
modlarında ekran değerleri
Devreye alma zamanı inverter için gün başlangıcını belirtir. DC besleme kablosu ayrılırsa,
yeniden başlattıktan sonra ‘Day‘ (Gün) ekran modu için aşağıdaki değerler sıfırlanmalıdır:
Randıman (para birimi ayarlanabilir)
CO2-indirgeme (kg)
sisteme verilen maksimum güç (Wat)
maksimum şebeke gerilimi (Volt)
minimum şebeke gerilimi (Volt)
İnverterin işletim süreleri
Fronius Datalogger opsiyonu kullanılırsa tüm takvim yılı boyunca ekran değerleri geçerli
olur.
‘Day / Year / Total‘
(Gün / Yıl /
Toplam) ekran
modunu seçin
‘Day‘ (Gün) ekran modundaki ilk ekran
değeri:
(1)
‘Year‘ (Yıl) ekran modundaki ilk ekran
değeri:
(2)
(1)
(2)
‘Total‘ (Toplam) ekran modundaki ilk
ekran değeri:
1
‘Day‘ (Gün) ekran modunu veya
‘Year‘ (Yıl) ekran modunu veya
‘Total’ (Toplam) ekran modunu seçin
Seçilen ekran modunda ilk ekran değeri
görüntülenir.
2
‘aşağı‘ (2) tuşu vasıtasıyla bir sonraki
ekran değerine ilerleyin
geriye ‘yukarı‘ (1) tuşu vasıtasıyla
ilerleyin
(1)
(2)
79
‘Day / Year / Total‘
(Gün / Yıl /
Toplam) ekran
modlarında ekran
değerleri
Şebekeye verilen enerji
dikkate alınan zaman dilimi boyunca
şebekeye verilen enerji (kWh / MWh)
Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle diğer ölçü aletleri ile karşılaştıırldığında sapmalar
ortaya çıkabilir. Şebekeye verilen enerjinin hesaplanması için sadece enerji dağıtım
şirketinden temin edilen, kalibre edilmiş bir ölçü aletinin ekran değerleri geçerlidir.
Kazanç
dikkate alınan zaman dilimi boyunca elde
edilen para (para birimi ayar menüsünde
ayarlanabilir)
Şebekeye verilen enerjide olduğu gibi diğer ölçü aletleri ile karşılaştırıldığında kazanç
anlamında da sapmalar ortaya çıkabilir.
Para birimi ve hesaplama oranı ayarı ‘Ayar menüsü’ bölümünde açıklanmıştır. Fabrika
ayarı ilgili ülke ayarına bağlıdır.
CO2 indirgeme
dikkate alınan zaman dilimi boyunca tasarruf edilen CO2 emisyonu
(kg / T; T = Ton)
Gösterge ünitesi alanında dönüşümlü olarak ‘kg’ veya ‘T’ ve ‘CO2’ görüntülenir.
CO2 indirgeme değeri, bir termik santralde aynı miktarda elektrik üretimi durumunda
salınan CO2 emisyonuna karşılık gelir.
Fabrika ayarı 0.59 kg / kWh'dir (Kaynak: DGS - Alman Güneş Enerjisi Derneği).
Şebekeye verilen maksimum güç
dikkate alınan zaman dilimi boyunca
şebekeye verilen en yüksek güç (W)
80
örn. L1 fazı için en yüksek faz gerilimi:
TR
Maksimum şebeke gerilimi
dikkate alınan zaman dilimi boyunca
ölçülen en yüksek şebeke gerilimi (V)
Ülke ayarına veya cihaza özgü ayarlara
göre 'Total' (Toplam) ekran modunda
‘Enter‘ tuşu etkindir.
‘Enter‘ tuşuna basarak dikkate alınan
zaman dilimi boyunca ölçülen en
yüksek faz gerilimi görüntülenebilir.
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşlarına basarak
diğer fazların dikkate alınan zaman
dilimi boyunca ölçülen en yüksek faz
gerilimi görüntülenebilir.
‘Menü‘ tuşuna basarak tekrar menü
seviyesine ulaşılabilir.
Minimum şebeke gerilimi
dikkate alınan zaman dilimi boyunca
ölçülen en düşük şebeke gerilimi (V)
Maksimum güneş paneli gerilimi
dikkate alınan zaman dilimi boyunca
ölçülen en yüksek güneş paneli gerilimi
(V)
İşletim süresi
İnverterin çalışma süresi
(SS:DD)
Çalışma süresi bilgisi 999 saat ve 59 dakika'ya kadar saat ve dakika cinsinden
görüntülenir (Ekran: ‘999:59’). Bu andan itibaren ekran sadece saat cinsinden
görüntülenir.
İnverter gece boyunca hizmet dışı olmasına rağmen sensör kartı opsiyonu için gerekli
bilgiler gece gündüz kaydedilir ve saklanır.
Opsiyonlar
Gerekli opsiyon kartı mevcut değilse, ‘N.A.‘ (bağlı değil) görüntülenir.
81
Ayar menüsü
Ön ayar
İnverter çalışmaya hazır olacak şekilde önceden konfigüre edilmiştir. Tam otomatik şebeke
besleme modu için hiç bir ön ayar gerekli değildir.
Ayar menüsü kullanıcıya özgü istek ve taleplere uyacak şekilde inverter ön ayarlarını
kolayca değiştirmeyi mümkün kılar.
Ayar menüsüne
girin
1
Menü seviyesine geçin (‘Menü‘ tuşuna
basın)
2
‘sol‘ (4) veya ‘sağ‘ (3) tuşları vasıtasıyla ‘Setup‘ (Ayar) (1) modunu seçin
3
‘Enter‘ (2) tuşuna basın
(1)
(4)
(3)
(2)
Ayar menüsünün ilk ayar öğesi ‘STAND BY‘
görüntülenir.
82
Örnek: ‘STAND BY‘ menü öğesi
(1)
(2)
Örnek: ‘CONTRAST‘ (KONTRAST) menü
öğesi
(1)
(2)
1
Ayar menüsüne girin
2
‘yukarı‘ (1) veya ‘aşağı‘ (2) tuşları ile mevcut menü öğeleri arasında ilerleyin
83
TR
Menü öğeleri
arasında ilerleme
Ayar menüsündeki menü öğeleri
STAND BY
‘Enter’ tuşu vasıtasıyla Standby modunu
manüel olarak etkinleştirme / devre dışı
bırakma
Birim
-
Ayarlama bölgesi
Enter
Fabrika ayarı
Otomatik şebeke besleme modu (Standby devre dışı)
-
Standby modunda güç elektroniği devre dışı bırakılır. Şebeke beslemesi meydana
gelmez.
LED çalışma durumu turuncu renkte yanıp söner.
Havanın kararmasıyla birlikte turuncu renkte yanıp sönen LED söner.
Güneşin bir sonraki doğmasıyla birlikte şebeke besleme moduna otomatik olarak
tekrar geçilir (çalışma fazından sonra LED yeşil renkte yanar).
LED'in turuncu renkte yanıp sönmesi esnasında şebeke besleme moduna
dilediğinizde tekrar geçilebilir (‘STAND BY’ devre dışı bırakma).
‘Enter‘ tuşuna basarak Standby modu etkinleştirilirse, ekranda dönüşümlü olarak ‘STAND
BY‘ ve ‘Enter‘ görüntülenir:
Standby modunu devam ettirmek için:
‘Esc‘ tuşuna basın
Standby modunu sonlandırmak için:
‘Enter‘ tuşuna basın
CONTRAST
(Kontrast)
Ekranda kontrastın ayarlanması
Birim
-
Ayarlama bölgesi
0-7
Fabrika ayarı
7
Kontrast sıcaklığa bağlı olduğu için değişen ortam koşulları ‘CONTRAST’ (KONTRAST)
menü öğesi ayarını gerektirir.
84
LIGHT MODE
(IŞIK MODU)
Birim
-
Ayarlama bölgesi
OTOMATİK/OFF(KAPALI)/ON(AÇIK)
Fabrika ayarı
AUTO (Otomatik)
AUTO (Otomatik):
Son kez bir tuşa bastıktan sonra ekran aydınlatması 30
saniyelik bir zaman gecikmesinin ardından söner.
ON (Açık):
Ekran aydınlatması şebeke besleme modu boyunca sürekli
olarak devrede kalır.
OFF (Kapalı):
Ekran aydınlatması sürekli olarak devre dışı kalır.
TR
Ekran aydınlatması ön ayarı
ÖNEMLI! ‘LIGHT MODE’ (IŞIK MODU) menü öğesi sadece ekran arka plan aydınlatması
ile ilgilidir. 1 mW'den az (1/1000 W) düşük güç tüketimi nedeniyle ekranın kendisini devre
dışı bırakmak gerekmez.
CASH (Nakit)
Şebekeye verilen enerjinin ücretlendirilmesi için para birimini ve hesaplama oranını
ayarlama
Birim
-
Gösterge alanı
Para birimi / hesaplama oranı/kWh
Fabrika ayarı
(ülke ayarına bağlıdır)
CO2
CO2 indirgemesi için faktör ayarı
Birim
kg/kWh, T/kWh
Ayarlama bölgesi
00,01 - 99,99
Fabrika ayarı
0,59 kg/kWh
85
YIELD (KAZANÇ)
Ayar
toplam enerji gösterimi için bir
OFFSET (TELAFİ) değeri ayarı
günlük, yıllık ve toplam enerji
gösterimi için ölçüm dengeleme
faktörü ayarı
Ayarlama bölgesi
OFF SET (TELAFİ) / CALI.(KALİBRASYON)
OFF SET
Şebekeye verilen geçerli enerjiye eklenen şebekeye verilen enerji değeri (örn. inverter
değişiminde aktarım değeri) ve birim ilavesi girişi
Birim
Wh / kWh / MWh
Ayarlama bölgesi
5 basamaklı + k... / M...
1 kWh = 1000 Wh
1 MWH = 1000000 Wh
Fabrika ayarı
0
CALI.
inverter ekranı üzerindeki işaretin elektrik sayacının kalibre edilmiş ekranına uyması için
düzeltme değeri girişi
Birim
%
Ayarlama bölgesi
-5,0 - +5,0; 0,1'lik kademeler halinde
Fabrika ayarı
0
IG-NR.
Birden fazla solar inverter içeren bir sistemde inverter numarası (=adres) ayarı
Birim
-
Ayarlama bölgesi
01 - 99 (100. inverter = 00)
Fabrika ayarı
1
ÖNEMLI! Birden fazla inverteri bir veri iletişim sistemine entegre ederken her bir invertere
özel bir adres atayın.
86
Veri bağlantısı kontrolü, çeşitli opsiyonların
fonksiyon testi veye etkinleştirilmesi ve
sıfırlanması (örn. Fronius Signal Card, Fronius Personal Display Card, Fronius Interface Card, Fronius TAC Card vb.)
Ayarlama bölgesi
OK COM veya ERROR COM göstergeleri;
SIGCD TEST / PDCD RST / IFCD RST / TAC TEST
OK COM / ERROR COM
Solar Net üzerinden mevcut bir veri iletişimini veya veri iletişiminde ortaya çıkan hataları
gösterir
Opsiyon örnekleri:
SIGCD TEST
Fronius Signal Card opsiyonunun fonksiyon testi*)
PDCD RST
Fronius Personal Display Card opsiyonunu sıfırlama
IFCD RST
Fronius Interface Card opsiyonunu sıfırlama
TAC TEST
Fronius Power Relais Card (TAC) opsiyonunun fonksiyon testi*)
*)
Fronius Signal Card ve Fronius Power Relay Card (TAC) opsiyonları Fronius CL
için mevcut değildir.
Bu fonksiyonlar "Snowball" devre kartı üzerinde (fan kontrolü) ek opsiyon kartı
olmadan gerilim altında bulunmayan röleler üzerinden gerçekleştirilir.
TIME
Saat ve tarih ayarı
Birim
GGAAYYYY, SS:DD
Ayarlama bölgesi
Tarih / Saat
Fabrika ayarı
-
ÖNEMLI! ‘TIME‘ menü öğesi yalnızca Fronius Datalogger opsiyonu bağlandığında
desteklenir.
87
TR
DAT COM
LIMIT CFG
Enerji dağıtım şirketi için ilgili ayarların gösterimi içindir. Görüntülenen değerler ilgili
ülke ayarına veya inverterin cihaza özgü
ayarlarına bağlıdır.
Gösterge alanı
U IL Max / U IL/TRIP* Max / U IL Min / U IL/TRIP* Min / U OL
Max / U OL/TRIP* Max / U OL Min / U OL/TRIP* Min / U RC Max
/ U RC Min / U LL
FREQ IL Max / FREQ IL/TRIP* Max / FREQ IL Min / FREQ IL/
TRIP* Min / FREQ OL Max / FREQ OL/TRIP* Max / FREQ OL
Min / FREQ OL/TRIP* Min / FREQ RE Max / FREQ RE Min
START TIME/INIT* / START TIME/RCON*
AGF / EMI COMP / POWER LIM / MIX MODE
*
dönüşümlü olarak görüntülenir, örn.:
IL
OL
"Inner Limit" (İç Sınır) - iç sınır değeri
"Outer Limit" (Dış Sınır) - dış sınır değeri
Ülke ayarına veya cihaza özgü ayarlara göre iç sınır değeri IL'ye ve dış sınır değeri OL'ye
farklı tolerans süreleri tahsis edilmiş olabilir.
örn.:
dış sınır değerinden sapma için kısa tolerans süresi
iç sınır değerinden sapma için uzun tolerans süresi
U IL Max
V cinsinden üst iç şebeke gerilimi sınır değeri
U IL/TRIP Max
(U IL/AÇMA Maks.) P cinsinden üst iç şebeke gerilimi sınır değerinin üstüne çıkması için
tolerans süresi**
U IL Min
V cinsinden alt iç şebeke gerilimi sınır değeri
U IL/TRIP Min
(U IL/AÇMA Min.) P cinsinden alt iç şebeke gerilimi sınır değerinin altına düşmesi için
tolerans süresi**
U OL Max
(U OL Maks.) V cinsinden üst dış şebeke gerilimi sınır değeri
U OL/TRIP Max
(U OL/AÇMA Maks.) P cinsinden üst dış şebeke gerilimi sınır değerinin üstüne çıkması için
tolerans süresi**
U OL Min
(U OL Min.) V cinsinden alt dış şebeke gerilimi sınır değeri
88
U RC Max
"Yeniden bağlantı"
İzin verilmeyen parametre sapması nedeniyle bağlantının kesilmesinin ardından şehir
şebekesine yeniden bağlantı kurmak için üst gerilim sınır değeri
U RC Min
"Yeniden bağlantı"
İzin verilmeyen parametre sapması nedeniyle bağlantının kesilmesinin ardından şehir
şebekesine yeniden bağlantı kurmak için alt gerilim sınır değeri
U LL
"Uzun Süreli Sınır"
Uzun bir zaman dilimi boyunca belirlenen gerilim ortalama değeri için V cinsinden gerilim
sınır değeri
FREQ IL Max
Hz cinsinden üst iç şebeke frekansı sınır değeri
FREQ IL/TRIP Max
(FREK. IL/AÇMA Maks.) P cinsinden üst iç şebeke frekansı sınır değerinin üstüne çıkması
için tolerans süresi**
FREQ IL Min
(FREK. IL Min.) Hz cinsinden alt iç şebeke frekansı sınır değeri
FREQ IL/TRIP Min
(FREK. IL/AÇMA Min.) P cinsinden alt iç şebeke frekansı sınır değerinin altına düşmesi için
tolerans süresi**
FREQ OL Max
(FREK. OL Maks.) Hz cinsinden üst dış şebeke frekansı sınır değeri
FREQ OL/TRIP Max
(FREK. OL/AÇMA Maks.) P cinsinden üst dış şebeke frekansı sınır değerinin üstüne
çıkması için tolerans süresi**
FREQ OL Min
(FREK. OL Min.) Hz cinsinden alt dış şebeke frekansı sınır değeri
FREQ OL/TRIP Min
(FREK. OL/AÇMA Min.) P cinsinden alt dış şebeke frekansı sınır değerinin altına düşmesi
için tolerans süresi**
**
P = Şebeke periyodu; 1 P 20 ms (50 Hz) ve 16,66 ms (60 Hz) 'ye karşılık gelir
FREQ RC Max
"Yeniden bağlantı"
İzin verilmeyen parametre sapması nedeniyle bağlantının kesilmesinin ardından şehir
şebekesine yeniden bağlantı kurmak için üst şebeke frekansı sınır değeri
FREQ RC Min
"Yeniden bağlantı"
İzin verilmeyen parametre sapması nedeniyle bağlantının kesilmesinin ardından şehir
şebekesine yeniden bağlantı kurmak için alt şebeke frekansı sınır değeri
START TIME/INIT
s cinsinden inverteri yeniden başlatma süresi
89
TR
U OL/TRIP Min
(U OL/AÇMA Min.) P cinsinden alt dış şebeke gerilimi sınır değerinin altına düşmesi için
tolerans süresi**
START TIME/RCON
Şebeke hatasının ardından s cinsinden yeniden başlatma süresi
AGF
"Advanced Grid Features" (Gelişmiş Şebeke Özellikleri)
Gösterge alanı
Q MODE / GPIS / GFPR / FULL/LVRT
Q MODU
Kör güç giriş modu
CONST / COSP***
sabit cos fi girişi
CONST / Q REL***
yüzde olarak sabit nispi reaktif güç girişi
CONST / Q ABS***
var cinsinden sabit mutlak reaktif güç girişi
COSP (P)
aktif güce bağlı cos fi girişi
Q (U)
geçerli şebeke gerilimi için bağıl kör güç girişi
Q (P)
aktif güce bağlı kör güç girişi
OFF
İnverter saf aktif güç bölgesinde çalışır (cos fi = 1)
GPIS
"Gradual Power Increment at Startup"
İnverterin günü ne kadar hızlı arttıracağına dair Softstart
fonksiyonu
ON / OFF / N.A.
GFPR
"Grid Frequency Depending Power Reduction"
şebeke frekansına bağlı güç indirimi
ON / OFF / N.A.
FULL / LVRT***
"Low Voltage Ride Through"
Limitler dışında kalan şebeke gerilimi parametrelerinin neden
olduğu şebeke gerilimindeki azalmayı baypas etme fonksiyonu
ON / OFF / N.A.
EMI COMP
İşletimdeki EMU filtrenin kompanzasyonu
ON / OFF / N.A.
POWER LIM
sabit görünen güç sınırlaması
MIX MODE
DC işletim modu
***
dönüşümlü olarak görüntülenir.
Uygulanamazmevcut değil
-
90
ilgili değeri görüntülemek için ‘Enter‘ tuşuna basın
görüntülenen değerden çıkmak için ‘Esc‘ tuşuna basın
STATE FAN
TR
Fanların statü ekranı
Gösterge alanı
N.I. FAN / SAFETY X ve STOP X / SELF ve TEST / O.K. FAN
N.I. FAN
İnverter kontrolü (IG Brain) ve fan kontrolü (Snowball) arasında
iletişim yok
SAFETY X ve
STOP X
Fanlar güvenlik nedeniyle durdurulur;
‘x’ hatayı tanımlar:
0 ... genel hata (aşırı sıcaklık, aşırı akım)
1 ... Soldaki fan arızalı
2 ... Sağdaki fan arızalı
3 ... Soldaki ve sağdaki fanlar arızalı
4 ... Bağlantı bölümündeki fan arızalı
5 ... Soldaki ve bağlantı bölümündeki fanlar arızalı
6 ... Sağdaki ve bağlantı bölümündeki fanlar arızalı
7 ... 3 fanın tümü arızalı
SELF ve TEST
Otomatik test gerçekleştirilir
O.K. FAN
Fanlar iyi durumdadır ve sorunsuz çalışıyorlar
Doğru iletişim bağlantısında ve herhangi bir otomatik test gerçekleştirilmediği takdirde, fan
kontrolün otomatik testi ‘Enter’ tuşu üzerinden gerçekleştirilir:
‘Enter’ tuşuna bastıktan sonra ‘TEST’ görüntülenir.
‘Enter’ tuşuna yeniden bastıktan sonra otomatik fan kontrolü testi başlatılır, ekran
tekrar STATE FAN’ menü öğesine geçiş yapar.
STATE PS
Güç bölümlerinin statü ekranı; en son ortaya çıkan hata görüntülenebilir
ÖNEMLI! Yetersiz güneş ışınımı nedeniyle her sabah ve her akşam doğal olarak statü
mesajları 306 (Güç Düşük) ve 307 (DC Düşük) ortaya çıkar. Bu statü mesajları hata
değildir.
91
VERSION
(Sürüm)
92
Elektronik bileşenlerin sürüm numarasını
ve seri numarasını görüntüler (örn. IG-Brain
ünitesi, güç üniteleri, ekran, ülke ayarı vb.)
Birim
-
Gösterge alanı
MAIN CTRL / LCD / PS (PS00, PS01 ... PS14) / SNOW BALL
Fabrika ayarı
-
MAINCTRL
IG-Brain ünitesinin sürüm bilgileri (inverter kontrolü)
LCD
Ekranın sürüm bilgileri
PS
Güç ünitelerinin sürüm bilgileri (PS00 - PS14)
SNOW BALL
Snowball-Print sürüm bilgileri (bunun yanında fan kontrolünden
sorumlu)
TR
Menü öğelerini ayarlama ve görüntüleme
Menü öğelerini
ayarlama genel
1
Ayar menüsüne girin
2
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla istediğiniz menü öğesini seçin
3
‘Enter‘ tuşuna basın
Ayarlanacak değerin ilk basamağı
yanıp söner:
4
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları
vasıtasıyla ilk basamak için bir rakam
seçin
5
‘Enter‘ tuşuna basın
Değerin ikinci basamağı yanıp söner.
6
4 ve 5 no'lu çalışma adımlarını
tekrarlayın ta ki ...
Kullanılabilir ayarlar görüntülenir:
4
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları
vasıtasıyla istediğiniz ayarı seçin
5
Seçimi kayıt etmek ve kabul etmek
için ‘Enter‘ tuşuna basın.
Seçimi kayıt etmemek için ‘Esc‘
tuşuna basın.
ayarlanacak tam değer yanıp sönene
kadar.
7
‘Enter‘ tuşuna basın
8
4 - 6 no'lu çalışma adımlarını gerekli
durumlarda birim veya ayarlanacak
değer yanıp sönene kadar birimler
veya ayarlanacak değerler için
tekrarlayın.
9
Değişiklikleri kayıt etmek ve kabul
etmek için ‘Enter‘ tuşuna basın.
Değişiklikleri kayıt etmemek için ‘Esc‘
tuşuna basın.
Geçerli seçilen menü öğesi görüntülenir.
Menü öğelerini
ayarlama ve
görüntüleme için
uygulama
örnekleri
Geçerli seçilen menü öğesi görüntülenir.
Menü öğelerini ayarlama ve görüntüleme aşağıdaki örneklere göre tanımlanır:
Para birimini ve hesaplama oranını ayarlama
‘DATCOM‘ menü öğesindeki parametrelere göz atma ve ayarlama
Saat ve tarih ayarlama
93
Para birimini ve
hesaplama
oranını ayarlama
1
‘CASH‘ (Nakit) menü öğesini seçin
2
‘Enter‘ tuşuna basın
Para birimi görüntülenir, fabrika ayarı =
‘EUR‘;
İlk rakam yanıp söner.
3
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ilk basamak için bir harf seçin
4
‘Enter‘ tuşuna basın
İkinci basamak yanıp söner.
5
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ikinci basamak için bir harf seçin
6
‘Enter‘ tuşuna basın
Üçüncü basamak yanıp söner.
7
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
üçüncü basamak için bir harf seçin
8
‘Enter‘ tuşuna basın
Ayarlanan para birimi yanıp söner.
9
94
‘Enter‘ tuşuna basın
TR
kWh / Para cinsinden hesaplama oranı
görüntülenir, fabrika ayarı = 0.48 EUR /
kWh;
İlk basamak yanıp söner.
10 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ilk basamak için bir değer seçin (örn. 0)
11 ‘Enter‘ tuşuna basın
İkinci basamak yanıp söner.
12 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ikinci basamak için bir değer seçin
(örn. 0)
13 ‘Enter‘ tuşuna basın
Ondalık noktadan sonraki ilk basamak
yanıp söner.
14 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ondalık noktadan sonraki ilk basamak
bir değer seçin (örn. 4)
15 ‘Enter‘ tuşuna basın
Ondalık noktadan sonraki ikinci basamak
yanıp söner.
16 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ondalık noktadan sonraki ikinci basamak bir değer seçin (örn. 8)
00,01 ile 99,99 arası değerler ayarlanabilir.
17 ‘Enter‘ tuşuna basın
Ayarlanan hesaplama oranı yanıp söner.
18 ‘Enter‘ tuşuna basın
Para birimi ve hesaplama oranı geçerli olur.
19 ‘CASH‘ (Nakit) menü öğesinden çıkmak için ‘Esc‘ tuşuna basın
95
‘DATCOM‘ menü
öğesindeki
parametrelere
göz atma ve
ayarlama
1
‘DATCOM‘ menü öğesini seçin
2
‘Enter‘ tuşuna basın
Diğer göstergeler şunlara bağlıdır;
veri bağlantısının olup olmadığına
veri bağlantısının hatalı olup olmadığına veya bir opsiyonun kurulu olup olmadığına
Veri bağlantısı mevcut
Veri bağlantısının olması durumunda ‘OKCOM‘ görüntülenir.
3
‘aşağı‘ tuşu vasıtasıyla daha fazla opsiyon seçme:
örn. Personal Display Card'ı sıfırlama (‘PDCD RST‘) ...
...veya Interface Card'ı sıfırlama (‘IFCD
RST‘)
4
‘Enter‘ tuşuna basın
‘PDCD DONE‘...
...ya da...
‘IFCD DONE‘ görüntülenir
96
5
Geçerli opsiyondan çıkmak için ‘Esc‘
tuşuna basın
6
‘aşağı‘ tuşu vasıtasıyla daha fazla opsiyon seçme:
7
TR
‘TAC NI‘ görüntülenir
‘DATCOM‘ menü öğesinden çıkmak
için ‘Esc‘ tuşuna 2 kez basın
Veri bağlantısı hatalı veya DATCOM kurulu değil
Hatalı veri bağlantısında veya opsiyonlar
kurulu değilse, ‘ERROR COM‘ görüntülenir.
3
‘aşağı‘ tuşu vasıtasıyla ilgili opsiyonu
çağırın
‘SIGCD NI‘ (‘Signal Card‘ kurulu değil) veya
‘PDCD NI‘ (‘Personal Display Card‘ kurulu
değil) veya
‘IFCD NI‘ (‘Interface Card‘ kurulu değil)
veya
‘TAC NI‘ (‘TAC Card‘ kurulu değil)
görüntülenir.
Saat ve tarih
ayarlama
4
‘DATCOM‘ menü öğesinden çıkmak
için ‘Esc‘ tuşuna basın
1
‘TIME‘ (Saat) menü öğesini seçin
2
‘Enter‘ tuşuna basın
Tarih görüntülenir (GG.AA.YYYY), günün
ilk basamağı yanıp söner.
3
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
günün ilk basamağı için bir değer seçin
4
‘Enter‘ tuşuna basın
97
Günün ikinci basamağı yanıp söner.
5
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
günün ikinci basamağı için bir değer
seçin
6
‘Enter‘ tuşuna basın
Ayın ilk basamağı yanıp söner.
7
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ayın ilk basamağı için bir değer seçin
8
‘Enter‘ tuşuna basın
Ayın ikinci basamağı yanıp söner.
9
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
ayın ikinci basamağı için bir değer
seçin
10 ‘Enter‘ tuşuna basın
Yılın ilk basamağı yanıp söner.
11 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
yılın ilk basamağı için bir değer seçin
12 ‘Enter‘ tuşuna basın
Yılın ikinci basamağı yanıp söner.
13 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
yılın ikinci basamağı için bir değer
seçin
14 ‘Enter‘ tuşuna basın
Yılın üçüncü basamağı yanıp söner.
15 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
yılın üçüncü basamağı için bir değer
seçin
16 ‘Enter‘ tuşuna basın
98
17 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
yılın dördüncü basamağı için bir değer
seçin
18 ‘Enter‘ tuşuna basın
Ayarlanan tarih yanıp söner.
19 ‘Enter‘ tuşuna basın
Saat görüntülenir (SS:DD), saatin ilk basamağı yanıp söner.
20 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
saatin ilk basamağı için bir değer seçin
21 ‘Enter‘ tuşuna basın
Saatin ikinci basamağı yanıp söner.
22 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
saatin ikinci basamağı için bir değer
seçin
23 ‘Enter‘ tuşuna basın
Dakikanın ilk basamağı yanıp söner.
24 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
dakikanın ilk basamağı için bir değer
seçin
25 ‘Enter‘ tuşuna basın
Dakikanın ikinci basamağı yanıp söner.
26 ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
dakikanın ikinci basamağı için bir
değer seçin
27 ‘Enter‘ tuşuna basın
99
TR
Yılın dördüncü basamağı yanıp söner.
Ayarlanan saat yanıp söner.
28 saati kabul etmek için ‘Enter’ tuşuna
basın
29 ‘TIME‘ (Saat) menü öğesinden çıkmak
için ‘Esc‘ tuşuna basın
100
TR
Setup Lock Fonksiyonu
Genel bilgi
‘Setup Lock‘
fonksiyonunu
etkinleştirme /
devre dışı
bırakma
İnverter ‘Setup Lock‘ fonksiyonuna sahiptir.
Aktif ‘Setup Lock‘ fonksiyonunda Ayar Menüsü çağrılamaz, örn. ayar verilerini kasıtlı
olmadan değiştirmeye karşı koruma amaçlı olarak.
‘Setup Lock‘ fonksiyonunu etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için Kod 12321 girilmelidir.
1
‘Menü’ tuşuna basın
‘Menu’ görüntülenir.
2
‘sol’ veya ’sağ’ tuşları vasıtasıyla ‘Setup’ modunu seçin
3
Kullanılmayan ‘Esc’ tuşuna 5 kez basın
‘CODE’ görüntülenir, ilk basamak yanıp söner.
4
12321 erişim kodunu girme: ‘yukarı’
veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla erişim
kodunun ilk basamağını seçin
5
‘Enter’ tuşuna basın
İkinci basamak yanıp söner.
6
Erişim kodunun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamağı için 4 ve 5
no'lu çalışma adımlarını tekrarlayın, ta
ki ...
... erişim kodu yanıp sönene kadar.
7
‘Enter’ tuşuna basın
101
‘SETUP LOCK’ görüntülenir.
8
‘Enter‘ tuşuna basın
‘ON LOCK’ görüntülenir
9
‘yukarı’ veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla
istediğiniz fonksiyonu seçin
ON LOCK = ‘Setup Lock‘ fonksiyonu etkinleştirilir (Ayar Menüsü çağrılamaz)
OFF LOCK = ‘Setup Lock‘ fonksiyonu etkinleştirilir (Ayar Menüsü çağrılabilir)
10 Seçilen fonksiyonu kabul etmek için
‘Enter’ tuşuna basın
102
TR
Select Log Entry Fonksiyonu
Genel bilgi
İnverter, 5 adede kadar şebeke hatasının kaydedilebildiği basit bir kayıt işlevi ile
donatılmıştır.
Buna göre ortaya çıkan en son 5 şebeke hatası, sayacın toplam çalışma süresinin güncel
durumuna uygun hata zamanı ile birlikte kaydedilir. Eğer 5'ten fazla hata kaydedilirse her
defasında en eski hata silinir.
Bir şebeke hatası, ancak son hatadan farklı ise kaydedilir.
Kaydedilmiş şebeke hatasının sorgulanması için 22564 kodu girilmelidir.
"Select Log
Entry"
fonksiyonu kaydedilmiş
şebeke hatasını
çağırma
1
‘Menü’ tuşuna basın
‘Menu’ görüntülenir.
2
‘sol’ veya ’sağ’ tuşları vasıtasıyla ‘Setup’ modunu seçin
3
Kullanılmayan ‘Esc’ tuşuna 5 kez basın
‘CODE’ görüntülenir, ilk basamak yanıp söner.
4
22564 erişim kodunu girme: ‘yukarı’
veya ‘aşağı’ tuşları vasıtasıyla erişim
kodunun ilk basamağını seçin
5
"Enter" tuşuna basın
İkinci basamak yanıp söner.
6
Erişim kodunun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamağı için 4 ve 5
no'lu çalışma adımlarını tekrarlayın, ta
ki ...
... erişim kodu yanıp sönene kadar.
7
"Enter" tuşuna basın
103
"LOG" ve ...
... "ENTRY" dönüşümlü olarak görüntülenir.
8
‘Enter‘ tuşuna basın
İlk kaydedilen şebeke hatası olan "LOG 1"
görüntülenir.
9
"yukarı" veya "aşağı" tuşları vasıtasıyla
istediğiniz şebeke hatasını seçin
LOG 1 ... en güncel şebeke hatasını içerir
LOG 5 ... en eski şebeke hatasını içerir
10 Şebeke hatasını görüntülemek için
"Enter" tuşuna basın
İlgili durum bildirim mesajı görüntülenir.(örn. STATE 115 = Faz 1'de AC frekansı
aşırı yüksek)
11 "Yukarı" ya da "aşağı" tuşuna basın
Şebeke hatasının meydana geldiği zaman
noktası sayaç toplam çalışma süresinin
güncel durumuna uygun olarak görüntülenir.
12 "Select Log Entry" fonksiyonundan çıkmak için "Esc" tuşuna 2 kez basın
NOT! Durum bildirim mesajı olarak "STATE -----" ve zaman olarak "0:00 H"
görüntüleniyorsa henüz hiçbir AC hatasının kaydedilmediği bir saklama yeri
seçilmiştir.
104
TR
Enerji Yöneticisi fonksiyonu
Genel
İnverterde "Enerji Yöneticisi" fonksiyonu bulunmaktadır.
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonu aracılığıyla gerilim altında bulunmayan bir inverter rölesi,
aktüatör olarak işlev görecek şekilde kontrol edilebilir.
Böylece, bağlantı klemesindeki röle, besleme gücü girişine göre değişen bir açma veya
kapatma noktası ile kontrol edilebilir.
Anahtarlama kontağı şu durumlarda kapatılır:
inverter şebekeye akım beslemesi yapmadığında,
İnverter manuel olarak standby modunda açıldığında,
nominal gücün %10'undan daha düşük bir güç girişi yapılmış olduğunda (örn. Fronius
Power Control Card / Box aracılığıyla),
yeterli güneş ışını bulunmadığı takdirde ("POWER LOW" ve "DC LOW" durum
bildirimleri).
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonun etkinleştirilmesi ile birlikte bir açma veya kapatma
noktasının belirtilmesi "Service-Menü Basic" (Temel Servis Menüsü) aracılığıyla yapılır.
"Service-Menü Basic" (Temel Servis Menüsü) konumuna geçmek için 22742 kodu
girilmelidir.
Enerji Yöneticisi
fonksiyonunu
etkinleştirin
1
"Menü" tuşuna basın
"Menü" görüntülenir.
2
"Sol" veya "sağ" tuşları vasıtasıyla "Setup" (Ayar) modunu seçin
3
Kullanılmayan "Esc" tuşuna 5 kez
basın
"CODE" görüntülenir, ilk basamak yanıp
söner.
4
22742 erişim kodunu girin: "Yukarı"
veya "aşağı" tuşları vasıtasıyla erişim
kodunun ilk basamağını seçin
5
"Enter" tuşuna basın
İkinci basamak yanıp söner.
6
Erişim kodunun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamağı için 4 ve 5
no'lu çalışma adımlarını...
105
...erişim kodu yanıp sönene kadar tekrarlayın.
7
"Enter" tuşuna basın
İnverter şimdi "Service Menü Basic" (Temel
Servis Menüsü) içinde bulunuyor, ilk parametre olan ‘MIXMODE’ görüntülenir:
8
"Yukarı" veya "aşağı" tuşları aracılığıyla "E-MNG" parametresini seçin
9
"Enter" tuşuna basın
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonunun güncel
durumu görüntülenir.
OFF
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonu devre
dışı bırakılmıştır (fabrika ayarları)
ON
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonu etkinleştirilmiştir
10 "Enerji Yöneticisi" fonksiyonunu etkinleştirmek için "yukarı" veya "aşağı"
tuşları ile "ON" seçeneğini seçin:
11 "Enter" tuşuna basın
Güç sınırları gösterilir:
LIM EN = Limit engage (açma noktası)
Geçildiği takdirde anahtarlama kontağının
açılacağı güç limiti
Fabrika ayarı: Nominal gücün %20'si
106
Geçildiği takdirde anahtarlama kontağının
kapatılacağı güç limiti
Fabrika ayarı: 0
12 "Yukarı" veya "aşağı" tuşları aracılığıyla istediğiniz güç limitini seçin
13 "Enter" tuşuna basın
Güncel açma veya kapatma noktası W'de
gösterilir.
14 Açma veya kapatma noktasını değiştirin
Açma veya kapatma noktasını değiştirin:
a)
"Enter" duşuna basın
Değerin ilk basamağı yanıp sönmeye başlar.
b)
c)
d)
e)
yanıp sönen basamağa "yukarı" veya "aşağı" tuşları aracılığıyla uygun bir değer verin
"Enter" tuşuna basın
Bu işlemi her basamak için, açma veya kapatma noktasının tüm değeri yanıp sönene
kadar tekrarlayın
"Enter" tuşuna basın
Açma veya kapatma noktasının güncel olarak ayarlanmış değeri gösterilir.
f)
"Esc" tuşuna basın
İlgili güç limiti gösterilir.
"Service Menü Basic" (Temel Servis Menüsü) konumundan çıkmak için "Esc" tuşuna 3 kez
basın.
Enerji Yöneticisi
fonksiyonunu
devre dışı bırakın
1
"Menü" tuşuna basın
2
"Sol" veya "sağ" tuşları vasıtasıyla "Setup" (Ayar) modunu seçin
3
Kullanılmayan "Esc" tuşuna 5 kez basın
4
22742 erişim kodunu girin
İnverter şimdi "Service Menü Basic" (Temel Servis Menüsü) içinde bulunuyor, ilk
parametre olan ‘MIXMODE’ görüntülenir.
107
TR
LIM DI = Limit disengage (kapatma noktası)
5
"Yukarı" veya "aşağı" tuşları aracılığıyla "E-MNG" parametresini seçin
6
"Enter" tuşuna basın
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonunun güncel
durumu görüntülenir.
ON
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonu etkinleştirilmiştir
7
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonunu devre
dışı bırakmak için "yukarı" veya "aşağı"
tuşları ile "OFF" seçeneğini seçin:
8
"Enter" tuşuna basın
"Enerji Yöneticisi" fonksiyonu devre dışı
bırakılmıştır.
NOT! 'OFF' seçeneği yalnızca, bağlantı bölümündeki gerilim altında bulunmayan
rölelerden birine 'Service Menü Basic'te (Temel Servis Menüsü) ‘GPSC CFG‘
parametresi altında 9 numaralı 'Enerji Yöneticisi' fonksiyonu atanmadığında
seçilebilir.
'OFF' seçeneği yalnızca, iki röleden biri 9 numaralı fonksiyon dışındaki bir
fonksiyona atandığında görüntülenebilir.
"Service Menü Basic" (Temel Servis Menüsü) konumundan çıkmak için "Esc" tuşuna 3 kez
basın.
108
Sorun Giderme ve Bakım
TR
Durum tespiti ve arıza giderme
Statü bildirimleri
ekranı
İnverter, olası hataların büyük oranda kendiliğinden tespit edileceği ve ekranda
görüntüleneceği bir otomatik sistem diyagnostiğine sahiptir. Bundan dolayı inverterdeki,
FV sistemdeki arızalar ve kurulum veya kullanım hataları çabucak bulunabilir.
Otomatik sistem diyagnostiği somut bir hata bulduğu takdirde ekranda ilgili statü bildirimi
görüntülenir.
ÖNEMLI! Kısa süreli görüntülenen statü bildirimleri inverterin kontrol karakteristiğinden
kaynaklanabilir. İnverter daha sonra sorunsuz çalışırsa, hiçbir hata ortaya çıkmaz.
Genel statü
bildirimleri
Güneş panellerinin boşta çalışma gerilimi
çok düşük.
Güneş panellerinin boşta çalışma gerilimi 265 V'un üzerine çıkarsa inverter şebeke
senkronizasyonuna başlar (‘SYNC AC’ ekranı).
Güneş panellerindeki güç çok düşük.
Kısa bir bekleme zamanının ardından inverter yeniden şebeke senkronizasyonuna başlar
(‘SYNC AC’ ekranı).
Tam elektrik
kesintisi
Güneşin doğmasıyla birlikte ekran uzun süre sönük kalırsa:
İnverter bağlantı noktaları üzerinde güneş panellerinin boşta çalışma gerilimini kontrol
edin:
Boşta çalışma gerilimi 260 V'den düşükse ... Diğer FV sistem üzerinde hata vardır
Boşta çalışma gerilimi 260 V'den büyükse ... potansiyel olarak temel inverter arızası.
Bu durumda Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın.
111
Güç ünitelerinde
arıza durumunda
statü bildirimleri
İnverter içinde bir güç ünitesinde bir arıza ortaya çıkarsa, özel bir statü bildirimi gerçekleşir.
Gerçek bir arıza oluşmaması durumunda bile statü mesajlarını görüntülemek mümkündür.
Bu statü sorgulama biçimi bu kılavuzun kullanım kısmında ‘Ayar menüsü‘ bölümünde
bulunabilir.
Normal modda ekran
Her iki güç ünitesinin birinde meydana gelecek bir arızada ekran üzerinde dönüşümlü olarak ‘STATE‘ ve ilgili statü bildirimi
görüntülenir
(örn. ‘STATE 515‘)
ve
‘ENTER‘
-
‘Enter‘ tuşuna iki kez basın
-
Güç bölümlerinin statü gösterimi ‘STATE PS‘ görüntülenir
‘Enter‘ tuşuna basın
-
112
Sınıf 1 statü bildirimleri çoğunlukla sadece
geçici olarak ortaya çıkar ve şehir ana şebekesinden kaynaklanır.
İnverter ilk olarak şebekeyi ayırma tepkisini ortaya koyar. Ardından şebeke belirtilen izleme
süresi boyunca kontrol edilir. Bu süre sonunda hiçbir hata belirlenmediği takdirde, inverter
tekrar şebeke besleme modunu üzerine alır.
Ülke ayarýna göre GPIS softstart fonksiyonu etkinleþtirilir:
VDE-AR-N 4105 yönergesine uygun olarak bir AC hatasýndan kaynaklý kapatmanýn
ardýndan inverterin çýkýþ gücü her dakika %10 oranýnda sürekli olarak arttýrýlýr.
ÖNEMLI! Aşağıdaki statü bildirimlerinde 2. basamak x tam şebeke bağlantı noktasını
tanımlar:
0 = birden fazla / tüm 3 faz
1 = L1
2 = L2
3 = L3
1x2
AC gerilim çok yüksek
Davranış
Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen
bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden
üzerine alır.
Giderme
Şebeke bağlantılarını veya sigortaları kontrol edin
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
1x3
AC gerilim çok düşük
Davranış
Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen
bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden
üzerine alır.
Giderme
Şebeke bağlantılarını veya sigortaları kontrol edin
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
1x5
AC frekansı çok yüksek
Davranış
Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen
bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden
üzerine alır.
Giderme
Şebeke bağlantılarını veya sigortaları kontrol edin
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
113
TR
Statü bildirimleri Sınıf 1
1x6
AC frekansı çok düşük
Davranış
Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen
bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden
üzerine alır.
Giderme
Şebeke bağlantılarını veya sigortaları kontrol edin
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
1x7
AC şebeke mevcut değil
Davranış
Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen
bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden
üzerine alır.
Giderme
Şebeke bağlantılarını veya sigortaları kontrol edin
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
108
Şebeke bağlantısız sistem algılandı
Davranış
Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen
bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden
üzerine alır.
Giderme
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
109
Genel şebeke hatası
Şebeke hataları ortaya çıkarsa daima önce bu hata görüntülenir. Bütün güç bölümlerini
sorguladıktan sonra şebeke hatası daha kesin şekilde belirlenir.: 1x1 / 1x4 veya işaret
‘109’ da kalır (örn. 2 faz ‘104’ ve bir faz ‘101’ bildirimi yaptığında)
114
Davranış
Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen
bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden
üzerine alır.
Giderme
Şebeke bağlantılarını veya sigortaları kontrol edin
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
Sınıf 2 statü bildirimleri sadece ölçme ve
denetleme rölesi ile bağlantılı olarak ortaya
çıkabilir.
Sınıf 2 statü bildirimleri şebeke parametrelerini de etkiler. Bazı kontrol yöntemleri bu
nedenle 1 no'lu servis sınıfı ile çakışır. İnverterin buna tepkisi sınıf 1 statü bildiriminde
olduğu gibi aynı şekilde gerçekleşir.
210
Şebeke kontaktörü veya şebeke kontaktörü besleme fazı devre dışı
Davranış
Şebeke beslemesi gerçekleşmez.
Ölçme ve denetleme rölesi açtı
Giderme
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
Statü bildirimleri Sınıf 3
Sınıf 3, şebeke besleme moda esnasında
ortaya çıkabilen, bununla birlikte temelde
sürekli şebeke besleme modunun kesilmesine neden olmayan statü bildirimlerini
kapsar.
Şebekenin otomatik kesilmesinden ve belirtilen şebeke gözetiminden sonra inverter tekrar
besleme modunu üzerine almaya çalışır.
301
Aşırı akım (AC)
Davranış
Aşırı akım nedeniyle şebeke besleme modunun kısa süreli
kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
302
Aşırı akım (DC)
Davranış
Aşırı akım nedeniyle şebeke besleme modunun kısa süreli
kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
304
Aşırı sıcaklık soğutucu
115
TR
Statü bildirimleri Sınıf 2
Davranış
Aşırı sıcaklık nedeniyle şebeke besleme modunun kısa süreli
kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
305
Kapalı şebeke rölesinde şebekeye güç aktarımı yok
Davranış
Şebeke besleme modunun sürekli kesilmesi
Giderme
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
‘GÜÇ DÜŞÜK‘ (306)
Besleme moda için ara devre gerilimi çok düşük;
inverter üzerindeki hata göstergesi dijital ekranda gerçekleşir.
Davranış
Şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
‘DC DÜŞÜK‘ (307)
Besleme moda için DC giriş gerilimi çok düşük;
inverter üzerindeki hata göstergesi dijital ekranda gerçekleşir.
Davranış
Şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
308
Ara devre gerilimi çok yüksek.
Davranış
Şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
309
Güç Düşük / Slave
(sadece Balans Modunda)
116
Davranış
Slave güç ünitesi mesajı nedeniyle şebeke besleme modunun
kısa süreli kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
TR
310
DC Düşük / Slave
(sadece Balans Modunda)
Davranış
Slave güç ünitesi mesajı nedeniyle şebeke besleme modunun
kısa süreli kesilmesi
İnverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.
Giderme
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
Statü bildirimleri Sınıf 4
Sınıf 4 statü bildirimleri Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenlerinin kısmen
müdahalesini gerektirir.
401
Güç ünitesi ile iletişim mümkün değil
Davranış
Mümkün olduğunda inverter yeniden otomatik bağlantı
denemesinin ardından şebeke besleme modunu üstlenir
Giderme
Şebeke bağlantılarını veya sigortaları kontrol edin
Statü mesajı sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
402
EEPROM ile iletişim mümkün değil
Davranış
Mümkün olduğunda inverter yeniden otomatik bağlantı
denemesinin ardından şebeke besleme işletimini üstlenir.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
403
EEPROM arızalı
Davranış
Mümkün olduğunda inverter yeniden otomatik bağlantı
denemesinin ardından şebeke besleme işletimini üstlenir.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
407
Soğutucu üzerindeki sıcaklık sensörü arızalı
Davranış
İnverter güvenlik nedeniyle şebekeden ayrılır.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
117
408
Doğru akım beslemesi
Davranış
İnverter güvenlik nedeniyle şebekeden ayrılır.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
412
MPP-Gerilim işletiminin yerine sabit gerilim seçilir ve sabit gerilim düşük bir değere
ayarlanır.
Davranış
Sabit gerilim güncel MPP geriliminden düşüktür.
Giderme
Panel gerilimini inceleyin ve çok yüksek giriş geriliminde güneş
panelleri bağlantısını değiştirin
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
413
Regülasyon sorunları
Davranış
Büyük ölçüde değiştirilen şebeke koşulları nedeniyle inverter
şebekeden kısa sürede ayrılır.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
414
EEPROM arızalı
Davranış
Bellek aygıtı silinmiş
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
416
IG-Brain ile iletişim mümkün değil.
Davranış
LED çalışma durumu turuncu renkte yanar, ardından inverter
yeniden başlatmaya çalışır.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
417
İki güç ünitesi aynı devre kartı numarasına sahip
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
419
Aynı yazılım seri numarasına sahip iki veya daha fazla güç ünitesi tespit edildi.
118
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
421
Devre kartı numarası yanlış ayarlanmış
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
425
Güç ünitesi ile iletişim mümkün değil
Davranış
LED çalışma durumu turuncu renkte yanar, ardından inverter
yeniden başlatmaya çalışır.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
431
tüm güç üniteleri Boot modundadır.
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Donanım yazılımını Bootloader veya Fronius Solar.update/IG
Plus vasıtasıyla güncelleyin
alternatif SLAVE / DC LOW veya alternatif SLAVE / POWER LOW (439)
Slave güç ünitesinde bir hata nedeniyle MPP Master güç ünitesi devre dışı bırakıldı
(Balans modanda).
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
442
bir faz için faz master yok
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
443
Enerji aktarımı mümkün değil
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
119
TR
Davranış
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
445
geçersiz güç ünitesi konfigürasyonu
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
450
Güç ünitesi ana işlemcisi ‘Guard’ gözetimi etkindir
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
451
EEPROM Guard Control arızalı
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
452
‘Guard’ ve dijital sinyal işlemci (DSP) arasındaki iletişim kesilmiş
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
453
Şebeke gerilimi kaydında hata
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
454
Şebeke frekansı kaydında hata
120
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
455
TR
AC ölçümü için referans gerilim kaynağı tolerans sınırları dışında çalışıyor
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
456
Anti-Islanding testinde hata
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
457
Şebeke rölesi yapışık kalıyor
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
460
Dijital sinyal işlemci (DSP) için referans gerilim kaynağı tolerans sınırları dışında çalışıyor
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
461
DSP veri belleğinde hata
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
464
Ekran hatası
Ekranın ve IG Brain'in yazılım ve/veya donanım sürümleri uyumlu değil.
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Donanım yazılımını Bootloader veya Fronius Solar.update/IG
Plus vasıtasıyla güncelleyin
121
465
Ekran hatası
IG Brain tarafından gönderilen UI-komutunu güncel ekran sürümü tanımıyor.
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
466
Ekran hatası
Ekran algılanmadı.
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Ekranı hasar açısından inceleyin, ekranı yerine takın, yassı
bant kabloyu hasar açısından inceleyin, IG Brain'i hasar
açısından inceleyin
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
467
Ekran, IG Brain'den 6 s'den daha uzun süre hiçbir başlatma komutu almadı.
Davranış
Mümkün olduğunda inverter yeniden otomatik bağlantı
denemesinin ardından şebeke besleme işletimini üstlenir.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
469
Pik düzleyici ters bağlanmış
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı reste yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Pik düzleyiciyi doğru bir şekilde bağlayın
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
471
Arızalı güneş paneli topraklama sigortası şu ana dek hala değiştirilmemiş.
Güneş paneli topraklama sigortası, statü bildirimi 551'in ortaya çıkmasının ardından belirli
bir süre içinde değiştirilmediğinde statü bildirimi görüntülenir.
122
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Yeni güneş paneli topraklama sigortası takın, bu şekilde güneş
panelleri tekrar negatif veya pozitif kutup üzerinde topraklanmış
olur.
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
TR
473
Hatalı faz ataması
Tanım
Güç ünitesinde Dip anahtar ayarı sokete uygun değil (Dip
anahtar yanlış ayarlanmış veya soket yanlış)
Giderme
Her soket için dip anahtarı ayarlayın
Hangi Dip anahtar ayarının etkilendiği ayar menüsünde ‘STATEPS’ menü öğesi içinde
kontrol edilebilir. ‘PAF’ ve güç ünitesinin numarası görüntülenir:
474
DC-bağlantı noktası ve toprak arasında kısa devre (harici izolasyon hatası)
Yüksek omajlı güneş paneli topraklama direnci arızalı
Davranış
İnverter şebekeye güç beslemesi yapmaz, kırmızı renkte yanan
LED çalışma durumu vasıtasıyla kritik bir hatayı görüntüleme.
Giderme
Yeni yüksek omajlı güneş paneli topraklama direncini takın.
harici izolasyon hatasını ortadan kaldırın
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
Statü bildirimleri Sınıf 5
Sınıf 5 statü bildirimleri genel olarak besleme işletimini engellemez. Tuşa basarak
statü bildirimi onaylanana kadar görüntülenirler (bununla birlikte inverter arka planda
normal çalışır).
İstediğiniz tuşa basın
Hata mesajı tekrar görüntülenmez
502
Çok düşük izolasyon değeri
Tanım
İnverter tarafından otomatik izolasyon ölçümünde toprağa karşı
bir izolasyon hatası ölçüldü.
Giderme
FV sisteminizin izolasyonunu kontrol edin
Statü bildirimi yeniden görüntülenir: Sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
504
Solar Net'te iletişim mümkün değil
Tanım
İnverter adresi iki kez tahsis edilmiş.
Giderme
İnverter adresini değiştirin (Bölüm: ‘Ayar menüsü’)
123
Tanım
İnverter içinde gerekli Solar Net bileşenleri bulunuyor: İletişim
yine de mümkün değil.
Giderme
İnverter adresini değiştirdikten sonra statü bildirimi silinir
505
EEPROM arızalı
Tanım
Ayar menüsünden gelen veriler kayboluyor.
Giderme
otomatik giderme
506
EEPROM arızalı
Tanım
‘Total’ menüsünden gelen veriler kayboluyor.
Giderme
otomatik giderme
507
EEPROM arızalı
Tanım
"Day" / "Year" menüsünden gelen veriler kayboluyor.
Giderme
otomatik giderme
508
İnverter adresi hatalı
Tanım
Veri iletişimi adresi artık kaydedilemiyor.
Giderme
Adresi yeniden ayarlayın
509
24 s besleme yok
Tanım
örn.: Güneş panellerinin üzeri karla kaplanmış
Giderme
örn.: Güneş panellerinin üzerindeki karı uzaklaştırın
510
EEPROM arızalı
Tanım
SMS ayarları varsayılana ayarlanmıştır.
Giderme
Gerekli durumlarda SMS'i yeniden yapılandırın
511
EEPROM arızalı
Tanım
Sensor Card ayarları varsayılana ayarlanmıştır.
Giderme
Gerekli durumlarda ölçüm kanallarını yeniden yapılandırın
513
Güç ünitesi Boot modanda
124
Bir veya birden fazla güç ünitesi Boot modanda olduğu için
etkinleştirilemiyor.
Giderme
Güç ünitesi aygıt yazılımını güncelleyin
TR
Tanım
514
Güç ünitelerinden biri ile iletişim yok
Tanım
Güç ünitelerinden birinin uyarı bildirimi, ikinci güç ünitesi normal
çalışıyor
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
515
Hatalı fiş bağlantıları veya bir güç ünitesi 473 no'lu bir statü kodu (hatalı faz ataması)
bildirdi
Tanım
Soğutucu üzerinde bulunan sıcaklık sensörü arızalı veya takılı
değil.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
516
Bir güç ünitesinin statü bildirimleri mevcut.
Tanım
Bütün güç üniteleri etkinleştirilemiyor
Giderme
Analiz gerçekleştirin Ayrıntılar için ‘Ayar menüsü’ bölümüne
bakınız. Statü ekranı sürekli olarak görüntülenirse: Fronius
tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
517
Master değişikliği oluştu.
Tanım
Transformatör bağlı / takılı değil
Köprü kısa devre
Ara devre gerilim kaydı bozulmuş
Giderme
Açıklama olarak verilen hata seçeneklerinin kontrolü. Statü
ekranı sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş
servis teknisyenine danışın
530
Fanların besleme gerilimi limitler dışında
Davranış
Fan işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
531
Fan kontrolü, fan bağlantı bölümünde aşırı sıcaklık tespit etti
Davranış
Fan işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
Havalandırma yarığını kontrol edin
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
125
532
Giriş sıcaklık sensörü arızalı
Davranış
Sıcaklık sensörü arızalı veya bağlı değil
Giderme
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
533
Sıcaklık sensörü fan kontrolü arızalı
Davranış
Fan işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
534
Otomatik fan kontrolü testi esnasında fan gerilimi limitler dışında
Davranış
Fan işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
535
Otomatik fan kontrolü testi esnasında fan arızası tespit edildi
Davranış
Fanlardan biri ya da her ikisi hedef devir sayısına ulaşamadı
Fan işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
"STATE FAN" ayar menüsünde hangi fanın etkilendiğini ortaya
çıkarın
536
Çalışma esnasında fan arızası tespit edildi
Çalışma esnasında hedef devir sayısına ulaşılamadı
Davranış
Fanlardan biri ya da her ikisi hedef devir sayısına ulaşamadı
Fan işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
"STATEFAN" ayar menüsünde hangi fanın etkilendiğini ortaya
çıkarın
537
Fanlar arasında yüksek devir sayısı farkı
Davranış
Kapı fanlarından biri ya da her ikisi hedef devir sayısına
ulaşamadı
Kapı fanları işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
"STATE FAN" ayar menüsünde hangi fanın etkilendiğini ortaya
çıkarın
540
Fan kontrolünde aşırı akım tespit edildi
126
Davranış
Kapı fanlarından biri ya da her ikisi hedef devir sayısına
ulaşamadı
Kapı fanları işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
Davranış
Kapı fanlarından biri ya da her ikisi hedef devir sayısına
ulaşamadı
Kapı fanları işlevsiz, muhtemelen güç azaltması
Giderme
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
TR
541
Fan kontrolü ile iletişim hatası
551
Güneş paneli topraklama sigortası arızalı
Tanım
Güneş paneli topraklama sigortası arızalı; güneş panelini
korumak için sigortayı değiştirin.
Giderme
Yeni güneş paneli topraklama sigortası takın, bu şekilde güneş
panelleri tekrar negatif veya pozitif kutup üzerinde topraklanmış
olur.
Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır
Sürekli olarak statü bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj
teknisyeninizle temas kurun
553
Sık sık ortaya çıkan hata nedeniyle faz master devre dışı bırakılmıştır
Tanım
Daha sonraki bir zamanda Mix-Verbund içine güç ünitesinin
yeniden entegrasyonu.
Giderme
Statü bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından
eğitilmiş servis teknisyenine danışın
555
Güç ünitesi fanı arızalı (Fan 1 soketi)
Tanım
Fan hiçbir devir sayısı sinyali göndermiyor veya geçersiz bir
devir sayısı sinyali gönderiyor
Giderme
Fiş bağlantısını kontrol edin, fanı değiştirin
557
maka. fan kontrolü güç tüketimi aşıldı
Tanım
İnverter çalışmaya devam ediyor, güç azaltması
Giderme
Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
558
Özellik devre dışı (örn. Fronius Power Control Box opsiyonu üzerinden inverter kontrolü)
Tanım
Bir özellik devre dışı bırakılmak zorunda kaldı (örn. yapı
gruplarının değişiminden sonra).
Bir sonraki DC ayrımının ardından tekrar statü bildirimi
görüntülenmez.
Giderme
Hatayı onaylayın, donanım yazılımını Bootloader veya Fronius
Solar.update/IG Plus vasıtasıyla güncelleyin
(İnverter, donanım yazılımı güncellemesi olmadan bile
sorunsuz çalışır.)
127
Müşteri hizmetleri
128
ÖNEMLI! Aşağıdaki durumlarda Fronius yetkili satıcınıza veya Fronius tarafından eğitilmiş
servis teknisyenine başvurun;
sık sık veya sürekli bir hata ortaya çıktığında
tablolarda belirtilmeyen bir hata ortaya çıktığında
TR
Bakım
Güvenlik
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Şebeke gerilimi ve güneş
panellerindeki DC gerilimden doğan tehlike.
Tüm bağlantı ve bakım işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında
gerilim bulunmadığından emin olun.
Bağlantı bölümü yalnızca yetkili elektrik tesisatçıları tarafından açılmalıdır.
Güç üniteleri, yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli
tarafından açılmalıdır.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Kondansatörlerdeki artık gerilimden
doğan tehlike.
Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin. Boşalma süresi 5
dakikadır.
UYARI! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilir.
Kapaklardaki vidalar, mahfazanın topraklaması için uygun bir koruyucu iletken
bağlantısı teşkil eder ve hiç bir şekilde güvenilir koruyucu iletken bağlantısı
olmayan diğer vidalarla değiştirilmemelidir.
Genel bilgi
İnverter ek bakım işleri gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte inverterin
optimum şekilde çalışmasını temin etmek için işletim sırasında birkaç hususa dikkat
edilmesi gerekir.
Bakım çalışmaları
için Fronius CL'yi
açma
İnverter bakım çalışmaları için açılması gerekiyorsa, yapılacak işlemler:
1
İnverterin AC ve DC tarafını gerilimsiz olarak bağlayın
2
AC ve DC ana şalteri devre dışı bırakın
3
Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin (5 dakika)
4
Kapıların kilidini açın
5
Kapıları açın
6
Kapakları çıkartın
7
Eğer varsa güneş paneli topraklama sigortasını çıkartın
8
DC kablosunu sökün
9
AC kablosunu sökün
129
Aşırı tozlu
ortamlarda
çalışma
İnverterin aşırı tozlu ortamlarda çalışması durumunda:
gerekirse fanların üzerindeki filtre ızgaralarını temiz basınçlı hava ile temizleyin.
ÖNEMLİ! Toz ve kiri inverter içine üflemeyin.
1
2
2
1
AC
OF
1
F
1
0
2
OFF
3
4
3
4
1
2
1 1
3
4
5
6
5
6
2
2
1
1
130
TR
Sigortaları değiştirme
Güvenlik
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Şebeke gerilimi ve güneş
panellerindeki DC gerilimden doğan tehlike.
Tüm bağlantı ve bakım işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında
gerilim bulunmadığından emin olun.
Bağlantı bölümü yalnızca yetkili elektrik tesisatçıları tarafından açılmalıdır.
Güç üniteleri, yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli
tarafından açılmalıdır.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Kondansatörlerdeki artık gerilimden
doğan tehlike.
Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin. Boşalma süresi 5
dakikadır.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Güneş panellerinin DC geriliminden
doğan tehlike.
DC ana şalter sadece güç ünitelerini enerji vermeden devreye almak için
kullanılır. DC ana şalter devre dışı olduğunda (OFF) pozitif veya negatif kutup
üzerindeki güneş paneli topraklaması hala çalışır durumdadır. DC+ ve DCkablolarına hiç bir şekilde temas etmeyin.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Toprak hatası ortaya çıktığında
normalde topraklanmış olan bir iletken, topraklanmamış ya da akım taşıyor hale
gelebilir. Tekrar çalışmaya geçmeden önce toprak hatası giderilmelidir.
UYARI! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilir.
Kapaklardaki vidalar, mahfazanın topraklaması için uygun bir koruyucu iletken
bağlantısı teşkil eder ve hiç bir şekilde güvenilir koruyucu iletken bağlantısı
olmayan diğer vidalarla değiştirilmemelidir.
Fronius CL'yi
açma
1
2
2
1
1
OF
F
2
1
0
2
3
4
131
3
4
3
4
1 1
1
3
2
5
4
5
Pozitif kutup
üzerinde güneş
paneli topraklama
sigortasını
değiştirme
NOT! Güneş paneli topraklama sigortası için yalnızca aşağıda sigorta bilgileri
verilen sigortaları kullanın:
Çap 10.3 x 35 - 38 mm
600 V DC
Fronius CL 36.0 ve CL 48.0 için 2 A
Fronius CL 60.0 için 3 A
Pozitif kutup üzerinde güneş paneli topraklaması için soldaki sigorta tutucusunun
iletkenliğini kontrol edin;
Ölçüm noktaları: Topraklama klemensi ve sigorta tutucusunun üst tarafı
Arızalı sigortası olan sigorta kapağını
2
sigorta tutucusundan dışarı çıkartın
Sigortaları değiştirme
Yeni sigortayı yalnızca sigorta kapağı
1
ile soldaki sigorta tutucusuna yerleşti2
3
rin
1
5
-
+
4
+
-
ÖNEMLİ! Plastik saplama, negatif kutup üzerindeki güneş paneli topraklaması için sağdaki
sigorta tutucusu içine yerleştirilmelidir.
Sigortanın yerleştirilmesiyle güneş paneli pozitif kutup üzerinde topraklanır.
3
132
Sigorta değişiminin ardından:
Sigortanın arıza yapmasına yol açan sebepleri tespit edin ve ortadan kaldırın
NOT! Güneş paneli topraklama sigortası için yalnızca aşağıda sigorta bilgileri
verilen sigortaları kullanın:
Çap 10.3 x 35 - 38 mm
600 V DC
Fronius CL 36.0 ve CL 48.0 için 2 A
Fronius CL 60.0 için 3 A
1
6
2
Negatif kutup üzerinde güneş paneli topraklaması için sağdaki sigorta tutucusunun
iletkenliğini kontrol edin;
Ölçüm noktaları: Topraklama klemensi ve sigorta tutucusunun üst tarafı
Arızalı sigortası olan sigorta kapağını
sigorta tutucusundan dışarı çıkartın
Sigortaları değiştirme
1
Yeni sigortayı yalnızca sigorta kapağı
ile soldaki sigorta tutucusuna yerleşti2
3
rin
-
+
4
+
-
ÖNEMLİ! Plastik saplama, pozitif kutup üzerindeki güneş paneli topraklaması için soldaki
sigorta tutucusu içine yerleştirilmelidir.
Sigortanın yerleştirilmesiyle güneş paneli negatif kutup üzerinde topraklanır.
3
Opsiyon kartları
ve güç besleme
devrelerinin
sigortalarını
değiştirme
Sigorta değişiminin ardından:
Sigortanın arıza yapmasına yol açan sebepleri tespit edin ve ortadan kaldırın
-
1
1
(1)
Opsiyon kartları için F1 sigorta
2 A gecikmeli tip
500 V DC
çap 6,3 x 32 mm
(2)
Güç besleme devreleri için F2 sigorta
(fan beslemesi)
10 A gecikmeli tip
500 V DC
çap 6,3 x 32 mm
(2)(1)
2
1
Sigortaları düz pense vasıtasıyla
değiştirme
133
TR
Negatif kutup
üzerinde güneş
paneli topraklama
sigortasını
değiştirme
Fronius CL'yi
kapatma
1
1
2
1
1
2
4
3
1
1
5
1
Sıkma momenti: 2,5 Nm
-
-
Kapakları yerleştirin
vidalarla sabitleyin
1
3
1
4
3
-
134
Kapı kilitlerini kapatın
2
Kapıları kapatın
1
TR
Güç ünitelerini değiştirme
Güvenlik
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Şebeke gerilimi ve güneş
panellerindeki DC gerilimden doğan tehlike.
Tüm bağlantı ve bakım işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında
gerilim bulunmadığından emin olun.
Bağlantı bölümü yalnızca yetkili elektrik tesisatçıları tarafından açılmalıdır.
Güç üniteleri, yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli
tarafından açılmalıdır.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Kondansatörlerdeki artık gerilimden
doğan tehlike.
Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin. Boşalma süresi 5
dakikadır.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Güneş panellerinin DC geriliminden
doğan tehlike.
DC ana şalter sadece güç ünitelerini enerji vermeden devreye almak için
kullanılır. DC ana şalter devre dışı olduğunda (OFF) pozitif veya negatif kutup
üzerindeki güneş paneli topraklaması hala çalışır durumdadır. DC+ ve DCkablolarına hiç bir şekilde temas etmeyin.
UYARI! Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Toprak hatası ortaya çıktığında
normalde topraklanmış olan bir iletken, topraklanmamış ya da akım taşıyor hale
gelebilir. Tekrar çalışmaya geçmeden önce toprak hatası giderilmelidir.
UYARI! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilir.
Kapaklardaki vidalar, mahfazanın topraklaması için uygun bir koruyucu iletken
bağlantısı teşkil eder ve hiç bir şekilde güvenilir koruyucu iletken bağlantısı
olmayan diğer vidalarla değiştirilmemelidir.
Fronius CL'yi
açma
1
2
2
1
1
OF
F
2
1
0
2
3
4
135
3
3
1 1
Güç ünitelerini
çıkarma
1
1
2
1
5
1
4
3
3
2
1
-
136
Sol ve sağ raylar üzerindeki vidaları
arızalı güç ünitesinden ayırın
(2 x 5 vida)
Rayları çıkartın
-
Arızalı güç bölümünü dışarı çıkartın
İnverterde üst kapak üzerine bir etiket yerleştirilmiştir. Etiket, yedek güç ünitelerini yerine
yerleştirme esnasında gerekli işlemler hakkında genel bir bakış ortaya koymaktadır.
2
1
ON
1
2
3
4
ON
1
ON
4
1100
PS 12
ON
4
1001
PS 09
ON
4
0110
PS 06
ON
4
0011
PS 03
ON
4
0000
PS 00
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
ON
4
1101
PS 13
ON
4
1010
PS 10
ON
4
0111
PS 07
ON
4
0100
PS 04
ON
4
0001
PS 01
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
4
4
1110
PS 14
4
1011
PS 11
4
1000
PS 08
4
0101
PS 05
4
0010
PS 02
Etiket üzerindeki semboller:
-
kontrol
-
Pozisyon cıvatasını yeni güç ünitesi rafının arka tarafında kırın
Pozisyon cıvatasını güç ünitesi rafının doğru konumuna
yerleştirin
-
Dip anahtarını güç ünitesinin ön tarafında her bir soket için
ayarlayın
1
2
ON
1
2
3
4
ON
1
2
3
4
137
TR
Güç ünitelerinin
değişimi
esnasında
yardımcı olan
etiket
Soketlerin yerleşimi ve dip anahtar ayarları:
ON
4
1100
PS 12
ON
4
1001
PS 09
ON
4
0110
PS 06
0011
PS 03
ON
0000
PS 00
ON
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
ON
1
2
3
4
ON
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
ON
4
1101
PS 13
ON
4
1010
PS 10
ON
4
0111
PS 07
0100
PS 04
ON
0001
PS 01
ON
4
4
1
1
1
1
2
3
4
1110
PS 14
2
3
4
1011
PS 11
2
3
4
1000
PS 08
4
0101
PS 05
4
0010
PS 02
2
1
2
3
3
Etiket üzerindeki metin:
Yedek güç
ünitelerini
yerleştirme
1
1
1
2
1
1
4
O
2
-
Pozisyon cıvatalarını doğru konuma
yerleştirin
N
2
3
1
-
Dip anahtarı çizime uygun olarak
olarak ayarlayın
ÖNEMLİ!Güç ünitelerini yerleştirme sırasında güç ünitesinin plastik ön kısmı yan metal
destekle sonlandırılmalıdır.
Güç ünitesi invertere tam olarak yerleştirilemediği takdirde, güç ünitesi yanlış sokete
takılmıştır.
138
1
1
4
TR
3
8
2
1
3
3
3
1
3
3
3
1
-
Fronius CL'yi
kapatma
1
Rayları değiştirilen güç ünitesinin sol
ve sağ tarafına asın
Rayları 2 x 5 vidalarla sabitleyin
1
2
1
1
1
2
1
1
4
3
-
Kapıları kapatın
-
Kapı kilitlerini kapatın
139
140
Ek
TR
Teknik özellikler
Fronius CL 36,0
Giriş verileri
MPP-Gerilim aralığı
230 - 500 V DC
Maks. giriş gerilimi
(boşta çalışmada 1000 W/m² / -10 °C'de)
Maks. giriş akımı
600 V DC
167,8 A DC
Solar panellerin maks. kısa devre akımı
251,7 A
Çıkış verileri
Nominal çıkış gücü (Pnom)
36 kW
Maks. çıkış gücü
36 kW
Nominal şebeke gerilimi
3 ~ NPE 400 V / 230 V
+10 / -15 % 1)
Şebeke gerilimi toleransı
Nominal çıkış akımı (üç fazlı)
52,2 A AC
50 - 60 Hz 1)
Nominal frekans
Harmonik distorsiyon
<3%
Güç faktörü cos fi
1
0.85 - 1 end./kap.2)
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks3)
Maks. geri besleme akımı
4)
145 mOhm
0 A5)
Devreye alma akım darbesi 6)
0 A5)
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı
1020 A / 510 μs
Genel veriler
Maksimum verim
95,9 %
Europ. verim
95,3 %
Gece tüketimi
11,4 W
Soğutma
kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi
IP 20
Boyutlar u x g x y
1105 x 722 x 1.730 mm
Montaj soketi boyutları l x b x h (uzunluk x genişlik x
yükseklik)
Ağırlık
İzin verilen ortam sıcaklığı
(%95 bağıl hava neminde)
EMU Emisyon sınıfı
1105 x 722 x 100 mm
248 kg
- 20 °C - +50 °C
B
Koruma düzenekleri
DC izolasyon ölçümü
DC aşırı yük davranışı
DC ayırma şalteri
Uyarı / Devreden çıkama7) RISO < 500 kOHM olduğunda
Çalışma noktası-kayma
Güç sınırlama
entegre edilmiş
143
Fronius CL 48,0
Giriş verileri
MPP-Gerilim aralığı
230 - 500 V DC
Maks. giriş gerilimi
(boşta çalışmada 1000 W/m² / -10 °C'de)
Maks. giriş akımı
600 V DC
223,4 A DC
Solar panellerin maks. kısa devre akımı
335,2 A
Çıkış verileri
Nominal çıkış gücü (Pnom)
48 kW
Maks. çıkış gücü
48 kW
Nominal şebeke gerilimi
3 ~ NPE 400 V / 230 V
+10 / -15 % 1)
Şebeke gerilimi toleransı
Nominal çıkış akımı (üç fazlı)
69,6 A AC
50 - 60 Hz 1)
Nominal frekans
Harmonik distorsiyon
<3%
Güç faktörü cos fi
1
0.85 - 1 end./kap.2)
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks3)
Maks. geri besleme akımı
4)
108 mOhm
0 A5)
Devreye alma akım darbesi 6)
0 A5)
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı
1020 A / 510 μs
Genel veriler
Maksimum verim
95,9 %
Europ. verim
95,4 %
Gece tüketimi
11,6 W
Soğutma
kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi
IP 20
Boyutlar u x g x y
1105 x 722 x 1.730 mm
Montaj soketi boyutları l x b x h (uzunluk x genişlik x
yükseklik)
Ağırlık
İzin verilen ortam sıcaklığı
(%95 bağıl hava neminde)
EMU Emisyon sınıfı
1105 x 722 x 100 mm
276 kg
- 20 °C - +50 °C
B
Koruma düzenekleri
DC izolasyon ölçümü
DC aşırı yük davranışı
DC ayırma şalteri
144
Uyarı / Devreden çıkama7) RISO < 500 kOHM olduğunda
Çalışma noktası-kayma
Güç sınırlama
entegre edilmiş
Giriş verileri
TR
Fronius CL 60.0
MPP-Gerilim aralığı
230 - 500 V DC
Maks. giriş gerilimi
(boşta çalışmada 1000 W/m² / -10 °C'de)
Maks. giriş akımı
600 V DC
280,2 A DC
Solar panellerin maks. kısa devre akımı
420,3 A
Çıkış verileri
Nominal çıkış gücü (Pnom)
60 kW
Maks. çıkış gücü
60 kW
Nominal şebeke gerilimi
3 ~ NPE 400 V / 230 V
+10 / -15 % 1)
Şebeke gerilimi toleransı
Nominal çıkış akımı (üç fazlı)
87,0 A AC
50 - 60 Hz 1)
Nominal frekans
Harmonik distorsiyon
<3%
Güç faktörü cos fi
1
0.85 - 1 end./kap.2)
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks3)
Maks. geri besleme akımı
4)
87 mOhm
0 A5)
Devreye alma akım darbesi 6)
0 A5)
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı
1020 A / 510 μs
Genel veriler
Maksimum verim
95,9 %
Europ. verim
95,5 %
Gece tüketimi
12,2 W
Soğutma
kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi
IP 20
Boyutlar u x g x y
1105 x 722 x 1.730 mm
Montaj soketi boyutları l x b x h (uzunluk x genişlik x
yükseklik)
Ağırlık
İzin verilen ortam sıcaklığı
(%95 bağıl hava neminde)
EMU Emisyon sınıfı
1105 x 722 x 100 mm
303,0 kg
- 20 °C - +50 °C
B
Koruma düzenekleri
DC izolasyon ölçümü
DC aşırı yük davranışı
DC ayırma şalteri
Uyarı / Devreden çıkama7) RISO < 500 kOHM olduğunda
Çalışma noktası-kayma
Güç sınırlama
entegre edilmiş
145
Dipnotların
açıklaması
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
146
Belirtilen değerler standart değerlerdir; talebe göre inverter ilgili ülkeye özgü hale
getirilir.
Ülke ayarına veya cihaza özgü ayarlara göre
(end. = endüktif; kap. = kapasitif)
PCC = Şehir şebekesine ait arabirim
İnverter hatasında solar panel inverterinde maksimum akım ya da AC- ve DCtarafında kusurlu izolasyon
inverterin elektriksel tasarımı ile garanti edilir
İnverteri devreye alırken akım piki
Ülke ayarlarına göre
TR
Dikkate alınan normlar ve direktifler
CE işareti
Cihazlar CE işaretine sahip olduğu için gerekli ve ilgili tüm normalara ve ilgili AB
yönetmelikleri çerçevesindeki direktiflere riayet edilir.
Özel üretim
sistemlerinin
paralel işletimi
İnverter aşağıdakileri yerine getirir;
Elektrik Sanayi Derneği'nin (VDEW) "Alçak gerilim şebekesinde özel üretim
sistemlerinin bağlantısı ve paralel işletimine yönelik direktifler"
Avusturya Elektrik Kurumu Derneği'nin "Dağıtım şebekeleri ile özel üretim
sistemlerinin paralel işletimine yönelik teknik direktifler"
Şebekeden
bağımsız
çalışmayı önleme
devresi
İnverter, şebekeden bağımsız çalışmayı önlemek için DIN VDE 0126-1-1'e göre
Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik (Hassas Mekanik ve Elektrik
Mühendisliği için Ticaret Birliği) tarafından izin verilen bir devreye sahiptir.
Elektrik kesintisi
Standart olarak invertere entegre edilen ölçüm ve güvenlik yöntemleri, elektrik kesintisinde
beslemeyi hemen kesmeyi sağlar (örn. enerji tedarikçisi tarafından veya hat hasarı
durumunda kesintide).
147
Garanti şartları ve atık yönetimi
Fronius fabrika
garantisi
Ayrıntılı, ülkeye özel garanti şartlarına internetten ulaşılabilir: www.fronius.com/solar/
warranty
Yeni kurulan Fronius inverteri veya aküsü için tam garanti süresini almak için lütfen şu
adreste kaydınızı yapın: www.solarweb.com.
İmha etme
148
İnverterinizi günün birinde değiştirmek zorunda kalırsanız, Fronius eski cihazınızı geri alır
ve uygun bir geri dönüşüm sağlar.
TR
149
150
TR
151
Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses
Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: [email protected]
http://www.fronius.com
Fronius USA LLC Solar Electronics Division
6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: [email protected]
http://www.fronius-usa.com
Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!

Benzer belgeler

Fronius Galvo: Sembol açıklaması ve yer seçimi Montaj ve bağlantı

Fronius Galvo: Sembol açıklaması ve yer seçimi Montaj ve bağlantı Fronius CL'yi hazırlama ........................................................................................................................ Güvenlik ..............................................

Detaylı