trane ccsa kullanma klavuzu (tr)

Yorumlar

Transkript

trane ccsa kullanma klavuzu (tr)
Kurulum
İşletmeye Alma
Bakım
CCSA
Klima Santrali
Ekim 2014
AH-SVX006A-TR
İçindekiler
Giriş........................................................................................................ 4
Garanti ve Servis ................................................................................... 4
Ürün Tanıtımı ......................................................................................... 5
Taşıma ve Nakliye ................................................................................. 6
Cihazın Konulacağı Yer ........................................................................ 7
Montaj .................................................................................................... 8
İşletmeye Alma .................................................................................... 13
Bakım ................................................................................................... 15
Cihazınızda Oluşabilecek Muhtemel Arıza ve Sebepleri .................. 18
Yedek Parça & Bakım ve Ölçmede Kullanılan Aletler Listesi ........... 19
2 © 2014 Trane All rights reserved
AH-SVX006A-TR
AH-SVX006A-TR
3
Giriş
CCSA klima santrallerini seçtiğiniz için
teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu
aşağıda belirtilen CCSA klima santralleri
için gerekli taşıma ve nakliye, teknik
tanıtıcı bilgiler, montaj, bakım onarım,
kullanımda uyulması gereken kurallar,
arıza giderme ve diğer bilgileri içerir.
Santrallerinizi çalıştırmadan önce kullanım
kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.
Garanti ve Servis
Santralınız malzeme ve işçilik hatalarına
karşı 2 ( iki ) yıl süreyle garantilidir. Normal
aşınmaya maruz tüm parçalar, standart
dışı, uygun olmayan montaj ve
onarımlardan, EN 60204-1 standartlarına
uygun yapılmayan işlerden ve elektrik
beslemesindeki düzensizliklerden
oluşabilecek arızalar garanti kapsamı
dışındadır. Cihazlarımız fabrikamızdan
teslim edildiği donanımlarıyla garantimiz
altındadır, cihaza daha sonra bağlanan
pompa, damper motoru, buharlı
nemlendirici v.s. ilave ekipmanlar ve
normal aşınmaya maruz tüm parçalar
garanti kapsamımız dışındadır.
Bu kılavuzda belirtilen çalıştırma ve bakım
işlemleri dışında cihazın hiçbir parçasına (
elektrik motoru, kayış kasnak tertibatı v.s. )
veya ayarına müdahale etmeyin ve parça
değişimlerinde orijinal parçalar kullanın.
DİKKAT ! Bu cihaz sadece
tasarım amaçlarına ve teknik
özelliklerine uygun koşullarda
çalıştırılabilir.
DİKKAT ! Gerekli tamir, bakım
işlemlerinin bu kitapçıkta belirtilen
tarifler dışında yapılmasına izin
vermeyiniz.
DİKKAT ! Santralınızın bakımı ve
onarımı için işletmenin sorumlu servis
elemanları yetkilidir.
4
AH-SVX006A-TR
Ürün Tanıtımı
CCSA klima santralı cihazları konfor
ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak üzere
mevcut standartlara ve tariflere uygun
şekilde dizayn edilmişlerdir. Cihazınız
2006/42/AT makine direktifi ve EN 602041’e uygundur. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının bu cihazlar için belirlediği
minimum kullanma ömrü 10 ( on ) yıldır.
İmalatçı firma olarak bu süre içerisinde
cihazlarımızın yedek parçalarını sağlamak
durumundayız.
hesaplanarak tasarlanan özel dizayn
sifonlarla dışarı atılmaktadır.
Santrallerimiz özel dizayn edilmiş
alüminyum profil ve ABS köşe
parçalarından oluşan karkas üzerinde , dış
yüzeyi boyalı ve iç yüzey uygulamaya göre
galvaniz , boyalı veya paslanmaz sacdan
oluşan panellerden oluşmuştur. Panel
cidarları arasında 20 / 30 / 40 / 60 mm
poliüretan veya taş yünü dolgu maddeleri
konarak ses ve ısı izolasyonu
sağlanmıştır. Santralimizin birleşim
yerlerinde tam sızdırmazlığı sağlamak
adına özel contalar kullanılmıştır.
Hava debisi ve toplam basınç kaybına ve
istenen kriterlere göre öne eğik sık kanatlı
, geriye eğik seyrek kanatlı , airfoil veya
plug fanlar kullanılmaktadır. Kullandığımız
fanlar yüksek kalitede olup statik ve
dinamik balansları alınmıştır. Kayış
kasnaklı fan tiplerinde elektrik motorunun
konumu kayışın gerilme durumuna göre
dizayn edilip özel kızaklar ve fan
kaidesiyle birlikte modülün içine monte
edilmiştir. Kaidenin panele monte
kısmında titreşim yutucu yaylı izolatörler
mevcuttur.
Isıtıcı ve soğutucu bataryalar optimum
hava hızı ve buna bağlı olarak yüksek
enerji verimliliği değerleri elde edilecek
şekilde seçilmiştir. Borular bakır kanatlar
alüminyumdandır. Yoğuşma tavası
paslanmaz çelikten olup biriken suyun
dışarı akmasını kolaylaştırmak adına
eğimlidir. Biriken sular ise santral içi
basınç
AH-SVX006A-TR
Kullanılan damperlerin kanatları
alüminyumdan , mafsallar ise nylon 66’dandır. Mafsalların hava ile teması
yoktur. Kanatlar arasında sızdırmazlığı
sağlamak adına ABS contalar mevcuttur.
Tablo 1- Modül seçenekleri
A
H
CCSA 080 x 080
762
762
CCSA 110 x 080
1062
762
CCSA 110 x 110
1062
1062
CCSA 140 x 110
1380
1062
CCSA 140 x 140
1380
1380
CCSA 170 x 140
1664
1380
CCSA 170 x 170
1664
1664
CCSA 200 x 170
1986
1664
CCSA 200 x 200
1986
1986
CCSA 230 x 200
2286
1986
CCSA 230 x 230
2286
2286
CCSA 260 x 230
2592
2286
CCSA 290 x 230
2904
2286
CCSA 320 x 230
3204
2286
CCSA 350 x 230
3516
2286
CCSA 410 x 230
4128
2286
CCSA 440 x 230
4434
2286
CCSA 470 x 230
4740
2286
 Modüllerin ağırlıkları üzerindeki
etiketlerde mevcuttur.
5
Taşıma ve Nakliye
Teslimat :
Teslimat sırasında cihazın taşıma
sebebiyle hasar görüp görmediği kontrol
edilmelidir. Şayet hasar söz konusu ise hiç
vakit kaybetmeden tarafımıza
bildirilmelidir.
Depolama :
Klima santralının monte edilmeden önce
bir yerde depolanması gerekiyorsa; cihazı,
depolama alanında düz bir zemine oturtun.
Taşıma parçalarını ve cihazın
kirlenmemesi için kullanılan folyoları
depolama esnasında cihazdan ayırmayın.
Depolama sahasının kuru olmasına dikkat
edin ve cihazın küflenmemesi için yeterli
havalandırmayı sağlayın.
Nakliye işlemi sırasında kullandığınız
halatların kaygan olmayan malzemeden
üretilmiş olması gerekir.
Fork-lift yardımıyla cihaz taşınması
esnasında önemli olan nokta fork lift çatal
ağızlarının cihaz altında bulunan kasa
çerçevelerine orantılı ve düzgün
oturtulması ve bu şekilde kaldırılmasıdır.
Şekil 1- Taşıma ve Nakliye
Nakliye :
Cihazın boyutlarına ve montaj yerine
taşıma olanaklarına göre yerleştirmeden
önce proje çizimlerinin incelenmesi
gerekir. Bu çizimlerde cihaz ölçüleri ve
cihazı oluşturan modüllerin montaj sırası
gösterilmiştir.
Taşıma cihaz için belirtilen taşıma şekline
uygun olarak yapılmalıdır.
Kaldırma sırasında modül ağırlığının dört
köşeye eşit olarak yayılmasını
sağlanmalıdır.
Halatların bağlantı yerlerinden çıkmaması
için önlem alınması gereklidir.
Cihazlar sadece ana çerçevelerinden
kaldırılabilir.
Halatlar arasındaki mesafe çubuklarıyla
cihazın üstünün ve yanlarının sıkışmadan
dolayı zarar görmesini engelleyiniz.
Yatay taşıma için santral ayaklarının altına
paletli çekiciler yerleştirilmelidir. Santralı
ayakları üzerinde sürüklemek veya boru
kullanmak cihaza zarar verir.
6
AH-SVX006A-TR
Cihazın Konulacağı
Yer
Cihaz ayaklarının oturacağı zemin veya
kaide yüzeyleri düzgün, temiz ve
terazisinde olmalıdır, eğer kaide yüzeyinde
dalgalanmalar varsa, cihaz
yerleştirilmeden önce mutlaka
düzeltilmelidir.
Kaidenin yoğuşma suyunun dışarı atıldığı
soğutucu ve / veya nemlendirici
bölümlerine denk gelen yerlerinin suyun
dışarı atılabilmesi için özellikle tam
terazisinde olması gereklidir.
Cihaza sifon bağlantısı söz konusu ise
kaide yüksekliği sifon bağlantısı göz önüne
alınarak yapılmalıdır. ( Bu konu ileriki
sayfalarda sifon başlığı altında ele
alınmıştır. )
Şekil 2a- Cihazın konulacağı yer
Şekil 2b- Cihazın konulacağı yer
Cihaz ilk işletmeye alınıncaya kadar toz,
kir ve hasara karşı korunmalıdır.
Cihazın işletmesi ve bakımı için servis
yönü tarafında yeterli mesafe
bırakılmalıdır. Bu mesafe en az ; santral
genişliği + 0,5 m kadar olmalıdır. Ayrıca
cihazın diğer taraflarında da minimum 0,5
m servis mesafesi bırakılmalıdır.
DİKKAT ! Hava kanalları klima
santrallerine esnek malzemeden
yapılmış esnek bağdaştırıcılarla
bağlanmalıdır. Bağdaştırıcılar hava
kanallarının titreşimden etkilenmemesi
için her daim esnek kalmalıdır.
Cihaz ayaklarının oturacağı zemin veya
kaide yüzeyleri düzgün, temiz ve
terazisinde olmalıdır, eğer kaide yüzeyinde
dalgalanmalar varsa, cihaz
yerleştirilmeden önce mutlaka
düzeltilmelidir.
Kaidenin yoğuşma suyunun dışarı atıldığı
soğutucu ve / veya nemlendirici
bölümlerine denk gelen yerlerinin suyun
dışarı atılabilmesi için özellikle tam
terazisinde olması gereklidir.
Cihaza sifon bağlantısı söz konusu ise
kaide yüksekliği sifon bağlantısı göz önüne
alınarak yapılmalıdır. ( Bu konu ileriki
sayfalarda sifon başlığı altında ele
alınmıştır. )
AH-SVX006A-TR
DİKKAT ! Hava kanalları ağırlığı
klima santrali panellerine
taşıtılmamalıdır.
7
Montaj
Cihazla ilgili evrak ve montaj parçaları,
cihazın içinde bulunmaktadır. Montaj
öncesi sarı renkli bütün taşıma elemanları
sökülmelidir.
Montaj sırasında kullanılacak
aletler:


Falçata
Santralın içinden çıkan montaj
ekipmanları ( cıvata, somun, pul,
conta )
Modüllerin birleştirilmesi :
Şekil 3- Modül birleştirilmesi
Cihaza yapılan boru ve kablo
bağlantılarından sonra buralardan hava
kaçağı olmaması için bağlantı yerlerinde
conta kullanılması gerekmektedir.
Delik açarken dökülen talaşları iyice
temizlememeniz halinde özellikle nem
değişiminin olduğu yerlerde korozyona
sebep olabilir.
Panellerin delinmesi hava ya da su
kaçağına sebep olabilir. Paneller zarar
gördüğünde derhal onarılmalıdır.
DİKKAT ! Birbirine monte
edilecek üniteleri sadece ana
çerçevelerinden çekin. Serpantin
borusu, drenaj borusu, kapı kolu v.s
parçaları cihaz birleştirmelerinde
çekmek için kesinlikle kullanmayın.
DİKKAT ! Dış ortamda çalışacak
cihazlar mutlaka uygun çatı ile
korunmalıdır.
DİKKAT ! Cihazı üzerinde iş
yapabileceğiniz bir tezgah ya da
depolama yeri olarak veya amacı
dışında herhangi bir şekilde
kullanmayınız.
Elektrik bağlantıları :
Kapılardan kablo geçirilmemelidir.
Cihaz ile beraber teslim edilen
sızdırmazlık contasının yapışkan
tarafındaki kağıdı çıkararak modüllerin
birleşecek yüzeylerinden birine yapıştırın.
Cihazı doğru birleştirebilmek için
modüllerinin mümkün olduğunca birbirine
yakın ve bir hizada olmasına dikkat edin.
Modüller birbirlerini tam olarak
karşılamalıdır.
Birleştirilecek modüllerin ana
çerçevelerinde bulunan bağlantı
deliklerinden geçirdiğiniz bağlantı
cıvatalarını yeteri kadar sıkarak bağlantı
işlemini tamamlayınız.
8
Hasarları engellemek için klemens kutusu
kapağında bulunan bağlantı şemalarına
dikkat edilmelidir.
Bağlantı yaparken kullandığınız kablo,
buat, termik, sigorta, şalter v.s elemanlar
CE işareti taşımalıdır.
Motor kablo bağlantılarını yaparken,
bağlantının motorun esnemesini
engellemeyecek şekilde olmasına dikkat
edilmelidir, bağlantı çok gergin
olmamalıdır.
Cihaza yapılan kablo girişlerinde mutlaka
min IP 55 rakor kullanılmalıdır.
AH-SVX006A-TR
Montaj
DİKKAT ! Bütün elektrik
bağlantıları EN 60204 teki teknik
şartlara uygun olarak yetkili kişilerce
yapılmalıdır.
DİKKAT ! Elektrik panosuna
kontaktör , faz koruma rölesi , termik
gibi koruyucu elemanların konulması
ve bu elemanların değerlerinin kontrol
edilmesi tarafımızca önerilir.
DİKKAT ! Motorun elektrik
bağlantısının uygun sigortayla
yapıldığından emin olun.
Acil stop bağlantı şeması :
Şekil 5- Acil stop bağlantı şeması
Tablo 2- Cihazlarımızda kullanılan elektrik
motorlarının yol verme şekilleri
KUTUP SAYISI
2 VE 4
6
8
KUTUP SAYISI
2 VE 4
6
8
400 V, 50
Hz'de ANMA
GÜCÜ (KW)
<= 3 kW
<= 2,2 kW
<= 1,5 kW
400 V, 50
Hz'de ANMA
GÜCÜ (KW)
>=4 kW
>= 3 kW
>= 2,2 kW
YOL VERME
ŞEKLİ
DOĞRUDAN
DOĞRUDAN
DOĞRUDAN
YOL VERME
ŞEKLİ
Δ veya Y/Δ
Δ veya Y/Δ
Δ veya Y/Δ
DİKKAT ! Kablo bağlantıları ve
klemens sıkılıklarının kontrolü özenle
yapılmalıdır.
Elektrik motoru bağlantı şemaları :
Şekil 4- Elektrik motoru bağlantı şemaları
AH-SVX006A-TR
9
Montaj
Bakım şalteri bağlantı şeması :
Şekil 6- Bakım şalteri bağlantı şeması
damper ölçülerine uygun olduğuna dikkat
edilmelidir
Damperler mafsallı olup hava akışına
temas etmeyecek şekilde gizli olarak
dizayn edilmiştir.
Damper mafsalları el ile çevrilmemeli ,mil
ile tahriği sağlanmalıdır.
Dış ortamdaki klima santrallerinin taze
hava tarafındaki damper kısmına koruma
amaçlı branda ve tel kafes montajı
yapılmalıdır.
Isı eşanjörlerinin bağlanması :
DİKKAT ! Kablo bağlantıları ve
klemens sıkılıklarının kontrolü özenle
yapılmalıdır.
Aydınlatma bağlantı şeması :
Şekil 7- Aydınlatma bağlantı şeması
Isıtıcı ve soğutucu eşanjörler, küçük çaplı
ve ince telli bakır borulardan oluşur.
Montaj sırasında eşanjör bağlantıları
aşağıdaki resme göre ve herhangi bir
hasara sebebiyet vermemek için mutlaka
boru anahtarı ile yapılmalıdır. Uygun
yerlere hava purjörü ve boşaltma vanası
konulmalıdır.
Eşanjör borularının bağlantısında, servis
nedeni ile eşanjörün santralden çıkması
gerektiği durumlarda, boru bağlantılarının
buna engel olmamasına dikkat edilmelidir.
Eşanjöre yapılan boru bağlantıları
vantilatör, filtre v.s. gibi servis gerektiren
parçalara müdahaleyi zorlaştırmamalıdır.
Isıtıcı ve soğutucu eşanjör bağlantı
ağızları ile boru hattı arasına mutlaka
flanşlı ara bağlantı elemanları
konulmalıdır.
Cihaz için belirtilen işletme şartlarının (
basınç, sıcaklık ) üstüne çıkılmamalıdır.
DİKKAT ! Aydınlatma
lambalarının topraklama bağlantısının
yapılmasına dikkat edilmelidir.
Damperin bağlantısı :
Damperlerde oluşabilecek hava kaçağını
engellemek için , kanal bağlantılarının
10
Eğer kullanım alanında donma tehlikesi
varsa ısıtma ve soğutma eşanjörleri bu
duruma karşı koruma altına alınmalıdır.
Kullanılmayan ancak içi su dolu
eşanjörlerin içindeki su mutlaka
boşaltılmadır. Ancak bataryanın içinde
yine de bir miktar su kalacağı için bu işlem
her zaman için yeterli olmayabilir.
AH-SVX006A-TR
Montaj
Şekil 8-Su ve buhar giriş/çıkış bağlantıları.
DİKKAT ! Eşanjörlerin kollektör
borularını kesinlikle eğmeyin, ezmeyin
ve kontra anahtarı kullanmadan
borulara rakor veya flanş bağlamaya
veya sökmeye çalışmayın.
Şekil 9- Kontra bağlantısı kullanımı
kaynaklı sorunlar için firmamız mesuliyet
kabul etmeyecektir.
Buharlı batarya bağlantısı :
Buhar bataryasının çıkış borusuna
kondenstop veya tahliye valfi konulması
önerilir.
Buhar bataryasının buhar giriş çıkış yönleri
sulu bataryalardan farklıdır. Kurulum
sırasında dikkat edin.
Buharlı nemlendirici bağlantısı:
Bu cihazın montajı ve bakımı bağlanan
cihaz tipi ve modeline bağlı olarak
değişmektedir. Bağlantı sırasında gerekli
kullanım kılavuzlarından faydalanılmalıdır.
Nemlendirici cihaz mutlaka CE belgeli
olmalıdır.
DX (Direkt Genleşmeli) batarya
bağlantısı :
DX tip bataryaların boru bağlantılarının
yapılması için firmamıza başvurulmalıdır.
Aksi takdirde yapılan bağlantılardan
AH-SVX006A-TR
Yüksek basınçlı nemlendirici
bağlantısı :
Fog nozül taşıyıcı ağ sistemi ile makine
arasında ki basınç hortumunu bağlantısını
yapın ve nozül taşıyıcı iskeletin sağlam
bağlandığında emi olun.
Elektrik bağlantısı 380v ve giriş su basınç
2-6 bar aralığında olmalıdır.
11
Montaj
Elektrikli ısıtıcı bağlantısı :
Elektrikli ısıtıcılar genelde sabit debili klima
santrallerinde kullanılmaktadır. Kademeli
yapıda olup emniyet termostatıyla beraber
monte edilmektedir.
DİKKAT ! İşletmeye almadan
önce veya cihaz uzun süre
çalışmamışsa sifon su ile
doldurulmalıdır.
Debinin sabit olmadığı klima santrallerinde
kullanılacak elektrikli ısıtıcılardaki
kademelerden birinin devreden çıktığı
durumlarda tüm yük diğer kademelere
binip aşırı ısınmaya yol açabilir ve yangına
neden olabilir. Bunun için tüm
rezistansların güçlerini eş zamanda kontrol
eden bir donanım sağlanmalıdır.
Fanın çalışmadığı durumlarda elektrikli
ısıtıcının devreye girmemesi
gerekmektedir. Gerekli elektrik
bağlantısının ve otomasyonunun bu
şekilde yapılması önerilir.
Sifon Bağlantısı :
Cihaz içinde yoğuşma olan yerlerde suyun
dışarı atılabilmesi için sifon gereklidir.
Ancak birden fazla su çıkış ağzı tek bir
sifona
bağlanmamalıdır.
Firmamızca
kullanılan sifon aşağıdaki gibidir. İçerideki
negatif basınç durumuna göre H ve L
boyları yanında belirtilmiştir.
Şekil 10- Sifon şekli ve ölçüleri
12
AH-SVX006A-TR
İşletmeye Alma
Cihaz çalıştırılmadan önce aşağıdaki
kontroller yapılmadır.
 Cihaz üzerinde ya da içinde
bağlantısız vaziyette hiçbir parçanın
kalmadığı kontrol edilmelidir.
 Cihaz montajının tariflere göre yapılıp
yapılmadığı kontrol edilmelidir.
 Bütün hava kanallarının santral
bağlantısının yapıldığı kontrol
edilmelidir.
 İşletmeye almadan önce cihazın içi ve
kanallar iyice temizlenmelidir.
 Cihazın tüm müdahale kapakları kapalı
olmalıdır.
Hava Damperleri :
 Damper motorları doğru takılmış mı?
 Damper kanatları düzgün olarak açılıp
kapanıyor mu?
 Damper motoru yay geri dönüşlü ise
bu özellik çalışıyor mu?
Hava Filtreleri :
 Filtrelerin takılı olup olmadığı kontrol
edilmelidir. İlk çalışma anında kanallar
temizlenene kadar düşük
verimlilikte/kalitede filtrelerin takılı
olması tavsiye edilir. Kanallar
temizlendikten sonra düşük
verimlilikteki filtrelerin atılması ve
gerçek filtrelerin takılması önerilir.
 Filtreler doğru takıldığını kontrol edin.
 ( Varsa ) filtre basınç göstergesi ayarlı
mı?
Isıtıcı Eşanjörler :
 Boru bağlantılarının tariflere
uygunluğunu ve sızdırmazlığını
gözden geçirin.
 Donma termostatı doğru olarak
yerleştirilmiş ve ayarlanmış mı?
AH-SVX006A-TR
 Akışkan giriş çıkış vanaları yaz ya da
kış konumuna göre pozisyonunu
kontrol edin.
 ( Varsa ) Eşanjör içinde sıkışmış
havayı tahliye edin.
Soğutucu Eşanjörler :
 Boru bağlantılarının tariflere
uygunluğunu ve sızdırmazlığını
gözden geçirin. Sifon bağlantısı
yapılmış mı?
 Sifon içinde su var mı? Yok ise sifonu
su ile doldurun.
 Akışkan giriş çıkış vanaları yaz ya da
kış konumuna göre pozisyonunu
kontrol edin.
 ( Varsa ) Eşanjör içinde sıkışmış
havayı tahliye edin.
Yüksek Basınçlı Nemlendiriciler :
Su giriş basıncı 2-6 bar aralığında
olmalıdır.
 Tüm nozülleri gözle kontrol ederek
yerinden çıkmadığından emin olun.
 Sistem gelen su hattının temiz
olduğundan emin olun(yoksa su
borusu içerisinde ki pislikler nozülleri
tıkayabilir)

Buharlı Nemlendiriciler :
 İlk işletmeye alma monte edilen
nemlendiricinin marka ve modeline
göre değişmektedir. Bu sebeple gerekli
kullanım kitapçığı, ilk işletme sırasında
dikkate alınmalıdır.
Rotorlu Isı Geri Kazanım:
 Rotorlu ısı geri kazanım cihazını
döndüren motorun üstündeki elektrik
bağlantı etiketi dikkatlice okunup
bağlantıları ona göre yapılmalıdır.
13
İşletmeye Alma
 Rotorun üzerindeki dönüş yönüne göre
dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.
Fanlar :
 Fanın üzerindeki esnek bağlantıları
gözden geçirin.
 Motor bağlantısının doğru olarak
yapıldığını kontrol edin.
 Fan kayışlarının gerginlikleri gözden
geçirilmeli ayrıca el ile birkaç tur
yaptırılarak sürtünme kontrolü
yapılmalıdır.
 İşletmeye almadaki ilk çalıştırma
anında fanın dönüş yönleri kontrol
edilmelidir. Üzerinde bulunan dönüş
yönü etiketine bakılmalıdır.
Tüm elektrik tesisatının toprak hattı, kablo
v.s. kontrolleri yapılıp panodan üç faz
elektriğin geldiği görüldükten sonra cihaz
şu sırayla çalıştırılmalıdır.
 Sırası ile ısıtıcı veya soğutucu
sirkülasyon pompaları ve nemlendirme
pompası devreye alınır. Pompaların
gövdeleri üzerinde basılı olan dönüş
yönüne göre doğru dönüp dönmediğini
kontrol edin. Ters dönüyorsa hemen
kapatıp pompa motorunun elektrik
bağlantı uçlarını yer değiştirerek doğru
yönde dönmesini sağlayınız.
 Vantilatör ve aspiratörü çalıştırdıktan
sonra fanın gövdesindeki ok yönüne
göre doğru olarak dönüp dönmediğini
kontrol edin. Ters dönüyorsa hemen
kapatıp fan motorunun elektrik bağlantı
uçlarını yer değiştirerek doğru yönde
dönmesini sağlayınız.
 Her faza gelen akımı ayrı ayrı ölçün
bütün değerler yaklaşık olarak birbirine
eşit ve motor etiketi üzerinde yazan
değere uygun olmalıdır, ancak bu
değer öngörülenden fazla olmamalıdır.
Eğer motor öngörülenden fazla akım
14
çekiyorsa fan seçiminde öngörülen
basınç kaybı değeri gerçekleşenden
daha fazladır. Böyle bir durumla
karşılaştığınız zaman firmamızla
temasa geçiniz.
DİKKAT ! Firmamızdan yazılı
onay almadan cihaz üzerinde değişiklik
yapmayınız, ( Özellikle kayış kasnak
tertibatı ve motor üzerinde oynamalar
veya değiştirmeler yapmayınız. )
DİKKAT ! Pompayı kesinlikle
susuz çalıştırmayınız.
DİKKAT ! Cihaz üzerindeki tüm
dönen parçaların dönüş yönlerini ilk
çalıştırmada mutlaka kontrol ediniz.
DİKKAT ! Fan motorları santral
damperleri kapalıyken
çalıştırılmamalıdır.
Panel Ses Yutumu :
Mahal içinde, cihazdan 1 m mesafedeki
ses seviyesini bulabilmek için;
R  L  10 log( s / a)
L  Panel geçişindeki ses basınç farkı
(dB)
L  Panel alanı (m2)
L  Akustik absorbe yüzey alanı (m2)
Tablo 3- Panel ses yutum değerleri
Frekans(Hz)
125
250
500
1000
2000
R Value(dB)
12
21
25
27
26
AH-SVX006A-TR
Bakım
DİKKAT ! Tüm bakım çalışmaları
öncesi cihaz elektrik bağlantıları
tamamen kesilmelidir. Kilitli ana şalter
ve bakım şalterini kapatın veya acil
stop butonuna basın, anahtarı yanınıza
alarak tekrar açılmaması için gerekli
tüm önlemleri alın ve uyarı levhası
asın.
DİKKAT ! Santralınızın bakımı ve
onarımı için işletmenin sorumlu servis
elemanları yetkilidir.
DİKKAT ! Filtre bakımında ,
filtrenin değişmesi gereken durumlarda
eldiven ve toz maskesi takılmalıdır.
DİKKAT ! Yetkili olmayan
elemanların cihaza müdahaleleri veya
orijinal olmayan yedek parçaların
kullanılması sonucu meydana
gelebilecek arızaların sorumluluğu
uygulamayı yapana aittir.
DİKKAT ! Santralin yeniden
başlatılması panodan yapılacaktır.
İşletmeye alma kısmındaki maddelere
dikkat edilerek işlemi gerçekleştirin.
DİKKAT ! Bakım sırasında kapıyı
açmadan önce fanın tamamen durması
beklenmelidir. İçerideki emniyet kilidi
fan durduktan sonra ,el ile kilidin
kancası yukarı kaldırılarak açılmalıdır.
Bakım sırasında emniyet kilidinin
kancasındaki deliğe asma kilit
takılmalıdır.
DİKKAT ! Bakım haricinde fan
kapıları her daim kitli kalmalıdır.
Santralin iç bakımı :
Santralın içini kontrol edip saca zarar
verebilecek maddeleri temizleyin ve
gerekiyorsa korozyonu engelleyen bir
boyayla
AH-SVX006A-TR
zarar görmüş yüzeyleri boyayın. Özellikle
yoğun nem altındaki yüzeylerde korozyon
ihtimali yüksektir.
Filtrelerin altında kalan yüzeyi filtreden
geçen toz parçacıkları ile su ve havadan
gelen aşındırıcı buharın birleşmesiyle
oluşan oldukça aşındırıcı nem etkileye
bilir .Atmosferdeki kirlenme ve sülfür
dumanı önemli bir korozyon kaynağıdır.
Bu tür maddelerin santral yüzeyinden
tamamen temizlenmesi gerekir.
Santral dış bakımı :
Tüm menteşeler, kapı kolları, gözetleme
camlarını kontrol edip gereken yerleri
yağlayın.
Cihazın boyası üzerinde paslanmalar veya
çizikler varsa buraları derhal temizleyip
boyayın.
Kapı contaları, modül bağlantı contaları,
çatı, esnek kanal bağlantılarını gözden
geçirip gereken müdahaleleri yapın.
Fan ve motor :
Çift emişli fanlarda kapalı yataklı rulmanlar
kullanılmıştır. Bu tip rulmanlarda
yağlamaya gerek yoktur. Yüksek
sıcaklıklar ve kirli çalışma ortamlarında
yağlama ihtiyacı olabilir bu durumda üretici
firmadan destek alınmalıdır. Yatakların
ömrü ortalama olarak 25.000 saattir.
Motor rulmanları motor durduğu zaman
sıcak haldeyken mineral esaslı, lityum
sabunlu, viskozite derecesi 3 ve çalışma
sıcaklığı –20°C... +140°C olan DIN 51
825’e uygun gres ile yağlanmalıdır.
Rulmanlara konulacak gres miktarı rulman
içi boşluk hacminin yaklaşık 1/3’ü kadar
olmalıdır. Parmak hesabı ile kullanılacak
gresin g cinsinden miktarı, en az rulman iç
çapı kadar olmalıdır. Yağlama yapıldıktan
sonra kapaklar kapatılmadan fazla
yağların atılması için motor 10 dakika
kadar çalıştırılmalıdır. Normal şartlar
altında 3 ayda bir yağlama yapılmalıdır.
15
Bakım
Fan 4 aydan daha uzun bir süre
çalışmayacak ise tüm yataklar yağlanmalı
ve mümkünse ayda bir kez çalıştırılmalı ya
da el ile döndürülmelidir.
Plug fanın rotorunun çıkarılıp yeniden
takılması durumunda dönen parçanın DIN
ISO 1940 , T1’e göre balans ayarının
yapılması lazımdır.
Filtreler :
Motor elektrik bağlantıları kir, yağ ve
tozdan arındırılmış olmalıdır. Eğer pas ya
da yağlanma var ise yanıcı olmayan
türden özel çözücülerle temizlenmelidir.
Fan çalışırken kayış gerginliği ve aşınma
göz ile, durduğu zaman ise el ile kontrol
edilmelidir. Aşınmış kayışlar yenisi ile
değiştirilmelidir. Yataklara aşırı
yüklenmemek için kayışların fazla gergin
olmaması gerekir. Kayışın esnemesi 2030N ( el ile bastırdığınızda ) basınç altında
2-4 cm arasında olmalıdır. Gevşeme var
ise motor, kasnaklarla hizası korunarak
gerdirilmelidir.
Şekil 11- Kayış ayarı
Filtreler cihazın bulunduğu ortam
şartlarına göre düzenli olarak kontrol
edilmelidir.
Kirlenen filtreler basınç düşümleri
ölçülerek gerekli ise değiştirilmeli veya
temizlenebilir ise filtrenin şekline göre
basınçlı hava ya da su ile temizlenmelidir.
Filtre çerçevelerini, sıkıştırma tellerini ve
filtrelerin bastığı sızdırmaz contaların
düzgünlüğü de filtre değişimlerinde kontrol
edin. Gereken parçaları değiştirin.
Isıtıcı, soğutucu ve ısı geri kazanım
eşanjörleri :
Hava filtreleri uzun zaman
temizlenmemişse ya da havanın içinde
filtrelerin tutamayacağı tozlar varsa
eşanjör lamelleri arasında toz birikebilir
.Bu durum ısı iletimini engellediği için
kapasite düşümüne neden olur.
Kasnak ayarı yapılırken kasnakların aynı
hizada olmasına dikkat edilmelidir. Cetvel
yardımıyla ayarlama yapılabilir.
DİKKAT ! Üretici firmaya
danışmadan kasnak ölçülerinde
değişiklik yapmayınız.
Cihaz ilk devreye alındıktan sonra ya da
her kayış değişiminde önce 1 hafta sonra
ardından 2 hafta sonra kayışların gerginliği
kontrol edilmeli gerekiyorsa gerdirilmelidir.
Plug fanlarda , rotor kısmı 12 ayda bir DIN
ISO 14694’e göre salınım için kontrol
edilmelidir. İzin verilen max. salınım
2.8mm/sn ‘dir (rotorun motor rulmanı
kısmında).
16
Eğer eşanjör yüzeyinde temizlik yapmak
gerekiyorsa basınçlı hava ya da basınçlı
suyla hava akış yönünün tersinde
yıkanmalıdır.
Bataryalar suyla temizlenecekse tüm
elektrik ekipmanları fan motoru, damper
motoru, termostat v.s. elemanlar sudan
zarar görmeyecek şekilde koruma altına
alınmalıdır. İçerdeki suyun dışarı
atılabilmesi için drenaj hattının açık olduğu
kontrol edilmelidir.
Batarya yüzeyinde oluşmuş olan ağır
tozları ve yabancı maddeleri temizlemek
için deterjanlı su ve yumuşak kıllı fırça
kullanılmalıdır. Eğer ağır kirler var ise
çözücü maddeler kullanılabilir.
Su ile çıkmayan tıkanıklıklarda fazla
basınçlı olmayan yağdan arındırılmış hava
AH-SVX006A-TR
Bakım
kullanılabilir. Hava alüminyum kanatlara
zarar verebileceğinden yüzeye açılı ve
çalışma anındaki hava akış yönüne ters
olarak tutulmalıdır.
Sifonun çalışır halde olduğunu kontrol edip
varsa içinde biriken maddeleri temizleyin.
Eşanjörde çevrilen su da glikol kullanılmış
ise glikol oranı her yıl kontrol edilmelidir.
Bataryada akışkan kaçağı varsa, sıcak
akışkana maruz kalmamak için modül
içeresine girmeden önce pompayı ve
batarya giriş çıkış vanalarını kapatıp 45
dakika bekleyiniz.
Isıtıcı soğutucu grubu tesisatları :
Tesisattaki pislik tutucular kullanılan suyun
kirlilik derecesine göre belirli periyotlarda
temizlenmesi gerekir.
Damperler :
500 saat (sezonda 2 sefer) çalışma
sonucunda pompa yağının mutlaka
değiştirilmesi gerekmektedir
Haftalık olarak filtreler kontrol edilmeli.
Gerekirse temizlenmeli veya kartuşları
değiştirilmelidir.
Aylık olarak tüm fittings kontrolleri
yapılmalıdır. Her sezon başında pompalar
genel bakımdan geçirilmeli gerekli hallerde
su ve yağ kiti değişimleri yapılmalıdır.
Günlük olarak genel göz kontrolü yapılmalı
tıkanan nozüller tespit edilerek
temizlenmesi sağlanmalıdır veya yenisi ile
değiştirilmelidir.
Haftalık olarak herhangi bir nedenle
oluşabilen bağlantı hataları giderilmeli,
hattın boru tutucularından ayrılması gibi
oluşabilecek arızalar anında giderilmelidir
Tüm hava kontrol damperleri en az 3 (üç)
ayda bir kontrol edilmelidir.
Buharlı nemlendiriciler :
Damperlerin yataklama mekanizmaları
PVC esaslı malzemelerden üretildiği için
yağlamaya gerek yoktur. Kesinlikle
yağlama yapmayınız.
Bu tip nemlendiricilerin bakımı monte
edilen nemlendiricinin marka ve modeline
göre değişmektedir. Bu sebeple bakım için
cihazla birlikte verilen kullanım kitapçığı
dikkate alınmalıdır.
Damper motoru sökülerek damperin açılıp
kapanması kontrol edilmelidir.
Rotorlu ısı geri kazanım :
Damper kanatları üzerinde toz birikmiş ise
temizlenmelidir.
Yüksek basınçlı nemlendiriciler:
V kayışının esnemeye elverişli yapısından
dolayı periyodik olarak kontrol edilmesi
önerilir. Özellikle ilk 400 çalışma saati
sonunda.
Günlük olarak genel gözle kontrolü
yapılarak aksaklıklara anında müdahale
edilmeli. Pompanın ısınması kontrol
edilerek el değemeyeceği kadar ısınıyorsa
kapatılmalı ve tekrarı halinde rapor
edilmelidir. Sisleme basıncı kontrol
edilmeli ve 70 bar civarında olması
sağlanmalıdır.
AH-SVX006A-TR
17
Cihazınızda
Oluşabilecek
Muhtemel Arıza ve
Sebepleri
Yetersiz hava debisi :
 Fanın dönme yönü yanlıştır.
 Fan kayışları gevşemiştir.
 Kanallardaki gerçekleşen basınç
düşümü hesaplanandan daha fazladır.
 Damperler kapalıdır.
 Hava kanallarında tıkanma vardır.
 Filtreler kirlenmiştir.
 Bataryalar kirlenmiştir.
Aşırı hava debisi :
 Kanallardaki gerçekleşen basınç
düşümü hesaplanandan daha azdır.
 Kanallar olması gerekenden büyüktür.
 Filtreler takılmamıştır.
 By-pass damperi açıktır.
Yetersiz ısı transferi :










Eşanjör giriş-çıkış bağlantıları yanlıştır.
Eşanjör lamelleri kirlenmiştir.
Tesisatta hava vardır.
Santral hava debisi yüksektir.
Su debisi yetersizdir.
Sirkülasyon pompası basıncı
yetersizdir.
Sirkülasyon pompası dönme yönü
yanlıştır.
Tesisattaki su sıcaklığı dizayn
değerinden faklıdır.
Tesisat boruları izole edilmemiştir.
Termostat set edilmemiştir.
Yetersiz nemlendirme :
Pompa dönüş yönü yanlıştır.
Ön ısıtma yetersizdir.
Su devresinde by-pass vardır.
Buharlaşma yüzeyi kirli, tıkalı ya da
bozuktur.
 Zamanında pompa yağ değişimi
yapılmamıştır.




Koku :
 Dönüş havası ve/veya taze hava
kokulu bir ortamdan alınıyordur.
Gürültü :
 Kanalların kesitleri olması gerekenden
küçüktür.
 Kanallarda titreşim vardır.
 Basınç kaybı gereğinden azdır.
 Kasnak ile mil boşlukludur.
 Kayışlar gevşek, çok sıkı ya da
aşınmıştır.
 Kasnaklar aynı hizada değildir.
 Motor ve/veya fan cıvataları
gevşemiştir.
 Rulman yatakları yağsızdır.
 Yatak taşıyıcıları gevşemiştir.
 Yataklar bozulmuştur.
 Motorun rotor balansı bozuktur.
 Hava çıkış ağzı hasarlıdır.
 Fanın içinde yabancı madde olabilir.
 Elektrik voltajı yanlıştır.
 Eksik faz geliyordur.
 Rotor ile stator birbirine sürtünüyordur.
 Motor soğutma fanı kapağına
çarpıyordur.
 Nozüllerde kireçlenme yüzünden
tıkanma oluşmuştur
 Pompa filtresi tıkalıdır.
18
AH-SVX006A-TR
Yedek Parça & Bakım ve Ölçmede Kullanılan
Aletler Listesi
Kullanılacak yedek parçaların teknik özellikleri , müşteriye verilen seçim çıktısındaki orijinal parçaların
teknik özellikleri ile aynı olmalıdır.
Tablo 4- Yedek parça listesi
1)FAN
2)MOTOR
3)KAYIŞ-KASNAK
4)DAMPER
5) KAPI KOLU
6) MENTEŞE
7) PANEL FİLTRE
8)TORBA FİLTRE
9) BATARYA
10) SEPERATÖR
13)BAKIM
ŞALTERİ
11)EMNİYET
SWITCHI
12)ACİL STOP
BUTONU
15)SİFON
14)ESNEK
BAĞDAŞTIRICI
Tablo 5- Bakımda kullanılan aletler
1)MENGENELER
2)SERVİS
ANAHTARI
3)LOKMA
ANAHTARLAR
4)YILDIZ
ANAHTARLAR
5)RAKOR
ANAHTARLARI
6)AÇIK AĞIZLI
ANAHTARLAR
7)KOMBİNE
ANAHTARLAR
8)AYARLI
ANAHTARLAR
9)BORU
ANAHTARLARI
10)ALLEN
ANAHTARLARI
11)TEL FIRÇALAR
12)BREYİZLER
13)HİLTİLER
14)KESKİLER
15)YAĞDANLIK
16)ÇEKTİRME
17)SU TERAZİSİ
18)ÇEKİÇ VE
TOKMAKLAR
19)TESTERE
20)EĞELER
21)PENSELER
22)TORNAVİDA LAR
23)NOKTA
24)ZIMBA
Tablo 6- Ölçme ve kontrol aletleri
1)GÖNYE
4)SÜRGÜLÜ
KUMPAS
7)İÇ ÇAP
MİKROMETRESİ
AH-SVX006A-TR
2)PERGEL
5)MİKROMETRE
8)DERİNLİK
MİKROMETRESİ
3)METRE
6)DIŞ ÇAP
MİKROMETRESİ
9)KOMPARATÖR
19
Trane optimizes the performance of homes and buildings around the world. A business of Ingersoll
Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable and energy efficient environments, Trane
offers a broad portfolio of advanced controls and HVAC systems, comprehensive building services, and
parts.
For more information, visit www.Trane.com.
Trane has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and
specifications without notice.
© 2014 Trane All rights reserved
AH-SVX006A-TR October 2014
We are committed to using environmentally
conscious print practices that reduce waste.

Benzer belgeler

can klima teknik kullanma klavuzu (tr)

can klima teknik kullanma klavuzu (tr) cihazı oluşturan modüllerin montaj sırası gösterilmiştir. Taşıma cihaz için belirtilen taşıma şekline uygun olarak yapılmalıdır. Kaldırma sırasında modül ağırlığının dört köşeye eşit olarak yayılma...

Detaylı