001-036 PUNTO FL TR 1ed 7.qxd

Transkript

001-036 PUNTO FL TR 1ed 7.qxd
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 1
Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Fiat Punto Dualogic mekanik vites kutusu kullanm işlemleri ile ilgili açklamalar içermektedir.
Vites kutusunun doğru kullanm ve doğru ve izin verilen işlemlerin uygulanabilmesini sağlamak için bu kitabn başlangçtan itibaren
tamamyla okunmas gereklidir.
İlave bilgi için, bu kitap ile verilen Kullanc El kitabna baknz.
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 2
İÇİNDEKİLER
DUALOGIC VİTES KUTUSU ............................................................................................................................................................................
3
OTOMOBİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ ........................................................................................................................................................
3
ÇALIŞMA ŞEKLİ .....................................................................................................................................................................................................
4
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR ................................................................................................................................................................. 10
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ ................................................................................................................................................................................ 13
BİR SİGORTANIN ATMASI .............................................................................................................................................................................. 13
PERİYODİK BAKIM TABLOSU ........................................................................................................................................................................ 14
YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ ............................................................................................................................................................................. 14
HAVA TEMİZLEYİCİ ........................................................................................................................................................................................... 14
MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI ................................................................................................................................................. 15
PERFORMANS ...................................................................................................................................................................................................... 15
AKTARMA ORGANLARI .................................................................................................................................................................................. 16
AĞIRLIKLAR ......................................................................................................................................................................................................... 17
KAPASİTELER ....................................................................................................................................................................................................... 18
CO2 EMİSYONLARI ............................................................................................................................................................................................ 18
YAKIT TÜKETİMİ ................................................................................................................................................................................................ 19
2
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 3
DUALOGIC VİTES
KUTUSU
OTOMOBİLİN
HAREKET ETTİRİLMESİ
Otomobil iki işletim modunda (MANUAL ve AUTO) çalşabilen “Dualogic”
olarak adlandrlan elektronik kontrollü bir
vites kutusu ile donatlmştr.
Vites kutusu, debriyaj ve vites değişimini
otomatik olarak kontrol eden elektronik
kontrollü elektro hidrolik cihaz olan geleneksel manuel aktarma organndan oluşmaktadr (A-şekil 1).
Manuel mod
DİKKAT Bu sistemin doğru kullanlmas
için, pedallara sadece sağ ayağnz ile basmanz tavsiye edilir.
şekil 1
F0U0520m
❒ Fren pedalna basnz.
❒ Motoru çalştrnz.
❒ Birinci vitese takmak için vites kolunu
şekil 1’de gösterilen + (YUKARI)
yönünde hareket ettiriniz (eğer vites
kolu N veya R konumunda ise sadece
ortaya alnz) veya geri vitese takmak istiyorsanz vites kolunu R (şekil 2) konumuna getiriniz.
şekil 2
F0U0521m
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
❒ Sürüş srasnda vites kolunu, vites yükseltmek için + (YUKARI) (şekil 1),
vites küçültmek için – (AŞAĞI) (şekil
1) hareket ettiriniz.
3
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 4
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Vites kutusu iki farkl modda çalştrlabilir:
❒ birinci mod manuel çalşma (MANUAL): sürücü direkt olarak vites değişimi yapabilir;
şekil 3
F0U0522m
Otomatik mod
DİKKAT Bu sistemin doğru kullanlmas
için, pedallara sadece sağ ayağnz ile basmanz tavsiye edilir.
❒ Fren pedalna basnz.
❒ Motoru çalştrnz.
❒ Otomatik moda geçmek için vites kolunu A/M yönünde çeviriniz (şekil 3)
veya geri vitese takmak için R (şekil 2)
konumuna getiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
4
❒ ikinci mod otomatik çalşma (AUTO):
sistemin kendisi direkt olarak vites
değişiminin ne zaman gerçekleşeceğini
belirler. ECO (Ekonomik) fonksiyon,
bu düşük yakt tüketimi sağlayan mod
ile kullanlabilir. Fonksiyonu devreye
almak için vites kutusu trimi üzerindeki butona (E-şekil 4) basnz. Vites ve
çalşma modu (MANUAL veya
AUTO) seçimi orta konsol üzerindeki kumanda kolu ile sağlanr.
şekil 4
F0U0504m
VİTES KOLU
Vites kolu (A-şekil 1) orta konsol
üzerinde yer alr ve değişen “multi-stable
position” (birden fazla konumda durabilen)
tiptir, örneğin: üç sabit, üç hareketli konum.
Üç sabit konum boş (N-şekil 2), geri (Rşekil 2) ve YUKARI (+) ve AŞAĞI (–)
(şekil 1) sabit olmayan konumlara ayarlanmştr.
Hareketli konumlar (vites kolu serbest
brakldğnda devreye alnr) yüksek konum YUKARI (+), düşük konum AŞAĞI
(–) ve otomatik mod konumu (A/M)
(şekil 3).
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
Otomatik vites konumuna dönmek için
vites kolunu tekrar A/M konumuna getiriniz.
Otomobil duruyor iken ve kontak anahtar
yerinden çkartlmş iken, fren pedalna
basl/basl değilken vites kolunu değiştirmek mümkündür. Sistem vites kolu
değiştirilirken harekete geçmeyecek, kontak anahtar yerinden çkartlmadan önceki vites konumu kaytl kalacaktr.
DİKKAT Otomobili çalştrdğnzda, kumanda kolu konumu ile bulunulan vites
arasnda pozisyon hatas olursa, fren pedal serbest brakldğnda tutarszlk giderilinceye kadar sesli bir sinyal duyulacaktr.
MANUEL ÇALIŞMA
(MANUAL)
Bu çalşma modunda, otomobilin durumuna göre sürücü vitesi en iyi oranda
seçip değiştirmekten sorumludur.
Manuel modda vites değiştirmek için aşağdaki işlemleri uygulaynz:
❒ vites kolunu + (YUKARI) (şekil 1) yönünde hareket ettirerek bir yüksek
vitese taknz;
09:28
Page 5
Eğer vites değişimi motorun ve aktarma
organlarnn normal çalşmasn engelleyecek ise sistem vites değişimini gerçekleştirmez.
Sistem sürücüyü, istenen vites değişiminin
yaplmadğn bildirmek için ayarlanabilir
çok fonksiyonlu göstergedeki mesaj ile birlikte sesli uyarr (“Uyar Lambalar ve
Mesajlar” paragrafna baknz).
Sistem, motor rölanti hzna erişince vitesi otomatik olarak değiştirecektir (örneğin
otomobil yavaşladğnda).
Vites değişimi işlemi haricinde
veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu
üzerinde bulundurmaynz.
şekil 5
F0U0505m
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ
KUMANDALAR (şekil 5)
(öngörülen pazarlarda/versiyonlarda)
Baz tiplerde, direksiyon üzerinde ard arda kullanlarak (opsiyonel) değişim yaplabilen kumandalar mevcuttur.
Kumandalar kullanabilmek için vites kolu
orta konumda, + ve – arasnda olmaldr.
❒ vites kolunun + konumuna getirilmesi: vitesin yükseltilmesi;
❒ vites kolunun – konumuna getirilmesi: vitesin küçültülmesi.
Vitesin yükseltilmesi ve küçültülmesi, motor hz izin verdiği sürece gerçekleşir.
ya da
❒ vites kolunu – (AŞAĞI) (şekil 1) yönünde hareket ettirerek bir düşük
vitese taknz;
Vites değişimi esnasnda gaz pedaln brakmanza gerek yoktur.
5
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 6
Vites değişimi işlemi haricinde
veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu
üzerinde bulundurmaynz.
Otomatik çalşma (AUTO - ECO)
şekil 6
F0M1017g
OTOMATİK ÇALIŞMA (AUTO)
Otomatik çalşma modunu (AUTO)
devreye almak/devreden çkartmak için,
kumanda kolunu A/M (şekil 3) konumuna getiriniz: devreye alndğnda ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede bulunulan vites ve AUTO (şekil 6) yazs
görüntülenecektir.
AUTO modu aktif olduğunda, sistem
otomobilin hzna, motor devrine ve gaza
nasl basldğna bağl olarak vitesin değiştirilmesine karar verir. Bununla birlikte,
otomatik çalşma konumunu değiştirmeden vites kolu kullanlarak vites değiştirilebilir: “Klavuz vites” olarak adlandrlan
bu fonksiyon vites kolu kullanlarak vites
değişimi istendiğinde otomatik çalşma durumunu erteler.
6
ECO fonksiyonu sadece otomatik konum
devrede iken çalşr.
ECO fonksiyonunu devreye almak için,
gösterge paneli üzerindeki E (şekil 4) butonuna basnz. Bu fonksiyonu devreye
aldktan sonra ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede AUTO kelimesi ve E harfi
görüntülenir (bir sonraki paragrafa
baknz).
ECO fonksiyonu aktif iken, sistem
mümkün olduğu kadar çok yakt tasarrufu için uygun olan vitesin seçilmesine karar
verir (otomobilin hzna, motor devrine ve
gaza nasl basldğna bağl olarak).
Eğer gerekirse (örneğin: bir arac sollamak
için) gaz pedalna tamamen bastktan sonra sistem hzlanma için gerekli olan tork
ve gücü elde etmek için vitesi değiştirecektir (bu işlem ECO fonksiyonunun
devrede veya devre dş olmasna baklmakszn otomatik modda gerçekleşir).
VİTESİN GÖRÜNTÜLENMESİ
Kontak anahtarn MAR konumuna
çevirdikten bir saniye sonra, bulunulan
vites ve çalşma modu (AUTO veya
MANUAL) ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede görüntülenir:
N = boş;
1 = birinci vites;
2 = ikinci vites;
3 = üçüncü vites;
4 = dördüncü vites;
5 = beşinci vites;
6 = altnc vites (Multijet tiplerinde);
R = geri vites.
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 7
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Motor, vites takl ya da boştayken (N);
çalştrlabilir; bir vitese takl iken daima
önce fren pedalna basnz.
Motoru çalştrmadan önce, vitesi (N)
konumuna almanz tavsiye edilir.
Çalştrma işleminden sonra:
şekil 7
F0M1018i
Eğer ECO fonksiyonu devrede ise,
ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede
bulunulan vites yannda E (Ekonomik)
görüntülenecektir (şekil 7).
DİKKAT Eğer 10 saniye sonra (kontak
anahtar MAR konumunda) ekranda bulunulan vites görüntülenmez ise, kontak
anahtarn STOP konumuna çeviriniz ve
göstergenin kapanmas için bekleyiniz, daha sonra sistemi tekrar açnz. Eğer bir
problem olursa yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
❒ vites otomatik olarak boş (N) konuma
geçer,
❒ vites kolu çalştrma öncesindeki konumunu muhafaza eder,
❒ eğer vites kolu konumu ile seçilen vites
ayn değil ise, ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede (N) (boşta) görüntülenir ve sürücü sesli bir şekilde
uyarlr,
❒ taklabilecek vitesler: fren pedal basl
iken, 1., 2. veya geri vites (R).
DİKKAT Eğer motorun çalştrlmas esnasnda vites kolu boş konumda değilse
(boş konum N haricinde başka bir konumdaysa) ve fren pedalna baslmaz ise
çok fonksiyonlu göstergede ilgili bir mesaj
görüntülenir (“Uyar Lambalar ve
Mesajlar” bölümüne baknz). Bu durumda motoru çalştrmak için işlemi tekrarlayn ve fren pedaln basl tutunuz.
DİKKAT Sürücü kapsnn açlmas motorun bir sonraki çalşmasna hazrlk amac
ile sistemin hidrolik bölümünün çalştrmasn sağlayacaktr.
Eğer bir vitese takl iken motor çalşmaz ise, sürücü
vitesin otomatik olarak boşa
geçmesi nedeni ile olas bir
tehlikeli durum için sesli olarak uyarlr.
Eğer otomobiliniz Start&Stop
sistemine sahip ise aracnz ile
birlikte verilen kullanm
klavuzundaki “Otomobilin
Tantm” bölümündeki “Start&Stop
Sistemi” ksmna baknz.
7
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 8
OTOMOBİLİN İLK HAREKETİ
2. viteste
SESLİ UYARI
Motor hem 1., hem 2. (zayf yol tutuşunda önerilir), veya geri (R) viteste çalştrlabilir.
❒ fren pedalna basnz;
Güvenlik nedeni ile otomobilin, vites boşta (N) braklarak park edildiğinde sesli
uyar devreye girer (kontak anahtar
STOP konumuna çevrilirken duyulacak
ses).
1. viteste
❒ fren pedalna basnz;
❒ vites kolu (N) veya (R) konumunda
iken (şekil 2) kolu orta konuma ve
sonra + (YUKARI) (şekil 1) konumuna hareket ettiriniz;
❒ boşta (N) veya geri (R) viteste iken,
vites kolunu orta konuma getiriniz;
❒ vites kolu orta konuma gelir gelmez,
kolu + (YUKARI) (şekil 1) yönünde
hareket ettiriniz;
❒ vites kolu orta konuma gelir gelmez,
kolu + (YUKARI) (şekil 1);
❒ fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
❒ fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz (daha iyi bir çalştrma
için hzl bir şekilde gaz pedalna sonuna
kadar basnz ve ön panel üzerindeki buton ile ASR (mevcutsa) fonksiyonunu
devreden çkartnz).
Geri viteste (R)
❒ fren pedalna basnz;
DİKKAT Otomobil hareket halinde iken,
eğer hz 3 km/saatten daha düşük ise, geri
vites konumuna 1,5 saniye içinde geçecektir. Eğer geri vitese geçmez ise, sistem
bulunulan viteste kalacak veya eğer otomobilin hz 10 km/saatten daha düşük ise
sistem vitesi boşa (N) alacaktr; bu durumda hareket tekrar edilmelidir.
❒ vites kolunu (R) konumuna getiriniz
(şekil 2);
❒ fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
8
Motor çalşyor ve vites (1.), (2.) veya geri
(R) iken, sistem sesli uyary devreye alr
ve vitesi otomatik olarak boş (N) konumuna aşağdaki durumlarda alr:
❒ en az 3 dakika içerisinde gaz pedalnda
ve/veya fren pedalnda herhangi bir
çalşma yaplmamşsa;
❒ veya fren 10 dakikay aşkn bir süredir
basl duruyorsa;
❒ sürücü kaps açlmş ve gaz pedal ile
frene en azndan 1,5 saniyedir dokunulmuyorsa;
❒ veya bir vites kutusu hatas tespit edilmişse.
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 9
OTOMOBİLİN PARK EDİLMESİ
ÖNEMLİ NOTLAR
Otomobilin güvenli bir şekilde park edebilmek için birinci vitese veya geri (R)
vitese takmak kesinlikle gereklidir ve ayrca bir yokuşta ise el freni çekilmelidir; ayrca kesinlikle fren pedal serbest braklmadan önce ayarlanabilir çok fonksiyonlu
göstergenin kapanmas beklenmelidir.
❒ Otomobil duruyor ve bir vites seçili
iken hareket edinceye kadar daima fren
pedaln basl tutunuz, daha sonra
serbest braknz ve yavaşça gaz pedalna basnz;
DİKKAT Otomobilden ayrlrken ASLA
vitesi boşta (N) brakmaynz.
❒ Motorun çalşr durumda uzun süreli
duraklamalar yaparken vitesi boşa (N)
almanz tavsiye edilir;
❒ Etkin debriyaj korumas sağlamak amacyla, debriyajn aşr snmas hasara neden olabileceği için gaz pedaln otomobili hareketsiz tutmak için kullanmaynz (otomobil yokuş yukar park
edildiği zaman). Fren pedaln kullannz
ve gaz pedalna sadece hareket etmek
istediğiniz zaman basnz;
❒ İkinci vitesi sadece düşük hzl manevralarda daha iyi kalkş kontrolü elde etmek için kullannz;
❒ Geri vites (R) seçili iken birinci vitesi
seçmek isterseniz ya da tam tersi bir
durum söz konusuysa, otomobil tamamen durduktan sonra fren pedalna
basarak işlemi gerçekleştiriniz;
❒ Aslnda hiç tavsiye edilmiyor olsa da
eğer vites boşta iken (N) beklenmedik
bir nedenle yokuş aşağ sürüş yaplyor
ise herhangi bir vitese taklmak istendiğinde sistem otomatik olarak otomobilin hzna en uygun olan vitesi
seçerek, tekerlekler doğru torkun
iletilmesine izin verir;
❒ Gerekirse, motor çalşmyor, kontak anahtar MAR konumunda ve fren basl
iken vitesi 1’e veya geri vitese almak
mümkündür. Bu durumda, hidrolik sistem ve özellikle pompann korunmas
için bir sonraki vites değişimi için en
az 5 dakika geçmesi beklenmelidir.
❒ Motorun daha iyi çalştrlmas için gaz
pedalna hzl bir şekilde sonuna kadar
basn ve eğer varsa ASR fonksiyonunu
ilgili tuşu kullanarak devre dş braknz.
❒ Arac yokuş yukar bir konumda çalştrrken el freni indirildikten veya fren
pedaln serbest braktktan sonra gaz
pedalna tamamen basarak motor
devrinin hzlca artmas ve gerekli kalkş
sağlanabilir.
9
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
UYARI LAMBALARI VE
MESAJLAR
t
“DUALOGIC” VİTES
KUTUSU ARIZASI
(krmz)
09:28
Page 10
VİTES KÜÇÜLTME
Vites kutusunun yanlş kullanlmas durumunda uyar lambas yanar (ayarlanabilir
çok fonksiyonlu göstergede mesaj ile birlikte).
Bu durumda, sistem otomatik olarak koruma işlemini başlatr.
MANUEL VİTES
KULLANILAMAZ
Motor çalşyor iken, MANUAL modun
seçilemeyeceği durumda ayarlanabilir çok
fonksiyonlu göstergede bu mesaj görüntülenir.
Kontak anahtarn MAR konumuna çeviriniz; uyar lambas yanabilir ancak birkaç saniye sonra söner.
Vites kutusu arzasn belirtmek için
gösterge paneli üzerindeki uyar lambas
yanp söner (ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj ve sesli uyar ile birlikte).
Vites kutusu arzas durumunda, sistemin kontrol edilmesi
için, mümkün olan en ksa zamanda yetkili bir Fiat servisi
ile temasa geçiniz.
10
Eğer uyar lambas yanmaya
devam ederse (ayarlanabilir
çok fonksiyonlu göstergede
mesaj ile birlikte), yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Eğer
ayarlanabilir
çok
fonksiyonlu göstergede mesaj
görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
OTOMATİK VİTES
KULLANILAMAZ
Motor çalşyor iken, AUTO modun
seçilemeyeceği durumda ayarlanabilir çok
fonksiyonlu göstergede bu mesaj görüntülenir.
Eğer ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj
görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
09:28
Page 11
DEBRİYAJIN AŞIRI ISINMASI
Debriyajn aşr sndğn belirtmek için
ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede
ilgili mesaj, sesli bir uyar ile görüntülenir.
Bu durumda, normal koşullar sağlanncaya
kadar vitesi küçültünüz ve arac durdurunuz (motoru kapatnz).
FREN PEDALINA BASINIZ ERTELENMİŞ ÇALIŞMA
Otomobil fren pedal basl konumda
değilken çalştrlmak istenirse ilgili
mesajlar çok fonksiyonlu göstergede ard
arda görüntülenir ve eşzamanl olarak bir
uyar sesi duyulur. Bu sayede sürücü fren
pedalna basmas gerektiği hususunda
uyarlr.
DİKKAT Eğer vites boş (N) konum
haricinde başka bir konumdayken araç
çalştrlmak istenirse göstergede ilgili uyar
mesajlar görüntülenir.
Eğer ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj
görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
Eğer ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj
görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
Debriyajn etkinliğini korumak, otomobili hareketsiz
tutmak için gaz pedaln kullanmaynz (örneğin otomobil
yokuş yukar park edildiği zaman).
Zira debriyajn aşr snmas otomobile
zarar verebilir. Fren pedaln kullannz
ve gaz pedalna sadece hareket etmek
istediğiniz zaman basnz.
11
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 12
VİTES KULLANILAMAZ
İŞLEM YAPILAMAZ
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede
mesaj, sesli uyar ile birlikte aşağdaki durumlarda devreye girer:
Baz zorunlu şartlarn noksan olmasndan
dolay sistem vites değişimine izin vermediği durumda sesli uyar ile birlikte
ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede
mesaj görüntülenir.
❒ vites değişimini engelleyen sistem arzas;
veya
❒ sadece birinci (1), ikinci (2), üçüncü (3)
veya geri vitese (R) geçmesine izin
veren sistem arzas.
FREN PEDALINA BASINIZ İŞLEMİ TEKRARLAYINIZ
Güvenlik nedeni ile fren pedalna baslmadan vites değiştirmek istenildiğinde,
baz durumlarda sesli uyar ile birlikte
ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede
mesaj görüntülenecektir.
Eğer ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj
görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
Eğer ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj
görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
12
VİTESİN BOŞ KONUMA (N)
ALINMASI
Sürücünün vitesi boşa almas gerektiğine
dair sesli uyar ile birlikte ayarlanabilir çok
fonksiyonlu göstergede bir mesaj gösterilir.
Vites boşa (N) alndğnda göstergede
mesaj görüntülenmez.
Eğer ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj
görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
OTOMOBİLİN
ÇEKİLMESİ
Vitesin boşta olduğundan (N) (otomobilin
itildiğinde ileri doğru gidip gitmediğini
kontrol ederek) emin olunuz ve çekme
işlemini manuel vites kutulu otomobilin
çekilmesine göre yapnz (Kullanc El
Kitabna baknz).
Vitesin boş konuma alnamamas durumunda otomobili çekmeyiniz ve yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
09:28
Page 13
BİR SİGORTANIN ATMASI
Sigortann yeri için Kullanc El Kitab'ndaki "Acil durumda yaplacaklar" bölümündeki
"Bir sigortann atmas" paragrafna baknz.
BENZİN MOTORLU TİPLER
SİGORTA
AMPER
Dualogic vites kutusu sigorta kutusu (güç beslemesi + akü)
84
10
Dualogic vites kutusu sigorta kutusu (güç beslemesi + anahtar)
16
7,5
SİGORTA
AMPER
Dualogic vites kumanda güç ünitesi ve vites kolu
(yakt beslemesi ve anahtar)
84
10
Dualogic vites kutusu sigorta kutusu (güç beslemesi + anahtar)
16
5
DİZEL MOTORLU TİPLER
13
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
15.02.2010
09:45
Page 14
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
1.4
1.3 Multijet 90HP
1.3 Multijet 95HP
Vites kutusu yağ seviyesinin kontrolü
Her 40.000
km’de bir
Her
40.000 km’de bir
Her
40.000 km’de bir
Debriyaj aktüatörü hidrolik kumanda
sistemi yağ seviyesinin kontrolü
_
Her
40.000 km’de bir
Her
40.000 km’de bir
Debriyaj aktüatörü hidrolik
sistemi yağnn değişimi
_
Her
80.000 km (veya 2 ylda bir)
Her
80.000 km (veya 2 ylda bir)
SEVİYE KONTROLLERİ
DUALOGIC VİTES KUTUSU HİDROLİK İŞLETİM SİSTEMİ SIVISI
Vites kutusu yağ seviyesi kontrolü ve debriyaj hidrolik sistemi yağ kontrolü/değişimi (Multijet tiplerinde) için sadece yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Atk vites kutusu yağ çevre için zararl maddeler içermektedir. Yağ değişimi için
çevre ve yasalar da dikkate alan ve atk yağ tasfiyesi için gerekli donanma sahip
yetkili Fiat servisleri ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.
UYARI
HAVA FİLTRESİ
Hava filtresi değişimi için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
14
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 15
MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI
Tipler
Motor
kodu
3 kap/5 koltuk
5 kap/5 koltuk
350A1000
199A7000 (*)
199AXB11 15G
199AXH11 21L
199BXB11 16H
199BXH11 22L
1.3 Multijet 90 HP
(EURO 4)
199A3000
199AXD11 17N
199BXD11 18L
1.3 Multijet 95 HP
(EURO 5)
199B1000
199AXU11 41
1.4
(EURO 5)
Şasi versiyonu
199BXU11 42
(*) Öngörülen pazarlarda/versiyonlarda
PERFORMANS
1.4 motorlarda otomobilin ulaşabileceği en yüksek hz saatte 165 km’dir.
1.3 Multijet 90 HP motorlarda otomobilin ulaşabileceği en yüksek hz saatte 175 km’dir.
1.3 Multijet 95 HP motorlarda otomobilin ulaşabileceği en yüksek hz saatte 178 km’dir.
15
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 16
AKTARMA ORGANLARI
Vites kutusu
Debriyaj
Çekiş
16
1.4
1.3 Multijet
Beş ileri ve bir geri vitese sahip,
elektro hidrolik sistemli,
elektronik kumandal vites kutusu
Alt ileri ve bir geri vitese sahip,
elektro hidrolik sistemli,
elektronik kumandal vites kutusu
Tek disk, kuru tip,
elektro hidrolik kumandal
Tek disk, kuru tip,
elektro hidrolik kumandal
Ön
Ön
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 17
AĞIRLIKLAR
1.4
Ağrlklar (kg)
1.3 Multijet
3 kap
5 koltuk
5 kap
5 koltuk
3 kap
5 koltuk
5 kap
5 koltuk
Yüksüz ağrlk
(yakt, küçük yedek lastik,
alet takm ve aksesuarlar dahil):
1025
1040
1130
1145
Sürücü dahil izin verilen
maksimum yük (*):
560
560
560
560
İzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
850
850
1585
850
850
1600
950
850
1690
950
850
1705
Çekilebilir yükler:
– frenli römork:
– frensiz römork:
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
Azami tavan yükü:
50
50
50
50
Çekme bağlantsnda maksimum yük:
60
60
60
60
(*) Otomobil özel ekipmanlara sahip ise (açlr tavan, çeki kancas, vb.) yüksüz ağrlk artacağndan dolay izin verilen azami yük
değeri azalr.
(**) Yük değerleri aşlmamaldr. Sürücü bagajdaki ve/veya araçtaki diğer yükleri bu snrlamalara uyacak şekilde düzenlemekle
yükümlüdür.
17
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 18
KAPASİTELER
Dualogic vites kutusu
hidrolik sistemi
Debriyaj hidrolik sistemi
1.3 Multijet
1.4
Önerilen svlar
Orijinal ürünler
litre
kg
litre
kg
0,7
0,59
0,505
0,43
TUTELA CAR CS SPEED “ATF DEXRON III” karşml
özel sv
–
–
0,038
0,040
TUTELA TOP4
Sentetik sv FMVSS no. 116
DOT 4, ISO 4925 SAE J1704,
CUNA NC 956- 01
CO2 EMİSYONLARI
Avrupa Birliği normlarna göre CO2 emisyonlar (gr x 100 km).
1.4 motorlarda kombine tüketim dahilindeki CO2 emisyon değeri 124’tür (gr x 100 km).
1.3 Multijet 90 HP motorlarda kombine tüketim dahilindeki CO2 emisyon değeri 116’dr (gr x 100 km).
1.3 Multijet 95 HP motorlarda kombine tüketim dahilindeki CO2 emisyon değeri 107’dir (gr x 100 km).
18
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 19
YAKIT TÜKETİMİ
1999/100/EC normlarna göre yakt tüketimi
(litre x 100 km)
Şehir içi
Şehir dş
Ortalama
1.4
6.7
4.6
5.4
1.3 Multijet 90 HP
5.6
3.7
4.4
1.3 Multijet 95 HP
5.0
3.5
4.1
AUTO-ECO mantğ ile tüketim.
19
603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed
02.02.2010
09:28
Page 20

Benzer belgeler