Birleşme ve Satın Almalar KOBİ Segmenti 2013

Transkript

Birleşme ve Satın Almalar KOBİ Segmenti 2013
Birleşme ve Satın Almalar
KOBİ Segmenti
2013
Küresel kriz ortamının bazı ülkelerde sonlara
yaklaştığı, ekonomilerde filizlenmelerin
olduğu, merkez bankalarının politika
değişikliğine gittiği hareketli global piyasanın
üzerine ülke içindeki sosyal ve politik
gelişmelerle 2013 yılı Türkiye için çok dinamik
ve hızlı bir yıl oldu. Ekonominin kalbi
niteliğindeki KOBİ’ler de her anlamada bu
hareketliliği hissetti.
İki yıldır yayınlamakta olduğumuz KOBİ
segmentindeki M&A raporunun daha
şimdiden sektör ve ülke trendlerini çok net
gözler önüne serdiğini görmekten büyük
mutluluk duyuyoruz.
Tüm dünyada birleşme ve satın alma
faaliyetlerinin hacim ve sayı olarak azaldığını,
Türkiye’de ise hacim azalışı yaşanırken, işlem
sayısında bir düşüş olmadığını görüyoruz.
Politik tansiyon ve yabancı yatırımcıların
bekleme tercihine rağmen KOBİ’lerde satın
alma ve birleşmeler adet olarak seviyesini
koruyabildi. Bu sene, 97 adet işlem ile 2012
yılına çok yakın bir gerçekleşme oldu.
Segmentte stratejik yatırımcılar satın
alımlarında hız kesmezken, finansal
yatırımcılar küçük hacimli internet yatırımları
dışında KOBİ segmentinde pek varlık
gösteremediler.
Cazip demografik yapısı, artan orta gelir ve
satın alım gücü, özellikli coğrafi konumu her
koşulda Türkiye öne çıkarmakta. Türkiye ve
KOBİ’ler yatırımcılar nezhinde cazibesini hala
korumakta. Kobi’lerdeki yüksek büyüme
potansiyeli, cazip ve hala iyileştirme alanı
bulunan kar marjları, büyük şirket işlemlerinde
gittikçe azalan fırsatlar ile birleşince bu
piyasayı merceklerin altında tutuyor.
Devam eden ilgi ve aktif görüşmeler piyasa
oyuncularında da önemli farkındalıklar
yaratıyor. Yatırımcıların kurumsal yönetim
beklentilerini piyasa gerçeklerine göre
düşürdüğünü, aynı zamanda KOBİ’lerin bu
alana daha fazla kaynak ayırdığını büyük
memnuniyet ile gözlemliyoruz. Ancak hala kat
edilmesi gereken önemli bir yol var. SBB
Capital Türkiye olarak bu alanda gönüllü
eğitimlerle ve yayınlar ile sektöre katkıda
bulunmaya çalışıyoruz.
KOBİ segmenti işlemlerini özelleştirmelerden,
ve dinamikleri farklı olan büyük ölçekli
işlemlerden ayırarak doğru tespitlere imkan
veren bu çalışma için tüm paydaşlarımıza
teşekkür ederiz.
Özge Germeyanoğlu
Yönetici Ortak
Sunbelt Türkiye
SBB CAPITAL PARTNERS
www.sbbcapitalturkey.com
Global kriz sırasında büyük ölçüde olumlu bir
performans gösteren ekonomide, 2012
yılındaki yavaşlama ve ‘yeniden
dengelenme’nin ardından, 2013 yılında %4’e
yaklaşan bir oranda büyüme beklenmektedir.
Büyüme ağırlıklı olarak iç tüketimden
gelmektedir. Türkiye’nin çok uygun
demografik yapısı, yükselen orta sınıfı, satın
alma gücündeki artış ve coğrafi açıdan
stratejik konumu yatırımcılar için cazip bir
pazar ortaya çıkarıyor. Orta ve uzun vadeli
düşünen yatırımcılar son bir yılda yaşanan
sosyal ve politik gelişmelerden
etkilenmiyorlar.
Bu ortamda KOBİ segmenti işlem adedi olarak
hacmini korumuş, ancak işlem
büyüklüklerinde düşüş yaşamıştır. 2013 yılında
KOBİ segmentinde toplam 97 adet işlem
gerçekleşmiştir. Raporda, KOBİ segmenti
olarak; 50 milyon doların altında toplam firma
değeri üzerinden işlem gören firmalar
listelenmiştir. Duyurulmayan işlemler bu
tabloda yer almamaktadır.
2013 yılı internet yatırımlarının yılı olmuştur.
Özellikle finansal yatırımcılar ve melek
yatırımcılar başlangıç aşamasındaki internet
projelerine büyük ilgi göstermişlerdir.
Yapılan yatırımların 1/4’ü bu alanda
olmuştur.
Kobi segmentinin baskın alıcıları stratejik
yatırımcılardır. 2013 işlemlerin yine %70
stratejik yatırımcılar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımların %52’si ise
yurtdışından gelmiştir. Yabancı firmalar
tüketimi hızlı, büyüyen ve hala doygunluk
seviyesine ulaşmamış olan Türkiye pazarına
girişte problem yaşamamak için şirket satın
alma ya da çoğunluk hisse sahibi olarak
ortaklık yolunu seçmektedir. Yabancı
yatırımcılardan sadece 2 tanesi azınlık hisse
satın alımı yapmıştır.
2012
2013
İşlem adedi
98
97
Toplam işlem
büyüklüğü- milyon USD
467
383
Ortalama işlem
büyüklüğü - milyon USD
11,6
8
%46_%53
%40 _%54
76%
72%
Yabancı Oranı adet Değer
Çoğunluk ve 100% satın
alım olan işlem oranı
İlk üç sektör
www.sbbcapitalturkey.com
Ortalama işlem büyüklüğü, küçük internet
yatırımlarının artmasıyla %38 azalarak 8
milyon dolara düşmüştür. İnternet yatırımları
haricinde ise düşüş sadece %10 olmuştur.
Artan döviz kuru da USD dolar bazlı
değerlemelerdeki düşüşte etkili olmuştur.
Trend
Finans, Sağlık, E- Bilişim, Eticaret
ticaret, internet
2
Yatırım fonları tarafından gerçekleşen işlemler
halen azdır. KOBİ segmentine yönelen yatırım
fonu sayısında artış olmasına rağmen işlem
kapanışları stratejik yatırımcılardaki gibi
başarılı olmamaktadır. 2013 yılında fonların
internet dışı performansı çok düşmüştür.
İnternet sektörü dışında olan sadece 10 adet
KOBİ fonlardan yatırım almıştır. Geçen sene
bu sayı 19 adetti. İşlem kapanışları az olsa da
yatırım fonları birçok görüşme yapmış, hem
KOBİ dinamikleri açısından kendilerinde hem
de yatırımcı bakış açısı ile KOBİ’lerde önemli
bir farkındalık yaratmışlardır. Türkiye’de aktif
olarak bulunan ve orta segmenti hedefleyen
yatırım fonları sayısal ve hacimsel olarak
büyümeye devam ediyor. Gelecek seneler
işlem adedinde artış olacağı inancımızı
korumaktayız.
Azınlık
23%
Tamamı
43%
50%
5%
Çoğunluk
29%
Kobi segmentindeki 100% ya da çoğunluk
hisse satın alım tercihinde bir değişim
olmamıştır. Hisse oranları açıklanan işlemlerde
yatırımcıların %72’si (2012’de %76’sı)
çoğunluk ya da tamamen satın alım yapmıştır.
2013 yılında gerçekleşen 97 işlemin 35’i
tamamen satın alım olarak gerçekleşmiştir.
www.sbbcapitalturkey.com
Bilişim
Dağıtım
E-ticaret
Finansal Hizmetler
Fuarcılık
Gıda
Hizmet
İnternet
Maden
Oyun
Perakende
Reklam
Sağlık
Teknoloji
Tekstil
Üretim
Tarım
Lojistik
Enerji
Diğer
2013
15
2
12
2
4
7
5
12
5
3
6
3
3
1
1
5
1
1
1
8
2012
5
9
9
2
8
3
4
1
5
3
9
2
4
6
6
5
3
14
Yatırımlar sektörel bazda incelendiğinde,
internet ve bilişim M&A piyasasının ana
oyuncusu haline gelmiştir. Bu paralelde digital
oyun firmaları da öne çıkmaya başlamıştır.
Reklam sektörüne gerçekleşen 3 işlem de
dijital pazarlama alanında olmuştur. Tüm bu
dijital dünyanın diğer ucundaki bir başka
sektör “madencilik” de 2013 yılında işlemler
potasına giren yeni bir sektör olmuştur.
Fuarcılık alanında 2012 yılında başlayan
Avrupa merkezli satın alımlar bu senede
artarak devam etmiştir. Gıda, perakende ve
üretim işlem adetlerini korumuş, finansal
hizmetler, tarım, sağlık, ve tekstil merceğin
dışında kalan sektörler olmuştur.
3
2013 yılında yerli yatırımcılar yurtdışı
yatırımcılardan daha hızlı ilerlemiş ve tüm
işlemlerin %60’ını gerçekleştirmiştir. Bu oran
geçen sene %54 idi. Yerli yatırımlarda internet
ve e-ticaret baskın rol oynamıştır. Yabancı
yatırımlarda ise bu alan sadece %8 olarak
kalmıştır. Yerli satın alımlarda bu sene rakip
firma satın alımlarıyla hızlı büyüme stratejisi
net olarak gözlenmektedir.
Yurtdışı kaynaklı firma ve fonların çoğu 2013
yılında önemli bir azalış yaşamasına rağmen
halen (%49)EU ülkelerinden gelmektedir. Ülke
dışı yatırım tercihlerinde çoğrafi yakınlık,
Türkiye pazarını tanıma önemli etken
olmaktadır. Ancak 7 işlem ile ülke bazında
ABD pazarın en aktif oyuncusu konumuna
gelmiştir. Dünya çapında en çok birleşme ve
satın alma işlemi gerçekleştiren ABD gittikçe
Türkiye’deki KOBİ segmentinde de
faaliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca coğrafi
uzaklığa rağmen Japonya ve diğer Uzak doğu
firmaları yatırımları ile dikkat çekmiştir.
Orta doğu sermayesi ise hala ağırlıklı olarak
büyük hacimli işlemlere odağını vermektedir.
EU
ABD
BAE
Çin
Hindistan
Japonya
Kore
Kuveyt
Malezya
Rusya
S. Arabistan
Tayland
Singapur
Hong Kong
2013
19
7
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
-
www.sbbcapitalturkey.com
KOBİ segmenti 2013 yılındaki gelişmelere
rağmen işlem adedini ve yatırımcıların ilgisini
koruyarak, gelecek için büyüme sinyallerini
çok güçlü verdi. KOBİlerde gittikçe artan
profesyonelleşme, ön hazırlık süreçleri ve iş
planları ile süreç daha da kolaylaşmaya
başladı. Yatırımcılar ise pazara girdikçe,
görüşmelerde bulundukça dinamiklerini daha
iyi kavramaya ve beklenti yönetimini
düzenlemeye başladılar.
Filizlenen global ekonomi ile yabancı
yatırımcılardaki yatırım iştahının artması ve
artan kur ile de Türkiye yatırımlarının nispeten
daha uygun hale gelmesi 2014 yılında M&A
aktivitesini destekleyecektir. Türkiye
demografik yapısı, coğrafi konumu ve artan
gelir düzeyi ile ilgi çekmeye devam edecektir.
Ancak kısa vadede yaşanacak seçimler ve
siyasi tansiyon M&A işlemlerinde potansiyelin
tam olarak değerlendirilmesini engelleyecek
unsur olacaktır.
2012
30
5
2
2
1
1
3
1
4
Daha fazla bilgi için:
SBB Capital Partners
Bayar Caddesi Değirmen Sok
Derya Sitesi B2 D34
Kozyatağı İstanbul
www.sunbeltturkey.com
www.sbbcapitalpartners.com
[email protected]
T:+90 216 3625276
F:+90 216 3726634
Bu Rapor Türkiye’deki şirket satın alma ve
birleşmeleri alanına dair bir bilgilendirme
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor her şeyi
kapsama ya da olası bir yatırımcının yatırım yapma
ya da yapmama konusunda karar vermesi için
www.sbbcapitalturkey.com
ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri içerme iddiasında
değildir. SBB Capital Türkiye ve ilgili yan kuruluşları
ve ortak şirketleri ile ilgili görevliler, çalışanlar ve
aracılar Rapor ve bilgilerde ortaya çıkabilecek
hatalara ya da ihmallere dayanabilecek tüm
sorumlulukları açıkça reddeder. Rapor’da yer alan
bilgiler, ilgili dönemde halka açık bilgi kaynaklarına
dayanarak hazırlanmıştır. SBB Capital Türkiye
Rapor’da yer alan bilgileri doğrulamamıştır ve
bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bu Raporda, sermaye piyasası işlemleri, halka arz,
emlak satış, grup içi hisse devirleri ve borç yeniden
yapılandırılması çerçevesinde finansal kuruluşların
işlemleri içermez.
Rapor’u okuyan kişiler, içindeki bilgileri yasal,
kurumsal, vergisel ya da farklı bir öneri olarak
yorumlamamalıdır. Herhangi bir karar ya da mali
veya iş etkileyebilecek herhangi bir işlem
yapmadan önce, bir profesyonel danışmana
başvurmanız gerekmektedir.
5
İşlemler Listesi*
# Firma
Sektör
Yatırımcı
Ülke
Profil
1 8digits
internet
Revo Capital
Türkiye
Finansal
65,0%
2 Adeo Bilişim
Bilişim
Arena Bilgisayar
Türkiye
Stratejik
47,8%
3 Ak Alev Manyezit
Maden
Gözde Girişim
Türkiye
Finansal
38,3%
4 Akakçe
E-ticaret
Netprice
Japonya
Stratejik
20,0%
5 Ak-tops tekstil
Tekstil
Aksa Akrilik
Türkiye
Stratejik
40,0%
6 Alpay Enerrji
Enerji
San Leon Enerji
İrlanda
Stratejik
75,0%
7 alwaysfashion
E-ticaret
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
10,0%
8 Aneles
Elektronik
Informatik
Türkiye
Stratejik
99,9%
9 Arlight
Üretim
Fagerhult
İsviçre
Stratejik
100,0%
10 Arser İş Makineleri
Dağıtım
Almanya
Stratejik
51,0%
11 Artem
Hizmet
Still GMBH
Atalian Global
Services
Fransa
Stratejik
100,0%
12 Aten Atık
Hizmet
Alba Group
Almanya
Stratejik
50,0%
13 Autoking
Otomotiv
Pera Capital
Türkiye
Finansal
14 Başak Depoculuk
Lojistik
Türkiye
Stratejik
100,0%
15 Benal Danışmanlık
Hizmet
Özkardeş grubu
Aswar National
Group
Kuveyt
Stratejik
100,0%
16 Beyaz İletişim
Perakende
Penta Teknoloji
Türkiye
Stratejik
100,0%
17 Beyaz kutu
E-ticaret
demsa group
Türkiye
Stratejik
100,0%
18 Bileşim Alternatif
Bilişim
Türkiye
Stratejik
76,0%
19 Bilişim İnnovasyon
Bilişim
Halk Bankası
Universe Capital
Partner
ABD
Finansal
51,0%
20 Bitaksi
internet
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
21 Boni
E-ticaret
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
20,0%
22 buldum buldum
E-ticaret
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
20,0%
23 Burger House
Gıda
HD İskender
Türkiye
Stratejik
51,0%
24 Callus
Çağrı Merkezi Comdata
İtalya
Stratejik
100,0%
25 cicek.com
E-ticaret
Ciceksepeti
Türkiye
Stratejik
100,0%
26 City Farm
Gıda
Gedik Yatırım
Türkiye
Finansal
66,0%
27 crushmania
Oyun
doğa girişim
Türkiye
Finansal
28 C-section
Reklam
WPP Group
ABD
Stratejik
www.sbbcapitalturkey.com
Hisse %
Çoğunluk
6
29 Çan Kömür
Maden
Odaş Elektrik
Türkiye
Stratejik
92,0%
30 Çatı Madencilik
Maden
Facor Alloys
Hindistan
Stratejik
62,0%
31 Çelik İplik
Üretim
Osis Sinai yatırım
Türkiye
Finansal
45,0%
32 Çepaş Madencilik
Maden
Grupo Gonvarri
İspanya
Stratejik
51,0%
33 Daniska
Reklam
Rabarba
Türkiye
Stratejik
34 daybuyday
E-ticaret
Hepsiburada
Türkiye
Stratejik
100,0%
35 Deksarnet
İletişim
Superonline
Türkiye
Stratejik
100,0%
36 Dent İstanbul
Sağlık
Şahıs
Türkiye
Stratejik
100,0%
37 Doğu Tıp merkezi
Sağlık
Gulf Capital
BAE
Finansal
30,0%
38 Doruk İletişim
Bilişim
Şahıs
Türkiye
Stratejik
100,0%
39 dugun.com
E-ticaret
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
16,6%
40 edefter
Efa ticaret
41 pazarlama
internet
Türkiye
Finansal
Perakende
Revo Capital
C&J Clarks
Overseas
İngiltere
Stratejik
100,0%
42 Efeler Market
Perakende
KİM
Türkiye
Stratejik
100,0%
43 Ehil.com
internet
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
20,0%
44 Elsim Otomasyon
Bilişim
Kollmorgan
ABD
Stratejik
100,0%
45 Erdem Gençlik
Medya
Eurostar-media
Stratejik
46 Evim.net
E-ticaret
EBRD, Smile, 212
Çin
UK,
Luksemburg,
Türkiye
Finansal
37,5%
47 Evrensel Madencilik Maden
CLK Holding
Türkiye
Stratejik
100,0%
48 Fırsat bu fırsat
E-ticaret
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
49 Filotürk
Bilişim
Mobiliz
Türkiye
Stratejik
50 Fit&color
E-ticaret
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
51 Fortis faktoring
Finansal
Teb faktoring
Türkiye
Stratejik
100,0%
52 Game Sultan
Oyun
Malezya
Stratejik
Çoğunluk
53 Gastro Club
internet
MOL Global
BIC Angel
Investments
Türkiye
Finansal
25,0%
54 Group 29
GTG Eğitim
55 Danışmanlık
Gıda
Doğuş Holding
Türkiye
Stratejik
75,0%
Hizmet
Trenkwalker
Avusturya
Stratejik
20,0%
56 Güvenrehberi.com
internet
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
57 Herry Hazır Giyim
Perakende
Metro Ticari
Türkiye
Stratejik
www.sbbcapitalturkey.com
100,0%
32,0%
7
58 ICG Yatırım
Finansal
Şahıs
Türkiye
Stratejik
100,0%
59 Index bildisayar
Bilişim
ABC data
Polonya
Stratejik
100,0%
60 incir.com
internet
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
61 İpara
Bilişim
Multinet
Türkiye
Stratejik
100,0%
62 İstanbul deri fuarı
Fuar
UBM
İngiltere
Stratejik
50,0%
63 iyibilir.com
internet
doğa girişim
Türkiye
Finansal
64 Joy Game
Oyun
CJ Games
Kore
Stratejik
50,0%
65 Kopuzmar
Gıda
Mediterra
Türkiye
Finansal
100,0%
66 KRC gayrimenkul
Kron
67 Telekomikasyon
Gayrimenkul
Egeli&Co
Türkiye
Finansal
20,0%
Bilişim
Netaş
Türkiye
Stratejik
10,0%
68 Lacivert
Gıda
Doğuş Holding
Türkiye
Stratejik
75,0%
69 Latek Holding
Üretim
Türkiye
Stratejik
74,0%
70 Lidyana
E-ticaret
Almanya
Finansal
22,0%
71 Mapss
internet
Şahıs
Hubert Burda
Media
Galata Business
Angels
Türkiye
Finansal
72 Mataş Matbaacılık
Baskı
VBG Holding
Türkiye
Stratejik
53,0%
73 Mezalluna
Gıda
Türkiye
Stratejik
70,0%
74 Mim Su arıtma
Hizmet
ABD
Stratejik
100,0%
75 Netsafe
Bilişim
Doğuş Holding
A.O Smith
Corporation
Rhea Girişim
Sermayesi
Türkiye
Finansal
30,0%
76 Netsis
Bilişim
Logo
Türkiye
Stratejik
100,0%
77 NGN
Bilişim
Croc
Rusya
Stratejik
100,0%
78 NTSR Fuarcılık
Fuar
UBM
İngiltere
Stratejik
75,0%
79 onedia
internet
Revo Capital
Türkiye
Finansal
80 Onur Express
Perakende
Türkiye
Stratejik
100,0%
81 Parkim
Kozmetik
ŞOK
Eigenmann &
Veronelli
İtalya
Stratejik
JV
82 PaytoGo
Bilişim
MOL Global
Malezya
Stratejik
Çoğunluk
83 Platform Fuarcılık
Fuar
ITE Group
İngiltere
Stratejik
100,0%
84 Plato Grup
Dağıtım
Smith Nephew
ABD
Stratejik
Çoğunluk
85 Plesanta
Polyplex Resins
86 Kimya
Reklam
Y&R
ABD
Stratejik
Çoğunluk
Üretim
Indoroma Ventures Tayland
Stratejik
100,0%
www.sbbcapitalturkey.com
8
87 Pozitif Group
Eğlence
Doğuş Holding
Türkiye
Stratejik
80,0%
88 Prolab
Sağlık
WVR international
ABD
Stratejik
100,0%
89 Reypa Gıda
Gıda
Çavuşoğlu Yapı
Türkiye
Stratejik
100,0%
90 Rultrans
Üretim
Megadyne
İtalya
Stratejik
100,0%
91 Sadece hosting
Bilişim
Telecity
İngiltere
Stratejik
100,0%
92 Sektörel Fuarcılık
Fuar
Deutsche Messe
Almanya
Stratejik
80,0%
93 SHR Online
Bilişim
CJ Games
Kore
Stratejik
50,0%
94 Sopsy
internet
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
95 Şişli optik
Perakende
Magrabi Optical
Suudi Arabistan Stratejik
96 tasit.com
internet
Aslanoba Capital
Türkiye
Finansal
97 Tat tohumculuk
Tarım
Kagome
Japonya
Stratejik
100,0%
100,0%
*Firmalar alfebatik olarak listelenmiştir.
www.sbbcapitalturkey.com
9

Benzer belgeler