Performans Standartları Kitapçığı - Hy

Transkript

Performans Standartları Kitapçığı - Hy
W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
2015
Performans Standartları Kitapçığı
GENEL YETIŞTIRME ÖNERILERI
Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line hatlarının
başarılı sürü yönetim programları ve yetiştirme önerilerini özetleyen bu kitapçık, Hy-Line’nın dünyanın dört bir yanındaki saha
deneyimlerine, geniş ticari sürü kayıtlarına, endüstriyel ve teknik yayınlara dayanmaktadır.
Bu kitapçıktaki bilgi ve öneriler yalnızca yol gösterme ve eğitim amaçlarıyla kullanılmalıdır. Çevre ve sağlık koşullarının bölgelere
göre değişebileceğini ve bu kaynağın bütün olası durumlara yanıt veremeyebileceğini kabul etmek gerekir. Hy-Line, bu kaynaktaki
bilgilerin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamaya çalışıyorsa da, bilgi ve önerilerdeki olası hatalar, atlanmış konular ve eksiklikler
için sorumluluk kabul etmez. Hy-Line ayrıca bu gibi bilgilerin ve yetiştirme önerilerinin kullanımı, geçerliliği, doğruluğu, güvenirliği
sonucunda oluşan sürü performansını garanti etmemektedir. Hy-Line, bu kitapçığın içerdiği bilgilerin ve yetiştirme önerilerinin
kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili yükümlülük kabul etmez.
İÇERİK
Performans Özeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Yem Partikül Büyüklüğü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kümese Nakil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vitamin ve İz Mineraller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kafeste Büyütme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kümesin Besin İhtiyacının Karşılanması İçin
Yemleme Aşamaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kafeste Büyütme Önerileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Yetiştirme Döneminde Işıklandırma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Suluk Sistemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Gaga Kesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Büyüme ve Gelişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Canlı Ağırlık Artışı, Yem Tüketimi ve Üniformite . . . . . . . . . . . . 7
Kafes Alanı Tavsiyeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kafes Sistemleri ve Yönetim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ticari Yumurtacılar da Bakım ve İdare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9
İyi Işıklandırma Uygulamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Işık Kontrollü Kümeslerde Aydınlatma Programı. . . . . . . . . . . 10
Açık Sistem Kümesler için Özel Işık Programları. . . . . . . . . . . 11
Aydınlatma Değerlendirmeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Yarı Açık Kümeslerde Gölgelik Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gece Yemlemesi / Aydınlatma Programı. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Su Kalitesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Su Tüketimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hava Kalitesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kalsiyum Partikül Büyüklüğü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Büyütme Dönemi Besleme Önerileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Yetiştirme Döneminden Pik Üretim Dönemine Geçiş . . . . . . . 18
Üretim Dönemi Besleme Önerileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Üretim Periyodunda Rasyon Konsantrasyonları. . . . . . . . . . . 20
Aç Bırakmadan Yapılan Tüy Dökümü Önerileri. . . . . . . . . . . . 21
Tüy Dökme Besleme Önerileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tüy Dökme Sonrası Besleme Önerileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hastalık Kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Aşılama Önerileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–27
Performans Tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–29
Performans Grafiği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tüy Dökümü Sonrası Performans Tablosu. . . . . . . . . . . . . . . 31
Tüy Dökümü Sonrası Performans Grafiği. . . . . . . . . . . . . . . . 32
Yumurta Standartları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Yumurta Büyüklüğü Dağılımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33–35
Tüy Dökümü Sonrası Yumurta Büyüklüğü Dağılımı . . . . . . . . 36
Yem İçerik Tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37–38
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Performans Standartları Özeti
BÜYÜME DÖNEMİ (17.HAFTAYA KADAR)
Yaşam Gücü
% 97
Yem Tüketimi
5.07–5.44 kg
17. Hafta Canlı Ağırlık
1.23–1.27 kg
YUMURTLAMA PERIYODU (110 HAFTAYA KADAR)
Pik Verimi
% 95–96
60. Haftaya kadar Hen-Day Yumurta Adeti
90. Haftaya kadar Hen-Day Yumurta Adeti
110. Haftaya kadar Hen-Day Yumurta Adeti
255–262
420–432
506–517
60. Haftaya kadar Hen-Housed Yumurta Adeti
90. Haftaya kadar Hen-Housed Yumurta Adeti
110. Haftaya kadar Hen-Housed Yumurta Adeti
251–257
407–418
484–500
60. Haftaya Kadar Yaşam Gücü
90. Haftaya Kadar Yaşam Gücü
Kuluçkadan %50 Verime Ulaşma Yaşı
26. Haftada Ortalama Canlı Ağırlık
32. Haftada Ortalama Canlı Ağırlık
70. Haftada Ortalama Canlı Ağırlık
110. Haftada Ortalama Canlı Ağırlık
Toplam Hen-Housed Yumurta Kütlesi (18–90. haftalar)
26. Hafta da Canlı Ağırlık
32. Hafta da Canlı Ağırlık
70. Hafta da Canlı Ağırlık
110. Hafta da Canlı Ağırlık
% 96.6
% 93.2
143 Gün
57.1 g / yumurta
59.7 g / yumurta
63.6 g / yumurta
63.9 g / yumurta
25.09 kg
1.48–1.52 kg
1.50–1.54 kg
1.54–1.58 kg
1.56–1.60 kg
Kabuk Kalitesi
Mükemmel
Kabuk Direnci
Mükemmel
91.4
87.5
86.0
85.0
38. Haftadaki Haugh Birimi
56. Haftada Haugh Birimi
70. Haftada Haugh Birimi
80. Haftada Haugh Birimi
Günlük Ortalama Yem Tüketimi (18-90 Haftalar)
98 g / Hayvan Başına
Yem Dönüşüm Oranları (FCR) kg yem/kg yumurta (20-60. Haftalar)
Yem Dönüşüm Oranları (FCR) kg yem/kg yumurta (20-90. Haftalar)
1.81–1.90
1.87–1.97
Yemden Faydalanma Oranları kg yumurta/kg yem (20-60 Haftalar)
Yemden Faydalanma Oranları kg yumurta/kg yem (20-90 Haftalar)
0.53–0.55
0.51–0.54
Her 10 Yumurta için Yem Tüketimi (20-90 Haftalar)
Bir Düzine Yumurta için Yem Tüketimi ( 20-90 Haftalar)
1.15–1.21 kg
1.35–1.46 kg
Dışkı Durumu
Kuru
Performans özeti dünya genelindeki Hy-Line müşterilerinden elde edilen bilgilerden oluşmaktadır.
Lütfen sizde sonuçlarınızı [email protected] adresine yollayınız. EggCel programları www.hylineeggcel.com
adresinde bulunabilir.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
1
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Kümese Nakil
Nakil
• Civcivler kulluçkadan kümese özel araçlarla taşınmalıdır.
• Araçlar iklimlendirme kontrollü, 26-29 derece sıcaklık arasında ve %70 bağıl nem ( civciv kutusunun içi baz alınmalıdır) ve
hayvan başına 0.7m3/dk hava akışı sağlanmalıdır.
• Kasa dikmeleri arasında hava akışı için yeterli alan bulunmalıdır.
Civciv Yerleşimi
• Civcivler olabildiğince hızlı ve nazik şekilde yerleştirilmelidir.
• Gruplandırma benzer yaştaki damızlık sürülerden yapılmalıdır.
Kafeste Büyütme
• Civciv naklinden önce, kafes tamamen temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yapılan uygulamalar, örnekler alınarak kontrol
edilmelidir.
• Kümes boşaltıldıktan sonra, en az iki hafta dinlendirilmelidir.
• Civcivleri yerlştirirken kafesin, daha sıcak ve daha aydınlık olan üst bölgelerine konulması önerilir. Nipel hatlarının gölgeye denk
gelmediğinden emin olun.
• Genç damızlık sürülerden gelen civcivler kümesin daha sıcak ve aydınlık alanlarına yerleştirilmelidir.
• Kümes hazırlama ve yetiştirme yönetimi hakkında daha fazla bilgi için www.hyline.com adresini ziyaret ediniz.
• Kümesin ve ekipmanlarının ısınmasını sağlamak için, civcivler gelmeden en az 24 saat önce kümes ısıtılmaya başlanmalıdır.
• 0-3 gün arasında yem tüketimine teşvik için, civciv kağıdı kullanılmalıdır. Gaga kesimi gerçekleştirilmiş civcivlerde bu süre 0-7
gün olmalıdır.
• Yem kağıtları yem hatlarına yakın bir yere yerleştirilmelidir. Bu durum civcivlerin, yem hatlarına alışma periyodunu
kolaylaştıracaktır.
• İlk günden itibaren, yem hatlarını en üst seviyeye kadar doldurarak, otomatik yemlikleri kullanılabilir hale getirin.
• Kağıt üzerinde dışkı birikimini engellemek için, 7-14 gün arasında civciv kağıdını alınız.
• Kafes tabanları kaygan ve meyilli olmamalıdır.
• İçme sularında elektrolit ve vitaminler kullanın.(şeker tabanlı ürünlerin kullanımı zararlı mikroorganizmaların büyümesini sağlar).
• 7 günlük civciv ağırlığı, geldikleri ağırlığın tam iki katı olmalıdır.
Tel tabanların üstü %100 kağıtla
kaplanmalıdır
0-28 günler arasında
koksidiyoz aşısının
siklusunu tamamlaması
için fiber tepsiler.
Nipel ya da
tas Suluklar
Kafes Kapağı
Otomatik yemlik
Otomatik yemlik
Kafes kapağı ilk günden itibaren yemlenmeye
olanak tanıyacak şekilde ayarlanmalıdır.
Otomatik yemlik
DOĞRU
Kafes içinde doğru dağılım gösteren
civcivler aktif ve neşelidirler
2
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
Civcivleri eğitmek amacıyla,kağıt yemlikleri
otomatik yemlik sistemine yakın yerleştirin
Otomatik yemlik
SOĞUK
Gruplar halinde toplanan civcivler
Otomatik yemlik
EŞİT OLMAYAN HAVALANDIRMA
Eşit olmayan ışık şiddeti, ses ve havalandırma
gibi durumlarda, civcivler kafesin bir köşesine
toplanır
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Yetiştirme Önerileri
• Benzer yaştaki damızlığa ait civcivler aynı bölmelere
konmalıdır.
• Kümesin ısısı, civcivler kontrol edilerek ayarlanmalıdır.
• Kümes içi sıcaklık bağıl neme bağlı olarak ayarlanmalıdır.
Yüksek bağıl nemde daha düşük sıcaklıklar tercih edilebilir.
• Civcivlerin için optimal sıcaklık,nem ve havalandırma dengesi
bulunmalıdır.
• %60 üzeri bağıl nemdeki her %5 nem artışına karşılık kümes
sıcaklığı 1°C düşürülmelidir.(Örnek: %65 bağıl nemde, 33°C
olan sıcaklık 32°C’ye düşürülmelidir.
YAŞ
HAVA SICAKLIĞI
(KAFES)
HAVA SICAKLIĞI
(TABAN)
IŞIK ŞİDDETİ
• İklim şartları normal olan bölgelerde, kümesler civcivler
gelmeden 24 saat önceısıtılmaya başlanmalıdır. Sert ve
soğuk iklim şartları olan bölgelerde ısıtma işlemi 48 ve ya 72
saat önceden yapılmaya başlanmalıdır.
• Civciv gelişinden 24 saat önce, kümes içi sıcaklığı %60
nemde 32°C - 35°C sıcaklıkta olmalıdır. (sıcaklık ve nem
civciv boy hizasından ölçülmelidir.)
• Işık şiddeti 0-7 günler arası 30-50 Lux arasında olması,
civcivin yem ve suyu daha kolay bularak yeni çevresine daha
kolay adapte olmasını kolaylaştırır.
• İlk hafta sonrasında sıcaklıklar 21°C’ye ulaşıncaya kadar
haftalık olarak 2-3°C düşürülmelidir.
0–3 GÜN
32–33°C
4–7 GÜN
33–35°C
30–32°C
8–14 GÜN
30–50 lux
31–33°C
28–30°C
15–21 GÜN
30–50 lux
29–31°C
26–28°C
22–28 GÜN
25 lux
27–29°C
23–26°C
29–35 GÜN
20 saat
25 lux
24–27°C
21–23°C
36–42 GÜN
19 saat
25 lux
22–24°C
21°C
18 saat
5–15 lux
21°C
17 saat
5–15 lux
IŞIKLANDIRMA 22 saat ya
SÜRESİ da Periyodik
Program
21 saat ya
da Periyodik
Program
Bağıl Nem
%80
ÇIKIM
16 saat
KURSAK DOLULUĞU CİVCİVLER YEM YİYOR MU?
KÜMESE NAKİL
%70
BÜYÜTME
minumum
%40
YETİŞTİRME
PERİYODU
(0-7 GÜNLER)
%60
Düşük Nem
Yüksek nem
•
•
•
•
•
•
• Sulu dışkılamaya
sebep olabilir
• Amonyak artışına
sebep olabilir
• Kötü hava kalitesine
sebep olabilir
YUMURTLAMA
Civciv konforunun düşmesi minumum %40
Dehidrasyonun Artması
Solgun burun deliğine sebep olabilir
Gerginliği artırarak gagalamayı artırabilir
Tüylenmeye yan etkisi olabilir
Tozlanmayı yükseltir
Civciv gelişi
sonrası saat
Kursak
doluluk
oranı
6
%75
12
%85
24
%100
Kursağında
yem olan
civciv
Kursağında
yem olmayan
civciv
Yetiştirme sıcaklığının çok yüksek ya da çok düşük olması durumu, civcivlerde
ki kursak doluluk oranını düşürecektir.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
3
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
• Periyodik ışıklandırma programı tercih edilir. Alternatif olarak, civcivler 0-3 günler arasında 22 saat ışık / 2 saat karartma 4-7 günler
arasında 21 saat ışık / 3 saat karartma yem ve su bulmalarına yardımcı olacaktır.
• 24 saat aydınlatma yapmayın.
• 0-7 günler arasında ışık şiddetinin 30-50 lux olması civcivin yem ve su bulmasını kolaylaştırarak, yeni çevresine adapte olmasını
sağlayacaktır.
• İlk hafta sonrası, ışıklandırma kademeli olarak azaltılır. ( Işık kontrollü kümeslerde aydınlatma programına bakınız)
PERİYODİK AYDINLATMA PROGRAMI
2 saat
4 saat
4 saat
2 saat
2 saat
4 saat
4 saat
2 saat
• Tercih edilen aydınlatma tekniği
• 0-7 günler arası kullanım
• Periyodik karartma programları civcivlerin
dinlenmesine olanak tanır
• Civciv hareketlerini ve beslenmesini senkronize eder
• Dinlenme ve aktivite esnasında daha doğal davranış
sağlar
• 7 günlük yaşam gücünü yükseltir
• Aşılamalardan gelen antikor cevaplarının oluşmasını
geliştirir
• Bazı karartma programları, gereken iş gücünün
azalmasını sağlar
Suluk Sistemleri
• Suluk sistemlerinin kalitesini ve temizlik kontrolünü hat sonundan ve kaynaktan test ediniz.
• Nipel hatları civcivler gelmeden önce basınçlı su ile temizlenmelidir.
• Yetiştirme ve üretim döneminde nipel hatları, haftalık olarak basınçlı su ile temizlenmelidir.
• Civcivlere soğuk su verilmemelidir. Civcivler için nipel hattından basınçı su alırken dikkatli olunmalı. Civcivlerin tüketeceği suyun
çok soğuk olmamasına dikkat edilmeli ve kümes sıcaklığına ulaşana kadar zaman tanınmalıdır.
• Nipel suluklar yarkalar için minumum 30 ml/dk, üretim dönemindeki yumurtacılar için ise 60 ml/dk oranında su vermelidir.
Nipel Suluklar
Tas Suluklar
Tas suluk
civcivin sırt
hizasında
olmalıdır
• Tas suluklar 0-3 günlük periyodda manuel olarak
doldurularak hayvanların suya alışması sağlanmalıdır.
• Açık tip suluklar( zil tipi, duba suluk gibi ek suluklar)
günlük olarak temizlenmediğinde, kolay bir şekilde
kontamine olabilirler.
4
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
Nipel
seviyesi civcivin
baş hizasında
(göz) olmalıdır
360°
• 0-3 günler arasında nipel sisteminin basıncı ayarlanarak, nipel
üzerinde su damlası kalması sağlanır. Bu uygulama hayvanın su
bulmasını kolaylaştırır.
• Ek suluk kullanımı sıcak iklimlerde, yetiştirme dönemindeki
civcivlerde kullanışlıdır.
• 360° aktivite edilebilen nipeller su alımını kolaylaştırır.
• Kuluçkada gaga kesimi yapılmış civcivler için sadece 360°
aktive edilebilen nipeller ve ek suluklar kullanınız.
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Gaga Kesimi
(Lütfen gaga kesimi konusunda yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurunuz)
• Hy-Line W-36 ticari yumurtacı ırkı, çıkım sonrası en başarılı olarak kızılötesi lazer yöntemi ile gaga kesimi yapılabilir veya 7-10.
günler arasında el ile klasik olarak gaga kesimi yapılabilir.
• Gerek duyulduğunda tekrar gaga kesimi 6 haftalık yaşta ya da 12-14 haftalık yaşta uygulanabilir.
• Işıklandırma kontrollü kümeslerde tek gaga kesimi yeterli olacaktır.
• Lazer yöntemiyle gaga kesimi yem israfının önüne geçerek, hayvanların birbirine zarar vermesini en aza indirger.
LAZERLE GAGA KESİMİ
• Başarılı, üniform bir gaga
kesimi sağlar.
• Gaga kesiminden sonraki
10-14 günlük süreçte gaganın
ayrılmadan kalmasını sağlar.
• Kuluçkada gaga kesimi
yapılmış civcivler için sadece
360° aktive edilebilen nipeller
ve ek suluklar kullanınız.
• Gaga kesimi yapılan civcivler
için 0-7 günler arasında kağıt
üzerine yemleme yapınız.
Lazerli gaga kesimi yerel koşullara
göre değiştirilebilir.
Çıkım sonrası lazerli gaga kesimi
Lazerli gaga kesiminden 7 gün
sonra
KLASİK GAGA KESİMİ
• 2 saniye boyunca gagayı koterize ediniz.
–Koterize edilmiş bıçak eğer yeteri kadar
ısınmadıysa veya koterizasyon süresi 2
Fotoğraflar
saniyeden az ise gaga birbirine eşit
Lyon
olmadan büyür.
Technologies
–Eğer koterizasyon bıçağı gereğinden fazla
‘den alıntıdır.
sıcak veya koterizasyon süresi 2 saniyeden
fazla ise hassas sinir ucu tümör oluşumuna sebep verebilir.
• Bıçağın 650°C olduğunu tespit etmek için
yüksek sıcaklık ölçer (pirometre) kullanılmalıdır.
Yüksek sıcaklık ölçer (pirometre) bıçak
sıcaklığının 650°C olduğunu göstermekte.
• Koterize bıçak rengi doğru sıcaklığın göstergesi olarak
kullanılabilir.
< 650°C
650°C
> 650°C
• Bıçak sıcaklığında ki 40°C ‘ye kadarki varyasyonlar insan
gözü tarafından tespit edilemeyebilir.
• Farklı büyüklüklerde ki civcivlerin gaga kesiminde farklı
şablon delikleri kullanılmalıdır.
• Gagaların eşit ve uygun kesildiğinden emin olun.
Uygun kesilmiş gaga
Gaga kesimi esnasında alınacak önlemler
Koterize edilmiş bıçak
(650°C, vişne kırmızısı rengi)
Şablon delikleri
farklı yaş ve
büyüklüklerdeki
civcivlere göre
değişir
• 3.56 mm
• 4.00 mm
• 4.37 mm
Şablon deliği
• Hasta hayvanlarda gaga kesimi uygulanmamalıdır.
• Acele etmeyiniz.
• Gaga kesiminin 2 gün öncesi ve sonrasında, K vitamini içeren
Vitamin kompleksleri ve elektrolitler içme suyuna verilmelidir.
• Gaga kesimi sırasında civcivler izlenerek stress seviyesi
gözlemlenmelidir. Çevre sıcaklığı hayvanlar konforlu ve aktif
görünüş alana kadar yükseltilmelidir.
• Gaga kesimi sonrasında birkaç gün boyunca yemlemeyi
yüksek miktarlarda tutunuz.
• Gaga kesiminde sadece iyi eğitimli personel kullanınız.
• 360° aktive edilebilir nipeller kullanınız.
• Civcivleri dikkatlice ele alınız.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
5
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Büyüme ve Gelişim
• Büyüme ve gelişimin optimizasyonu için yarka yetiştirme
programına odaklanılmalıdır.
• Bir yarka sürüsünden , yumurta üretim döneminde en iyi
performansın elde edilebilmesi için doğru canlı ağırlık ( 1,26 1,30kg) ve %90 üniformite üstünde olmalıdır.
• 6, 12, 18, 24 ve 30. hafta canlı ağırlık hedeflerine ulaşılması,
istenen optimal gelişimin sağlanması açısından önemlidir.
• Eğer mümkünse, yarkaların canlı ağırlıkları büyütme
döneminde istenen standartların üzerinde olabilir.
1 hafta
3 hafta
5
SİSTEM GELİŞİMİ
1. AŞAMA
6 hafta
10
12 hafta
18 hafta
HAFTA YAŞI
20
15
2. AŞAMA
25
Kaslar
30
35
Yağ Hücreleri
Medular Kemik
Seksuel Olgunluk sakallarda ve ibiklerde kızarma
Fiziksel Olgunluk
2400
120
2000
100
Canlı Ağırlık (g)
1600
80
1200
60
800
40
400
20
Haftalık ortalama
gramaj alımı (g)
0
5
IDEAL
GÖĞÜS
KASI
SKORU
10
1–2
15
20
HAFTA YAŞI
25
2
30
35
2–3
GÖĞÜS KASI SKORU
0
1
2
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
40
3
3
Göğüs kası gelişimi iyi olan yumurtacılar, daha iyi yumurta üretimi sağlamaktadır
6
40
Üreme Kanalı
Kortikal Kemik / Kemiksel Gelişim
İskelet gelişimi
24 hafta
3. AŞAMA
Ovaryum
Bağışıklık &
Sindirim Sistemi
• Büyütme dönemi rasyonu ancak istenen canlı ağırlığa
ulaşılması durumunda değiştirilebilir.Hedef canlı ağırlığa
ulaşıldığında, önerilen yaşlar rehber niteliği taşımaktadır.
• Hayvanlarda düşük canlı ağırlık veya düşük üniformite varsa,
rasyon değişimi ertelenmelidir.
• Ani ortam sıcaklığı yükselişlerinde rasyon duruma göre
ayarlanmalıdır. Hayvanlar yüksek sıcaklık artışına maruz
kaldığında, daha az yem tüketeceklerdir.
• Stres periyodlarında gerekli yem tüketiminin karşılanabilmesi
için, rasyon da değişikliğe ihtiyaç duyulabilir.
0
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Canlı Ağırlık Artışı, Yem Tüketimi ve Üniformite
Yaş
(Hafta)
CANLI
AĞIRLIK (g)
61 – 69
1
YEM TÜKETİMİ
(g/tavuk/gün)
ÜNİFORMİTE
(Kafes)
14 – 15
2
112 – 118
14 – 18
3
176 – 184
18 – 20
4
245 – 255
29 – 31
5
324 – 336
38 – 40
6
413 – 427
41 – 43
7
502 – 518
42 – 44
8
591 – 609
45 – 47
9
680 – 700
46 – 50
10
779 – 801
49 – 53
11
868 – 892
51 – 55
12
947 – 973
52 – 56
13
1016 – 1044
54 – 58
14
1085 – 1115
55 – 59
15
1154 – 1186
57 – 61
16
17
1193 – 1227
1232 – 1268
59 – 63
60 – 64
>85%
>80%
• Canlı ağırlık artışı ve üniformite;
aşılama, nakil ve yanlış sevk
idareden dolayı negatif olarak
etkilenebilir.
• Farklı çıkım tarihleri, civcivlerin
üniformitelerini negatif olarak
etkiler.
• Sürüler %90 üniformite
ile yumurta kümeslerine
taşınmalıdır.
>85%
>90%
Kafes Alanı Tavsiyeleri (yerel uygulamaları kontrol edin)
HAFTA YAŞI
3
17
20
30
3 hafta sonrasında üniformiteyi
saptamak için, hayvanlar ayrı ayrı
dijital tartı aracılığı ile tartılır.
40
50
60
70
80
KONVANSİYONEL VE KOLONİ KAFESLERİ
Zemin Alanı
100–200 cm2
(50–100
tavuk / m2)
310 cm2 (32 tavuk / m2)
490 cm2 (20 tavuk / m2) – 750 cm2 (13 tavuk / m2)
1 / 8 tavuk
1/12 tavuk veya 2 suluğa erişim
8 cm / tavuk
7–12 cm / tavuk
Nipel
1 / 12 tavuk
Yemlik
5 cm / tavuk
İhtiyaçlar çevre koşulları ve kullanılan ekipman tipine bağlı olarak değişebilir.
Kafes Sistemleri ve Yönetim
• Sürü 15-16 hafta yaşta son canlı aşının verilmesinden sonra üretim kümeslerine
gönderilebilir.
• Büyütme ve üretim kümeslerinde benzer yemleme ve suluk sistemleri
kullanılması önemlidir.
• Cinsiyet karışıklıkları (horozlar) 7 haftalık yaşta, ortadan kaldırılmalıdır.
• Transferden 3 gün önce ve sonrasında oluşabilecek stresin azalması için
destekleyici bakım amacıyla suda çözünebilir vitaminler, probiyotikler, rasyondaki
vitamin C miktarının artırıması gibi önlemler alınmalıdır.
• Programlanan yem değişimi öncesi tartım yapılmalıdır.
• Günlük olarak ölü tavuklar toplanmalıdır.
• Haftalık ölüm oranı %0.1 ‘den yüksek seyredecek olursa, ölüm sebebinin
araştırılmalı; nekropsi ve diğer teşhis metotları kullanılmalıdır.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
7
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Ticari Yumurtacılar da Bakım ve İdare
YAŞLAR
0
KAFESTE YETİŞTİRME
Civciv gelmeden 24-48 Saat Önce
Yetiştirme Kümesinin Isıtılması.
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
5. Gün
6. Gün
7-10 Gün
Kuluçka da gaga kesimi olmadıysa, gaga kesiminin
yapılması.
1. Hafta
8. Gün
9. Gün
10. Gün
11. Gün
12. Gün
13. Gün
2. Hafta
Yem kağıdı kaldırılmalıdır.
2. Hafta
Tavukları tutarken
NAZİK OLUNUZ
• Ağırlık tartımı, kan alımı, seleksiyon,
aşılama ve transfer sırasında düzgün
şekilde tavukların tutulması, stresi azaltarak
sakatlık ve hastalıklardan korur.
• Tavukları iki ayağı yardımıyla veya iki
kanadı yardımıyla tutunuz.
• Tavukları kafese veya yere nazikçe
bırakınız.
• Tavukları tutmayı bilen, deneyimli personel
kullanınız.
• Tavuklara nazik davranıldığından emin
olmak için, sürekli personeli gözlemleyiniz.
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7-13. Hafta
Aşılama esnasında cinsiyet karışıklıklarının tespiti
ve erkek olanların ayrılması.
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
8
{
14-16. Hafta
Transferden iki hafta önce ışık şiddetinin artırılması. Üretim
kümesinin ışık şiddetinin yetiştirilme kümesinin ışık şiddeti ile
aynı seviyeye getirilmesi.
16. Hafta
Üretim kümesine naklin daha erken yaşta olması, tavukların
yeni çevreye adapte olmasını arttırır.
17. Hafta
Yarkalar 1.23-1.27 kg ağırlığa ulaştığında ışıklandırma programına başlanılır. Yaş farkı olan kümeslerde, ışıklandırma
programı en genç yarkayı baz alınarak yapılır. Üniformitesi
kötü olan sürelerde ise ışıklandırma programına başlamak için
en hafif yarka baz alınır.
21. Hafta
Her iki haftada bir, yumurta ağırlıkları gözlemlenmelidir. Ortalama yumurta ağırlığı hedefin ± 2 g içinde olmalıdır.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Ticari Yumurtacılar da Bakım ve İdare
HAFTA YAŞI
0
5
10
CANLI AĞIRLIK ÖLÇÜM YAŞI
• Tartımı kafesteki her kattan yapılmalıdır. Katlar arasında sıcaklık ve çevre şartları değişmektedir.
• Kafesleri yemliğin başlangıcından sonuna kadar numaralandırılmalıdır.
• Tartım yapılacak kafesler işaretlenerek, her tartımda aynı kafesin tartılması ve izlenmesi
sağlanmalıdır.
0–3 Hafta
• 10 kafesten 10’ar adet civciv tartılmalı.
15
20
4–29 Haftalar
• 100 tavuğu bireysel olarak her hafta tartın.
• En iyi doğruluk oranı için, aynı kafeslerden tartım yapınız.
• Üniformiteyi hesaplayınız.
30–50 Haftalar
25
30
35
40
45
• Her 5 hafta da bir 100 tavuk bireysel olarak tartılmalı.
• En iyi doğruluk oranı için, aynı kafeslerden tartım yapınız.
• Üniformiteyi hesaplayınız.
ÜNİFORMİTE HESAPLAMASI
• Bireysel tavuğun ağırlığını
kullanınız.
• Üniformite hesaplama aracı için,
www.hylinebodyweight.com
adresine bakabilirsiniz.
50 Hafta Üzeri
• Her 10 hafta da bir 100 tavuk bireysel olarak tartılmalı.
• En iyi doğruluk oranı için, aynı kafeslerden tartım yapınız.
• Üniformiteyi hesaplayınız.
Tartım esnasında tavuklar tutulduğunda, gözlemlenmesi gerekenler:
• Sternum - düzlüğü ve sertliği
• Göğüs kası skoru
• Vücut yağı
• Dış parazitler
• Hastalığın Klinik Semptomları
50
KAN ALIM YAŞLARI
55
60
Daha fazla bilgi için www.hyline.com adresine bakınız.
Serolojik test için, her sürüden 10-20 kan örneği alınarak titrelerin saptanması.
8. Hafta
65
• Erken aşılama tekniğinin ve hastalığa maruz kalınıp kalınmadığının değerlendirilmesi.
15. Hafta
70
• Üretim kümesine nakil öncesi kan alımı ve olası hastalıkların değerlendirilmesi.
• Üretim kümeslerinde ki salgın hastalıklar sırasında, alınan kanların labaratuara gönderilmeyerek
ileri analizler için dondurularak saklanması yaygındır.
75
16–24. Haftalar
80
85
90
• İnaktif aşılama sonrasında antikor cevabının ölçülmesi için, inaktif aşının yapılmasından en az 4
hafta sonrasında kan alınmalıdır.
• Üretim kümesine nakiil sonrası hastalık baskısının olup olmadığı gözlemlenmelidir.
YUMURTA AĞIRLIKLARINI İZLEME YAŞLARI
Konveyör hatlarından rastgele kafeslere ait seçilen 100 adet yumurtalar tartılarak (bu kafesler
canlı ağırlık ölçümü için kullanılan kafesler olabilir) yumurta ağırlıkları arasındaki dağılım
gözlemlenmelidir. Yumurta ağırlıklarının izlenmesi, haftanın belirli günü aynı zamanda yapılmalıdır.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
9
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
İyi Işıklandırma Uygulamaları
• Kümeslerde, ışık şiddeti hem en alt kattaki kafes yemliğinden, hemde orta kattan ölçülerek ayarlanmalıdır.
• Ampüllerin temiz olması ışık şiddetinin düşmesini engeller.
• Ampüller arasında çok fazla mesafe olması ya da yanmış ampüllerin bulunması karanlık alanlar oluşturur.
• Parlak ve beyaz yüzeyler ışığın yansıtarak, ışık şiddetinin artmasını sağlar.
• Yerel durumu hesaba katarak gerekli ışıklandırma programı ayarlanmalıdır.
• Büyütme ve üretim kümeslerinin ışık saatleri ve şiddetleri transfer öncesi aynı olmalıdır.
• ışık şiddeti sürünün üretim kümesine geçmeden iki hafta önce artırılmalı. Ancak 14 haftalık yaştan önce artırılmamalıdır.
• Işıklandırma periyodu pik periyodunda uzatılabilir. ( Ortalama 30 haftalık yaşta 16 saat aydınlatma yapılmalıdır.)
Işık Kontrollü Kümeslerde Aydınlatma
Programı (www.hylineweblighting.com)
Aşağıdakilerin gerçekleşebilmesi için, 0-12 haftalık yaş arasında ışık programının kademeli olarak azaltılması gerekir:
• Büyüme dönemindeki yem tüketimi, büyüme ve gelişimin optimizasyonunu sağlar.
• İyi canlı ağırlık ve üniformite
• Yumurta üretiminde süreklilik
• Daha büyük yumurta üretimi
• Çok erken yumurta üretiminin engellenmesi
GÜNÜN SAATLERİ
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
20 19 18 17 16 15 14 13½ 13 12½ 12 12 12 12 12 12 13 13¼ 13½ 13¾ 14 14¼ 14½ 14¾ 15 15¼ 15½ 15¾ 16 12
AYDINLATMA SAATLERİ
11
10
9
8
7
6
5
4
Işık uyarımı için ideal
yumurta
3
canlı ağırlık (1,23-1,27 kg)
üretiminin
Sürünün üretim
2
sonuna kadar
kümsine nakli
1
16 saat
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HAFTA YAŞI
30 haftalık yaşa kadar ışıklandırmanın
kademeli olarak artması
IŞIK ŞİDDETİ
30-50
lux
25 lux
5-15 lux
20-25
lux
30 lux
• Birden çok sürü bulunan çiftliklerde kümesler arasında ışıklandırma saatleri değişiklik gösterebilir.
• Eğer yaş farkı varsa, ışık programı en genç ya da en hafif olan sürüye göre ayaranmalıdır.
• Yeterli kırmızı ışık spektrumu sağlamak amacıyla ısınabilir lambalar (2700-3500 K) kullanılmalıdır.
10
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Açık Sistem Kümesler için Özel Işık Programları
(www.hylineweblighting.com)
Hy-Line sizlerin bölgesi için uluslararası bir özel ışıklandırma programı yaratabilir. Erken seksüel gelişimi engellemek amacıyla,
program 12-17 haftalık yaş arasındaki en uzun doğal günü bularak yapay ışık programı hazırlayabilir.
• İlk ekranda - e-mail adresini giriniz ve dil seçiniz.
• İkinci ekranda, açılabilir menüyü kullanarak “Sürünün
Lokasyonunu”, “ Çıkım Gününü” ve “ Kafes Tipini”
seçiniz.
• “ Işıklandırma Programı Yarat” a tıklayın
• Sonuçlar size e-mail olarak yollanacaktır.
Lighting Program for : IOWA / DALLAS CENTER 93° 56' W 41° 43' N
Variety:
House Type:
Hatch Date:
Weeks of Age
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36+
Gün doğumu ve gün batımıyla aynı olan ışık programı,
sarı ve kırmızı çizgiler ile; önerilen yapay gün uzunluğu ise
mavi barlar ile gösterilir.
12:00
11:00
10:00
Sunrise
6:47
6:56
7:04
7:13
7:20
7:28
7:34
7:38
7:41
7:43
7:42
7:39
7:35
7:29
7:21
7:13
7:03
6:52
6:41
6:29
6:18
6:06
5:54
5:42
5:31
5:21
5:11
5:02
4:55
4:49
4:44
4:41
4:40
4:40
4:42
4:46
Lights on
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:00
5:45
5:30
5:15
5:15
5:00
5:00
4:45
4:45
4:30
4:30
4:15
4:15
4:15
4:15
4:15
4:15
4:15
4:15
4:15
Lights Off
23:00
22:30
22:00
21:30
21:00
20:30
20:00
19:30
19:15
19:00
18:45
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
19:00
19:15
19:30
19:30
19:45
19:45
20:00
20:00
20:15
20:15
20:15
20:15
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
* Age to stepdown to from week 1 : 12
* Hours of constant light in grow after step-down : 12
* Hours of constant light in lay after step-up : 16
Sunset
17:10
17:02
16:55
16:50
16:46
16:45
16:45
16:47
16:51
16:57
17:04
17:12
17:20
17:29
17:38
17:47
17:55
18:04
18:12
18:20
18:28
18:36
18:43
18:51
18:59
19:06
19:14
19:22
19:29
19:36
19:42
19:47
19:51
19:53
19:54
19:53
Total Hours of
Light
Total Sunlight
21:00
10:23
20:00
10:06
19:00
9:51
18:00
9:37
17:00
9:26
16:00
9:17
15:00
9:11
14:00
9:09
13:30
9:10
13:00
9:14
12:30
9:22
12:00
9:33
12:00
9:45
12:00
10:00
12:00
10:17
12:00
10:34
12:00
10:52
13:00
11:12
13:30
11:31
14:00
11:51
14:15
12:10
14:30
12:30
14:45
12:49
15:00
13:09
15:15
13:28
15:30
13:45
15:45
14:03
15:45
14:20
16:00
14:34
16:15
14:47
16:15
14:58
16:15
15:06
16:15
15:11
16:15
15:13
16:15
15:12
16:15
15:07
16:15
This lighting program is created from a formula based on global location and housing style. This program may need to be further adapted
Hatch Date: 01-Nov-15 to better fit local conditions. Please email [email protected] for further questions or technical assistance.
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:00
15:45
15:45
15:30
15:15
15:00
14:45
14:30
Total Hours of Light
14:15
14:00
Sunset
13:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
12:00
O
n
13:00
14:00
12:30
Time of day (hours)
15:00
12:00
O
f
f
15:00
16:00
14:00
17:00
13:30
18:00
18:00
O
n
19:00
17:00
20:00
16:00
21:00
21:00
Open grow to open lay
Sunrise
O
f
f
20:00
22:00
19:00
23:00
W-36 Commercial
13:30
Hy-Line Lighting Program
24:00
Date
1-Nov-15
8-Nov-15
15-Nov-15
22-Nov-15
29-Nov-15
6-Dec-15
13-Dec-15
20-Dec-15
27-Dec-15
3-Jan-16
10-Jan-16
17-Jan-16
24-Jan-16
31-Jan-16
7-Feb-16
14-Feb-16
21-Feb-16
28-Feb-16
6-Mar-16
13-Mar-16
20-Mar-16
27-Mar-16
3-Apr-16
10-Apr-16
17-Apr-16
24-Apr-16
1-May-16
8-May-16
15-May-16
22-May-16
29-May-16
5-Jun-16
12-Jun-16
19-Jun-16
26-Jun-16
3-Jul-16
W-36 Commercial
Open grow to open lay
Standard daylight time
01-Nov-15
O
f
f
9:00
8:00
O
n
7:00
6:00
5:00
4:00
O
f
f
3:00
2:00
O
n
1:00
0:00
Age (weeks)
0
1
1-Nov-15
2
3
4
5
29-Nov-15
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36+
27-Dec-15
24-Jan-16
21-Feb-16
20-Mar-16
17-Apr-16
15-May-16
12-Jun-16
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
11
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Aydınlatmada Dikkate Alınması Gerekenler
KAFESLER
• Farklı yükseklikteki ışıklandırma, kafesin her yerine eşit bir ışık dağılımı sağlar.
• Lambaların pozisyonu kümes içi karanlık alan kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Yarı Açık Kümeslerde Gölgelik Kullanımı
• Yarı Açık Kümeslerde gölgelikler ışık şiddetini düşürmek için efektif bir yoldur.
• Hava akışının sağlanması için, gölgelikleri temiz ve tozsuz tutun.
• Gölgelik kullanırken kümes içinde stir fanlar kullanın.
• Gölgelik kullanırken tavuklara doğrudan güneş ışığı gelmesinden kaçının.
• Siyah gölgelikler tercih edilmelidir.
Gece Yemlemesi / Aydınlatma Programı
• Yem tüketimini artırıcı opsiyonel bir ışıklandırma tekniğide, gece yemlemesidir.
• Büyütme ya da üretim dönemindeki sürülerde daha çok yem ihtiyacı olduğunda kullanılır.
• Gece boyunca (yumurta kabuk oluşumu olduğunda) kalsiyum emilimini arttırır.
• Yumurta üretiminin pik döneminde yem tüketiminin artırılması yararlıdır.
• Sıcak iklimi olan bölgelerde, günlük yem tüketiminin
korunmasına yardımcı olur.
• Gece yemlemesi tavuk başına düşen yem tüketimini 2
ile 5 gram arası artırabilir.
16 Saat
İyi Uygulamalar
• Programa, gece yarısı 1-2 saatlik aydınlatma ile başlayın.
• Işıklar açılmadan, yemlikleri doldurun.
• Gece yemlemesi öncesi ve sonrasında 3’er saatlik karanlık
periyot olması çok önemlidir.
• Gece yarısı beslemesinde sağlanan ışıklandırma,
Gün Doğumu
günlük ışık programına eklenir. (örneğin; 16 saat +
gece yemlesi gibi)
• Gece yemlemesi bırakıldığında, her hafta 15 dakika olacak
şekilde ışıklandırmayı azaltınız.
12
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
3 Saat
3 Saat
Gün Batımı
Gece Yemlemesi
ya da Karanlık
Gece Yemlemesi
1 Saat
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Su Kalitesi
• Su en önemli besin maddesidir. Tavuklar için her zaman
kaliteli su sağlanmalıdır.
• Su ve yem tüketimi doğru orantılıdır. Eğer tavuklar daha az
su içerse, daha az yem yerler ve üretimleri hızlıca düşer.
• Genel kural, canlı hayvanlar tükettikleri yemin 1.5 - 2 katı
kadar su içerler. Bu oran yüksek ortam sıcaklıklarında artar.
• Yılda en az bir defa su analizi yapılmalıdır.
– Artezyen suları, sezondan ve yağıştan daha çok etkilenceği
için daha sık analiz edilmelidir.
– Kapalı kaynak sular, akifer veya derin artezyen havzaları
su kalitesi konusunda daha tutarlıdır. Ancak genel olarak
çözülmemiş mineral oranı daha fazladır.
MAKSIMUM
KONSANTRASYON
(ppm or mg/L)*
Madde
• Su kaynağında koliform bakteri bulunması, kaynağın hayvan
veya insan pisliği ile kontemine olduğunun göstergesidir.
• İyi bir su örneği almak için, suyun iki dakika boyunca akmasına
izin verin. Alınan su örneği, 10°Caltında muhafaza edilerek, 24
saatten kısa süre zarfında labaratuara ulaştırılmalıdır.
• Bazı su kaynakları yüksek oranda çözülmemiş kalsiyum,
sodyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Böyle bir durum
mevcutsa, yem rasyonu yapılırken su içerisindeki bu mineraller
göz önünde bulundurulmalıdır.
• İdeal su pH değeri 5-7 arasında olmalıdır. Bu durum iyi su
sanitasyonunu, yem tüketiminin artışını ve üst sindirim kanal
yolu sağlının artmasını destekler.
• Optimal su kalitesinden daha düşük kalitede olan sular,
bağırsak sağlığını bozarak, yemden yararlanmayı azaltır.
Yaşlı tavuklar 20 ppm’den daha yüksek oranları tolare edebilirler. Stres altındaki ya da
hastalık baskısı altındaki tavuklar Nitrat’ın etkilerine daha hassastırlar.
Nitrat NO3ˉ 1
25
Nitrat Nitrojen (NO3-N) 1
6
Nitrit NO2- 1
4
Nitrit Nitrojen (NO2-N ) 1
Toplam çözülmemiş
katı madde 2
Klorid (Cl -) 1
1
1000
Sülfat (SO4-) 1
250
Yüksek oranları laksatif etki gösterir.
Demir (Fe) 1
<0.3
Magnezyum (Mg) 1
125
Potasyum (K) 2
20
Yüksek oranları kötü koku ve tada sebep olur.
Yüksek oranları laksatif etki gösterir. 50 ppm üstü eğer sülfat seviyesi de yüksekse
problem yaratabilir.
Yüksek oranları sodyum oranı alkalilik oranı ve pH’a bağlı olarak, kabul edilebilir.
Yüksek konsantrasyonlar kabul edilebilir ancak; 50 ppm üstü yüksek klorid, sülfat ve
potasyum varlığında kaçınılmalıdır.
Yüksek oranları laksatif etki gösterir.
Sodyum (Na)
250
50
1,2
Mangan (Mn) 3
0.05
Arsenik (As) 2
Florid (F - ) 2
Aliminyum (Al) 2
0.5
2
5
3000 ppm seviyeye kadar performansa herhangi bir etkisi olmayabilir fakat gübrede ki
nem oranını artırır.
Sodyum oranının 50 ppm’den yüksek olduğu durumlarda, 14 mg ve altı problem yaratabilir
5
Bor (B) 2
Kadminyum (Cd)
Nitrit, Nitrat'a oranla çok daha toksik bir maddedir. Özellikle genç hayvanlar da 1ppm
Nitrit, toksik olarak kabul edilir.
2
0.02
Kobalt (Co) 2
1
Bakır (Cu) 1
0.6
Kurşun (Pb) 1
0.02
Yüksek oranları toksiktir.
Civa (Hg) 2
0.003
Yüksek oranları toksiktir.
Çinko (Zn) 1
1.5
pH
1
Toplam bakteri sayısı 3
6.3–7.5
1000 CFU/ml
Toplam koliform bakteri 3
50 CFU/ml
Dışkı koliform bakteri 3
0 CFU/ml
Oksijen indirgenme
potansiyeli (ORP) 3
650–750 mEq
Yüksek oranları acı tada sebep verir.
Yüksek oranları toksiktir.
Tavuklar düşük pH’a adapte olabilirler. 5’in altındaki pH, su tüketmini azaltarak
metallerde korosif etki yaratır. 8 üzerinde ki pH, su tüketimini azaltarak, su
sanitasyonunun etkisini düşürür.
Kirli suya işaret eder.
5-7 pH arasında ortamda 2-4 ppm serbest klorin bulunduğunda, oksijen indirgenme
potansiyeli suyu sanitize etmeye yardımcı olur.
*Magnezyum ve sülfat arasında ; potasyum ve sodyum arasında ve klorid ve sülfat arasındaki etkileşim limitleri daha düşük olabilir.
1
Carter & Sneed, 1996. Drinking Water Quality for Poultry, Poultry Science and Technology Guide, North Carolina State University Poultry Extension Service. Guide no. 42
2
Marx and Jaikaran, 2007. Water Analysis Interpretation. Agri-Facts, Alberta Ag-Info Centre. Refer to http://www.agric.gov.ab.ca/app84/rwqit for online Water Analysis Tool
3
Watkins, 2008. Water: Identifying and Correcting Challenges. Avian Advice 10(3): 10-15 University of Arkansas Cooperative Extension Service, Fayetteville
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
13
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Su Tüketimi
Tüketilen Su / 100 tavuk/gün
HAFTA YAŞI
LİTRE
1–3
0.8–2.7
4–6
2.5–5.7
7–9
5.7–9.5
10–15
6.8–10.2
16–20
7.2–15.2
Bu tablo 21–27°C sıcaklıklar
arasındaki normal bir ortamda
beklenen su tüketimini göstermektedir.
Ortam sıcaklığı arttığında, su tüketimi
artarak gösterilen miktarların iki katına
çıkabilir.
21–25
9.9–18.2
25+
15.2–20.8
Hava Kalitesi
Hava Akışı (m3 / saat / 1000 tavuk)
ORTAM
SICAKLIĞI
(°C)
HAFTA YAŞI
1
3
6
12
18
19+
32
340
510
1020
2550
5950
4650–9350
21
170
255
510
1275
2550
4250–5100
10
120
170
340
680
1870
2550–3400
0
70
130
230
465
1260
850–1300
-12
70
100
170
340
500
600–850
-23
70
100
170
340
500
600–680
Bilgi:Dr. Hongwei Xin, Professor, Department of Agriculture and Biosystems Engineering and
Department of Animal Science, Iowa State University, Ames, Iowa, USA
• Üretim kümesi 18–25° C sıcaklık ve %40-60
nem oranında olmalıdır.
• Gerekli fan kapasitesini hesaplamak için
genel kural; 4m3 hava akışı / saatteki canlı
ağırlık(kg).
• Havalandırma şunlar için temeldir:
–Her tavuk için gerekli oksijen kaynağının
sağlanması
–Kötü kokunun kümesten uzaklaştırılması
–Tavuklar tarafından üretilen karbondioksitin
uzaklaştırılması
–Toz partiküllerinin uzaklaştırılması
–Patojen organizmaların etkisini azaltır
Kalsiyum Partikül Büyüklüğü
BAŞLANGIÇ,
PARTİKÜL
BÜYÜTME,
BÜYÜKLÜĞÜ GELİŞTİRME
YUMURTA
ÖNCESİ*
17–37.
HAFTALAR
38–48.
HAFTALAR
49–62.
HAFTALAR
63+.
HAFTALAR
İnce (0–2 mm)
100%
50%
50%
45%
40%
35%
Kalın (2–4 mm)
–
50%
50%
55%
60%
65%
* Kireçtaşı çözünürlüğü ve saflığı istenenden az olduğu durumlarda kalın kireç taşı (2-4 mm), Yumurta öncesi rasyonundan çıkartılır.
• Uygun partikül büyüklüğü kireçtaşının çözünürlülüğüne bağlıdır.
• Rasyondaki kalsiyum seviyesi, kireç taşının çözünebilirliği göz önünde bulundurularak ayarlanmasına ihtiyaç duyulur.
• Siyah renkli kireç taşları jeolojik olarak yaşlıdır. Daha çok kirlilik ve genel olarak düşük çözünürlük ve kalsiyum içerirler.
İnce Kalsiyum (0–2 mm)
Kalın Kalsiyum (2–4 mm)
Fotoğraflar Longcliff Quarries Ltd.’den alıntıdır.
14
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Yem Partikül Büyüklüğü
Yem örnekleri partikül büyüklüklerine göre elek yardımıyla kategorilere ayrılır.
• Çiftliklerde kullanılan yemlerin partikül büyüklüğü, yem fabrikasından gelen araçtan veya silodan alınan örnekler vasıtasıyla
kontrol edilir.
• Birden çok noktadan alınan örneklerle,yemleme sisteminde bulunan yem partikül büyüklüğünün üniformitesi kontrol edilir.
Yem partiküllerinin çok ince olması
durumunda:
• Yem tüketimi ve yem emilimi düşer
• Kümesteki toz artar
Yem partiküllerinin çok kalın olması
durumunda:
• Tavuklar büyük partikülleri tercih ederler
• Yem ayrımı riski artar
Hy-Line Karıştırıcı Elek
OPTİMAL YEM PARTİKÜL PROFİLİ
PARTİKÜL
BÜYÜKLÜĞÜ
BAŞLANGIÇ
BÜYÜME
GELİŞİM
ÜRETİM
< 1 mm
–
25%
25%
25%
1–2 mm
Krambıl
65%
35%
35%
2–3 mm
–
10%
35%
35%
> 3 mm
–
–
5%
5%
Tavsiyeler
• Gün içerisinde ki 3-4 saatlik ara, tavukların ince partikülleri tüketmesini sağlar.
• Rasyona %0.5’lik sıvı yağ eklenmesi küçük partiküllerin yem içinde birleşmesine yardımcı olur.
• Sıcak iklimlerde daha büyük partiküllü veya krambıl yem kullanımı yem tüketimini artırır.
Vitamin ve İz Mineraller
Madde 1,2,3,4
1000 KG RASYON İÇİN
Büyütme Dönemi
Yumurtlama Dönemi
Vitamin A, IU
10,000,000
8,000,000
Vitamin D35, IU
3,300,000
3,300,000
Vitamin E, g
25
20
Vitamin K (menadion), g
3.5
2.5
Tiyamin (B vitamin kompleksi), g
2.2
2.5
Riboflavin (B12), g
6.6
5.5
Niasin (B3)6, g
40
30
Pantotenik asit (B5), g
10
8
Prioksidin (B6), g
4.5
4
Biyotin (B7), mg
100
75
0.9
Folik Asid (B9), g
1
Kobalamin (B12), mg
23
23
Kolin7, g
110
110
Manganez8, g
90
90
Çinko8, g
85
80
Demir8, g
30
40
Bakır8, g
15
8
İyot, g
1.5
1.2
Selenyum8, g
0.25
0.22
• Vitamin ve iz mineral premiksleri genellikle
ince partiküllü yemlerde bulunurlar.
Rasyona minumum %0.5 seviyesinde yağ
eklenmesi, yemdeki bu küçük partikülleri
bağlayacaktır.
• Gün boyunca tavukların ince partiküllü
yem tüketmeleri sağlanmalı.
Büyüme ve Üretim döneminde tavsiye edilen minumum
miktar. Yerel yasalar ve düzenlemeler rasyonda bireysel
vitamin ve mineral kullanımı sınırlandırabilir.
2
Vitaminlerin aktivitesini yitirmemesi açısından premiksleri
, tedarikçi firmanın kullanım ve depolama isteklerini
göz önünde bulundurarak depolayınız. Premikslere
antioksidan eklenmesi, premiks stabilitesini arttıracaktır.
3
Aktiviteye göre vitamin ve mineral tavsiyeleri değişiklik
gösterebilir.
4
Isıl işlem gören yemlerde, daha yüksek dozlarda vitamin
oranlarına ihtiyaç duyulabilir. Vitamin stabilitesi hakkında
tedarikçi ile iletişime geçiniz.
5
Tedarikçi tavsiyesine ve kabul edilebilir limitlere göre
Vitamin D3 oranı , 25-hidroksi D3 eklenerek giderilir.
6
Kafessiz sistemlerde daha yüksek seviyede Niasin
kullanımı önerilir.
7
Başka rasyon kaynakları söz konusu olduğunda,
karışımın tekrar ayarlanması gerekebilir.
8
Şelat mineral kaynaklarının kullanımı biyoyararlanımı ve
verimi arttırır.
1
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
15
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Rasyonu canlı
ağırlığa göre değiştir
4. DÖNEM
(% 80'den az)
3. DÖNEM
(84–80%)
2. DÖNEM
(88–85%)
1. DÖNEM
(Pikin seviyesinin %2
altından %89'a kadar)
PİK
(İlk yumurta üretiminden
pikin %2 oranında altına
düşene kadar)
GELİŞTİRME (1154–1186 g )
YUMURTA ÖNCESİ (1232–1268 g)
Rasyonu üretim yüzdesine göre değiştir
4000
90
3600
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
100
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
80
70
3200
2800
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
2400
60
2000
50
CANLI AĞIRLIK (g)
40
1600
30
1200
20
800
10
400
0
3
6
12 15 17
37
48
HAFTA YAŞI
62
76
90
CANLI AĞIRLIK (g)
BÜYÜTME (947–973 g)
BAŞLAGIÇ 2 (413–427 g)
BAŞLANGIÇ 1 (176–184 g)
Rasyonu Canlı Ağırlığa Göre ya
da Üretime Göre Değiştir
YEMLEME AŞAMASI1
Besin İhtiyacının Karşılanması İçin Yemleme Aşamaları
0
KÜMES SICAKLIĞI: Yem tüketimini ve yumurta büyüklüğünü kontrol etmek amacıyla kullanılabilir
Brooding
Yetiştirme
18–21°C
64–70°F
Her iki
Only
haftada
change
yalnız
1° per
1° değiştirin
week
68–77°F
20–25°C
Her iki
Only
haftada
change
yalnız
1° per
1° week
değiştirin
YEM FORMU:
Kırık Pelet veya İri
partiküllü yem *
İri partiküllü yem
* Canlı ağırlık artışını teşvik etmek için kırık pelet tarzda (krambıl) yem daha uzun kullanılabilinir.
Yumurta Ağırlık Kontrolü
Kümes sıcaklığının kontrolü
• Optimal yumurta ağırlığının yakalanması için her sürünün
yumurta ağırlıklarını yakından takip ediniz ve gerekiyorsa
gerekli rasyon değişimlerini yapınız.
• Eğer küçük yumurtalar isteniyorsa, yumurta ağırlık kontrolleri
daha erken yaşta yapılmaya başlanmalıdır.
• Yumurta ağırlığının kontrolü , aminoasit tüketimini
sınırlandırmak suretiyle yapılır ve çevre sıcaklığı kontrol
edilerek yem tüketiminin çok yüksek olmadığından emin
olunmalıdır.
• Yumurta ağırlıklarının kontrolü , 35. haftaya kadar her iki
haftada bir , sonrasında ise her 5 haftada bir izlenmelidir.
Ortalama yumurta ağırlığı hedefin ± 2 g içinde olmalıdır.
• Kümes içerisinde 18-20°C sıcaklık istenir. Her iki haftada
bir defa sıcaklık 1°C arttırılarak, 25°C sıcaklığa getirilir. Bu
sıcaklıklarda havalandırma vasıtası ile gerekli hava kalitesinin
sağlanmasına dikkat edilmelidir.
• Düşük (Soğuk) kümes sıcaklıkları yem tüketimini arttırarak,
yumurta ağırlık kontrolünün zorlaşmasına, kilo kontrolü ve
istenen yem dönüşümünün kontrolünü zorlaştırır.
• Sıcaklık sensörlerini kafes içine yerleştiriniz. Yürüme yolundaki
sıcaklıklar kafes içi sıcaklıklarına göre daha soğuktur.
(Özellikle kafes içi hayvan sayısı fazla olan kümeslerde.)
16
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Büyütme Dönemi Besleme Önerileri
CANLI AĞIRLIK (g)
1600
176–184 g
BÜYÜTME
413–427 g
GELİŞTİRME YUMURTA
ÖNCESİ2
947–973 g
1154–1186 g
1232–1268 g
120
1400
105
1200
90
75
1000
CANLI AĞIRLIK (g)
800
60
YEM TÜKETİMİ
(g/tavuk/gün)
600
45
400
30
200
15
0
HAFTA YAŞI 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
YEM TÜKETİMİ (g/tavuk/gün)
YEMLEME AŞAMASI1 BAŞLANGIÇ 1 BAŞLAGIÇ 2
RASYONUN DEĞİŞTİRİLMESİ
GEREKEN CANLI AĞIRLIK
0
Rasyonu canlı ağırlığa göre değiştir
ÖNERİLEN BESİN KONSANTRASYONU
BESLENME
Metabolik enerji3, kcal/kg
Metabolik enerji3, MJ/kg
Lizin, %
Metionin, %
Metionin + Sistin, %
Treonin, %
Triptofan, %
Arginin, %
İzolösin, %
Valin, %
Ham protein5, %
Kalsiyum6, %
Fosfor (mevcut)7, %
Sodyum, %
Klorid, %
Linoleik asit (C18:2 n-6), %
2977–3087
12.46–12.92
1.05 / 1.15
0.47 / 0.51
0.74 / 0.83
0.69 / 0.82
0.18 / 0.21
1.12 / 1.21
0.74 / 0.79
0.76 / 0.83
20.00
1.00
0.50
0.18
0.18
1.00
2977–3087
12.46–12.92
2977–3087
12.46–12.92
2977–3131
12.46–13.11
Standardize İdeal Sindirilebilir Amino Asitler / Toplam Amino Asitler4
0.98 / 1.07
0.88 / 0.96
0.76 / 0.83
0.44 / 0.47
0.40 / 0.44
0.36 / 0.38
0.74 / 0.83
0.67 / 0.75
0.59 / 0.67
0.66 / 0.77
0.60 / 0.70
0.52 / 0.62
0.18 / 0.21
0.17 / 0.20
0.15 / 0.18
1.05 / 1.13
0.94 / 1.01
0.81 / 0.87
0.71 / 0.76
0.65 / 0.70
0.57 / 0.61
0.73 / 0.80
0.69 / 0.76
0.61 / 0.67
18.25
1.00
0.49
0.17
0.17
1.00
17.50
1.00
0.47
0.17
0.17
1.00
16.00
1.40
0.45
0.18
0.18
1.00
2911–2955
12.18–12.37
0.78 / 0.85
0.38 / 0.41
0.66 / 0.74
0.55 / 0.64
0.16 / 0.20
0.83 / 0.90
0.62 / 0.67
0.66 / 0.73
16.50
2.50
0.48
0.18
0.18
1.00
Yaklaşık canlı ağırlık değerlerdir. Lütfen sayfa 7’de yer alan tabloya bakın.
Yumurtlama öncesi rasyonuna, 15 haftalık yaştan önce geçmeyiniz. Yetersiz kalsiyum içerdiğinden, ilk yumurta görüldüğünden itibaren ön yumurta yemi verilmemelidir.
3
Bu rehberin sonunda ham maddelerin enerji değerlerini gösteren tabloyu bulabilirsiniz. Ham madde matrisine göre rasyon enerji oranının ayarlanması, hedef rasyon
konsantrasyonuna ulaşmak için önemlidir.
4
Önerilen toplam aminoasit miktarı sadece mısır ve soya fasulyesi içeren rasyonlar için geçerlidir. Lütfen yemi sindirilebilir amino asitleri dikkate alarak formüle ediniz.
5
Rasyonlar her zaman gerekli aminoasit alımını sağlayacak şekilde formulize edilmelidir. Rasyonda ki ham protein konsantrasyonu, kullanılan ham maddeye göre değişiklik
gösterebilir. Ham protein değeri sadece tipik bir tahmini değer gösterir.
6
Kalsiyum ince kalsiyum karbonat formunda kullanılmalıdır. (ortalama partikül büyüklüğü 2mm’den az olmalıdır.) Kalın kireçtaşı (2-4mm) yumurtlama öncesi rasyonunda,
toplam kireçtaşının %50’si kadar kullanılabilir. Eğer kireçtaşı çözünürlüğü ve saflığı istenenden kötüyse, kalın kireç taş (2-4mm) yumurtlama öncesi rasyonundan çıkartılır.
7
Diğer fosfor kaynakları kullanıldığında, rasyon minumum tavsiye edilen fosfor miktarını içermelidir.
1
2
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
17
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Yetiştirme Döneminden Pik Üretim Dönemine Geçiş
Gerekli yem tüketimi stabil kalana kadar, rasyon formülü
ve yem tüketimi oranlarını sürekli hesaplayınız.
105 / 2000
100
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
100 / 1900
90
95 / 1800
YEM TÜKETİMİ (g/tavuk/gün)
CANLI AĞIRLIK (g)
90 / 1700
70
YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
85 / 1600
60
CANLI AĞIRLIK (g)
80 / 1500
50
75 / 1400
40
70 / 1300
30
65 / 1200
20
60 / 1100
10
55 / 1000
0
HAFTA YAŞI 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Yumurtlama
Öncesi
Rasyonu
• Geçiş periyodunda, yem ihtiyacı aşırı miktarda artış
gösterebilir.
• Geçiş periyodunda oluşabilecekler:
–Yumurta üretiminde ani artışlar
–Yumurta boyutunda büyüme
–Canlı ağırlık artışı
• Yem tüketimi geçiş periyodunda yavaşça yükselebilir:
–Hedef ağırlığın altında kalan tavuklarda
–Üniformitesi bozuk sürülerde
–Sıcak iklim periyodunda
• Kötü üniformite geçiş periyodunu uzatarak, düşük pik ve
yumurta üretiminde verim kaybına sebep olur.
• Geçiş periyodunda yem tüketimini dikkatli bir şekilde
izleyerek, rasyon içerik konsantrasyonlarını düzenli bir şekilde
oluşturunuz.
18
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
80
YEM TÜKETİMİ
(g/tavuk/gün)
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Pik Rasyonu
Yumurtlama Öncesi Rasyonu
• Yarkaların çoğunluğunun sakal ve ibikleri kızardığında
başlayınız.
• Medular kemik rezervini artırmak önemlidir.
• Yumurta başlangıcından maksimum 10-14 gün önce besleme
planı yapınız.
• Yüksek partiküllü kalsiyumu yumurta öncesi rasyonuna
alıştırın.
Pik Rasyonu
• Düşük yem tüketimi olan sürülerde ( 80-85g gün/tavuk)
formulasyon daha kaliteli besinler içermelidir.
• Pik rasyonuna %1’lik yumurta başlangıcında başlayın.
• İlk yumurtalar geldiğinde, pik rasyonunun siloda değil de,
yemliklerde olduğundan emin olun.
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Üretim Dönemi Besin Önerileri
YEMLEME AŞAMASI
ÜRETİM
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
KÜMÜLATİF YUMURTA KÜTLESİ (kg)
100
PİK
İlk yumurta üretiminden pikin %2
oranında altına düşene kadar
2. DÖNEM
Pikin seviyesinin %2
altından %90'a kadar
3. DÖNEM
%89-85
4. DÖNEM
5. DÖNEM
%84-80
% 80'den az
90
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
80
70
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
60
50
40
30
20
KÜMÜLATİF YUMURTA KÜTLESİ (kg)
10
0
HAFTA YAŞI 18 20
25
30
BESLENME
40
45
50
55
60
65
Rasyonu üretim yüzdesine göre değiştir
70
75
80
85
90
ÖNERİLEN BESİN ALIMI1
Metabolik enerji2, kcal/kg
Metabolik enerji2, MJ/kg
2844–2955
11.91–12.37
Lizin, mg/gün
Metionin, mg/gün
Metionin + Sistin, mg/gün
Treonin, mg/gün
Triptofan, mg/gün
Arginin, mg/gün
İzolösin, mg/gün
Valin, mg/gün
805 / 881
394 / 424
676 / 763
564 / 663
169 / 202
837 / 900
628 / 675
708 / 781
Ham protein4, g/gün
Sodyum, mg/gün
Klorid, mg/gün
Linoleik asit (C18:2 n-6), g/gün
Kolin, mg/gün
35
16.00
180
180
1.00
100
2844–2944
11.91–12.33
2822–2922
11.82–12.23
2800–2844
11.72–11.91
Standardize İdeal Sindirilebilir Amino Asitler / Toplam Amino Asitler3
750 / 821
710 / 777
695 / 761
368 / 395
348 / 374
334 / 359
630 / 711
596 / 673
570 / 643
525 / 618
497 / 585
487 / 572
158 / 188
149 / 178
146 / 174
780 / 839
738 / 794
723 / 777
585 / 629
554 / 595
542 / 583
660 / 728
625 / 689
612 / 675
15.50
180
180
1.00
100
15.25
180
180
1.00
100
15.00
180
180
1.00
100
2778–2822
11.63–11.82
680 / 745
326 / 351
558 / 629
476 / 560
143 / 171
707 / 760
530 / 570
598 / 660
14.75
180
180
1.00
100
KALSİYUM, FOSFOR VE KİREÇTAŞI PARTİKÜL BÜYÜKLÜKLERİ YAŞA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR
Kalsiyum5,6, g/gün
Fosfor (sindirilebilir)5,7, mg/gün
Kalsiyum Partikül Büyüklüğü
(ince:kalın) (sayfa 14'e bakın)
17-37. Haftalar
38-48. Haftalar
49-62. Haftalar
63-76. Haftalar
76+. Haftalar
4.15
485
50% : 50%
4.30
470
45% : 55%
4.40
450
40% : 60%
4.60
400
35% : 65%
4.65
380
35% : 65%
Ham protein, metionin sistin, yağ, linoleik asit ve / veya enerji yumurta boyutunu optimize etmek için değiştirilebilir.
Bu rehberin sonunda ham maddelerin enerji değerlerini gösteren tabloyu bulabilirsiniz. Ham madde matrisine göre rasyon enerji oranının ayarlanması, hedef rasyon
konsantrasyonuna ulaşmak için önemlidir.
3
Önerilen toplam aminoasit miktarı sadece mısır ve soya fasulyesi içeren rasyonlar için geçerlidir. Lütfen yemi sindirilebilir amino asitleri dikkate alarak formüle ediniz.
4
Rasyonlar her zaman gerekli aminoasit alımını sağlayacak şekilde formulize edilmelidir. Rasyonda ki ham protein konsantrasyonu, kullanılan ham maddeye göre değişiklik
gösterebilir. Ham protein değeri sadece tipik bir tahmini değer gösterir.
5
Kalsiyum ve sindirilebilir fosfor ihtiyaçları sürünün yaşına göre belirlenir.Üretim yüksek devam ettiği sürece, rasyon belirlenen süreden daha uzun devam edebilir. Böyle bir
durumda, bir sonraki yemleme aşamasında tavsiye edilen kalsiyum ve fosfor konsantrasyonları yükselecektir.
6
Kalsiyum karbonat partikül büyüklüğü yumurtlama döneminde değişiklik gösterir. Kalsiyum karbonat büyüklük şemasına bakabilirsiniz.
7
Diğer fosfor kaynakları kullanıldığında, rasyon minumum tavsiye edilen fosfor miktarını içermelidir.
1
2
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
19
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Üretim Periyodunda Rasyon Konsantrasyonları
(Yem Tüketimi ve Dönemlerine Göre)
YEMLEME
AŞAMASI
PİK
2. DÖNEM
3. DÖNEM
4. DÖNEM
5. DÖNEM
İlk yumurta üretiminden
pikin %2 oranında altına
düşene kadar
Pikin seviyesinin %2
altından %90’a kadar
Metabolik enerji2, kcal/kg
2844–2955
2844–2944
2822–2922
2800–2844
2778–2822
Metabolik enerji2, MJ/kg
11.91–12.37
11.91–12.33
11.82–12.23
11.72–11.91
11.63–11.82
ÜRETİM
BESLENME
%89–85
%84–80
% 80’den az
ÖNERİLEN KONSANTRASYON1
YEM TÜKETİMİ (*Tipik Yem Tüketimi)
g/tavuk/gün
74
79
84*
89
94
86
91
96* 101 106
90
95 100* 105 110
84
89
94*
99
104
83
88
93*
98
103
Standardize İdeal Sindirilebilir Amino Asitler
Lizin, % 1.09 1.02 0.96 0.90 0.86 0.87 0.82 0.78 0.74 0.71 0.79 0.75 0.71 0.68 0.65 0.83 0.78 0.74 0.70 0.67 0.82 0.77 0.73 0.69 0.66
Metionin, % 0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 0.43 0.40 0.38 0.36 0.35 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.41 0.38 0.36 0.34 0.33 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32
Metionin + Sistin,% 0.91 0.86 0.81 0.76 0.72 0.73 0.69 0.66 0.62 0.59 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.70 0.66 0.62 0.59 0.56 0.67 0.63 0.60 0.57 0.54
Treonin, % 0.76 0.71 0.67 0.63 0.60 0.61 0.58 0.55 0.52 0.50 0.55 0.52 0.50 0.47 0.45 0.58 0.55 0.52 0.49 0.47 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46
Triptofan, % 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14
Arginin, % 1.13 1.06 1.00 0.94 0.89 0.91 0.86 0.81 0.77 0.74 0.82 0.78 0.74 0.70 0.67 0.86 0.81 0.77 0.73 0.70 0.85 0.80 0.76 0.72 0.69
İzolösin, % 0.85 0.79 0.75 0.71 0.67 0.68 0.64 0.61 0.58 0.55 0.62 0.58 0.55 0.53 0.50 0.65 0.61 0.58 0.55 0.52 0.64 0.60 0.57 0.54 0.51
Valin, % 0.96 0.90 0.84 0.80 0.75 0.77 0.73 0.69 0.65 0.62 0.69 0.66 0.62 0.60 0.57 0.73 0.69 0.65 0.62 0.59 0.72 0.68 0.64 0.61 0.58
Toplam Amino Asitler3
Lizin, % 1.19 1.12 1.05 0.99 0.94 0.95 0.90 0.86 0.81 0.77 0.86 0.82 0.78 0.74 0.71 0.91 0.85 0.81 0.77 0.73 0.90 0.85 0.80 0.76 0.72
Metionin, % 0.57 0.54 0.50 0.48 0.45 0.46 0.43 0.41 0.39 0.37 0.42 0.39 0.37 0.36 0.34 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 0.42 0.40 0.38 0.36 0.34
Metionin + Sistin,% 1.03 0.97 0.91 0.86 0.81 0.83 0.78 0.74 0.70 0.67 0.75 0.71 0.67 0.64 0.61 0.77 0.72 0.68 0.65 0.62 0.76 0.71 0.68 0.64 0.61
Treonin, % 0.90 0.84 0.79 0.74 0.71 0.72 0.68 0.64 0.61 0.58 0.65 0.62 0.58 0.56 0.53 0.68 0.64 0.61 0.58 0.55 0.67 0.64 0.60 0.57 0.54
Triptofan, % 0.27 0.26 0.24 0.23 0.21 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17
Arginin, % 1.22 1.14 1.07 1.01 0.96 0.98 0.92 0.87 0.83 0.79 0.88 0.84 0.79 0.76 0.72 0.93 0.87 0.83 0.79 0.75 0.92 0.86 0.82 0.78 0.74
İzolösin, % 0.91 0.85 0.80 0.76 0.72 0.73 0.69 0.66 0.62 0.59 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.69 0.65 0.62 0.59 0.56 0.69 0.65 0.61 0.58 0.55
Valin, % 1.06 0.99 0.93 0.88 0.83 0.85 0.80 0.76 0.72 0.69 0.77 0.73 0.69 0.66 0.63 0.80 0.76 0.72 0.68 0.65 0.80 0.75 0.71 0.67 0.64
Ham protein4, % 21.62 20.25 19.05 17.98 17.02 18.02 17.03 16.15 15.35 14.62 16.94 16.05 15.25 14.52 13.86 17.86 16.85 15.96 15.15 14.42 17.77 16.76 15.86 15.05 14.32
Sodyum, % 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17
Klorid, % 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17
Linoleik asit (C18:2 n-6), % 1.35 1.27 1.19 1.12 1.06 1.16 1.10 1.04 0.99 0.94 1.11 1.05 1.00 0.95 0.91 1.19 1.12 1.06 1.01 0.96 1.20 1.14 1.08 1.02 0.97
KALSİYUM, FOSFOR VE KİREÇTAŞI PARTİKÜL BÜYÜKLÜKLERİ YAŞA GÖRE DEĞİŞİKLİK
GÖSTERİR
17–37. Haftalar
38–48. Haftalar
49–62. Haftalar
63–76. Haftalar
76+. Haftalar
Yem Tüketimi, 74 79 84 89 94 86 91 96 101 106 90 95 100 105 110 84 89 94 99 104 83 88 93 98 103
g/tavuk/gün
Kalsiyum5,6, % 5.61 5.25 4.94 4.66 4.41 5.00 4.73 4.48 4.26 4.06 4.89 4.63 4.40 4.19 4.00 5.48 5.17 4.89 4.65 4.42 5.60 5.28 5.00 4.74 4.51
Fosfor (sindirilebilir)5,7, % 0.66 0.61 0.58 0.54 0.52 0.55 0.52 0.49 0.47 0.44 0.50 0.47 0.45 0.43 0.41 0.48 0.45 0.43 0.40 0.38 0.46 0.43 0.41 0.39 0.37
Kalsiyum Partikül
50% : 50%
45% : 55%
40% : 60%
35% : 65%
35% : 65%
Büyüklüğü (ince:kalın)
(sayfa 14'e bakın)
Ham protein, metionin sistin, yağ, linoleik asit ve / veya enerji yumurta boyutunu optimize etmek için değiştirilebilir.
Bu rehberin sonunda ham maddelerin enerji değerlerini gösteren tabloyu bulabilirsiniz. Ham madde matrisine göre rasyon enerji oranının ayarlanması, hedef rasyon
konsantrasyonuna ulaşmak için önemlidir.
3
Önerilen toplam aminoasit miktarı sadece mısır ve soya fasulyesi içeren rasyonlar için geçerlidir. Lütfen yemi sindirilebilir amino asitleri dikkate alarak formüle ediniz.
4
Rasyonlar her zaman gerekli aminoasit alımını sağlayacak şekilde formulize edilmelidir. Rasyonda ki ham protein konsantrasyonu, kullanılan ham maddeye göre
değişiklik gösterebilir. Ham protein değeri sadece tipik bir tahmini değer gösterir.
5
Kalsiyum ve mevcut fosfor ihtiyaçları sürünün yaşına göre belirlenir.Üretim yüksek devam ettiği sürece, rasyon belirlenen süreden daha uzun devam edebilir. Böyle bir
durumda, bir sonraki yemleme aşamasında tavsiye edilen kalsiyum ve fosfor konsantrasyonları yükselecektir.
6
Kalsiyum karbonat partikül büyüklüğü yumurtlama döneminde değişiklik gösterir. Kalsiyum karbonat büyüklük şemasına bakabilirsiniz.
7
Diğer fosfor kaynakları kullanıldığında, rasyon minumum tavsiye edilen fosfor miktarını içermelidir.
1
2
20
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Aç Bırakmadan Yapılan Tüy Dökümü Önerileri
(Tüy dökümü ile ilgili yerel uygulamalara bakınız)
Tüy dökümü kararı şunlara bağlı olarak alınır:
• Öngörülen yem fiyatları
• Yumurta fiyatı
• Yumurta büyüklükleri arası fiyat değişiklikleri
• Yarka maliyeti
• Çıkma tavuk maliyeti
• Sürü performansı
Aç Bırakmadan Yapılan Tüy Dökümü
• Hy-Line yumurtacı tavukları dinlendirme sonrasında çok iyi
performans verir.
• Tüy dökümü için önerilen yaş aralığı 65 (erken) ve 75 (geç)
hafta yaşlardır.
• Tüy dökümü bir sürünün yumurtlama oranını, kabuk kalitesini
ve albumin miktarını artırır.
• Tüy dökümü sonrası performans, tüy dökümü öncesi
performansa oranla daha düşük olacaktır.
Aç Bırakmadan Yapılan Tüy Döküm Programı
TÜY
AYDINDÖKÜM LATMA
GÜNÜ (saat/gün)
YEM TİPİ
YEMDE
DEĞİŞİKLİK1
• Yumurta büyüklükleri tüy dökümünden etkilenmeyerek,
büyüklüklerini korur ve yumurtlama periyodu başladıktan
sonra yükselmeye devam eder.
• Tavuklar her zaman temiz suya erişebilmelidir.
• İçme suyundaki yüksek sodyum seviyesi (örneğin 100ppm
ya da üstü) aç bırakmadan yapılan tüy dökümüne ters etki
yapabilir.
• En iyi tüy dökümü sonrası yumurta üretimine, en az iki hafta
ara verildikten sonra ulaşılabilir.
• Bu periyoddaki hedef, 18. haftadaki canlı ağırlığa
ulaşabilmektir. (1.26-1.30 kg).
• Canl ağırlığı 18. haftadaki seviyeye düşürmek (ortalama %23
azalma) tüy dökümü sonrası en iyi performansı verecektir.
• Canlı ağırlık kaybı sonrası, günlük yemleme sayısı ya da
daha yüksek enerjili bir rasyona geçiş canlı ağırlığı stabil
tutacaktır.
• Tüy dökümü sırasında canlı ağırlıkları yakından izleyiniz.
• Tartım haftada iki defa aynı kafeslerden, aynı saatlerde
yapılmalıdır.
• Kafes seçimi; kümesin her tarafını içerecek şekilde
yapılmalıdır. ( alttan, ortadan,üstten,arkadan gibi)
YEM ALIMI2
(g/tavuk/gün)
-7’den
-5’e
16
Yumurtlama
İnce partiküllü CaCO3 Tam yemleme
rasyonu
-4’den
-1’e
24
Yumurtlama
rasyonu
İnce partiküllü
CaCO3, tuz
eklenmemiş (NaCl)
Tam yemleme
KÜMES
SICAKLIĞI3
(°C)
YORUMLAR
24–25
Kalın partiküllü CaCO3 çıkararak yerine
ince partiküllü CaCO3 ekleyin. ( ortalama
2mm çaptan daha küçük). Yumurtlama
rasyonundaki kalsiyum oranını
DEĞİŞTİRMEYİNİZ.
24–25
0–6
6–84
Tüy
dökümü
rasyonu5
İnce partiküllü
CaCO3
54–64
27–28
Yüksek kümes sıcaklığı yem tüketiminin
azalmasına yardımcı olur ve canlı
ağırlığın 18. hafta hedefine ulaşmasına
yardım eder (beyaz yumurtacılar tüy
dökümü öncesindeki canlı ağırlıklarının
% 24–25‘inden daha fazlasını
kaybetmemelidir).
7–17
6–8
Tüy
dökümü
rasyonu
—
54–64
27–28
Canlı ağırlığı muhafaza ediniz.
Normal yumurtlama
rasyonunda ince ve
kalın partiküllü
kalsiyum karbonat
CaCO3 karışımı
64–73
27–28
Yem tüketimini kontrol ederek hayvanların yağlanması engellenmelidir.
18–19
12 yada Yumurtlama
166
rasyonu7
20–21
166
Yumurtlama
rasyonu7
—
Tam yemleme
26–27
Yem tüketimini artırmak için gerektiğinde
kümes sıcaklığını düşürünüz.
22–24
16
Yumurtlama
rasyonu7
—
Tam yemleme7
24–25
Çevre sıcaklığını normale düşürünüz.
Tüy dökme programının bütün aşamalarında her metrik ton yeme 0,5 kg kadar probiyotik veya kompleks bir karbonhidrat (örneğin mannan-oligosaccharide; MOS) karıştırınız.
Yem tüketimi, kümes sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklığın azalması, yem tüketimini artırır.
Kümeslerdeki hava kalitesine bağlıdır. Soğuk havalarda önerilen kümes sıcaklıklarına erişilemeyebilir.
4
Aydınlatma süresini 8 saate ayarlayınız. Açık kümeslerde ise doğal gün uzunluğunu esas alınız. Işık yoğunluğunu değiştirmek gerekli değildir.
5
Tüy dökme rasyonları, lifçe zengindir (düşük enerjili) ve ilave sodyum (Na) içermez (yani ilave NaCl veya NaHCO3 içermez).
6
Tavukları yeniden üretime sokabilmek için aydınlatma süresini artırarak tüy dökmeden önceki düzeye (yani 15 veya 16 saat) çıkarınız. Bu artış 1 haftadan biraz fazla (örneğin
günde 8 saatten 16 saate) veya iki haftalık sürede (örneğin 8 saatten 12 saate, daha sonra da 12 saatten 16 saate) uygulanabilir. Aydınlatmayı artırdığınız ilk birkaç gün
yumurtlamaya hazırlanan hayvanların fazla canlı ağırlık kazanmasını ve yeni dönemde yumurta ağırlığının aşırı artışını önlemek için yem tüketimini izleyiniz ve kontrol ediniz.
7
Hy-Line hattı için tüy dökme sonrası besleme önerilerine göre.
1
2
3
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
21
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Tüy Dökme Besleme Önerileri
BESLENME
ÖNERİLEN BESİN KONSANTRASYONU
Metabolik enerji1, kcal/kg
2205–2800
Metabolik enerji , MJ/kg
9.32–11.72
1
Standardize İdeal Sindirilebilir Amino Asitler / Toplam Amino Asitler2
Lizin, %
0.30 / 0.33
Metionin, %
0.15 / 0.16
Metionin + Sistin,%
0.32 / 0.36
Treonin, %
0.18 / 0.21
Triptofan, %
0.10 / 0.12
Arginin, %
0.38 / 0.41
İzolösin, %
0.18 / 0.20
Valin, %
0.23 / 0.26
Ham protein3, %
8.50
Kalsiyum4, %
1.3–2.0
Fosfor (sindirilebilir), %
0.35
Sodyum5, %
0.03
0.03
Klorid, %
Bu rehberin sonunda ham maddelerin enerji değerlerini gösteren tabloyu bulabilirsiniz. Ham madde matrisine göre rasyon enerji
oranının ayarlanması, hedef rasyon konsantrasyonuna ulaşmak için önemlidir.
Önerilen toplam aminoasit miktarı sadece mısır ve soya fasulyesi içeren rasyonlar için geçerlidir. Lütfen yemi sindirilebilir amino
asitleri dikkate alarak formüle ediniz.
3
Rasyonlar her zaman gerekli aminoasit alımını sağlayacak şekilde formulize edilmelidir. Rasyonda ki ham protein konsantrasyonu,
kullanılan ham maddeye göre değişiklik gösterebilir. Ham protein değeri sadece tipik bir tahmini değer gösterir.
4
İlave edilen kalsiyum karbonatın (kireçtaşı) tane büyüklüğü 2 mm’den az olmalıdır.
5
Tüy dökme rasyonundaki sodyum oranı % 0,035’i geçmemelidir.
1
2
22
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HEN-DAY
ORTALAM
KÜMÜLATİ
30
20
HY-LINE
W-36
TİCARİ
ERKEN
(ortalama
65YUMURTACILAR
Hafta)
10
GEÇ (ortalama 75 Hafta)
0 Sonrası Besleme Önerileri
Tüy Dökme
+1
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
KÜMÜLATİF YUMURTA KÜTLESİ (kg)
100
+5
+10
+15
+20
+25
+30
TÜY DÖKÜMÜ SONRASI HAFTALAR
+35
+40
+45
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
90
80
70
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
60
50
40
KÜMÜLATİF YUMURTA KÜTLESİ (kg)
30
20
ERKEN (ortalama 65 Hafta)
GEÇ (ortalama 75 Hafta)
10
0
+1
+5
+10
+15
+20
+25
+30
TÜY DÖKÜMÜ SONRASI HAFTALAR
+35
+40
+45
Tüy dökümünden sonra yumurta üretim rasyonunu istenilen yumurta üretim oranı ve ağırlığına göre düzenleyiniz. Tüy dökümü
sonrası rasyonlar, aşağıdaki değişiklikler dikkate alınarak bir önceki yumurtacı rasyonuna benzer biçimde hazırlanır:
•
20 kcal/kg (0.08 MJ/kg) daha az enerjİ
•
amino asit düzeyleri % 5 azaltılır (yüzde 0,25 daha az ham proteine karşılık gelir)
•
kalsiyum içeriği artırılır (aşağıdaki çizelgeye bakınız)
•
sindirilebilir fosfor içeriği azaltılır (aşağıdaki çizelgelere bakınız)
Yem Tüketimi, g/tavuk/gün
90
TÜY DÖKÜMÜ SONRASI ÖNERILEN KALSIYUM VE SINDIRILEBILIR
FOSFOR IÇERIKLERI
Pikin %83'a kadar
%83–78
%77–75
% 75'den az
95
100 105
110
93
98
103 108 113
93
98
103 108 113
93
98
103 108 113
Kalsiyum, % 4.83 4.58 4.35 4.14 3.95 4.89 4.64 4.42 4.21 4.03 5.11 4.85 4.61 4.40 4.20 5.32 5.05 4.81 4.58 4.38
Fosfor (mevcut)1, % 0.56 0.53 0.50 0.48 0.45 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31
Kalsiyum Partikül Büyüklüğü
35% : 65%
35% : 65%
35% : 65%
35% : 65%
(ince:kalın) (sayfa 14'e bakın)
*İlave kalsiyum karbonatın (kireçtaşı) % 65‘inin parça büyüklüğü 2 mm’den az olmalıdır.
1
Diğer fosfor kaynakları kullanıldığında, rasyon minumum tavsiye edilen fosfor miktarını içermelidir.
Yem Tüketimi, g/tavuk/gün
90
TÜY DÖKÜMÜ SONRASI ÖNERILEN KALSIYUM VE SINDIRILEBILIR
FOSFOR IÇERIKLERI
Pikin %83'a kadar
%83–78
%77–75
% 75'den az
95
100 105
110
93
98
103 108 113
93
98
103 108 113
93
98
103 108 113
Kalsiyum, % 4.83 4.58 4.35 4.14 3.95 4.89 4.64 4.42 4.21 4.03 5.11 4.85 4.61 4.40 4.20 5.32 5.05 4.81 4.58 4.38
Fosfor (mevcut)1, % 0.56 0.53 0.50 0.48 0.45 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31
Kalsiyum Partikül Büyüklüğü
35% : 65%
35% : 65%
35% : 65%
35% : 65%
(ince:kalın) (sayfa 14'e bakın)
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
23
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Hastalık Kontrolü
Yarka veya yumurtacı sürüsü, genetik potansiyeline ancak
hastalık riski ortadan kaldırıldığında ulaşabilir. Bölgeler arasında
hastalıkların ekonomik önemi değişkendir, fakat her hastalıkta
önemli olan hastalığın teşhisi ve kontrolüdür.
Biyogüvenlik
Biyogüvenlik hastalığı önlemenin en etkili yoludur. İyi bir
biyogüvenlik programı hastalığın çiftliğe girmesine olanak tanımaz.
• Çiftlik içerisine insan ve ekipman girişi sıkı bir şekilde kontrol
edilmelidir.
• Zorunlu girmesi gereken kişiler dışında, çiftliğe ziyaretçi
alınmamalıdır.
• Giriş çıkışlar ziyaretçi defterine kayıt edilmelidir.
• Tüm personel ve ziyaretçiler merkez alana girmeden önce duş
almalıdır.
• Tüm personel ve ziyaretçiler için temiz botlar, kıyafetler ve
başlıklar sağlanmalıdır.
• Çiftlik dışarısına dezenfektan içeren ayak havuzları
yerleştirilmelidir.
• Eğer mümkünse aşılama veya gaga kesimi için dışarıdan
gelecek ekipleri veya mazemeleri kullanmayınız.
• İdeal olan, bir işçinin sadece bir kümesten sorumlu olmasıdır.
• Bir günde ziyaret edilen sürü sayısı sınırlandırılmalıdır. Her
zaman gençten daha yaşlıya ve sağlıklıdan hasta sürüye ziyaret
planlanmalıdır. Hasta bir sürü ziyaret edildikten sonra, başka
hiçbir kümese girilmemelidir.
• Sarımlar araç ve ekipleri sürekli başka çiftliklerde görev yapan
sarım ekipleri dolayısıyla hastalığın kümese girmesi için bir risk
yaratır.
• Çiftlik içerisinde ki tüm hayvanların aynı yaş grubunda olması ve
hepsi içeri-hepsi dışarı sistemi uygulanması büyük hayvandan
küçük hayvana geçebilecek hastalıkların önüne geçer.
• Kümesler, yabani kuşlar, böcekler ve rodentlerden korunacak
şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
• Ölü tavuklar hızlı ve uygun bir şekilde toplanmalıdır.
Rodentler
Rodentler bir çok tavuk hastalığının taşıyıcısı ve tekrarlanan
konteminasyonların kaynağıdırlar. Aynı zamanda rodentler,
kümesten kümese bulaşmanında sorumlularındandır.
• Çiftlik çevresi rodentlerin saklanabileceği çalılık gibi alanlardan
temizlenmelidir.
• Kümes etrafında ki bir metrelik alana, çakıl taşı dökülmesi
rodentlerin kümese yaklaşmasını engelleyecektir.
• Yem ve yumurtalar kemirgenlerin ulaşamayacağı yerlerde
depolanmalıdır.
• Kemirgen tuzakları kümes boyunca konulmalı ve taze fare zehri
içermelidir.
Temizlik ve Dezenfeksiyon
Temizlik ve dezenfeksiyon, dönemler arasındaki hastalık riskini
azaltacaktır.
• Dönemler arasında en az iki hafta zaman bırakın.
• Tüm yem ve gübre kümes temizliğinden önce uzaklaştırılmış
olmalıdır.
• Fanlar, fan ahtapotları, hava girişleri tamamen temizlenmiş
olmalıdır.
• Yıkama esnasında sıcaklığın arttırılması, organik materyalin
temizliğini kolaylaştırır.
24
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
• Kümeslerin basınçlı sıcak suyla yıkanması tavsiye edilir.
• Köpük ve deterjan kullanımı organik materyalin çözünmesi ve
uzaklaştırılması için önerilir.
• Kümesinizin önce üst kısmını (tavan) sonrasında ise tabanını
yıkayınız.
• Durulama için yüksek basınçlı su kullanınız.
• Kümesin kuruması için zaman tanıyınız.
• Tamamen kuruyan kümese, köpük-sprey, dezenfektanlar
uygulayarak fumigasyon ile dezenfekte ediniz.
• Nipel hatlarından basınçlı su alınız.
• Salmonella ve Salmonella enteritidis izlenmesi amacıyla,
kümesten rutin olarak swab alımı önerilmektedir.
• Hayvan girişi öncesinde, kümesin kurumasına zaman tanıyınız.
Vertikal Yolla Bulaşan Hastalıklar
• Bazı hastalıklar, hastalanmış damızlıklardan yumurta yoluyla
geçebilir.
• Ticari yumurtacılarda hastalığın kontrolü için ilk basamak,
hastalıktan ari damızlıklardır.
• Hy-Line International firmasına ait tüm damızlıklar; Mycoplasma
gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Salmonella pullorum,
Salmonella gallinarum, Salmonella enteritidis, Salmonella
typhimurium and lymphoid leukosis hastalıklarından aridir.
• Ancak sonraki
jenerasyonlara
dışarıdan hastalık
bulaşma riski her
zaman vardır.
• Hastalık
bulaşmasının
engellenmesi
tamamen
ticari çiftliklerin
sorumluluğu
altındadır.
KOKSIDIYOZ
Bu parazit kaynaklı hastalık, bağırsaklarda hasara ve ölüme
sebep verebilir. Ancak yaygın olarak bu hastalık subklinik enfeksiyon yaratarak yemden yararlanmayı düşürür
ve geri dönüşsüz bağırsak hasarına sebep verir. Hedef
canlı ağırlığın altında ve bozuk üniformiteli yarka sürüleri
tam potansiyeline ulaşamayabilirler.Koksidiyoz kontrolü
aşağıdaki yollarla yapılır (yerel uygulamalara bakınız):
• Yarkalarda ionofor veya kimyasal antikoksidiyal ilaçların
kullanımı gerekir.
• Antikoksidiyal ilaç kullanımına alternatif olarak canlı aşı
kullanımı tercih edilebilir.
• Canlı aşı kullanımı çıkım sonrasında kuluçkada; sprey
veya çiftlikte suya katılarak yaşam periyodunun ilk
günlerinde yapılmalıdır.
• Böcek ve sinekler taşıyıcı olduğundan, hastalığın kontrol
altında tutulması için yok edilmelidirler.
• Kümeslerin dezenfeksiyon ve temizliği hastalık baskısını
düşürür.
• Tavukların gübre bantlarına ulaşımının engellenmesi
gerekmektedir.
• Koksidiyoz aşılarının tekrar kullanımları için aşı üreticisine
başvurunuz.
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Aşılama Önerileri
Aşılama
Bazı hastalıklar o kadar yaygındır ki, bunların eradikasyonu ancak aşı kullanımıyla mümkündür. Genel olarak tüm yumurtacı sürüler,
Marek, Newcastle (NDV), infeksiyoz bronşit (IB), infeksiyoz bursal hastalık (Gumboro ya da IBD) Kanatlı ensefalomiyeliti (AE) ve çiçek
hastalıklarına karşı aşılanması tavsiye edilir.
Tüm bölgeler de tek bir program önerilmez. Tedarikçi firma tarafından sunulan aşı etiketlerindeki talimatlara uyulması önerilir.
Sadece onaylanmış aşılar kullanınız. Bölgeniz için en iyi aşılamayı veteriner hekiminize danışınız.
TİCARİ YUMURTACILARDA TEMEL AŞILAMA UYGULAMALARI
0
2
4
6
HAFTA YAŞI
8
10
12
14
16
Marek Hastalığı
• Tüm ticari yumurtacılar marek hastalığına karşı, kuluçkada
aşılanmalıdır.
• Rispens veya Rispens Vektör aşısı tercih edilmelidir.
• Vektör SB1 aşısı hastalık baskısının az olduğu bölgelerde tercih edilir.
IBD, Gumboro
• Damızlıktan gelen antikor seviyesine ve sahadaki hastalık
baskısına bağlı olarak IBD canlı aşısı;15–18, 21–25, 28–32
günlerinde uygulanabilir.
• İçme suyu aşıları tercih edilir.
• HVT-IBD vektör aşısı kuluçkada uygulanablir.
Newcastle Hastalığı, orta hastalık baskısı olan alanlar, velojenik olmayan Newcastle durumları
• İnaktif aşısı enjekte edilmiş sürülerde 2-3 defa canlı aşı, 4-6 hafta
aralıklarla uygulamalıdır.
Newcastle Hastalığı, yüksek hastalık baskısı, velojenik Newcastle suşu mevcutsa
• İnaktif aşı uygulamaları ve göz damlası yoluyla canlı aşı
uygulamaları bu tarz yüksek hastalık baskısı olan alanlarda iyi bir
koruma sağlayacaktır.
• Yüksek bir bağışıklık oluşumu için canlı aşıların üretim periyodu
içerisinde her 30-60 günlük aralarda tekrarlanması önerilir.
0
Infeksiyoz Bronşit
• Newcastle-bronşit kombinasyon aşılarını kullanınız.
• Birden çok IB serotipine karşı çapraz koruma sağlanması
amacıyla 2-3 canlı aşı kullanılabilir. ( ancak bölgedeki virüs
serotipleri belirlendiyse)
• Son canlı aşılama sprey yoluyla uygulanmalıdır.
• Yüksek bir bağışıklık oluşumu için canlı aşıların üretim
periyodu içerisinde her 30-60 günlük aralarda tekrarlanması
önerilir.
Kanatlı ensefalomiyeliti
• Yumurta üretimindeki düşüşleri engellemek için 6 ve 15. haftalar
arasında bir kez verilmelidir.
• Bu aşı içme suyu yoluyla verilir ve genellikle kanat zarı yoluyla
verilen tavuk çiçeği aşısıyla kombine edilebilir.
Tavuk Çiçeği
• 1 veya 2 aşılama
• 6 haftalıktan daha küçük yaşlardaki aşılama, yüksek attenüye
edilmiş tavuk çiçeği aşısı veya güvercin çiçeği aşısı kullanılabilir.
• Güvercin çiçeği aşısının, tavuk çiçeği aşısıyla kullanılması daha
iyi bir çapraz koruma sağlayacaktır.
• Çoğu salgın kötü aşılama tekniği sebebiyle ortaya çıkar.
2
4
6
8
10
HAFTA YAŞI
12
14
16
Canlı kuluçka aşıları, deri altı yoluyla verilir
Canlı aşılar kanat zarına uygulama yoluyla verilir
Canlı aşılar; içme suyuna karıştırılarak, sprey yoluyla veya göze
damla yoluyla verilir
İnaktif aşılar, kas içi veya deri altı yolla enjekte edilir
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
25
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Aşılama Önerileri (devamı)
TİCARİ YUMURTACILARDA OPSİYONEL AŞILAMA UYGULAMALARI
Bu hastalıklar eğer bölgenizde varsa aşılarını kullanınız. Tederikçi firma tarafından sunulan aşı etiketlerindeki talimatlara
uyulması önerilir.Sadece onaylanmış aşılar kullanınız. Bölgeniz için en iyi aşılamayı veteriner hekiminize danışınız.
0
2
4
6
HAFTA YAŞI
8
10
12
14
16
Infeksiyöz Koriza
• 4 hafta arayla 2 aşılama
• Lokal izolatlardan elde edilen otojen bakteriler ara sıra
kullanılabilir.
Tavuk Kolerası
• 4 hafta arayla 2 aşılama
• Lokal izolatlardan elde edilen otojen bakteriler ara sıra
kullanılabilir.
• M-9 veya PM-1 gibi canlı kolera aşıları kullanılabilir.
Infeksiyoz laringotraheitis
• 2 aşılama
• Göze damla yoluyla verilmesi önerilir
• Diğer solunum yolu hastalıklarının aşılarıyla 7 gün arayla
uygulanmalıdır
• Çoğu ILT salgını, ILT aşısının uygulanmamasından dolayı
yayılmıştır
• ILT-HVT vektör aşısı, kuluçkada kullanım için uygundur
• ILT-çiçek vektör aşısı kullanılabilir
Egg drop syndrome (EDS)
• 1 aşılama çok etkilidir
Kanatlı pneuomovirüsü (SHS)
• İnaktif ve canlı aşılar kullanılabilir
• İnaktif aşılarla, canlı aşıların kombine şekilde kullanılması en
etkili metottur.
Mycoplasma gallisepticum, canlı aşıları
• Canlı aşılar vasıtasıyla MG enfeksiyonunun yaratabileceği
ekonomik kayıplar engellenebilir
• TS-11 6/85 ve F suşu aşıları kullanılmaktadır
• Daha güçlü bir koruma için F-suşu aşılarını kullanınız
Mycoplasma gallisepticum, inaktif bakteri aşıları
• İnaktif MG bakteri aşıları kullanılmaktadır
• Genellikle MG bakteri aşıları, Newcastle ve bronşit aşılarıyla
kombine edilir
Salmonella
• Salmonella aşıları iç organlardaki ve bağırsaklardaki
kolonizasyonu azaltarak, bağırsaktan etrafa saçılımı önler
• Modifiye Salmonella typhimurium veya Salmonella enteritidis
suşlarına ait, 2 veya 3 canlı aşının inaktif aşı sonrası
uygulanması en iyi korumayı sağlayacaktır.
• Canlı aşılar aynı serogruptaki suşlara karşı iyi bir koruma
sağlarken, farklı serotiplerdeki suşlara karşıda değişken bir
koruma sağlar.
• İnaktif bakteri aşıları belli bir suş için hedeflenen korumayı
sağlayabilir
0
26
2
4
6
8
10
HAFTA YAŞI
12
14
16
Canlı kuluçka aşıları, deri altı yoluyla verilir
Canlı aşılar kanat zarına uygulama yoluyla verilir
Canlı aşılar; içme suyuna karıştırılarak, sprey yoluyla veya göze
damla yoluyla verilir
İnaktif aşılar, kas içi veya deri altı yolla enjekte edilir
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Aşılama Önerileri (devamı)
REKOMBİNANT HVT AŞILARI
Aşılamada rekombinant vektör teknolojisini kuluçkada uygulanmasının, sahada uygulanacak canlı aşıya hiçbir yan etkisi olmaz. En
iyi marek hastalığı koruması için, Rispens suşu kullanılmış rekombinant HVT aşısı kullanın.
DİKKAT:HVT-vektör aşılarla birlikte başka bir HVT aşı kullanmayınız.
0
0
2
4
6
HAFTA YAŞI
8
10
12
14
16
IBD, Gumboro, HVT vektör
(vHVT—IBD)
HVT virüsünün belirli bir bölgesine IBD koruyucu geni (VP2)’nin
eklenmesiyle oluşturulur
Newcastle, HVT vektor
(vHVT—NDV)
NDV koruyucu genlerin ( fizyon proteini ve neurominidaz) HVT
virüsüne eklenmesiyle oluşturulur.
Laryngotracheitis, HVT vektor
(vHVT—ILT)
ILT koruyucu genlerin HVT virüsüne eklenmesiyle oluşturulur.
Kuş gribi (Avian influenza), HVT vektör
(vHVT—H5)
Avian influenza H5 koruyucu genlerin HVT virüsünün
eklenmesiyle oluşturulur
• Ekstra aşılama olmadan herhangi bir H5 influenza virüsüne
karşı koruma sağlar.
• Hastalığın endemik olduğu bölgelerde influenza aşısının
kullanımı yasaklanmıştır
• Koruyucu bağışıklık süresi belirsizdir
2
4
6
8
10
HAFTA YAŞI
• Sahada yapılacak IBD aşılarını ortadan kaldırır
• Maternal antikorlar ile etkileşime girmez
• Sahada yapılacak canlı aşılama sayısını düşürür
• İnaktif aşılama en iyi ve uzun koruma için hala gereklidir.
• Saha baskısına bağlı olarak canı aşı kullanımını azaltır
12
14
16
Canlı kuluçka aşıları, deri altı yoluyla verilir
Canlı aşılar kanat zarına uygulama yoluyla verilir
Canlı aşılar; içme suyuna karıştırılarak, sprey yoluyla veya göze
damla yoluyla verilir
İnaktif aşılar, kas içi veya deri altı yolla enjekte edilir
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
27
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Performans Tablosu
YAŞ HEN-DAY %
(hafta) Yumurta Verimi
HEN-DAY
YUMURTA
Kümülatif
HEN-HOUSED
YUMURTA
Kümülatif
ÖLÜM
ORANI
Kümülatif (%)
CANLI
AĞIRLIK
(kg)
YEM TÜKETİMİ
(g / tavuk / gün)
HENHOUSED
YUMURTA
KÜTLESİ
Kümülatif (kg)
ORTALAMA
YUMURTA
AĞIRLIĞI *
(g / yumurta)
44.6
18
2–3
0.1 – 0.2
0.1 – 0.2
0.0
1.26 – 1.30
70 – 76
0.01
19
15 – 22
1.3 – 1.7
1.3 – 1.7
0.1
1.32 – 1.36
73 – 79
0.06
45.7
20
35 – 50
3.7 – 5.2
3.7 – 5.2
0.1
1.36 – 1.40
76 – 82
0.2
46.9
21
62 – 75
8.1 – 10.4
8.0 – 10.4
0.2
1.41 – 1.45
77 – 83
0.4
49.6
22
82 – 88
13.8 – 16.6
13.8 – 16.6
0.3
1.44 – 1.48
80 – 86
0.7
52.3
23
90 – 92
20.1 – 23.0
20.0 – 23.0
0.4
1.45 – 1.49
84 – 90
1.0
53.7
24
93 – 94
26.6 – 29.6
26.5 – 29.5
0.4
1.46 – 1.50
87 – 93
1.4
55.0
56.4
25
94 – 96
33.2 – 36.3
33.1 – 36.2
0.5
1.47 – 1.51
89 – 95
1.7
26
95 – 96
39.8 – 43.1
39.7 – 42.9
0.6
1.48 – 1.52
91 – 97
2.1
57.1
27
95 – 96
46.5 – 49.8
46.3 – 49.6
0.7
1.49 – 1.53
91 – 97
2.5
57.6
28
95 – 96
53.1 – 56.5
52.9 – 56.2
0.8
1.49 – 1.53
91 – 97
2.9
58.0
29
95 – 96
59.8 – 63.2
59.5 – 62.9
0.9
1.50 – 1.54
91 – 97
3.3
58.6
30
95 – 96
66.4 – 69.9
66.1 – 69.5
1.0
1.50 – 1.54
91 – 97
3.7
59.2
31
95 – 96
73.1 – 76.7
72.6 – 76.2
1.0
1.50 – 1.54
93 – 99
4.1
59.6
32
94 – 96
79.7 – 83.4
79.1 – 82.8
1.1
1.50 – 1.54
93 – 99
4.4
59.7
33
94 – 95
86.2 – 90.0
85.6 – 89.4
1.2
1.50 – 1.54
94 – 100
4.8
60.2
34
93 – 95
92.8 – 96.7
92.1 – 96.0
1.3
1.51 – 1.55
94 – 100
5.2
60.7
35
93 – 95
99.3 – 103.3
98.5 – 102.5
1.3
1.51 – 1.55
94 – 100
5.6
60.8
36
93 – 95
105.8 – 110.0
104.9 – 109.1
1.4
1.51 – 1.55
94 – 100
6.0
61.0
37
92 – 94
112.2 – 116.6
111.3 – 115.6
1.5
1.52 – 1.56
94 – 100
6.4
61.1
38
92 – 94
118.7 – 123.1
117.6 – 122.1
1.5
1.52 – 1.56
94 – 100
6.8
61.2
39
92 – 93
125.1 – 129.6
123.9 – 128.5
1.6
1.52 – 1.56
95 – 101
7.2
61.3
40
92 – 93
131.5 – 136.2
130.3 – 134.9
1.7
1.52 – 1.56
95 – 101
7.6
61.5
41
92 – 93
138.0 – 142.7
136.6 – 141.3
1.7
1.52 – 1.56
94 – 100
8.0
61.7
42
91 – 92
144.3 – 149.1
142.9 – 147.6
1.8
1.52 – 1.56
95 – 101
8.3
62.2
43
91 – 92
150.7 – 155.5
149.1 – 153.9
1.9
1.52 – 1.56
95 – 101
8.7
62.2
44
90 – 92
157.0 – 162.0
155.3 – 160.2
1.9
1.53 – 1.57
95 – 101
9.1
62.3
45
90 – 91
163.3 – 168.4
161.5 – 166.5
2.0
1.53 – 1.57
95 – 101
9.5
62.4
46
90 – 91
169.6 – 174.7
167.6 – 172.7
2.0
1.53 – 1.57
96 – 102
9.9
62.5
47
90 – 91
175.9 – 181.1
173.8 – 178.9
2.1
1.53 – 1.57
96 – 102
10.3
62.6
48
89 – 90
182.1 – 187.4
179.9 – 185.1
2.2
1.53 – 1.57
96 – 102
10.7
62.6
49
89 – 90
188.4 – 193.7
186.0 – 191.3
2.3
1.53 – 1.57
97 – 103
11.0
62.7
50
89 – 90
194.6 – 200.0
192.1 – 197.4
2.4
1.53 – 1.57
97 – 103
11.4
62.7
62.8
51
88 – 89
200.8 – 206.2
198.1 – 203.5
2.5
1.53 – 1.57
97 – 103
11.8
52
88 – 89
206.9 – 212.5
204.1 – 209.6
2.6
1.54 – 1.58
97 – 103
12.2
62.9
53
87 – 89
213.0 – 218.7
210.0 – 215.6
2.7
1.54 – 1.58
97 – 103
12.5
63.0
63.0
54
87 – 88
219.1 – 224.8
215.9 – 221.6
2.8
1.54 – 1.58
97 – 103
12.9
55
87 – 88
225.2 – 231.0
221.8 – 227.6
2.9
1.54 – 1.58
97 – 103
13.3
63.1
56
86 – 88
231.2 – 237.2
227.7 – 233.6
3.0
1.54 – 1.58
97 – 103
13.7
63.1
57
86 – 87
237.2 – 243.3
233.5 – 239.5
3.1
1.54 – 1.58
97 – 103
14.0
63.2
58
86 – 87
243.3 – 249.3
239.3 – 245.4
3.2
1.54 – 1.58
97 – 103
14.4
63.2
59
60
85 – 87
85 – 87
249.2 – 255.4
255.2 – 261.5
245.1 – 251.2
250.8 – 257.1
3.3
3.4
1.54 – 1.58
1.54 – 1.58
97 – 103
96 – 102
14.8
15.1
63.3
63.3
28
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Performans Tablosu (devamı)
YAŞ HEN-DAY %
(hafta) Yumurta Verimi
61
85 – 86
62
84 – 86
HEN-DAY
YUMURTA
Kümülatif
261.1 – 267.5
267.0 – 273.6
HEN-HOUSED
YUMURTA
Kümülatif
256.6 – 262.9
262.2 – 268.7
ÖLÜM
ORANI
Kümülatif (%)
3.5
3.6
CANLI
AĞIRLIK
(kg)
1.54 – 1.58
1.54 – 1.58
YEM TÜKETİMİ
(g / tavuk / gün)
96 – 102
96 – 102
HENHOUSED
YUMURTA
KÜTLESİ
Kümülatif (kg)
15.5
15.8
ORTALAMA
YUMURTA
AĞIRLIĞI *
(g / yumurta)
63.4
63.4
63
84 – 86
272.9 – 279.6
267.9 – 274.5
3.7
1.54 – 1.58
95 – 101
16.2
63.4
64
83 – 86
278.7 – 285.6
273.5 – 280.3
3.8
1.54 – 1.58
95 – 101
16.6
63.5
63.5
65
83 – 85
284.5 – 291.6
279.1 – 286.0
3.9
1.54 – 1.58
95 – 101
16.9
66
83 – 85
290.3 – 297.5
284.6 – 291.8
4.0
1.54 – 1.58
95 – 101
17.3
63.6
67
82 – 84
296.0 – 303.4
290.1 – 297.4
4.2
1.54 – 1.58
94 – 100
17.6
63.6
68
82 – 84
301.8 – 309.3
295.6 – 303.0
4.3
1.54 – 1.58
94 – 100
18.0
63.6
69
82 – 84
307.5 – 315.1
301.1 – 308.6
4.4
1.54 – 1.58
94 – 100
18.3
63.6
70
81 – 83
313.2 – 321.0
306.5 – 314.2
4.5
1.54 – 1.58
93 – 99
18.7
63.6
71
81 – 83
318.9 – 326.8
311.9 – 319.7
4.7
1.54 – 1.58
93 – 99
19.0
63.6
72
81 – 83
324.5 – 332.6
317.3 – 325.3
4.8
1.54 – 1.58
93 – 99
19.4
63.6
73
81 – 82
330.2 – 338.3
322.7 – 330.7
4.9
1.54 – 1.58
93 – 99
19.7
63.6
74
80 – 82
335.8 – 344.1
328.1 – 336.2
5.0
1.54 – 1.58
92 – 98
20.0
63.7
75
80 – 82
341.4 – 349.8
333.4 – 341.6
5.1
1.54 – 1.58
92 – 98
20.4
63.7
76
79 – 82
346.9 – 355.5
338.6 – 347.0
5.3
1.54 – 1.58
92 – 98
20.7
63.7
77
79 – 81
352.5 – 361.2
343.8 – 352.4
5.4
1.54 – 1.58
91 – 97
21.0
63.7
78
78 – 81
357.9 – 366.9
349.0 – 357.8
5.5
1.54 – 1.58
91 – 97
21.4
63.8
79
78 – 80
363.4 – 372.5
354.2 – 363.1
5.6
1.54 – 1.58
91 – 97
21.7
63.8
80
77 – 80
368.8 – 378.1
359.2 – 368.3
5.7
1.54 – 1.58
91 – 97
22.0
63.8
81
76 – 79
374.1 – 383.6
364.2 – 373.5
5.9
1.55 – 1.59
91 – 97
22.3
63.8
63.8
82
76 – 79
379.4 – 389.1
369.2 – 378.7
6.0
1.55 – 1.59
90 – 96
22.7
83
75 – 78
384.7 – 394.6
374.2 – 383.9
6.1
1.55 – 1.59
90 – 96
23.0
63.8
84
74 – 77
389.8 – 400.0
379.0 – 388.9
6.2
1.55 – 1.59
90 – 96
23.3
63.8
85
74 – 77
395.0 – 405.4
383.9 – 394.0
6.3
1.55 – 1.59
90 – 96
23.6
63.8
86
73 – 76
400.1 – 410.7
388.7 – 399.0
6.4
1.55 – 1.59
90 – 96
23.9
63.8
87
72 – 75
405.2 – 415.9
393.4 – 403.9
6.5
1.55 – 1.59
89 – 95
24.2
63.8
88
72 – 75
410.2 – 421.2
398.1 – 408.8
6.6
1.55 – 1.59
89 – 95
24.5
63.8
89
90
71 – 74
70 – 73
415.2 – 426.4
420.1 – 431.5
402.7 – 413.6
407.3 – 418.4
6.7
6.8
1.55 – 1.59
1.55 – 1.59
89 – 95
89 – 95
24.8
25.1
63.8
63.8
* 40 haftalık yaş sonrası yumurta büyüklüklüğünü sınırlandırmak amacıyla, rasyondaki protein oranı izlenmelidir.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
29
30
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
ÖLÜM ORANI (%)
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
18 20
25
30
35
40
45
50
55
HAFTA YAŞI
60
65
70
75
80
85
90
1000
1100
10
0
1200
20
ÖLÜM ORANI (%)
1300
30
1500
1400
CANLI AĞIRLIK (g)
1600
40
50
60
1700
70
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
1800
80
1900
90
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
2000
100
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Performans Grafiği
CANLI AĞIRLIK (g)
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Tüy Dökümü Sonrası Performans Tablosu
TÜY
HEN–DAY
DÖKÜMÜ
%
SONRASI
HAFTALAR Erken Geç
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16
+17
+18
+19
+20
+21
+22
+23
+24
+25
+26
+27
+28
+29
+30
+31
+32
+33
+34
+35
+36
+37
+38
+39
+40
+41
+42
+43
+44
+45
–
–
–
–
10
48
73
84
87
88
88
89
89
88
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
84
84
83
82
82
81
80
80
80
79
79
79
78
78
–
–
–
–
9
40
61
72
79
82
83
84
85
85
84
84
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
80
80
79
78
78
77
76
76
76
–
–
–
–
–
HEN–DAY
YUMURTA
Kümülatif
Erken
279.3
279.3
279.3
279.3
280.0
283.4
288.5
294.4
300.4
306.6
312.8
319.0
325.2
331.4
337.5
343.6
349.7
355.7
361.8
367.9
373.9
379.9
385.9
391.9
398.0
404.0
410.0
415.9
421.9
427.8
433.8
439.7
445.6
451.4
457.1
462.8
468.5
474.1
479.7
485.3
490.8
496.4
501.9
507.4
512.8
Geç
336.1
336.1
336.1
336.1
336.7
339.5
343.8
348.8
354.4
360.1
365.9
371.8
377.8
383.7
389.6
395.5
401.3
407.1
412.9
418.6
424.4
430.1
435.9
441.6
447.3
453.1
458.8
464.5
470.2
475.8
481.5
487.1
492.7
498.2
503.7
509.1
514.5
519.9
525.2
530.5
–
–
–
–
–
HEN–
HOUSED
YUMURTA
Erken
280.6
280.6
280.6
280.6
281.3
284.5
289.4
295.0
300.8
306.6
312.5
318.4
324.3
330.2
336.0
341.7
347.5
353.3
359.0
364.7
370.4
376.0
381.7
387.4
393.0
398.7
404.3
409.9
415.5
421.0
426.6
432.1
437.5
443.0
448.3
453.6
458.9
464.1
469.3
474.4
479.5
484.6
489.7
494.8
499.8
Geç
328.4
328.4
328.4
328.4
329.0
331.6
335.7
340.4
345.6
351.0
356.5
362.0
367.6
373.2
378.7
384.2
389.6
395.1
400.5
405.8
411.2
416.5
421.8
427.2
432.5
437.8
443.1
448.4
453.6
458.8
464.0
469.2
474.3
479.4
484.4
489.4
494.4
499.2
504.1
508.9
–
–
–
–
–
ÖLÜM
ORANI (%)
Erken
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6
4.7
4.8
4.9
4.9
5.0
5.1
5.2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
Geç
5.2
5.3
5.4
5.4
5.5
5.6
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.8
8.9
–
–
–
–
–
CANLI
AĞIRLIK
(kg)
Erken
1.51
1.48
1.48
1.48
1.49
1.52
1.54
1.55
1.56
1.56
1.57
1.57
1.57
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
Geç
1.53
1.50
1.50
1.50
1.51
1.54
1.56
1.57
1.58
1.58
1.59
1.59
1.59
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
–
–
–
–
–
YEM
TÜKETİMİ
(g / tavuk / gün)
Erken
47
47
64
78
85
90
95
97
99
100
100
101
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
Geç
50
50
67
81
88
93
98
100
102
103
103
104
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106
106
106
106
106
106
–
–
–
–
–
HEN–HOUSED
YUMURTA
KÜTLESİ
Kümülatif (kg)
Erken
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.9
17.3
17.6
18.0
18.4
18.7
19.1
19.5
19.8
20.2
20.6
21.0
21.3
21.7
22.0
22.4
22.8
23.1
23.5
23.9
24.2
24.6
24.9
25.3
25.6
26.0
26.3
26.7
27.0
27.4
27.7
28.0
28.4
28.7
29.0
29.4
29.7
30.0
30.3
30.7
Geç
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.3
20.6
20.9
21.2
21.5
21.9
22.2
22.6
23.0
23.3
23.7
24.0
24.4
24.7
25.0
25.4
25.7
26.1
26.4
26.7
27.1
27.4
27.8
28.1
28.4
28.8
29.1
29.4
29.7
30.1
30.4
30.7
31.0
31.3
31.6
–
–
–
–
–
ORTALAMA
YUMURTA
AĞIRLIĞI *
(g / yumurta)
Erken
–
–
–
–
62.5
63.0
63.5
63.5
63.5
63.6
63.6
63.6
63.6
63.6
63.6
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.7
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
Geç
–
–
–
–
62.7
63.2
63.7
63.7
63.7
63.7
63.8
63.8
63.8
63.8
63.8
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
63.9
–
–
–
–
–
Erken: Tüy dökümü programı yaklaşık 65 haftalık yaşta başlar
Geç: Tüy dökümü programı yaklaşık 75 haftalık yaşta başlar
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
31
32
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
+1
+5
CANLI AĞIRLIK (g)
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
ÖLÜM ORANI (%)
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
+10
ÖLÜM ORANI (%)
+20
+25
TÜY DÖKÜMÜ SONRASI HAFTALAR
+30
+35
+40
+45
1000
1100
10
+15
1200
20
0
1300
30
1400
40
ERKEN (ortalama 65 Hafta)
GEÇ (ortalama 75 Hafta)
1500
1600
50
60
ORTALAMA YUMURTA AĞIRLIĞI (g)
1700
70
1900
1800
HEN-DAY YUMURTA ÜRETİMİ (%)
2000
80
90
100
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Tüy Dökümü Sonrası Performans Grafiği
CANLI AĞIRLIK (g)
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Yumurta Standartları ve Yumurta Büyüklüğü Dağılımı
YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI A.B STANDARTLARI
YUMURTA KALİTESİ
HAFTA HAUGH
YAŞI
BİRİMİ
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
98.0
97.6
96.8
96.0
95.3
94.6
93.9
93.2
92.6
92.0
91.4
90.8
90.3
89.7
89.2
88.9
88.5
88.1
87.7
87.5
87.2
87.0
86.8
86.6
86.4
86.2
86.0
85.8
85.6
85.4
85.2
85.0
%
KATI
MADDE
KIRILMA
DİRENCİ
22.4
22.9
23.2
23.5
23.7
23.9
24.1
24.3
24.4
24.5
24.6
24.6
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
4280
4260
4250
4240
4220
4200
4180
4160
4140
4120
4110
4100
4090
4085
4080
4075
4070
4065
4060
4050
4045
4040
4030
4010
3990
3970
3955
3945
3940
3930
3920
3910
ORTALAMA
YUMURTA % EXTRA
%
HAFTA AĞIRLIĞI
LARGE LARGE
YAŞI
(g)
73 g Fazla
63–73 g
20
46.9
0.0
0.0
22
52.3
0.0
0.8
24
55.0
0.0
4.1
26
57.1
0.0
10.4
28
58.0
0.1
14.3
30
59.2
0.1
20.3
32
59.7
0.2
24.0
34
60.7
0.3
29.8
36
61.0
0.3
31.8
38
61.2
0.3
33.2
40
61.5
0.4
36.0
42
62.2
0.6
41.8
44
62.3
0.8
42.9
46
62.5
0.9
44.6
48
62.6
1.0
45.4
50
62.7
1.3
46.3
52
62.9
1.4
47.7
54
63.0
1.7
48.5
56
63.1
1.8
49.2
58
63.2
2.1
49.8
60
63.3
2.4
50.4
62
63.4
2.5
50.9
64
63.5
2.6
51.5
66
63.6
2.8
52.1
68
63.6
2.8
52.1
70
63.6
2.8
52.1
72
63.6
2.8
52.1
74
63.7
2.9
52.8
76
63.7
2.9
52.8
78
63.8
3.0
53.5
80
63.8
3.0
53.5
82
63.8
3.0
53.5
84
63.8
3.0
53.5
86
63.8
3.0
53.5
88
63.8
3.0
53.5
90
63.8
3.0
53.5
%
MEDIUM
53–63 g
7.8
42.9
62.7
70.4
71.3
70.7
69.0
65.9
64.8
64.0
61.2
55.8
54.6
53.0
51.9
50.9
49.3
48.3
47.6
46.7
45.8
45.1
44.3
43.6
43.6
43.6
43.6
42.9
42.9
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
%
SMALL
43–53 g
92.2
56.3
33.2
19.2
14.4
8.9
6.8
4.0
3.1
2.5
2.4
1.8
1.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
KABUK RENGİ SKORLARI
• W-36 normal olarak üniform beyaz renkli yumurtalar verir
(05-10).
• İlk haftalardaki yumurtalar tipik olarak daha koyudur. (10-20).
05
10
20
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
33
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Yumurta Büyüklüğü Dağılımı (devamı)
YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI - ABD STANDARTLARI
HAFTA
YAŞI
34
ORTALAMA
YUMURTA
AĞIRLIĞI
(lbs. / durum)
% JUMBO
30 oz/düzine
Üzeri
% EXTRA
LARGE
27–30 oz. /
düzine
% LARGE
24–27 oz. /
düzine
% MEDIUM
21–24 oz. /
düzine
% SMALL
18–21 oz. /
düzine
%
EKSTRA SMALL
18 oz/ düzine
Altında
15.5
20
37.2
0.0
0.0
1.1
25.4
58.0
22
41.5
0.0
0.5
15.4
57.2
25.7
1.3
24
43.7
0.0
2.8
32.8
52.4
11.7
0.3
26
45.3
0.2
7.6
45.7
41.1
5.4
0.1
28
46.0
0.3
10.6
50.0
35.4
3.7
0.1
30
47.0
0.6
15.4
54.7
27.5
1.8
0.0
32
47.4
0.7
17.5
56.6
24.0
1.2
0.0
34
48.2
1.0
23.1
57.7
17.6
0.6
0.0
36
48.4
1.1
24.7
58.3
15.5
0.4
0.0
38
48.6
1.1
25.8
58.9
13.9
0.3
0.0
40
48.8
1.5
28.3
57.1
12.9
0.3
0.0
42
49.4
2.2
32.7
54.4
10.6
0.2
0.0
44
49.4
2.6
34.2
53.1
10.0
0.2
0.0
46
49.5
2.8
35.6
51.8
9.6
0.2
0.0
48
49.7
3.3
36.3
50.9
9.3
0.2
0.0
50
49.8
3.8
37.0
49.8
9.2
0.2
0.0
52
49.9
4.1
38.2
48.7
8.8
0.2
0.0
54
50.0
4.7
38.9
47.4
8.8
0.2
0.0
56
50.1
4.9
39.3
47.2
8.5
0.2
0.0
58
50.2
5.5
39.6
46.2
8.5
0.2
0.0
60
50.2
6.1
40.3
45.0
8.4
0.2
0.0
62
50.3
6.3
40.5
44.6
8.3
0.2
0.0
64
50.4
6.6
41.0
44.1
8.0
0.2
0.0
66
50.5
6.9
41.6
43.6
7.7
0.2
0.0
68
50.5
6.9
41.6
43.6
7.7
0.2
0.0
70
50.5
6.9
41.6
43.6
7.7
0.2
0.0
72
50.5
6.9
41.6
43.6
7.7
0.2
0.0
74
50.6
7.1
42.1
43.1
7.5
0.2
0.0
76
50.6
7.1
42.1
43.1
7.5
0.2
0.0
78
50.6
7.4
42.7
42.6
7.2
0.2
0.0
80
50.6
7.4
42.7
42.6
7.2
0.2
0.0
82
50.6
7.4
42.7
42.6
7.2
0.2
0.0
84
50.6
7.4
42.7
42.6
7.2
0.2
0.0
86
50.6
7.4
42.7
42.6
7.2
0.2
0.0
88
90
50.6
50.6
7.4
7.4
42.7
42.7
42.6
42.6
7.2
7.2
0.2
0.2
0.0
0.0
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Yumurta Büyüklüğü Dağılımı (devamı)
YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI - A.B STANDARTLARI
100
90
80
70
ÜRETİM %
60
50
40
30
20
10
0
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
HAFTA YAŞI
EXTRA LARGE
73 g Fazla
LARGE
63–73 g
MEDIUM
53–63 g
SMALL
43–53 g
YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI - ABD STANDARTLARI
100
90
80
70
ÜRETİM %
60
50
40
30
20
10
0
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
HAFTA YAŞI
JUMBO
30 oz /
düzine Üzeri
EXTRA LARGE
27–30 oz /
düzine
LARGE
24–27 oz /
düzine
MEDIUM
21–24 oz /
düzine
SMALL
18–21 oz /
düzine
EKSTRA SMALL
18 oz /
düzine Altında
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
35
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Tüy Dökümü Sonrası Yumurta Büyüklüğü Dağılımı
TÜY DÖKÜMÜ SONRASI YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI A.B. STANDARTLARI
HAFTA
OLARAK
YAŞ
+6
+8
+10
+12
+14
+16
+18
+20
+22
+24
+26
+28
+30
+32
+34
+36
+38
+40
ORTALAMA
YUMURTA
AĞIRLIĞI
(g)
Erken
Geç
63.0
63.2
63.5
63.7
63.6
63.7
63.6
63.8
63.6
63.8
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.7
63.9
63.8
63.9
63.8
63.9
63.8
63.9
%
VERY LARGE
73 g’dan büyük
Erken
Geç
2.9
3.1
2.9
3.1
3.3
3.6
3.3
3.6
3.5
3.8
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.8
4.0
3.8
4.0
3.8
4.0
3.8
4.0
%
LARGE
63–73 g
Erken
Geç
51.1
52.4
51.1
52.4
51.4
52.7
51.4
52.7
51.4
52.7
51.7
52.9
51.7
52.9
51.7
52.9
51.7
52.9
51.7
52.9
51.7
52.9
51.7
52.9
51.7
52.9
51.7
52.9
52.3
52.9
52.3
52.9
52.3
52.9
52.3
52.9
%
MEDIUM
53–63 g
Erken
Geç
44.0
42.6
44.0
42.6
43.3
42.0
43.3
42.0
43.1
41.7
42.7
41.3
42.7
41.3
42.7
41.3
42.7
41.3
42.7
41.3
42.7
41.3
42.7
41.3
42.7
41.3
42.7
41.3
42.0
41.3
42.0
41.3
42.0
41.3
42.0
41.3
%
SMALL
43–53 g
Erken
Geç
2.0
1.9
2.0
1.9
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
2.0
1.8
1.9
1.8
1.9
1.8
1.9
1.8
1.9
1.8
TÜY DÖKÜMÜ SONRASI YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI A.B.D STANDARTLARI
ORTALAMA
%
% EXTRA
JUMBO
LARGE
HAFTA YUMURTA
OLARAK AĞIRLIĞI 30 oz/düzine 27–30 oz. /
(lbs. / durum)
Üzeri
düzine
YAŞ
Erken Geç Erken Geç Erken Geç
+6
50.0 50.2 7.0 7.0 40.7 41.7
+8
50.4 50.6 7.0 7.0 40.7 41.7
+10
50.5 50.6 7.7 7.9 40.8 41.8
+12
50.5 50.6 7.7 7.9 40.8 41.8
+14
50.5 50.6 8.1 8.2 40.9 41.9
+16
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+18
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+20
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+22
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+24
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+26
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+28
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+30
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+32
50.6 50.7 8.4 9.0 40.9 41.9
+34
50.6 50.7 8.7 9.0 41.4 41.9
+36
50.6 50.7 8.7 9.0 41.4 41.9
+38
50.6 50.7 8.7 9.0 41.4 41.9
+40
50.6 50.7 8.7 9.0 41.4 41.9
Erken: Tüy dökümü programı yaklaşık 65 haftalık yaşta başlar
Geç: Tüy dökümü programı yaklaşık 75 haftalık yaşta başlar
36
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
%
LARGE
24–27 oz. /
düzine
Erken
43.2
43.2
42.5
42.5
42.1
41.8
41.8
41.8
41.8
41.8
41.8
41.8
41.8
41.8
41.3
41.3
41.3
41.3
Geç
42.6
42.6
41.7
41.7
41.3
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
40.9
%
MEDIUM
21–24 oz. /
düzine
Erken
8.9
8.9
8.7
8.7
8.7
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.3
8.3
8.3
8.3
Geç
8.4
8.4
8.3
8.3
8.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
%
SMALL
18–21 oz. /
düzine
Erken
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Geç
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
FAT–eter
ekstraktı (%)
HAM
FİBER (%)
KALSİYUM (%)
FOSFOR
toplam (%)
FOSFOR
mevcut (%)
SODYUM (%)
KLORÜR (%)
POTASYUMLU (%)
KÜKÜRT (%)
ME (kcal/lb)
ME (kcal/kg)
ME (MJ/kg)
LİNOLEİK
ASİT (%)
KOLIN (mg/kg)
Arpa, tane
89.0
11.5
1.9
5.0
0.08
0.42
0.15
0.03
0.14
0.56
0.15
1250
2750
11.51
1.1
1027
Fasulye, geniş (vicia faba)
89.0
25.7
1.4
8.2
0.14
0.54
0.20
0.08
0.04
1.20
–
1100
2420
10.13
0.9
1670
Kalsiyum karbonat (% 38 Ca)
99.5
–
–
–
38.00
–
–
0.06
–
0.06
–
–
–
–
–
–
Kanola (% 38)
91.0
38.0
3.8
11.1
0.68
1.20
0.40
–
–
1.29
1.00
960
2110
8.83
0.6
6700
İÇERİK
(temel beslenen as-)
KURU
MADDE (%)
HAM
PROTEİN (%)
Yem İçerik Tablo 1
kanola yağı
99.0
–
99.0
–
–
–
–
–
–
–
–
4000
8820
36.92
20.50
–
Mısır, sarı, tahıl
86.0
7.5
3.5
1.9
0.01
0.28
0.12
0.02
0.04
0.33
0.08
1530
3373
14.12
1.9
1100
Mısır gluten yemi
88.0
21.0
2.0
10.0
0.20
0.90
0.22
0.15
0.22
1.30
0.16
795
1750
7.32
1.6
2420
Mısır glüteni unu, (% 60)
90.0
60.0
2.0
2.5
0.02
0.50
0.18
0.03
0.05
0.45
0.50
1700
3740
15.65
1.8
2200
Distile kurutulmuş tahıllar, mısır
Pamuk tohumu küspesi (% 41),
mekanik. EXTD
Pamuk tohumu unu (% 41), direkt Solv.
92.0
27.0
9.0
13.0
0.09
0.41
0.17
0.25
0.07
0.16
0.43
910
2000
8.37
5.05
1850
91.0
41.0
3.9
12.6
0.17
0.97
0.32
0.04
0.04
1.22
0.40
955
2100
8.79
0.8
2807
90.0
41.0
2.1
11.3
0.16
1.00
0.32
0.04
0.04
1.20
0.42
915
2010
8.41
0.4
2706
Dicalcum fosfat (% 18.5 P)
99.5
–
–
–
22.00
18.50
18.50
0.08
–
0.07
–
–
–
–
–
–
DL-Metiyonin
99.5
58.1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2277
5020
21.01
–
–
Yağ, hayvansal
99.0
–
98.0
–
–
–
–
–
–
–
–
3600
7920
33.15
–
–
Yağ, hayvansal bitkisel karışım
98.0
–
92.0
–
–
–
–
–
–
–
–
3800
8379
35.07
30.00
–
Yağ, bitkisel
99.0
–
99.0
–
–
–
–
–
–
–
–
4000
8800
36.83
40.00
–
Balık unu, hamsi, Peru
91.0
65.0
10.0
1.0
4.00
2.85
2.85
0.88
0.60
0.90
0.54
1280
2820
11.80
0.1
5100
Balık unu, beyaz
91.0
61.0
4.0
1.0
7.00
3.50
3.50
0.97
0.50
1.10
0.22
1180
2600
10.88
0.1
4050
Keten tohumu
92.0
22.0
34.0
6.5
0.25
0.50
–
0.08
–
1.50
–
1795
3957
16.56
54.00
3150
Keten tohumu yemek keten
90.0
32.0
3.5
9.5
0.40
0.80
–
0.11
–
1.24
0.39
700
1540
6.45
0.5
1672
Keten tohumu unu keten (çözücü)
88.0
33.0
0.5
9.5
0.35
0.75
–
0.14
–
1.38
0.39
635
1400
5.86
0.1
1760
L-Lizin-HCI
99.5
93.4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1868
4120
17.24
–
–
L-treonin
99.5
72.4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1619
3570
14.94
–
–
L-Triptofan
95.0
84.0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2653
5850
24.49
–
–
Et ve kemik unu,% 50
93.0
50.0
8.5
2.8
9.20
4.70
4.70
0.80
0.75
1.40
0.40
1150
2530
10.59
0.5
2000
Mono-dikalsiyum fosfat (% 21 P)
99.5
–
–
–
16.00
21.00
–
0.05
–
0.06
–
–
–
–
–
–
Yulaf, hububat
90.0
11.0
4.0
10.5
0.10
0.35
0.14
0.07
0.12
0.37
0.21
1160
2550
10.67
2.4
1070
Fıstık yemek, çözücü
90.0
47.0
2.5
8.4
0.08
0.57
0.18
0.07
0.03
1.22
0.30
1217
2677
11.20
0.5
1948
Tavuk Unu
94.0
57.0
14.0
2.5
5.00
2.70
2.70
0.30
0.55
0.60
0.50
1406
3100
12.98
0.7
5980
Pirinç kepeği, özümlenmemiş
91.0
13.5
5.9
13.0
0.10
1.70
0.24
0.10
0.07
1.35
0.18
925
2040
8.54
5.2
1390
Kaba Pirinç, tahıl,
89.0
7.3
1.7
10.0
0.04
0.26
0.09
0.04
0.06
0.34
0.10
1335
2940
12.31
0.83
1014
Aspir tohumu küspesi, ekspeller
91.0
20.0
6.6
32.2
0.23
0.61
0.20
0.05
0.16
0.72
0.10
525
1160
4.86
–
800
Tuz, NaCI
99.6
–
–
–
–
–
–
39.34
60.66
–
–
–
–
–
–
–
Sodyum bikarbonat, NaHCO3
99.0
–
–
–
–
–
–
27.38
–
–
–
–
–
–
–
–
Sorgum, milo, tahıl
89.0
11.0
2.8
2.0
0.04
0.29
0.10
0.03
0.09
0.34
0.09
1505
3310
13.85
1.3
678
Soya fasulyesi, tam yağlı, pişmiş
90.0
38.0
18.0
5.0
0.25
0.59
0.20
0.04
0.03
1.70
0.30
1520
3350
14.02
9.9
2420
Soya unu, ekspeller
89.0
42.0
3.5
6.5
0.20
0.60
0.20
0.04
0.02
1.71
0.33
1100
2420
10.13
1.8
2673
Soya unu, solvent
90.0
44.0
0.5
7.0
0.25
0.60
0.20
0.04
0.02
1.97
0.43
1020
2240
9.38
0.3
2743
Soya unu, solvent kabuklanndan
88.0
47.8
1.0
3.0
0.31
0.72
0.24
0.04
0.02
2.05
0.43
1115
2458
10.29
0.6
2850
Soya yağı
99.0
–
99.0
–
–
–
–
–
–
–
–
4000
8820
36.92
40.00
–
Ayçiçeği küspesi, ekspeller
93.0
41.0
7.6
21.0
0.43
1.00
0.25
0.20
0.01
1.00
–
1050
2310
9.67
6.5
–
Ayçiçeği küspesi solvent
92.0
34.0
0.5
13.0
0.30
1.25
0.27
0.20
0.01
1.60
0.38
1025
2260
9.46
0.2
1909
Tritikale Unu
90.0
12.5
1.5
–
0.05
0.30
0.10
–
0.07
–
0.20
1430
3150
13.18
0.9
460
Buğday, sert taneli
88.0
13.5
1.9
3.0
0.05
0.41
0.12
0.06
0.07
0.50
0.10
1440
3170
13.27
1.0
778
Buğday, yumuşak tahıl
86.0
10.8
1.7
2.8
0.05
0.30
0.11
0.06
0.07
0.40
0.10
1460
3210
13.44
1.0
778
Buğday Kepeği
89.0
89.0
14.8
15.0
4.0
3.6
10.0
8.5
0.14
0.15
1.17
1.17
0.38
0.45
0.06
0.06
0.14
0.07
1.20
0.60
0.22
0.16
590
950
1300
2090
5.44
8.75
2.1
1.9
980
1100
Buğday orta kalitede ürün
Besleme önerileri enerji ve besin değerlerinin hesaplanmasıyla (kaynak:2015 Feedstuffs Reference Issue and field data) oluşturulmuştur. Değerler tipik içerik anketlerinden alınmıştır.
Doğru formulasyon matrisi için, kullanılan besin değerlerinin analizle doğrulanması gerekmektedir.
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
37
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
Yem İçerik Tablo - 2
Toplam İçerik
Sindirilebilir
içerik
Toplam İçerik
Sindirilebilir
içerik
Toplam İçerik
Sindirilebilir
içerik
Toplam İçerik
Sindirilebilir
içerik
VALINE
(%)
Sindirilebilir
içerik
İZOLÖSİN
(%)
Toplam İçerik
ARGİNİN
(%)
Sindirilebilir
içerik
TRIPTOFAN
(%)
Toplam İçerik
TREONİN
(%)
Sindirilebilir
içerik
SISTIN
(%)
Toplam İçerik
METİONİN
(%)
Sindirilebilir
içerik
LYSINE
(%)
Toplam İçerik
HAM
PROTEİN
(%)
Arpa
11.5
0.40
0.35
0.18
0.16
0.24
0.21
0.38
0.32
0.14
0.10
0.56
0.48
0.39
0.35
0.55
0.46
Fasulye, Mera
25.7
1.61
1.37
0.18
0.13
0.30
0.20
0.88
0.69
0.22
0.15
2.27
1.97
1.02
0.74
1.15
0.83
Mısır
7.5
0.23
0.21
0.16
0.15
0.17
0.15
0.27
0.23
0.06
0.05
0.36
0.34
0.25
0.24
0.35
0.32
Mısır Gluten Yemi
21.0
0.65
0.47
0.34
0.29
0.44
0.29
0.75
0.57
0.10
0.09
0.96
0.85
0.62
0.51
0.99
0.83
Mısır gluteni
Dist. Kurutulmuş Hububat ve
Sol, Mısır
Pamuk Küspesi
60.0
0.99
0.75
1.43
1.26
1.03
0.80
2.00
1.58
0.32
0.21
1.88
1.62
2.39
2.05
2.71
2.30
27.0
0.76
0.57
0.53
0.43
0.50
0.38
1.01
0.72
0.22
0.17
1.16
0.85
0.99
0.83
1.31
1.06
41.0
1.63
1.06
0.58
0.42
0.65
0.48
1.27
0.86
0.51
0.40
4.67
4.11
1.25
0.89
1.75
1.29
DL-Metiyonin
58.1
–
–
99.00
99.00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Balık unu (% 65)
65.0
4.67
4.02
1.72
1.48
0.54
0.39
2.61
2.08
0.66
0.52
3.71
3.04
2.60
2.21
3.05
2.53
Balık unu (% 61)
61.0
4.24
3.65
1.57
1.35
0.50
0.36
2.39
1.92
0.60
0.47
3.45
2.83
2.39
2.03
2.82
2.34
Keten Ürünleri
22.0
0.92
0.83
0.39
0.31
0.37
0.29
0.80
0.73
0.33
0.30
1.99
1.83
0.90
0.79
1.07
0.92
L-Lizin-HCI
93.4
78.80 78.80
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
L-treonin
72.4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
L-Triptofan
84.0
–
–
–
–
–
–
–
–
98.00
98.00
–
–
–
–
–
–
Et Ve Kemik Unu
50.0
2.33
1.61
0.65
0.46
0.41
0.20
1.53
0.95
0.29
0.15
3.45
2.66
1.36
0.94
2.02
1.42
BİLEŞEN
(beslenen as-baz)
98.50 98.50
Yulaf
11.0
0.44
0.39
0.18
0.15
0.31
0.26
0.37
0.31
0.15
0.12
0.72
0.67
0.40
0.35
0.54
0.48
Fıstık yemek
47.0
1.50
1.14
0.49
0.42
0.59
0.47
1.20
1.02
0.46
0.40
5.19
4.72
1.50
1.34
1.82
1.62
Tavuk Unu
57.0
3.40
2.72
1.10
0.92
0.72
0.49
2.21
1.70
0.55
0.43
3.78
3.17
2.17
1.74
2.70
2.13
Kanola Küspesi
38.0
1.95
1.56
0.73
0.61
0.92
0.71
1.55
1.13
0.52
0.41
2.32
2.02
1.46
1.15
1.86
1.47
Pirinç
7.3
0.26
0.21
0.19
0.17
0.17
0.14
0.25
0.20
0.09
0.08
0.57
0.52
0.28
0.23
0.40
0.34
Pirinç Kepeği
13.5
0.61
0.45
0.26
0.20
0.27
0.19
0.50
0.34
0.17
0.13
1.05
0.90
0.46
0.35
0.71
0.53
Aspir Öğün
20.0
0.59
0.49
0.30
0.26
0.32
0.25
0.62
0.45
0.19
0.15
1.66
1.40
0.70
0.56
1.00
0.81
Süpürge darısı
11.0
0.25
0.23
0.19
0.17
0.19
0.15
0.35
0.29
0.12
0.11
0.41
0.36
0.43
0.38
0.53
0.47
Soya Expeller
42.0
2.50
2.25
0.58
0.52
0.62
0.51
1.64
1.39
0.52
0.50
2.94
2.73
1.88
1.67
1.99
1.75
Soya unu (% 44)
44.0
2.71
2.44
0.59
0.54
0.63
0.52
1.73
1.47
0.60
0.54
3.20
2.98
1.99
1.77
2.09
1.84
Soya unu (% 47.8)
47.8
2.91
2.62
0.64
0.58
0.68
0.56
1.86
1.58
0.64
0.57
3.49
3.24
2.17
1.93
2.26
1.99
Soya, tam yağlı
38.0
2.40
2.09
0.54
0.48
0.55
0.43
1.69
1.39
0.52
0.45
2.80
2.52
2.18
1.87
2.02
1.72
Ayçiçeği Küspesi (% 34)
34.0
1.17
1.02
0.74
0.68
0.55
0.44
1.22
1.00
0.45
0.39
2.75
2.56
1.37
1.22
1.65
1.43
Ayçiçeği Küspesi (% 41)
41.0
1.37
1.19
0.88
0.81
0.66
0.53
1.45
1.19
0.54
0.47
3.42
3.18
1.66
1.48
1.99
1.73
Tritikale Unu
12.5
0.38
0.33
0.20
0.18
0.27
0.23
0.38
0.33
0.13
0.11
0.61
0.50
0.41
0.38
0.54
0.47
Buğday (% 13.5)
13.5
0.36
0.31
0.20
0.19
0.29
0.26
0.38
0.33
0.16
0.14
0.64
0.54
0.45
0.37
0.56
0.50
Buğday (% 10.8)
10.8
0.31
0.27
0.17
0.15
0.25
0.22
0.31
0.27
0.14
0.12
0.52
0.44
0.36
0.29
0.46
0.41
Buğday Kepeği
14.8
0.60
0.43
0.22
0.17
0.30
0.22
0.48
0.35
0.24
0.19
1.00
0.82
0.46
0.36
0.67
0.52
Buğday orta kalitede ürün
15.0
0.60
0.48
0.23
0.19
0.30
0.22
0.48
0.35
0.21
0.17
1.00
0.80
0.47
0.39
0.69
0.53
Amino asit değerleri %88 kuru madde (kaynak:Evonik AminoDAT® 4.0, 2010) ile standardize edilmiştir. Değerler tipik içerik anketlerinden
alınmıştır. Doğru formulasyon matrisi için, kullanılan besin değerlerinin analizle doğrulanması gerekmektedir.
38
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
39
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
40
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
HY-LINE W-36 TİCARİ YUMURTACILAR
OCAK 2015 • © HY-LINE INTERNATIONAL
41
Hy-Line International Hayvan Refahı Hedef ve İlkeleri
Hayvanların refahı ve yüksek kalitede üretim için aşağıdaki hedef ve ilkelere bağlıyız. Bu hedef
ve ilkeler, insanca ve profesyonelce hayvan yetiştirmenin temel yapı taşlarıdır:
•Yem ve Su
Her koşulda kaliteli su ve dengelenmiş rasyon
sağlanmalıdır
•Bakım ve Yetiştirme Uygulamaları
Hayvanların yaşamı boyunca refahını hedefl
eyen bakım ve üretim koşulları sağlanmalıdır
•Sağlık ve Veteriner Hizmeti
Her koşulda bilimsel esaslara dayalı sağlık
programı ve uygun veteriner hizmeti
sağlanmalıdır
•Taşıma
Taşıma süresi ve stresini en aza indirecek
koşullar sağlanmalıdır
•Çevre
Her koşulda barınaklar hayvanların
gereksinimlerini karşılayacak düzeyde iyi
tasarlanmış ve bakımlı olmalıdır
KAYNAKLAR
Kurumsal Bilgiler, Teknik Güncellemeler ve Ürün Güncellemelerine, www.hyline.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Hy-Line International Işıklandırma Programı www.hylineweblighting.com
Hy-Line EggCel www.hylineeggcel.com
Hy-Line Canlı Ağırlık ve Üniformite Hesaplayıcı, www.hylinebodyweight.com
TEKNİK GÜNCELLEMELER
Ticari Yarka Büyütme Yönetimi
Yumurta Üretimindeki İskelet Rolünü Anlama
Yumurta Kalite Bilimi
Bağırsak Nekrozuna Genel Bir Bakış
Ticari Yumurtacılarda MG Kontrolü
Yumurtacılarda Kolibasilloz
Doğru Olarak Numune Toplama ve Taşıma
ÜRÜN GÜNCELLEMELERİ
Besinlerin Hy -Line W - 36 Performansına Etkileri
Döngüsel Olarak Hy -Line W - 36 Ticari Yumurtacıların İdaresi
Hy-Line International
| www.hyline.com
Hy -Line bir. Hy -Line International ® Kayıtlı Markasıdır. ©Copyright 2015 Hy-Line International. 36.COM.TUR 5-15 rev. 11-30-15

Benzer belgeler

36 PS TUR A4 11-29-12.indd - Hy

36 PS TUR A4 11-29-12.indd - Hy Bu kitapçıktaki bilgi ve öneriler yalnızca yol gösterme ve eğitim amaçlarıyla kullanılmalıdır. Çevre ve sağlık koşullarının bölgelere göre değişebileceğini ve bu kaynağın bütün olası durumlara yanı...

Detaylı