TÜBİTAK Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre Yönelik 34 Yeni Çağrı

Yorumlar

Transkript

TÜBİTAK Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre Yönelik 34 Yeni Çağrı
TÜBİTAK Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre
Yönelik 34 Yeni Çağrı Yayınladı
Vergi Bülteni
Tarih
: 11.07.2013
Sayı
: 2013/4
İçerik
: TÜBİTAK’tan Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre
Yönelik 34 Yeni Çağrı
TÜBİTAK, 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı kapsamında 34 yeni çağrı duyurusu yayınladı.
Yayınlanan çağrılarda, Enerji alanında “Enerji Verimliliği Teknolojileri”,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında “Mobil İletişim Teknolojileri” ve Sağlık
alanında “Medikal Ekipmanlar, Aşı, Tanı Kitleri, Biyomalzeme” konularında
hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan yenilikçi projelerin
desteklenmesi amaçlanıyor.
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme
Programı kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması,
mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.
1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi,
kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta
vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimin sağlanması
oldukça önemli görülmektedir.
Enerji Öncelikli alanında Enerji Verimliliği Teknolojilerinde, BİT öncelikli alanında Mobil İletişim
Teknolojilerinde ve Sağlık Öncelikli Alanında “1-Medikal Ekipmanlar, 2-Aşı, 3-Tanı Kitleri, 4Biyomalzeme teknolojilerinde toplam 34 Adet çağrı yayınlanmıştır. Program kapsamında
desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurularında
açıklanmıştır.
2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çağrı
duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak
kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel
alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Çağrı Duyuruları:
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers,
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 (212) 326 6060, F: +90 (212) 326 6050, www.pwc.com/tr
ENERJİ
ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
1511-ENERJİ2013-EV-14
1511-ENERJİ2013-EV-15
1511-ENERJİ2013-EV-11
1511-ENERJİ2013-EV-12
1511-ENERJİ2013-EV-13
BİT
SAĞLIK
MOBİL
İLETİŞİM
BİYOMED.
EKİPMAN
1511-ENERJİ2013-EV-01
1511-ENERJİ2013-EV-02
1511-ENERJİ2013-EV-03
1511-BİT-2013Mİ-01
1511-BİT-2013Mİ-02
1511-BİT-2013Mİ-03
1511-BİT-2013Mİ-04
1511-BİT-2013Mİ-05
1511-BİT-2013Mİ-06
1511-BİT-2013Mİ-07
1511-BİT-2013Mİ-08
1511-SAĞLIK2013-BE-02
1511-SAĞLIK2013-BE-01
1511-SAĞLIK2013-BE-03
1511-SAĞLIK2013-BE-11
1511-SAĞLIK2013-BE-12
1511-SAĞLIK2013-BE-13
2
Endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılan 1 kV altı
elektrik motorları için değişken hızlı, akıllı, yüksek
verimli sürücülerin geliştirilmesi
IE3 standartlarına uygun yüksek verimli AC motor
üretimi için tasarım yazılımlarının geliştirilmesi
Enerji verimliliğine yönelik aydınlık seviyesi, sıcaklık,
nem, CO2, CO, varlık, görüntüleme, akış hızı (debi),
basınç v.b. algılayıcıların (sensör, transdüser,
transmiter) geliştirilmesi
İç mekanlarda genel aydınlatma için uluslararası
standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye
sahip, retrofit LED lamba geliştirilmesi
M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası
standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye
sahip, LED’li armatür geliştirilmesi
Vakum izolasyon panelleri
Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama
malzemeleri
Dalga boyu seçici ve düşük ısı geçirme katsayılı cam
sistemleri ve bileşenleri geliştirilmesi
Nesnelerin interneti ekosistemi kapsamındaki M2M
uygulamaları için mobil iletişim sistemleri
Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve
uygulamalarında güvenlik
4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ
teknolojileri
4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core)
ağ ve backhaul sistemleri
Konumlama sistemleri
Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını
sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri
Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi
4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri
Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar ve bunlara
yönelik ileri üretim sistemlerinin geliştirilmesi
Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek
amaçlı dış iskelet robotlarının ve bileşenlerinin
geliştirilmesi
Yenilikçi diyaliz sistemleri ve infüzyon/perfüzyon
pompaları ile alt bileşenlerinin geliştirilmesi
Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak ve katma değer
üretecek e-sağlık, evde bakım, tedavi ve takip
sistemlerinin geliştirilmesi
Taşınabilir ve mobil medikal görüntüleme sistemleri ile
görüntü analiz yöntemleri
Tıbbi modelleme ve simülasyon teknolojilerinin
geliştirilmesi
TIBBİ TANI
KİTLERİ
BİYO
MALZEME
AŞI
1511-SAĞLIK2013-TK-01
1511-SAĞLIK2013-TK-02
1511-SAĞLIK2013-TK-03
1511-SAĞLIK2013-TK-04
1511-SAĞLIK2013-TK-05
1511-SAĞLIK2013-BM-04
1511-SAĞLIK2013-BM-05
1511-SAĞLIK2013-BM-06
1511-SAĞLIK2013-BM-01
1511-SAĞLIK2013-BM-02
1511-SAĞLIK2013-BM-03
1511-SAĞLIK2013-AŞI-01
Doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerinin
geliştirilmesi
Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein
ayrıştırılması, saflaştırılması veya analizinde
kullanılacak kitlerin ve/veya materyallerin
geliştirilmesi
Biyokimyasal tanı kitlerinin ve/veya referans
materyallerin geliştirilmesi
Mikrobiyoloji ve immünoloji tanı kitlerinin ve/veya
referans materyallerin geliştirilmesi
Histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin
geliştirilmesi
Diz/kalça/tümör/el ve diğer ortopedik implantlar
ve/veya protezlerin geliştirilmesi
Maksilofasiyel, kraniyel kemik, dental ve çene eklem
implantlarının geliştirilmesi
Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların
geliştirilmesi
Sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.)
hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal veya sentetik
polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks
sistemlerinin geliştirilmesi
Kardiyovasküler sistem ve dermatolojik uygulamalar
için rejeneratif biyomalzemelerin geliştirilmesi
Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm
doku iyileşmesi
Toplum sağlığı açısından önemli viral hastalıklara karşı
koruyucu aşıların üretilmesi
Program ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Programı
Saygılarımızla,
Kadir Baş,
Vergi Bölümü Ortağı
3

Benzer belgeler